AXELINAS FÖRDJUPNINGSKURS INJEKTIONSTEKNIK I

Comments

Transcription

AXELINAS FÖRDJUPNINGSKURS INJEKTIONSTEKNIK I
AXELINAS FÖRDJUPNINGSKURS
INJEKTIONSTEKNIK I SKULDRAN FÖR SJUKGYMNASTER
Fredagen den 11 december 2015 i Östersund
Välkommen till Axelinas fördjupningskurs INJEKTIONSTEKNIK I SKULDRAN för sjukgymnaster.
Kursen vänder sig till dig som arbetar i team om läkare och sjukgymnast.
MÅLSÄTTNINGEN MED KURSEN:
 Fördjupad kännedom i Socialstyrelsens bestämmelser.
 Kunskap om lokalanestesins verkningsmekanismer, biverkningar och kunna behandla dessa.
 Kunna injicera lokalanestesi för att skärpa diagnostiken vid sjukdomstillstånd i skuldran.
 Teori och praktik med aseptik och sterilitet.
 Kortisonets effekt och indikationer.
 Optimering av patientsäkerheten.
Kursen innehåller Socialstyrelsens bestämmelser om delegering från läkare till sjukgymnast. Stor vikt läggs vid de
biverkningar och reaktioner som kan uppstå efter lokalanestesi, samt behandlingar av dessa tillstånd. Kursens fokus ligger på
genomgång av anatomi och injektionsteknik med hjälp av videos och praktiska övningar. Vi koncentrerar oss framför allt på
subacromiell injektionsteknik. Acromioclavikular-ledens och glenohumeralledens tekniker belyses noggrant.
Göran Stiernstedt nämner i sin nyligen publicerade rapport ”Ur led är tiden”, som är skriven på uppdrag av regeringen,
och sorterar under Myndigheten för vårdanalys, fyra ansvarsområden där sjukgymnasten kan ta ett större ansvar. Ett av
dessa är undersökning, utredning och diagnos av rörelseorganet.
Vi anser att sjukgymnasten kan delegeras ansvaret för att injicera lokalanestesi med syfte att fördjupa diagnostiken av
smärtor i skuldran. Det leder till ökad effektivitet och en stor tidsvinst.
Vi har därför skapat ett totalkoncept med komplett dokumentation av socialstyrelsens bestämmelser, undervisning i
aseptik, lokalanestesins effekter samt injektionstekniker.
Kursen hålls i gamla polishuset, Köpmangatan 24, där barn-och ungdomshabiliteringen har sina lokaler. Föreläsningslokalen ”Länsman” ligger till vänster innanför entrén. Det kommer vara tydligt skyltat.
Vid specialkost skall du höra av dig till: Susanne Ling på 063-15 38 83 internt 238 83. eller [email protected]
Hänvisa till Axelina. Deltagarantalet är begränsat. Kostnaden är 4 600 kr + moms/deltagare.
Kursmaterial, lunch, kaffe och förfriskningar ingår i priset. Uteblir läkaren kan övriga i teamet inte fullfölja kursen. För
anmälan gå till www.axelina.com/kurs.
Vid frågor om kursinnehållet, hör av dig till: Jan Nowak på [email protected]
OBS! En läkare kan delta med flera sjukgymnaster om de samarbetar i team. Sjukgymnaster skall ha gått Axelinas baskurs.
Läkare behöver inte detta. Man kan inte delta som enskild sjukgymnast eller läkare utan deltar som ett team. Läkaren i
teamet som delegerar uppgiften skall personligen närvara på kursen eftersom vi arbetar i linje med Socialstyrelsens krav på
formell och reell kompetens.
Uteblir läkaren men de andra i teamet närvarar kan inte teamet gå kursen men samtliga i teamet debiteras. Inga
undantag från denna regel.
Sjukgymnasten skall ange läkarens namn vid anmälan. Läkaren skall anmäla sig själv och ange sjukgymnasternas
namn i anmälan.
Hjärtligt välkommen önskar:
ANDERS ARNEVÅNG
Ortopedi
Östersund
MÅNS LAUDON
Allmänmedicin
Krokom
EVELINA CARNEBO
Fysioterapi
Fortbildning i Region
Jämtland/Härjedalen
ULF SENNERBY
Ortopedi
Falun
JAN PETERSON
Anestesi
Falun
JAN NOWAK
Ortopedi
Uppsala
PRELIMINÄRT SCHEMA
AXELINAS FÖRDJUPNINGSKURS
INJEKTIONSTEKNIK I SKULDRAN FÖR SJUKGYMNASTER
Fredagen den 11 december 2015 i Östersund
08.30–09.00
REGISTRERING
Kaffe/the och smörgås
09.00–10.00
INTRODUKTION. KURSENS UPPBYGGNAD. GRUPPINDELNING.
Socialstyrelsens bestämmelser om delegering och hur de
implementeras. Intygens utformning.
Frågor och svar.
10.00–10.15
PAUS
10.15–11.00
ASEPTIK
Hur man behåller den rena rent och det sterila sterilt.
11.00–11.30
LOKALANESTESI
Dess olika effekter. Biverkningar och dess behandlingar.
Frågor och svar.
11.30–12.30
LUNCH
12.30–13.30
ANATOMI
Teori. Video. Praktik.
13.30–15.30
INJEKTIONSTEKNIK
Teori. Video. Praktik på varandra.
15.30–16.00
PAUS
Kaffe/the med kaka och frukt.
16.00–16.30
KORTISON
Kortisonets plats i skuldrans behandlingsarsenal.
Teoretisk genomgång av tvåsprutstekniken.
Frågor och svar.
16.30–16.50
ÖPPET FORUM
16.50–17.00
AVSLUTNING
Kursutvärdering. Kursintyg.