Anteckningar Föräldramöte Åk 9 Katarina Norra Skola den

Comments

Transcription

Anteckningar Föräldramöte Åk 9 Katarina Norra Skola den
Anteckningar
Föräldramöte Åk 9
Katarina Norra Skola
den 7 september 2015 kl.18
Deltagare: Läkarteamet samt 45 deltagare representerande ca 40 familjer

Presentation av arbetslaget enligt bifogad OH
Magnus Lagerberg (ma/no) är arbetslagets ledare
Paula Pehrsson (eng) presenterar sig, jobbat med ekonomi samt lärare i Schölins gymnasium.
Anser att barnen i åk 9 är grymma i engelska. Behörig lärare.
Sara kommer tillbaka
Olise Carlsson (Sv)
Anna Berg (Hkk)
Bengt Nordström (ma)
Ny idrottslärare Christian Gustavsson på plats.
Anna Hedqvist- Williams är kvar månaden ut
Kristina Haglund (ty) jobbar tom lovet.
Savanna fortsätter med mandarin.
Ny spansklärare (grupp 2) Christina Lindström
Linda Andersson är ny textil slöjd lärare
Närvarande förälder efterfrågar ledningen för skolan för att förklara varför det är omsättning
av lärare. Dåligt för barnens resultat speciellt i åk 9 då betyg skall sättas och ny lärare inte
känner till barnens förmågor.

Läget i årskursen.
Engelska: övar på nationella prov, mycket duktiga elever som jobbar självständigt – kan
ibland ha svårt att behålla fokus.
Magnus: Tycker att barnen har mognat och tar skolan på allvar och satsar. Sena ankomster
kvarstår. Förälder får gärna stötta i processen att få eleverna att hålla tider genom att titta på
”sen ankomst” via skolwebben (inloggning via bankid, läs mer på
http://katarinanorraskola.stockholm.se/anmal-franvaro )
Halsfluss går just nu i klassen.
Matten resultaten ser väldigt bra ut med höga ambitioner. Eleverna verkar ta arbetet seriöst
men dock fortfarande lekfullhet och svårt att plocka undan. Lite lekfullt ibland, men som
grupp väldigt bra och fokuserat. Problemen med matsalen har blivit bättre.

Föräldrarepresentanter – flertalet närvarande på mötet.
Viktigt att vara med på skolrådet och träffa arbetslaget, 2ggr per år. På knorradagen satt
representanterna vid ett bord och träffade föräldrar, vilket var bra och uppskattat.
Representanter
Annica Kjell (Joachim)
Frida Marklund (Rosa)
Li Drobus (Peter)
Ludde Wadman (Johan)
Monica Kyrk (Troy)
Alessandra Cavalieri Persson (Daniel)
Kalle Westerdahl (Molly)
Joacim Folkesson (Alexander)
Åsa Bergman (Felix)

Klassresegruppen
Åretsaktiviteter har varit att städa parker, Packa påsar till midnattsloppet samt ansvara för
väskförvaring under tjejmilen vilket har gett ett tillskott. Saldo på reskassan uppskattas till ca
37.000:Tidigare intjänade pengar diskuterades.
Årets representanter till klassresegruppen är:
Ingrid Reppen (Ivo)
Jenny Håkansson (Viggo)
Eva Ward (Didrik)
Inger Andersson (Klara)
Åsa Stenberg (Rebecka S)
Anders Larsson (Simon)
Fredrik Wollfeldt (William)
Ett rykte sprider sig i klassen att man inte får följa med om man inte varit med på
aktiviteterna som anordnats. Det är helt fel.
Alla som kan ska åka med!!!
Magnus förespråkar aktiviteter som är gemensamma för eleverna, snarare än individuella
prestationer.
Det poängteras att det är umgänget som är det viktiga med resan inte vart man åker. Det
finns billiga alternativ om man inte hinner samla in medel.
Inrid Reppen har uppslag om att man via tänkt webbplats kan erbjuda tjänster som kan
generera medel till resan. Man bjuder på sin tid och utför en tjänst, sätter in pengar på
kontot. Man kan även sälja saker via denna tänkta webbsida som kan ge medel till
klassresan.
Lärarteamet efterfrågar om föräldrar kan anordna någon aktivitet för eleverna tex. klassfest.
Viktigt just nu
-Eleverna måste lära sig att komma i tid och förberedda till lektionerna.
-Åk 9 har många nationella prov (se provschema på bloggen). Det fungerar inte att ta ledigt
vissa tider då det stör eleverna och skolan i sitt arbete. Det kan påverka avgångsbetyg.

Bloggen Åk 9
Främsta info kanal. Föräldrar bör löpande titta på sidan för att få aktuell information. För
att underlätta kan man prenumerera på bloggen och få nyheter.
-Gå in på ”Knorra.se” välj ”elev/vårdnadshavare” välj ”klassbloggar” välj ”åk9”

Nationella prov
-se bifogad OH
- se särskilt provkalendarium på bloggen.

Övriga frågor
Förälder frågar om betygssättning. Hur mycket påverkar de nationella proven. Svaret från
teamet är att eleven skall visa en förmåga som betygssätt antigen via prov eller under
lektionerna.
Hur kan man sätta betyg på ett bra sätt när man byter lärare. Svaret från teamet är att man
skall visa förmåga. Ambitionen är att bedöma slutförmågan i åk9.
Lillemor lovade diagnostiskt prov i spanska. Teamet svarar att de skall påminna främst Johan
om detta löfte då det nu är hans bord.
Eleverna har svårt att förstå vilka förmågor de mäts på! Svar från teamet är att de borde
förstå. Vi pratar om och diskuterar förmågorna för ämnena hela tiden.

Ny Gymnasieskola 2011
Johanna går igenom – material - OH Gymnasieantagningen finna på bloggen.
Läser man Yrkesteknisk linje kan man sedan via tex. komvux komplettera så man får
högskolebehörighet.
På klassbloggen åk9 finns en SYV blogg. Där kan man få tips inför val av gymnasielinje.
Här finns länksamlingar för program och skolor. Barnen har fått informationen.
http://www.gyantagningen.se/
 Här görs ansökan till skola/program
 Innehåller mycket bra information
 Ger besked om antagning till skola /program
 Här finns app. att ladda ner
Knorra planerar att anordna mingel med tidigare elever som kan berätta om hur det är
att gå i olika program. SYV information diskuteras under de individuella samtalen samt på
mentorstimmar. Elever kan knacka på hos Johanna. Föräldrar kan ringa och boka tid tel
nr???. (tjänsten är för närvarande vakant, vi återkommer med namn och telnummer till
SYV så fort det är möjligt)
Gymnasiemässan är ett bra tillfälle att inhämta information. De flesta skolor anordnar
”öppet hus” vilket är bra att gå på för att känna in om det är en skola för eleven.
Alla elever har fått boken ”Gymnasievalet”

PRAO
Föräldrar är välkomna att anmäla om de kan ta emot en praoelev på sin arbetsplats.