Magnus Huss aula, Stockholms Sjukhem Inbjudna

Comments

Transcription

Magnus Huss aula, Stockholms Sjukhem Inbjudna
Datum och tid:
Plats:
Inbjudna:
onsdagen den torsdag 15 oktober
Magnus Huss aula, Stockholms Sjukhem
Läkare och sjuksköterskor inom akutsjukvården m.fl.
08.30 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.15
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.15
14.30 – 15.00
15.15 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16. 15
Välkommen, intro, presentation
Info RCC
Den palliativa cancerpatienten: fyra dimensioner
Smärta vid cancer: bakgrund
FIKA
Smärta vid cancer, behandlingsförslag
Sjuksköterskans roll vid smärtbehandlingen
Smärtpumpar: praktiska tips
Kortison vid spridd cancer - praktiska tips
LUNCH
Cancerutlöst fatigue, ”cancertröttheten”
Illamående: praktiska synpunkter
Akut andnöd hos cancerpatienten
Förvirringstillstånd vid långt gången cancer
Avslutning och utvärdering
Föreläsare
Inger Fridegren
Brita Källström
Carina Lundh-Hagelin
Staffan Lundström
Peter Strang
Janet Winnhed
Överläkare, ordföranden Nationella Rådet Palliativ Vård
Sjuksköterska, ASIH Stockholms Sjukhem
Disputerad sjuksköterska, lektor, Sofiahemmets Högskola
Onkolog, smärtspecialist. Stockholms Sjukhem
Onkolog, professor i palliativ medicin, KI och Stockholms Sjukhem
Sjuksköterska, ASIH Löwet
Kursansvariga
Peter Strang
Helena Adlitzer
Helena Leveälahti
Marie-Louise Ekeström
Leveälahti
Adlitzer
Strang
Lundström
Lundström
Källström
Winnhed
Lundström
Lundh-Hagelin
Fridegren
Fridegren
Fridegren
Ekeström
Onkolog, professor i palliativ medicin, Stockholms Sjukhem och
Karolinska institutet
Sjuksköterska, processledare palliativ cancervård, RCC StockholmGotland
Sjuksköterska, utbildningssamordnare, Stockholms Sjukhem
Sjuksköterska, samordnare, PKC