Brannverninstruks og evakueringsplan for

Comments

Transcription

Brannverninstruks og evakueringsplan for
Brann og evakuering (for nye lokaler) Felles SØ
Affektive lidelser Kalnes. Brannverninstruks og evakueringsplan
Endring siden forrige versjon
Redaksjonell endring i overskrift
Møtested
 Intern forflytting: Psykosebehandling 2.
 Ekstern evakuering: Utenfor ungdomspsykiatrisk seksjons akuttinngang ved ekstern møteplass.
Ansvarlig



Ansvarshavende ved brann/eksplosjonsfare og evakuering er ansvarsvakt.
Ikke bemannede døgnseksjoner og poliklinikker er det vekter som er definert som ansvarshavende.
Ansvarshavende forholder seg til prosedyre Branninstruks Sykehuset Østfold Kalnes
Andre spesielle hensyn/utstyr
 Alle plikter å gjøre seg kjent med enhetens orienteringsplaner, rømningsveier og slokkeutstyr (brannslange,
skum- og CO apparat), og dets plasseringer.
 Dersom man oppholder seg på en annen enhet, skal evakueringsplanen for den enheten man oppholder
seg følges. Medarbeider melder seg til sin enhets ansvarshavende ved eksternt møtested.
 Ved brann skal medisinsk gass stenges i det aktuelle brannrommet ved å benytte stengeventilene plassert i
korridor utenfor rommet.
Fremgangsmåte
 Husk: Varsle, redde, slukke.
 Brannalarm: Felles liten alarm – kode 99/ direkte stor alarm - signal
o Ansvarshavende for hver enhet møter ved nærmeste brannpanel på personalrommet.
o Avklar hvor alarmen er utløst.
o Ansvarshavende delegerer oppgaver og orienterer vaktsentralen om situasjonen på tlf. 69 86 30 00.
 Stor alarm – signal
o Pasientene bringes i sikkerhet.
o Forsøk å slukke brannen med slange eller brannslukningsapparat.
o Ansvarshavende skaffer seg oversikt over antall personer i seksjonen.
o Alle rom sjekkes.
o Lukk alle vinduer og dører.
o Varsle, redde, slukke.

Lokal forflytning av pasienter/personale besluttes av ansvarsvakt:
o Internt i seksjonen til dagligstue
o Internt til naboseksjon psykosebehandling 3

Evakuering
o Intern forflytting: Horisontal forflytting til psykosebehandling 2. Instruks for intern forflytting
kommer over høyttaleranlegg. Kart for møteplasser/brannsonekart. Kalnes
o Heis stopper kun i aktuell brannsone. Heis kan benyttes i andre brannsoner, da de går som normalt.
o Ekstern evakuering: Ekstern møteplass utenfor ungdomspsykiatrisk seksjons akuttinngang ved
ekstern møteplass. Instruks for ekstern evakuering kommer over høyttaleranlegg.
Kart for møteplasser/brannsonekart. Kalnes
o Dersom heis ikke kan benyttes, bruk nærmeste trapp til nødutgang.
Utarbeidet av: Brannvernleder Tom Anders Bredde
Godkjent av: Adm. dir. Just Ebbesen
Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
Dokument-ID: D31726
Versjonsnummer: 1.04
Gjelder fra: 02.02.2015
Sykehuset Østfold
Referanser
F/4.2.1-06
F/4.3.0-02
F/4.3.0-08
F/4.3.0-09
F/4.3.0-10
F/4.3.0-11
Dokument-ID: D31726
Versjonsnummer: 1.04
Delplan evakuering Sykehuset Østfold
Brannverninstruks SØ Kalnes
Delplan brann og eksplosjon
Flytskjema: Varslingsplan for brann
Kart for møteplasser/brannsonekart. Kalnes
Ansvarsavklaring - internt brannvernarbeid. Sykehuset Østfold

Vedlegg
Slutt på Brann og evakuering (for nye lokaler)
Side 2 av 2