Nyhetsbrev 6/2015

Comments

Transcription

Nyhetsbrev 6/2015
Nyhetsbrev 6/2015
Som et ledd i fylkeslagets arbeid med BARNEHAGEPOLITISK OFFENSIV
ønsker vi gjennom et nyhetsbrev å samle noe av det som skjer i
barnehagesektoren, og sende det ut med aktive linker til ulike nettsider. Dette
betyr at nyhetsbrevet må leses elektronisk. Det meste vil naturlig nok være
hentet fra Utdanningsforbundet sin nettside, men tidvis også fra andre medier.
Dette vil være et enkelt og usminket nyhetsbrev, i håp om kunne gi lokallag og
medlemmer mer informasjon fra, til og om sektoren.
Barnas utdanning starter i barnehagen – derfor trengs det flere barnehagelærere. Utdanningsforbundets mål med barnehageoffensiven er at hver
barnehage skal ha minst 50 prosent barnehagelærere.
Mer om offensiven finner du her:
http://www.utdanningsforbundet.no/Hovedmeny/Barnehageoffensiven/
Sløsing med ressurser å massekartlegge
– Nå presses våre folk til å bruke tid på kartlegging i stedet for å drive oppfølging av barna
som trenger hjelp, sier Steffen Handal til NRK.
Oslo kommune planlegger språkkartlegging av alle barnehagebarn i treårsalder.
Utdanningsforbundets nestleder Steffen Handal advarte mot slik massekartlegging på NRK
Dagsnytt i.
Les mer
Kjemper for pensjonen
Pensjonsordningene til ansatte i private barnehager er under press. – Pensjon skal være
forutsigbar og vare livet ut, sier Steffen Handal.
Private Barnehagers Landsforbund (PBL) ønsker å redusere utgifter og byråkrati for private
barnehageeiere ved å legge om pensjonsordningen. Utdanningsforbundet frykter at det vil
bety stor risiko for hver enkelt ansatte, og at man i verste fall kan bli sittende igjen med kun
minstepensjon.
Les mer
Jeg håper du spør
Jeg håper du spør hvorfor treåringen din må på tur i regnet, eller hva ettåringen skal med
kunnskap om resirkulering.
Av og til lurer jeg på hvorfor jeg må forklare yrket mitt. Hvorfor du ikke forstår grunnen til
at jeg har tre års høgskoleutdanning, og at utdannelsen er helt avgjørende for at jeg skal kunne
gjøre jobben min. Jeg har aldri hørt at sykepleiere trenger å forklare det. Eller
maskiningeniører.
Les mer
– Skeptisk til eiers styringsrett for verktøy og metoder i barnehagen
Utdanningsforbundet Møre og Romsdal har i flere tilfeller tatt til orde mot å utvide
barnehageeiers styringsrett til å bestemme hvilke system, verktøy og metoder lærere i
barnehagen skal bruke i sitt pedagogiske arbeid.
Barnehagelærere er profesjonsutøvere som har både plikt til, og ansvar for, å utøve skjønn i
sitt arbeid. Det finnes ingen fasitsvar eller standardløsninger som passer alle barn og
barnegrupper i alle situasjoner. Videre handler det om at hvis eiere skal kunne pålegge
barnehager å bruke spesifikke verktøy, så er vi redde for at det skal ende opp med fastsatte
standarder. I et slikt perspektiv blir det pedagogiske arbeidet vurdert i henhold til
spesifikasjoner.
Les mer
«Nei vent litt, kan du holde ungen, for jeg må skrive ned hva barnet gjorde
i sandkassen»
Jeg så en reportasje på TV fra Espira barnehage, der personalet bruker mye tid på å loggføre
hva barnet til enhver tid gjør i barnehagen, med nøyaktig tidspunkt for og antall bleieskift og
hvor mange brødskriver barnet spiser. Det fortelles om videosnutter som personalet lager med
Ipaden og som viser barnas samspill og aktiviteter, der bildene er tilgjengelig på nettet for
barnas foreldre gjennom en App.
Hvor blir det av barnehagepersonalets tilstedeværelse og den personlige deltakelsen i
samspillet med barna, når mye av fokuset og arbeidstiden går med på å skrive SMS-meldinger
til foreldrene og videodokumentere barnas hverdag i barnehagen? «Nei vent litt, kan du holde
ungen, for jeg må skrive ned en logg på hva barnet gjorde i sandkassen, og det tar litt tid!»
Les mer
Ber politikerne svare
– Jeg håper inderlig politikerne som blir valgt setter seg inn i barnehagepolitiske spørsmål,
sier Hilde Kavli Ree.
– Kunnskapsministeren har sagt at det skal ha mer læring inn i barnehagene. Men for at
politikerne skal vite hva som læres i barnehagene, må de engasjere seg mer. Kom på besøk, se
hvordan vi jobber, oppfordrer barnehagelærer Kaja H. Moa.
Les mer
Åpent brev om ressurser og bemanning i barnehagene
Åpent brev om ressurser og bemanning i barnehagene, fra Utdannings- forbundet Rauma, til
politiske partier i kommunen
Vi stiller fire spørsmål – og ber partiene svare på disse i Åndalsnes Avis før valget.
Les mer
TEMANOTAT
Et temanotat drøfter og analyserer et mer avgrenset saksforhold – av både aktuell og mer
prinsipiell karakter, og er en publikasjon på mellom 10-40 sider. Utdanningsforbundet
publiserer disse på sin nettside. Noen saksområder blir fulgt gjennom flere år og resulterer i
årlige utgivelser. Andre saker er mer enkeltstående.
Her finner du våre temanotat fra 2002 og fram til i dag. Du kan selv velge om du vil søke etter
alle temanotat, etter temanotat for et område eller temanotat etter utgivelsesår.
Ikke alle temanotat kan deles inn etter område. For å få opp disse temanotatene, velg Alle.
Tidligere nyhetsbrev

Similar documents