Kultur– og fritidstilbod i Bygland kommune

Comments

Transcription

Kultur– og fritidstilbod i Bygland kommune
Kultur– og fritidstilbod i Bygland kommune
Bygland Bygdekvinnelag
Bygland Husflidslag
Foreining med fokus på tradisjon, handtverk, og mat frå Setesdal. Held møte,
kurs, marknader, etc.
BBK er foreininga for kvinner (og menn) i alle aldre. Dei skipar til kurs,
møte, sosiale kveldar og turar. Kvart år har eit tema. I 2015 er ”bær”
stikkordet. Sjå FB for meir informasjon:
www.facebook.com/ByglandBygdekvinnelag
Leiar: Fatima Aakhus
Leiar: Turid Greibrokk
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Mobil:
Mobil:
Bygland Hornmusikk
Ungdomsklubben
Hornmusikken øver tysdag kl. 18:30. Aspirantane øver kl. 17:30.
Hornmusikken opptrer på 17. mai og ved andre festlege høve. Sjå FB
www.facebook.com/pages/ByglandHornmusikk
Kvar måndag og onsdag kl. 19:00 er det klubb i det raude heradshuset på
Bygland. I tillegg skipar Widar og Kim Nomeland til turar og aktivitetar. Spør
om å få vere med i gruppa på FB! www.facebook.com/groups/124825757557132
Leiar: Tone S. Knutsen
Leiar: Widar Winther
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Mobil:
Mobil: 98293073
Bygland Jeger– og fiskarlag
Framsteg 4H
Laget for deg som er interessert i friluftsliv! Dei har jakt– og fiskedagar, skjoting, jegerprøvekurs, m. m. Det finst eit aktivt ungdomslag òg. Sjå FB
www.facebook.com/pages/Bygland-Jeger-og-Fiskarlag
Borna og ungdomen i 4H får vere med
på morosame og lærerike aktivitetar.
Saman med foreldre skiper dei dessutan
til Bygdekino.
Leiar: Jostein Nomeland/ Kim André Nomeland
Leiar: Sonja L. Skjevrak
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Mobil: 917 88 627
Mobil: 90151154
Ein eller to laurdagar i månaden er det Bygdekino i gymsalen på
Bygland Oppvekstsenter. Filmen for born går kl. 15:00 og filmen
for ungdom/vaksne kl. 17:00. Filmane blir annonsert mellom
anna på FB www.facebook.com/pages/Bygland-kommune/.
Austad Leikarring
Her lærar born og unge å danse gangar, i blant med levande musikk frå spelemann! Øver kvar måndag. Har òg kurs i hip-hop.
Leiar: Irene Moe
Leiar: Anne Fauske
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Mobil: 97660811
Mobil: 91601089
1
Bygland Ungdomslag
Kong Hanes Efterfølgere
Ungdomslaget held til på Ungdomshuset.
Der har dei quis, festar og andre sosiale
arrangement. Sjå FB www.facebook.com/
Kong Hanes Eftf. er eit blandakor som held til i Bygland. Me møter til øving kvar
onsdag på Bygland skule kl. 19:30. Sjå FB www.facebook.com/konghanes
Leiar: Jørund Kvaale Hansen
Leiar: Guro Kvaale Skibsrud
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Mobil:
Mobil: 99452040
Bygland Frivilligsentral
Bygland Folkebibliotek
Samlingspunkt for friviljug arbeid i Bygland. Det er dessutan gåturar på måndagar kl. 16:00 og kafé på frivilligsentralen kvar torsdag kl. 12.:00. Skyss med kommunebussen til dagsenteret på Byglandsheimen kvar onsdag. Velkomen!
Ope måndag, tysdag og torsdag på Bygland, og måndag og tysdag på Byglandsfjord. Arrangement, internett og bøker. Kafé på bibliotekstasjonen
kvar tysdag kl. 13:00. Meir informasjon finn du på
www.bygland.kommune.no/bibliotek
Leiar: Lisbeth Fossdal
Leiar: Mari Rygg
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Mobil: 94510770
Mobil: 94522025
Din foreining her?
Byglandsfjord Barnekor
Barnekoret øver frå 17.00-18.00 annankvar måndag på Fredheim bedehus.
Alder 4 år og oppover.
Leiar:
E-post:
Leiar: Else Norunn Greibesland
Mobil:
Mobil: 93883553
Bygland Idrettslag
Torsdagsklubben
Kontaktperson: Tore Stallemo
E-post: [email protected]
Torsdagsklubben
Spill, turneringer, kiosk og andakt på Fredheim Bedehus annankvar torsdag kl. 19:00. For ungdom fra 8.
klasse og oppover.
BIL har gruppetrening fleire gonger i veka i gymsalen på Bygland
oppvekstsenter. Sjekk ut heimesida www.bygland-il.no/ eller FB
www.facebook.com/ByglandIdrettslag
Andre tilbod
Mobil: 90780565

Kurs

Transport til Brokke Alpinsenter kvar sundag med minibuss

Sponsing av årskort i Brokke Alpinsenter

Trening i Årdalshallen

I Årdalshallen på Byglandsfjord er det trening for born, ungdom og
vaksne! Sjå heimesida http://www.bygopp.no/bfjordskule/ for aktivitetsplan.

Skiløyper på Tangen innanfor Jordalsbø, samt ljosløyper på
Heistad og Bygland
Skikarusell og klubbmeiserskap (Tolhomrenn)
Gladfotball, med besøk frå Nabokommunar
Kontaktperson: Katharina Skavoll
Leiar: Fredrik Langfeldt
E-post: [email protected]
E-post: [email protected]
Mobil:
Mobil: 945 32 945
2