Telefonkatalog - Bygland kommune

Comments

Transcription

Telefonkatalog - Bygland kommune
110 - BRANN
112 - POLITI
113 - AMBULANSE
TELEFONKATALOG
Nyttige lenker
Bygland frivilligsentral:
www.bygland.frivilligsentral.no
Bygland oppvekstsenter:
www.bygopp.no
NAV:
www.nav.no
SVR:
www.svr.no
Setesdal regionråd
www.setesdal.no
BYGLAND KOMMUNE
Telefonnummer
Alarmtelefonen for barn og unge:
116 111
Vest-Agder krisesenter for kvinner
38 10 22 00
Tlf.: 37 93 47 00
Krisesenter for menn - Kristiansand
913 66 524
Epost: [email protected]
Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon
800 30 196
www.bygland.kommune.no
ANDRE TELEFONNUMMER
HELSE
Tenesteleiar
Kjersti Plathe
957 24 122 37 93 47 18
NAV
Leiar
Bygland legekontor
37 93 47 30
Byglandsfjord legekontor
37 93 47 30
Flyktningkonsulent
37 93 47 20
Ann-Sofie Frimanslund
916 42 562
Lisbeth Fossdal
945 10 770
Sokneprest
Rune Stormark
909 55 608
Kyrkjeverje
Olav Nilsen
982 99 711
Marie Lovise Johnsen
945 14 823 37 93 75 00
Trine Karlsen Gjerstad
476 23 122
Bygland frivilligsentral
Jordmor
Ellen Cecilie Møllen
902 58 724
Dagleg leiar
Fysioterapeut
55 55 33 33
Sosial– folkehelsekoord. Leif Sigurd Helle
Helsesyster
Vakttelefon jordmor
Kathrine Hovet Pentreath
903 64 272
Aslaug Simonstad Sitje 907 73 194
Kyrkjekontoret
Psykisk helse og rus
Avdelingsleiar
Kjersti Plathe
957 24 122
Spesialhjelpepleiar
Rønnaug Kvaale
959 12 920 37 93 47 49
Ruskonsulent
Wenche Skarpengland 906 45 731
Miljøarb. Psyk.bustad
Wenche Skarpengland 906 45 731 37 93 47 45
Psykiatribustad
Aktivitør dagsenter
Setesdal barnevern
Leiar
910 03 565
Ingunn Helleland
415 86 327
Setesdal brannvesen
Brannsjef
Legevakt:
Kl 08:00 - 15:30: 37 93 47 30
Jerry Remme
37 93 00 79
Avd. leiar førebyggjande Egil Kvitne
Branninspektør
Olav Nese
37 93 32 46
975 79 226 37 93 32 46
(Mellom kl 11:30 og 12:30 og mellom kl 15:00 og 15:30: 992 77 540)
Kl 15:30 - 08:00: 116 117
Interkommunal veterinær
Veterinær
Olav Robstad
481 17 984
PLEIE OG OMSORG
Ordførar
Leiv Rygg
945 32 955
RÅDMANNEN SIN STAB
Rådmann
Aasmund Lauvdal
954 96 178 37 93 47 12
Pedagogisk rådgjevar
Berit Haugetveit
905 82 008 37 93 47 69
Økonomi og næring
Stabsleiar
Frantz A. Nilsen
900 34 240 37 93 47 04
Rekneskapsansvarleg
Elin Bjorå
37 93 47 14
Lønsansvarleg
Liv Åsne A. Andersen
37 93 47 07
Økonomimedarbeidar
Anne Brit Lien
37 93 47 22
Økonomimedarbeidar
Wenche Myrbo Nese
37 93 47 23
Personal og adm.
Stabsleiar
Valborg Attestog
911 97 002 37 93 47 05
Sakshandsamar/nestleiar Rune Larsson
37 93 47 40
Arkivleiar/nettredaktør
Jorunn Sørlie Tveiten
37 93 47 50
Kulturleiar
Anne Fauske
904 67 581
Biblioteksjef
Mari Rygg
945 22 025
Ungdomsleiar
Widar Winther
480 01 801 37 93 47 43
Tilkallingsvikar
Kim A. N. Thorstensen
984 69 989
Ungdomsklubb
Tenesteleiar
Kåre Einar S. Larsen 905 85 268 37 93 47 85
Avd.leiar Byglandsheimen
Anne Vegusdal
913 59 615 37 93 47 89
Avd.leiar Open omsorg
Camilla Verdal
909 52 859 37 93 47 83
Avd. leiar Habilitering
Arild Bentsen
414 82 753
Byglandsheimen,vakttelefon Vaktrom
945 32 942 37 93 47 86
Open omsorg, Vakttelefon 1
952 34 632
Open omsorg, Vakttelefon 2
971 54 182
Open omsorg, Vakttelefon 3
977 99 182
Habilitering, Vakttelefon
945 02 609
EIGNE TELEFONNUMMER
DRIFT OG FORVALTNING
Tenesteleiar/
OPPVEKSTSENTRA
Kjell Øyvind Berg
918 63 403 37 93 47 56
jordbrukansvarleg
Bygland oppvekstsenter
Tenesteleiar/rektor
Gunnar Olav Attestog
957 46 056 37 93 47 60
Ass. tenesteleiar skule
976 60 811 37 93 47 72
SFO
974 16 172
Barnehagen
945 32 950
Byglandsfjord oppv.senter
Tenesteleiar/rektor
Katharina Skavoll
Ass.tenesteleiar barneh.
Liv Dagny Skjeggedal
37 93 47 55
Driftsleiar uteseksjonen
Fredrik Langfeldt
945 32 945
Overordna plan/
beredskapskoordinator
Vidar Frøysnes
481 48 567 37 93 47 06
Sakshandsamar
Britt Helland
VVA-ingeniør
Kjell Lande
Byggesaksingeniør
Liv Elin F. Berg
Kart– og oppmålingsingeniør
Inger Siri Lidi
952 10 915 37 93 47 53
Fiskebiolog
Arne Vethe
478 80 120 37 93 47 59
Leiande reinhaldar
Hilde Helle
951 33 997
37 93 47 54
416 83 818
909 99 745 37 93 47 90
37 93 47 91
Lærarrom
SFO
Inge Olav Fjalestad
909 26 140 37 93 47 70
Ass. tenesteleiar barneh. Sigrid Greibrokk
Irene Moe
Skogbrukssjef
37 93 47 92
481 06 217
Barnehagen
37 93 47 93
37 93 47 17
Adresse til oppvekstsentra sine heimesider: www.bygopp.no
På desse sidene vil du m.a. finne lenke til kvar einskild skule og barnehage,
kontaktinformasjon og ulike skjema og planar.
Teknisk vakttelefon (mellom kl 15:00—07:30)
970 04 745