Program 1

Comments

Transcription

Program 1
Samfunnskontrakten 2013 – 2015
Videreføring av hospiteringsordninger
Bergen - 24. og 25. mars 2015
PROGRAM
Tirsdag 24.03.
Kl.10:00 Ankomst til hotell servering av kaffe/te og frukt
Kl.11:00 Avgang med buss til Olsvikåsen videregående skole
Kl.11:30 Omvisning på skolen
Kl.12:00 Lunsj Street Food – konsept
Kl.13:00 Orientering fra Olsvikåsen vgs og Slåtthaug vgs på hvordan de jobber med Hospitering og
vekslingsmodellen
Kl.14:00 Buss til Laksevåg videregående skole
Kl.14:30 Orientering fra Laksevåg vgs og Odda vgs og BYGGOPP om arbeid med hospitering /
alternativ hospitering
Kl.16:00 Buss tilbake til hotellet
Kl.18:00 Byvandring med historiker Anders Haaland. Vi går fra hotellet til Bryggen, hvor vi skal
spise middag. Vi kommer til å se hvor NRK tv-serien Anno er tatt opp.
Kl.19:30 Middag på Bryggeloftet
Onsdag 25.03
Kl. 08:30 Møtestart i møtelokaler på hotellet, Velkommen v/Åge Risdal
Kl. 08:45 Hva skjer! Fra fagopplæringen generelt, via samfunnskontrakten, til hospitering spesielt.
v/Anne Katrine Kaels, avdelingsdirektør, avdeling for fag- og yrkesopplæring (Udir)
Kl. 09:15 Hordaland fylkeskommune presenterer sitt arbeid med hospiteringsordninger.
Kl. 09:45 Pause
Kl. 10:00 Hordaland fylkeskommune fortsetter
Kl. 10:40 Spørsmål og diskusjon om «Hordaland-modellen»
Kl. 11:00 Presentasjon av rapporteringene for 2014, sentrale funn. v/Åge Risdal
Kl. 12:00 Lunsj
Kl. 13:00 Hvordan få en «robust varig hospiteringsordning»
Med bakgrunn i gjennomført arbeid i alle fylker – hva må gjøres for å sikre en god
ordning videre?
Kl. 15:00 Kontaktmøte slutt- hjemreise
Hotell: Grand Hotel Terminus – Zander Kaaesgate 6 – N-5015 Bergen.
Telefon 55212500. www.grandterminus.no
Middag: (24.03) på Byggeloftet: www.bryggeloftet.no
Ansvarlig: Åge Risdal, Utdanningsdirektoratet, 92616441, [email protected]
Teknisk ansvarlig: Monika Håkonsli, mobil 40854334, [email protected]
(Monika er kontaktperson for Hordaland fylkeskommune i hospiteringsprosjektet)
Deltakerliste Hospiteringssamling Bergen 24. og 25. mars 2015
Fornamn
Etternamn
Fylkeskommune
Arbeidsstad
Stilling
Nina
Skovly
MRFK
Utdanningsavdelinga
Prosjektleder
Åge
Risdal
Utdanningsdirektoratet
Seniorrådgiver
Kristian
Ilner
NHO/SRY
Seniorrådgiver
Olav
Reiersen
Utdanningsdirektoratet
Seniorrådgiver
Anne Katrine
Kaels
Utdanningsdirektoratet
Leder
Hafsa
Nadeem
Utdanningsdirektoratet
Rådgiver
Trond
Pettersen
AKFK
Akershus fylkeskommune
Rådgiver
Hanne
Østby
AKFK
Eidsvoll vgs
Lærer
Leif
Jonassen
AAFK
Aust-Agder fylkeskommune
Rådgiver
Halvard
Berg
AAFK
Arendal
Rådgiver skoleutvikling
Ingunn Ek
Pedersen
BUFK
Buskerud FK, utdanningsavd.
Rådgiver
Lene
Jensen
BUFK
Buskerud FK, utdanningsavd.
Leder kompetanse- og ped. seksjon
Lene
Harila
FIFK
Opplæringsavdelingen
Rådgiver
Svein Tore
Jakobsen
FIFK
Opplæringsavdelingen
Spesialrådgiver
Pål
Ruud-Olsen
HEFK
Ringsaker videregående skole
Avdelingsleder
Turid
Borud
HEFK
Avd. for fag- og yrkesopplæring
Avdelingssjef
Cecilie
Dangmann
HEFK
Avd. for fag- og yrkesopplæring
Rådgiver
Monica
Håkonsli
HOFK
Opplæringsavdelinga
Spesialrådgiver
Haaland
Marianne
HOFK
HFK
seniorrådgiver
Geir
Rønningen
HOFK
Odda vgs
avd.leiar
Frank
Halhjem
HOFK
Fagopplæring
Rådgjevar
Linda
Farestveit
HOFK
Opplæringsavdelinga, HFK
leder seksjon skole
Torbjørn
Mjelstad
HOFK
Opplæringsavddelinga, HFK
Fagopplæringssjef
Svein
Heggheim
HOFK
Opplæringsavdelinga, HFK
Fylkesdirektør for Opplæring
Jonny
Olsen
HOFK
BYGGOPP
Opplæringsleder
Geir
Rønning
HOFK
Odda vgs
Avdelingsleder
Ingvar
Nilsen
HOFK
Laksevåg vgs
Avdelingsleder
Therese
Kleppestø
HOFK
Olsvikåsen vg
Avdelingsleder
Inger Lise
Thorstensen
HOFK
Olsvikåsen vg
Rektor
Tove
Føsund
HOFK
Laksevåg vgs
Rektor
Stig
Haldorsen
HOFK
Slotthaug vgs
ass. Rektor
Gerd Kjersti
Ytre-Arne
HOFK
HFK, opplæringsavdelinga
Seniorrådgjevar
Kjersti
Kvaløy
HOFK
Opplæringsavdelinga, HFK
Spesialrådgiver
Heidi
Bech
MRFK
Borgund videregåande skole
lærer
Inger Anita
Sjømæling
MRFK
Møre og Romsdal FK
seksjonsleiar
Merethe
Schjem
NOFK
Nordland fylkeskommune
Rådgiver
Eirik
Sundan
NOFK
Utdanningsavdelingen
Rådgiver
Per-Kristian
Storstad
NTFK
Steinkjer
Rådgiver
Jørgen
Richenberg
OP
Oppland Fylkeskommune
Rådgiver
Anita
Tjelta
Oslo
UDE i Oslo, Avd. for fagoppl.
Prosjektleder
Kirsti
Andresen
Oslo
Kuben videregående skole
Assisterende rektor
Anne Karine
Bakkevig
ROFK
Opplæringsavdelingen
Seniorrådgiver
Mary-Ann
Drange
ROFK
Opplæringsavdelingen
Rådgiver
Per Jørgen
Loen
SFFK
Sogn og Fjordane FK
Seniorrådgjevar
Marit
Heggeriset
STFK
Fagenhet for vgo.
Seniorrådgiver
Siv-Heidi
Ruud
STFK
Sørtrøndelg FK, vgo.
Seniorrådgiver
Terje
Haukedal
TEFK
Skien
Rådgiver
Keilin
Jacobsen
TRFK
Utdanningsetaten
Rådgiver
Reidar
Opheim
TRFK
Utdanningsetaten
Rådgiver
Ann Cathrine
Andersen
VAFK
Kr. sand katedralskole Gimle
Avdelingsleder
Lene Ragnhild
Kyllesdal
VAFK
Utd. Avd. i Vest-Agder
Rådgiver
Marit
Sæthern
VEFK
Seksjon for Inntak og fagoppl.
Rådgiver
Kjell Håkon
Andersen
VEFK
Skoleseksjonen
Ass. direktør for Utdanning
Anders
Haaland
Historiker

Similar documents