Presentasjon av kandidatar til soknerådsvalet i

Comments

Transcription

Presentasjon av kandidatar til soknerådsvalet i
Presentasjon av kandidatar til
soknerådsvalet i Klepp sokn
Namn:
Maria Friestad Bergseth Sikkeland
Yrke:
Pedagogisk leiar
Alder:
37
Adresse:
Klepp stasjon
Relevante Leiar for skolelaget NKSS på St. Olav. Med i barne – og ungdomsutvalget i NMSu- Oslo.
erfaringar: Misjonsutvalget i Grefsen Menighet. Med i Klepp sokneråd – 2 år som nestleiar og 2 år som
soknerådsleiar
Satsings- Ei kyrkje for alle
område: Ein levande kyrkjelyd
Familiearbeidet
Namn:
Ivar Slettebø
Yrke:
Kemner
Alder:
55
Adresse:
Kleppe
Relevante Leiar fredagstreff Kleppe bedehus, Hovudstillitsvald Delta ( 2 år). Med i styret for Normisjon
erfaringar: Kleppe. Ein periode for Klepp sokneråd – derav 1 år som nestleiar.
Satsings- Nye trusopplæringstiltak
område: Bygging av ny kyrkje
Småbarnafamiliar
Utvikla gudstenesta
Namn:
Inger Vassel Myrstad
Yrke:
Lærar
Alder:
61
Adresse:
Kleppe
24
Adresse:
Kleppe
Relevante Med i Klepp sokneråd i fleire periodar.
erfaringar:
Satsings- Barne- og familiearbeid
område: Dagleg leiar
Til retteleggje for ulike smågrupper
Alle må bli sett i gudstenesta
Utfordre til deltaking/ teneste
Namn:
Tor Henrik Nesse
Yrke:
Tømrar
Alder:
Relevante Styreleiar i Klepp Kristielege Ungdomsforening. Konfirmanleiar
erfaringar:
Satsings- Være ledd mellom kyrkja og ungdomsforeninga.
område: Få fleire ungdommar i kyrkja
Ny kyrkje
Presentasjon av kandidatar til
soknerådsvalet i Klepp sokn
Namn:
Magnus Friestad Bjørkavoll-Bergseth
Yrke:
Allmennlege
Alder:
31
Adresse:
Klepp stasjon
Relevante Styremedlem Klepp Kristelege Ungdomsforening. Styremedlem Sameiget Bråtenalleen 36.
erfaringar: Leiar for preikeutvalet F2 kyrkjelyd for studentar i Fagerborg.
Satsings- Barne- og familiearbeid
område: Gudstenestestruktur
Auka samhald på tvers av alder
Namn:
Anne Mari Tjåland Tengesdal
Yrke:
Fysioterapeut
Alder:
28
Adresse:
Kleppe
Relevante Turnuskomité, Høgskolen i Oslo/Akershus. Leiar for idrettskomiteen, Action KRIK.
erfaringar: Ressursteam for KRIK i Oslo og Akershus
Satsings- Ny kyrkje
område: Ei inkluderande gudsteneste
Barnefamiliar og unge vaksne.
Namn:
Jon Magnar Skårland
Yrke:
Ingeniør
Alder:
45
Adresse:
Kåsen
Alder:
50
Adresse:
Kleppe
Satsings- Barne- og familiearbeid
område: Ny kyrkje
Namn:
Tove-Rudi Tobiassen
Yrke:
Dagleg leiar
Relevante Aktiv i kyrkjelydsarbeid i Madlamark. Etablert hjelpeprosjekt i Thailand. Frivillig i Kirkens
erfaringar: Bymisjon – Albertine
Satsings- Kyrkje for heile familien
område: Misjonsarbeid
Diakoniarbeid
Namn:
Magne Mikal Gjesteland
Yrke:
Lærar
Alder:
61
Adresse:
Kleppe
Relevante Med i Klepp sokneråd 1993-2001. Leiar Torsdagsklubben. Styremedlem Kleppe Normisjon
erfaringar:
Satsings- Støtta visjonen til Klepp sokneråd: Kristus for alle, fellesskap og teneste for alle.
område: Gje folk i alle aldre eit godt møte med kyrkja.
Støtta den fattige del av verda gjennom misjons- og hjelpearbeid, vennskapsmenigheten i
Estland
Støtta det gode barne- og familiearbeidet i kyrkjelyden
Trusopplæring og konfirmantarbeid
Presentasjon av kandidatar til
soknerådsvalet i Klepp sokn
Namn:
Derek Kromah Cooper
Yrke:
Skuleelev
Alder:
19
Klepp Stasjon
Relevante Konfirmantleiar
erfaringar:
Satsings- Ungdommar
område:
Namn:
Inger Christine Roth Jacobsen
Yrke:
Helsesøster
Alder:
44
Adresse:
Klepp Stasjon
Relevante Eittåring i Danmark. Leiar Minijungelgjengen i Frøyland og Orsad kyrkjelyd. Lovsangsleiar
erfaringar: Klepp stasjon kyrkjelyd. Medleiar Frøyland / Orstad KFUK/KFUM. Medlem av RogalandKFUK
KFUM speidarar PLU
Satsings- Barne- og ungdomsarbeidet
område: Ny kyrkje
Raushet og varme i kyrkjelyden.
Namn:
Hans Theis
Yrke:
Lege
Alder:
64
Adresse:
Kleppe
Relevante Speidarleiar, søndagskuleleiar, Ein periode i soknerådet.
erfaringar:
Satsings- Inkluderande fellesskap
område: Trusopplæringa
Namn:
Ingrid Mauritzen
Yrke:
Helsearbeidar
Alder:
30
Adresse:
Tu