Kandidatar i Hjelme sokn

Comments

Transcription

Kandidatar i Hjelme sokn
Kandidatar til soknerådsvalet i Hjelme
Namn: Råmund Skjold
Alder: 48
Yrke: Konst. einingsleiar i ØK.
Bakgrunn: Norges landbrukshøg-
1
skule. Lærar på Val landbruksskule.
Styreverv i Skjergardsheimen og
Bergen birøktarlag. Medlem i soknerådet. Driv søndagsskule.
Særleg oppteken av: Song og musikk
i gudstenesta. Få fleire med i kyrkja.
Namn: Thorleif Birger Hellesøy
Alder:
66
Yrke: Pensjonist
Bakgrunn: Forretningsmann,
kjøpmann. (Eurospar Rong). Dreiv
Hellesøy musikklag i mange år.
Frivillig medarbeidar i kyrkja
7
Namn: Astrid Nautnes Rustad
Alder: 56
Yrke: Kundevert i Øygarden k.
Bakgrunn: Vidaregåande skule, all-
Særleg oppteken av:
Diakoni, besøksteneste. Kyrkjelydsutvikling og barn og ungdom.
Namn: Tormod Magnesen
Alder: 27
Yrke: Student
Bakgrunn: Studert 3-årig faglærar
8
Særleg oppteken av:
Musikk, ungdomsarbeid, Refuel.
Namn: Bjørg Fjeldstad
Alder: 60
Yrke: Spesialsjukepleiar TBOS
Bakgrunn: Utdanna sjukepleiar.
9
Vidareutdanning i diakoni og
geriatri. Set i soknerådet. Frivillig
medarbeidar.
4
5
Særleg oppteken av:
Gudstenestene og gudsteneste-
livet. Tilrettegging for alle i gudst.
Namn: Eilert Olai Hellesøy
Alder: 42
Yrke: Legemiddelkonsulent
Bakgrunn: Høgskule, økonomi,
leiing. Kjøpmann og diverse
komersielle styreverv. Adm. styret i
Norkirken.
10
Namn:
Monica Breivik
Alder: 38
Yrke: f.t. heimearbeidande
Bakgrunn: Ulike arbeidsplassar.
Alpha-kurs og frivillig arbeid. Set i
soknerådet.
prosjektingeniør i FMC. Nesleiar
i barnekreftforeininga i Hord. og
SF. Frivllig medarbeidar i ungd.kl.
Refuel.
Særleg oppteken av: Styrka ungd.
arbeid og å behalda teamet.
Namn: Kjersti Larsine Waage Kårbø
Alder: 56
Yrke: Adjunkt
Bakgrunn: Lærarskule. Lærar (adjunkt).
Dirigent for tidl. Immanuel (kor). Tidl
medlem i rekkje kommunale råd og sokneråd. Tidl. misjonær i Kenya.
Særleg oppteken av: Diakoni i kyrkjelyden,
sterkare samhald. Frå ord til praksis.
Trygve Johannes Hellesøy
77
Pensjonert/vikarierande
sokneprest
Bakgrunn: Lærar, rektor, soknediakon,
prest. Har vore representant
i Øygarden kommunestyre og ei
rekke andre råd og utval.
Særleg oppteken av: Diakoni, barneog ungdomsarbeid, vaksenopplæring
og eldreomsorg.
Namn:
Alder: Yrke: Særleg oppteken av:
Misjon, ungdomsarbeid, media og
kommunikasjon.
nen, Normisjon og Toftøy barnehage, misjonær i Mali i over 8 år.
Særleg oppteken av: Ei inkluderande
kyrkje bygd på Guds ord. Den
Heilage Ande må vera tilstades i
kvardagslivet.
Namn: Arild Nordvik
Alder: 42
Yrke: Prosjektingeniør
Bakgrunn: Bilmekanikarutd. No
ved HiNT, komposisjon for Scene,
film og TV. Studert byggingeniør.
Musikar i Gospel teens
3
Kristent arbeid generelt, barne- og
ungdomsarbeid.
Namn: Jan Sanden
Alder: 48
Yrke: Industrimekanikar
Bakgrunn: Styreverv i Santalmisjo-
menne fag. Medlem i soknerådet,
tidl. varamedlem. Frivillig medarbeider under gudstenestene.
2
Særleg oppteken av:
11
Kandidatane er nummerert i den rekkefølgje slik dei står på vallista.
Særleg oppteken av:
6
Arbeid mellom born og unge.
Musikk.
ØyNytt
7