Repetisjonskurs for DLE og sakkyndige selskaper

Comments

Transcription

Repetisjonskurs for DLE og sakkyndige selskaper
Repetisjonskurs for DLE og sakkyndige selskaper
PROGRAM (rekkefølgen på de forskjellige temaene kan bli endret noe)
Tid:
Dag 1
Foredrag:
09.00
09.30
09.45
Registrering
Åpning – praktiske opplysninger
Rammer
- FDLE
- DLE som offentlig tilsynsmyndighet
- Instruks med vedlegg og veiledninger
o hva er det
o hva må gjøres
o hva er de forskjellige
kontrollene
- Tilsynsplan
o Hvordan kan den se ut
- Informasjonsplan
- Bruk av sakkyndige til kontroller
Pause
Rammer (forts.)
10.45
11.00
12.00
13.00
14.00
14.15
15.15
15.30
15.45
16.30
17.30
Lunsj
DLE som myndighet
- Forvaltningsloven
- Arkivloven
- Offentleglova
Pause
DLE som myndighet (forts.)
Pause
DLE som myndighet (forts.)
Pause
DLE som myndighet (forts.)
Slutt for dagen
19.30
Felles middag
Dag 2
09.00
09.30
Foredragsholdere:
Bjørnar Brattbakk
Kristine Aarvold / Paul
Hermansen, begge DSB
Kristine Aarvold / Paul
Hermansen
Gard Bonner, DSB
Gard Bonner
Gard Bonner
Gard Bonner
Virkemidler i elsikkerhetsarbeidet
Kristine Aarvold
- Regelverk
- Tilsyn
- Informasjon / holdningsskapende arbeid
Tilsyn
Paul Hermansen
- Tilsynstyper
10.15
10.45
11.40
12.00
13.00
13.45
14.00
14.30
15.00
15.30
15.45
- Dokumentkontroll
- Verifikasjon
- Markedskontroll
- Rapportering
Pause og utsjekking
Kontroll
- Utførelse av kontroller
- Rapportskriving
- Avvik
- Hjemmel for avvik
- Anmerkning
- Rapportering til SamBas
Reaksjon
- Reaksjonsmidler
- Saksgang
Lunsj
Informasjon/holdningsskapende arbeid
- Skoleundervisning
- Passiv og aktiv informasjon
- Informasjon ved anleggskontroll
- Informasjon ved virksomhetskontroll
- Installatør- og montørmøter
Pause
Møte med kunden
Brannetterforskning – bistand til politiet
Elvirksomhetsregisteret og DLE-weben
- Kort gjennomgang
Oppsummering
Slutt for dagen
Otto Rune Stokke, Hafslund
Nett
Otto Rune Stokke
Tommy Skauen, Infratek
Elsikkerhet
Tommy Skauen
Paul Hermansen
Kristine Aarvold