Velkomstbrev PPU DELTID 2015

Comments

Transcription

Velkomstbrev PPU DELTID 2015
Vår saksbehandler:
Vår dato:
Elisabeth Stenshorne
15.06.2015
Telefon:
Vår referanse:
Deres dato:
Deres referanse:
31008719
Til nye studenter på Praktisk-Pedagogisk Utdanning PPU-deltid høsten 2015
Velkommen som student ved PPU-studiet på Høgskolen i Buskerud og Vestfold,
studiested Ringerike.
Gratulerer med studieplass på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)! PPU er en ettårig lærerutdanning for
den som har en master-, bachelor- eller tilsvarende utdanning. Du er tatt opp på PPU deltidsstudium over
2 år med til sammen 60 stp. PPU kvalifiserer pr. i dag for undervisning i grunnskolen fra 5. trinn og for
videregående skole.
Vi kan ønske velkommen til et studium bestående av emner i pedagogikk og fagdidaktikk. I tillegg til
dette inneholder PPU også til sammen 12 ukers veiledet praksisopplæring i skolen.
Utdanningen består av 30 stp. pedagogikk tilpasset lærerutdanning, og til sammen 30 stp. i
fagdidaktikk. Det gis ikke anledning til fritak for annen pedagogikkutdanning – verken på bachelor
eller masternivå. Innpasning av PPU-emner (pedagodikk eller fagdidaktiske emner) tatt ved annet
lærested kan etter søknad vurderes.
Praksis deltid: 6 uker hvert studieår. Praksis er obligatorisk, og det vil ikke være mulig å ha annet
arbeid på dagtid ved siden av denne praksisen. Praksisukene for studieåret 2015/16 finner dere på
semesterplanen
Det gis anledning til å ha praksis på eget arbeidssted inntil halve perioden. Det første året vil
samfunnsfag og religionsfag ha praksis i grunnskolen, fortrinnsvis på u-trinnet, det andre året på
videregående. Fagene markedsføring, økonomi og rettslære vil starte med praksis i videregående skole
første studieår. Studenter som 1. studieår ønsker praksisplass på egen arbeidsplass sender ønske om
dette sammen med nødvendig kontaktinformasjon til Anne-Kari Ruud: [email protected] innen
studiestart.
Alle som ikke har arbeid i skolen får praksisplass gjennom høgskolen begge år. Høgskolen plasserer
som regel studentene i grupper på en av våre samarbeidsskoler, de fleste i Vestfold og Buskerud.
Gruppene settes sammen etter fag, og så langt det er mulig blir det tatt hensyn til bosted. Vi kan ikke
garantere at dette går helt opp, og ber studentene om å belage seg på noe reisevei til praksisstedet.
PPU-studiet er samlingsbasert, 2 dager hver samling: Torsdag kl. 15.00-20.00 og fredag kl. 09.0014.00. Undervisningen er obligatorisk. Samlingene studieåret 2015/16 finner dere i semesterplanen.
HBV
Campus
Campus Kongsberg
Campus Ringerike
Campus Vestfold
www.hbv.no
Drammen
Pb 232
Grønland 58,
Frogsvei 41,
Bredalsveien 14
Raveien 215
[email protected]
3603 Kongsberg
3045 Drammen
3611 Kongsberg
3511 Hønefoss
3184 Borre
Foretaksregisteret
Tlf.: 31 00 80 00
Tlf.: 32 20 64 00
Tlf.: 32 86 95 10
Tlf.: 32 11 71 00
Tlf.: 33 03 10 00
NO 911 770 709 MVA
Oppstart for alle nye studenter er torsdag 13.08.15 kl 10.00. Der vil det først bli en høytidelig åpning
for alle studenter i gymsalen, før dere fordeles etter studieprogram og får informasjon der en times tid.
Fadderene overtar siste del av dagen. Dette er ikke obligatorisk for dere på deltid å møte denne dagen,
men dere er velkomne! Dere kan møte til første ordinære undervisning torsdag 20.08 kl 15.00.
Husk at du må bestille politiattest nå og ha den med første skoledag! Det kan ta et par måneder fra du
bestiller attesten til du får den. Ta med mailen du fikk fra opptakskontoret som dokumentasjon på at du
har fått studieplass og trenger politiattest. Godtar ikke ditt politidistrikt denne dokumentasjonen, vil du
få en bekreftelse fra oss. Meld fra om dette Anne-Kari Ruud. Uten politiattest vil du ikke kunne gå ut i
praksis.
Husk også å opprette studentkonto, semesterregistrere deg og betale semesteravgift i Studentweb. Det
åpnes for dette nærmere studiestart. Du kan lese mer om hvordan du gjør det her:
http://www.hbv.no/kampanjefelt/dette-ma-du-gjore-som-ny-student-article95554-9070.html.
Du vil også få mer informasjon om semesterregistrering rundt oppstarten.
Vi ser frem til å møte deg!
God sommer!
Mvh PPU-administrasjon og fagansvarlige.

Similar documents