årsberetning/grenrapport kombinert hedmark skikrets 2014/15

Comments

Transcription

årsberetning/grenrapport kombinert hedmark skikrets 2014/15
ÅRSBERETNING/GRENRAPPORT KOMBINERT HEDMARK SKIKRETS 2014/15
Styret har bestått av :Stig Morten Hansen (Nansen) , Roar Nordsveen
(Trysilgutten) Liv Guri Eggestad (Alvdal IL)
Knut Selmer (Tolga IL) Leder Valgkomite 2013-15: Siw Gropen (Løten/Nordbygda), Jørgen Strømhaug (Folldal IF)
1.0 Styrets oppgaver:
*økonomi og budsjett
*Ha fokus på sportslig utvikling for kombinert.
*Sikre at nok kretsrenn arrangeres i Hedmark hvert år. Utarbeide terminliste.
*Styremedlemmer mest mulig representer på ulike arrangementer. Kretsrenn, Solan Gundersens Vinterleker,
hovedlandsrenn og landsrenn kombinert 13-16 år prioriteres.
*Bidra til at det arrangeres miljøsamlinger.
*Representere kombinertkomiteen på AU møter i HSK
*Samarbeide med hoppkomiteen på styremøter og fagmøter.
*Årsberetning
Det er avholdt foreldremøter i forbindelse med komitemøter Ø-Vik, Rena og Folldal. Styret har deltatt på møter
som omhandler Hedmarkhopp sammen med hoppkomiteen. Vi har hatt samlinger i Ørnskiøldsvik i august,
Rena Leir i oktober og Folldal i nov/des. Kombinertkomiteen har bidratt aktivt til HSKs nettsider ved å legge ut
bilder og nyhetssaker. Det er også økende bruk av Facebookgrupper, der vi også har bidratt med bilder og
nyhetsinformasjon. Trenden er at utøverne og foresatte for med seg nyheter gjennom sosiale media. Man får
aktuell info om treningsforhold og kommende renn og samlinger.
2.0 Kombinert sesongen 2014/15
Det finnes få trenere som trener utøvere både i hopp og langrenn. Hedmarks utøvere fra 12 års alder har et
tilbud gjennom Hedmarkhopp. De fleste klubber i Hedmark har god kompetanse og høy aktivitet i langrenn.
Det er gode muligheter for sportslig fremgang i langrenn ved å følge egen klubb.
3.0 Rekruttering og anlegg
Kretscupen har hatt 71 deltakere i 2014/15. Antallet er stabilt når man sammenligner med de siste årene.
Klubber som har vært representert: Trysilgutten (9 stk), Furnes (13 stk), Nansen IL (9stk), Tolga/Vingelen (16stk)
Elverum (6stk), Mjøsski (3 stk) , Vallset (3 stk). Følgende klubber har deltatt med 1-2 utøvere: Moelven, Tynset,
Rena, Mogutten, Hamar, Folldal, Vaaler, Løten/N og Vang.
Hedmark stilte med 26 deltakere i Solan Gundersens Vinterleker. 4 jenter og 22 gutter. Hedmark vant
rekrutteringspris for flest antall jenter som deltok i kombinert. Klassen gutter 12 hadde det laveste antallet
siden starten av Solan Gundersen, dvs kun 21 deltakere i kombinert. Desto gledeligere at Hedmark stilte med
hele 8 av 21 deltakere i denne klassen. 4 Hedmarkinger blant de 8 beste i den klassen.
Hedmark har flinke arrangører. Flere kan arrangere kretsrenn de kommende år. Det bør ikke være problemer
med å få arrangører til 3-5 kretsrenn årlig. 2 flotte anlegg i Lierberget i sør og Hamran i nord vil forhåpentlig
bidra til flere utøvere i kombinert etter hvert. Alvdal arrangerer Solan Gundersens Vinterleker årlig. Trysilgutten
arrangerte NM kombinert for kvinner i 2015. Rena har fått NM kombinert i 2016 og Tolga IL arrangerer
hovedlandsrenn i 2017. Alle disse arrangørene kan egne seg til landsrenn i kombinert for utøvere opp til 16 år.
Flere kombinertutøvere fra Hedmark har deltatt i representasjonsoppdrag for Norge i vinter. Europeisk
ungdoms OL i Østerrike/Lichtenstein der Vegard Tiller, Moelv var tatt ut i kombinerttroppen. Storebror Simen
Tiller deltok i junior VM i Almaty. Henrik Busterrud fra Vang var uttatt til nordisk mesterskap i Sverige. Hedmark
hadde 2 deltakere i NM kombinert for kvinner i 2015. 8 Hedmark utøvere, 4 gutter og 4 jenter i alderen 13-17
år , deltok i FIS renn kombinert i Granåsen i vinter.
4.0 Jenter i kombinert
Sesongen 2014/15 har hatt flere spesifikke arrangementer for jenter i kombinert. Hedmark har markert seg
med jenter i FIS renn i Granåsen samt NM kombinert i Trysil. Hedmark har i 2015 fått rekrutteringspris under
Solan Gundersens Vinterleker for stor andel jenter som deltar i kombinert.
6.0 Sportslige resultater kombinert 2014/15
Kretsmestere 2015
J13 : 1. Gyda Westvold Hansen, Nansen IL
G13: 1. Per Einar Skjæret Strømhaug, Folldal IF
J14: 1. Marthe Leinan Lund, Tolga IL G14: 1. Marius Nordsveen, Trysilgutten,
J16: 1.Mari Leinan Lund, Tolga IL G16: 1.Henrik Busterrud, Vang
Hovedlandsrennet 2015 (beste plassering)
G15: 14. Pål Lunde, Vang SK
J16: 1. Hanna Midtsundstad , Vaaler IF
G16: 4. Henrik Busterud, Vang
K.cross: G15: 14. Pål Lunde, Vang J16 1. Hanna Midtsundstad, Vaaler, G16 4. Henrik Busterud, Vang
Solan Gundersen Vinterleker 2015 (beste plassering)
J12: 4. Nora Midtsundstad, Vaaler IF
G12: 2. Endre Strypet, Tolga IL
J 13: 1. Gyda Westvold Hansen, Nansen IL G13: 5. Ørjan Wang, Tynset IF
J 14: 2. Marte Leinan Lund, Tolga IL G14: 6. Halvor Lutnæs, Trysilgutten IL
FIS renn Kombinert Granåsen:
J 13-15: Gyda Westvold Hansen, Nansen (3 pl+3pl) J16-17: Tonje Bakke, Elverum (2pl+4pl) Hanna
Midtsundstad, Vaaler (3pl+2pl) Mari Leinan Lund, Tolga (7pl+7pl) G13-15 Marius Nordsveen,
Trysilgutten (8pl+6pl) Halvor Lutnæs, Trysilgutten (10pl-10pl), Fredrik Jevne, Furnes (11pl-12pl)
Morten A. Harkinn, Furnes (16pl+15pl)
Regioncup Hedmark/Oppland:
Klasse A Jenter: 1. Hanna Midtsundstad, Vaaler. Klasse C Jenter: 1. Gyda W. Hansen, Nansen
Klasse A Gutter: 1. Henrik Busterud, Vang, 2. Mats K. Sagbakken, Furnes
Klasse B Gutter: 3. Marius Nordsveen, Trysilgutten, 4. Halvor Lutnæs, Trysilgutten
6. Morten Alexander Harkinn, Furnes Klasse C Gutter: 8. Fredrik Jevne, Furnes
Norgescup Klasse A: 4. Ole Martin Storlien, Mjøsski 14. Simen Tiller, Moelven IL , 29.Vegar Tiller,
Moelven IL
Norgescup Klasse B: 1. Vegar Tiller, Moelven IL, 16. Simen Tiller, Moelven IL
Junior NM: Simen Tiller ( 3.plass+2.plass) Vegar Tiller (11+13 plass)
NM Kombinert kvinner (uoff)
2. Tonje Bakke, Elverum, 3. Hanna Midtsundstad, Vaaler 6. Gyda Westvold Hansen, Nansen
NM sr Kombinert
5. Gudmund Storlien, Mjøsski, 11. Ole Martin Storlien, Mjøsski 26. Vegar Tiller, Moelven
NM lag Kombinert
2.Hedmark: Gudmund Storlien, Simen Tiller, Truls S. Johansen
World Cup/Continentalcup
Gudmund Storlien, Mjøsski WC (36+29 pl) Continentalcup ( 2+3+2 plass)
Ole Martin Storlien, Mjøsski Continentalcup ( 7-19-6-26-11 plass) Truls S. Johansen, Elverum
Continentalcup (32-13-9-5-8 plass) Simen Tiller, Moelven Continentalcup (4-6-44 pl) Jr VM (3-16 pl)
For detaljerte resultater se: data.fis-ski.com/nordic-combined/results