Nevrologenes tilbud v/ Frøydis Moan Dalene

Comments

Transcription

Nevrologenes tilbud v/ Frøydis Moan Dalene
Nevrologenes tilbud til pasienter
med uspesifiserte smertetilstander
Frøydis Moan Dalene,
Overlege nevrologisk avdeling, STHF
Hvilke problemstillinger henvises oss
• Smertelindring , opiater på blå resept,
bekymring for opiatforbruk , NAV
• Smerter som også involverer hode, nakke og
rygg
• Nevropatiske smerter
• Smerter som ledsages av diffuse nevrologiske
symptomer som parestesier, fatigue etc
• Diffuse smerter hos pasienter med kjent
nevrologisk sykdom
• Forespørsler om botoxbehandlinger
Hva kan vi tilby av utredning
• Utredning med tanke på om smertene er
symptom på en nevrologisk sykdom
• Anamnese og klinisk undersøkelse viktigst !
• Bildeundersøkelser, vanligvis MR
• Nevrofysiologiske undersøkelser
• Spinalvæskeundersøkelser
• Operasjonsutredninger ved mekanisk klem på
nerver
• Tverrfaglig utredning
Uspesifikke hodesmerter
• Utelukke mer spesifikke hodepinetilstander
• Medikamentindusert hodepine !!!!!!
• Livsstilsråd :røyekutt, søvn , kosthold og fysisk
aktivitet
• Forebyggende medikamentell behandling;
sarotex
• Henviser ofte til psykomotorisk fysioterapi
Smerter i nakke og rygg
• Ved utstrålende smerter og nyoppståtte
lammelser skal pasienter legges inn i
nevrologsk avdeling
• Ved akutte intraktable smerter kan de legges
inn
• Vurdering av langvarige nakke- og ryggsmerter
henvises FMR poliklinikk
• Prøv å unngå dobbelthenvisninger !
Nevropatiske smerter
• Utredning , inkludert nevrofysiologiske
undersøkelser ved behov
• Henvisning til operativ behandling hvis vi f.eks
påviser Carpal tunnel syndrom eller
trigeminusnevralgi
• Medikamentell behandling : sarotex og
antiepileptika (tegretol, neurontin, Lyrica og
epinat )
• Informasjon og rådgivning
Parestesier
• Unormal følelse fra et område, f. eks brenning,
stikking, dovenhetsfølelse
• Sees ved nevrologiske tilstander som
polynevropati, MS , Nevroborreliose,
cerebrovaskulær sykdom, mekanisk
nerveaffeksjon og en rekke andre
• Men er også et helt vanlig symptom hos friske
!
• Er det fokalnevrologiske utfall i tillegg ?
Botoxbehandling
• Hovedsakelig til behandling av spasmer og
dystonier
• Vi gjør en sjelden gang behandlingsforsøk med
botox ved migrene
• All annen forebyggende behandlign skal være
forsøkt
• Placebokontrollert behandling , begrenset i tid

Similar documents