Veileder i akuttpsykiatri - Somatisk

Comments

Transcription

Veileder i akuttpsykiatri - Somatisk
Retningslinje Felles SØ
Veileder i akuttpsykiatri - Somatisk-nevrologisk undersøkelse
Endring siden forrige versjon
Oppdatert dokument 2015
Somatisk-nevrologisk vurdering av akuttpsykiatriske pasienter skal gjøres ved mottak. Det er flere grunner til
dette.
 Somatiske tilstander kan presentere seg gjennom psykiske symptomer. Eksempler på dette er intoksikasjoner,
infeksjoner, metabolske forstyrrelser og hjerneorganiske sykdommer.
 Behandlingen av ulike somatiske tilstander kan gi psykiske symptomer. Eksempler på dette er depressive
symptomer hos pasienter som behandles med kortisonpreparater.
 Psykiske symptomer kan være en reaksjon på det å ha en somatisk sykdom.
 Det er ulike psykiske tilstander hvor hovedsymptomene er av somatisk karakter, f.eks. dissosiative eller
somatoforme lidelser, anoreksia nervosa eller bulimia nervosa.
Dersom somatisk undersøkelse inkl. orienterende nevrologisk undersøkelse av pasienten ikke lar seg gjøre ved
mottak, er det viktig at undersøkelsen blir gjort på et senere tidspunkt under innleggelsen.
Somatisk undersøkelse
XX år gammel kvinne/mann, normalt hold, god allmenntilstand. Utseende svarende til alder. Samarbeider godt.
Ingen smerteplager. Går og beveger seg upåfallende. Respirasjon ubesværet og normofrekvent.
Ved bevissthetssvekket eller desorientert pasient, undersøk for nakkestivhet.
Blodtrykk
Puls
O2-metning
Høyde
Vekt
Promille dersom aktuelt
Cavum oris: Tannstatus. Bleke, fuktige, rene slimhinner
Cor: Rene toner, ingen bilyder, regelmessig aksjon
Pulmones: Normal respirasjonslyd, ingen fremmedlyder
Abdomen: Bløt og uøm. Normale tarmlyder. Ikke palpabel lever eller milt. Ingen palpable oppfyllinger. Ikke
bankeøm over nyrelosjene
Ekstremiteter: Ingen ødemer og god sirkulasjon
Hud: Tørr og varm. Ingen utslett/petechier, cyanose eller icterus. Ingen sår, stikkskader eller arr etter selvskading
Nevrologisk undersøkelse
Bevissthetstilstand: Dekkes under psykiatrisk status presens Hjernenerver: Øyemotilitet, synsfelt (Donders
metode), pupiller (størrelse, symmetri, reaksjon på direkte og indirekte lys), fascialisfunksjon
Motilitet: Kraft, tempo, muskeltonus, rigiditet, bevegelsesmønster. Asymmetri?
Koordinasjon: Finger-nese-test, kne-hæl-test
Balanse: Romberg
Reflekser: Biceps, patella, achilles, plantar. Sideforskjell? Hyperrefleksi?
Referanser
Slutt på Retningslinje
Utarbeidet av: Gunhild Dalen m/redaksjonskomité
Godkjent av: Avdelingssjef Knut Erik Hymer
Ansvarlig for redigering: Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering
Uoffisiell utskrift er kun gyldig på utskriftsdato
Dokument-ID: D30925
Versjonsnummer: 2.00
Gjelder fra: 05.02.2015

Similar documents