Utedag - Lindeberg skole

Comments

Transcription

Utedag - Lindeberg skole
Lindeberg Aktivetsskolen uke 37
Målområde i rammeplan: Mat og helse, sunn mat uke.
Mandag 7.sept.
Tirsdag 8.sept.
Onsdag 9.sept.
Torsdag 10. sept.
Fredag 11.sept.
Utetid
13.25 – 14.15.
Utedag
Ute tid
13.25 – 14.15.
Ute tid
12.40 – 13.45.
Ute tid
13.25 – 14.15.
Mat og helse for
3.og 4. trinn
14.00 – 16.00
13.25 – 17.00.
Vi går en tur eller
fotball løkka.
Matpakke dag
14.15 14.30.
Mat : Korn / Suppe
13.45 – 14.30.
De som har lyst
går til
biblioteket
13.25 – 14.00.
Mat og helse for
3.og 4. trinn
14.00 – 16.00.
Mat : Brød mat
14.15 – 14.45.
Husk å ha med
nok mat :-)
Gymsal 2 – 4. t
14.00 – 16.00.
Vi prøver ut :
Dans 2 - 4. trinn
15.00 – 15.30.
Matpakke dag
14.30 – 14.45
Matte morro 1.t
14.00 – 15.00
Mat : Fiskepinner
14.15 – 14.45.
Gymsal for 1. trinn
14.30 – 16.00.
Dans for 2 – 4. t
14.45 – 15.00
Mat prosjekt
1. trinn
15.00 – 16.00
Husk å ha med
nok mat :-)
Mat posjekt
1.trinn ute
Sy forkle med 3.t
14.00 – 16.00
Mat prosjekt
1.trinn
14.00 – 15.00
Ute lek
15.30 – 17.00.
Matte morro for
2 – 4. trinn
14.00- 15.00
Film
14.45 – 16.00.
Mat prosjektet
1.trinn
14.30 – 15.30
Ute lek eller inne
lek
15.30 – 17.00.
Ute lek eller inne
lek
16.00 – 17.00.
Ute lek eller inne
lek
14.45 – 17.00.
Ute aktiviteter: Ballspill, lek med samspill, paradis, hopp aktiviteter.
Inne aktiviteter: Spill, tegne, frilek, lego, dans.
Lærings støttende aktiviteter :bokstav lek, bokstav oppgaver, matte morro, sunn mat uke.
Mat og helse: Lager enkle retter, lærer hva og hvordan på et kjøkken, regler og fare. Fokus på sunn mat.
Sy forkle til mat og helse : Alle på aks i 3 trinn får mulighet i løpet av året å sy sitt eget forkle.
Gymsal : Ulike aktiviteter. Fokus på samspill og fysisk aktivitet.