Digitalisering ≠ IT DIGITALISERING Vi utnytter

Comments

Transcription

Digitalisering ≠ IT DIGITALISERING Vi utnytter
Espen Jacobsen
Vivento as
DIGITALISERING
Vi utnytter tilgjengelig teknologi for å
enklere, bedre og mer
Digitalisering
gjøre ting≠ IT
effektivt, både for
innbyggere
Heitzmann og Marsons
ansatte og
DIGITALISERING
Vi utnytter tilgjengelig teknologi for å
enklere, bedre og mer
Digitalisering
gjøre ting≠ IT
effektivt, både for
innbyggere
ansatte og
Digitalisering ≠ IT
Digitalisering handler om
tjenesten
Digitalisering handler om
tjenesten
Leder
IT-leder
Virksomhetsstrategi
Prosesser
Forretningsresultat
Gevinstrealisering
Kommunikasjon
Opplæring
Innbyggerfokus
IT strategi
Systemer
Applikasjonssupport
Tilgjengelighet
IT arkitektur
Gjenbrukbarhet
Sikkerhet
Systemtesting
Eierskap til digitalisering
Hva er det vi trenger ?
Hva er det vi trenger ?
Må ha !
• Kompetanse om
kommunal
tjenesteproduksjon
• Sparringspartner for
tjenesteutvikling
• Informasjonsforvaltning
• Applikasjonsforvaltning
• Gevinstrealisering
• Arkitekturstyring
• Bestillerkompetanse og
avtaleforvaltning
Kan ha ?
• Datasenter
• Servicedesk
• Brukerstøtte
• Opplæring
• Informasjon i alle
• Drift ogtjenesteleveranser
vedlikehold
• Lisensforvaltning
• Kommunikasjonslinjer
• Utstyrs og
programvarelisenser
IT sin rolle i Digitaliseringsprosjekter
• Sparringspartner i tjenesteutviklingen (Digitaliseringen)
• Sikre en god og robust plattform som muliggjør utvikling av
tjenester
• Samordningskompetanse - Utnytte felleskomponenter
• Fokusere på informasjonshåndtering,
ikke teknologien
• Være god på leverandørstyring
• Kjernekompetanse på metadata og informasjonsmodeller
Oppsummering
Takk for meg!
Espen Jacobsen
Daglig leder
Oppsummert