Temakart: Byggeområder for bolig, jf. forslag til

Comments

Transcription

Temakart: Byggeområder for bolig, jf. forslag til
Differensiert bebyggelse
KDP-SLEMMESTAD
B
C
A
B
C
A
B
C
C
E
§ 8 Byggeområder for bolig § 8.1
A
Kategorier for boligbebyggelse Fremtidig boligbebyggelse skal planlegges med boligtype i henhold til temakart ”Differensiert boligbebyggelse” datert 02.03.2015. 8.1.1
Boligkategorier Bebyggelsen er differensiert i følgende boligkategorier: B1a og B1b: Frittliggende småhusbebyggelse (ene‐ og tomannsboliger). B2: Konsentrert småhusbebyggelse (rekkehus, kjedehus og flermannsboliger inntil 2 et.). B3: Blokkbebyggelse (leilighetsbygg med mer enn 2 et.) i direkte tilknytning til sentrumsområdene Røyken, Slemmestad, Spikkestad og Åros. 8.1.2
Soneinndeling 8.1.2.1 Sone A Innenfor sone A skal nye byggeområder reguleres til blokkbebyggelse, boligkategori B3, for tomter eller planområder over 5 000 m2. For tiltak innenfor eksisterende frittliggende småhusbebyggelse gjelder bestemmelsene for boligkategori B1a. For tiltak innenfor eksisterende konsentrert småhusbebyggelse gjelder bestemmelsene for boligkategori B2. 8.1.2.2 Sone B Innenfor sone B skal nye byggeområder reguleres til konsentrert småhusbebyggelse, boligkategori B2, for eiendommer over 3 000 m2. For tiltak innenfor eksisterende frittliggende småhusbebyggelse gjelder bestemmelsene for boligkategori B1a. 8.1.2.3 Sone C Innenfor sone C skal nye byggeområder reguleres til frittliggende småhusbebyggelse, boligkategori B1a. 8.1.2.4 Sone E Sonen omfatter alle øvrige områder i kommunen. Innenfor denne sonen gjelder bestemmelsene for frittliggende småhusbebyggelse, boligkategori B1b. B
C
0
750
1500
Meter
2250
3000
Utskriftsdato: 02.03.2015

Similar documents