Valper født 28. desember hos Tanita Rangnes

Comments

Transcription

Valper født 28. desember hos Tanita Rangnes
Valpeformidlingsskjema
Hundene ble paret:
Valper født:
Hannhund:
Født: 25.5.2011
Far: Reg.nr/navn:
Mor: Reg.nr/navn:
Tispe:
Dato: 21.10.2014
Dato:28.12.2014
Antall totalt: 6
Hanner:4
Tisper:2
Regnr. og navn: NO41732/11 Nordens Skogul`s Birk Mocca
Birk 12181/00
Sol 17297/04 SE
Født: 30.11.2010
Regnr. og navn: SE 11924/2011 Geyfa
Far: Reg.nr/navn:
Mor: Reg.nr/navn:
Kilbuck`s Tex Tuff S14431/2001
Snøalvens Fuiri S58771/2005
Opplysninger om hundene:
Hannhund:
Tispe:
1. Har hunden oppnådd NSHKs
sledehundmerittering?
2. Har hunden deltatt i terminfestete eller åpne løp?
Hvis ja, nevn to av de beste plasseringene hunden
har oppnådd:
NEI
NEI
NEI
1. Navn på løp og årstall:
NEI
1. Navn på løp og årstall:
Plassering/antall startende:
2. Navn på løp og årstall:
Plassering/antall startende:
NEI
Plassering/antall startende:
2. Navn på løp og årstall:
Plassering/antall startende:
NEI
Distanse og årstall:
Plassering/antall startende:
Tid/sted: polarhund
utstilling okt 2012
Distanse og årstall:
Plassering/antall startende:
Tid/sted:
Ca mars 2011
3. Har hunden deltatt i løp på NSHK’s
Vintersamling?
Hvis ja, hvilken plassering har hunden oppnådd?
4. Hva er beste premiegrad hunden har oppnådd på
utstilling?

Premiegrad: Very good
5.Er tispa paret på første løpetid?
6.Er det mindre enn 12 måneder siden tispa sist
hadde valper?
7.Hartispa hatt løpetid siden forrige kull uten at den
er paret?
Premiegrad:valpeshow Bir
NEI
NEI
NEI
NSHK stiller følgende krav til formidling av valpekullet:




Oppdretter må være medlem i NSHK og begge foreldredyr må være registrerte i NKK eller tilsvarende
klubber.
NKKs etiske retningslinjer for avl må være fulgt (spørsmål 5, 6 og 7).
Alle spørsmål i dette skjema må være korrekt utfylt.
Oppdretter forplikter seg til å registrere alle solgte valper innen de er fylt 6 måneder.
Oppdrettere:
Navn: Tanita Rangnes
Adresse: Rangneset 6570 Smøla
Tlf./e-post: (SMS) 48060708 og [email protected]
Webadresse: 123hjemmeside.no/greenhusky
Undertegnede erklærer at gitte opplysninger er riktige.
Sted/dato: Rangneset, 25.01.2015
Underskrift: Tanita Rangnes
………………………………………………………………………………………………………………