Kriški zvon

Comments

Transcription

Kriški zvon
Jezusov krst
10. prosinec 2016
2/16
(381)
I-34151 Križ pri Trstu 133 -  +39 040220332 – www.svkriz.org
OZNANILA
župnije »Sveti Križ pri Trstu«
 MOHORJEVA ZBIRKA Kdor želi,
jo dobi v zakristiji. Cena zbirke petih
knjig je 40 €. Lahko kupite tudi
posamezne knjige.
»Jaz vas krščujem v vodi,
pride pa močnejši od mene,
on vas bo krstil v Svetem
Duhu in ognju.«
(Lk 3,16)
 BIBLIČNA SKUPINA
V ponedeljek, 11. januarja,
ob 20. uri v mali župnijski dvorani.
 NAŠ KOLEDAR je na razpolago v
zakristiji. Cena 5 €.
 MALI CERKVENI SLOVAR
antifóna (gr.) db. nasprotni glas, zveni
kot odgovor; odpev med berili, pred
psalmom in po njem.
antifonár (gr.) liturgična knjiga z
antifonami in notami.
antikríst (gr.) db. proti Kristusu;
Kristusov nasprotnik; utelešenje vsega,
kar nasprotuje Kristusu; tako je
imenovan tudi hudič.
antipéndij (lat.) db. visi pred; okrasni
prt na sprednji strani oltarja.