(01) 721 68 23, Fax.: (01) 724 84 23, Okra

Comments

Transcription

(01) 721 68 23, Fax.: (01) 724 84 23, Okra
Izvršitelj
IVKOVIĆ GORAN, univ.dipl. prav.
Breznikova ulica 15, 1230 Domžale
Tel.: (01) 721 68 23, Fax.: (01) 724 84 23,
Okrajno sodišče v Mariboru
CAFOVA ULICA 1
2000 Maribor
Opr.št:VL 15/54767
IZV 2015/06711
Dolžnik;GSELMAN KRISTIJAN, 2313 Fram
Upnik:Kmetijska zadruga Metlika z.o.o.
Datum: 15.01.2016
DRAŽBENI
RAZGLAS
Dne 12.02.2016 ob 14:00 se bo na naslovu: TURNERJEVA ULICA 119, 2313 Fram, vršila prva javna dražba,
naslednjih predmetov z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št.
1
2
3
4
Opis predmeta
STROJ ZA MLETJE MESA
STROJ ZA ETIKIRANJE ŽIVIL
TISKALNIK ETIKET
REZALNIK ZREZKOV
Vrednost EUR
800,00
1.000,00
300,00
600,00
 Prodaja poteka po sistemu videno - kupljeno
 Stroški in davki bremenijo kupca
Izvršitelj Goran Ivković, univ. dipl. prav.
Informacije pomočnik izvršitelja; g. Andrej Gračner: 070 861 251
Kupci so dolžni kupnino izplačati takoj po dražbi oziroma kasneje, če se tako dogovori z izvršiteljem.
Poslano:
- upniku
- dolžniku
- Okrajno sodišče v Mariboru, oglasna deska
Uradne ure:
Breznikova 15/1 nad., 1230 Domžale Tel./Faks:01/724-84-23
PONEDELJEK 09:00 – 11:00; SREDA 09:00 – 17:00; PETEK 09:00 – 13:00