OBRAZEC 4 - Komunala Črnomelj

Comments

Transcription

OBRAZEC 4 - Komunala Črnomelj
Belokranjska cesta 24 a
p.p. 128
8340 Črnomelj
 07 30 61 660
 07 30 61 665
www.komunala-crnomelj.si
OBRAZEC 4
PODATKI ZA VPIS V EVIDENCO UPORABNIKOV JAVNE KANALIZACIJE
Lastnik (ime priimek) ………………………………………………………………………………….
Naslov ………………………………………………………………………………………………………
Pošta ………………………………………………………………………………………………………..
Naslov montaže …………………………………………………………………………………………
Datum montaže ………………………………. Montažo izvršil ……………………………………………………
Vrsta storitve
x odvajanje
x čiščenje
Datum zaračunavanja storitve ………………………………………………………………….
Združljivost podatkov v evidenci:
Stranka želi prejemati položnico na:
Ime priimek ……………………………………………………………………………………………..
Naslov ……………………………………………………………………………………………………..
Pošta ……………………………………………………………………………………………………….
1