Språkpermen - Språkarbeid

Comments

Transcription

Språkpermen - Språkarbeid
Språkarbeid
i mangfoldige barnehager
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
1
Forståelse her og nå
•
•
•
•
•
•
•
Nøkkelkort
Spisebrikke
Dagtavle
Fotokamera
Konkreter
Digital ordbok http://clu.uni.no/bildetema/
Tolk
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
2
Morgenmøte
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
3
God morgen, hei og ha det
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
4
Lekegrupper
•
•
•
•
•
•
Lek har egenverdi og læringsverdi
Sosialisering og språkkompetanse
Lekekasser
Valg/innkjøp av lekemateriell
Voksenrollen
Status i barnegruppen
http://barnehageipraksis.no/skal-vi-leke-butikk/
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
5
Skape felles referanser
•
•
•
•
•
Filmer
Fortellinger
Førstehåndsopplevelser
Ekskursjoner
…….
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
6
Kompetanse på morsmålet
• Foreldre
http://morsmal.no/no/veiledning-til-foreldre/5135-informasjonsheftet-barn-iflerspraklige-familier
http://morsmal.no/no/veiledning-til-foreldre/1463-norske-kategorier/hjelpbarnet-ditt/5137-hjelp-barnet-ditt-med-a-lese-skrive-snakke-og-lytte
http://www.ltk.dk/sprog-er-en-gave
• Tospråklig assistent
• Ressurser i personalgruppen og
barnegruppen
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
7
Materiell på flere språk
•
•
•
•
•
•
•
•
Digital ordbok med bilder som barn og voksne kan bruke. Ordene blir sagt høyt, og
man kan veksle mellom ulike språk og tema: http://clu.uni.no/bildetema/
Oversikt over bibliotekets materiale og ressurser på forskjellige språk:
http://bergenbibliotek.no/flerspraklig/spraak/spraak-i-biblioteket
Fortellinger/filmer på norsk og persisk/somali/tamil/urdu:
http://morsmal.no/no/flerspraklige-fortellinger-norsk/bildeboker-og-filmer
Fortellinger ulike språk og engelsk som man kan lytte til:
http://www.worldstories.org.uk/index.php
Bøker på ulike språk og engelsk som man kan lytte til http://uniteforliteracy.com/
Sanger på ulike språk. En del med engelsk oversettelse og innspilt melodi/film eller
noteark: http://www.mamalisa.com/index.html
Bøker på nett med tekst på ulike språk: http://en.childrenslibrary.org/
Dyrelyder spilt inn på forskjellige språk: http://www.bzzzpeek.com/
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
8
Videreutvikle barns norskkompetanse
•
•
•
•
•
•
Her-og-nå situasjoner
Språkmodell
Benevne
Inntrykksmengde i situasjonen
Struktur
Systematisk språkarbeid
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
9
Bordteater
•
•
•
•
Små barn
Konkreter
Aktive voksne
Fellesskap
http://barnehageipraksis.no/bordteater-skinnvotten/
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
10
Musikk og sang
•
•
•
•
•
Språk og musikk henger tett sammen
Melodi og rytme
Fellesskap, vi synger sammen
For både store og små
Kan foreldrene bidra?
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
11
Skape fortellinger sammen
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
12
Språkkoffert
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
13
Språkarbeid
Språk læres gjennom bruk
Pedagogisk fagsenter Årstad
Marion Oen /Sissel Lilletvedt
14

Similar documents