Spesialpakke med trykktank

Comments

Transcription

Spesialpakke med trykktank
monteringsanvisning
Spesialpakke med trykktank
Pakkens innhold
1
2
4
3
1 Trykktank 12 liter med slange
3 Dusjhode med AV/PÅ bryter
2 Dusjslange
4 Veggfeste for dusjhode
Verktøy du trenger til monteringen
• Stjernetrekker
Hvis spesialpakken skal kobles til en eksisterende dusj
Trykktanken kobles til dusjens blandebatteri (togreps). Slangen fra trykktanken kobles
på et av inntakene bak på dusjen og det andre inntaket blendes med en plugg.
I og med at medfølgende dusjhode har en innebygget kran må denne settes i åpen
stilling hvis dusjens blandebatteri skal benyttes. Hvis man ønsker å benytte seg av det
eksisterende dusjhode, bør dette være av typen sparedusj.
2
Montering
1 Skru dusjslangen (2) fast til slangen
fra trykktanken med pakning i mellom.
2 Skru dusjhode (3) fast til dusjslange
(2) med pakning i mellom.
3 Press inn knappen på siden av veggfeste for dusjhode (4), med en kulepenn eller
lignende, for fjerne dekselet på festet.
AV
5 Sett på plass dekselet over veggfestet
igjen og sett dusjhodet i veggfestet.
4 Skru fast veggfeste for dusjhode til
veggen i ønsket høyde.
PÅ
6 Dusjhodet har en bryter på toppen hvor du kan slå vannet av og på.
Du kan skifte mellom dusjstråle og tynn stråle ved å skyve den blanke delen av
dusjhodet ut og inn.
7 Dusjen er nå klar for bruk.
Fyll opp ferdig oppvarmet vann
ca 9 -10 liter slik at det blir plass til luft.
Pump opp trykket til overtrykks­ventilen
slipper ut luft.
Sett så bryteren på dusj­hodet i PÅ
stilling.
Det anbefales å moderere vanntrykket
slik at dusjvannet varer lengst mulig.
3
Tron Jensen Design 3-2015
Hyttetorget AS
Postboks 2036, Nordre Kullerød 13b, 3239 Sandefjord
Telefon: 33 42 01 00 Fax: 33 42 01 14
E-post: [email protected] Internett: www.hyttetorget.no
Forhandler:

Similar documents