Årsmøte papirer Løkta2016

Comments

Transcription

Årsmøte papirer Løkta2016
Dagsorden 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden Forslag til vedtak: Godkjennes 3. Velge Dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen ∙ Referent: ∙ Dirigent : ∙ Underskrifter : 4. Årsmelding 2015 ∙ Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetningen 5. Behandle regnskap i revidert tilstand. Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes med årsmøtets kommentarer og revisors beretning 6. Budsjett for 2015 Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2016 7. Ingen innkomne saker 8. Valg Forslag til styret 2016 ∙ Leder: Svein Johnsen ∙ Kasserer: Kolbjørn Aarø ∙ Styremedlemmer, Helga Kramvik, Øyvind Haraune, Thor Magne Jensen. Løkta Antall utleie i 2015 var 32 ganger. Det har vært både bryllup, bursdager og konfirmasjoner. Det har også vært mye aktivitet i julebordstiden. TSF har brukt Løkta til tirsdagsregattaene, seilkurs, 1 temakveld, 2 helger til regattaer og årsfesten, til sammen 4 ganger utenom tirsdagsregattaen. Det har fungert bra, da TSF sine arrangement ble tidlig booket inn i brukskalenderen. Ansvarlig for utleie har vært et samarbeid mellom Lena Larssen og Kolbjørn Aarø. Lena har hatt ansvar for booking og utleie. Kolbjørn for faktura og oppfølging av dette. Samarbeidet har fungert bra. Ken Olsen har fungert som vaktmester. Det er kommet på plass en avtale med Tromsø havn angående strømmen til Løkta. I 2015 betaler vi kr 1,55 pr Kwh. Vedlikehold: Oppussing av Løkta fortsatte i 2015. Anton har revet verandaen, da det var fuktskade der. Det er skiftet bærebjelker og bjelker. Det er også lagt nye gulvplanker, taktekke og terrassebord på verandaen. På dugnad er det startet arbeidet med å male Løkta utvendig. Kjøpt nytt i 2015: ●
●
●
2 avlastningsbord Komfyr og ventilator Stereoanlegg Planer for 2016: ●
●
●
Male treverket utvendig Skifte takpapp? Nye utemøbler? Løkta er 25 år i 2016☺ Lena Larssen Resultat Forslag Kontonr Tekst Regnskap 2015 Regnskap 2014 budsjett 2016 3601 Leieinntekter løkta ­160 000,00 ­147 500,00 ­160 000,00 3602 Krav.vask knusing ­ ­600,00 ­ ­160 000,00 ­148 100,00 Sum Salg 5000 Lønn Ord. ­160 000,00 Note ­ ­ ­ 5001 Lønn Oppsyn 31 000,00 20 000,00 31 000,00 5002 Lønn Vedlikehold 49 441,00 31 750,00 ­ 1 5020 Feriepenger 5 265,63 3 968,75 ­ 1 5400 Arbeidsgiveravgift 6 354,84 4 088,25 ­ 1 415,99 313,53 ­ 1 92 477,46 60 120,53 5401 Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger Sum Lønnskostnader 31 000,00 6000 Avskrivninger på bygninger 34 000,00 34 000,00 34 000,00 6330 Forsikring Bygninger 23 161,00 21 207,00 25 000,00 114 215,00 63 214,00 55 000,00 2 500,00 ­ ­ 11 049,50 ­ 5 000,00 8 277,93 5 774,00 6 000,00 6600 Reperasjon vedlikehold bygninger 40 577,40 14 846,30 5 000,00 6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr 4 064,68 ­4 800,00 4 000,00 ­ 618,00 ­ 237 845,51 134 859,30 134 000,00 6340 Lys Varme vedr. lokaler 6391 Refusjon oppsyn 6540 Inventar 6550 Driftsmateriale 7100 Bilgodtgjørelse Sum drift 8040 Renteinntekter Sum Finans Resultat 2 1 ­5 658,95 ­13 756,08 ­5 000,00 ­5 658,95 ­13 756,08 ­5 000,00 164 664,02 33 123,75 ­ Balanse Kontonr Tekst IB 1101 Bygning Løkta Bevegelse UB 80 000,00 ­34 000,00 46 000,00 ­ ­ ­ 1923 DNB Drifts 1503.52.34079 183 611,49 ­139 586,87 44 024,62 1924 DNB Plassering 1503.52.34095 460 245,25 5 585,99 465 831,24 6 153,20 4 699,32 10 852,52 730 009,94 ­163 301,56 566 708,38 1399 Andre fordringer 1951 DNB Skattekonto 1503.52.34087 Sum 2011 Løkta A­Andeler ­117 000,00 ­ ­117 000,00 2012 Løkta B­Andeler ­348 500,00 ­ ­348 500,00 2050 Annen egenkapital ­243 611,41 164 664,02 ­78 947,39 2600 Forskuddstrekk ­6 152,00 ­4 698,00 ­10 850,00 2770 Skyldig arbeidsgiveravg. ­2 035,25 ­994,39 ­3 029,64 ­313,53 ­102,44 ­415,97 2911 Nøkkeldepositum ­2 700,00 ­ ­2 700,00 2940 Avsatt feriepenger ­3 968,75 ­1 296,63 ­5 265,38 2990 Annen kortsiktig gjeld ­5 729,00 5 729,00 ­ ­730 009,94 163 301,56 ­566 708,38 2780 Skyldig arb.av.avs.feriepenger Sum Noter 1 Ekstra ordinære vedlikehold kostnader Strøm kostnader 2014 og 2015 2 Ny avtale med Tromsø Havn, ved fakturering pr. mnd