Program in prijava - Zavod Celeia Celje

Comments

Transcription

Program in prijava - Zavod Celeia Celje
POVABILO K PRIJAVI
na strokovno usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov
za območje Mestne občine Celje
V mesecu aprilu vas skupaj s partnerji - Pokrajinski muzej Celje, Muzej novejše zgodovine Celje ter
Celjska koča – ZPO d.o.o., vabimo na strokovno usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov za
vodenje po območju Mestne občine Celje (v nadaljevanju MOC).
Mesto Celje je vedno bolj prepoznavna turistična destinacija za izlet/oddih/počitnice v Sloveniji, ki
privlači turiste zaradi svoje izjemne zgodovine in z njo povezanimi atrakcijami (Stari grad Celje, Staro
mestno jedro, Pokrajinski muzej Celje in Muzej novejše zgodovine Celje) ter t.i. outdoor aktivnostmi –
športno rekreacijska destinacija Celjska koča s Pustolovskim parkom, Šmartinsko jezero, Mestni gozd
z atraktivno Drevesno hišo) kot tudi številnimi prepoznavnimi dogodki v mestu Celje (POLETJE V
CELJU, PRAVLJIČNO CELJE). V letu 2015 smo zabeležili kar 30% porast v številu nočitev glede na leto
2014 (vir: SURS 2016), kot tudi porast v številu vodenih ogledov. Turizem tako nedvomno postaja ena
pomembnejših gospodarskih panog v našem mestu, zato smo se v sklopu naše organizacije odločili,
da okrepimo število lokalnih turističnih vodnikov saj bomo le tako lahko sledili dinamičnim zahtevam
turističnega povpraševanja na trgu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pogoji za prijavo:
K sodelovanju vabimo vse komunikativne ter urejene osebe z zanimanjem za zgodovino mesta Celje,
ki želijo pridobiti osnovno znanje o turizmu, načinu vodenja ter zgodovini in znamenitostih Celja z
okolico ter izpolnjujejo naslednje pogoje skladno z Odlokom o lokalnem turističnem vodenju v
Mestni občini Celje UL št.108/2001. Od udeleženca usposabljanja se pričakuje:
-
končana najmanj V. stopnja izobrazbe,
znanje najmanj enega tujega jezika na stopnji srednje strokovne izobrazbe. Glede na
povpraševanja po vodenih ogledih so najbolj iskani vodniki z znanjem naslednjih jezikov:
nemški, italijanski, španski, ruski.
Zaželjene značilnosti LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA z vidika osebnostnih lastnosti:
Komunikativen, simpatičen, splošno razgledan, odprt, strpen, radoveden, organiziran, resen,
odgovoren in prijazen, zainteresiran za zgodovino. Pri delu se zahteva profesionalnost, pomembne so
komunikacijske veščine in splošna razgledanost, tako da se lahko s komerkoli pogovori o čemerkoli.
Po eni strani mora biti strokoven, po drugi pa zabaven in pripravljen sprejemati nova znanja.
Minimalno število za izvedbo tečaja je 15 prijavljenih oseb.
Cena tečaja: 110,00 EUR z DDV.
Rok prijave: do 30.3. 2016, ob prijavi se plača celotna kotizacija. Število mest je omejeno.
Prosimo, da kandidati izpolnite PRIJAVNI OBRAZEC s prilogami (str.3) in ga posredujete na e-mail:
[email protected] najkasneje do 30.3.2016.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prijave in dodatne informacije:
TIC Celje, od ponedeljka do petka od 9.00 do 17.00, ob sobotah od 9.00 do 13.00
Telefon: 03 428 79 36, e-pošta: [email protected]
PROGRAM » USPOSABLJANJE ZA LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
ZA MESTNO OBČINO CELJE »
1.del: VODSTVO TURISTIČNIH POTOVANJ: 1.4.-3.4.2016
2. del: SPOZNAVANJE MESTA CELJE: 7.4. – 9.4.2016
Vsebina predavanja
Predavatelj
Ura
Pozdrav udeležencem in predstavitev
mesta Celje kot turistične destinacije
Zavod Celeia Celje
16.15 - 16.30
VODSTVO TURISTIČNIH POTOVANJ
Sklop 1: VRSTE IN NAČINI VODENJA
g. Iztok Bončina,
Agencija PALLADIO
16.30-19.30
Zakonodajni okvir delovanja turističnega
vodnika
Turistično gostinska zbornica Slovenije,
Mag. Snežana Škerbinc
9.00-10.00
VODSTVO TURISTIČNIH POTOVANJ
Sklop 2: TEHNIKA VODENJA
Agencija PALLADIO
10.00-15.00
odmor za kosilo
VODSTVO TURISTIČNIH POTOVANJ
Sklop 3: PROBLEMATIČNE SITUACIJE
Agencija PALLADIO
15.00 – 17.00
PSIHOLOGIJA ZA TURISTIČNE VODNIKE
Agencija PALLADIO
17.00 – 19.00
NASTOPANJE V JAVNOSTI
Agencija PALLADIO
9.00-11.00
BONTON IN KODEKS VODNIKOV
Agencija PALLADIO
11.00-12.00
OSNOVE POSLOVANJA V TURIZMU
Agencija PALLADIO
12.00-13.00
Pokrajinski muzej Celje,
Kustos
lokacija: Trg Celjskih knezov 8, Celje
16.00-19.00
Petek, 1.4.2016, Celjski dom
Sobota, 2.4.2016, Celjski dom
Nedelja, 3.4.2016, Celjski dom
Četrtek, 7.4.2016
SPOZNAVANJE MESTA CELJE
Celje – od antike do 20 stoletja
predavanje in ogled razstavišč v sklopu
muzeja
Petek, 8.4.2016
Celje po 1. svetovni vojni
Predavanje in ogled razstavišč v sklopu
muzeja
16.00-19.00
Muzej novejše zgodovine,
Kustos
lokacija: Prešernova ul.17, Celje
16.00-19.00
Zavod Celeia Celje
9.00-11.00
Sobota, 9.4.2016
Strokovna ekskurzija
STARO MESTNO JEDRO
sprehod po starem mestnem jedru s
predstavitvijo tehnike vodenja
Lokalni turistični vodnik
(organiziran avtobusni prevoz)
Celjska koča – predstavitev destinacije s
celotno ponudbo
ZPO d.o.o., Gregor Bezlaj
Vodja prodaje
Celjska koča - kosilo
11.30 – 12.30
12.30 – 13.30
Stari grad Celje
ogled z lokalnim vodnikom
Zavod Celeia Celje,
Lokalni turistični vodnik
14.00 – 16.00
ZELENA TOČKA CELJA
Lokalni turistični vodnik
16.30-17.30
PRAKTIČNI PREIZKUS ZNANJA
Agencija PALLADIO,
g. Iztok Bončina
termin po
dogovoru
PRIJAVNICA NA TEČAJ ZA LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE CELJE
Ime in priimek:
Naslov, pošta:
Telefon:
E-pošta:
Datum rojstva:
Izobrazba:
Znanje tujih jezikov
Aktivno:
Pasivno:
Zaposlen
Status (obkroži)
Dijak, študent
Upokojenec
Drugo
Dosedanje izkušnje z
vodenjem
Da
Kje:
Ne
Dopoldne
Popoldne
Imam čas za vodenje
Med tednom
Samo med vikendi
Kadarkoli
Prijavi je potrebno priložiti fotokopije dokazil o pridobljeni izobrazbi (fotokopija spričevala/diplome). Priporočena so dokazila
o znanju tujega jezika (fotokopija dokazila o jezikovnih tečajih v kolikor so bili opravljeni). Prijava se šteje za popolno, če so
izpolnjene vse navedene točke ter priložena potrebna dokazila. S prejetimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o
varovanju osebnih podatkov.
Datum: .................................
Podpis udeleženca: ……….....................................

Similar documents