Program Grunnkurs C 2016 NY

Comments

Transcription

Program Grunnkurs C 2016 NY
Mandag 14. og tirsdag 15. november 2016
Målgruppe:
Leger, spesialisering i allmennmedisin, obligatorisk kurs
Kursansvarlig:
Allmennpraktikerne Reidar Johansen, Majorstukrysset legegruppe og
Terje Johansen, Iladalen legekontor, Oslo
Antall kurspoeng: 16
Dette er 2. delen av Grunnkurs C, der 1. del består av en nettversjon.
Nettkurset må fullføres og være bestått, og det elektroniske kursbeviset fra nettkurset
må sendes til Oslo legeforening, [email protected]
innen 15. august for at del 2 skal aksepteres.
Mandag 14. november - Kursleder Reidar Johansen
09.00 - 09.30
Registrering
09.30 - 09.40
Velkommen
Kursleder
09.40 - 11.00
Forebygging hos allmennlegen- God
klinisk praksis og statens initiativerinklusive e-helse
Seniorrådgiver Jon-Torgeir Lunke
Avd. samhandling og regelverk
Direktoratet for e-helse
11.00 - 11.15
Pause
11.15 - 12.45
Ungom – En diagnose?
12.45 - 13.00
Oppsummering - Spørsmål
13.00 - 14.00
Lunsj
14.00 - 15.00
Det gode liv som lege. Å forebygge egen
uhelse.
Spesialist i allmennmedisin
Kjell Olav Svendsen
Overlege og Professor I Ingvard
Wilhelmsen, UiB og Haraldsplass
Diakonale sykehus
15.00 - 15.15
Pause
15.15 - 16.50
Det gode liv som lege – fortsettelse
16.50 - 17.00
Spørsmål. Slutt 1. dag
Professor Ingvard Wilhelmsen
Tirsdag 15. november - Kursleder Terje Johansen
08.45 - 10.00
Forebyggende kardiologi og
risikoreduksjon: lipider og røykeavvenning
Overlege Serena Tonstad,
Seksjon for preventiv kardiologi,
Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og
forebyggende medisin, OUS
10.00 -10.15
Pause
10.15 - 11.30
Forebyggende kardiologi: metabolsk
syndrom og type 2 diabetes
11.30 - 12.30
Lunsj
12.30 - 13.45
Motiverende intervju Utfordringer og tilnærminger i møtet
med pasienten ???
13.45 - 14.00
Pause
14.00 - 15.00
Motiverende intervju, fortsettelse
15.00 - 15.15
Pause
15.15 - 16.45
Utfordringer i svangerskapsomsorgen:
- Førstekonsultasjonen
- Senere kontroller
- Helsekort til summing og diskusjon
16.45
Slutt 2. dag.
Overlege Serena Tonstad
Psykiater Lars Linderoth
Bærum DPS, Vestre Viken HF og faglig
rådgiver Nasjonal kompetansetjeneste ROP
Lars Linderoth
Prakt. spesialist Sverre Sand,
Oslogynekologene

Similar documents