Program Nevrokongress 2015

Comments

Transcription

Program Nevrokongress 2015
Med forbehold om endringer NEVROKONGRESS i Bergen 11.-­‐12. juni 2015 PROGRAM Torsdag 11. juni 0900-­‐1000 Registrering 1000-­‐1020 Åpning 1020-­‐1130 Samhandlingsreform; Et redskap for samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste; hva er status etter 3 år? Ved Anne-­‐Sissel Faugstad, assisterende adm. direktør, Helse Bergen, og Svein Fjelland, spesialrådgiver i Fjell Kommune. 1130-­‐1230 Lunsj 1230-­‐1300 Innsatsteamet i Bergen, -­‐ bedre oppfølging etter hjerneslag. Ved Kristi Rørlien, teamleder, Bergen kommune. 1300-­‐1430 Amyotrofisk lateralsklerose (ALS). Hva kreves av ressurser og kompetanse i sykehus og kommuner? Ved Ole-­‐Bjørn Tysnes, professor i nevrologi og Marit Arnevik Renså, sykepleier ved Nevropoliklinikken HUS. Palliativt team og pårørende bidrar med innlegg. 1430-­‐1500 Pause med kaffe og vandring i utstillingen 1500-­‐1600 Parallelle sesjoner: Doppler ved Nevrointensiv St. Olavs Hospital SCS (spinal cord stimulation) som smertelindring Læring i intensivkontekster Knut Christian James Hiorth, intensivsykepleier Carsten Wilhelm Tammen, sykepleier, SUS Randi Helen Ween, sykepleier, MSc. OUS Spinale skader og forebygging av trykksår Nevrologi og seksualitet Pasienterfaringer fra spinalenheten Tori Lunde, sykepleier, HUS Petter Sanaker, overlege, HUS Pasient 1630 Generalforsamling NSFs faggruppe for nevrosykepleiere 2000 Festmiddag Med forbehold om endringer NEVROKONGRESS i Bergen 11.-­‐12. juni 2015 PROGRAM Fredag 12. juni 0830-­‐0900 Nasjonal behandlingstjeneste for Westibularisschwannom -­‐ behandling og individuell oppfølging ved Nevrokirurgisk avdeling, HUS. Ved Monica Finnkirk, sykepleiefaglig rådgiver for pasientgruppen. 0900-­‐0930 ”Ublodig hjernekirurgi” – Gammaknivsbehandling «Smerte under Gammaknivsbehandling» Ved Marianne Flatebø, sykepleier ved Gammaknivseksjonen, HUS. 0930-­‐1000 Pause med kaffe og vandring i utstillingen. 1000-­‐1100 Multippel Sklerose (MS) – Autolog stamcellebehandling og oppfølging. Ved Lars Bø, overlege i nevrologi og Randi Haugstad, sykepleier, MS kompetansesenter, HUS. Silje Iversen Tufta om egne erfaringer etter stamcelletransplantasjon. 1100-­‐1130 Helsebiblioteket -­‐ Inngang til gode kunnskapsressurser. Ved Runar Eggen, seniorrådgiver, Helsebiblioteket 1130-­‐1230 Lunsj 1230-­‐1330 Parallelle sesjoner: Avansert hjerneslagbehandling Norsk hjerneslagregister, til nytte for fagutvikling? Dysfagiscreening Lars Thomassen, overlege, Nevrologisk avd. HUS Hjerneslagregisteret, St. Olav Jorun Sivertsen, sykepleier, MSc. Voss sjukehus Barn som pårørende til MS-­‐pasienter Tarmforstyrrelser ved MS Blæredysfunksjon ved MS Torild Mauseth, helsesøster, Bergen kommune Marilyn Ulvestad, MS-­‐sjukepleier, Helse Førde Hildegunn Gjerald, spesialsykepleier/uroterapeut, HUS 1330-­‐1400 Pause med kaffe og vandring i utstillingen 1400-­‐1500 «Det er ikke mer synd i deg enn i andre». Et foredrag om ansvar og frigjøring. Ved Ingvard Wilhelmsen, professor og spesialist i psykiatri og indremedisin, overlege ved Hypokonderklinikken. 

Similar documents