Kurs i tømmingsproblemer - Akershus universitetssykehus HF

Comments

Transcription

Kurs i tømmingsproblemer - Akershus universitetssykehus HF
Bekkensenteret
Mestringskurs for pasienter med tømmingsproblemer
Bekkensenteret
Mestringskurs
Målsetning på kurset:
Kunnskap og innsikt i egen
lidelse og behandling kan
sammen med informasjon om
rettigheter og muligheter, øke
evne til mestring.
Målgruppe:
Pasienter med
tømmingsproblemer
Sted:
Lærings- og mestringssenteret
Akershus universitetssykehus
Sykehusveien 27, Lørenskog
Program:
09.00
Velkommen
09.10 – 09.30
Presentasjon av deltakerne
09.30 -10.30
Mestringsstrategier
Overlege og spesialist i psykiatri
10.30 – 11.00
11.00 -12.00
12.00 - 13.00
Pause
Konservative behandlingsmuligheter
Stomisykepleier
Lunsj ( enekel servering)
Pris:
Egenandel (evt. ta med frikort)
Tid:
17. Oktober 2016
Påmelding:
Telefon: 67964115 mellom kl
08-09 og kl15-16 på hverdager.
Mail:
[email protected]
ahus.no
Se vår hjemmeside:
www.ahus.no/bekkensenteret
13.00 -13.45
Kosthold og tømmingsproblemer
Ernæringsfysiolog
13.45 – 14.15
Bekkenbunnstrening/ avspenning
Spesialfysioterapaut
14.15 – 14.45
Pause
14.45 – 15.30
Tømmingsproblemer - årsak og behandling?
Overlege og spesialist i kolorektalkirurgi
15.30 - 16.00
Økonomiske rettigheter og offentilge tjenester
Sosionom
16.00
Kursavslutning