exempel på skrivuppgift, beskrivande och förklarande text

Comments

Transcription

exempel på skrivuppgift, beskrivande och förklarande text
Min bro
Broar kan finnas överallt och se ut på tusentals olika sätt. De kan gå
mellan hus, leda över vatten och förena människor. Organisationen
”Ungdomar utan gränser” startar en internationell mötesplats kallad
Brobyggarna på sin hemsida. Där vill de samla förslag på broar
ungdomar drömmer om.
Gör det här!
Skriv ditt förslag till bro. Beskriv var bron ska byggas, hur den
ska se ut och varför du vill att den ska byggas.
Obs!
• Du ska tala om var din bro ska byggas och du ska
beskriva­den så utförligt som möjligt.
• Du ska förklara varför din bro behövs.
• Tänk på att ha en genomtänkt inledning och avslutning
på din beskrivning.
• Tänk på att använda dig av skiljetecken på rätt sätt.
Bara fantasin kan sätta gränser för ditt brobygge!

Similar documents