Årets Produktutveckling

Comments

Transcription

Årets Produktutveckling
ÅretsPRODUKTUTVECKLING
Alla UF-företag som ställer ut på mässan Entreprenörskap på riktigt i Umeå den 17-18 mars
har möjlighet att delta i tävlingen Årets Produktutveckling. Vinnaren i tävlingen kommer att
kvalificera sig till SM i Ung Företagsamhet.
Begreppsförklaring och viktig information………………………………………………
Produktutveckling är när en idé omsätts i konkret produkt och har potential att nå
kommersialiseringsfasen/marknaden; att idén är ny och ännu inte nått marknaden. Produkten
behöver inte ha sålts och det kan fortfarande vara en prototyp.
OBS! Var noga med att kontrollera att varan/tjänsten inte redan finns på marknaden. Om det
rör sig om en vara, kontrollera att den inte redan är skyddad/mönsterskyddad/patenterad. För
att få hjälp att kontrollera detta eller få svar på frågor om innovationer och patent, vänligen
kontakta ALMI www.almi.se och Patent och Registreringsverket www.prv.se.
Tillvägagångssätt:
En kortfattad, skriftlig beskrivning ska skickas in senast den 26 februari 2016.
Ni kommer att få beskriva följande punkter på max 500 tecken (inkl. blankslag)/punkt:

UF-företagets affärsidé - en kortfattad beskrivning av affärsidén samt en
beskrivning av produkten (en produkt kan vara både en vara eller en tjänst).

Bakgrund och idé - Beskriv vad som är unikt eller nytt med produkten. Beskriv också
vilken kundnytta produkten har och vilka behov på marknaden som produkten
tillfredsställer.

Processen - Beskriv hur ni har arbetat för att ta fram produkten. Beskriv vilka
strategier, metoder och tekniker som använts för planering och genomförandet av
produktutvecklingen.

Marknad - Beskriv er målgrupp och hur ni definierat den. Hur nås den potentiella
marknaden och vilka kommersiella möjligheter finns det på lång sikt för produkten.
Beskriv hur produkten ser ut/är designad och hur är den är paketerad.
Juryn kommer att besöka UF Showroom, www.ungforetagsamhet.se/showroom för att på så
sätt skapa sig en uppfattning om UF-företaget inför mässan. Juryn kommer under mässan att
besöka montern och ställa frågor. Ni kommer då att få chansen att prata om punkterna ovan.
Se därför till att alltid ha montern bemannad!
Juryn i tävlingen Årets Produktutveckling bedömer:

Framtagandet av produkten, strategier och metoder

Produktens nyhetsgrad (är det en ny idé?)

Hur produkten tillfredsställer ett behov på marknaden och ger ökad kundnytta

Kommersiella möjligheter på lång sikt för produkten

Produktens design och paketering

Similar documents