Omslag SmFF 2010.indd

Comments

Transcription

Omslag SmFF 2010.indd
Årsberättelse 2010
Årgång 30 Nr. 2
Kalmar FF segrare i
Svenska Cupen 2007
Innehåller bland annat:
Röstlängd • Rapporter • Ekonomi • Utmärkelser • Resultat • Statistik och tabeller
Smålands Fotbollförbunds årsberättelse
FÖREDRAGNINGSLISTA
Vid Smålands Fotbollförbunds årsmöte fredagen den 4 mars 2011 kl. 19.00 på
Elmia konserthus i Jönköping
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Årsmötets öppnande.
Upprop och godkännande av fullmakter.
Fråga om mötets behöriga utlysande.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelse.
Fastställande av balansräkning.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut i anledning av distriktets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
Val av ordförande, tillika ordförande i styrelsen för tiden till och med nästkommande ordinarie distriktsmöte.
(Avgående: Håkan Danielsson).
Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år.
(Avgående: Johan Dagnäs, Christer Gustafsson, Agneta Jäverskog, Johnny Petersson,
Val av två revisorer jämte suppleanter för tiden till och med nästkommande distriktsmöte.
(Avgående: Jonas Leander, Jan-Erik Gustavsson, Dag Thulin suppl: Lennart Brant och Leif Gustavsson).
Val av ordinarie ledamot i Svenska Fotbollförbundets representantskap jämte personlig suppleant för denne.
(Ordinarie: Håkan Danielsson, suppl: Christer Gustafsson).
Val av valberedning jämte suppleanter (fyra ledamöter utses av årsmötet, ordförande utses av styrelsen).
(Avgående: ordf. Ola Rydén med personlig suppl Ronny Söderlund, Stefan Brandstedt med personlig
suppl Leif Jutegård, Siv Karlsson, Jönköping med personlig suppl Monica Henning, Jan Lundvall med
personlig suppl Jan Johansson, Siv Karlsson, Kalmar med personlig suppl Gith Oskarsson.)
Val av ombud jämte suppleanter till Svenska Fotbollförbundets årsmöte.
Val av ombud jämte suppleanter till distriktsidrottsmötet.
Fastställande av arbetsplan för innevarande kalenderår.
Fastställande av inkomst- och utgiftsstat för innevarande kalenderår.
Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
Behandling av motioner som inkommit före 1/11 föregående år:
- Högsby IK om införande av rak seriepyramid 2012
Meddelande från styrelsen (ang. motioner till Svenska Fotbollförbundets årsmöte m m).
Årsmötets avslutning.
(Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras, om den inte finns upptagen på dagordningen).
OBS ! Ombudens fullmakter bör insändas senast den 25 februari 2011 till Smålands Fotbollförbunds kansli,
Jönköping. Fullmakt skall angivna huruvida ombudet äger rätt utöva rösträtt. Ombud får endast rösta för en
förening. När röstberättigad förening deltar i årsmötet med två ombud äger endast ett av ombuden rätten att utöva
föreningens rösträtt. Har förening mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning mellan ombuden
(fullmakten). Icke röstberättigad förenings ombud äger yttranderätt men icke förslagsrätt.
Enligt årsmötets beslut utgår inga resebidrag vid årsmötet.
Kl. 18.00 bjuder Smålands Fotbollförbund ombuden på en kamratmåltid.
Smålands
Fotbollförbund
Box 484
551 16 Jönköping
Tel 036-34 54 00
Ansvarig utgivare: Börje Ericsson
Årsberättelse
Sid
Föredragningslista ........................................ 1
Röstlängd .................................................. 2-3
Året som gått ............................................. 4-5
Ekonomi .................................................. 6-11
Förtroendevalda, instruktörer ..................... 12
Resultat och statistik ............................. 13-15
Serietabeller .......................................... 16-27
Utmärkelser ........................................... 28-30
Smålandsmästare........................................ 31
Detta är Småländsk fotboll......................... 32
Smålands Fotbollförbund
(organisation)
Revisorer
Valberedning
Årsmötet
Styrelse
Projekt/arbetsgrupper
- Idrottslyftet
Disciplinnämnden
Presidie (3+2)
(ordf. v.ordf. kassör, kanslichef, utskottssekr.)
Barn o
ungdomsutskott
Domarutskott
Ledarutbildningsutskott
Spelarutbildningsutskott
Tävlingsutskott
senior
KANSLI
1
Röstlängd
Föreningar tillhörande Smålands Fotbollförbund och anslutna till
Svenska Fotbollförbundet 2010
Adelövs IK, Tranås ....................................... 1
Agunnaryds IF .............................................. 1
Aledals IK, Habo .......................................... 2
Algutsrums IF, Färjestaden ........................... 1
Alseda IK, Holsbybrunn ............................... 2
Alsjöholms IF, Nybro.................................... 1
Alsterbro IF ................................................... 2
Alstermo IF ................................................... 2
Alvesta GIF ................................................... 3
Anderstorps IF ............................................. 3
Aneby SK ..................................................... 2
Angelstads IF, Ljungby ................................ 2
Ankarsrums IS ............................................. 2
Annebergs GIF, Smål.Anneberg .................. 2
Araby IF, Växjö ............................................ 2
IF Ariel, Kristdala ........................................ 2
Asby IF, Österbymo ...................................... 1
Assyriska IF, Jönköping ................................ 1
Assyriska Tubardin IK, Jönköping .............. 1
Bankeryds SK ............................................... 3
Barnarps IF, Jönköping ................................ 3
SK Beduinerna, Huskvarna ........................... 2
Berga GIF...................................................... 2
Bergkvara AIF ............................................... 2
Besa FF, Oskarshamn................................... 01
Björkshults IF, Fagerhult .............................. 1
Björkö GIK, Vetlanda .................................. 1
Björnhults IF, Oskarshamn ........................... 1
Blackstads IF ................................................ 1
Blankaholms BK, Hjorted ............................ 1
Blomstermåla IK .......................................... 2
Bockara GIF, Berga ...................................... 1
Bodabruks GIF.. ............................................ 3
Bodafors SK .................................................. 3
Bolmsö IF ..................................................... 1
Bors SK ........................................................ 3
FC Bosna Hercegovina ................................. 2
Bosnien-Hercegovina IF, Emmaboda ........... 1
Bosna IF, Gislaved ........................................ 2
Bottnaryds IF .............................................. 01
Brandstorps IF............................................... 1
Braås GIF ..................................................... 2
Bredaryds IK ................................................. 2
Broaryd GoIF ................................................ 1
Brukets BK, Strömsnäsbruk......................... 02
Burseryds IF, Smål.Burseryd ........................ 2
Byxelkroks AIK ............................................ 1
Bäckebo GIF, Alsterbro ................................ 3
Bäckseda IF, Vetlanda .................................. 3
Bälaryds IK, Aneby ...................................... 3
Böda IK, Löttorp ......................................... 01
Dannäs SK, Forsheda .................................... 2
FC Dardania, Värnamo ................................. 1
Degerhamns IF .............................................. 1
Delary IF, Älmhult ....................................... 2
Djursdala SK, Södra Vi ................................ 1
Dörarps IF, Vittaryd ...................................... 1
Egnahems BK, Huskvarna ............................ 3
Ekenässjön IF, Vetlanda ................................ 3
Ekhagens IF, Jönköping ................................ 3
IF Eksjö Fotboll ............................................ 3
Emmaboda IS ............................................... 3
Eneryda IF .................................................... 2
Euro United FC, Västervik............................ 1
Fagerhults AIK .............................................. 2
Farstorp IK, Nye ........................................... 2
Flerohopps GIF, Nybro ................................. 1
Flisby SK, Aneby .......................................... 2
2
Fliseryds IF .................................................. 01
Flygsfors/Gadderås IF, Orrefors .................. 2
Forserums IF ................................................ 3
Forsheda IF .................................................. 3
Fredriksdals BK, Nässjö ............................... 2
Frinnaryds IF, Aneby..................................... 1
Frödinge/Brantestads SK, Frödinge .............. 2
Furuby IF, Hovmantorp................................. 2
Furusjö IF, Habo ........................................... 2
Fågelfors IF ................................................... 1
Fårbo FF, Figeholm ....................................... 2
Färjestadens GIF ........................................... 3
Gislaveds FF ................................................ 1
Gislaveds IS .................................................. 3
Glömminge IF, Färjestaden ........................... 2
Gnosjö IF ...................................................... 2
Gnosjö Spirit FC ........................................... 1
Gransholms IF, Gemla ................................. 3
Gripenbergs BK, Tranås ............................... 2
Gränna AIS.................................................... 3
Guddarps IF, Lagan ....................................... 2
Gullabo SK.................................................... 2
Gullaboås IF ................................................. 01
Gullringen United IF ..................................... 1
Gullringen GIF .............................................. 2
Gunnebo IF, Gunnebobruk............................ 1
Göteryds BK, Älmhult .................................. 2
Habo IF ......................................................... 3
IF Haga, Jönköping ...................................... 3
Hallaryds IF, Älmhult .................................. 2
IF Hallby FK, Jönköping .............................. 3
Halltorps IK .................................................. 1
Hammarsgärde BK, Gamleby ....................... 2
Hamneda GIK ............................................... 2
IF Hebe, Silverdalen ..................................... 2
Hestra SSK ................................................... 2
Hillerstorps GIF ............................................ 3
Hinneryds IF, Strömsnäsbruk........................ 2
Hjorteds GIF . ............................................... 2
Hjortsberga IF .............................................. 1
Hjältevads IS ................................................ 01
Hjältevads Mariannelunds IS ........................ 1
Holsby SK, Holsbybrunn .............................. 3
Hooks IF........................................................ 2
Horda AIK, Rydaholm .................................. 2
Hossmo BK, Kalmar ..................................... 2
Hovmantorps GIF ........................................ 3
Hovshaga AIF, Växjö .................................... 3
Hovslätts IK, Jönköping................................ 3
Hultagårds IF, Sävsjö .................................... 1
Hulterstads AIK, Mörbylånga ....................... 2
Hultsfreds FK ................................................ 3
Hultsjö IF Atom, Sävsjö................................ 2
Husqvarna FF ................................................ 3
Husqvarna IF................................................. 1
Hångers IF, Värnamo .................................... 2
Häradsbäcks IF.............................................. 2
Högby IF, Löttorp ......................................... 1
Högsby FC, Högsby ..................................... 02
Högsby IK, Högsby ...................................... 3
Högsrums FF, Borgholm ............................... 3
Höken FF, Nybro........................................... 1
Höreda GIF, Eksjö ........................................ 3
IFK Berga, Kalmar........................................ 3
IFK Borgholm ............................................... 2
IFK Gislaved ................................................. 1
IFK Grimslöv ................................................ 2
IFK Hult, Eksjö ............................................. 2
IFK Kalmar ................................................... 2
IFK Kåremo .................................................. 1
IFK Lammhult ............................................. 3
IFK Oskarshamn ........................................... 2
IFK Påryd ...................................................... 2
IFK Stockaryd .............................................. 3
IFK Torpsbruk ............................................... 1
IFK Tuna, Vimmerby ................................... 2
IFK Värnamo ................................................ 3
IFK Västervik................................................ 3
IFK Österbymo ............................................. 2
IFK Öxnehaga, Huskvarna............................ 1
Ingelstads IK ................................................. 3
Internacional KIF, Gislaved ......................... 02
FK Jat, Gislaved ............................................ 1
Johansfors IF, Broakulla ............................... 2
Järnforsens AIK ............................................ 1
Jönköpings BK ............................................. 3
Jönköpings Södra IF ..................................... 2
Jöransbergs Byalag IF, Huskvarna ................ 1
Kalmar AIK FK............................................. 3
Kalmar FF ..................................................... 2
Kalmar Södra IF............................................ 3
Klevshults SK, Skillingaryd......................... 01
Konga SK, Tingsryd...................................... 3
Kosta IF......................................................... 2
Kristinebergs FF, Oskarshamn ..................... 1
Kristvalla IK, Nybro ..................................... 1
Kroatiska Föreningen Croatia, Värnamo ...... 1
Krokstorps IF, Figeholm ............................... 2
Kulltorps GIF, Hillerstorp ............................. 2
Kvillsfors IF .................................................. 1
Kånna IF, Ljungby ....................................... 2
Kärda IF, Värnamo ........................................ 3
Lagan FC....................................................... 1
Lagans AIK ................................................... 3
Landeryds GoIF ............................................ 2
Landsbro IF FK ............................................. 3
Lanna GIF, Bredaryd..................................... 2
Lekeryd/Svarttorps SK, Lekeryd .................. 3
Lenhovda IF .................................................. 2
Lessebo GIF .................................................. 3
Liatorps IF..................................................... 3
FK Liljan, Värnamo ...................................... 1
FK Liljan, Växjö ........................................... 1
Lindsdals IF, Kalmar ..................................... 3
Lindås BK, Emmaboda ................................. 2
GIF Ling, Södra Ljunga, Hamneda............... 2
FC Ljungarum, Jönköping ............................ 2
Ljungby FK .................................................. 02
Ljungby IF .................................................... 3
Ljungbyholms GIF ....................................... 3
SK Lojal, Vena, Hultsfred ............................ 2
Lommaryds IF, Aneby................................... 3
Långaryds IF ................................................. 1
Långasjö GIF ................................................ 1
Långemåla FF .............................................. 02
Långemåla IF, Ruda ...................................... 2
Läckeby GIF, Rockneby ............................... 2
Madesjö IF, Nybro ........................................ 3
Malmbäcks IF ............................................... 2
Mariebo IK, Jönköping ................................. 3
Markaryds IF ................................................ 2
Midingsbygdens IF, Gäddeviksås ................. 1
Missionsbåtsför. Shalom, Oskarshamn.......... 01
Moheda IF ..................................................... 3
Myresjö IF, Landsbro .................................... 1
Målilla GIF.................................................... 2
Månsarps IF .................................................. 3
Röstlängd
Mönsterås GIF .............................................. 3
Mörbylånga GIF............................................ 3
Möre BK, Ljungbyholm................................ 2
Mörlunda GIF ............................................... 2
Nickebo IK, Rockneby.................................. 1
Nissafors IF, Gnosjö...................................... 1
BK Norra, Löttorp......................................... 1
Norra Tångs BK, Bergkvara ......................... 3
Norrahammars GIS ....................................... 3
Norrahammars IK ......................................... 3
Norrhults BK, Nottebäck .............................. 2
Norrlidens IF, Kalmar.....................................1
Nybro IF ........................................................ 2
Näshult IF, Åseda .......................................... 2
Nässjö FF ...................................................... 3
Nöbbele BK, Ingelstad ................................. 3
Odensvi IF, Gamleby .................................... 2
KF Omen FK, Ljungby..................................1
Ormaryds IF ................................................. 2
Orrefors IF .................................................... 2
Ohsbruks IF, Värnamo .................................. 1
Oskarshamns AIK ......................................... 2
Pauliströms IF, Järnforsen ............................. 1
FC Peking, Hestra ......................................... 1
Persnäs AIF ................................................... 2
Pjätteryds IF, Älmhult ................................... 1
Pukebergs BK, Nybro .................................. 2
Reftele GIF.................................................... 3
IF Rejban, Växjö ........................................... 1
Rockneby IK ................................................. 1
Rosenfors IK, Målilla.................................... 1
Rottne IF ....................................................... 3
Ruda IF.......................................................... 3
Rumskulla GIF, Vimmerby ........................... 2
Runsten/Möckleby IF, Färjestaden .............. 3
Rydaholms GIF ............................................. 2
Ryds SK ........................................................ 2
Ryssby IF ...................................................... 3
Råslätts SK, Jönköping ................................. 2
Råstorps/Timsfors IF, Markaryd ................... 2
Räppe GIF, Växjö.......................................... 3
Rödsle BK, Oskarshamn ............................... 3
Rörviks IF ..................................................... 1
Sandsbro AIK, Växjö .................................... 3
S:t Sigfrids IF, Nybro .................................... 2
KF Sjöbo, Jönköping .................................... 2
FC Sjövik, Strömsnäsbruk ............................ 1
Skede IF, Vetlanda......................................... 2
Skeppshults BK............................................. 3
Skillingaryds IS ............................................ 3
Skruvs IF ....................................................... 1
Slätthögs BIF, Moheda.................................. 2
Smedby BIK, Kalmar.................................... 3
Smålandsstenars GIF .................................... 3
Solberga GIF, Nässjö .................................... 1
Somaliska UF, Växjö ................................... 02
Sommens AIF, Tranås ................................... 3
Stensjöns IF, Nässjö.......................................2
Stenåsa/Sandby/Gårdby IF, Färjestaden ....... 1
IF Stjärnan, Påskallavik ................................ 3
Stora Frö FK, Löttorp ................................... 1
Storebro IF .................................................... 1
Storsjö IF, Edsbruk........................................ 1
Strömsnäsbruks IF ........................................ 2
Svensk-Bosnisk IF, Hillerstorp ..................... 1
Sävsjö FF ...................................................... 2
Sävsjöströms IF, Lenhovda ........................... 1
Söderåkra AIK .............................................. 2
Södra Vi IF ................................................... 2
Södra Vätterbygdens FF, Jönköping ............. 1
Tabergs SK................................. ................... 3
Tenhults IF .................................................... 3
Timmernabbens IF ........................................ 3
Tingsryds United FC ..................................... 3
Tjust IF FF, Gamleby .................................... 3
Tolgs IF, Rottne ............................................ 3
Tord FC, Jönköping........................................2
IK Tord, Jönköping ....................................... 3
IK Tord Ungdom, Jönköping ....................... 02
Torpa AIS, Tranås ......................................... 3
Torpa FF, Jönköping ..................................... 2
Torpa IF, Annerstad ....................................... 1
Torsås GIF ..................................................... 2
Totebo IF, Hjorted ......................................... 1
Tranås FF ...................................................... 3
Tranås Syrianska FC ..................................... 1
Traryds IF, Strömsnäsbruk ............................ 1
Trekantens IF ................................................ 2
IK Tuna Södra, Vimmerby ............................ 2
Tvärskogs IF, Ljungbyholm .......................... 2
Tyllinge IF, Gamleby .................................... 1
Unnaryds GIF................................................ 2
Urshults IF .................................................... 2
Uråsa IF, Väckelsång .................................... 1
Waggeryds IK ............................................... 3
IK Wallgårda, Bottnaryd ............................... 1
Vederslöv/Dänningelanda IF, Växjö ............. 3
Vetlanda FF .................................................. 3
Vetlanda United IF..........................................1
Hvetlanda GIF, Vetlanda .............................. 3
Vimmerby IF ................................................ 3
FC Vimmerby Fotboll ................................... 1
Virestads IF, Liatorp ...................................... 3
Virserums SGF .............................................. 2
Visingsö AIS ................................................. 3
Vislanda IF .................................................... 3
Vissefjärda GIF ............................................. 3
IK Vista, Huskvarna..................................... 01
Vittaryds IK....................... ...................... ..... 1
Vrigstads IF ................................................... 3
Väckelsångs IK ............................................. 1
Värnamo Södra FF ........................................ 3
Västboås GIF, Reftele ................................... 2
Västerviks AIS .............................................. 1
Västerviks BoIS ........................................... 01
Västerviks FF ............................................... 2
Västra Torsås IF, Växjö ................................. 1
Västrums IF, Gunnebo .................................. 1
Växjö BK ...................................................... 3
FC Växjö ....................................................... 2
Växjö FF ....................................................... 3
Växjö Norra IF .............................................. 2
Ydrefors BK, Gullringen................................1
Åby/Tjureda IF, Rottne ................................ 2
Åfors GIF, Eriksmåla .................................... 1
Åryds IK........................................................ 2
Åseda IF ........................................................ 3
Älghult IF, Älghult ........................................ 1
FK Älmeboda/Linneryd, Älmeboda ............. 2
Älmhults IF ................................................... 3
Ängs SK, Nässjö .... .......................................1
Ängö BK, Kalmar .. .......................................1
Ölmstads IS, Gränna .................................... 3
Örjansklubben/Ramkvilla ............................. 1
Örserums IK, Gränna............................... ..... 1
Örsjö IF ........................................................ 2
Österkorsberga IF, Korsberga ....................... 3
Östers IF, Växjö ............................................ 3
Överums IK................................................... 2
Enligt Normalstadgar för SDF gäller följande för röstlängderna vid distriksårsmötet 2011.
”Rösträtten vid årsmötet bestäms genom röstlängd som har upprättats av förbundsstyrelsen för
tiden 1 feb - 31 jan.
Röstlängden upptager de föreningar som senast den 31 mars till SvFF har erlagt årsavgiften för
närmast föregående kalenderår samt har fullgjort de förpliktelser mot SDF som har bestämts
av SDF-mötet. Röstlängden gäller oförändrad tills dess ny röstlängd har tillställts SDF.
Varje röstberättigad förening har en röst samt tilläggsröster enligt följande:
51-100 licensierade spelare en tilläggsröst
101 eller fler licensierade spelare två tilläggsröster.
Om förening deltar i årsmötet med två ombud och har endast en röst utövas rösträtten av det
ena ombudet. Har föreningen mer än en röst, bestämmer föreningen om rösternas fördelning
mellan ombuden. Föreningen skall inge fullmakt för sina ombud. I fullmakten skall ombuds rätt
att utöva föreningens rösträtt anges.
Antalet röster per förening framgår av årets förteckning från Svenska FF
”Underlag för röstlängd” 2011-01-10.
1) Förening som ej erlagt avgift senast 31 mars
2) Förening registrerad efter 30 september
www.smalandsfotbollen.se
3
Året som gått … från januari till december
Januari
Coerver Coaching genomfördes för andra gången i Småland
och 40 nyfikna och entusiastiska tränare tog lärdom av Brad
Douglas, Coerver Coaching och Joe Joyce, från Newcastles
Ungdomsakademi när de instruerade ungdomar från
Husqvarna FF och Jönköping Södra IF.
”Fenomenet Fotboll” en fotbollsutställning på länsmuseét i
Kalmar öppnades.
GRATTIS till 123 föreningar som fick två 5-mannamål gratis
via idrottslyftet bl.a. för att öka spontanfotbollen.
April
103 föreningar och 186 ledare deltog på 6 st idrottlyfts- och
ungdomsledarträffar runt om i Småland.
Smålands FF sjösatte den nya coachpyramiden för
domare...2010 delades samtliga domare i div.4 elit och div.5
herrar in i grupper om 16-18 domare, varje grupp har sedan
haft en egen coach.
Tipshallen i Växjö hade fint besök när bl.a. Linköpings FC
och Umeå IK deltog i LdB Cup den 23-24 januari.
Växjö
Spelarutbildare Peter Boström från Öland får dra på sig den
blågula dressen då han blir assisterande förbundskapten i
SvFF:s P95-landslag.
Träningsturneringen ”Folksam Damelit Cup” avgjordes
i Tipshallen, Jönköping. Att få spela några matcher på
fullstor plan är en perfekt upptakt på säsongen. De som
resultatmässigt lyckades bäst var Mariebo IK som i finalen
besegrade IFK Kalmar med 1-0.
Efter ca 10 år återuppstår Hultagårds IF i Vetlandasexan,
kanske ett resultat av vårt pågående landsbygdsprojekt.
Februari
I Växjö arrangerade Småland slutspelet i Cup Kommunal
och Cup Byggnads för 12 distrikt. Småland deltog i Cup
Byggnads med P93 men blev tyvärr utslagna.
Maj
Sandsbro AIK var en av elva föreningar som erhöll bidrag
från SvFFs anläggningsfond. En kvarts miljon till ny
konstgräsplan - grattis.
Fotbollsledarna ställdes på prov då säsongens
seriekonferenser gick av stapeln på fyra ställen i Småland
(Jönköping, Nybro, Hultsfred och Alvesta).
C:a 500 ledare trotsade snöovädret och var på plats.
Mariebo IK´s damer fick storbesök när man i Svenska cupen
tog emot Linköpings FC. Gästerna vann med 9-0.
Föreläsare från Jordelit trimmade 50 planskötare på
Grönyteutbildning Steg 1 i Eksjö och Nybro.
IFK Värnamo, Lindsdals IF och Madesjö IF´s damer
kvalificerade sig till SM final-spelet i Futsal. På herrsidan
deltog Vimmerby IF, Högsby IK, Tenhults IF och där
Vimmerby IF blev Svenska mästare i Futsal.
För första gången är Smålands FF med på
www.facebook.com/smalandsfotbollen och i slutet av året
hade vi närmare 1500 fans.
Målvaktskul genomförs årligen på fyra orter i Småland:
Gislaved, Jönköping, Oskarshamn och Tingsryd samlade i år
209 målvakter mellan 10 och 15 år.
Mars
Projektet ”Unga ledare” startade. 20 engagerade ledare
mellan 18-28 år får möjlighet via Idrottslyftet att utvecklas
genom att gå på föreläsningar och utbildningar kostnadsfritt.
Smålands FF utsåg sex föreningar som hade den ”bästa”/
mest överskådliga och uppdaterade hemsidan:
Färjestadens GoIF, Alvesta GoIF, IFK Kalmar, Jönköping
Södra IF, Egnahems BK och Pukebergs BK.
4
När J-Södra IF och Hammaby IF möttes den 25 maj på
Stadsparksvallen så var det återigen dags för Svensk Fotbolls
Tränarförening (SFT) att tillsammans med Smålands FF
bjuda in till en tränarträff. Drygt 70 deltagarna fick bl a
lyssna till Jesper Blomqvist och Lars-Åke Lagrell.
I samband med matchen Kalmar FF – AIK i april
genomfördes ytterligen en träff med ca 40 deltagare.
Rekordstort deltagarantal på årets temakvällar för
ungdomsmålvakter 10-15 år. Hela 14 föreningar lånade ut
sina planer och klubbstugor till mer än 400 entusiastiska och
engagerade ungdomsmålvakter och tränare.
Året som gått … från januari till december
Juni
Två P16-landskamper genomfördes i Rydaholm och Älmhult.
Sverige spelade oavgjort 2-2 mot Slovakien i båda matcherna,
läs mer på sista sidan.
satsning för ambitiösa och bra fotbollsspelare födda 92-93.
Pojkarna spelar till vardags i div.3 eller lägre och tjejerna i
div.2 eller lägre. Gemensamt för spelarna är att de fortfarande
har ett brinnande intresse för fotboll och satsar mot eliten.
Kalmar FF firar 100 år - STORT GRATTIS !
Hedersledamoten och vännen Bengt Klang avled.
I samband med Sommarproffslägren på Visingsö var
Jönköpings Södra IF och Östers IF och presenterade sin
verksamhet under en dag.
Grattis IFK Värnamo!!!! - Superettan nästa är det som
gäller för det talangfulla laget med Jonas Thern i spetsen.
IFK Värnamo blev dessutom av, Sportjournalisternas klubb
Småland, utsedd till ”Årets komet” i Småländsk idrott.
Grattis även till Östers IF och Jönköpings Södra IF som
kvalar sig kvar i Superettan
IF Hallby FF har en av de största fotbollsskolorna i Sverige
Juli
Både killarna och tjejerna födda 95 imponerade på Elitlägret
i Halmstad. Tjejerna vann över Skåne 7-1, Norbotten 6-0
och Västerbotten med 3-0. Killarna vann över Göteborg 1-0,
Gestrikland 8-0 och spelade oavgjort mot Uppland 0-0.
Augusti
Smålandsstenars GoIF bröt Tranås FF:s segersvit och tog titeln i
Veteran DM. Finalspelet genomfördes i Moheda.
Vimmerby IF fick tufft motstånd i UEFA-Futsalspelet på Island!
Upplevelsen och äventyret blev dock ett minne för livet.
Damlandslaget mötte Wales i en VM-kvalmatch i Växjö.
Sverige vann med 5-1
September
Kronobergs Län drar ner på idrottsstödet...och detta kan även
drabba fotbollen.
Smålandsmästarna koras:
IFK Kalmar vinner både dam-DM och F19. Lindsdals IF segrar
på herrsidan och P14. Jönköpings Södra IF vinner P19. P17
vinns av Kalmar FF, IFK Värnamo segrar i F17 och
Gislaveds IS tar hem segern i F14.
Oktober
I oktober samlades Talangfabriken 2010 och spelade en miniturnering mot Halland och Göteborg. Talangfabriken är en
Till minne av hedersledamoten
Bengt Klang
Slutsignalen kom snabbt och oväntat
för Bengt Klang i Alvesta.
80 år gammal fick han lämna den
jordiska spelplanen och livet här
nere kommer att bli mycket fattigare
utan honom.
Smålands Fotbollförbund hade
förmånen att få ta del av Bengts
många olika kompetenser under
drygt 40 år. Han hann med
att vara förbundskapten för
Sverige utses som värd för dam-EM 2013. UEFA:s
exekutivkommitté beslutade vid sitt sammanträde i Minsk
i Vitryssland att Sverige får arrangera UEFA Women´s
EURO 2013. Kalmar och Växjö blir två av spelorterna.
November
Priset till årets ”Elmare” gick i år till Amalia Karlsson och
Jesper Andersson som båda numera tillhör Östers IF.
Amalia och Jesper utsågs till årets Elmare för att de är ett
föredöme på och utanför plan. De visar stor ödmjukhet både
inför laget och sin egen utveckling, samt har stark vilja att
komma vidare.
Vimmerby IF erhöll Stipendium ur ”Gunnar Nordahls
minnesfond” för utomordentliga insatser och för att på ett
förtjänstfullt sätt har främjat ungdomsfotbollen i Sverige,
bl.a. för arbetet med ”Fotboll för alla”.
Smålands F94 kom tyvärr sist i sin grupp i Cup Kommunal
desto bättre det gick för P94 som gick vidare till kvalspel i
Cup Byggnads.
December
De Småländska domarna flyttar fram sina positionerna då
det blir klart med ytterligare 4 regiondomare 2011. Woriya
Dodkanlou, Oskar Karlsson, Mirza Kazic och Pär Leek som
i och med detta får döma div.3.
Under året har det lagts nytt konstgräs i Älmhult och
Nybro.
Till sist vill vi tacka Smålandsidrotten, Svenska
Fotbollförbundet, Smålands Fotbolldomarförbund, övriga
distriktsförbund och inte minst alla föreningar och ledare
för ännu ett fint fotbollsår - LYCKA TILL 2011
distriktsjuniorlandslaget under hela
70-talet och korade detta med att
Småland blev svenska mästare 1977.
Han har också varit styrelseledamot,
vice ordförande, ordförande i
tävlingskommittén, ledamot i
disciplinnämnden m.m. När Bengt
slutade i styrelsen utsågs han enhälligt
till hedersledamot av årsmötet.
Bengt - vi kommer sakna dig!
Håkan Danielsson
Ordförande i Smålands Fotbollförbund
5
Ekonomi
ÅRSREDOVISNING SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Styrelsen för Smålands Fotbollförbund avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret
2010-01-01 - 2010-12-31.
Förvaltningsberättelse
Verksamhetens art och inriktning
Smålands Fotbollförbund har till uppgift att främja och administrera fotbollsidrotten i Småland och på Öland. Förbundet skall
också aktivt arbeta för en dopingfri fotbollsmiljö samt bedriva utbildningsverksamhet för såväl spelare, ledare och domare.
Information om verksamheten
Förbundets verksamhet är att handlägga seriespel för herrar div 4-6, damer div 3-5 samt reserv-, junior- och ungdomsserier.
Tävlingsverksamheten omfattar 343 föreningar, 1 817 st 7- och 11-mannalag i seriespel, 412 lag i cupspel och 134 lag i serieoch cupspel i futsal. Totalt 28 586 licenserade spelare över 15 år och ungefär lika många under, 446 seniordomare och ca 8 000
ledare.
Utbildningsverksamheten genomförs av ca 235 instruktörer som utbildar tränare, ledare, spelare och domare.
Förbundet har även arrangerat Landslagets fotbollskola, olika utbildningsläger och ungdomslandskamper.
Under året har en ny domarorganisation med coachverksamhet startats upp.
2010
Nettoomsättning
9 841
Offentligrättsliga bidrag/övriga anslag
4 063
Årets resultat
-272
Eget kapital
2 613
Antal anställda (heltid)
8
Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar
med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor, tkr.
Styrelsens förslag till disposition av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Avsättning till ändamålsbestämda medel
Avräknas mot Balanserat kapital
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital
RESULTATRÄKNING
Intäkter
Nettoomsättning
Offentligrättsliga bidrag och övriga anslag
Övriga föreningsintäkter
Summa intäkter
Kostnader
Förbundskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader/arvoden instruktörer mm
Avskrivningar av inventarier
Summa kostnader
2010
-272
0
272
0
2009
10 490
4 191
802
3 067
8
2008
9 898
4 734
170
2 435
8
2009
802
-802
0
0
2008
170
-170
0
0
NOT
2010
2009
1
2
9 841
4 063
1 218
15 122
10 490
4 191
687
15 368
3
3
3,4
7 399
2 061
6 152
17
15 629
7 470
2 593
5 718
22
15 803
-507
-435
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster
5,6
7
5
48
0
53
3
1 065
-1
1 067
Resultat efter finansiella poster
14
-454
632
182
170
-272
802
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Årets resultat
6
Ekonomi
BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
NOT
2010
2009
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
8
11
28
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i dotterbolag
Aktier i andra företag
9
10
Summa anläggningstillgångar
100
100
200
211
100
100
200
228
Omsättningstillgångar
Varulager
263
218
1 472
24
1 630
0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
11
315
1 811
196
1 826
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
12
1 339
2 034
Kassa och bank
1 029
906
Summa omsättningstillgångar
4 442
4 984
SUMMA TILLGÅNGAR
4 653
5 212
2 265
-272
620
2 613
2 265
802
0
3 067
490
121
197
552
1 232
2 040
1 453
2 145
4 653
5 212
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Ändamålsbestämda medel
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till dotterbolag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
13
14
15
16
140
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (Noter)
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsbokslutet/årsredovisningen har upprättats enligt bokföringslagen/årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i
jämförelse med föregående år.
7
Ekonomi
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag
redovisas normalt enligt kontantprincipen. Om ett bidrag avser bestämd tidsperiod periodiseras
bidraget över denna period.
Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som förbundet erhåller från bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär
återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.
Offentligrättsliga organ utgörs av staten, landsting, länsstyrelse och kommun, EU och inkluderar
Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen och Allmänna arvsfonden.
Aktier och andra värdepapper
Kortfristiga innehav av aktier och andra värdepapper klassificeras som kortfristiga placeringar och
värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde).
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska
livslängden. Härvid tillämpas planenlig avskrivningstid på 5 år.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalda.
Varulager
Varulager värderas med tillämpning till det lägsta av anskaffningsvärdet
och det verkliga värdet på balansdagen.
Not 1 Nettoomsättning
Seriespel senior och ungdom
Övrigt tävling senior och ungdom
Domare
Distriktslag
Övrig lägerverksamhet
Ledare
Landslagets fotbollskola
Sponsring, reklam, annonser, biljetter och övrigt
Summa
2010
1 278
569
912
830
2 948
1 483
758
1 063
9 841
2009
1 279
551
413
699
3 159
1 623
719
2 047
10 490
Not 2 Offentligrättsliga bidrag och övriga anslag
Svenska Fotbollförbundet
Smålands Idrottsförbund
Lönebidrag
Övriga bidrag
Summa
2010
2 374
1 551
138
0
4 063
2009
2 293
1 551
142
205
4 191
2010
105
504
1 543
1 372
3 153
1 235
744
827
442
2 517
12 442
2009
80
570
842
1 145
3 440
1 425
710
1 025
490
2 829
12 556
Not 3 Upplysning om verksamhetskostnader
Seriespel senior och ungdom
Övrigt tävling senior och ungdom
Domare
Distriktslag
Övrig lägerverksamhet
Ledare
Landslagets fotbollskola
Kanslikostnader
Styrelsen och Disciplinnämnden
Övrigt
Summa
8
Ekonomi
Not 4 Medeltal anställda, löner, andra ersättningar
och sociala kostnader
2010
Antal Varav
anställda män
8 75%
Anställda i förbundet
Löner och andra ersättningar och
sociala kostnader
Löner och andra ersättning
Sociala kostnader
2009
Antal Varav
anställda män
8 75%
2010
2009
2 394
776
2 437
788
2010
Antal Varav
män
9
7
2009
Antal Varav
män
9
7
Not 5 Resultat från dotterbolag
Utdelningar
Smålandsfotbollen AB
2010
2009
0
1 000
Not 6 Resultat från övriga värdepapper
Värdejustering aktier
2010
5
2009
3
Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande poster
Utdelningar
Bankränta
Summa
2010
43
5
48
2009
44
21
65
Not 8 Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Bokfört värde
2010
414
0
0
414
-386
0
-17
-403
11
2009
414
0
0
414
-364
0
-22
-386
28
Styrelseledamöter och befattningshavare
Styrelseledamöter
Not 9 Aktier och andelar i dotterbolag
Smålandsfotbollen AB, org. nr 556234-3292
Innehavets omfattning:
Smålandsfotbollen AB
Not 10 Aktier och andelar i andra företag
Elmia AB, org.nr 556354-2413
Innehavets omfattning:
Elmia AB
Antal
andelar
10 000
Kapital Bokfört
andel
värde
100%
100
Antal
andelar
10 000
Kapital Bokfört
andel
värde
0,8%
100
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa
2010
0
0
315
315
2009
0
0
196
196
Not 12 Kortfristiga placeringar
Aktieinnehav Ericsson B (400 st)
Fasträntekonto
Aktieindexobligation Europa Trygghetsplus
Summa
2 010
31
800
508
1 339
2 009
26
1 500
508
2 034
9
Ekonomi
Not 13 Förändring av eget kapital
Balanserat
kapital
2 265
Ändamålsbestämt
802
-182
0
0
0
0
2 265
620
Ingående balans
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Reservering av ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Utgående balans
Not 14 Ändamålsbestämda medel
Ingående balans
Jubileumsaktiviteter
Damdomarprojekt
Damelitprojekt
Unga ledare
Läger- och utbildningsverksamhet i Tipshallen
Styrelse-, personal- och utskottskonferens
Utgående balans
Kvarstående ändamålsbestämda medel är reserverade för läger- och
utbildningsverksamhet i Tipshallen samt kostnader för 100-årsjubileet 2011.
Årets
Totalt
resultat eget kapital
3 067
-182
0
0
-272
-272
-272
2 613
802
-15
-5
-5
-11
-106
-40
620
Not 15 Övriga kortfristiga skulder
Källskatt
Skuld Svenska FF
Övriga skulder
Summa
2010
138
52
7
197
2009
120
Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna sociala avgifter
Upplupna semesterlöner
Övriga poster
Summa
2010
216
325
691
1 232
2009
193
323
937
1 453
20
140
Styrelse
Håkan Danielsson, ordf.
Ola Andertoft
Christer Gustafsson
Arne Jonasson
Agneta Jäverskog
Johnny Petersson
Annika Stensson
Rickard Strandberg
Johan Dagnäs
Distriktsordförande
Håkan Danielsson, Södra Vi
Övriga ledamöter
Ola Andertoft, Markaryd
Johan Dagnäs, Vimmerby
Christer Gustafsson, Bankeryd
10
Arne Jonasson, Oskarshamn
Agneta Jäverskog, Färjestaden
Johnny Petersson, Kalmar
Annika Stensson, Växjö
Rickard Strandberg, Visingsö
Hedersordförande
Lars-Åke Lagrell, Jönköping
Hedersledamöter
Sven-Erik Bergkvist, Värnamo
Bengt Klang, Alvesta
Ronny Söderlund, Vetlanda
Ekonomi
Revisionsberättelse
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Smålands Fotbollförbund för räkenskapsåret
2010-01-01 -- 2010-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att
uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att
med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision
innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår
också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar
som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som
underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med förbundets stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för
våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av förbundets resultat
och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med förbundets stadgar. Vi tillstyrker att förbundsstämman
fastställer resultat- och balansräkning för förbundet, disponerar vinsten enligt förslaget från styrelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Revisorer
Svenska FF:s olika organ
Jan-Erik Gustavsson, Jönköping
Dag Thulin, Jönköping
samt auktoriserad revisor:
Jonas Leander, Jönköping (Ernst&Young)
Revisorssuppleanter:
Lennart Brant, Lekeryd
Leif Gustavsson, Jönköping
Lars-Åke Lagrell ordförande i Svenska
Fotbollsförbundet. Håkan Danielsson
är ordförande i fotbollskommittén och
ledamot i projektgrupp utbildningsmaterial.
Förbundets representant i representantskapet har varit Håkan Danielsson
med Christer Gustafsson som dennes
personlige suppleant.
Bo Karlsson är ordförande i domarkommittén samt ledamot i tävlingskommittén. Rickard Strandberg är vice
ordförande i anläggningskommittén.
Frida Andersson är ledamot i tävlingskommittén och ledamot i projektgrupp
Förbundsledare. Svante Samuelsson är
ledamot i fotbollskommittén.
I projektet Förbundsledare deltar Linda
Dahlström, Linda Svensson, Johan
Wramsjö och Åsa Lindberg.
I projektgrupp Flickfotboll ingår Linda
Dahlström.
Börje Ericsson är matchdelegat och
ledamot i arbetsgrupp-affärsutskott.
Valberedning
Ola Rydén, Växjö (ordf)
Siv Karlsson, Jönköping
Stefan Brandstedt, Orrefors
Jan Lundvall, Norrhult
Siv Karlsson, Kalmar
Suppleanter:
Ronny Söderlund, Vetlanda
Monica Henning, Bodafors
Leif Jutegård, Hultsfred
Jan Johansson, Moheda
Gith Oskarsson, Bäckebo
Sammanträden
Distriktsmötet ägde rum den 5 mars i
Växjö. Styrelsen har hållit 10 st sammanträden, utskotten 23 st och
disciplinnämnden 27 st.
Patric Eriksson och Magnus Appelberg
är med i olika referensgrupper för
FOGIS (dataprogram).
Carl-Åke Göransson, Västervik är
Regioncoach för domare.
Marie Bengtsson är förbundskapten för
F15/95 och F17/93, Yvonne Ekroth för
F16/94 och Hans Lindbom för P18/92.
Peter Boström är assisterande förbundskapten för P95.
Personal
Anställda vid förbundets kansli i Jönköping: Carl-Johan Andersson, Magnus
Appelberg, Anders Carlsson (25%),
Anette Ellefsen, Börje Ericsson, Patric
Eriksson, Elisabeth Gustavsson (50%),
Pia Karlsson (50%), Mats Larlind och
Axel Nyquist.
11
Förtroendevalda och instruktörer
FÖRTROENDEVALDA
*= Utskottsordförande
Tävlingsutskott – Senior
Andersson Frida
Rydaholm/Växjö
Bertholdsson Ingemar Totebo
Brandstedt Stefan
Orrefors
* Gustafsson Christer
Bankeryd
Larlind Mats
Huskvarna
Nilsson Johanna
Köpingsvik
Svensson Linda
Jönköping
Tävlingsutskott - Ungdom
Axelsson Jonny
Värnamo
Engelholm Mats
Eksjö
Eriksson Patric
Huskvarna
Johansson Per
Tingsryd
* Strandberg Rickard
Visingsö
Ståhlgren Anna
Hultsfred
Wramsjö Johan
Kalmar
Ledarutbildningsutskottet
Arnesson Therese
Färjestaden
Ellefsen Anette
Jönköping
* Jäverskog Agneta
Färjestaden
Olander Magnus
Jönköping
Olsson Magnus (mv)
Lagan
Stridh Christian
Växjö
Domarutskottet
Appelberg Magnus
*Dagnäs Johan
Iserstål Torbjörn
Pettersson Fredrik
Stensson Annika
Sjöberg H Katrin
Jönköping
Vimmerby
Gunnebo
Älmhult
Växjö
Rockneby
Spelarutbildningsutskottet
* Andertoft Ola
Markaryd
Andersson Calle
Jönköping
Boström Anna
Kalmar
Carlsson Kenth
Vimmerby
Dahlström Linda (adj) Jönköping
Disciplinnämnden
Appelberg Magnus
Bertholdsson Ingemar
Henriksson Ola
* Jonasson Arne
Karlsson Pia
Nilsson Sten
Jönköping
Totebo
Huskvarna
Oskarshamn
Bottnaryd
Mullsjö
Idrottslyft
*Danielsson Håkan
Jonasson Arne
Karlsson Pia
Stensson Annika
Södra Vi
Oskarshamn
Bottnaryd
Växjö
Kursinstruktörer
Andersson Conny
Arthursson Mikael (mv)
Axberg Bo
Boström Anna
Carlson Jan
Carlsson Thomas
Carlstedt Roald
Dower Catrin
Engström Per (mv)
Erixon Tomas
Grandén Robert
Hansson Ingemar
Hultman Rolf
Krantz Mikael
Larsson Henrik
Lövenklev Robert
Malmström Bo
Mardan Rebin
Nilsson Ingemar
Nilsson Mikael
Nygren Bonnier Hans
Olander Magnus
Olsson Magnus (mv)
Rajala Johan
Sandgren Lars (mv)
Svennings. Jonny (mv)
Söderberg Göran
Moheda
Mörbylånga
Gränna
Kalmar
Vimmerby
Västervik
Jönköping
Huskvarna
Vetlanda
Stensjön
Markaryd
Jönköping
Skillingaryd
Vimmerby
Rottne
Färjestaden
Bankeryd
Huskvarna
Markaryd
Kalmar
Växjö
Färjestaden
Lagan
Habo
Jönköping
Smålandsstenar
Värnamo
Resursinstruktörer
Gustafsson Leif
Persson Göran
Svensson Marie
Trollhättan
Kalmar
Kalmar
Domarinstruktörer
Andersson Christer
Appelberg Magnus
Dagnäs Johan
Eriksson Ingemar
Hedberg Leif
Höglund Fredrik
Iserstal Torbjörn
Johansson Susanna
Nilsson Johan
Värnamo
Jönköping
Vimmerby
Figeholm
Vetlanda
Värnamo
Gunnebo
Huskvarna
Gislaved
12
Domarinstruktörer
Pettersson Anders
Sjösten Ulf
Sjöberg H Katrin
Växjö
Virserum
Rockneby
Matchinstruktörer - LDI
Appelberg Magnus
Jönköping
Appelqvist Sig
Totebo
Andersson Christer
Traryd
Bergström Thomas
Jönköping
Brundin Håkan
Växjö
Dagnäs Johan
Vimmerby
Ek Bo
Vimmerby
Ericsson Ingemar
Figeholm
Ericsson Stig
Bottnaryd
Eriksson Mikael
Huskvarna
Folmanis Ulf
Anderstorp
Hedberg Leif
Vetlanda
Iserstål Torbjörn
Totebo
Johansson Allan
Ljungby
Johansson Susanna
Huskvarna
Jonsson Göran
Aneby
Lassen Kenth
Strömsnäsbruk
Nilsson Curt
Huskvarna
Petersson Anders
Växjö
Petersson Mikael
Jönköping
Pettersson Fredrik
Älmhult
Sjösten Ulf
Virserum
Sjöstrand Sven-Erik
Kalmar
Slätt Sture
Killeberg
Sparavec Sven
Kalmar
Ulfsax Ulf
Växjö
Spelarutbildare - ”SvFF”
Boström Peter
Färjestaden
Carlsson Thomas
Västervik
Förbundskaptener
F93
Catrin Dower
Olsson Magnus (mv)
F94
Wirell Jenny
Krantz Mikael (mv)
F95
Svensson Marie
Arnesson Therese (mv)
F96
Engström Per
Fredriksson Christina
Olsson Magnus
P93
Elm Jonny
Thorsson Ulf (mv)
P94
Bjärsmyr Ingvar
Anderzon Hans (mv)
P95
Sandqvist Andreas
Carlsson Joakim (mv)
P96
Anderzon Hans (mv)
Bergkvist David
Bjärsmyr Ingvar
Huskvarna
Lagan
Liatorp
Vimmerby
Kalmar
Kalmar
Vetlanda
Kalmar
Lagan
Broakulla
Jönköping
Hestra
Växjö
Huskvarna
Värnamo
Växjö
Kalmar
Hestra
Spelarutvecklare Flick (lokal)
Boström Anna
Kalmar
Carlsson Christian
Oskarshamn
Dahlström Linda
Jönköping
Forsén Malin
Jönköping
Fredriksson Tina
Kalmar
Gustavsson Torbjörn
Vimmerby
Knutsson Tomas
Västervik
Lindbergh Åsa
Ljungby
Malmros Rei
Gislaved
Philipsson Kenneth
Vissefjärda
Svanbring Tina
Växjö
Svensson Linda
Jönköping
Spelarutvecklare Pojk (lokal)
Andersson Gunnar
Oskarshamn
Bergkvist David
Kalmar
Engelholm Mats
Eksjö
Fröberg Johan
Vimmerby
Hansson Ingemar
Jönköping
Hultman Rolf
Skillingaryd
Jäverskog Markus
Färjestaden
Karlsson Andreas
Vislanda
Nielsen Richard
Kalmar
Olsson Magnus
Lagan
Pettersson Lasse
Jönköping
Schön Daniel
Västervik
Coacher
Appelvist Stig
Brundin Håkan
Ericsson Stig
Folmanis Ulf
Iserstål Torbjörn
Johansson Allan
Lassen Kenth
Pettersson Anders
Pettersson Fredrik
Sparavec Sven
Totebo
Växjö
Bottnaryd
Anderstorp
Totebo
Ljungby
Strömsnäsbruk
Växjö
Älmhult
Kalmar
LÄGERINSTRUKTÖRER
Instruktörer
Adolfsson Eugen
Alnefjord Markus
Andersén Malin
Andersson Fredrik
Andersson Gunnar
Andersson Håkan
Andersson Jesper
Andersson Johan
Andersson Robin
Anderzon Hans
Artursson Mikael
Arvidsson Donald
Arvidsson Fredrik
Arvidsson Peter
Aspegren Daniel
Avdic Eddie
Backler Hjort Fatima
Beglerovic Sabahudin
Bengtsson Erik
Berg Sofia
Berg Stig
Bergeskans Niclas
Bergkvist David
Bergström Hanna
Bergström Tomas
Berkeby Stefan
Berkeby-Andersson Mats
Bertilsson Lina
Bjärsmyr Ingvar
Boberg Åke
Bondeus Johanna
Borgh Krister
Boström Anna
Boström Peter
Bytyci Idriz
Carlsson Christian
Carlsson Joakim
Carlsson Sara
Carlsson Thomas
Carlström Johanna
Cederqvist Emma
Conde Robert
Dahlström Linda
De Graaf Mattias
Ebbesson Carolina
Ehne Anders
Ehne Aucke
Engelholm Mats
Engstrand Caroline
Engström Per
Ericsson Britten
Eriksson Hampus
Eriksson Magnus
Eriksson Robin
Eriksson Sofhia
Estunger Johanna
Feddersen Sebastian
Forsén Malin
Fransson Rikard
Fredriksson Bengt
Fredriksson Måns
Fredriksson Tina
Fröberg Johan
Fält Magnus
Green Jennie
Gustafsson Anders
Gustafsson Per-Erik
Gustavsson John
Gustavsson Torbjörn
Göransson Julia
Göthberg Victor
Hallberg Stefan
Hansson Ingemar
Harrysdotter Sofi
Harrysson Markus
Hassel Frida
Hassel Lina
Hedin Erica
Hjort Backler Fatima
Hultman Rolf
Håkansson Johan
Håkansson Johan
Håkansson Sara
Hårenberg Jonathan
Högberg Linn
Isaksson Nicklas
Johannesson Marcus
Johansson Annie
Johansson Mikael
Johansson Per
Johansson Peter
Johansson Sara
Johansson Sofia
Johansson Susann
Jonsson Henrick
Jonsson Pär
Josefsson Katrin
Jäverskog Markus
Jörgensen Stefan
Kakombo Faith
Karlsson Anders
Karlsson Andreas
Karlsson Christian
Karlsson Elsa
Karlsson Emma
Jönköping
Kalmar
Älmhult
Storebro
Oskarshamn
Moheda
Svängsta
Moheda
Växjö
Växjö
Mörbylånga
Kalmar
Storebro
Vimmerby
Borgholm
Jönköping
Åsenhöjden
Växjö
Jönköping
Vimmerby
Vimmerby
Högsby
Kalmar
Huskvarna
Värnamo
Fliseryd
Fliseryd
Jönköping
Hestra
Sävsjö
Gislaved
Hultsfred
Kalmar
Färjestaden
Jönköping
Oskarshamn
Värnamo
Anderstorp
Västervik
Jönköping
Växjö
Kalmar
Jönköping
Färjestaden
Vimmerby
Eksjö
Eksjö
Eksjö
Norrahammar
Vetlanda
Kalmar
Eriksmåla
Kalmar
Hestra
Jönköping
Växjö
Jönköping
Växjö
Hamneda
Kalmar
Kalmar
Vimmerby
Västervik
Jönköping
Jönköping
Högsby
Degerhamn
Vimmerby
Nässjö
Jönköping
Anneberg
Jönköping
Ljungby
Västervik
Jönköping
Jönköping
Tullinge
Åsenhöga
Skillingaryd
Hestra
Hestra
Jönköping
Ljungby
Västerås
Vimmerby
Växjö
Bredaryd
Jönköping
Tingsryd
Vetlanda
Anderstorp
Kalmar
Habo
Hovmantorp
Gamelby
Landsbro
Färjestaden
Jönköping
Jönköping
Landsbro
Vislanda
Oskarshamn
Oskarshamn
Oskarshamn
Karlsson Hannah
Karlsson Håkan
Kayima Moses
Knutsson Jonas
Knutsson Jonas
Kosholm Linus
Krantz Mikael
Kristensen Dan
La Fleur Emma
Ladan Vladan
Lagesson Johannes
Larlind Annika
Larsson Jonas
Larsson Jonathan
Larsson Malin
Lindberg Jesper
Lindberg Markus
Lindbergh Åsa
Lindkvist Ola
Link Amanda
Loman Thomas
Lundberg Amanda
Lundberg Joel
Magnusson Cecilia
Makin Peter
Malmros Rei
Mardan Rebin
Marklind Linnea
Mattsson Bo
Moline Hilda
Mortensson Marika
Nielsen Richard
Nilsson Daniel
Nilsson Håkan
Nilsson Jimmy
Nilsson Mikael
Näslund Jonny
Ohlin Johan
Olofsson Jannike
Olsson Andreas
Olsson Magnus
Palm Axel
Palm Gabriella
Peci Naim
Persson Camilla
Persson Christer
Persson Göran
Persson Malin
Persson Sofie
Petersson Maria
Petersson Sara
Petkovic´ Nenad
Pettersson Lasse
Pettersson Mikael
Philipsson Kenneth
Rajala Johan
Rikardsson Stefan
Roos Sara
Råhlin Jessica
Samuelsson Linda
Sandberg Andreas
Sandqvist Andreas
Schön Daniel
Schön Daniel
Simmeborn Andreas
Simonsson Thomas
Sjöberg Anders
Sjöbäck Dennis
Sjögren Hanna
Stein Evelina
Stejdahl Johan
Stenebrand Stefan
Strand Bengt-Gunnar
Strand Martin
Strålman Jenny
Strålman Therese
Strömberg Dick
Strömberg Jennifer
Strömberg Torbjörn
Subotin Tomo
Sunneborn Andreas
Svanbring Tina
Sveningsson Jonny
Svensson Andreas
Svensson Ebba
Svensson Ellen
Svensson Helen
Svensson Linda
Svensson Lydia
Svensson Marie
Svensson Pernilla
Svensson Thomas
Syndborg Kenth
Söderqvist Stefan
Thor Jessica
Thorstensson Stefan
Toulikos Sprros
Vestlund Niklas
Westman Tommy
Wetterling Niklas
Wibroe Sam
Wikstrand Hans
Wirell Joakim
Vistenstam Mikael
Wykman Oliver
Wåhlin Johanna
Öhlin Johan
Öhling Elin
Östlund Benny
Västervik
Västervik
Växjö
Växjö
Växjö
Ljungby
Vimmerby
Eksjö
Jönköping
Växjö
Huskvarna
Eksjö
Vislanda
Jönköping
Jönköping
Växjö
Vreta Kloster
Södra Vi
Bankeryd
Oskarshamn
Vimmerby
Ljungby
Kulltorp
Kalmar
Gislaved
Huskvarna
Anderstorp
Ljungbyholm
Vissefjärda
Växjö
Kalmar
Kalmar
Tranås
Vetlanda
Kalmar
Kalmar
Färjestaden
Växjö
Ljungby
Lagan
Annerstad
Växjö
Ljungby
Kalmar
Kalmar
Kalmar
Växjö
Vimmerby
Oskarshamn
Oskarshamn
Växjö
Jönköping
Taberg
Vissefjärda
Habo
Västervik
Älmhult
Växjö
Skövde
Gunnebo
Huskvarna
Västervik
Västervik
Jönköping
Torsås
Nybro
Ingelstad
Växjö
Nässjö
Marieannelund
Nässjö
Hestra
Hestra
Nässjö
Nässjö
Torpsbruk
Sävsjö
Sävsjö
Jönköping
Jönköping
Växjö
Smålandsstenar
Jönköping
Kulltorp
Kulltorp
Huskvarna
Jönköping
Kulltorp
Kalmar
Jönköping
Älmeboda
Vetlanda
Emmaboda
Växjö
Vetlanda
Kalmar
Anderstorp
Skillingaryd
Lund
Växjö
Huskvarna
Älmhult
Oskarshamn
Kalmar
Lekeryd
Färjestaden
Huskvarna
Vislanda
Resultat och statistik
SENIORCUPERNA
SMÅLANDSCUPEN HERRAR
133 (119) deltagande föreningar
Final: Lindsdals IF - IFK Värnamo ..............3-1
SMÅLANDSCUPEN DAMER
74 (61) deltagande föreningar
Final: Rödsle BK - IFK Kalmar ..................1-2
VETERAN DM
17 (25) deltagande föreningar
Segrare: Smålandsstenar GoIF
SM KVAL FUTSAL SENIOR
SM kval 2009/2010
Herrar 16 (25) deltagande föreningar
Till SM: Vimmerby IF
Tenhults IF
Högsby IK
Damer 15 (18) deltagande föreningar
Till SM: IFK Värnamo
Madesjö IF
Rödsle BK
SM KVAL FUTSAL UNGDOM
JUNIOR DM
INTERSPORT CUP JUNIOR DM P19
22 (31) deltagande föreningar
Final: Jönköpings Södra IF - Aneby SK.......2-0
INTERSPORT CUP JUNIOR DM F19
8 (5) deltagande föreningar
Final: IFK Kalmar - Ljungby IF....................9-0
UNGDOM DM
P17 DM
37 (52) deltagande föreningar
Final: Kalmar Södra IF - Kalmar FF .............1-5
P14 DM
57 (65) deltagande föreningar
Final: Lindsdals IF - Hovshaga AIF .............2-0
F17 DM
21 (32) deltagande föreningar
Final: IFK Värnamo - Landsbro IF ...............4-2
F14 DM
43 (45) deltagande föreningar
Final: Gislaveds IS - Emmaboda komb .........4-3
Spelas i december
SM-Kval 2009/2010
P17
11 (16) deltagande föreningar
Till regionalt slutspel: Kalmar FF, IFK Värnamo
Till SM-slutspel: IFK Värnamo
P15
20 (15) deltagande föreningar
Till regionalt slutspel: Råslätts SK, Kalmar FF
Till SM-slutspel: Råslätts SK
F17
8 (8) deltagande föreningar
Till regionalt slutspel: IFK Värnamo, Vimmerby IF
Till SM-slutspel: IFK Värnamo
F15
7 (8) deltagande föreningar
Till regionalt slutspel: Egnahems BK, Madesjö IF
Till SM-slutspel: Egnahems BK
FUTSAL-SERIE UNGDOM
2009/2010
DM FUTSAL JUNIOR
DM 2010
P19
5 (12) deltagande föreningar
Segrare: IFK Värnamo
Åldersgrupp
16
14
12
F19
5 (5) deltagande föreningar
Segrare: Västerviks FF
Pojkar
7 (6)
16 (16)
6 (9)
29 (31)
Flickor
2 (7)
6 (4)
3 (1)
11 (12)
SKOLCUPER
COCA COLA och LANDSLAGETS
FAIR PLAY TROPHY
150 (167) st. deltagande 6:e klasser.
Segrande lag blev Lindsdals skola.
Slutspelet arrangerades av Lindblomsskolan,
Hultsfred
SMÅLANDSSERIERNA
HERRAR
Div. 4 elit
Div. 4
Div. 5
Div. 6
Utv A
Utv B
Utv C
Junior P-19
Totalt
2010 2009
24 (24) lag i 2 serier
48 (48) lag i 4 serier
72 (72) lag i 6 serier
104 (98) lag i 10 serier
36 (33) lag i 4 serier
68 (73) lag i 8 serier
104 (108) lag i 13 serier
15 (18) lag i 3 serier
471 (474)
Sv.FF:s serier
36
(37)
DAMER
Div. 3*
Div. 4
Div. 5
U17 dam
30 (30)
48 (50)
74 (81)
17
139 (131)
Sv.FF:s serier
11 (12)
* varav från Blekinge
lag i 3 serier
lag i 5 serier
lag i 10 serier
lag i 2 serier
UNGDOMSSERIERNA
Åldersgrupp Pojkar
2010
2009
17
51+4
49+4
15
74+13
56+16
14 68+20+1 78+21+1
13
96+23 78+22+5
12
127
144
11
148
148
10
151
157
Flickor
2010
2009
12+5
12+2
35+14 30+9+3
36+11
42+19
33+21+8 32+16+3
67
82
74
70
68
60
Totalt
776
779
384
380
I åldrarna över 12 år ingår även ev 9-mannalag
anges med (+fet). och ev.7-mannalag anges med
(+kursiv)
* 2009 är P/F16+17 sammanslagna till en klass
SMÅLANDSDOMARNAS INTERNATIONELLA UPPDRAG
Cecilia Eriksson, Mörbylånga
5/5
U20 dam
Sverige - Frankrike
Tess Pettersson, Växjö
5/5
U20 dam
Sverige - Frankrike
15/5
F16
Sverige - Danmark
Katrin H Sjöberg, Rockneby
5/5
U20 dam
Sverige - Frankrike
Paula Thörn, Lagan
11/9
F19
Tjeckien - Nordirland
13/9
F19
Turkiet - Tjeckien
16/9
F19
Tjeckien - Rumänien
Tomas Bergström, Jönköping
10/6
P16
Sverige - Slovakien
Nermin Cisic, Värnamo
10/6
P16
Sverige - Slovakien
AD
AD
AD
4:e
D
4:e
D
AD
D
Mikael Eriksson, Huskvarna
8/6
P16
Sverige - Slovakien
Anders Jansson, Jönköping
8/6
P16
Sverige - Slovakien
Fredrik Klyver, Jönköping
22/7
P17
Wales - Norge
Jonas Ottosson, Huskvarna
8/6
P16
Sverige - Slovakien
Matija Rafaj, Agunnaryd
10/6
P16
Sverige - Slovakien
20/7
P17
Island - Wales
Julian Sosefo Poulsen, Jönköping
8/6
P16
Sverige - Slovakien
Marico Svilenko, Lammhult
10/6
P16
Sverige - Slovakien
D
AD
AD
4:e
AD
AD
AD
4:e
13
Resultat och statistik
LICENSER
REPRESENTATION
Licenser/förening (10 i topp)
2010
2009
1 Hovslätts IK
378
3/375
2 Habo IF
366
4/336
3 Ljungby IF
353
5/315
4 IFK Värnamo
339
6/314
5 Tranås FF
299
1/389
6 Östers IF
274
8/270
7 Tingryds United FC
263
7/272
8 Waggeryds IK
259
10/223
8 Hovshaga AIF
259
2/387
9 Ekhagens IF
244
10 Bodafors SK
229
Totalt antal licenser 28 586 (27 613). Manliga
21 395 (20 870) kvinnliga 7 191 (6 743), vilket
innebär en total ökning med 973 st. Manliga med
525 st och kvinnliga med 448 st.
102 (106) föreningar har mer än 100 laglicensierade spelare. Totalt antal futsallicenser 8 063
(6 909). Manliga 5 855 (4 992), kvinnliga 2 208
(1 917).
Lag/förening (10 i topp)
Husqvarna FF
27
Ljungby IF
26
Bankeryds SK
23
Hovshaga AIF
23
Tranås FF
21
Nässjö FF
21
Mariebo IK
Hvetlanda GIF
Gislaveds IS
Vimmerby IF
Sandsbro AIK
IF Hallby FK
Emmaboda IS
18
18
18
17
17
17
17
BESTRAFFNINGAR
2010
270
83
92
24
8
4
2
2
2009
284
75
106
30
13
1
1
-
2 månader
3 månader
6 månader (obetalda böter)
1
3
-
Total antal utdelade böter
- 500 kr
- 1 000 kr
- 1 500 kr
- 2 000 kr
Tillrättavisning
Utan åtgärd
Makulerade
13
6
7
Totalt antal grova utvisningar
1 vecka/match
2 veckor/matcher
3 veckor/matcher
4 veckor/matcher
5 veckor/matcher
6 veckor/matcher
7 veckor/matcher
2
34
5
20
4
13
2
1
31
3
1
DOMARE
FÖRBUNDSDOMARE
Elitdomare herr
Elitdomare dam
Div 1 domare herr
Regiondomare herr
Regiondomare dam
Distrikstdomare herr
Distrikstdomare dam
UNGDOMSDOMARE
Grundkurs
Fortbildning
14
2010
3
3
16
6
430
17
475
2009
3
3
15
6
461
17
505
402+208
727+213
551+206
832+217
Herrlandslaget
Eriksson Sebastian, Kalmar FF
1(1)
Pojkar 19/1991
Nurkic Elmin, Östers IF
Öhman Ludvig, Kalmar FF
1(1)
3(8)
Pojkar 18/1992
Bohman Hampus, Kalmar FF
Claesson Viktor, IFK Värnamo
Hallin Rikard, Jönköpings Södra IF
Henningsson Anton, Östers IF
Johansson Mattias, Kalmar FF
Katenda Cristoffer, Östers IF
7(8)
8(9)
2(3)
7(7)
5(6)
1(1)
Pojkar 17/1993
Jung Mattias, Kalmar FF
Pavic Mattias, Kalmar FF
Söderqvist Måns, Kalmar FF
3(6)
7(21)
8(24)
Pojkar 16/1994
Agebjörn Anton, Kalmar FF
Andersson Jesper, Forsheda IF,Östers IF
2(2)
7(9)
Pojkar 15/1995
Hallberg Melker, Kalmar FF
Iskander Malek, Råslätts SK
4(4)
2(2)
Flickor 19/1991
Johansson Lovisa, Vimmerby IF
Karlsson Amalia, Östers IF
Svensson Sanna, Östers IF
Wakt Madelene, IFK Värnamo
1(1)
2(2)
6(19)
5(8)
Flickor 18/1992
Karlsson Amalia, Östers IF
Johansson Linnéa, IFK Kalmar
Petersson Lisa, IFK Kalmar
4(6)
1(1)
2(2)
Flickor 15/1995
Curmark Filippa, Husqvarna FF
Karlsson Nellie, Hovshaga AIF
2(2)
2(2)
Siffrorna inom ( ) = totalt antal landskamper.
KURSVERKSAMHET – Regional utbildning
Ant. Kurser 2010
Ant. Delt 2010
män+kvinnor
Ant. Delt 2009
män+kvinnor
43
21
17
14
1
2
2
2
3
1
1
4
16
14
1
6
2
1
151
447+124
281+64
182+45
143+34
137+23
37+4
31+1
29+2
41+3
17+2
--12+3
--152+57
190+51
296+107
34+4
74+39
67+5
11+4
2181+572
437+133
295+78
126+33
135+38
91+28
42+10
29+2
28+4
32+1
14+2
12+2
10+1
19+2
102+89
87+34
56+22
66+3
36+8
36+6
30+3
1683+499
4
6
1
1
2
14
546+37
133+53
12+4
50+14
46+2
787+110
662+36
97+36
90+37
849+109
5
8
1
1
1
1
1
1
19
69+6
430+17
--18
9
12
40+2
11+2
589+27
51+7
397+14
67+6
21
9
12
26
13
596+27
Målgrupp/aktiviteter
Tränare/instruktörer/spelare
Avspark
Bas 1 Ledarskap
Bas 1 Spelförståelse
Bas 1 Teknik
Bas 1 Träningslära/Målvaktsspel
Bas 2 Ledarskap
Bas 2 Spelförståelse
Bas 2 Teknik
Bas 2 Träningslära/Målvaktsspel
Diplomkurs Bas utbildningen
Bas 1 Målvaktstränarutbildning
Bas 2 Målvaktstränarutbildning
Handledarutbildning kursinstruktörer
Målvaktskul
Målvaktsbesök i föreningen
Temakväll Ungdomsmv 10-15 år
Temadag Coerver Coaching
Temakväll Fotboll för små lirare
Tränarträff
Fotbollsgymnasieträff
Administratörer m fl
Seriekonferenser
Ungdomskonferenser
Styrelse- och personalkonferens
Förbunds och spelarutbildning
Grönskötsel
Domare
Grundkurs distriktsdomare
Fortbildning distriktsdomare
Fortbildning div.4
Calmar Nyckel (Steg 2B)
Calmar Nyckel (Steg 3)
Matchtillsättarkurs
Matchinstruktörer
Instruktörsutbildning
Resultat och statistik
INTERNUTBILDNING
Antal
Antal
Lärgrupper Deltagare
Tränare Instruktörer
Anfallsspel
7
Axel och Elin spelar fotboll
33
Coaching samtal inom Idrotten
19
Fotbollens hemligheter
144
Fotbollens Spela – Lek – Lär
22
Fotbollsmålvakten i träning
7
Försvarsspel i fotboll
11
Idrottens träningslära / Träningslära 30
Satsa framåt
– vägen till bättre spelförståelse
15
Spelarutveckling
20
Träna och leda små lirare
24
Tränarträffar
318
Välkommen att leda barn i fotboll 14
Summa
1 167
61
393
235
1 628
209
56
95
296
159
203
216
1 980
156
11 854
Fr o m 2009 noteras Sv FF:s tränarutbildning på
kurser
Administratörer m fl
Alma och Skogsbusarna
79
Anläggningsråd
22
Arrangemang
280
Att vara Idrottsförälder
53
Bättre Fotbollsevenemang
- Matcharrangemang
5
En starkare organisation
47
En vinnande styrelse
66
Ett vinnande lag
175
Fair Play i klubb
21
Fotbollens ledare
57
Fotbollens policy guide
9
Fotbollsglädje och kamratskap
56
Fotbollsskolan
- Organisation, planering
35
Framgångsrik sponsring
32
Framgångsrik ungdomssektion
47
Föreningsguide
111
Föreningsutveckling
33
Föräldrainformation och fortbildning 42
Grönyteskötsel
7
Hjärt- och lungräddning
11
Jag en lagidrottare
118
Landslagets fotbollskola
12
Leda laget
497
Ledare i fokus
17
Ledarträff
23
Mål med mening
88
Planering
185
Rent spel
7
Satsa friskt
360
Serievågen / starta vågen
27
Sila snacket
12
Styrelse ett lag
27
Teamtalk
287
Tjejer på arenan
8
Vässa arbetsformen
123
Övriga lärgrupper
1 392
Summa
3 215
Domare
Att vara fotbollsdomare
Domarklubben temakvällar
Domarutbildning
Fotbollsdomare
Fotbollsregler
Grundutbildning fotbollsdomare
Matchledare i fotboll
Summa
1
8
11
2
5
23
1
51
775
139
2 003
670
21
326
445
1 745
243
428
129
597
271
170
396
746
229
527
54
88
1 589
87
6 112
154
321
753
1 269
120
3 702
256
123
187
2 967
81
951
9 959
26 186
12
96
97
46
67
249
26
593
Övrigt
Kulturarr. (publikt)
125
20 732
Föreläsning
112
3 387
Föreningsbesök
640 besök i 205 föreningar
Process och utvecklingsarbete i 58 föreningar
SPELARUTBILDNING
DISTRIKTSLAGSDELTAGARE
Cup Kommunal F94
Förening
Emmaboda IS
Östers IF
HIS/MAIS
Högsby IK
IF Eksjö fotboll
IFK Kalmar
IFK Norrköping
IFK Värnamo
IFK Värnamo
Lindsdals IF
Lindsdals IF
Ljungby IF
Madesjö IF
Mörbylånga GoIF
Ormaryds IF
Vimmerby IF
Västerviks FF
Östers IF
Namn
Nyström Elin
Kidell Ella
Tapper Elin
Lundström Catja
Blomberg Ellinor
Hagman-Svensson Emma
Bremer Frida
Weidenmark Julia
Jarl Nathalie
Hagström Ellen
Davidsson Maja
Svensson Alma
Gashi Arbenita
Fällman Hannah
Wearme Louise
Nilsson Maria
Adolfsson Clara
Brändström Caroline
Distriktspojkcupen Byggnads P94
Förening
Namn
Aneby SK
Åkesson Tobias
IFK Värnamo
Olofsson Adam
IFK Värnamo
Andersson Tobias
IFK Värnamo
Hasani Arber
Jönköping Södra IF
Serghini-Idrissi Joel
Jönköping Södra IF
Rådefjäll Niclas
Jönköping Södra IF
Cajtoft Anton
Kalmar FF
Andersson Dennis
Kalmar FF
Bohman Oliver
Kalmar FF
Olofsson Viktor
Kalmar FF
Nilsson Victor
Kalmar FF
Agebjörn Anton
Kalmar Södra IF
Engelholm Filip
Lindsdals IF
Pettersson Vidar
Värnamo Södra FF
Alegre Alexander
Östers IF
Todevski Elias
Elitflickläger - Halmstad F95
Förening
Namn
Bankeryds SK
Ander Stina
Bankeryds SK
Bjurek Andrea
Egnahems BK
Moustakas Melina
Forsheda IF
Johansson Emilia
Gränna AIS
Sjöö Sanna
Hovshaga AIF
Karlsson Nellie
Hovshaga AIF
Lundgren Cornelia
Hovshaga AIF
Karlsson Elin
Husqvarna FF
Curmark Filippa
IFK Värnamo
Johansson Nellie
Madesjö IF
Lindfors Ottilia
Madesjö IF
Berglund Charita
Runsten/Möckleby IF Nilsson Jennifer
Runsten/Möckleby IF Andersson Malin
Vimmerby IF
Jones Emma
Åby/Tjureda IF
Gabrielsson Erika
Elitpojkläger - Halmstad P95
Förening
Namn
Bredaryds IK
Andersson Johan
Emmaboda IS
Cikotic Adis
Färjestadens GoIF
Roosling Axel
Färjestadens GoIF
Sjöstedt Emil
Gislaveds IS
Rakic Mirko
Hvetlanda GIF
Johansson Albin
Jönköping Södra IF
Warell Anton
Kalmar FF
Hallberg Melker
Kalmar FF
Holmertz Ludvig
Kalmar FF
Håkansson Markus
Nybro IF
Hadzic Adnan
Oskarshamns AIK
Johansson Oskar
Råslätts SK
Iskander Malek
Råslätts SK
Sulejmen Savajlic
Råslätts SK
Halilovic Emir
Östers IF
Rehnström Jonatan
Distriktspojkcupen Byggnads P93 -slutspel
Förening
Namn
Ekhagens IF
Lindberg Jesper
Emmaboda IS
Hellborg Alexander
Husqvarna FF
Känge Simon
IFK Värnamo
Ferezi Behar
IFK Värnamo
Kozica Dzenis
IFK Värnamo
Magnusson Philip
IK Tord
Agid Roz
Jönköpings Södra IF Gustafsson Erik
Kalmar FF
Quist Filip
Östers IF
Hallberg Gustav
Östers IF
Lundgren Fredrik
Östers IF
Selimagic Dzeved
Forsheda IF
Andersson Jesper
Gislaveds IS
Bojanic Darijan
IFK Värnamo
Hasani Aber
Jönköpings Södra IF Hargota Branimir
Cup Kommunal F93 -placeringsmatch
Förening
Namn
HIS/MAIS
Tapper Elin
Hovslätts IK
Gustavsson Hanna
Husqvarna FF
Bylinder Westerberg Frida
Husqvarna FF
Börjesson Elin
Husqvarna FF
Husu Jennie
Husqvarna FF
Jahari Liberta
Husqvarna FF
Rodriquez Maria
IFK Värnamo
Holmberg Fanny
Landsbro IF
Johansson Mathilda
Ljungby IF
Madsen Catarina
Mariebo IK
Karlsson Linn
Mariebo IK
Karlsson Sandra
Mariebo IK
Werner Tove
Mörbylånga GoIF
Fällman Hannah
Ormaryds IF
Bremer Frida
Vimmerby IF
Strand Alicia Alicia
LÄGERVERKSAMHET
Aktiviteter
Läger Antal delt. Antal delt.
Utbildningsläger
2010
2009
P/F12 - Temadag 1
P13 - Temadag 2
P13 - Temadag 3
P13 - Temadag 4
F13 - Temadag 2
F13 - Temadag 3
F13 - Temadag 4
P14 - 2 dagar
F14 - 2 dagar
7
12
12
12
12
12
12
12
4
794+458
726
720
645
461
450
379
749
460
726+461
784
781
665
553
555
475
638
367
Spelläger Västervik
P + F (4 dagar)
1
212+126
216+126
6180
6347
Totalt
2010
Vinterläger
152+59
Sommarläger-Visingsö
77+57
Sommarläger-Öland
177+68
Sommarläger-Gislaved
84+25
Sommarproffs - Visingsö
39+7
Målvaktsläger Gislaved
13+2
Totalt
542+218
2009
209+91
80+63
102+73
87+32
37+15
19+5
534+279
LANDSLAGETS FOTBOLLSKOLA
2010
2009
Arrangerande föreningar
56
62
Deltagare
3 908
4 206
SANKTIONERADE CUPER/TÄVLINGAR
2010
2009
Ungdom
44
43
Senior/junior
38
47
15
Serietabeller
SVENSKA FF:s SERIER
Kval div 2
Älmhults IF - Höörs IS
Höörs IS - Älmhults IF
Kållered SK - Oskarshamns AIK
Oskarshamns AIK - Kållered SK
Fet=lag från Småland
HERRAR
Allsvenskan
Malmö FF
Helsingborgs IF
Örebro
IF Elfsborg
Trelleborgs FF
Mjällby AIF
IFK Göteborg
BK Häcken
Kalmar FF
Djurgården
AIK
Halmstads BK
GAIS
Gefle IF FF
Åtvidabergs FF
IF Brommapojkarna
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
21
20
16
12
13
11
10
11
10
11
10
10
8
7
7
6
4
5
4
11
5
10
10
7
10
7
5
5
8
8
8
7
5
5
10
7
12
9
10
12
10
12
15
15
14
15
15
17
67
65
52
47
44
43
40
40
40
40
35
35
32
29
29
25
Superettan
Syrianska FC
IFK Norrköping FK
GIF Sundsvall
Assyriska FF
Landskrona BoIS
Ljungskile SK
Falkenbergs FF
Hammarby
Örgryte
Degerfors IF
IK Brage
Ängelholms FF
Jönköpings Södra IF
Östers IF
FC Trollhättan
Väsby United
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
16
17
13
13
13
11
11
12
9
12
11
9
9
8
5
4
8
5
12
7
6
11
11
7
15
6
8
10
9
5
8
6
6
8
5
10
11
8
8
11
6
12
11
11
12
17
17
20
56
56
51
46
45
44
44
43
42
42
41
37
36
29
23
18
Kval till Superettan
Sirius - Jönköpings Södra IF
0-1
Jönköpings Södra IF - Sirius 3 - 0
Qviding FIF - Östers IF
0-2
Östers IF - Qviding FIF
2-1
Jönköpings Södra IF och Östers IF till Superettan
Div 1 Södra
IFK Värnamo
Qviding FIF
IF Sylvia
IK Sleipner
Rosengård
Lunds BK
IF Limhamn Bunkeflo
Skövde AIK
Norrby IF
Kristianstads FF
Husqvarna FF
Västra Frölunda IF
Torslanda IK
Ytterby IS
Div 2 Östra Götaland
Motala AIF FK
BK Kenty
Karlskrona AIF
IK Tord
Lindsdals IF
Vimmerby IF
VMA IK
Tenhults IF
Ljungby IF
IFK Hässleholm
FK Linköping
Nybro IF
16
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
16
15
14
11
11
10
8
9
9
8
8
6
5
4
15
12
11
10
10
9
9
7
7
6
5
5
4
6
6
7
7
9
12
9
8
7
6
8
3
4
4
4
4
6
5
6
2
4
2
5
7
3
6
5
6
8
8
7
6
8
9
11
12
12
18
18
3
6
7
6
7
7
11
11
13
11
10
14
52
51
48
40
40
39
36
36
35
31
30
26
18
16
49
40
37
36
35
33
29
25
23
23
22
18
Landskrona BoIS
Östers IF
Ängelholms FF
IF Limhamn Bunkeflo
0-2
2-2
4-1
2-1
Div 3 Nordöstra Götaland
Assyriska Föreningen
Oskarshamns AIK
Söderköpings IK
Myresjö IF
IK Östria Lambohov
IF Hagapojkarna
Nässjö FF
Gullringens GOIF
LSW IF
Kisa BK
Mjölby AI FF
Norrköpings IF Bosna
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
18
15
13
13
9
8
8
8
7
5
3
1
0
2
5
4
6
6
5
4
5
3
4
4
4
5
4
5
7
8
9
10
10
14
15
17
54
47
44
43
33
30
29
28
26
18
13
7
Div 3 Sydvästra Götaland
Gislaveds IS
Tvååkers IF
Eskilsminne IF
Laholms FK
IFK Fjärås
Höganäs BK
Markaryds IF
Påarps GIF
Trönninge BK
Snöstorp Nyhem FF
Lerkils IF
Asmundtorps IF
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
14
12
12
12
13
10
9
7
8
7
5
0
2
7
5
5
0
5
5
6
3
5
2
1
6
3
5
5
9
7
8
9
11
10
15
21
44
43
41
41
39
35
32
27
27
26
17
1
Div 3 Sydöstra Götaland
Sölvesborgs GoIF
Älmhults IF
Växjö BK
Lyckeby GoIF
Färjestadens GOIF
Rydaholms GoIF
Moheda IF
Saxemara IF
FK Älmeboda/Linneryd
Emmaboda IS
Räppe GOIF
IFK Karlshamn
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
12
11
11
10
9
10
7
7
6
6
5
5
5
6
4
6
5
1
8
8
9
5
5
4
5
5
7
6
8
11
7
7
7
11
12
13
41
39
37
36
32
31
29
29
27
23
20
19
Kval till div 3, grupp 7
LSW IF
Aneby SK
Lindö FF
Malmslätts AIK
3
3
3
3
3
1
1
0
0
1
0
1
0
1
2
2
9
4
3
1
Kval till div 3, grupp 9
IFK Skövde FK
Ryssby IF
Högsby IK
Ulvåkers IF
3
3
3
3
2
2
1
0
1
0
0
1
0
1
2
2
7
6
3
1
Kval till div 3 grupp 10
Hässleholms IF
Kalmar AIK FK
Asarums IF FK
FK Älmeboda/Linneryd
3
3
3
3
2
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
2
7
4
4
1
Folksam U 21 Mellersta
IF Elfsborg
IFK Göteborg
BK Häcken
IFK Värnamo
Falkenbergs FF
Örgryte
Ljungskile SK
FC Trollhättan
Jönköpings Södra IF
Qviding FIF
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
14
12
8
8
8
7
7
6
5
4
1
4
5
3
1
3
1
2
1
1
3
2
5
7
9
8
10
10
12
13
43
40
29
27
25
24
22
20
16
13
Folksam U 21 Södra
Kalmar FF
Malmö FF
Trelleborgs FF
Helsingborgs IF
Mjällby AIF
Halmstads BK
16
16
16
16
16
16
11
8
8
7
6
5
4
5
3
3
4
5
1
3
5
6
6
6
37
29
27
24
22
20
16
16
16
4
4
3
5
2
1
7
10
12
17
14
10
Utgått
Folksam U21 A-slutspel grp 2
Mjällby AIF
3
Kalmar FF
3
IFK Norrköping FK
3
IFK Värnamo
3
2
2
1
0
1
0
1
0
0
1
1
3
7
6
4
0
Folksam U21 B-slutspel, Mellersta
Jönköpings Södra IF
3
2
Qviding FIF
3
2
Ljungskile SK
3
1
FC Trollhättan
3
0
1
1
0
0
0
0
2
3
7
7
3
0
Folksam U21 B-slutspel, Södra
Landskrona BoIS
3
Halmstads BK
3
Östers IF
3
Ängelholms FF
3
0
0
0
0
0
1
2
3
9
6
3
0
Folksam U 21 Finalspel
IFK Göteborg - Kalmar FF
Kalmar FF - Helsingborgs IF
Kalmar FF - BK Häcken
3
2
1
0
3 - 5 (kvartsfinal)
2 - 1 (semifinal)
1 - 2 (final)
JUNIOR
Juniorallsvenskan Elit Södra
Kalmar FF
22
IFK Göteborg
22
Malmö FF
22
IF Elfsborg
22
Halmstads BK
22
BK Häcken
22
Östers IF
22
Åtvidabergs FF
22
Örgryte
22
GAIS
22
Landskrona BoIS
22
Helsingborgs IF
22
15
13
13
10
10
7
8
8
8
7
6
6
3
4
2
4
2
8
4
3
3
3
4
2
4
5
7
8
10
7
10
11
11
12
12
14
48
43
41
34
32
29
28
27
27
24
22
20
JSM-slutspel
Mjällby AIF - Jönköpings Södra IF 1 - 2
Kalmar FF - Jönköpings Södra IF 5 - 4
Kalmar FF - Hammarby
3 - 4 (kvartsfinal)
Juniorallsvenskan Mellersta Götaland
Norrby IF
18 14
Jönköpings Södra IF
18 13
Husqvarna FF
18 11
IFK Värnamo
18 10
Smedby AIS
18
8
BK Kenty
18
7
Oskarshamns AIK
18
7
IK Sleipner
18
6
Borås AIK
18
5
Nybro IF
18
3
0
1
1
0
2
1
1
1
1
4
4
4
6
8
8
10
10
11
12
11
42
40
34
30
26
22
22
19
16
13
Pojkallsvenskan Elit Mellersta
IF Elfsborg
22
IFK Norrköping FK
22
IF Brommapojkarna
22
Hammarby IF FF
22
IFK Uddevalla
22
Djurgården
22
Sköndals IK
22
Jönköpings Södra IF
22
IFK Göteborg
22
Skoftebyns IF
22
BK Kenty
22
Västra Frölunda IF
22
16
15
15
14
13
9
8
7
7
6
3
1
3
5
4
2
2
4
4
3
2
0
4
3
3
2
3
6
7
9
10
12
13
16
15
18
51
50
49
44
41
31
28
24
23
18
13
6
Pojkallsvenskan Elit Södra
Malmö FF
Landskrona BoIS
Halmstads BK
Helsingborgs IF
BK Häcken
Asarums IF FK
Ängelholms FF
Falkenbergs FF
Mjällby AIF
Kalmar Södra IF
Azalea BK
Husie IF
20
13
12
12
12
9
8
6
5
4
4
3
1
5
5
4
3
6
2
4
5
5
3
5
1
4
5
6
7
7
12
12
12
13
15
14
61
44
41
40
39
33
26
22
20
17
15
14
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Serietabeller
Pojkallsvenskan Mellersta Götaland
GAIS
14 13
Örgryte IS
14 11
Alingsås IF
14
6
Brämhults IK
14
6
Nässjö FF
14
6
Hvetlanda GIF
14
4
Kronängs IF
14
2
Stenungsunds IF
14
2
IFK Värnamo
Ljungskile SK
Pojkallsvenskan Södra Götaland
IF Lödde
16 13
Lunds BK
16 12
Kalmar FF
16 11
Åsums BK
16
9
Trelleborgs FF
16
6
Ljungby IF
16
6
Östers IF
16
6
BK Astrio
16
1
Malmö City FC
16
1
Högaborgs BK
1
1
3
1
1
3
2
0
0
2
5
7
7
7
10
12
40
34
21
19
19
15
8
6
Utgått
Utgått
1
3
1
1
3
1
1
2
1
2
40
1
39
4 34
6 28
7 21
9 19
9 19
13
5
14
4
Utgått
DAMER
Söderettan
Dalsjöfors GoIF
Östers IF
IFK Kalmar
Vittsjö GIK
QBIK
Tölö IF
Linköping Kenty DFF
Falköpings KIK
Sils IF
Stattena IF
Mallbackens IF
Falkenbergs FF
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
14
13
13
11
9
8
8
7
6
5
5
3
2
4
3
5
9
7
5
4
4
6
4
7
6
5
6
6
4
7
9
11
12
11
13
12
44
43
42
38
36
31
29
25
22
21
19
16
Div 2 Södra Götaland
IF Limhamn Bunkeflo
Södra Sandby IF
Rödeby AIF
Ovesholms IF
Lörby IF
Husie IF
Älmhults IF
Karlskrona FF
Lunds BK
Växjö FF
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
14
11
11
9
9
5
5
5
4
1
1
3
2
3
1
9
3
3
2
5
3
4
5
6
8
4
10
10
12
12
43
36
35
30
28
24
18
18
14
8
Div 2 Västra Götaland
Jitex DFF
IF Norvalla
Derome BK
IFK Värnamo
IS Halmia
Helsingborgs DFF
IF Böljan
Mossens BK
Eskilsminne DIF
Byttorps IF
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
13
13
11
10
9
6
5
4
5
3
2
0
3
0
3
2
3
4
0
5
3
5
4
8
6
10
10
10
13
10
41
39
36
30
30
20
18
16
15
14
Div 2 Östra Götaland
IFK Norrköping DFK
Smedby AIS
Lindsdals IF
Mariebo IK
Madesjö IF
Husqvarna FF
Borens IK
Vimmerby IF
Eneby BK
Rödsle BK
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
12
10
9
9
7
7
5
5
5
2
4
4
3
2
7
1
7
4
1
5
2
4
6
7
4
10
6
9
12
11
40
34
30
29
28
22
22
19
16
11
SVENSKA FF:s SERIER
SMÅLANDS FF:s
DISTRIKTSSERIER
HERRAR
Division 4 Elit Västra
Råslätts SK
Hovslätts IK
Aneby SK
Ryssby IF
Gransholms IF
Mariebo IK
Gnosjö IF
Tranås FF
Vetlanda FF
Hvetlanda GIF
Bors SK
Rottne IF
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
16
15
13
12
8
8
8
9
7
6
5
3
4
5
1
1
7
5
4
1
7
4
2
3
2
2
8
9
7
9
10
12
8
12
15
16
52
50
40
37
31
29
28
28
28
22
17
12
Division 4 Elit Östra
IFK Berga
Alstermo IF
Kalmar AIK FK
Högsby IK
Tjust IF FF
Smedby BoIK
Hovmantorp GoIF
Kalmar Södra IF
Växjö Norra IF
Tingsryd United FC
IFK Borgholm
Timmernabbens IF
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
16
15
15
11
10
10
9
10
4
4
4
2
3
5
5
4
6
3
4
0
5
5
3
1
3
2
2
7
6
9
9
12
13
13
15
19
51
50
50
37
36
33
31
30
17
17
15
7
Kval till Div 4 Elit Grupp 1
Tingsryd United FC
3
Bredaryds IK
3
Vetlanda FF
3
VSGF/JAIK
3
2
2
1
0
1
0
1
0
0
1
1
3
7
6
4
0
Kval till Div 4 Elit Grupp 2
Hvetlanda GIF
3
Växjö Norra IF
3
Bankeryds SK
3
IFK Oskarshamn
3
3
1
1
0
0
1
0
1
0
1
2
2
9
4
3
1
Div 4 SÖ
Bergkvara AIF
IFK Oskarshamn
Gullabo/Gullaboås
Runsten/Möck. IF
Madesjö IF
Nickebo IK
Fårbo FF
Trekantens IF
Orrefors IF
Pukebergs BK
Blomstermåla IK
Böda/Högby
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
13
13
13
12
11
11
11
9
9
7
6
3
6
0
0
1
4
2
1
5
1
4
3
1
3
9
9
9
7
9
10
8
12
11
13
18
45
39
39
37
37
35
34
32
28
25
21
10
Div 4 SV
FC Växjö
Alvesta GoIF
Bredaryds IK
Värnamo S:a FF
IFK Lammhult
Sandsbro AIK
Hångers IF
Slätthögs BOIF
Lessebo GoIF
Hinneryds IF
Virestads IF
Torpa IF
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
15
13
14
12
13
8
6
6
6
5
4
2
4
8
2
7
3
2
5
5
4
6
7
3
3
1
6
3
6
12
11
11
12
11
11
17
49
47
44
43
42
26
23
23
22
21
19
9
Kval till Div 4 Grupp 1
FC Syrianska Jkpg
Torpa AIS
Egnahems BK
2
2
2
1
1
1
0
0
0
1
1
1
3
3
3
Kval till Div 4 Grupp 2
Långemåla IF
Lindås/Långasjö
Gunnebo IF
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
1
2
6
3
0
Kval till Div 4 Grupp 3
Hinneryds IF
Hovshaga AIF
Guddarps IF
2
2
2
2
1
0
0
0
0
0
1
2
6
3
0
Kval till Div 4 Grupp 4
Torsås GoIF
Pukebergs BK
Fågelfors IF
2
2
2
1
1
0
1
0
1
0
1
1
4
3
1
Div 4 NV
SK Beduinerna
Bankeryds SK
Ekhagens IF
FC Ljungarum
Habo IF
Anderstorps IF
Skillingaryds IS
IF Hallby FK
Bosna IF
FC Syrianska Jkpg
Smålandsstenars GOIF
Malmbäcks IF
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
16
14
12
12
10
9
9
9
8
6
6
3
1
4
3
3
4
5
3
0
2
4
4
3
5
4
7
7
8
8
10
13
12
12
12
16
49
46
39
39
34
32
30
27
26
22
22
12
Div 5 NV
Torpa FF
Egnahems BK
Hestra SSK
Lekeryd/Svart. SK
Waggeryds IK
Ölmstads IS
Norrahammars IK
IFK Öxnehaga
Barnarps IF
Norrahammars GIS
Lommaryds IF
Gränna AIS
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
14
12
13
11
9
9
7
7
7
6
4
5
3
8
3
6
8
5
5
5
4
4
5
0
5
2
6
5
5
8
10
10
11
12
13
17
45
44
42
39
35
32
26
26
25
22
17
15
Div 4 NÖ
IFK S/RIF
VSGF/JAIK
IF Eksjö Fotboll
Västerviks FF
Vrigstads IF
Målilla GoIF
Västerviks BoIS
Djursdala SK
Rumskulla GoIF
Gunnebo IF
Hultsfreds FK
Sävsjö FF
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
14
13
13
10
10
10
10
7
6
6
4
1
6
6
5
7
6
5
1
6
5
2
5
2
2
3
4
5
6
7
11
9
11
14
13
19
48
45
44
37
36
35
31
27
23
20
17
5
Div 5 Norra
Stensjöns IF
Torpa AIS
Bodafors SK
HIS/MAIS
Näshults IF
Solberga GoIF
IFK Österbymo
IF Hebe
Holsby SK
Bälaryds IK
Norrhults BK
Åseda IF
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
15
14
12
11
10
9
8
8
7
7
7
3
3
5
1
3
2
4
6
5
4
3
3
3
4
3
9
8
10
9
8
9
11
12
12
16
48
47
37
36
32
31
30
29
25
24
24
12
17
Serietabeller
Div 5 NÖ
FC Vimmerby Fotboll
Långemåla IF
Fågelfors IF
IF Ariel
Hjorted/Totebo
Rödsle BK
IK Tuna Södra
B.O.IF
Mönsterås GoIF
Överums IK
Ankarsrums IS
Besa FF
20 18
20 13
20 13
20 8
20 7
20 7
20 6
20 6
20 5
20 5
20 4
0
4
3
4
5
2
4
4
5
3
2
2 54
3 43
4 42
8 28
8 26
11 23
10 22
10 22
10 20
12 18
14 14
Utgått
Div 5 SÖ
Hossmo BK
Torsås GoIF
Läckeby GoIF
SSG IF
IFK Kåremo
Tvärskogs IF
Rockneby IK
Ljungbyholms GoIF
Glömminge IF
Mörbylånga GoIF
IFK Påryd
Möre BK
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
18
12
12
10
9
9
8
8
8
6
6
2
2
3
2
6
6
3
5
5
3
7
3
3
2
7
8
6
7
10
9
9
11
9
13
17
56
39
38
36
33
30
29
29
27
25
21
9
Div 5 Södra
Eneryda IF
Hovshaga AIF
Lindås/Långasjö
Åryds IK
Delary/Pjätteryd
Ingelstads IK
IFK Grimslöv
Furuby IF
Liatorps IF
Vissefjärda GIF
Horda AIK
Konga SK
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
17
17
14
13
11
9
8
6
6
2
2
2
4
2
3
4
3
4
3
6
4
8
7
2
1
3
5
5
8
9
11
10
12
12
13
18
55
53
45
43
36
31
27
24
22
14
13
8
Div 5 Västra
Gislaveds FF
Guddarps IF
Lagans AIK
Forsheda IF
Skeppshults BK
Råstorp/Timsfors
Strömsnäsbruks IF
Kulltorps GoIF
Burseryds IF
Dannäs SK
KF Omen FK
Hillerstorps GoIF
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
15
14
13
12
11
11
8
7
7
5
5
3
5
5
3
3
3
3
4
2
2
5
4
3
2
3
6
7
8
8
10
13
13
12
13
16
50
47
42
39
36
36
28
23
23
20
19
12
Kval till Div 5 Grupp 1
Mullsjö IF - Klevshults SK
Mullsjö IF - Norrahammars GIS
Norrahammars GIS - Mullsjö IF
9-8
1-1
0-1
Kval till Div 5 Grupp 2
Frinnaryds IF - Husqvarna IF
Husqvarna IF - Bälaryds IF
Bälaryds IK - Husqvarna IF
0-8
2-1
2-1
Kval till Div 5 Grupp 3
IFK Västervik - Ekenässjöns IF
IFK Västervik - Överums IK
Överums IK - IFK Västervik
2-1
2-4
3-3
Kval till Div 5 Grupp 4
Mörlunda GIF - Johansfors IF
Mörlunda GIF - Mörbylånga GoIF
Mörbylånga GoIF - Mörlunda GIF
2-0
2-1
2-0
Kval till Div 5 Grupp 5
Göteryds BK - Vederslöv/Dänn.IF
2-4
Vederslöv/Dänn.IF - Vissefjärda GIF 1 - 2
Vissefjärda GIF - Vederslöv/Dänn.IF 1 - 1
18
Kval till Div 5 Grupp 6
Reftele GoIF - Agunnaryds IF
Agunnaryds IF - Dannäs SK
Dannäs SK - Agunnaryds IF
Div 6 Nybro
S:t Sigfrids IF
Johansfors IF
Lenhovda IF
Flerohopps GoIF
Örsjö IF
Alsjöholms IF
Flygsfors/Gadd. IF
Skruvs IF
Kosta IF
Älghults IF
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
14
13
12
10
10
6
6
5
4
1
0
1
3
3
1
4
1
1
3
1
4
4
3
5
7
8
11
12
11
16
42
40
39
33
31
22
19
16
15
4
Div 6 Växjö
Braås GoIF
Vederslöv/Dänn.IF
Vislanda IF
IF Rejban
Urshults IF
Nöbbele BK
Åby/Tjureda IF
Araby IF
Tolgs IF
Västra Torsås IF
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
12
12
12
10
11
9
8
3
1
2
2 4
1 5
1 5
3 5
0 7
4 5
4 6
2 13
3 14
0 16
38
37
37
33
33
31
28
11
6
6
Div 6 Ljungby
Hamneda GoIK
Göteryds BK
Agunnaryds IF
Hallaryds IF
Kånna IF
Angelstads IF
GoIF Ling
Traryds IF
FC Sjövik
Häradsbäcks IF
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
14
14
13
10
8
7
6
6
3
1
2
1
1
1
2
3
2
1
3
0
2
3
4
7
8
8
10
11
12
17
44
43
40
31
26
24
20
19
12
3
38
34
31
30
27
21
10
10
10
Div 6 Värnamo
FK Liljan
Reftele GoIF
Dörarps IF
Kärda IF
IFK Gislaved
FC Dardania
Västboås GoIF
FC Peking
SWEBIH IF
Nissafors IS
18 12
18 11
18 10
18 9
18 8
18 7
18 8
18 6
18 4
18 4
2 4
2 5
2 6
3 6
2 8
4 7
1 9
3 9
2 12
1 13
38
35
32
30
26
25
25
21
14
13
16 12
16 11
16 10
16 8
16 7
16 5
16 6
16 4
16 2
2 2 38
0 5 33
1 5 31
3 5 27
2 7 23
4 7 19
1 9 19
1 11 13
0 14
6
Utgått
Utv A NV
Tranås FF
Aneby SK
Vetlanda FF
IK Tord
Mariebo IK
IF Hagapojkarna
Nässjö FF
IF Hallby FK
Ekhagens IF
IF Eksjö Fotboll
18 15
18 10
18 10
18 6
18 6
18 6
18 5
18 5
18 3
18 3
2 1
1 7
0 8
7 5
7 5
5 7
5 8
5 8
6 9
4 11
47
31
30
25
25
23
20
20
15
13
Div 6 Oskarshamn
IF Stjärnan
Mörlunda GIF
Alsterbro/Kronofors IF
BB 2001
Ruda/Fliseryd
Fagerhults AIK
Krokstorps IF
Oskarshamns UBK
Bäckebo GoIF
16 12
16 12
16 11
16 8
16 6
16 6
16 3
16 2
16 1
4 0
1 3
1 4
2 6
5 5
1 9
3 10
2 12
3 12
40
37
34
26
23
19
12
8
6
Utv A NÖ
Tjust IF FF
IFK Berga
Kalmar AIK FK
Högsby IK
IFK Oskarshamn
Västerviks FF
Gunnebo IF
Timmernabbens IF
Lindsdals IF
14 10
14 9
14 8
14 8
14 7
14 5
14 2
14 1
1 3 31
0 5 27
1 5 25
1 5 25
1 6 22
3 6 18
4 8 10
1 12
4
Utgått
Div 6 Öland/Kalmar
Ängö BK
Norra Tångs BK
Söderåkra AIK
Norrlidens IF
Persnäs AIF
FK Stora Frö
Högsrums FF
Hulterstads AIK
Degerhamns IF
BK Norra
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
2
2
2
0
2
1
2
3
2
2
50
44
35
33
32
28
20
12
5
2
Utv A SÖ
Alstermo IF
Färjestadens GoIF
Smedby BoIK
Kalmar Södra IF
FK Älmeboda/Linn.
Nybro IF U
Emmaboda IS
Gullabo/Gullaboås
Trekantens IF
14 10
14 9
14 7
14 6
14 6
14 6
14 4
14 1
0 4 30
0 5 27
4 3 25
3 5 21
1 7 19
0 8 18
4 6 16
2 11
5
Utgått
Div 6 JKPG Södra
FK Bosna Hercegovina
Klevshults SK
Tabergs SK
Månsarps IF
Jönköpings BK
Bottnaryds IF
Hooks IF
Div 6 JKPG Norra
Assyriska IK JKPG
Mullsjö IF
Husqvarna IF
Aledals IK
Tord FC
Visingsö AIS
IK Vista
KF Sjöbo
Furusjö IF
Div 6 Tranås
Annebergs GIF
Frinnaryds IF
Höreda GOIF
Forserums IF
Gripenbergs BK
Sommens AIF
Adelövs IK
Tranås Syrianska FC
IFK Hult
Fredriksdals BK
Div 6 Vetlanda
Alseda/Ädelfors FF
Ekenässjöns IF
Bäckseda IF
Farstorps IK
Österkorsberga IF
Örjansklubben/Ramkvilla
Skede IF
Hultagårds IF
Landsbro IF
Div 6 Vimmerby
Gullringen United IF
IFK Västervik
Storebro IF
Södra Vi IF
Frödinge/Brant. SK
Horn/Hycklinge IF
IFK Tuna
Hammarsgärde BK
SK Lojal
Euro United FC
0-1
4-1
2-1
18 13
18 12
18 8
18 7
18 8
18 2
18 2
16 13
16 12
16 11
16 8
16 8
16 7
16 5
16 1
16 1
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
12
10
10
9
8
6
6
1
0
12
11
10
10
9
6
3
3
3
16
14
11
11
10
9
6
3
1
0
5 0
4 2
4 6
6 5
0 10
3 13
0 16
1 2
3 1
2 3
1 7
0 8
3 6
1 10
1 14
0 15
1 1
2 4
4 4
4 4
1 8
2 8
4 8
3 9
2 15
1 17
2 2
1 4
1 5
0 6
0 7
3 7
1 12
1 12
1 12
0
2
5
7
6
8
10
12
15
16
44
40
28
27
24
9
6
40
39
35
25
24
24
16
4
3
49
38
34
34
28
26
22
21
5
1
Serietabeller
Utv A SV
Växjö BK
Älmhults IF
Ljungby IF
Rydaholms GoIF
Gnosjö IF
Moheda IF
IFK Lammhult
Värnamo S:a FF
Räppe GoIF
Markaryds IF
Utv B NV
Egnahems BK
Hångers IF
Bors SK
Norrahammars IK
Lekeryd/Svart. SK
Värnamo Södra FF U
Kärda IF
IFK Öxnehaga
SK Beduinerna
Habo IF
16 13
16 9
16 8
16 8
16 7
16 6
16 5
16 4
16 4
16 12
16 11
16 8
16 7
16 6
16 7
16 6
16 5
16 3
3 0 42
1 6 28
2 6 26
1 7 25
2 7 23
1 9 19
1 10 16
3 9 15
2 10 14
Utgått
1 3 37
2 3 35
1 7 25
2 7 23
3 7 21
0 9 21
2 8 20
1 10 16
2 11 11
Utgått
Utv B Norra
Hvetlanda GIF
Annebergs GIF
IFK S/RIF
Vrigstads IF
Bäckseda IF
Malmbäcks IF
IFK Österbymo
Höreda GIF
14 11
14 10
14 8
14 7
14 5
14 4
14 3
14 2
1 2
1 3
2 4
1 6
2 7
2 8
1 10
0 12
34
31
26
22
17
14
10
6
Utv B NÖ
Djursdala SK
Storebro IF
Västerviks BoIS
B.O.IF
Ankarsrums IS
Hjorted/Totebo
IF Hebe
Rumskulla GoIF
14
14
14
14
14
14
14
14
2
2
2
0
2
4
3
1
3
4
5
7
7
6
7
9
29
26
23
21
17
16
15
13
Utv B Östra
Oskarshamns AIK U
Läckeby GoIF
Trekantens IF
Långemåla IF
Orrefors IF
Tvärskogs IF
IFK Påryd
IFK Kåremo
Mönsterås GoIF
16 12
16 11
16 9
16 8
16 8
16 6
16 3
16 3
16 2
3 1
4 1
2 5
2 6
0 8
2 8
3 10
2 11
2 12
39
37
29
26
24
20
12
11
8
Utv B SÖ
Kalmar AIK FK J
Mörbylånga GOIF
Hossmo BK
Ljungbyholms GoIF
SSG IF
Torsås GoIF
Runsten/Möck. IF
IFK Borgholm
Bergkvara AIF
Madesjö IF
18 11
18 10
18 10
18 9
18 8
18 9
18 7
18 7
18 6
18 4
1 6
2 6
2 6
1 8
3 7
0 9
2 9
1 10
1 11
5 9
34
32
32
28
27
27
23
22
19
17
Utv B Södra
Rottne IF
Tingsryd United FC
Ingelstads IK
Hovmantorps GoIF
Åryds IK
Växjö Norra IF
9
8
7
7
5
4
4
4
15 10
15 8
15 7
15 5
15 5
15 3
2
2
0
3
3
4
3
5
8
7
7
8
32
26
21
18
18
13
Utv B SV
Alvesta GOIF
Gransholms IF
Ryssby IF
Hovshaga AIF
Sandsbro AIK
Guddarps IF
Virestads IF
Torpa IF
Eneryda IF
Utv B Västra
Bredaryds IK
Forsheda IF
Burseryds IF
Reftele GoIF
Västboås GoIF
Skeppshults BK
Smålandstenar GoIF
Hestra SSK
Anderstorps IF
Dannäs SK
Utv C Jönköping
FK Bosna Hercegovina
Mullsjö IF
Torpa FF
Barnarps IF
Norrahammars GIS
Månsarps IF
Tabergs SK
Bottnaryd/Wallgårda
IK Vista
16 12
16 12
16 10
16 9
16 6
16 5
16 5
16 4
16 3
16 12
16 10
16 9
16 9
16 6
16 5
16 5
16 4
16 3
1 3
0 4
1 5
1 6
1 9
2 9
2 9
3 9
1 12
37
36
31
28
19
17
17
15
10
1 3 37
2 4 32
3 4 30
0 7 27
2 8 20
3 8 18
2 9 17
3 9 15
2 11 11
Utgått
14 10
14 9
14 8
14 7
14 7
14 5
14 4
14 1
1 3 31
0 5 27
2 4 26
1 6 22
1 6 22
1 8 16
3 7 15
1 12
4
Utgått
Utv C Tranås
Ölmstads IS
Bälaryds IK
Torpa AIS
Gripenbergs BK
Solberga GIF
Frinnaryds IF
Gränna AIS
Lommaryds IF
Sommens AIF
16 12
16 11
16 8
16 7
16 6
16 5
16 5
16 3
16 4
1 3
1 4
4 4
2 7
4 6
2 9
2 9
5 8
1 11
37
34
28
23
22
17
17
14
13
Utv C Vetlanda
Stensjöns IF
Alseda/Ädelfors FF
Österkorsberga IF
Ekenässjöns IF
Bodafors SK
Farstorps IK (9-m)
Holsby SK
Sävsjö/Hultagård
14 12
14 10
14 7
14 7
14 6
14 5
14 4
14 1
1 1
0 4
3 4
0 7
0 8
2 7
1 9
1 12
37
30
24
21
18
17
13
4
Utv C Vimmerby
Hultsfreds FK
IFK Tuna
Frödinge/Brant. SK
HIS/MAIS
Överums IK (9-m)
IFK Västervik
Vimmerby IF U
Södra Vi IF
14 13
14 8
14 7
14 7
14 7
14 5
14 4
14 3
1 0
0 6
1 6
0 7
0 7
0 9
1 9
1 10
40
24
22
21
21
15
13
10
Utv C Åseda
Fågelfors IF (9-m)
Lenhovda IF (9-m)
Målilla GoIF
Näshults IF (9-m)
Norrhult/Braås
VSGF/JAIK
Björkshults IF A
Åseda IF (9-m)
14 14
14 8
14 7
14 5
14 6
14 5
14 2
14 1
0 0
1 5
2 5
6 3
1 7
1 8
2 10
3 10
42
25
23
21
19
16
8
6
Utv C Oskarshamn
Rödsle BK
IF Stjärnan
Ruda/Fliseryd
Fårbo FF
IFK Oskarshamn U
IF Ariel
IK Tuna Södra
BB 2001 (9-m)
14 10
14 10
14 9
14 8
14 5
14 4
14 3
14 2
2 2
2 2
0 5
1 5
2 7
2 8
1 10
0 12
32
32
27
25
17
14
10
6
Utv C Kalmar/Öland
Ängö BK
IFK Berga C
Kalmar AIK FK J2 (9-m)
Böda/Högby/Persnäs
Glömminge IF
Ljungbyholms GOIF C
Hulterstads AIK (9-m)
Högsrums FF (9-m)
Möre BK
16 13
16 12
16 10
16 6
16 5
16 5
16 4
16 3
16 2
2 1
2 2
5 1
2 8
4 7
2 9
4 8
1 12
2 12
41
38
35
20
19
17
16
10
8
Utv C Nybro
Nickebo IK
Rockneby IK
S:t Sigfrids IF
Bäckebo/Flerohopps GIF
Alsterbro/Kronofors IF
Flygsfors/Gadd. IF
Timmernabbens IF C
12 11
12 7
12 7
12 6
12 5
12 2
12 2
0 1
1 4
0 5
2 4
0 7
1 9
0 10
33
22
21
20
15
7
6
9
7
7
7
5
5
4
4
3
2
1
1
2
2
3
2
2
5
6
6
7
7
7
8
30
23
22
22
17
17
15
14
Utv C Växjö
Furuby IF
IFK Grimslöv
Vederslöv/Dänn.IF
Konga SK (9-m)
Urshults IF (9-m)
Nöbbele BK (9-m)
Tolgs IF (9-m)
Araby IF (9-m)
12 10
12 9
12 5
12 5
12 4
12 2
12 2
2
1
3
0
0
1
1
0 32
2 28
4 18
7 15
8 12
9
7
9
7
Utgått
Utv C Älmhult
Strömsnäsbruks IF
Hamneda GoIK
Traryds IF (9-m)
Liatorps IF (9-m)
Agunnaryds IF
GoIF Ling
Göteryds BK
Hallaryds IF (9-m)
12 10
12 6
12 6
12 5
12 4
12 5
12 2
0
1
0
2
3
0
2
2 30
5 19
6 18
5 17
5 15
7 15
8
8
Utgått
12
12
12
12
12
12
12
8
7
6
5
2
1
2
3
4
2
1
5
4
1
1
1
4
6
5
7
9
27
25
20
16
11
7
7
12
12
12
12
12
12
12
9
7
7
6
5
2
2
2 1
2 3
1 4
0 6
2 5
1 9
0 10
29
23
22
18
17
7
6
Utgått
Utv C Emmaboda
Söderåkra AIK (9-m)
14
Lindås/Långasjö
14
Norra Tångs BK (9-m)
14
Örsjö IF
14
Vissefjärda GIF
14
Gullabo/Gullaboås C (9-m)14
Kosta IF
14
Johansfors IF
14
Utv C Ljungby
Alvesta GIF C
Slätthögs BOIF
Lagans AIK
Vislanda IF
Horda AIK
Kånna IF
Dörarps IF
Utv C Gislaved
Gnosjö IF C
Kulltorps GoIF
Hillerstorps GoIF
Nissafors IS
Waggeryds IK
Bors SK C
IFK Gislaved
LL 2005 A (9-m)
19
Serietabeller
JUNIOR
Junior P19 Vår A
Hovslätts IK
IFK Värnamo 2
Växjö BK
Hovshaga AIF
Jönköpings BK
Norrahammars IK
Norrahammars GIS
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
3
1
1
0
1
0
0
0
2
0
1
0
1
2
3
3
5
5
16
15
12
9
5
3
1
Junior P19 Vår B
Husqvarna FF 2
Bankeryds SK
IK Tord
Egnahems BK
Mariebo IK
Tenhults IF
Ölmstad IS
Forserums IF
7
7
7
7
7
7
7
7
6
4
4
4
3
2
2
0
0
2
0
0
0
1
1
2
1
1
3
3
4
4
4
5
18
14
12
12
9
7
7
2
Junior P19 Höst 1
Husqvarna FF 2
IFK Värnamo 2
IK Tord
Hovslätts IK
Växjö BK
Bankeryds SK
Hovshaga AIF
6
6
6
6
6
6
6
5
4
4
2
2
1
0
0
1
0
2
0
1
2
1
1
2
2
4
4
4
15
13
12
8
6
4
2
Junior P19 Höst 2
Jönköpings BK
Tenhults IF
Mariebo IK
Ölmstad IS
Forserums IF
Norrahammars GIS
Norrahammars IK
6
6
6
6
6
6
6
6
5
3
3
2
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
2
3
4
5
5
18
15
10
9
6
3
1
18 17
18 12
18 11
18 8
18 7
18 7
18 6
18 5
18 2
18 2
1 0
5 1
1 6
3 7
3 8
2 9
2 10
4 9
3 13
2 14
52
41
34
27
24
23
20
19
9
8
16 12
16 11
16 9
16 7
16 6
16 5
16 4
16 5
16 2
2 2
2 3
2 5
2 7
2 8
3 8
4 8
1 10
4 10
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
3 2
2 3
3 5
0 8
3 6
3 7
5 8
1 11
2 11
0 18
DAMER
Div 3 Norra Dam
Landsbro IF FK
Habo IF
Husqvarna FF B
Gislaveds IS
Torpa AIS Dam
Hovslätts IK
HIS/MAIS
Ormaryds IF
Vimmerby IF B
Mariebo IK B
Div 3 SÖ Dam
IFK Kalmar B
Asarums IF FK
Emmaboda IS
Ronneby BK
Nättraby GoIF
Kallinge SK
Runsten/Möckleby IF
IFK Borgholm
Madesjö IF B
Timmernabbens IF
Div 3 SV Dam
Östers IF B
Ljungby IF
Tingsryd United FC
IFK Värnamo B
Lessebo GoIF
Åseda IF
FK Älmeboda/Linn.
Ingelstads IK
Älmhults IF B
Waggeryds IK
13
13
10
10
9
8
5
6
5
0
Kval till Div 3 Damer Grupp 1
Alvesta GIF
2 1
Ingelstads IK
2 0
Ljungby IF B
2 0
20
1
2
1
0
0
1
38
35
29
23
20
18
16
16
10
Utgått
42
41
33
30
30
27
20
19
17
0
4
2
1
Kval till Div 3 Damer Grupp 2
Hvetlanda GIF
2 2
Ormaryds IF
2 1
IF Haga
2 0
0
0
0
0
1
2
6
3
0
Kval till Div 3 Damer Grupp 3
IF Lörbytjejerna
2 2
Kalmar Södra IF
2 1
IFK Borgholm
2 0
0
0
0
0
1
2
6
3
0
Div 4 NV Dam
Egnahems BK
IF Haga
Aneby SK
Bodafors SK Dam
Tranås FF
Hovslätts IK B
Nässjö FF
Norrahammars IK
ÖIS/VAIS/GAIS
Ormaryds IF B
1 1 43
1 3 37
5 4 26
2 6 26
2 7 23
1 9 19
1 11 13
4 10 10
3 11
9
Utgått
16 14
16 12
16 7
16 8
16 7
16 6
16 4
16 2
16 2
Div 4 NÖ Dam
Hultsfreds FK/SK Lojal
Hvetlanda GIF
Kristinebergs FF
Rödsle BK B
Gullringens GoIF
Tjust IF FF
Västerviks FF
Krokstorps IF
Högsby IK
Holsby SK
18 17
18 14
18 10
18 8
18 6
18 5
18 5
18 3
18 2
18 2
0 1
2 2
2 6
3 7
4 8
3 10
3 10
6 9
7 9
6 10
51
44
32
27
22
18
18
15
13
12
Div 4 SÖ Dam
Lindsdals IF B
Kalmar Södra IF
Norra Tångs BK
IFK Kalmar C
Mönsterås GOIF
Smedby BoIK
Bodabruk GoIF
Färjestadens GoIF
Bäckebo GoIF
Mörbylånga GOIF
18 15
18 14
18 12
18 9
18 6
18 5
18 5
18 4
18 3
18 3
3
3
0
1
3
4
3
4
4
3
48
45
36
28
21
19
18
16
13
12
16 13
16 12
16 9
16 8
16 6
16 5
16 5
16 3
16 2
1 2 40
2 2 38
3 4 30
1 7 25
2 8 20
3 8 18
2 9 17
1 12 10
3 11
9
Utgått
18 17
18 11
18 9
18 8
18 8
18 7
18 7
18 4
18 2
18 1
0 1
3 4
3 6
5 5
3 7
5 6
3 8
6 8
4 12
0 17
14 12
14 10
14 10
14 7
14 5
14 3
14 2
14 1
0 2
1 3
1 3
2 5
4 5
3 8
1 11
0 13
Div 4 Södra Dam
Hovshaga AIF
Alvesta GIF
Emmaboda IS B
Hovmantorps GoIF
Team Södermöre
Ingelstads IK B
Växjö FF B
Konga SK
Åby/Tjureda Dam
Tingsryd United FC B
Div 4 SV Dam
RefteleÅs Dam
Ljungby IF B
Moheda IF
Gnosjö Spirit FC
Forsheda IF
Landsbro IF B
Bors SK
Skillingaryds IS
Vrigstads IF
Hultsjö IF Atom
Div 5 Jönköping Dam
Habo IF B
Bankeryds SK
Tabergs SK
IF Hallby FK
Torpa FF
Mariebo IK U
Råslätt SK
Barnarps IF
Norrahammars GIS (9-m)
0
1
6
8
9
9
10
10
11
12
51
36
30
29
27
26
24
18
10
3
36
31
31
23
19
12
7
3
Utgått
Div 5 Tranås Dam
Egnahems BK B
Aneby SK B
Ekhagens IF
IK Vista
Torpa AIS Dam U
Forserums IF
Tabergs SK B (9-m)
Sommens AIF (9-m)
Div 5 Vetlanda Dam
Vetlanda FF
IF Eksjö Fotboll
Fredriksdal/Äng
Bodafors SK B (9-m)
Nässjö FF B
Ekenässjöns IF (9-m)
IFK Hult (9-m)
Vrigstads IF B (9-m)
Hvetlanda GIF B
14 12
14 8
14 7
14 6
14 5
14 4
14 4
14 2
0 2
3 3
3 4
2 6
1 8
3 7
2 8
2 10
14 14
14 10
14 7
14 7
14 5
14 4
14 3
14 2
0 0 42
0 4 30
2 5 23
1 6 22
2 7 17
0 10 12
2 9 11
1 11
7
Utgått
Div 5 Hultsfred Dam
Hultsfreds FK/SK Lojal B 12
Hjorted/Totebo
12
Kristinebergs FF B (9-m) 12
Rosenfors IK
12
HIS/MAIS B (9-m)
12
Högsby IK B
12
Oskarshamns UBK
12
Mönsterås GOIF B (9-m)
36
27
24
20
16
15
14
8
9
8
6
6
5
4
0
2 1 29
2 2 26
3 3 21
0 6 18
0 7 15
1 7 13
0 12
0
Utgått
9
7
5
5
5
2
0
1 2
4 1
4 3
4 3
4 3
1 9
0 12
28
25
19
19
19
7
0
Div 5 Kalmar/Öland Dam
Högsrums FF
14 12
Smedby BoIK B (9-m) 14 9
Kalmar Södra IF B
14 7
Team Södermöre B (9-m) 14 7
Runsten/Möck. IF B
14 6
IFK Borgholm B (9-m) 14 5
Färjestadens GOIF B
14 5
Mörbylånga GOIF B (9-m)14 1
1 1
1 4
1 6
1 6
0 8
1 8
0 9
3 10
37
28
22
22
18
16
15
6
Div 5 Växjö Dam
Alvesta GOIF B
14 10
Rottne IF
14 9
Vederslöv/Dänningelanda IF14 7
Moheda IF B (9-m)
14 6
Åseda IF B (9-m)
14 5
Hovshaga AIF B
14 5
Sandsbro Allmänna IK
14 3
IFK Lammhult (9-m)
14 1
1 3
1 4
3 4
4 4
2 7
2 7
6 5
1 12
31
28
24
22
17
17
15
4
Div 5 Ljungby Dam
Liatorps IF
Hamneda/Delary
Ljungby IF C
Råstorp/Timsfors IF
Hjortsberga IF
Lagans AIK
Ryssby IF
Hinneryds IF (9-m)
Angelstads IF
16 13
16 13
16 12
16 9
16 8
16 5
16 5
16 4
16 0
1
0
0
1
2
1
0
1
0
2
3
4
6
6
10
11
11
16
40
39
36
28
26
16
15
13
0
Div 5 Gislaved Dam
Smålandsstenars GoIF
Hångers IF (9-m)
Anderstorps IF
Gislaveds IS B
Gnosjö Spirit FC B
Lanna/Kulltorp (9-m)
Hillerstorps GOIF (9-m)
Burseryds IF
14
14
14
14
14
14
14
14
3 2
3 3
3 4
3 5
1 7
5 5
2 9
2 10
30
27
24
21
19
17
11
8
Div 5 Emmaboda Dam
Madesjö IF C
Vissefjärda GoIF
Lessebo GoIF B (9-m)
Bodabruk GoIF B (9-m)
Norra Tångs BK B (9-m)
Trekantens IF
Nöbbele BK (9-m)
12
12
12
12
12
12
12
9
8
7
6
6
4
3
2
Serietabeller
U17 Dam NÖ
Egnahems BK
Hultsfreds FK
Västerviks FF
Rödsle BK
ABL (Aneby)
IK Tord/TIF (9-m)
Fredriksdal/Äng
Vimmerby IF (9-m)
Ekhagens IF (9-m)
U17 Dam Västra
Mariebo IK
Växjö FF
Bankeryds SK
Landsbro IF (9-m)
Waggeryds IK
Reftele/Ås (9-m)
Norrahammars GIS
Jönköpings BK 9-m
16 13
16 12
16 9
16 6
16 5
16 6
16 5
16 4
16 1
12 10
12 8
12 8
12 6
12 3
12 2
12 1
1 2
1 3
2 5
4 6
5 6
2 8
2 9
2 10
3 12
40
37
29
22
20
20
17
14
6
2 0 32
1 3 25
0 4 24
1 5 19
2 7 11
0 10
6
2 9
5
Utgått
SMÅLANDS FF:s
UNGDOMSSERIER
P17 elit
Vetlanda/Bäckseda
Habo IF
Myresjö IF
Råslätts SK 1
IF Hallby FK 1
Husqvarna FF 1
Tranås FF
15
15
15
15
15
15
9
9
7
6
3
2
4
1
3
3
3
4
2 31
5 28
5 24
6 21
9 12
9 10
Utgått
P93/94 N1 vår
Sävsjö/Vrigstad
IF Haga 1
Råslätt SK 2
Husqvarna FF 2
Nässjö FF
Jönköpings BK
Hvetlanda GIF
IFK Värnamo
Jönköpings Södra IF
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
6
4
3
3
3
3
2
0
1
1
3
2
2
0
0
2
1
1
1
1
3
3
5
5
4
7
19
19
15
11
11
9
9
8
1
P93/94 N2 vår
Månsarp/Taberg
Värnamo Södra FF
Egnahems BK
IF Haga 2
IF Hallby FK 2
Forserums IF
Höreda GIF
Ekhagens IF
7
7
7
7
7
7
7
7
6
5
4
4
3
2
2
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
2
2
3
3
4
5
6
18
15
13
12
10
7
6
1
7
7
7
7
7
7
7
7
6
5
4
3
2
1
1
1
0
2
2
1
1
2
1
1
1 18
0 17
1 14
3 10
4
7
4
5
5
4
5
4
Utgått
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
0
0
0
0
2
0
2
2
3
4
4
4
3
5
P93/94 N1 höst
Sävsjö/Vrigstad
Råslätt SK 2
IF Haga 1
Månsarp/Taberg
Egnahems BK
Husqvarna FF 2
IF Haga 2
Värnamo Södra FF
Nässjö FF
P93/94 N2 höst
IF Hallby FK 2
Höreda GIF
IFK Värnamo
Jönköpings Södra IF
Forserums IF
Ekhagens IF
Jönköpings BK
Hvetlanda GIF
13
13
12
9
9
9
8
6
P93/94 Ö
Lindsdals IF
Kalmar Södra IF
Högsby IK
Färjestadens GoIF
Tjust IF FF
Timmernabbens IF
Ruda/Fliseryd 9-m
Vimmerby IF
P93/94 S1 vår
Växjö BK 1
Ljungby IF
Älmhults IF 1
Ronneby/Listerby
Växjö Norra IF
Alvesta GIF
Östers IF
Hovshaga AIF
Sandsbro AIK 9-m
12
12
12
12
12
12
12
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
7
7
7
6
3
0
6
5
5
4
4
4
3
2
1
0 3 27
2 3 23
1 4 22
1 4 22
1 5 19
1 8 10
0 12
0
Utgått
1
1
0
1
1
0
0
0
0
1
2
3
3
3
4
5
6
7
19
16
15
13
13
12
9
6
3
P93/94 S2 vår
V. Torsås/Grimslöv 9-m
Växjö BK 2
Rottne IF
Markaryds IF
Ingelstads komb. 9-m
IFK Lammhult
Räppe GoIF
Lenhovda IF
7
7
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
4
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
3
5
5
7
15
15
15
15
12
6
6
0
P93/94 S1 höst
V. Torsås/Grimslöv 9-m
Rottne IF
Växjö BK 1
Ronneby/Listerby
Älmhults IF 1
Växjö BK 2
Markaryds IF
Ljungby IF 2
Växjö Norra IF
8
8
8
8
8
8
8
8
8
6
5
4
4
4
3
3
2
1
1
2
1
0
0
1
0
1
2
1
1
3
4
4
4
5
5
5
19
17
13
12
12
10
9
7
5
P93/94 S2 höst
Alvesta GIF
Östers IF
IFK Lammhult
Ingelstads komb. 9-m
Sandsbro AIK 9-m
Räppe GoIF
Hovshaga AIF
Lenhovda IF
7
7
7
7
7
7
7
7
5
4
4
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
0
0
0
1
1
2
4
4
5
6
17
14
14
11
7
7
6
3
P95 NV1
Tranås FF 1
Husqvarna FF 1
Hook/Waggeryd
Jönköpings BK
Vimmerby IF
IF Haga
Jönköpings Södra IF
Vrigstad/Stockaryd
Bäckseda IF 1
P95 NV2
Bankeryds SK
Ydre komb. Asby 9-m
Tranås FF 2
Klevshult/Skillingaryd
Lommaryds IF
IF Hallby FK
Gränna AIS
Husqvarna FF 2
16 13
16 9
16 8
16 7
16 7
16 7
16 5
16 4
16 2
14 11
14 10
14 8
14 7
14 5
14 4
14 3
14 3
0 3
3 4
3 5
3 6
3 6
1 8
2 9
2 10
3 11
1 2
1 3
0 6
1 6
3 6
1 9
3 8
0 11
39
30
27
24
24
22
17
14
9
34
31
24
22
18
13
12
9
P95 NV3
Råslätt SK
Habo IF
Norrahammars IK 9-m
Taberg/Månsarp
Ekhagens IF
IK Vista
SommeLöv
12 11
12 7
12 6
12 6
12 6
12 4
12 1
0 1
1 4
1 5
0 6
0 6
0 8
0 11
33
22
19
18
18
12
3
P95 M
HIS/MAIS 9-m
Åseda IF
Sävsjö FF
Ekenässjöns IF
Bäckseda IF 2
Holsby SK
NF-09
Myresjö komb.
14 14
14 10
14 9
14 8
14 5
14 5
14 3
14 2
0 0
0 4
0 5
0 6
0 9
0 9
0 11
0 12
42
30
27
24
15
15
9
6
P95 NÖ
Västerviks FF
Hebe/Lojal 9-m
Rödsle BK
Målilla GoIF
Hultsfreds FK 9-m
Tjust IF FF
Överums IK 9-m
Gunnebo IF 9-m
IF Ariel
Ankarsrums IS
18 15
18 15
18 15
18 8
18 8
18 6
18 7
18 4
18 4
18 2
1
1
0
3
1
4
1
1
0
0
2
2
3
7
9
8
10
13
14
16
46
46
45
27
25
22
22
13
12
6
P95 SÖ1
Lyckeby GoIF
Kalmar FF
Kalmar Södra IF 1
Nybro IF 1
Färjestadens GOIF
Smedby BoIK
15 14
15 10
15 7
15 4
15 3
15 1
0 1
2 3
1 7
3 8
3 9
3 11
42
32
22
15
12
6
16 13
16 11
16 9
16 9
16 6
16 5
16 3
16 4
16 0
1 2
3 2
5 2
3 4
3 7
3 8
4 9
0 12
2 14
14 10
14 8
14 8
14 7
14 7
14 3
14 3
14 1
1
2
2
2
2
3
2
4
3
4
4
5
5
8
9
9
12
12
12
12
12
12
12
0
2
1
2
2
0
1
3
3
5
5
6
8
9
P95 SÖ2
Blomstermåla IK
IFK Berga
Nybro IF 2 9-m
Persnäs/Högsrum
Torsås komb.
Högsby IK
Kalmar Södra IF 2 9-m
Mönsterås GIF
Mörbylånga GOIF 9-m
Läckeby/Rockneby
P95 S1
Ljungby IF 1
Emmaboda IS
Alvesta GIF
Östers IF 1
Växjö BK 1
IFK Lammhult
Gransholms IF
Växjö Norra IF
P95 S2
LSK
Hovmantorps GoIF
Rottne IF
Östers IF 2
Ingelstads komb.
Växjö BK 2 9-m
Tingsryd United FC 9-m
Älm/Linn/Konga 9-m
9
7
6
5
4
4
2
40
36
32
30
21
18
13
12
2
Utgått
31
26
26
23
23
12
11
7
27
23
19
17
14
12
7
Utgått
21
Serietabeller
P95 S3
Hä/Vi 9-m
Ljungby IF 2
Liatorps IF
Älmhults IF
Vislanda IF
Slätth/Hjortsb/Moheda
Agunnaryd/Ling/Ryssby
12
12
12
12
12
12
12
9
8
8
5
3
2
0
2 1
4 0
0 4
3 4
2 7
2 8
1 11
29
28
24
18
11
8
1
P95 SV
IFK Värnamo
Bredaryd/Lanna 9-m
Gnosjö IF
Smålandsstenars GoIF 9-m
Gislaveds IS
Burseryd/Skeppshult 9-m
15 11
15 9
15 7
15 6
15 4
15 2
1 3
2 4
2 6
3 6
3 8
1 12
34
29
23
21
15
7
P96 NV1
Gislaveds IS 1
Nässjö FF
Värnamo Södra FF
Hovslätts IK 1
Husqvarna FF 1
Ulricehamns IFK
Hvetlanda GIF/Holsby 1
Bankeryds SK 1
Ekhagens IF
Gränna AIS
18 12
18 12
18 10
18 8
18 9
18 8
18 7
18 7
18 3
18 0
4 2
2 4
3 5
5 5
2 7
3 7
4 7
2 9
2 13
1 17
40
38
33
29
29
27
25
23
11
1
P96 NV2
Hovslätts IK 2
Waggeryds IK
ASK/BIK
Husqvarna FF 2
IFK Öxnehaga 1
Tranås FF 1
IF Hallby FK
P96 NV3
Forserums IF 9-m
Skillingaryds IS 9-m
Egnahems BK 9-m
Bankeryds SK 2
Lekeryd-Svartorps SK 9-m
Tenhults IF
Wallgårda/Bottnaryd
Mariebo IK 9-m
IFK Öxnehaga 2 9-m
P96 N
Hvetlanda GIF/Holsby 2
Vrigstads IF 9-m
IF Eksjö Fotboll
NF-09 9-m
Ekenässjöns IF 9-m
Tranås FF 2
IFK Hult 7-m
Ydre komb. Torpa
Annebergs GIF
Malmbäck/Bodafors
P96 NÖ
Oskarshamns AIK 2
Gullringens GoIF
Hultsfreds FK
IFK Tuna 9-m
Hebe/Lojal 9-m
IFK Oskarshamn 9-m
Mörlunda GOIF 7-m
22
18 10
18 9
18 8
18 8
18 7
18 7
18 6
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
14
10
10
10
7
7
4
2
1
15
14
11
10
9
7
6
5
2
2
15 11
15 9
15 7
15 7
15 5
15 3
3
1
3
2
2
2
3
5
8
7
8
9
9
9
2 0
4 2
2 4
1 5
2 7
0 9
0 12
1 13
2 13
2 1
2 2
2 5
1 7
0 9
4 7
3 9
0 13
2 14
2 14
33
28
27
26
23
23
21
44
34
32
31
23
21
12
7
5
47
44
35
31
27
25
21
15
8
8
1 3 34
1 5 28
2 6 23
0 8 21
1 9 16
1 11 10
Utgått
P96 SÖ1
Kalmar FF 1
Lindsdals IF 1
Oskarshamns AIK 1
Emmaboda komb.
Hossmo BK
Smedby BoIK
Kalmar Södra IF
Nybro IF 1
12 11
12 9
12 6
12 6
12 4
12 2
12 1
1 0 34
2 1 29
2 4 20
1 5 19
0 8 12
0 10
6
0 11
3
Utgått
P96 SÖ2
IFK Berga
Kalmar FF 2
Nybro IF 9-m
Möre BK
Alstermo/Älghult 9-m
Lindsdals IF 2
IFK Borgholm
Tvärskog/Påryd 9-m
Kalmar AIK FK 9-m
14 10
14 9
14 8
14 6
14 4
14 4
14 3
14 0
3 1 33
3 2 30
1 5 25
1 7 19
5 5 17
4 6 16
3 8 12
4 10
4
Utgått
P96 S1
Hovshaga AIF 1
Växjö Norra IF 1
Gransholms IF
Alvesta GIF
V Torsås/Grimslöv 9-m
Braås GoIF
Älmhults IF 1
Markaryds IF
Östers IF
14 13
14 9
14 6
14 6
14 5
14 4
14 3
14 0
1 0 40
4 1 31
3 5 21
1 7 19
3 6 18
3 7 15
3 8 12
2 12
2
Utgått
18 15
18 14
18 14
18 9
18 9
18 8
18 6
18 4
18 3
18 0
2 1
1 3
0 4
3 6
2 7
1 9
5 7
1 13
1 14
0 18
16 14
16 11
16 7
16 8
16 6
16 5
16 4
16 2
16 2
0 2 42
0 5 33
5 4 26
2 6 26
4 6 22
5 6 20
3 9 15
6 8 12
1 13
7
Utgått
P97 NV1
Husqvarna FF 1
Bäckseda IF 1
Bankeryds SK 1
Råslätt SK
IF Haga
Barnarps IF
Tranås FF 1
Hvetlanda GIF/Holsby 1
Nässjö FF 1
16 16
16 12
16 10
16 8
16 6
16 4
16 4
16 4
16 2
0
1
0
0
3
2
2
0
4
0
3
6
8
7
10
10
12
10
48
37
30
24
21
14
14
12
10
P97 NV2
Husqvarna FF 2
Egnahems BK
Norrahammars IK
Jönköpings Södra IF 1
Ölmstad/Vista
Jönköpings BK
IF Hallby FK
Mariebo IK 1
14 14
14 12
14 10
14 5
14 5
14 3
14 2
14 2
0 0
0 2
0 4
2 7
2 7
1 10
1 11
0 12
42
36
30
17
17
10
7
6
P96 S2
Rottne IF
Hovshaga AIF 2
Ryds SK/BK Union 9-m
Växjö Norra IF 2 9-m
Vislanda IF 9-m
Lenhovda IF 9-m
Sandsbro/Åryd
Lagans AIK
Ingelstads IK
Kånna IF 9-m
P96 SV
Bredaryd/Lanna
Gnosjö IF
Reftele/Västboås 9-m
Ljungby IF
Gislaveds IS 2
Anderstorps IF
Hylte/Unnaryd/LL 2005
Lammhult/Rörvik
Bors SK
Rydaholms GoIF 9-m
47
43
42
30
29
25
23
13
10
0
P97 NV3
Taberg/Månsarp
Jönköpings Södra IF 2
Husqvarna FF 3
Habo IF
Gränna AIS 9-m
Bankeryds SK 2
Waggeryds IK
Mariebo IK 2
Ekhagens IF
16 14
16 13
16 10
16 9
16 9
16 4
16 4
16 3
16 1
1
1
3
1
0
2
0
0
2
1
2
3
6
7
10
12
13
13
43
40
33
28
27
14
12
9
5
P97 N1
Bäckseda IF 2
Sävsjö FF
Hvetlanda GIF/Holsby 2
Tranås FF 2
Nässjö FF 2
IF Eksjö Fotboll
Rörvik/Stockaryd 9-m
18 18
18 14
18 8
18 7
18 5
18 5
18 5
0
0
0
1
1
0
0
0
4
10
10
12
13
13
54
42
24
22
16
15
15
P97 N2
Myresjö komb.
Hvetlanda GIF 3
Tranås FF 3
Bäckseda IF 3
Lommaryds IF 9-m
12 10
12 8
12 5
12 4
12 1
1 1
0 4
1 6
1 7
1 10
31
24
16
13
4
P97 NÖ
Västerviks FF
Tjust IF FF
Vimmerby IF
Rödsle BK
Hultsfreds FK 9-m
IFK Västervik
Södra Vi/Horn Hycklinge
Oskarshamns AIK 2
14 14
14 10
14 10
14 9
14 4
14 3
14 2
14 1
0 0
0 4
0 4
0 5
0 10
2 9
2 10
2 11
42
30
30
27
12
11
8
5
P97 Ö
Blomstermåla IK
Åseda IF 9-m
Ruda/Fliseryd 9-m
Älghult/Alstermo 9-m
Fagerhult/Björkshult 9-m
Mönsterås GoIF
BB 2001 9-m
Virserums SGF 7-m
14 12
14 12
14 8
14 7
14 7
14 3
14 2
14 0
1 1
1 1
2 4
1 6
0 7
3 8
0 12
2 12
37
37
26
22
21
12
6
2
P97 SÖ1
Kalmar FF
IFK Berga 2
Färjestadens GoIF 1
Pukebergs BK
IFK Berga 1
Hossmo BK
Oskarshamns AIK 1
Högsby IK
Timmernabbens IF 9-m
16 15
16 12
16 9
16 9
16 7
16 6
16 5
16 2
16 2
0 1
1 3
3 4
1 6
1 8
2 8
0 11
2 12
0 14
45
37
30
28
22
20
15
8
6
P97 SÖ2
Nybro IF
IFK Berga 3
Algutsrums komb.
Böda/Högby IF
Högsrum/Persnäs
Bergkvara komb.
Läckeby GOIF
Mörbylånga GoIF
Färjestadens GOIF 2
16
16
16
16
16
16
16
16
16
0 2
3 2
0 5
1 5
3 6
1 9
3 11
2 12
1 13
42
36
33
31
24
19
9
8
7
14
11
11
10
7
6
2
2
2
Serietabeller
P97 S1
Hovshaga AIF 1
Värnamo Södra FF 1
Växjö BK 1
Växjö Norra IF
Sandsbro AIK 1
Östers IF
Alvesta GIF 1
18 12
18 11
18 10
18 8
18 8
18 6
18 1
3 3
0 7
3 5
3 7
3 7
1 11
1 16
39
33
33
27
27
19
4
15
11
10
10
10
6
0
0 3
0 7
1 7
1 7
0 8
0 12
0 18
45
33
31
31
30
18
0
P97 S3
Markaryds IF
Alvesta GIF 2
HiTS United 9-m
Ljungby IF 2
Lagans AIK
Ryssby/Ling 9-m
Älmhults IF 2
Liatorp/Agunnaryd 9-m
Ljungby IF 3
16 13
16 11
16 10
16 9
16 7
16 6
16 3
16 2
16 1
2 1
2 3
1 5
2 5
4 5
6 4
0 13
2 12
1 14
41
35
31
29
25
24
9
8
4
P97 S4
Emmaboda komb.
Växjö BK 2 9-m
LSK
Gransholms IF 9-m
Räppe GoIF 9-m
Älm/Linn/Konga
Moheda/Slätthög 9-m
Tingsryd United FC 9-m
14 13
14 10
14 10
14 5
14 4
14 4
14 3
14 3
0 1
1 3
1 3
2 7
2 8
1 9
1 10
0 11
39
31
31
17
14
13
10
9
P97 SV1
Värnamo Södra FF 2
Gislaveds IS 1 9-m
Gnosjö IF 1
Burseryds IF 9-m
Forsheda IF 9-m
Bredaryds IK
IFK Värnamo
Hillerstorps GoIF
14 12
14 9
14 9
14 8
14 8
14 4
14 3
14 0
0 2
1 4
1 4
1 5
0 6
0 10
1 10
2 12
36
28
28
25
24
12
10
2
12
12
12
12
12
12
12
1 2 28
2 3 23
2 3 23
2 3 23
1 8 10
0 9
9
0 10
6
Utgått
P97 S2
Hovmantorps GoIF
18
Hovshaga AIF 2
18
Sandsbro AIK 2
18
Älmhults IF 1
18
Ljungby IF 1
18
Rottne IF
18
Vederslöv-Dänningelanda IF 18
P97 SV2
Gislaveds IS 2
IFK Lammhult 9-m
Värnamo Södra FF 3
Reftele/Västboås 9-m
Gnosjö IF 2
Anderstorps IF 9-m
Sm-stenar/Skeppshult
Hestra SSK 7-m
9
7
7
7
3
3
2
P98 NV röd
IFK Öxnehaga
Husqvarna FF svart
Tabergs SK gul
Tranås FF
ÖIS/Vista blå
ASK/BIK blå
Bankeryds SK (B)
Hovslätts IK
14 11
14 9
14 8
14 7
14 4
14 4
14 3
14 3
2 1
1 4
2 4
2 5
2 8
2 8
2 9
1 10
35
28
26
23
14
14
11
10
P98 NV vit
Jönköpings Södra IF vit
NIK/NGIS
Råslätts SK
IF Hallby FK
Bankeryds SK (S)
Husqvarna FF röd
Jönköpings BK
12 11
12 10
12 6
12 6
12 6
12 2
12 1
0 1
0 2
0 6
0 6
0 6
0 10
0 11
33
30
18
18
18
6
3
P98 SÖ vit
Pukebergs BK vit
Kalmar FF vit
IFK Berga
IFK Borgholm
RM/SSG IF
Bergkvara AIF
Lindsdals IF
Påryd/Tvärskog
Bäckebo GoIF
16 14
16 12
16 10
16 8
16 6
16 5
16 3
16 3
16 1
1 1
0 4
1 5
3 5
4 6
4 7
3 10
3 10
1 14
43
36
31
27
22
19
12
12
4
39
35
33
25
21
19
16
16
4
P98 S röd
Växjö Norra IF svart
Alvesta GIF
Hovshaga AIF blå
Östers IF
Växjö BK gul
Hovmantorps GoIF
Sandsbro AIK
Räppe GoIF
Gransholms IF
16 13
16 10
16 9
16 8
16 6
16 5
16 4
16 4
16 3
1 2
2 4
2 5
2 6
1 9
3 8
4 8
1 11
4 9
40
32
29
26
19
18
16
13
13
3
3
5
6
7
10
10
10
12
39
35
29
26
23
16
16
14
12
P98 S vit
Emmaboda komb. gul
Hovshaga AIF röd
Tingsryd United FC
Åseda IF
Växjö BK svart
Lenhovda IF
Åryds IK
LSK
Ingelstads IK
Urshults IF
18 14
18 12
18 11
18 9
18 8
18 9
18 6
18 5
18 5
18 0
1 3
2 4
3 4
2 7
4 6
1 8
3 9
5 8
1 12
0 18
43
38
36
29
28
28
21
20
16
0
11
11
11
10
9
7
5
2
1
3 2
1 4
0 5
1 5
0 7
0 9
2 9
1 13
2 13
36
34
33
31
27
21
17
7
5
P98 S svart
FC Växjö
Hovshaga AIF vit
Markaryds IF
Grimslöv/V. Torsås
Växjö Norra IF gul
Åby/Tjureda IF
Agunnaryds IF
Hjortsberga IF
14 12
14 9
14 8
14 7
14 7
14 3
14 2
14 0
2 0
1 4
2 4
4 3
3 4
2 9
2 10
0 14
38
28
26
25
24
11
8
0
P98 NÖ röd
IFK Västervik blå
Hultsfreds FK
SK Lojal
Vimmerby IF gul
Oskarshamns AIK
Västerviks FF
Mönsterås GIF röd
Rödsle BK
14 11
14 10
14 10
14 8
14 4
14 4
14 2
14 1
0 3
2 2
1 3
2 4
2 8
2 8
1 11
2 11
33
32
31
26
14
14
7
5
P98 SV röd
Värnamo Södra FF röd
Gislaveds IS röd
Vrigstads IF
Burseryds IF
Reftele/Västboås
Forsheda IF
Skillingaryds IS
Waggeryds IK
14 12
14 12
14 7
14 7
14 6
14 6
14 3
14 0
0 2
0 2
1 6
0 7
2 6
1 7
1 10
1 13
36
36
22
21
20
19
10
1
P98 NÖ vit
IFK Västervik vit
Vimmerby IF svart
Mönsterås GIF vit
IF Stjärnan
Tjust IF FF
Överums IK
IFK Tuna
Gullringens GoIF
14 14
14 11
14 9
14 7
14 5
14 4
14 3
14 0
0 0
0 3
1 4
1 6
2 7
1 9
1 10
0 14
42
33
28
22
17
13
10
0
P98 SV vit
Smålandsstenars GoIF
Rydaholms GoIF
Gislaveds IS vit
Hånger IF
Landeryds GoIF
Värnamo Södra FF vit
Ljungby IF vit
Bolmsö IF
14 10
14 9
14 9
14 8
14 8
14 6
14 3
14 0
0 4
1 4
0 5
1 5
0 6
1 7
3 8
0 14
30
28
27
25
24
19
12
0
P98 SÖ röd
Kalmar FF röd
Pukebergs BK röd
Emmaboda komb. röd
Kalmar Södra IF
Möre BK
Nybro IF
Hossmo BK
Kalmar AIK FK
Söderåkra/Torsås
16 14
16 12
16 11
16 7
16 7
16 5
16 4
16 3
16 0
0 2
2 2
3 2
4 5
3 6
3 8
0 12
1 12
2 14
42
38
36
25
24
18
12
10
2
P99 NV röd
Husqvarna FF blå
Ekhagens IF svart
Nässjö FF vit
Norrahammars GIS grön
IF Hallby FK
IFK Öxnehaga
Bankeryds SK gul
Mariebo IK svart
14 14
14 9
14 9
14 8
14 6
14 5
14 3
14 0
0 0
2 3
0 5
0 6
0 8
1 8
0 11
1 13
42
29
27
24
18
16
9
1
P98 NV svart
Jönköpings Södra IF grön
Habo IF vit
Husqvarna FF blå
Bankeryds SK (K)
Tabergs SK röd
ÖIS/Vista röd
Ekhagens IF röd
IF Haga svart
14 13
14 7
14 7
14 7
14 6
14 5
14 4
14 2
1 0
2 5
1 6
1 6
0 8
2 7
2 8
1 11
40
23
22
22
18
17
14
7
P98 NV blå
Ekhagens IF svart
Jönköpings Södra IF röd
Barnarps IF
IF Haga gul
Månsarps IF
Wallgårda/Bottnaryd
Mariebo IK
Tenhults IF
IK Tord
16 12
16 11
16 11
16 8
16 7
16 5
16 4
16 5
16 1
3 1
2 3
0 5
1 7
0 9
4 7
4 8
1 10
1 14
P98 N röd
Hvetlanda GIF
Bäckseda IF
IF Eksjö Fotboll röd
Kvillsfors IF
Myresjö komb
Sävsjö FF
NF-09
Nässjö FF
ASK/BIK vit
16 13
16 11
16 9
16 8
16 7
16 5
16 5
16 4
16 4
0
2
2
2
2
1
1
2
0
P98 N vit
Hjältevad/Mariannelund
Malmbäcks IF
Ekenässjöns IF
IF Eksjö Fotboll blå
Höreda GIF
Sommens AIF
Ydre komb. Torpa
Bodafors SK
Gripenbergs BK
16
16
16
16
16
16
16
16
16
23
Serietabeller
P99 NV vit
Husqvarna FF röd
Ekhagens IF röd
IK Tord
Waggeryds IK
Norrahammar GIS vit
Bankeryds SK svart
Råslätts SK röd
Wallgårda/Bottnaryd
14 12
14 11
14 9
14 8
14 7
14 4
14 1
14 1
2 0
1 2
0 5
1 5
0 7
1 9
1 12
0 13
38
34
27
25
21
13
4
3
P99 Ö
BB 2001
IFK Västervik röd
Mönsterås GoIF
Åseda IF blå
Timmernabbens IF
Virserums SGF
Ruda/Fliseryd
Blomstermåla IK
IFK Kåremo
P99 NV svart
Egnahems BK
Hovslätts IK
Mariebo IK gul
Ölmstad/Vista
Tenhults IF vit
Råslätts SK blå
Lekeryd-Svarttorps SK
Gränna AIS
14 11
14 9
14 8
14 7
14 7
14 6
14 3
14 1
1 2
1 4
1 5
1 6
0 7
2 6
2 9
0 13
34
28
25
22
21
20
11
3
P99 SÖ röd
Nybro IF röd
Smedby BoIK
Kalmar Södra IF
IFK Berga vit
Pukebergs BK vit
Hossmo BK röd
Lindås/Långasjö
12 10
12 8
12 7
12 6
12 5
12 3
12 0
0 2
2 2
0 5
1 5
2 5
1 8
0 12
P99 NV blå
Husqvarna FF svart
Jönköpings BK
Skillingaryds IS
Tenhults IF svart
Habo IF
IF Haga
Barnarps IF
Forserums IF
Tabergs SK
16 16
16 11
16 10
16 7
16 7
16 4
16 4
16 4
16 3
0
0
2
2
2
2
1
1
2
48
33
32
23
23
14
13
13
11
P99 SÖ vit
Hossmo BK vit
Nybro IF vit
Möre BK röd
Lindsdals IF svart
Pukebergs BK röd
IFK Berga blå
Färjestadens GoIF
12 11
12 9
12 6
12 5
12 4
12 3
12 2
0
0
1
0
1
1
1
P99 SÖ svart
Möre BK vit
Böda/Högby IF
Lindsdals IF gul
Påryd/Tvärskog
Mörbylånga GoIF
Persnäs AIF
0
5
4
7
7
10
11
11
11
P99 N röd
Vrigstads IF
Landsbro IF
IF Eksjö Fotboll
Nässjö FF blå
Lommaryds IF
Myresjö IF
Hvetlanda GIF
Tranås FF röd
14 10
14 9
14 8
14 7
14 5
14 5
14 5
14 1
1 3
1 4
2 4
3 4
3 6
2 7
0 9
0 13
31
28
26
24
18
17
15
3
P99 N vit
Nässjö FF röd
Vetlanda FF
Bäckseda IF
Sävsjö FF
Ydre komb. Asby
Tranås FF svart
Adelövs IK
Annebergs GIF
IFK Hult
16 13
16 11
16 11
16 9
16 8
16 6
16 4
16 3
16 0
3
4
1
3
2
0
0
1
0
42
37
34
30
26
18
12
10
0
12 11
12 7
12 6
12 2
12 1
1 0 34
1 4 22
2 4 20
2 8
8
0 11
3
Utgått
P99 NÖ röd
IFK Västervik blå
Överums IK
Vimmerby IF gul
Hultsfreds FK
Oskarshamns AIK svart
Oskarshamns AIK vit
P99 NÖ vit
Vimmerby IF svart
IFK Västervik vit
Högsby IK
Målilla GoIF
B.O.IF
Gunnebo IF
Hjorted/Totebo
Storebro IF
24
14 13
14 12
14 11
14 7
14 6
14 3
14 2
14 1
0
1
4
4
6
10
12
12
16
0 1
0 2
0 3
0 7
1 7
1 10
0 12
0 13
39
36
33
21
19
10
6
3
P99 S blå
Vederslöv-Dänningelanda IF
Tingsryd United FC
Ryds SK
Hovmantorps GoIF
Ingelstads komb.
Emmaboda komb
Älm/Linn/Konga
LSK (Skruv)
14 10
14 10
14 9
14 7
14 5
14 5
14 3
14 3
4 0
1 3
1 4
1 6
0 9
0 9
1 10
0 11
34
31
28
22
15
15
10
9
30
26
21
19
17
10
0
P99 S gul
Älmhults IF blå
Liatorps IF
Ljungby IF vit
Markaryds IF
GoIF Ling/Agunnaryds IF
Hä/Vi
HiTS united
Västra Torsås IF
14 12
14 12
14 10
14 5
14 4
14 3
14 3
14 0
1 1
0 2
1 3
2 7
4 6
4 7
2 9
0 14
37
36
31
17
16
13
11
0
1
3
5
7
7
8
9
33
27
19
15
13
10
7
P99 SV röd
Värnamo Södra FF vit
IFK Värnamo
Smålandsstenars GoIF
Bredaryds IK
Gislaveds IS
Gnosjö IF gul
Reftele/Västboås
12 11
12 8
12 5
12 4
12 4
12 2
12 2
1
1
2
2
1
3
2
0
3
5
6
7
7
8
34
25
17
14
13
9
8
15 12
15 12
15 9
15 9
15 1
15 1
0 3
0 3
0 6
0 6
1 13
1 13
36
36
27
27
4
4
P99 SV vit
Värnamo Södra FF röd
Gnosjö IF svart
Anderstorps IF vit
Bors SK
Hillerstorps GoIF
Burseryds IF
Kulltorps GOIF
12 12
12 10
12 7
12 5
12 4
12 2
12 0
0 0
0 2
1 4
1 6
1 7
1 9
0 12
36
30
22
16
13
7
0
P99 S röd
Östers IF röd
Sandsbro AIK grön
Ljungby IF blå
Växjö Norra IF gul
Hovshaga AIF blå
Älmhults IF vit
Växjö BK
Alvesta GIF
14 12
14 10
14 8
14 8
14 7
14 3
14 3
14 1
1 1
2 2
0 6
0 6
2 5
1 10
1 10
1 12
37
32
24
24
23
10
10
4
P00 NV röd
Husqvarna FF blå
IFK Öxnehaga
IF Hallby FK vit
Jönköpings Södra IF
IK Tord
Bankeryds SK (B)
Habo IF
Hovslätts IK
14 13
14 12
14 10
14 5
14 4
14 4
14 4
14 2
0 1
0 2
1 3
1 8
1 9
1 9
0 10
0 12
39
36
31
16
13
13
12
6
P99 S vit
LSK gul
Lenhovda IF
Växjö Norra IF svart
Hovshaga AIF röd
Sandsbro AIK gul
FC Växjö
Rottne IF
Åseda IF vit
14 12
14 11
14 8
14 8
14 5
14 5
14 3
14 2
0 2
2 1
1 5
0 6
1 8
0 9
0 11
0 12
36
35
25
24
16
15
9
6
P00 NV vit
Husqvarna FF röd
IF Hallby FK blå
Ekhagens IF
Egnahems BK
Tranås FF röd
IK Vista
Bankeryds SK (S)
Ölmstads IS
14 11
14 10
14 8
14 5
14 5
14 3
14 2
14 1
2 1
2 2
2 4
5 4
4 5
3 8
4 8
0 13
35
32
26
20
19
12
10
3
P99 S svart
Rörvik/Stockaryd
Hovshaga AIF vit
Ljungby IF svart
IFK Lammhult
Vislanda IF
Räppe GOIF
Lagans AIK
Rydaholms GoIF
Moheda IF
16 13
16 12
16 9
16 9
16 7
16 7
16 5
16 3
16 2
2 1
1 3
1 6
0 7
1 8
0 9
3 8
1 12
1 13
41
37
28
27
22
21
18
10
7
P00 NV svart
Waggeryds IK
Skillingaryds IS
Tabergs SK
Wallgårda/Bottnaryd
Månsarps IF
Barnarps IF röd
Hooks IF
12
12
12
12
12
12
12
2 2
0 4
2 3
3 4
2 5
2 7
1 11
26
24
23
18
17
11
1
16
16
16
16
16
16
16
16
16
14
14
10
10
7
6
5
4
0
1 1
0 2
1 5
0 6
0 9
1 9
1 10
0 12
0 16
43
42
31
30
21
19
16
12
0
8
8
7
5
5
3
0
Serietabeller
P00 NV blå
Norrahammars GIS
Barnarps IF svart
Råslätt SK
Tenhults IF
Bankeryds SK (K)
Jönköpings BK
10 10
10 7
10 4
10 3
10 2
10 1
0
0
1
2
0
3
0
3
5
5
8
6
30
21
13
11
6
6
P00 N
ASK/BIK
IF Eksjö Fotboll
Nässjö FF blå
Hjältevad/Mariannelund
Annebergs GIF
Ydre komb. Torpa
Sommens AIF
12 11
12 11
12 7
12 7
12 3
12 1
12 1
0 1
0 1
0 5
0 5
1 8
1 10
0 11
33
33
21
21
10
4
3
P00 M röd
Bäckseda IF svart
Vetlanda FF
Sävsjö FF vit
Österkorsberga IF
Stockaryd/Rörvik
Myresjö IF
Holsby SK
Landsbro IF FK
14 12
14 11
14 9
14 8
14 5
14 3
14 2
14 2
1 1
2 1
2 3
2 4
1 8
0 11
0 12
0 12
37
35
29
26
16
9
6
6
P00 M vit
Nässjö FF röd
Bodafors SK
Hvetlanda GIF
Tranås FF svart
NF 09
Ekenässjöns IF
Bäckseda IF vit
Malmbäcks IF
14 11
14 9
14 8
14 7
14 7
14 5
14 2
14 0
0 3
2 3
1 5
3 4
0 7
1 8
3 9
4 10
33
29
25
24
21
16
9
4
P00 NÖ röd
Frödinge-Brantestad SK
Hultsfreds FK
IF Hebe
Västerviks FF
IFK Västervik blå
Vimmerby IF svart
Södra Vi IF
Tjust IF FF
14 13
14 11
14 9
14 9
14 7
14 4
14 2
14 0
0 1
0 3
0 5
0 5
0 7
0 10
1 11
1 13
39
33
27
27
21
12
7
1
P00 NÖ vit
Oskarshamns AIK svart
Fårbo FF
Rödsle BK
BB 2001
IFK Västervik vit
Vimmerby IF gul
Mönsterås GoIF
IF Ariel
14 12
14 10
14 9
14 8
14 3
14 4
14 2
14 1
1 1
2 2
1 4
1 5
5 6
1 9
2 10
1 12
37
32
28
25
14
13
8
4
P00 Ö
Fagerhult/Björkshult
Högsby IK
Oskarshamns AIK vit
Mörlunda GOIF
IFK Oskarshamn
Kvillsfors IF
10 10
10 7
10 6
10 4
10 2
10 0
0 0
1 2
1 3
0 6
0 8
0 10
30
22
19
12
6
0
P00 SÖ röd
IFK Berga vit
Smedby BoIK
Kalmar FF röd
Pukebergs BK röd
Färjestadens GOIF röd
Lindsdals IF
Möre BK
Nybro IF
14 12
14 11
14 10
14 8
14 5
14 4
14 3
14 0
2 0
2 1
2 2
0 6
0 9
0 10
0 11
0 14
38
35
32
24
15
12
9
0
12 10
12 9
12 7
12 6
12 4
12 3
12 0
0 2 30
0 3 27
1 4 22
0 6 18
3 5 15
1 8 10
1 11
1
Utgått
P00 SV röd
IFK Värnamo
Hestra SSK
Värnamo Södra FF vit
Gnosjö IF gul
Anderstorps IF grön
Gislaveds IS röd
Forsheda IF
Bredaryd/Lanna
14 12
14 10
14 8
14 7
14 6
14 4
14 2
14 1
1 1
1 3
2 4
0 7
3 5
2 8
2 10
1 12
37
31
26
21
21
14
8
4
P00 SÖ svart
Gullabo/Gullaboås
Mörbylånga GoIF
IFK Borgholm
Persnäs AIF
Högsrums FF
Bäckebo GoIF
Orrefors/Flygfors IF
Bergkvara AIF
14 11
14 11
14 9
14 8
14 5
14 4
14 1
14 1
3 0
2 1
2 3
1 5
1 8
3 7
0 13
0 13
36
35
29
25
16
15
3
3
P00 SV vit
Värnamo Södra FF röd
Gnosjö IF svart
Gislaveds IS vit
Unnaryds GoIF
Smålandsstenars GoIF
Anderstorps IF vit
Reftele/Västboås
Hångers IF
14 13
14 7
14 6
14 7
14 6
14 5
14 1
14 0
0 1
3 4
6 2
3 4
4 4
2 7
3 10
1 13
39
24
24
24
22
17
6
1
P00 S röd
Hovshaga AIF blå
Alvesta GIF
Östers IF röd
IFK Grimslöv
Vederslöv-Dänningelanda IF
Slätthögs BOIF
Gransholms IF
Växjö Norra IF gul
Vislanda IF
16 13
16 12
16 10
16 7
16 5
16 5
16 3
16 4
16 2
1 2
2 2
3 3
2 7
4 7
4 7
4 9
1 11
1 13
40
38
33
23
19
19
13
13
7
12
12
12
12
12
2
3
2
1
2
P00 SÖ vit
IFK Berga blå
Färjestadens GoIFvit
Hossmo BK
Kalmar Södra IF
Kalmar FF vit
Pukebergs BK vit
Ljungbyholms GoIF
Trekantens IF
P00 S vit
Älmhults IF blå
Sandsbro AIK
Östers IF vit
Växjö BK svart
Hovshaga AIF röd
Ljungby IF vit
P00 S svart
Älmhults IF vit
Markaryds IF
Ljungby IF blå
Angelstads IF
Lagans AIK
Ryssby IF
15 14
15 10
15 8
15 4
15 3
15 0
15 15
15 11
15 9
15 4
15 3
15 2
P00 S blå
Östers IF blå
Växjö BK gul
Alstermo/Älghult
Räppe GOIF
Rottne IF
Braås GoIF
Åseda IF
Lenhovda IF
Växjö Norra IF svart
16
16
16
16
16
16
16
16
16
P00 S gul
Ingelstads komb.
LSK
Emmaboda IS
Tingsryd United FC
Älm/Linn/Konga
Hovmantorps GoIF
Urshults IF
Åryds IK
14 14
14 9
14 9
14 8
14 5
14 3
14 3
14 1
13
10
10
10
10
4
3
3
1
1 0
2 3
2 5
2 9
4 8
1 14
0 0
0 4
1 5
1 10
0 12
0 13
1
3
2
1
0
1
3
1
4
43
32
26
14
13
1
45
33
28
13
9
6
2
3
4
5
6
11
10
12
11
40
33
32
31
30
13
12
10
7
0 0
2 3
2 3
3 3
1 8
0 11
0 11
0 13
42
29
29
27
16
9
9
3
F95 N1
Tranås FF 9-m
Hovslätts IK
Mariebo IK 9-m
Nässjö FF
IF Hallby FK 9-m
IF Eksjö Fotboll 9-m
Råslätt SK
F95 N2
Gränna AIS
Egnahems BK 9-m
Waggeryds IK
Habo IF
Gripenbergs BK 9-m
Tenhults IF 9-m
F95 M
Österkorsberga IF 9-m
Alstermo IF 9-m
Åseda IF 9-m
Lenhovda IF
Hultsjö IF Atom
NF-09 9-m
Virserums SGF 7-m
F95 NÖ
Högsby IK
Rosenfors IK
Södra Vi/Rumskulla
Kristinebergs FF
Vimmerby IF 9-m
IF Hebe 9-m
Tjust IF FF
F95 SÖ
Madesjö IF
Lindsdals IF
Ljungbyholms GoIF
Emmaboda IS
Smedby BoIK
Hossmo BK
IFK Kalmar 9-m
Torsås/Bergkvara 9-m
F95 S
Ljungby IF
IFK Värnamo
Sandsbro AIK
Moheda IF
Råstorp/Timfors/HiTS
Delary komb. 9-m
Hovmantorps GoIF 9-m
8
6
4
4
3
2
3
6
7
7
26
21
14
13
11
Utgått
Utgått
15 13
15 10
15 7
15 6
15 4
15 1
1 1
1 4
3 5
3 6
0 11
0 14
10
10
10
10
10
10
1
0
2
3
3
1
7
7
6
4
1
0
2 22
3 21
2 20
3 15
6
6
9
1
Utgått
12 11
12 10
12 7
12 5
12 4
12 2
12 1
0 1
1 1
1 4
1 6
1 7
0 10
0 11
10
10
10
10
10
10
0
3
2
3
1
1
8
5
5
4
2
1
15 13
15 13
15 6
15 5
15 3
15 1
40
31
24
21
12
3
33
31
22
16
13
6
3
2 24
2 18
3 17
3 15
7
7
8
4
Utgått
Utgått
1 1 40
1 1 40
2 7 20
1 9 16
2 10 11
1 13
4
Utgått
25
Serietabeller
F95 SV
Forsheda/Bredaryd
Burseryd/Skeppshult
Bors SK
Smålandsstenars GoIF 9-m
Landeryds GoIF 9-m
Skillingaryds IS
Anderstorps IF
Gislaveds IS
12 12
12 10
12 6
12 4
12 4
12 2
12 1
0 0 36
0 2 30
2 4 20
2 6 14
1 7 13
0 10
6
1 10
4
Utgått
F96 NV
Husqvarna FF
Hvetlanda GIF
Habo IF
Bankeryds SK
IFK Värnamo
IF Haga
Vrigstads IF
Gislaveds IS
Gnosjö Spirit FC 9-m
Bodafors/Stensjön
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
14
11
11
8
5
4
3
3
1
1 1
2 2
2 5
1 6
4 6
4 9
5 9
4 11
3 12
2 15
49
44
35
34
28
19
17
13
12
5
F96 N
IF Eksjö Fotboll
Vetlanda/Bäckseda
Tranås FF
Nässjö FF
HIS/MAIS 9-m
Ydre komb. Österbymo
Horn-Hycklinge IF 9-m
ASK/BIK/LIF 9-m
14 12
14 10
14 9
14 9
14 7
14 4
14 1
14 1
1 1
0 4
2 3
1 4
2 5
0 10
0 13
0 13
37
30
29
28
23
12
3
3
F96 M
Lekeryd-Svarttorps SK
Taberg/Månsarp 9-m
Hultsjö IF Atom
Ölmstad/Vista 9-m
Tenhults IF 9-m
Landsbro IF
15 15
15 11
15 6
15 4
15 3
15 3
0 0
1 3
0 9
1 10
3 9
1 11
45
34
18
13
12
10
F96 SÖ
IFK Kalmar 9-m
Färjestadens GoIF
Smedby BoIK 9-m
IFK Borgholm
RM/SSG IF
Blomstermåla IK
Kalmar Södra IF
Mönsterås GIF
Mörbylånga GoIF 9-m
16 16
16 13
16 8
16 8
16 5
16 5
16 5
16 4
16 1
0 0
1 2
2 6
2 6
2 9
2 9
1 10
3 9
1 14
48
40
26
26
17
17
16
15
4
F96 S1
Emmaboda komb.
Tingsryds FF
Ingelstads IK
Växjö FF
Hovshaga AIF 9-m
Urshults IF
15 10
15 9
15 7
15 6
15 4
15 3
3
0
1
0
3
5
2
6
7
9
8
7
33
27
22
18
15
14
F96 S2
Sandsbro AIK
Åby/Tjureda IF
Alvesta/Gransholm
Vederslöv-Dänningelanda IF
Älmhults IF
Ljungby IF
Moheda IF 9-m
IFK Lammhult 9-m
14 11
14 8
14 8
14 7
14 7
14 6
14 2
14 0
2 1
2 4
1 5
2 5
1 6
4 4
2 10
0 14
35
26
25
23
22
22
8
0
26
F97 NV1
IFK Värnamo
Tranås FF
Habo IF
Mariebo IK
NGIS/NIK 9-m
IF Hallby FK
Bankeryds SK
Nässjö FF
14 13
14 9
14 6
14 6
14 4
14 5
14 4
14 1
1 0
2 3
2 6
1 7
6 4
1 8
1 9
2 11
40
29
20
19
18
16
13
5
F97 NV2
Husqvarna FF 9-m
IK Tord
Skillingaryds IS 9-m
Råslätt SK
Malmbäcks IF 9-m
Forserums IF 9-m
Fredriksdals BK 9-m
12 10
12 7
12 7
12 7
12 4
12 3
12 2
0 2
2 3
1 4
0 5
0 8
1 8
0 10
30
23
22
21
12
10
6
F97 N
Vetlanda/Bäckseda 9-m
Hultsjö IF Atom 9-m
Hvetlanda GIF
IF Eksjö Fotboll
HIS/MAIS 9-m
Myresjö IF 7-m
Flisby SK 9-m
ASK/BIK/LIF
14 14
14 11
14 9
14 6
14 5
14 4
14 2
14 1
0 0
1 2
1 4
2 6
1 8
2 8
0 12
1 12
42
34
28
20
16
14
6
4
F97 NÖ
Rödsle BK
Västerviks FF
Kristinebergs FF
Vimmerby IF 9-m
Tjust IF FF
Hultsfreds FK 7-m
Rosenfors IK 7-m
Fagerhult/Björkshult 9-m
IFK Västervik 7-m
Storebro/Hebe 7-m
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
3
3
2
4
1
1
2
1
0
1
48
45
35
31
31
19
17
16
15
4
F97 SÖ
Färjestadens GoIF
Madesjö IF
IFK Kalmar
Lindsdals IF
Tvärskog/Påryd
Böda/Högby IF 7-m
Mönsterås GOIF 9-m
Trekantens IF 9-m
IFK Borgholm 7-m
14
14
14
14
14
14
14
14
15
14
11
9
10
6
5
5
5
1
9
8
8
7
6
4
2
1
0
1
5
5
7
11
11
12
13
16
2 3 29
3 3 27
3 3 27
2 5 23
5 3 23
4 6 16
1 11
7
2 11
5
Utgått
F97 S1
Växjö FF
Hovshaga AIF
Ljungby IF 1
Ryssby komb. 9-m
Hjortsberga IF 9-m
Gransholm/Alvesta
Räppe GOIF
IFK Grimslöv 7-m
Rottne/Åby 9-m
16 14
16 13
16 7
16 6
16 6
16 6
16 6
16 4
16 3
1 1
3 0
1 8
2 8
2 8
2 8
0 10
2 10
1 12
43
42
22
20
20
20
18
14
10
F97 S2
Ene - Vi 9-m
Älm/Linn/Konga 9-m
Åryds IK 9-m
Åseda IF 9-m
Emmaboda komb. 9-m
LSK 7-m
15 13
15 10
15 8
15 6
15 3
15 0
1 1
2 3
2 5
1 8
3 9
1 14
40
32
26
19
12
1
F97 SV
Rydaholms GoIF 7-m
Smålandsstenars GoIF 9-m
Unnaryd/Lidhult 7-m
Ljungby IF 2 9-m
Hillerstorps GoIF 7-m
12 10
12 8
12 5
12 4
12 0
1 1
2 2
1 6
2 6
0 12
31
26
16
14
0
F98 NV röd
Habo IF blå
IF Haga
Ölmstad/Vista
Tabergs SK
IF Hallby FK
Husqvarna FF röd
Bankeryds SK gul
Tranås FF
Nässjö FF blå
16 13
16 11
16 11
16 7
16 6
16 6
16 4
16 4
16 0
1 2
4 1
2 3
4 5
2 8
1 9
3 9
1 11
2 14
40
37
35
25
20
19
15
13
2
F98 NV vit
Husqvarna FF blå
Barnarps IF
IK Tord
Bankeryds SK svart
Jönköpings BK
Mariebo IK
Habo IF vit
Tenhults IF
IFK Öxnehaga
16 14
16 11
16 10
16 8
16 8
16 8
16 4
16 2
16 0
1 1
4 1
1 5
2 6
2 6
1 7
2 10
1 13
0 16
43
37
31
26
26
25
14
7
0
F98 M
Hvetlanda GIF
Vetlanda/Bäckseda
Holsby/Skede/Kvillsfors
Hultsjö IF Atom
Vrigstads IF
Landsbro IF
Österkorsberga IF
Åseda IF
Nässjö FF röd
16 14
16 12
16 11
16 8
16 8
16 7
16 4
16 2
16 1
1 1
2 2
2 3
1 7
1 7
2 7
1 11
0 14
0 15
43
38
35
25
25
23
13
6
3
F98 NÖ
Frödinge-Brantestad SK
Kristinebergs FF
Rödsle BK
IF Stjärnan
Högsby IK
Mönsterås GIF
Timmernabbens IF
12 12
12 8
12 6
12 5
12 4
12 4
12 0
0 0
0 4
1 5
1 6
2 6
1 7
1 11
36
24
19
16
14
13
1
F98 SÖ
Färjestadens GoIF
Smedby BoIK
Lindsdals IF
IFK Kalmar
Torsås GoIF
Hossmo BK
Kalmar Södra IF
Madesjö IF röd
Madesjö IF vit
16 11
16 11
16 9
16 8
16 7
16 7
16 6
16 3
16 1
3 2
0 5
2 5
2 6
4 5
3 6
0 10
4 9
0 15
36
33
29
26
25
24
18
13
3
F98 S röd
Emmaboda IS
Sandsbro AIK
Hovmantorp GoIF
Hovshaga AIF
Växjö FF blå
Ingelstads IK
Lenhovda IF
Tingsryd United FC
14 13
14 11
14 6
14 5
14 5
14 3
14 3
14 2
1 0
2 1
1 7
3 6
0 9
5 6
1 10
3 9
40
35
19
18
15
14
10
9
Serietabeller
F98 S vit
Alvesta/Gransholm
Älmhults IF
Växjö FF vit
Moheda IF
Lagans AIK
Rydaholms GoIF
Göteryds komb.
HiTS united
14 10
14 10
14 10
14 8
14 6
14 3
14 4
14 1
F98 SV
Gislaveds IS
IFK Värnamo
Skillingaryds IS
Bredaryds IK
Waggeryds IK
Smålandsstenars GOIF
Bors SK
Gnosjö IF
F99 NV röd
IF Eksjö Fotboll
Mariebo IK
Bankeryds SK gul
Tranås FF
Ölmstads IS
Ydre komb. Torpa
ASK/BIK/LIF
14 12
14 10
14 9
14 6
14 6
14 2
14 2
14 2
12 11
12 9
12 6
12 4
12 3
12 1
12 0
F99 NV vit
Jönköpings BK
Waggeryds IK
IF Hallby FK
Tabergs SK
Skillingaryds IS
Råslätt SK
Norrahammars IK
Bankeryds SK svart
12 11
12 10
12 6
12 5
12 3
12 2
12 0
2 2
1 3
1 3
0 6
1 7
3 8
0 10
0 13
0 2
1 3
3 2
2 6
2 6
3 9
2 10
1 11
0
1
4
3
2
3
3
1
2
2
5
7
8
9
32
31
31
24
19
12
12
3
36
31
30
20
20
9
8
7
33
28
22
15
11
6
3
0 1 33
1 1 31
3 3 21
0 7 15
3 6 12
2 8
8
1 11
1
Utgått
F99 M
Holsby/Skede/Kvillsfors
Hjältevad/mariannelund
Landsbro IF
Hvetlanda GIF
Hultsjö IF Atom
Bodafors SK
Vrigstads IF
NF-09
Höreda GIF
16 15
16 12
16 12
16 9
16 8
16 5
16 4
16 2
16 1
1
1
0
1
1
1
2
1
0
0
3
4
6
7
10
10
13
15
46
37
36
28
25
16
14
7
3
F99 NÖ
IFK Västervik
Västerviks FF
Hultsfreds FK
Tjust IF FF
Horn-Hycklinge IF
Vimmerby IF
Virserums SGF
12 11
12 7
12 6
12 5
12 3
12 1
12 1
1 0
3 2
4 2
3 4
1 8
3 8
1 10
34
24
22
18
10
6
4
F99 Ö
Lindsdals IF
IFK Kalmar blå
Krokstorps IF
Högsby IK
Rödsle BK gul
Mönsterås GIF
Rödsle BK svart
Kristinebergs FF
14 13
14 12
14 7
14 5
14 5
14 4
14 3
14 1
0 1
1 1
4 3
3 6
2 7
0 10
1 10
1 12
39
37
25
18
17
12
10
4
F99 SÖ
Påryd/Tvärskog
Färjestadens GoIF
Emmaboda IS
IFK Kalmar vit
Madesjö IF
RM/SSG IF
Trekantens IF
12 11
12 7
12 7
12 7
12 5
12 1
12 0
1 0
2 3
1 4
0 5
1 6
2 9
1 11
34
23
22
21
16
5
1
F99 S röd
Sandsbro AIK
Hovshaga AIF
Alvesta/Gransholm
IFK Lammhult
Växjö BK
Ljungby IF vit
Växjö FF blå
12 11
12 6
12 6
12 5
12 4
12 2
12 3
0
2
2
2
1
3
0
1
4
4
5
7
7
9
33
20
20
17
13
9
9
F99 S vit
Urshults IF
Rottne IF
LSK
Tingsryd United FC
Växjö FF vit
Räppe GOIF
FK Älmeboda/Linneryd
12
12
12
12
12
12
12
9
8
8
7
5
2
0
0 3
1 3
0 4
1 4
1 6
1 9
2 10
27
25
24
22
16
7
2
F99 S svart
Ljungby IF blå
Liatorps IF
IFK Grimslöv
Råstorp/Timsfors IF
Lagans AIK
Göteryds komb.
Angelstad IF
12 11
12 8
12 6
12 6
12 4
12 1
12 0
1 0
2 2
4 2
0 6
2 6
2 9
1 11
34
26
22
18
14
5
1
F99 SV
Gislaveds IS
IFK Värnamo
Anderstorps IF
Bredaryds IK
Reftele/Västboås
Burseryds IF
Smålandsstenars GOIF
Hillerstorps GoIF
14 13
14 11
14 7
14 6
14 6
14 4
14 4
14 1
0 1
1 2
1 6
3 5
1 7
1 9
1 9
0 13
39
34
22
21
19
13
13
3
F00 NV röd
Bankeryds SK gul
Egnahems BK
IF Hallby FK
Waggeryds IK
IF Haga
Habo IF
Barnarps IF
Husqvarna FF röd
Mariebo IK
16
16
16
16
16
16
16
16
16
0 4
0 4
2 3
2 4
2 6
2 7
2 11
0 13
0 15
36
36
35
32
26
23
11
9
3
F00 NV vit
Bankeryds SK svart
Tenhults IF
Norrahammars IK
Lekeryd-Svarttorps SK
Husqvarna FF blå
Tabergs SK
Gränna AIS
Månsarps IF
12
12
11
10
8
7
3
3
1
14 11
14 11
14 10
14 7
14 6
14 3
14 3
14 1
1 2
0 3
1 3
2 5
2 6
1 10
0 11
1 12
34
33
31
23
20
10
9
4
F00 N
Holsby/Skede/Kvillsfors
Vetlanda/Bäckseda
Hvetlanda GIF
Ydre komb. Torpa
Tranås FF
Nässjö FF
IF Eksjö Fotboll
Hultsjö IF Atom
Landsbro IF FK
16 13
16 13
16 11
16 8
16 7
16 6
16 3
16 3
16 2
2 1
0 3
3 2
1 7
1 8
1 9
4 9
0 13
0 14
41
39
36
25
22
19
13
9
6
F00 NÖ
Rödsle BK svart
Rödsle BK röd
Västerviks FF
Frödinge/Brantestad SK
Vimmerby IF
Rosenfors IK
B.O.IF
12
12
12
12
12
12
12
2
1
1
3
4
2
1
1
4
4
3
6
8
9
29
22
22
21
10
8
7
F00 SÖ röd
Madesjö IF vit
Lindsdals IF
Kalmar Södra IF
IFK Kalmar blå
Timmernabbens IF
Hossmo BK
15 10
15 9
15 8
15 4
15 4
15 2
2 3
1 5
3 4
4 7
3 8
3 10
32
28
27
16
15
9
F00 SÖ vit
Färjestadens GoIF
Emmaboda IS
Madesjö IF röd
Möre BK
IFK Kalmar vit
Ljungbyholms GoIF
Tvärskog/Påryd
Vissefjärda GoIF
14 13
14 9
14 7
14 6
14 6
14 4
14 4
14 0
0 1
0 5
4 3
4 4
1 7
3 7
2 8
0 14
39
27
25
22
19
15
14
0
F00 S röd
Bors SK
Sandsbro AIK gul
Moheda IF
Ljungby IF vit
Älmhults IF
Ljungby IF blå
15 13
15 8
15 7
15 5
15 4
15 2
1 1
0 7
2 6
3 7
3 8
3 10
40
24
23
18
15
9
F00 S vit
Lenhovda IF
Hovmantorps GoIF
Vederslöv-Dänningelanda IF
Växjö FF
Hovshaga AIF
Sandsbro AIK grön
Åseda IF
12 10
12 7
12 7
12 6
12 5
12 2
12 2
0
1
0
2
0
2
1
2
4
5
4
7
8
9
30
22
21
20
15
8
7
F00 SV
Gislaveds IS
Reftele/Västboås
IFK Värnamo
Smålandsstenar GoIF
Anderstorps IF
Skillingaryds IS
Gnosjö IF
Unnaryds GoIF
14 14
14 11
14 10
14 6
14 6
14 4
14 3
14 0
0 0
1 2
1 3
1 7
0 8
0 10
1 10
0 14
42
34
31
19
18
12
10
0
9
7
7
6
2
2
2
www.smalandsfotbollen.se
12 000 unika besökare/dygn under högsäsong
27
Utmärkelser
Svenska FF:s
förtjänsttecken i silver.
Sten Torneby, Virestad IF
Smålands FF:s förtjänsttecken i guld och Svenska FF:s förtjänsttecken i silver.
Från vänster: Christer Buresson Rottne IF, Curt Andersson IFK Påryd, Marianne Danielsson Södra Vi IF,
Per-Olof Engdahl Stensjöns IF, Abram Franc Stensjöns IF
Smålands FF:s förtjänsttecken i guld.
Från vänster bakre raden: Sigge Angshult Ljungby IF, Göran Eklund Södra Vi IF, Runo Larsson Älmhults IF,
Karl-Börje Svensson Virestad IF, Stefan Petersson Virestad IF,
Från vänster främre raden: Conny Johansson Ljungby IF, Mats Krantz Södra Vi IF
Smålands FF:s förtjänsttecken i guld.
Från vänster bakre raden: Margareta Andersson IFK Påryd, Liselott Reinholdsson IFK Påryd, Per-Gunnar Pettersson Bockara GoIF,
Bengt Axelsson Agunnaryds IF, Mats Nilsson Agunnaryds IF, Rolf Johansson Agunnaryds IF, Inge Rosell Johansfors IF,
Kenth Fransson Johansfors IF, Lars Johansson, Johansfors IF. Från vänster främre raden: Anders Lorentzson Forsheda IF,
Per-Allan Börjesson Bockara GoIF, Conny Norén Hovslätts IK, Magnus Appelberg IK Tord, SmFF, Billy Karlsson Johansfors IF
28
Utmärkelser
SMÅLANDS FF har tillsammans med Sportjournalisternas
Klubb Småland utsett årets pristagare.
Årets damspelare
Årets herrspelare
Etrit Berisha, Kalmar FF
Kalmar FF:s lovande målvakt Etrit Berisha
petade under 2010 Petter Wastå, som varit
förstemålvakt i KFF under 15 års tid.
Berisha, som föddes i Kosovo 1989,
spelade 14 matcher i Allsvenskan under
2010 och höll nollan i sju av dessa.
Därmed vann han den Allsvenska
målvaktsligan med en räddnings-procent
på 88. På sin position är Berisha redan en
av Allsvenskans absolut bästa spelare.
Grattis Etrit
Mamy Ndiaye, IFK Kalmar
IFK Kalmars anfallare Mamy Ndiaye
bidrog starkt när IFK Kalmar blev
Söderettans stora överraskningslag
2010 då laget slutade trea i tabellen.
Ndiaye, som ursprungligen kommer
från Senegal, vann seriens skytteliga
på 22 mål. Tack vare, såväl bra skott,
som huvudspel var hon under 2010
seriens vassaste spelare i boxen.
Ndiaye gjorde även ett stort defensivt
jobb, speciellt i samband med
motståndarhörnor.
Mamy utses därför till årets
damspelare i Smålandsfotbollen
2010.
Årets ungdomsförening - Bankeryds SK
Föreningens verksamhet har ökat med 50% de tre senaste åren. Från 14 lag till
22, vilket är näst flest lag i Sm.FF:s seriespel (14 pojklag och 8 flicklag).
Bankeryds SK har 4-6 ledare i varje åldersgrupp och som alla uppmuntras att
delta i basutbildningarna. Det ger föreningen välutbildade ledare och spelare.
Samtidigt engageras föräldrarna och man får på så sätt en trevlig atmosfär kring
matcharrangemangen och träningarna på Furuvik.
Varje år arrangeras Landslagets Fotbollsskola med ca 200 deltagare.
Grattis Bankeryds SK
Grattis Mamy
Årets domare
Nermin Cisic, Värnamo
Mycket förtjänstfullt har Nermin på
kort tid och med stor målmedvetenhet
avancerat till div. 1 och därmed blivit
en domare av klass.
Han har under 2010 med stor framgång
genomfört Sv.FF:s Steg 5 utbildning,
Elitdomarutbildningen och spås en ljus
och framgångsrik domarkarriär inom
Elitfotbollen.
I och med årets utmärkelse är det
andra gången som Nermin tilldelas
utmärkelsen ”Årets domare i Småland”.
Grattis Nermin
Årets ungdomsledare
Årets kvinnliga ledare
Hadar Starck,
Hadar lägger nästan hela sin fritid
på Stensjöns IF och dess F15-lag.
Utöver lagengagemanget är Hadar
dessutom ungdomsansvarig i
klubben och gör även ekonomiska
uppoffringar för att ungdomsverksamheten ska fungera på bästa sätt.
Hadar har med andra ord hela sitt
hjärta i Stensjöns IF.
Hadar utses därför till året ungdomsledare i Smålandsfotbollen 2010.
Annika Larlind, Egnahems BK
Annika har gått den långa vägen som
tränare - genom samtliga flicklag - till att
de senaste 4 åren träna klubbens damlag.
Hon har genom sitt engagemang bidragit
till en mycket positiv utveckling av
flick- och damfotbollen i Egnahems BK.
Annika engagerar sig även i föreningens
nybörjarfotbollsskola samt i gemensamhetsaktivitet mellan EBK och
Stensholmsskolan.
Annika utses därför till årets kvinnliga
ledare i Smålandsfotbollen 2010.
Grattis Hadar
Grattis Annika
29
Utmärkelser
FÖRENINGAR
SMÅLANDS FF - Uppvaktning vid jubileum
Eneryda IF
Fagerhults AIK
Farstorps BK
Gullabo SK
Hjorted GoIF
IK Vista
Kalmar FF
Pukebergs BK
Rydaholms GoIF
Storebro IF
Visingsö AIS
80 år
75 år
80 år
60 år
75 år
75 år
100 år
80 år
80 år
70 år
75 år
Invigning Idrottsplats
Lindsdals IF
LEDARE
SVENSKA FF
Förtjänsttecken i guld
Arvidsson Göran
Axelsson Bengt
Cedmert Anders
Eklund Göran
Eriksson Åke
Hermansson Lars-Göran
Krantz Mats
Larsson Lennart
Lennartsson Lars-Erik
Nilsson Mats
Persson Rune
Rubin Olof
Sundin Lars-Åke
Pukebergs BK
Agunnaryds IF
Pukebergs BK
Södra Vi IF
Tolg IF
Stensjöns IF
Södra Vi IF
IK Tord
Stensjöns IF
Agunnaryds IF
Tvärskogs IF
Rottne IF
IK Tord
Förtjänsttecken i silver
Andersson Curt
Andersson Kjell
Angser Pär
Buresson Christer
Carlsson Göran
Citron Folke
Danielsson Marieanne
Engdahl Per-Olof
Franc Abram
Henriksson Roland
Lindblad Ove
Torneby Sten
Warga Ferench
Widell Matts
IFK Påryd
IFK Lammhult
Älmhults IF
Rottne IF
Odensvi IF
Rottne IF
Södra Vi IF
Stensjöns IF
Stensjöns IF
Nybro IF
Djursdala SK
Virestads IF
IFK Lammhult
Smålandsstenar GoIF
Förtjänstdiplom
Andersson Johan
Gröön Per
Klingstedt Mariana
Lindén Victoria
Ottosson Lisbeth
Strandberg Rickard
Öhlin Christian
Rydaholms GoIF
Fagerhults AIK
Krokstorps IF
Visingsö AIS
Visingsö AIS
Visingsö AIS
IFK Lammhult
Ungdomsledardiplom
Elgström Christer
Fransson Dennis
Johansson Eva
Johansson Tomas
Jonsson Magnus
Jonsson Peter
Justegård Lars
Karlsson Rolf
Nordström Kalevi
Olai Mikael
Olofsson Joakim
Pettersson Tomas
Petterström Hans
Rickman Bo
Rosqvist Peder
Rudin Joachim
Sköld Niclas
Söderberg Jan
Thelin Bengt
Warsén Tomas
Willstein Hans
Pukebergs BK
IF Stjärnan
Rydaholms GoIF
IF Stjärnan
Pukebergs BK
Pukebergs BK
Pukebergs BK
Pukebergs BK
Pukebergs BK
IK Vista
Rydaholms GoIF
Pukebergs BK
Pukebergs BK
IK Vista
Pukebergs BK
Pukebergs BK
Ekenässjöns IF
Pukebergs BK
Smålandsstenar GoIF
Pukebergs BK
Pukebergs BK
SMÅLANDS FF
Förtjänsttecken i guld
Abram Franc
Andersson Christer
Andersson Conny
Andersson Curt
Andersson Kjell
Andersson Margareta
Angser Pär
Angshult Sigge
Appelberg Magnus
Axelsson Bengt
Axelsson Göran
Axelsson Lars
Bohm Mats
Buresson Christer
Börjesson Per-Gunnar
Carlsson Arne
Carlsson Curt
Citron Folke
Danielsson Marieanne
30
Stensjöns IF
Virestad IF
Ljungby IF
IFK Påryd
IFK Lammhult
IFK Påryd
Älmhults IF
Ljungby IF
IK Tord
Agunnaryds IF
Husqvarna FF
Agunnaryds IF
Sommens AIF
Rottne IF
Bockara GoIF
Husqvarna FF
Odensvi IF
Rottne IF
Södra Vi IF
Eklund Göran
Engdahl Per-Olof
Ferench Warga
Fransson Kenth
Johansson Lars
Johansson Rolf
Karlsson Benny
Karlsson Billy
Karlsson Harry
Krantz Mats
Larsson Lennart
Larsson Runo
Lorentzson Anders
Magnusson Leif
Nilsson Mats
Nilsson Sven
Norén Conny
Persson Lennart
Persson Ove
Petersson Stefan
Reinholdsson Liselott
Rosell Inge
Sundin Lars-Åke
Svensson Karl-Börje
Svensson Kennert
Svensson Yngve
Södra Vi IF
Stensjöns IF
IFK Lammhult
Johansfors IF
Johansfors IF
Agunnaryds IF
Ljungby IF
Johansfors IF
Ljungby IF
Södra Vi IF
IK Tord
Älmhults IF
Forsheda IF
Virestad IF
Agunnaryds IF
Vissefjärda GoIF
Hovslätts IK
Sommens AIF
Ljungby IF
Virestad IF
IFK Påryd
Johansfors IF
IK Tord
Virestad IF
Vissefjärda GoIF
Vissefjärda GoIF
Förtjänsttecken i silver
Alfsdotter Charlotte
Andersson Johan
Bjerker Gustaf
Carlsson Håkan
Carlsson Rolf
Claesson Björn
Danielsson Fredrik
Danielsson Mats
Eriksson Ann-Charlotte
Fager Erland
Harmander Jan-Olof
Hilding Anders
Holgersson Lars
Holmberg Arne
Johansson Göran
Johansson Jan
Johansson Lars-Willy
Johnsson Margareta
Johansson Nicklas
Karlsson Inger
Lagerkvist Ros-Marie
Lindén Victoria
Ljung Roger
Lund Glenn
Martinsson Birger
Nestor Magnus
Nilsson Bo
Ohlsson Jan
Olsson Kent
Oskarsson Inge
Ottosson Lisbeth
Petersson Ingemar
Öhlin Christer
Rydaholms GoIF
Rydaholms GoIF
IF Stjärnan
Fagerhults AIK
Visingsö AIS
IK Vista
Tvärskogs IF
Bodabruk GoIF
Tvärskogs IF
Örjansklubben
Pukebergs BK
Rydaholms GoIF
Norra Tång BK
Farstorps IF
Hjorteds GoIF
Åryds IK
Fagerhults AIK
Norra Tång BK
Farstorps IK
Krokstorps IF
Norra Tång BK
Visingsö AIS
IF Stjärnan
Rydaholms GoIF
Farstorps IF
Vimmerby IF
Berga GIF
Rydaholms GoIF
Bockara GoIF
Berga GIF
Visingsö AIS
Fagerhults AIK
IFK Lammhult
Förtjänstdiplom
Adauktusson Ola
Adrian Margareta
Andersson Jonas
Andersson Marie
Andersson Nils-Ove
Aspernäs Yvonne
Axelsson Stefan
Bengtsson Björn
Blom Hagelin Pia
Blomberg Joakim
Burman Dan
Claesson Björn
Dahlberg Fritz
Ekstrand Fredrik
Elgström Christer
Elmersson Ann-Charlotte
Elmersson Peter
Gröön Per
Gustavsson Berit
Hedin Gunilla
Holgersson Inger
Holgersson Majvor
Johansson Bo
Johansson Fredrik
Johansson Gun
Johansson Helen
Johansson Ulla-Britt
Jonsson Peter
Jonsson Stewe
Karlsson Anna-Lena
Lilja Rolf
Lundgren Kerstin
Nordström Kalevi
Pettersson Tommy
Petterström Hans
Stigemyr Göran
Svensson Albert
Timmerbäck Tony
Wahlström Gerd
Wahlström Mats
Werner Lennart O
Wikingsson Hans
Ljungby IF
Norra Tång BK
Liatorp IF/Älmhults IF
Farstorps IK
Farstorps IK
Norra Tång BK
Krokstorps IF
Ljungby IF
Hjorteds GoIF
Tvärskogs IF
Ljungby IF
IK Vista
Farstorps IK
Eneryda IF
Pukebergs BK
Farstorps IK
Farstorps IK
Fagerhults AIK
IK Vista
Farstorps IK
Norra Tång BK
Norra Tång BK
Farstorps IK
Eneryda IF
Farstorps IK
Eneryda IF
Norra Tång BK
Rydaholms GoIF
Farstorps IK
Eneryda IF
Vimmerby IF
Krokstorps IF
Pukebergs BK
Pukebergs BK
Pukebergs BK
Anderstorps IF
Krokstorps IF
Ljungby IF
Farstorps IK
Farstorps IK
Tvärskogs IF
Eneryda IF
Ungdomsledardiplom
Ahlqvist Per
Ainemo Björn
Albertsson Johan
Andersson Lars-Erik
Andersson Maria
Andersson Peter
Bjerker Kristoffer
Björnholm Magnus
Bringsén Michael
Carlsson Hans
Carlsson Stefan
Claesson Björn
Dahl Jan
Edvardsson Benny
Edvardsson Tomas
Emanuelsson Mattias
Eriksson Urban
Ersson Jonas
Fridh Peter
Fritzell Björn
Föghner Niklas
Guterstam Lars
Göthesson-Ekenhagen Mattias
Hallén Per-Ola
Hallgren Petra
Hammenstrand Tomas
Hiljanen Petri
Holmberg Conny
Håkansson Niklas
Jaldevik Lars
Johansson Mikael
Johansson Torbjörn
Jung Patrick
Jönsson Mattias
Karlsson Elisabeth
Karlsson Ola
Karlsson Theresia
Karlsson Ulrik
Kjellberg Anders
Liljeqwist Johan
Lindfors Magnus
Lindgren Magnus
Lindgren Per
Molin Tomas
Nilsson Christopher
Nilsson Robert
Nilsson Stefan
Nilsson Tony
Nordström Thomas
Nyström Anders
Pettersson Mikael
Roslund Magnus
Rydberg Tobias
Sjöstrand Andreas
Stenberg Ulrik
Stenqvist Tony
Sterndahlen Perry
Strandquist Anders
Ström Lars
Strömhag Anna
Sundman Stefan
Svanesohn Per
Söderberg Anna-Lena
Tallberg Susanna
Thillberg Niklas
Tropp Jari
Ulfves Stefan
Öberg Jonas
Ödeen Mats
Östlund Robert
Smålandsstenar GoIF
Hultsfreds FK
Hultsfreds FK
Hjorteds GoIF
IF Stjärnan
Pukebergs BK
IF Stjärnan
IF Stjärnan
Markaryds IF
Farstorps IK
Farstorps IK
Mariebo IK
Ljungby IF
Hjorteds GoIF
Ljungby IF
Ljungby IF
Pukebergs BK
IF Stjärnan
IK Vista
Ljungby IF
Hultsfreds FK
Farstorps IK
Pukebergs BK
Pukebergs BK
IK Vista
Pukebergs BK
IK Vista
IF Stjärnan
Pukebergs BK
Smålandsstenar GoIF
Markaryds IF
Mariebo IK
IK Vista
Markaryds IF
Hjorteds GoIF
Pukebergs BK
Eneryda IF
IK Vista
Mariebo IK
Farstorps IK
Pukebergs BK
Fagerhults AIK
Fagerhults AIK
Pukebergs BK
Markaryds IF
Fagerhults AIK
Mariebo IK
Ekenässjöns IF
Farstorps IK
Vimmerby IF
Pukebergs BK
Ljungby IF
Rydaholms GoIF
Ljungby IF
Smålandsstenar GoIF
Smålandsstenar GoIF
Mariebo IK
Ljungby IF
Pukebergs BK
Krokstorps IF
Pukebergs BK
Mariebo IK
Pukebergs BK
IK Vista
Markaryds IF
IK Vista
IK Vista
Pukebergs BK
IK Vista
Rydaholms GoIF
DOMARE
Svenska FF
Årets domarklocka
Susanna Johansson
Eriksmåla
Smålands FF
15 års nålen
Akthagen Tomas
Aspegren Joakim
Pettersson Anders
Nykvist Bernt
Grahn-Gustavsson Håkan
Mörbylånga
Kalmar
Växjö
Jönköping
Jönköping
INSTRUKTÖRER
Svenska FF
Tränarmärke i silver
Rehn Anders
Burseryd
Tränarmärke i brons
Bohman Michael
Bäckström Eivon
Dahlström Linda
Danielsson Mats
Ekman Thomas
Frisenette-Finch Pieter
Gustavsson Hans
Hallin Michael
Hernström Bengt-Göran
Idebäck Arne
Jörnborn Stefan
Lindster Thomas
Lundqvist Helena
Magnusson Peter
Petersson Lennart
Vimmerby
Jönköping
Jönköping
Nybro
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Loftahammar
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Jönköping
Smålandsmästare
SMÅLANDS
MÄSTARE
DISRIKTSTÄVLINGAR
Veteran Herrar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Vimmerby IF
Tranås FF
Tranås FF
Tranås FF
Tranås FF
Smålandsstenars GoIF
Herrar
1977
1978
1979
1980
1981
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
90/91
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Östers IF
Kalmar FF
Kalmar FF
Kalmar FF
Kalmar FF
Hultsfreds FK
Lessebo GoIF
Alvesta GoIF
IFK Värnamo
Vislanda IF
Östers IF
Nässjö FF
Myresjö IF
Reftele GoIF
Jugoslaviska IF
Sävsjö FF
Alvesta GoIF
Stensjöns IF
Hvetlanda GoIF
Hvetlanda GoIF
Tabergs SK
Stensjöns IF
Kånna IF
IK Tord
Växjö BK
Husqvarna FF
Kalmar AIK FK
Jönköping Södra IF
Tenhults IF
IF Hagapojkarna
Husqvarna FF
Oskarshamns AIK
Lindsdals IF
Damer
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
FK Växjö
Nässjö IF
Östers IF
Östers IF
Östers IF
IFK Värnamo
IFK Värnamo
Norrahammars GIS
IK Tord
Östers IF
Östers IF
Östers IF
Östers IF
Älmhults IF
IFK Jönköping
IFK Jönköping
IFK Värnamo
IFK Jönköping
Loverslunds BK
IFK Öxnehaga
Östers IF
Östers IF
Östers IF
Husqvarna FF
Husqvarna FF
Husqvarna FF
Mariebo IK
Lindsdals IF
Lindsdals IF
Lindsdals IF
IFK Kalmar
Juniorer Herrar
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
Ängö IF
Husqvarna IF
Husqvarna IF
Tranås AIF
Husqvarna IF
Kalmar AIK
Husqvarna IF
Kalmar FF
Norrahammars GIS
Växjö BK
Ljungby IF
Husqvarna IF
Ljungby IF
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Jönköping Södra IF
Jönköping Södra IF
Jönköping Södra IF
Kalmar AIK
Alvesta GoIF
IK Tord
Huskvarna Södra IS
IFK Värnamo
Kalmar FF
IFK Värnamo
Nässjö IF
Jönköping Södra IF
Husqvarna IF
Huskvarna Södra IS
Huskvarna Södra IS
Jönköping Södra IF
Jönköping Södra IF
Jönköping Södra IF
Lessebo GoIF
Emmaboda IS
Västerviks AIS
Pukebergs BK
Husqvarna IF
Jönköping Södra IF
Hvetlanda GoIF
Waggeryds IK
Vislanda IF
Husqvarna IF
Jönköping Södra IF
Östers IF
Nässjö IF
Östers IF
Jönköping Södra IF
Östers IF
Kalmar FF
Östers IF
Husqvarna IF
Nybro IF
Östers IF
Östers IF
Östers IF
Östers IF
Östers IF
Östers IF
Östers IF
Kalmar FF
Bankeryds SK
Jönköping Södra IF
IFK Värnamo
Kalmar FF
Kalmar FF
Östers IF
Östers IF
Kalmar FF
Kalmar AIK
Östers IF
Hultsfred FK
Östers IF
Kalmar FF
Östers IF
Östers IF
Östers IF
Östers IF
Kalmar FF
Östers IF
Husqvarna FF
Nybro IF
Kalmar FF
Ljungby IF
Jönköping Södra IF
Kalmar FF
Kalmar FF
IFK Värnamo
IFK Värnamo
Jönköpings Södra IF
Juniorer Damer
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1984
1985
1986
1990
1991
1992
1993
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ryssby IF
Huskvarna Södra IS
Norrahammars GIS
Vetlanda FF
Jenny BK
Jenny BK
Växjö BK
IFK Värnamo
IFK Kalmar
Lindsdals IF
Östers IF
Östers IF
Rödsle BK
Rödsle BK
Växjö FF
Emmaboda IS
Mariebo IK
Mariebo IK
IFK Värnamo
Ormaryds IF
Ormaryds IF
IFK Kalmar
Pojk - DM (17 år)
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2010
Kalmar FF
Hultsfreds FK
Kalmar FF
Kalmar FF
IF Hagapojkarna
Nybro IF
Husqvarna FF
Östers IF
Kalmar FF
Flick - DM (17 år)
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2010
Färjestadens GoIF
Tingsryds AIF
Tingsryds AIF
Tingsryds AIF
Tingsryds AIF
Ingelstad IK
Husqvarna FF
IFK Värnamo
Pojk - DM (16 år)
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Västerviks AIS
Kalmar FF
Lessebo GoIF
Vislanda GoIF
Kalmar AIK
Strömsnäsbruks IF
Vetlanda FF
Jönköping Södra IF
Kalmar AIK
Kalmar AIK
Aneby SK
Östers IF
Östers IF
Jenny BK
Vimmerby IF
Jönköping Södra IF
Hvetlanda GoIF
Östers IF
Mönsterås GoIF
Burseryds IF
Räppe GIF
Vetlanda FF
Östers IF
Kalmar FF
Östers IF
IFK Värnamo
IFK Värnamo
Växjö BK
Färjestadens GoIF
Östers IF
Kalmar FF
IK Tord
Nässjö FF
Kalmar FF
Östers IF
Hultsfreds FK
Nybro IF
Jönköping Södra IF
Växjö BK
Husqvarna FF
Ingelstad IK
Växjö BK
Östers IF
Habo IF
Färjestadens GoIF
Jönköping Södra IF
Ljungby IF
Östers IF
IFK Värnamo
Hovmantorps GIF
Östers IF
IFK Värnamo
Flick - DM (16 år)
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Vimmerby IF
Vimmerby IF
Vimmerby IF
Lagans AIK
IFK Värnamo
IFK Kalmar
Östers IF
IFK Kalmar
Vimmerby IF
Vimmerby IF
Landsbro IF
Vislanda IF
Tingsryds AIF
Tingsryds AIF
IFK Värnamo
Tingsryds AIF
Växjö FF
IFK Öxnehaga
Mariebo IK
Växjö FF
Madesjö IF
Hovslätts IK
IFK Värnamo
2005
2006
2007
2008
2009
Lindsdals IF
Madesjö IF
IFK Värnamo
Madesjö IF
IFK Värnamo
Lilla Pojkcupen (14 år)
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Tranås BoIS
Nässjö IF
Jönköping Södra IF
Alvesta GoIF
Alvesta GoIF
Östers IF
Hvetlanda GoIF
Mönsterås GoIF
Mönsterås GoIF
Burseryds IF
Östers IF
Kalmar FF
Östers IF
Alvesta GoIF
Östers IF
Östers IF
Vetlanda FF
Östers IF
Alvesta GoIF
Växjö BK
Kalmar FF
Östers IF
Kalmar FF
Östers IF
Habo IF
Östers IF
Ljungby IF
IF Hallby
Vetlanda FF
Egnahems BK
Växjö BK
Jönköping Södra IF
Östers IF
Östers IF
IFK Gislaved
Växjö BK
Jönköping Södra IF
IFK Värnamo
Habo IF
IFK Värnamo
IFK Värnamo
Emmaboda IS
Östers IF
Kalmar FF
Lindsdals IF
Lilla Flickcupen (14 år)
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Vederslöv/Dänningelanda IF
Burseryds IF
Vetlanda FF
Vetlanda FF
Växjö BK
Växjö BK
Växjö BK
Växjö Norra IF
Lagans AIK
Lindsdals IF
Vimmerby IF
Tranås AIF
Tranås AIF
Vimmerby IF
Vimmerby IF
Färjestadens GIF
Vimmerby IF
Vimmerby IF
Tingsryds AIF
Linneryds AIF
FK Älmeboda/Linneryd
Lindsdals IF
IF Eksjö Fotboll
IF Eksjö Fotboll
IF Hagapojkarna
Vimmerby IF
Växjö FF
Rödsle BK
Vimmerby IF
Lindsdals IF
Lindsdals IF
Madesjö IF
Alvesta GoIF
Rödsle BK
Egnahems BK
Gislaveds IS
31
Detta är Småländsk fotboll
7 191
licenserade
tjejer
/fr o m 15 år)
21 395
licenserade
herrar
(fr o m 15 år)
Ca: 14,5
milj kr
i omsättning
456
Herrlag i
SmFF serier
15
Juniorlag
139
Damlag i
SmFF serier
36
Herrlag i
SvFF serier
1160
ungdomslag
1570
ungdomsdomare
11
Damlag i
SvFF serier
3 Elitdamdomare
4 Superettan AD
475
seniordomare
412
lag i senior,
junior-, ungdoms- och
veteran-DM
31 seniorlag
17 juniorlag
46 ungdomslag
i SM Futsal
kval
8 063
futsallicenserade
(fr o m 15 år)
3 908
delt. och 56
föreningar i
Landslagets
Fotbollskola
Föreningsbesök i
205
föreningar
24
landslagsspelare
32
40
seriespelande
ungdomsfutsal
lag
343
föreningar
150
klasser i
klassturneringar
75
nyutbildade
distriktsdomare
6 180
deltagare
på spelarutb.
läger
270
grova
bestraffningar
1 662
kurs utbildade
tränare
(302 tjejer)
17
internationella
domaruppdrag
54 tränarkurser på
hemmaplan
214
lägerinstruktörer
760
deltagare på
fotbolläger
(bredd)
11 854
lärgruppsutbildade
tränare
38 633
lärgruppsdeltagare
82
sanktionerade
tävlingar
195
ledare har
erhållit SmFF
utmärkelser
2+9
inomhushallar
Totalt har Smålands FF ”delat ut”
Idrottslyftet
23 964 158 kr
Växjö
Målilla
Jönköping
Inför Idrottslyftet år 4 gjorde vi en extra satsning för att sprida ”goda exempel” på vad man kan söka idrottslyftspengar till. I samband
med ungdomsledarträffarna fick föreningarna chansen att lyssna till ”goda exempel” då några utvalda föreningar var inbjudna och
föreläste om just sitt projekt. Det blev många och bra diskussioner. Ett stort tack till föreningarna som ställde upp och föreläste.
Träffarna genomfördes i Sävsjö, Kalmar, Gnosjö, Målilla, Växjö och Jönköping.
Smålands FF´s prioriterande områden för år 4: Satsning 14-19 år, Utveckla det organisatoriska ledarskapet i föreningen,
Nystart eller omstart av verksamhet, Projektstöd, Subventioner av deltagaravgifter, Teamtalk.
SAMMANSTÄLLNING
Idrottslyftet år 4
Idrottslyftet år 3
Idrottslyftet år 2
Idrottslyftet år 1
Handslaget år 4
Handslaget år 3
Handslaget år 2
Handslaget år 1
Antal
ansökningar
400
314
230
185
173
179
92
84
Antal sökande
föreningar
124
100
108
103
103
103
72
66
Antal beviljade
ansökningar
361
265
212
173
155
138
81
49
Fördelade
medel
3 820 030 kr
3 680 032 kr
3 718 085 kr
3 986 246 kr
3 557 196 kr
2 751 539 kr
1 834 330 kr
616 700 kr
Landskamper i Småland 2010
P16-landskamp 8 juni
Sverige - Slovakien 2-2
P16-landskamp 10 juni
Sverige - Slovakien 2-2
VM-kval damer 25 augusti
Sverige - Wales 5-1
Rydaholm GOIF var medarrangörsföreningen när Sveriges P16-lag mötte
Slovakien på Kungshall i Rydaholm.
Publik: 679
Precis som två dagar tidigare slutade
drabbningen oavgjort mellan Sverige
och Slovakien i P94. Jesper Andersson
och Anton Agebjörn var återigen
Smålands spelarrepresentanter.
Anfallsparet Lotta Schelin och Josefine
Öqvist stod för målen när Wales
besegrades med 5-1 på Värendsvallen
i Växjö. Trots att det regnade och var
riktigt kallt kom det 2091 åskådare.
Den här gången var Älmhults IF
medarrangörsförening och bjöd upp till
fest på Älmekulla. Publik: 1155
I och med segern mot Wales vann
Sverige kvalgruppen och fick spela två
playoff-matcher mot Danmark. Dessa
båda matcher slutade med en seger
och en oavgjort vilket innebär att VMbiljetten är klar.
Trots att Sverige fick spela med 10 man
en stor del av matchen lyckades man nå
oavgjort 2-2. Spelare från Småland var
Jesper Andersson Östers IF(Forsheda IF)
och Anton Agebjörn Kalmar FF.
Domare: Mikael Eriksson, Huskvarna.
Assisterande: Anders Jansson och
Julian Poulsen Sosefo, båda från
Jönköping.
Domare: Nermin Cisic, Lammhult.
Assisterande: Matija Rafaj, Agunnaryd,
och Tomas Bergström, Jönköping
Kalmar FF segrare i P17 DM
Gislaveds IS segrare i F14 DM