Aslaug Jakobsen og hennes aner på Andenes

Comments

Transcription

Aslaug Jakobsen og hennes aner på Andenes
Gnr. 52 Østre Salberget
vig, Magnus Bergiton Rasmassen, og kona hans, Eueline (Lina) Marie Røsnes (par 1918).
Lina var søster til Rolf Røsnes (se gnr. 53) og Ragna
Røsnes (se gnr. 58). Magnus begynte som høvedsmann på egen båt i 1929, da han kjøpte motorskøyta
«Anna>>,som Nikolai Thoresen hadde eid (se gnr.
58). Den forlenga han i 1940 fra 36 til 40 fot, så
brukte han den til i 1950. Da bytta han den ut med
den like store kutteren <Terje».
Kong Hans gt. 32
Konrad Martin Isaksen og Lydia Strand (par 1927)
venta i sju år etter giftemålet før de festa tomt og
bygde hus. I 1934 var det igjen blitt mulig å ta opp
lån uten å risikere utpantninger og tvangsauksjon, og
paret unngikk begge deler.
Konrad kom fra Ibestad, og han dreiv fiske. Lydia
hørte til en av de største søskenflokkene vi veit om i
Andøy. Hun hadde sju eldre søsken og seks yngre, og
alle var gift.
Kong Hans gt. 34
Lengst sør på innmarka til Østre Salberget blei
det bygd to hus i 1912 (se også neste tomt). Det ene
paret som bosatte seg der, var EdvardJohanJakobsen
og Anna Magdalene Andersen (par 1892). Før de
flytta dit, bodde de som husmenn på gnr. 57.
Edvard var født utafor ekteskap i Lofoten. Som
de fleste andre lofotingene på Andenes rodde han
fiske, men han hadde ikke motorskøyte sjøl. Etter
1920 strakk ikke inntektene til, og etter flere utpantninger mista Edvard og Anna huset på tvangsauksjon.
Kommunen kjøpte huset, og familien kunne fortsette å bo der. Dattera Aslaug Marie Jakobsen fikk to
barn utafor ekteskap, det første i 1920, og barnefaren
v'ar Norman Olai Halsteinsen (par 1920). Dattera
som Aslaug fødte, døde en måned gammel.
I 1924 blei Aslaug på nytt mor, også denne
gangen til ei datter. Faren til jenta var Analius Farstad (par 1924). Etter dette flytta Aslaug fra Andenes
med barnet.
Edvard døde i 1940, da solgte kommunen huset
til andre. Anna flytta til ei datter i Narvik, der døde
hun i 1950.
De nye eierne av huset, Karl Henry Jacobsen og
Ganuor Kristine Rasmussen (par 1945), var jamngamle og nære naboer. Karl satsa ikke på sjøen. Han
begynte å arbeide på Andenes Tran og fiskemelanlegg (se gnr. 41) som kontormann, og han fikk stillinga som bestyrer etter Frits Eriksen.
Kong Hans gt. 36
Det andre huset sør ved utmarksgjerdet (se også
forrige tomt) blei bygd av Albert Martin Iversen og
Rebekka Sofie Hansdtr (par 1887), som flytta inn fra
Lofoten med åtte unger. Begge ektefellene var da
rundt femti, men med god hjelp fra ungene klarte de
seg ganske godt økonomisk.
Fra 1925 til 1930 mista imidlertid paret halve
ungeflokken. Først omkom den eldste sønnen i Antwerpen, to år etter døde den eldste av jentene, som
var gift på Bleik. Sønnen og høvedsmannen Einar
Iversen (se gnr. 48) døde i 1929, og året etter fikk
den yngste dattera til Albert og Rebekka tuberkulose
og døde.
Etter at foreldrene var borte, overtok Lars Harder
Iversen huset og tomta. Han og Valborg Pettersen
(par 1925) hadde tidligere bodd på gnr. 44. Lars
kjøpte like før krigen den tretti fot store motorskøyta
«Øistein», oppkalt etter eldste sønnen. Etter krigen
arbeidde han også på landjorda, da som telefonarbeider.
Langs Haugnesveien og Snarveien
En utmarksteig ved Skjeggeneset hørte til Østre
Salberget. Der gikk Haugnesveien, seinere blei også
Snarveien lagt der. Etter krigen begynte boligbygginga i det området.
Hatlgneso. 15
Suerre Wiik var først gift med Agda Haugen (par
1940). Etter krigen gifta han seg med enka Haldis
Mathilde Aasheim (par 1956), og de bodde ei kort tid
på Haugnes. Da stedet måtte forlates på grunn av flyplassbygginga, flytta Sverre og Haldis til Haugnesveien. Sverre arbeidde på flyplassen.
Snarv. 23
Her bygde Johan Heggelzmd Hagen og Hjardis
Amalie Kornbakk (par 1943), han fra Lenvik og hun
fra Sortland. Johan var en dyktig murer og dreiv også
som maler.
Par på Arzderzes
3. Jenny Antonette (1896-1959)
- g. rn/Ulrik A, Breivik (par 1919 SlNestre Salberget)
4. Kristian (1898-1898)
5. Anna Eline (f. 1902) - til Lødingen 1925.
6. Magna Marie (f. 1904) - til Oslo 1925.
Par 1892 - gift i A., varighet 1892-1930,51/Vestre
Salberget
Jakob Mathias Mikalsen (1870-19301, Bjarkøy/TR.
Foreldre: Mikal AnderssedMaren Linchausen (par 1870
58/Geitberget).
Anne Dorthea H. Borgen (1875-1958), f. 5lNestre
Salberget. Foreldre: Hans BorgedAnna Olsdtr (par 1870
der).
Barn:
1. Artur Marenius (1893-1973)
- g. m/Asta S. Enoksen (par 1916 52/0stre Salberget)
2. Klara Marie (1895-1965) - til Narvik 1923.
- g. 1)m/MEvensen (par 1917 39Bleik [IVI)
- g. 2) m/Magnus Engø
3. Betzy Ingvarda (1897-1968)- til Ballangen 1918.
- g. m/Olaf M. Akselsen (par 1918 Sl/Vestre
Salberget)
4. Werner Mathias (1899-1971)
- g. m/Margit K. Olsen (par 1934 55/0sterbrynn)
5. Margit Adele (1902-1974)- til Canada 1926.
- g. m/Bror J. Johanson (par 1925 51Nestre
Salberget)
6. Gunvor Jørgine (1907-1984) - til Narvik.
- g. m/Arne Petter Ingebrigtsen
7. Torbjørg Andora (1910-1993)
- g. m/Asbjørn Høyning (par 1932 48/Leiet)
8. Henry Johannes (1913-1991)
- g. m/Anna N. Røsnes (par 1935 51Nestre Salberget)
Par 1892 - gift i A., varighet 1892-1915,52/0stre
Salberget
Oberg Andreas Olsen (1872-1915),Bø/NO. Foreldre:
Ole Olsen/Anna Nilsdtr
Emma Amanda L. Bergsti-om (1872-1952), Tromsø/TR.
Foreldre: Lars BergstrornLisa Restie
Barn:
1. Eline Ofianna (1894- ?)
2. Agnes Eline Oleanna (1894-1980)
- g. m/Randulf A. Olsen (par 1913 44/Indre Nåløyet)
3. Alrna Lovise (1896- ?) - til USA 1918.
4. Frits Oscar Edvin (1898-1898)
5. Olga Elfrida (f. 1900) - til Narvik 1928.
- g. m/Gunnar Olsen
6. Klara Matilde (f. 1903) - til Trondheim 1925.
- g. rn/Sigurd Martin Woldseth
7. Oskar Edvin (f. 1906)
8. Selma Kristine (1908-2002)
- g. m/Marcus K. Linchausen (par 1930 43/Ytre
Nåløyet)
9. Dagny Rannveig (f. 1912) - d USA.
- g. m/Rudolf B. Olsen (par 1933 43Ntre Nåløyet)
Par 1892 - varighet til 1940,52/0stre Salberget
Edvard Johan Jakobsen (1864-19401, Buksnes/NO.
Foreldre: Jakob Olsen/Edrikke Karlsdtr
Anna Magdalene Andersen (1869-1950), f. 56/Bakken,
Foreldre: Anders AnderssedMina Hansdtr (par 1866
der).
Barn:
1. Randolf Johan (1893- 2)
2. Aslaug Marie (1894- ?)
3. Lilly Sigfrida (1898-1899)
4. Bjarne Carliot (1900-1956)
5. Harald Juul(1902-1974)
- g. m/Ruth A. Johannessen (par 19314 4 h d r e
Nåløyet)
6. Maud Juliette Elinor (f. 1907)
7. Valborg Adele (f. 1910)
Par 1892 - gift i Borge/NO, varighet 1892-1917,
42/Prestjorda
Johan Andreas J. Fjeldberg (1856-1933),Trondheirn/ST.
Far: John Johansen
Emilie Marie Johanne Monsen (ca. 1866 -1917),
Borge/NO. Foreldre: Mons HanssenIJensmine Aronsdtr
Barn:
1. Astrid Marie (1892-1970), Borge/NO - til USA 1920.
- ue. m&agnvald S. Overgård (par 1915
58/Geitberget)
2. Sigrid (1892- ?), Borge/NO - til Oslo 1915.
3. Arne (1894-19651, Borge/NO
4. Eivind Vilhelm (1897-1976), Borge/NO
- g. m/KIara S. Jensen (par 1924 42ffrestjorda)
5. Anna Tordine (f. 19001, Borge/NO - til USA 1929.
- g. m/Alf Svendsen
6. Petra Johanne Edrikke Wilhelrnine (1904-1982),
Borge/NO
- g. m/Oscar N. 0stvig (par 1943 58JGeitberget)
7. Randi (1908-1998)
- g. m/Sigurd J. Larsen (par 1932 42E'restjorda)
Par 1892 - gift 1892 i Vågan/NO, Andenes
Kristian Schjelderup P. Brun (ca. 1864 - ?),
Gildeskål/NO. Foreldre: Peder Brunmanna Kristensdtr
Bernhardhe Charlotte E. Stormer (1867- P), Vågan/NO.
Foreldre: Elias Størmer/Elisabet Kaspersdtr
Barn:
1. Vilhelm August (1893- ?), Våganm0
2. Eili£ (ca. 1895 - ?), VåganINO
3. Harald (ca. 1897 - ?), ~venes/NO
4. Bergljot (ca. 1899 - ?), Evenes/NO
5. Hans Petter (1900-1901),NarviMNO
Par 1892 - 1
42/Prestjor(
Hans K. RL
Foreldre: K
58/Geitberg
Emilie Jose
Foreldre: SI
Gnr. 56 Bakken
Serenius arbeidde på Framnes, blant annet som
trandamper. Han var en av de solide støttespillerne
til Røsnes-karene, som dreiv fiskebruket. Etter at
Serenius og Helene var borte, blei huset revet. Paret
hadde ikke livsarvinger som kunne overta det.
Prinsens gt. l l
1
Dette og det forrige huset var de første som blei
bygd der sjøen gikk inn og danna Hammarkeila når
det var storflo og pålandsvind. Etter at vollen langs
sjøen blei bygd opp på 1890-tallet med masse fra
kanalen, blei det bedre byggegrunn der.
Karl Julius Hanssen vokste opp litt lenger nord og
på andre sida av grensa mot gnr. 57. Han var gift med
Marie Magdalene Nilsen fra Lovika (par 1908), og de
bygde hus i 1911ved det som seinere blei Prinsens gate.
De fleste som bodde fra Kong Hans gate og østover var fiskere med litt jordbruk i tillegg. Nedgangstida etter 1920 ramma hardt i dette området,
det fikk Karl og Marie merke. De var dessuten blant
dem som hadde lånt penger privat av folk som etter
ei tid gikk konkurs. Det utlaste innkreving av gjeld,
som få var forberedt på.
Huset til Karl og Marie gikk to ganger på tvangsauksjon, den siste gangen i 1935. Da var Karl syk, og
han døde året etter. Marie klarte å kjøpe huset tilbake, og da krigen kom, var vanskene over. Hun blei
over 91 år før hun døde i 1980.
Ny eiere av huset etter krigen blei sønnen Hans
Pauli Hansen og kona hans, Solueig Kolstad fra Målselv (par 1945). Gjennom et langt yrkesliv har «Hans
los» vært både fisker, havnebetjent og los. Tilnavnet
skriver seg fra arbeidet som kjentmann og los mellom
Andenes og Harstad.
Hans los har deltatt i flere redningsaksjoner på
havet for å berge folk ved havari. Med sine omfattende kunnskaper om havna og båtene på Andenes
har han vært en pådriver i arbeidet for ei bedre havn
på Andenes.
.
Prinsens gt. 13
I
Et par fra Lofoten, Ambrosius Schanning Blix og
Si,ne Jargine Svendsen (par 1905), flytta til Andenes
id til
.i han
r
Marførste
a.
d der
i lagt
:lund
evert
:ynte
jamt
hjerLuis.
uset
.
1
i
i 1911 og bygde samme året i Prinsens gate. Signe var
født i Hamarøy, Ambrosius kom fra Flakstad og fikk
etter hvert selskap av mange slektninger på stedet,
blant dem broren Hans Blix, som bodde lenger nord
i gata (se foran).
Ambrosius arbeidde som skomaker, og i oppgangstider ga det brukbare inntekter. Da nedgangen
kom etter 1920, blei handtverkerne ekstra hardt
ramma. Situasjonen blei særlig ille for Ambrosius og
Signe, de hadde lånt penger av tre privatpersoner
som alle gikk konkurs. Det var ikke så store beløp
hver for seg, men da alt skulle inndrives samtidig,
blei det for tungt, og huset-glkk under hammeren i
1935.
Tre år etter løste paret ut huset igjen og fikk ei
tryggere tid. I 1944 døde Signe, og etter krigen overlot Ambrosius huset til dattera Stina Joakime Blix,
som var gift med Karl Georg Pettersen-Stram (par
1929).
Karl var fiskeriarbeider, dessuten hadde han
arbeid på flyplassen. Stina var svært musikalsk, hun
kunne spille gitar bedre enn de fleste på stedet.
r..
f
;r
. ..=
'
'
.J
Fra par 1893/Bakken. Piker på forsynsfabrikken hos
H. A. Rabben. Asta Blix til h. De andre er fra u.: Solfrid Jakobsen, Solueig Jakobsen og Aslazlg Jakobsen.
Gnr. J6 Bakken
Prinsens gt. 27
Henvy Johan Pedersen og Elise Anette Olsen (par
1931) bodde først på Haugnes. De flytta til Andenes
like før krigen, der bygde de sørøst for kirka. Henry
brukte ofte Vangsvik til etternavn. Han var fisker og
døde i 1943
Elise gifta seg på nytt to år etter med Martin Kristian Nilsen (par 1945). Han var fiskearbeider.
Prinsens gt. 28
Bøfjerdingen Oskar Jakobsen hadde mange søsken på Andenes -Edvin på gnr. 48, Elisif på gnr. 42,
Bernhart og Haakon på gnr. 53, og Andor (se gnr.
46). Oskar gifta seg i 1926 medlagna Sofie Olsen fra
Gratangen (par 1926), og sju år etter bygde de hus i
Prinsens gate.
I likhet med brødrene rodde Oskar fiske, men var
også fiskearbeider. Jagna hadde sin egen arbeidsplass, hun var sydame.
Den yngste broren til Oskar, Laurits Jakobsen,
losjerte i huset sammen med kona, Giærlaug Marie
Hansen fra Kvæfjord (par 1939). Laurits døde like
før jul i 1943.
Borgergt. 8
Prinsens gate ender ved Borgergata, i nordkant av
kirkegården. I krysset festa RopHansen og Ingeborg
Debora Hansen (par 1930) ei tomt som Petter Vangsvik hadde hatt ei kort tid. Ingeborg, som brukte
andrenavnet Debora, var født i Bodø.
Rolf var flyplassarbeider, Debora arbeidde i kommuneadministrasjonen som forretningsfører.
Langs Kong Hans gate
Kong Hans gt. 31
Vesterbrynn fortsetter på vestsida av kirkegården.
Ingvald Pareli Wikhaug og MikaZa Sofie Spjelkavik
(par 1925) bygde på den nordligste tomta der i 1935.
Fiskeren Ingvald var født på Haugnes, Mikala kom
fra Dverberg.
Kong Hans gt. 33
Den neste tomta blei festa av Haldor Nicolai Nilssen og Ingrid Adeleide Larsen (par 1924) i 1936, og
de bygde der året etter. Haldor arbeidde på fiskebruk, blant annet som trandamper.
I
Kong Hans gt. 35
Husene lengst sør på Vesterbrynn er bygd etter
krigen. Hans lentoft Larsen og Erna Oliva Øverland
(par 1941) festa si tomt i 1949. Hans var fisker og
født på gnr. 57, Erna kom fra Bjarkøy.
samti
los, c
1875
overb
D
Kong Hans gt. 37
Denne tomta grenser i sør mot gnr. 48. Fiskearbeideren Charles Hasselberg Nilsen og kona hans,
Borghild Hansine Kristoffersen fra Lenvik (par 1941),
festa den i 1951.
Mi~lti
med
flytt;\
dalen
PE
And?
riled t
ste d:
Kadsl
Gnr. 56 Bakken
Området til Bakken er lik østsida av Prinsens gate
fra Hamnegata og nesten til Johannes Dahls gate.
Seinere utskiftninger og grenseendringer har ført til
Bakken stanser ved grensa mot gnr 58, men fortsetter sør for kirkegården, på gamle utmarksteiger som
hørte til gården.
Bakken har hatt mindre ødetid enn de fleste
andre gårdene på Andenes. Etter at Reinholt Møller
forlot bygselen utpå 1830-tallet, gikk det få år før
gården fikk nye oppsittere, og gårdkona var ei datter
av Reinholt.
Sofia Margrete Møller var nitten år gammel da
hun gifta seg med Hans Jakob Eilertsen (par 1841).
Han var født utafor ekteskap i Bergen, og kom til
Andenes like før 1840, da stedet nesten var tømt for
fastboende. Antakelig var han mannskap ombord i
en båt som henta tørrfisk, og så blei.han for godt på
stedet.
Sofie fødte sitt fjerde barn i 1847. Barselfeber kom
til, og både hun og barnet døde. Hans Jakob satte
bort de tre andre barna ei tid, og i 1849 gifta han seg
med Sesilia Katrine Jensdtr fra Skarstein (par 1849).
Økonomien til Hans hadde så langt vært nokså
dårlig, men etter 1850 fikk han jobb som los, og da
fikk det framover. Paret hadde en buskap litt under
gjennomsnittet, med to kyr og tre sauer.
Det er uklart om Hans var høvedsmann. Under
storsildtida tjente han enkelt år godt over gjennomsnittet, og kanskje bygde han og Sesilia nye hus på
gården da. I denne økonomisk gode tida drukna
imidlertid sønnen til Hans, Johan Fredrik, under
bading i Klevatnet. Han blei seksten år.
vokst1
I1
barne
1878)
som t1
Ar:
hun g
men t
Jens 1
Andel
Q!
l\IdgJL
datt er
]okni!:
etter
An
gnr. 5
med s,
i
I1
dtr (p
hels
len, h~
plass i
lingen
Bill
slutta,
A~zd~tv
gnr. 41
Ko.
tiaalzsh
knapt
F1
f
Gnr. J6 Bakken
l
t
:tter
land
,
r og
Learians,
411,
gate
gate.
rt til
I
som
1
leste
øller
r før
atter
'
I 1875 forsvant storsilda, da svikta økonomien,
samtidig krympa buskapen en del. Hans slutta som
los, dermed måtte han forlate losaården. Like etter
1875 flytta familien til gnr. 59, men eldste sønnen
overtok huset (se Sjøgata 3 6).
Den eldste dattera fra første ekteskapet til Hans,
Mina Margrete Hansdtr, fikk som tjueåring ei datter
med Ole Jonsen (par 1862). Hun tok jenta med og
flytta til Bleik som tjener. Der gifta hun seg med hordalendingen Anders Anderssen (par 1866).
Paret flytta til Andenes i 1869. Tre år etter døde
Anders brått, bare 39 år gammel, og Mina blei aleine
med tre unger til å forsørge. Hun satte bort den eldste dattera til Sellevoll, jenta blei som voksen gift i
Hadsel. Den eldste av barna hun fikk med Anders,
vokste opp på Bleik, de to yngste tok hun seg av sjøl.
I 1878 fikk Mina enda et barn, denne gangen var
barnefaren den svenske smeden Erik Eriksson (par
1878), som bodde i Evenes og var gift. Barnet døde
som to åring.
Mina dro til Båtsfjord som kokk i 1881. Der blei
hun gravid igjen. Hun kom heim og fødte ei datter,
men barnefaren, den seksten år yngre finnmarkingen
Jens Nikolai Nilssen (par 1882), viste seg aldri på
Andenes.
Også ei av døtrene Mina f k k i ekteskapet, Anna
Magdalene Andersdtr, blei ugift mor. Hun fødte ei
datter i 1889, og faren til barnet var Andreas Herman
Johansen fra Nesna (par 1889). Han gifta seg året
etter på gnr. 58, men omkom på sjøen fire år seinere.
Anna gifta seg i 1892 med Edvard Jakobsen (se
gnr. 52), og Mha flytta til dem. Hun livnærte seg
med søm og annet handarbeid.
:l da
341).
m til
it for
3rd i
h på
i
kom
satte
n seg
19).
lokså
)g da
inder
i
I 1853 kom Nils Føinurn og Anna Malene Eriks-
i
dtr (par 1849) til Bakken og bodde der to år som
innerster. Nils var født i nærheta av Grong i Namdalen, han og Anna hadde bodd ei tid på hennes heirnplass i Hadsel. Andenes frista tydeligvis ikke narndalingen, og paret flytta videre til Skarstein.
:i
Inder
nom1s på
ukna
inder
.>
i
.i
Bakken var som nevnt losgård, og da Hans Eilertsen
slutta, overlot Staten gården til en ny los. Det var Hans
Andreas Torbergsen, en sønn losen Torberg Olsen (se
gnr. 44) fikk på Stave samme året som han gifta seg.
Kona til Hans Andreas var Nikolina Kristine Kristiansdtr fra Lenvik (par 1870).Hun døde i 1872 etter
knapt to års ekteskap. I 1874 gifta Hans Andreas seg
L,,:
$u stramme karer. Bak: Martin Nilsen, Julius Andersen, Andreas Borgen og Kristen Nilsen, Foran: Nicolai
Henhingscn, Ludvig Andersen og Sigurd Stenersen.
igjen. Den nye kona hms var Anna Regine Steen (par
1874), hun kom fra Trondheim. Ei yngre søster av
henne kom nordover og gifta seg med en sønn av
Hans Eilertsen (se Sjøgt. 36).
Folketellinga i 187.5 viser at de to familiene på
Bakken bodde i hvert sitt hus. Trolig bodde Hans
Andreas og Nikolina på den tomta som i dag har
adresse Sjøgt. 29.
I 1875 eide begge parene på Bakken nokså små
buskaper, men hadde ellers god økonomi. Trolig
delte de den knappe jorda som fantes på gården, inntektene kom først og fremst fra fisket.
Hans Andreas var h'øvedsmann på fembøring i
minst tjue år. I 1885 blei han enkemann på nytt, da
døde Anna 42 år gammel etter et barnløst ekteskap.
Han hadde enda ikke fylt førti, og i 1887 gifta han
seg for tredje gang. Da kjøpte han et hus på nabogården Della (gnr. 57) og flytta dit, men bodde etter
1900 i Storgata (se gnr. 51).
I Sjøgata
%gt. 29
Ole Andreas Andreassen og Hanna Antonette
Andreasdtr (par 1883) overtok antakelig det huset
som Hans Andreas Torgersen hadde hatt (se foran).
Par på Andenes
Barn:
1. Dødfødt (1864)
2. Rode Mikal Olaus (1865-1935) - til USA 1884.
3. Karl Paul (1866-1867)
2. ekteskap av 2, dessuten:
- g. 1) m/Hanna C. Berg (se par 1851 her)
Maren Anna Svendmine Gurine Hansdtr (ca. 1815- p),
Buksnes/NO. Far: Hans Hanssen
Par 1863 - gift i A., varighet 1863-1880,42/Prestjorda
Konrad K. Vagelund (1834-1880),Bergenmo. Foreldre:
Konrad Vagelund/Anne Ibsen
Ottina Andrea Erlandsdtr (1823-1905), f. 35/Skogvoll
[III]. Foreldre: Erland LarssedOlena Larsdtr (par 1823
der).
Barn:
1. Kristine Antonette (1863-1945)
- g. mfleder E. Strand (par 1881 42arestjorda)
2. Ole Anton Berg (1865-1871)
3. Konrad Andreas Vagelund (1869-1871)
Par 1864 - gift i A., varighet 1801-1917,51NestreSalberget
Andreas Marthinus Olaisen (1834-1920), f. 61/Fiskenes
[m].Foreldre: Olai MartinussedEllen Nilsdtr (par 1831
der).
Henrietta Bergitte O. Borgen (1844-19171, f. 51Nestre
Salberget. Foreldre: Ole Borgen/Anna Hansdtr (par 1842
der).
Barn:
1. Hans Andreas Berg (1866-1907)
- g. d o h a n n e E. Johnsen (par 1889 51Nestre
Saiberget)
2. Martin Olai Jentoft (1868-1938)
- g. m/Hilda Dahl (par 1892 51Nestre Salberget)
3. Ole Daniel Borgen (1870-1871)
4. Arninda Oline (1874-1963)
- g. m/Hans G. Jenssen (par 1892 51Nestre
Salberget)
5. Emelie Gurine (1876-1955)
. - g. m/Ragnar A. Olaisen (par 1897
46/Gabrielsbakken)
6. Anna Henriette (1886-1968)
- g. mfleder A. Olsen (par 1906 51Nestre Salberget)
Par 1863 - gift i Eivindvik/SF, varighet 1863-1907,
SlNestre Salberget
Beint R. Strand (1838- ?), EivindviWSF. Foreldre:
Rasmus GundersedGjertrud Rognaldsdtr
Anna Arnesdti. (1834-1907),Eivindvik/SF. Foreldre:
Arne SjursedSynneveJohannesdtr
Barn:
1. Rasmus (1863- 1920),EivindviMSF
- g. m/Emelie A. Olsen (par 1887 %/Rabben)
2. Andreas (1865-1905), Eivindvik/SF
- g. m/Gjertrud K. Jensdtr (par 1888 51Nestre
Salberget)
2 3 Gjertine (1868-1950),
EivindvikEF - til Trondenes
,
19B. "
- g. 1)m/Johannes Drengenes (par 1891
58/Geitberget)
- g. 2) m/Edvard 0.Aronsen (par 1910 %/Geitberget)
4. Sofie (1871-1958),Eivindvik/SF
- g. m/Johannes Strømmen (par 1895 59/Rabben)
k
Par 1863 - gift 1863 i Buksnes/NO, Andenes
Ole Halvorsen (ca. 1828- ?), RendalenEE. Far: Halvor
Semingsen
2. ekteskap av 2, dessuten.
Bergitta Margrethe Ursin Abrahamsdtr (ca. 1848- ?),
Buksnes/NO. Far: Abraham Pettersen
Barn:
1. Emilia Leone (ca. 1864 - ?), Buksnes/NO
2. Anton (ca. 1868 - 31, Buksnes/NO
3. Amanda (ca. 1869 - ?), Buksnes/NO
4. Ella (ca. 1872 - ?), Buksnes/NO
5. Bartholrn Marselius Lund (1877- ?)
Par 1864 - hovedomtale: 6Omaugnes [W] (se også
46/Gabrielsbakken)
Karl Kristian Eskildsen (1822-1892),f. 47/Storbakken.
Foreldre: Eskild Johannessen/Barbro Kristensdtr (par
1815 45/Molla).
Par 1865 - gift i A., varighet 1865-1875,hovedomtale:
41/Lille Flamberget (se også 39/Bleik [N])
Jakob Parelius Mathias H. Lind (1825-1877),
Evenes/NO. Foreldre: Hans LindKaren Agersborg
Paulina Edia Jørgensdt~(1841-1875),f. 39Bleik [W].
Foreldre: Jørgen Olsen/Kirstina Olsdtr (par 1831 der).
Barn:
1. Emil Meldahl (1861-1925) - til Borge 1876.
2. Hans Oluf (1866-1935) - til Bø 1876.
- g. m/Johanna Bordewich
3. Karoline Mathilde (1867- ?) - til Buksnes 1877.
- g. m/Kristen Lindgaard
4. Jakobine Pauline (1868- ?).: til Stavanger 1880.
- g. m/Thorvald Hærem
5. John Konrad (1870- ?) - til Sør-Afrika 1891.
6. Magdalena Kathenka Jakobine (1871- ?) - til
Stavanger 1880.
7. Ole Johan (1872-1872)
8. Dødfødt (1873)
9. Anna Fredrikke Otelie (1875-1894)
Par 1866 - gift i A., varighet 1866-1872,hovedomtale:
56Dakken (se også 39Bleik LIV])
Anders Anderssen (1832-1872), Stord/HO. Foreldre:
Anders Eriksenhga Knutsdtr
Mina Margrete Hansdtr (1841- ?), f. 56Dakken.
Foreldre: Hans EilertsedSofia Møller (par 1841 der).
Par på Andenes
berget
:enes
.l831
rstre
r 1842
"
;
1
1
l
Par 1869 - hovedomtale: %/Geitberget (se også 4/Åknes
[Il)
Adolf Martin Hanssen (1846-1894),Bremanger/SF. Far:
Hans Gregoriussen
Lorentina Kristine Jansen (ca. 1845- ?), Bjarkøy/TR - til
Sandnessjøen 1900. Far: Lars Jansen
Barn:
1. Hans Peter Gregorius (1870-1957)
- g. m/Petra A. Jensen (par 1898 56Bakken)
2. Ludvik Johan (1873- ?) - til Vardø 1900.
3. Sivert Johan Bernhoff (1873-1949)
- g. mrnegine Hansen (par 1898 52/0stre Salberget)
4. Adolf Joachim Theodor (1877-1894)
5. Edvin Martin Heggelund (1880-1894)
6. Peter Martin Emilius (1883- 3) - til USA 1903.
7. Valborg Marie (1886-1886)
8. Dødfødt (1887)
Barn:
i. Ohfine Emilie (1866-1944)
2. Anna Magdalene (1869-1950)
- ue. m/Andreas H. Johansen (par 1889 56Bakken)
- g. m/Edvard J. Jakobsen (par 1892 52/0stre
Salberget)
3. Inga Amalie (1872- ?) - til Bjarkøy 1888.
Par 1866 - hovedomtale: 26/Myre [III] (se også 52/0stre
Salberget)
Jens Casper A. Miielborg (1827-1906),Nesna/NO - til
Hadsel 1879. Foreldre: Andreas Mikkelborg/Anna
Greisdtr
Berit Kristine Abelsdtt (1836-1906), HadseVNO - til
Hadsel 1879. Foreldre: Abel JonsenLusia Ribe
Par 1867 - gift i A., varighet 1867-1921,54Nesterbrynn
Teodor Rikart G. Lødding (1838-1921),f. 26/Myre [DI]
~oieldre:Gjert Lødding/Gjertrud Paulsen (par 1833
der).
Stefania Henriette Thomsen (1842-1932),
Trondheim/ST. Far: Johan Thomsen
Barn:
1. Henry Andreas Johnsen (1868-1895) - til Trondheim
1891.
2, Laura Konstanse (1872-1872)
rrget)
de:
3
Yl.
er).
,
Par 1867 - ugift par
Ar-on Jørgen Kristian Olaisen (1844-1912),f.
46/Gabrielsbakken. Foreldre: Olai JohansenBetrikka
Aronsdtr (par 1844 der).
Helena Jonsdtt (ca. 1843- ?), Bergenmo.
Barn:
1. Edvard Olaus (1867-1933)- til Trondenes 1918.
- g. 1)rn/Josefine A. Andersdtr (par 1892
WGeitberget)
- g. 2) m/Gjertine Strand (par 1910 58/Geitberget)
Par 1868 - hovedomtale: 48Leiet (se også 42Brestjorda)
Johan Fredrik Fredriksen (ca. 1821 -1906), BindallNO.
Foreldre: Fredrik JørgensenLorentse Pedersdtr
Perolina Jørgine Trane Pedersdtt (1830-1905),
Tranøy/TR. Far: Peder Jørgensen
de:
re:
:r).
Par 1868 - gift i Trondenes/TR, varighet 1868-1902,
48Leiet
Matias Eberg Mikkelsen (1838-1902),Trondenes/TR.
Foreldre: Mikkel Madssenhgeborg Tollevsdtr
Dortea Jonetta Hartviksdtr (ca. 1835 - ?),
Trondenes/TR. Foreldre: Hartvik Larssen/Elsa
Tollevsdtr
Barn:
1. Karen Margrethe (1874-1944),Trondenes/TR
- g. d l h i s t i a n G. Jenssen (par 1900 49/Skår)
Par 1869 - gift i Trondenedm, varighet 1869-1882,
5 UVestre Salberget
Søren Martin Fredriksen (1840-1909),Tromsø/TR.
Foreldre: Fredrik AnderssedGjertrud Larsdtr
1. ekteskap av 2, dessuten:
- g. 2) rn/Karoline A. Karlsdtr (se par 1885 her)
Ragnhild Toresdtr (ca. 1840 -1882),VerdaVNT. Far:
Tore Nilssen
Barn:
1. Kristian Martin (ca. 1869- ?), Trondenes/TR - til
Lavangen 1900.
- g. m/Kornelia Nilsdtr
2. Haakon Andreas Ragnvald (1879-1935)
- g. m/Albertine J. Johnsen (par 1906 6O/Haugnes
[m)
3. Thora Nikoline Kristine (1882- ?)
- g. m/Olaf Ottesen (par 1916 54Nesterbrynn)
Par 1870 - gift i A., varighet 1870-1889,58/Geitberget
Jens Andreas H. Normann (1845-1925),Trondenes/TR.
Foreldre: Har& NormannEllen Mikkelsdtr
1. ekteskap av 3, dessuten:
- g. 2) rn/Dorthea M. Johansdtr (se par 1900 her)
- g. 3) m/Ellen A. Johansdtr (se par 1909 her)
Regina Alette Malene G. Lødding (1848-1889),f.
26/Myre [m].Foreldre: Gjert Lødding/Gjertrud Paulsen
(par 1833 der).
Barn:
1. Gjertrud Kristine (1870-1895)
- g. rn/Andreas Strand (par 1888 51Nestre Salberget)
2. Hilda Emelie (1872-1946)
- ue. m/Emil Aune (par 1894 58/Geitberget)
- g. 1)m/Hans F. Olsen (par 1895 %/Geitberget)
- g. 2) m/Gerhard F. Hanssen (par 1916
%/Geitberget)
3. Petra Mathilde (1874-1931)
- g. m/Hans M. Blix (par 1893 56Bakken)
Par på Andenes
Par 1820 - gift i A., varighet 1820-1833, SOBrattbakken
Hartvik Hveding Jørgensen (1795-1833),Øksnes/NO til Øksnes 1820. Foreldre: Jørgen KristensedAnna
Jakobsdtr
Maria Kristoffersdtr (f. 1794, d. etter 1820),f.
60Baugnes [TV] - til Øksnes 1820. Foreldre: Kristoffer
HanssenKaren Hansdtr (par 1791 bO/Haugnes [TVI).
Barn:
1. NN (ca. 1821 -1821), Øksnes/NO
2. Anna Katrina (1823-1863), Øksnes/NO
- g. &Ole Martinus Juliussen
3. Karen Maria (1827-1883),Øksnes/NO
- g. m/Petter A. Olsen (par 1855 45/Molla)
Par 1822 - gift i A., varighet 1822-1839,56Bakken
Reinholt R. Møller (1767-1839),Alta/FI. Foreldre:
Rasmus Møller/Johanne Reinholtsdtr
2. ekteskap av 2, dessuten:
- g. 1)&Ida S. Heide (se par 1787 her)
Anna Maria J. Tollefsdtr (1798-1859),Kvæfjord/TR.
Foreldre: Jon TollefsenBerit Jørgensdtr
Barn:
1. Sofia Margrete (1822-1847)
- g. m/Hans J. Eilertsen (par 1841 56Bakken)
2. Rhode Mikal (1825-1861)
- g. &Antonetta G. Andreasdtr (par 1850
54Nesterbrynn)
Par 1822 - gift i A., varighet 1822-1822,41/Lille Flamberget
AndersJenssen (1781-1847),Talvik/FI. Foreldre: Jens
Larssen/Eli Andersdtr
Kirsten Mikkelsdtr (ca. 1786 -1822).
Barn:
1. Olufina Matea (1822-1822)
Par 1823 - hovedomtale: 41/Lille Flamberget (se også
I
25/Sellevoll [II])
Hans Reinert Olsen (1799-1831),f. 46/Gabrielsbakken.
Foreldre: Ole Hanssen/Tngeborg Dahl (par 1799 der).
Sara Pedersdtr (ca. 1782 -1839), f. 6l/Fiskenes [NI. Foreldre: Peder Olsen/Elisabet Henriksdtr (par 1782 der).
Barn:
1. Ingeborg Andriette (1823- ?)
- g. m/Hans H. Tygesen (par 1850 2O/Lovika 1111)
2. Elisabet Edia (1828-1903)
- g. I) m/Peder M. Larssen (par 1849 2O/Lovika [III)
- g. 2) m/Jens B. Mentssen (par 1864 21/Åse [III)
Par 1824 - ugift par
Anders Jenssen (1781-1847),TalvikDI..Foreldre: Jens
Larssen/Eli Andersdtr
Ellen Svendsdtr (ca. 1780 -1848).
Barn:
1. Sara Susanna (1824-1907)
- g. &Ole Brækkan (par 1842 4/&nes [I])
Par 1827 - ugift par
Ellef Olsen (f. 1795, d. etter 1822), f. 21/Åse [H].
Foreldre: Ole EllevsenBerit Torbersdtr (par 1788
39Bleik [NI).
Berit Serina Ki.istoffersdtr (1800-1883),f. 6O/Haugnes
[TV]. Foreldre: Kristoffer HanssedKaren Hansdtr (par
1791 der).
Barn:
1. Fredrik Ferdinand (1827-1901)- til Norderhov 1850.
- g. m/Laura E. Lange (par 1847 41/Lfle Flamberget)
Par 1828 - gift i A., varighet 1828-1839,41/Lille
Flamberget
Jakob Anderssen (1779-1839),HadseVNO. Foreldre:
Anders MonssenBerit Larsdtr
2. ekteskap av 2, dessuten:
- g. 1) detriklca Fdentinsdtr (se par 1804 her)
Anna Petrikka Pedersdhi (1801-1862),f. 39Bleik [NI.
Foreldre: Peder Anderssenhgeborg Pedersdtr (par 1799
51Nestre Salberget).
Barn:
1. Petrikka Maria (1827-1880)
- g. &Martinus F. Anderssen (par 1848 45/Molla)
- ue. m/Sivert Pedersen (par 1856 45/Molla)
- ue. moohan F. Kristiansen (par 1861 45/Molla)
2. Petter Andreas (1830- ?) - til Vardø 1845.
Par 1829 - gift i A., varighet 1829-1839,48/Leiet
Peder Didrich Hanssen (1806-1839),Sodand/NO.
Foreldre: Hans Iversen/Maren Enoksdtr
Ellen Anna Maria Pedersdtr (1805-1890),f.
55/Østerbrynn. Foreldre: Peder AnderssedIngeborg
Pedersdtr (par 1799 5iNestre Salberget).
I. ekteskap av 2, dessuten:
- g. 2) m/Anders D. Ursin (se par 1846 her)
Barn:
1. Margreta Dorthea11829-1888)
- g. m/Torber 0.Torbersen (par 1850 26/Myre [III])
2. Fredrikka Johanne (1831- ?)
3. Hans Nicolai (1832-1914)
- g. m/Bergitta M. Johansdtr (par 1862 6O/Haugnes
[TVI)
4. Ole Falentin (1838-1897)
- g. moonetta A. Larsdtr (par 1863 6O/Haugnes [IVI)
Par 1830 - ugift par
Lars Bendiksen (nevnt 1830).
Hanna Carolina Jonsdtr (1806-1840), f. 38/0tervika
[IV] . Foreldre: Jon HanssedAnna Nilsdtr (par 1792
der).
Barn:
1. Nilla Gurine (1830-1861) - til Lavangen 1832.
- g. &Nils Hanssen
lPar på Andenes
4. Ludvik Johan (1844-1937)
- g. m/Hansine P. Figenschau (par 1888
46/Gabrielsbakken)
5. Jørgen Mikal (1846-1937)
- g. m/Anna L. Jakobsen (par 1870 58/Geitberget)
6. Anna Bergitte (1849-1929)
- g. rn/Kristian Nilssen (par 1879 51Nestre Salberget)
Par 1838 - ugift par
Johan Lyder Heitmøller Pedersen (1807-1866),f.
6O/Haugnes [IVI. Foreldre: Peder OlsenBerit
Heitmøller (par 1791 der).
Maren Helena Martinusdti (1804-1882),f. 39Bleik
[N]. Foreldre: Martinus Olsen/Anna Pedersdtr (par
1800 der).
Barn:
1. Anna Bergitte (1838-1844)
Par 1839 - gift i A., varighet 1839-1840,4i/Lille
Flamberget
Anders OIai Olsen (1798-1860),HadseVNO. Foreldre:
Ole NielsenKaren Jonsdtr
Hanna Carolina Jonsdtr (1806-1840), f. 38/0tervika
[N]. Foreldre: Jon HanssedAnna Nilsdtr (par 1792
der).
Par 1839 - ugift par
Anders Jenssen (1781-1847),TalviMFI. Foreldre:Jens
Larssen/Eli Andersdtr
Kirsten Nilsdtt- (nevnt 1838), Finnvik/FI.
Barn:
1. NikokaMarie (1839-1921)
- g. m/hlikkel A. Henriksen (par 1866 6lFiskenes
ml
Par 1840 - gift 1840 i A., 41Lille Flamberget
Rasmus Olai Bertelsen (1819- ?), BergenMO - til
Bergen 1840. Foreldre: Bertil B e r g m e l Baltsersdtr
Johanna Helena Nilsdtr (1819- ?), f. 6l/Fiskenes [NI til Bergen 1840. Foreldre: Nils MikkelsedMalena
Kristensdtr (par 1811 45/Molla).
Par 1841 - gift i A., varighet 1841-1847,56Bakken
Hans Jakob Eilertsen (1815-1890),Bergenmo.
Foreldre: Eilert Olsen/Anna Mikkelsdtr
1. ekteskap av 2, dessuten:
- g. 2) m/Sesilia K. Jensdtr (se par 1849 her)
Sofia Margrete R. Møller (1822-1847),f. 56Bakken. Foreldre: Reinholt Møller/Anna Tollefsdtr (par 1822 der).
Barn:
1. Mina Margrete (1841- ?)
- ue. m/Ole Jonsen (par 1862 56Bakken)
- g. rn/Anders Anderssen (par 1866 56Bakken)
- ue. m/Erik Eriksson (par 187856Bakken)
- ue. moens N. Nilssen (par 1882 56Bakken)
2. Anna Bergitte Nelia (1843-1918)
- g. m/Jakob M. Olsen (par 1867 25/Sellevoll [II])
3. Johan Fredrik (1845-1861)
4. Petter Johan (1847-1847)
Par 1842 - gift i A., varighet 1842-1851,SlNestre Salberget
Ole Andreas A. Borgen (1820-1851),Bodø/NO.
Foreldre: Andreas Borgen/Anne Olsdtr
Anna Dorthea Jentoft Hansdtr (1815-1894),HadseVNO.
Foreldre: Hans BergBerit Jensdtr (par 1814 41/Lille
Flamberget).
Barn:
1. Hans Karl Hvedding (1842-1892)
- g. 1)m/Anna B. Olsdtr (par 1870 SlNestre
Salberget)
- g. 2) m/Karen P. Dahl (par 1888SlNestre
Salberget)
2. Henrietta Bergitte (1844-1917)
- g. m/Andreas M. Olaisen (par 1864 51Nestre
Salberget)
3. Antonetta Julianne (1849-1891)
- g. moonas C. Jørgensen (par 1875 39Bleik [IV])
Pat 1842 - gift i A., varighet 1842-1870,57/Della
Hans Kristian Hanssen (1807-1870),f. 28/Saura [III].
Foreldre: Hans HanssedAnna Kristensdtr (par 1807
44/Indre Nåløyet).
Karina Hansdtr (1811-1888), Tromsø/TR. Foreldre:
Hans Sørensenfisten Jakobsdtr
Barn:
l. Dødfødt (1842)
2. Karl Kristian (1843-1843)
3. Dødfødt (1843)
4. Martin Kiil(1844-1845)
5. Karl Kristian (1846-1847)
6. Karolina Kjerstine (1848-1918)
- g. 1)moohannes Dahl (par 1871%/Geitberget)
- g. 2) m/Andreas M. Myhre (par 1892 58/Geitberget)
7. Elias Martin Fredrik (1852- ?) - til USA 1882.
- g. mManna D. Isaksdtr (par 1872 57/Della)
.
.
Par 1842 - gift i A., varighet 1842-1891,47/Storbakken
Johan Petter Eskildsen (1816-1896),f. 44Andre Nåløyet.
Foreldre: Eskild JohannessenBarbro Kristensdtr (par
1815 45/MoUa).
Magnhild Nilsdtr (1815-1891),f. 34/Nordmela [IIII.
Foreldre: Nils Uhre/Marta Uhre (par 1807 der).
Barn:
1. Bergitta Maria (1843-1923)
- g. m/Hans N. Pedersen (par 1862 60/Haugnes [NI)
2. Peder Martinus (1845-1937)
- g. m/Albertine M. Johansdtr (par 1887
47/Storbakken)
3. Ellen Johanne (1848-1941)
- g. m/Torstein Torkildsen (par 1869 16/Meby [II])
Par 1889 - ugift par
Andreas Herman Johansen (1868-1894),Nesna/NO.
Foreldre: Johan ICristiansen/Olina Kristensdtr
Anna Magdalene Andersen (1869-1950),f. 56Bakken.
Foreldre: Anders Anderssen/Mina Hansdtr (par 1866 der).
Barn:
1. Dagmar Henriette Charlotte (1889- ?) - til Trondenes
1918.
- g. m/Peder 0 v d d Jonassen
Par 1889 - gift i A., varighet 1889-1891,58/Geitberget
Edvard Johan Zahl Hanssen (ca. 1866 -1891),
Nesna/NO. Far: Hans Mathisen
Eline Berntine Hansdtr (ca. 1867- ca. 1929),
Balsfjord/TR. Foreldre: Hans Karlsen/Johanna Nilsdtr
Par 1889 - 44/Indre Nåløyet
Elis Fahlstrom (ca. 1845- ?), Lidkopinghverige - til
Trondenes 1892.
Valborg Henriette J. Stuckrath (ca. 1863- ?),
Trondheim/ST - til Trondenes 1892. Foreldre: Johan
StuckrathKllen Hansen
Barn:
1. Elis Valdemar (ca. 1890- ?), Vågan/NO - til
Trondenes 1892.
2. Thor Georg (1891- ?) - til Trondenes 1892.
3. h a (ca. 1893 - ?), Trondenedm
4.Rolf (ca. 1897 - ?), TrondheimlST
Par 1889 - varighet 1889-1937,49/Skår
Daniel Vidding P. Hiegstad (1864-1950),Lødingen/NO
- til Levanger. Foreldre: Peder DanielsedKirsten Harr
Hansine Jonette Tharaldsen (ca. 1868 -1937),
Lødingen/NO - til Levanger. Foreldre: Johannes
TharaldsedBertina Tomasdtr
Barn:
1. Tormod (1890-1917),Tromso/TR
2. Berta Johanne (1891-191l ) , Lødingen/NO
3. Alv (1893-19601,Loppa/FI
- g. m/Robertine S. Osenbrock (1900-1987)
Par 1889 - varighet til 1932,41/Lille Flamberget
Peder Leonhard Henriksen (1859-1932),Balsfjord/TR.
Foreldre: Henrik Johannessenhlanna Jonsdtr
Martha Indine M. Kramer (1865-1947),
Tromsøysund/TR. Foreldre: Morten JohannessenAnger
Mortensdtr
Barn:
1. Margit Pauline (1889-19341,Balsfjord/TR
- g. m/Ingvald G. Johnsen (par 1910 52/0stre
Salberget)
2. Inga Jørgine (1892- ?), TromsølTR - til USA 1914.
3. Fransiska Paulme (1898- ?), Tromsø/TR - til USA 1918.
4. Anna Alice (f. 1909) - til Oslo.
Par 1889 - varighet 1889-1953,4l/Lille Flamberget
Ivar B. Thune (1865-19571, Vik/SF. Foreldre: Berge
Thune/Anna Sæbø
Engeline Haussen (1864-1953),Lindås/HO. Foreldre:
Klaus JomedMarta Monsdtr
Barn:
1. Anna (1889-1975), Lindåshl0
- g. m/Rolf E. Solvoll (par 1911 39A3leik [IVI)
2. Borghild Marie (1892-1970),Lindås/HO
- g. m/J&an A. Jensen (par 1912 79Bleik [IV])
3. Ingebjørg Karoline (1896-1971),Nordfjordeid/SF
4. Berge (1899-1970)
- g. m/Thordis C. Johansen (par 1924 41Lille
Flarnberget)
5. Eivind Johannes (1904-1972) - til Tønsberg 1925.
- g. m/Ruth Mathisen
6. Trygve Fridtjof Arne (1905-1981) - til Oslo 1925.
Par 1889 - gift 1889 i Kvikne/HE, 42Drestjorda
Anders Estensen (1861- ?), Kvikne/HE - til Trondenes
1930. Foreldre: Esten Nilssen/Anna Andersdtr
Johanna Trondsdtr (1862- ?), Rennebu/ST - til
Trondenes 1930. Foreldre: Trond Mikkelsen/Marit
Pedersdtr
Barn:
1. Anton Martin (ca. 1889 - ?), Kvikne/HE
2. Torvald (ca. 1895 - ?l, Hadsel/NO
3. Anna Mane (ca. 1899 - ?), HadseVNO
Pai 1890 - gift 1890 i A., 52/0stre Salberget
Richard Schjelderup Mikal Josefsen (ca. 1860- ?),
Bodø/NO - til Gimsøy 1891. Foreldre: Josef
Samsonsenhlanna Johannesdtr
Anna Oline Eliasdtr (ca. 1858- ?), Bjarkøy/TR - til
Gimsøy 1891, Far: Elias Klaussen
Barn:
1. Hanna Pauline Josefine (1890-1891)
2. Einar Johan (ca. 1894 - ?), Gimsøy/NO
3. Ragna (ca. 1897 - ?), Gimsøy/NO
Par 1890 - gift 1890 i A., 58/Geitberget
Arnt Berteus Jenssen (ca. 1844- ?), Ankenes/NO. Far:
. .
Jens Iversen
Johanna Bergitte Marie G. Lodding (1845- ?), f.
26/Myre [III]. Foreldre: Gjert Lødding/Gjertrud Paulsen
(par 1833 der).
Par 1890 - gift i A., varighet 1890-1894,58/Geitberget
Andreas Herman Johansen (1868-1894),Nesna/NO.
Foreldre: Johan Kristiansen/Olina Kristensdtr
Ovidia Jakobine Jakobsdtr (1865- ?), Girnsøy/NO.
Foreldre: Jakob Robertsen/Ovidia Martinusdtr
Pnv på Andenes
Barn:
1. Otilie Marie (1877-1891)
Par 1877 - gift i Hadsel/NO, varighet 1877-1905,48/Leiet
Herman Dishington Jenssen (1849-1905),HadseVNO.
Foreldre: Jens HermansedOvedia Hansdtr
Johanne Marie Johnsen (1856-1939),HadseVNO.
Foreldre: Jon Pedersen/Ingeborg Eliasdtr
Barn:
1. Julius Einar (1878- ?), HadseVNO
2. Olga Marianna (1880- ?), HadseVNO - til USA 1902.
3. Petra Elida (1882- ?), HadseVNO
4. Konstanse Amalie (1884-1933),Hadsel/NO
- g. m/Hans L. Nergaard (par 1906 48Leiet)
5. Jens Georg (1886-1965),HadseVNO
6. Thorvald (1889-1890),Hadsel/NO
7. Thora Helene (1891- ?) - til USA 1912.
8. Signe (1895- ?) - til USA 1917.
9. Klara Olufine (1897-1897)
10. Klara Sofie (1899-1975)
- g. m/Eivind V. Fjeldberg (par 1924 42IFrestjorda)
Par 1877 - varighet 1877-1910,Andenes
Peder L. Kjersem (ca. 1847- ca. 1910),Vestnes/MR - til
Ibestad 1881. Far: Lars Kjersem
Anne Bergitte Hansdtr (ca. 1853- ca. 1929), Ibestad/TR til Ibestad 1881. Foreldre: Hans Berteussenmerit
Knutsdtr
Barn:
1. Dødfødt (1878)
2. Hilda Bergitte Marie (1880-1882)- til Ibestad 1881.
Par 1878 - gift 1878 i A., 54nTesterbrynn
Anders O. Vinge (1846- ?), Grytten/MR - til USA 1883.
Foreldre: Ole Vingebgeborg Andersdtr
Mette Marie Rhodesen (1859-1923), f. 54/Vesterbrynn til USA 1883. Foreldre: Rhode Møller/Antonetta
Andreasdtr (par 1850 54Nesterbrynn).
1. ekteskap av 2, dessuten:
- g. 2) m/Karl Rønning (se par 1893 her)
Barn:
1. Alfred Joakirn (1879-1936)- til USA 1883.
- g. m/EtheI May WiIliams
2. Olaf Antoni Emilius (1882- ?) - til USA 1883.
Par 1878 - gift i A., varighet 1878-1906,51/Vestre
Salberget
Anders Theodor Berg Andreassen (1853,-1906), f.
57/Della. Foreldre: Andreas Paulsen/Riborg Hansdtr
(par 1850 der).
Erika Hansine Eriksen (1859-1948),Ibestad/TR.
Foreldre: Erik Pettersen/Helleborg Johansdtr
Barn:
1. Andora Charlotte Jakobine (1879-1902)
- g. m/Sigvard M. Jørgensen (par 1899 WGeitberget)
m!!
P
2. Emilie Hardine (1882-1981)
- g. m/Nikolai S. Olsen (par 1907 Slmestre Salberget)
3. Arnt Eberg (1884-1887)
4. Arent Eberg (1887-1955)
- g. m/Jenny Olsen (par 1913 53Mokkestrengen)
5. Borghild Ragnvalda (1891-1979)
6. Trygve (1898-1967)
- g. m/Bergliot A. Pettersen (par 1928 48Leiet)
Par 1878 - gift i A., varighet 1878-1929,56/Bakken
Jens Zakarias Hanssen (1849-1934),f. 56Bakken.
Foreldre: Hans Eilertsen/Sesilia Jensdtr (par 1849 der).
Emilie Petrine S. Steen (1855-19291, Trondheim/ST. Far:
Sivert Steen
Barn:
1. Hagbart Sedolf (1879-1883)
2. Jensine Emilie (1882-1958)
- g. m/Ludvig M. Adolfsen (par 190157Della)
3. Helga Anette (1885- ?) - til USA 1905.
4. Olga Fredrikke (1886-1951)
- g. m/Oluf A. Aune (par 1909 47/Storbakken)
5. Othilie Andrine (1889-1977)
- g. m/IngolfB. Nicolaysen (par 1912 56Bakken)
6. Valborg Elisabeth (1892-1964)
- g. rn/Olaf B. Strand (par 1913 48/Leiet)
Par 1878 - hovedomtale: 22/Å [LI] (se også 59/Rabben)
Tobias Olai Christian Hanssen (1855-1930),f.
56Bakken. Foreldre: Hans Eilertsen/Sesilia Jensdtr (+ar
1849 der).
Petra Jakobine Knutsen (1856-1913),Trondheim/ST
Far: Oluf Knutsen
Par 1878 - ugift par
Erik Eriksson (ca. 1830- ?), Trophammar/Sverige.
Mina Margrete Hansdtr (1841- ?), f. 56Bakken.
Foreldre: Hans EilertsedSofia Møller (par 1841 der).
Barn:
1. Eline Robertine (1878-1880)
Par 1878 - 5lNestre Salberget
Svend E. Munkvold (ca. 1852- ?), OppdaVST. Far: E d
Munkvoil
Anna Jørgensen (ca. 1851- ?).
Barn:
1. Gina Mathilde (1879- ?)
Par 1878 - gift i A., varighet 1878-1879,52/0stre
Salberget
Martinus Heggelund Andreassen (1850-19381,
Bjarkøy/TR. Foreldre: Andreas NilssedGrete ~versdtr
1. ekteskap av 2, dessuten:
- g. 2) mfletrine M. Paulsen (se par 1880 her)
I s a h a Emilie Paulsen (1855-1879),Malangen/TR
Foreldre: Peder PaulsedMarta Hansdtr
m
r a r på Andenes
60/Haugnes [TVI. Foreldre: Karl Eskildsen/Hanna Berg
(par 1851 46/Gabrielsbakken).
Barn:
1. Edvin Andreas (1881-1881)
2. Kamilla Adelide (1882-1883)
3. Karl Hiiberg Martin (1884-1884)
4. Halfdan Othilius (1885-1968)
- g. m/Kaja M. Eriksen (par 191152/0stre Salberget)
stjorda
:a [Ill.
r 1850
igan 1905,
søya [Il)
Par 1881 - gift i A., varighet 1881-1915,hovedomtale:
~1Nestre
Salberget (se også 6O/Haugnes CIVI)
John Andreas Paulsen (1855-1942), Kvefjord/TR.
Foreldre: Paul AnderssedAnna Jonsdtr
AmaIia Pauline Pedersdtr (1861-1915),f. 6O/Haugnes
[IV.Foreldre: Petter Pedersen/Lorentse Andreasdtr
(par 1852 der).
Barn:
1. Peter Andor (1879-1900)
2. Laura Petrine (1889-1901)
3. Elise Kirstine Marie (1894-1971)
- g. rn/John A. Lekanger (par 1916 5lrVestre
Salberget)
Par 1881 - ugift par
Jakob Johan Johannessen (1856- ?), Hemnes/NO - til
USA 1881. Foreldre: Johannes JakobsenBerit Jensdtr
Johanha Bei.gitte Marie G. Lødding (1845- ?), f.
26/Myre [IIII . Foreldre: Gjert bdding/Gjertmd Paulsen
(par 1833 der).
Barn:
1. Kaspara Amanda (1881-1960)
- ue. moohan Pedersen ( p a 1901 5UGeitberget)
- g. 1)rn/Nils J. Johannessen (par 1903 58fGeitberget)
- g. 2) m/Nils M. Ovesen (par 1917 #/Leiet)
18
Pal 1881 - gift i Bjarkøy/TR, varighet 1881-1938,
48/Leiet
Nils Bendiksen (1850-1938),VefsnLNO, Foreldre:
Bendik N i l s s e n h d i Andersdtr
Ellen Pauline Klausen (1845-1938), Salangen/TR.
Foreldre: Klaus Eleasersen/Marta ToJievsdtr
2. ekteskap av 2, dessuten:
- g. 1) d o r e n t s K. Samuelsen
Barn:
1. Ragna Berntine (1883-1966),Bjarkøy/TR
- g. mLBernhof M. Jenssen (par 1903 48/Leiet)
;&berget
NO.
Par 1882 - hovedomtale: 61Eiskenes LIVI (se også
WGeitberget)
Anders Mathias Pedersen (1849- ?), Hemnes/NO - til
Hemnes 1887. Foreldre: Peder Larssen/Elsa Johannesdtr
Anne Karoline A. Berg (1858- ?), MoldelMl3 - til
Hemnes 1887. Foreldre; Andreas Berg/Erika Johannesdtr
.Hadsel
fr
Leiet - til
Par 1882 - gift i A., varighet 1882-1916,58/Geitberget
Torstein Hanssen (1856-1917),Dovre/OP. Foreldre:
Torsteinsdtr
Hans J~hannessenAngebor~
Leonora Nikoline Marie Benjaminsen (1860-1916),
Bø/NO. Foreldre: Benjamin Svendsen/Anna Nilsdtr
Barn:
1. Bernhard Anton Marius (1884-1944) - til Hadsel 1907.
- g. rn/Agnes E. Eriksen (par 1907 5WGeitberget)
2. Helga Marie Therese (1885-1886)
3. Marie Therese (1888-1957)
- g. d e t e r A. Paulsen (par 1912 58lGeitberget)
4. Ingeborg Helmine (1890-1973)
- g. maldor B. Nilssen (par 191156LBalrken)
5. Waldemar Huithfeldt (1893-1943)
- g. m/Olga M. Pedersen (par 1922 48Leiet)
6. Lovna (1896-1896)
7. Charlotte (1896-1969)
- g. rn/Simon N. Gansmoe (par 1917 5WGeitberget)
8. Arnold Reinholdt (1901-1962)
- g. mmagnfrid 0. Pettersen (par 1922 48/Leiet)
9. Gudrun (1903-1908)
l.
Par 1882 - ugift par
Jørgen Peder Mikalsen (ca. 1855- ?), Trondenes/TR.
kr eldre: Mikal Anderssen/Johanna Hansdtr
Eline Marie Madsdtr (1852- ?).
Barn:
1. Hermann Edvin (1882- ?)
Par 1882 - ugift par
Jens Nikolai Martin Nilssen (ca. 1857- ?), Måsøy/FI - til
Balsfjord 1882. Foreldre: Jens Nilssen/Maria Olsdtr
Mina Margrete Hansdtr (1841- ?), f. 56Bakken.
Foreldre: Hans Eilertsen/Sofia Møller (par 1841 der).
Barn:
1. Jetta Amanda Elisa (1882- ?)
Par 1882 - varighet til 1905,41/Lille Flamberget
Ole Elentinus Toresen (1854-1920),Bardu/TR. Foreldre:
Tore Olsen/Ellen Estensdtr
Kristine Mathilde L. Bergstram (1857-1905),
Kalix/Sverige. Foreldre: Lars ~ e r g s t r o d i s Restie
a
Barn:
1. Thore Emanuel(1883- ?)
2. Lars Oiuf (1885-1885)
Par 1882 - gift i Trondenes/TR, varighet 1882-1911,
59Babben
Johan Jørgen Eriksen (1856-19401,Trondenes/TR
Foreldre: Erik Pedersen/Ellen Hansdtr
Maren Anna K. Ruud (1857-191l), Trondenes/TR. Foreldre: Karl Ruud/Maren Larsdtr (par 1847 5WGeitberget).
Barn:
1. Jørgen Julius (1881-1958),Trondenes/TR
- g. m/Jenny A. Benonissen (par 1909 59mabben)
Par på Andenes
Par 1854 - hovedomtale: 4/Åknes [Il
Ole Andreas Olsen (1827-1917),Bergen/HO. Foreldre:
Foreldre: Kristen Schaug/Sesilia Olsdtr (par 1817 der).
Par 1855 - gift i A., varighet 1855-1883,45/Molla
Petter Andreas Olsen (1826-1905), f. 21/Åse [III.Foreldre: Ole Olsen/Elisabet Pedersdtr (par 1819 der).
1. ekteskap av 2, dessuten:
- g. 2) m / h e K. Korneliussen (se par 1889 her)
Karen Maria Hartvihdtr (1827-1883), 0ksnes/MO. Foreldre: H a r d Jørgerisen/~ariasen/Maria
Kristoffersdtr (par 1820
2. Dødfødt (1859)
3. Anna Margrethe (1860-1908)
- ue, m/jørgen P. Mikalsen (par 1877 45/Molla)
- g. d s a k J. Sundstrzm (par 1880 6O/Haugnes 'Dl)
4. Peder Christian (1863-1863)
5. Peter Anton (1863-1928) - til Bergen 1900.
6. Pauline Kristine Helmine (1863-1865)
Par 1855 - ugift par
Petrtkka Maria Jakobsdtr (1827-1880),f, 4l/LiUe
l. Jørgen Martin Paul (1856-1929)
- g. d A n n a K. Klausdtr (par 1884 15/Forfjorden [II])
l. Johan Theodor (1859- 2) - til Ibestad 1870.
Johan Fredrik Smith Kristiansen (1835-19041,f, 26/Myre
ml. Foreldre: Kristian AnderssenMelma Kristoffersdtr
(Par 1835 GO/Haugnes [NI).
Petrikka Maria Jakobsdtr (1827-1880),f. 41/Lille
Flamberget. Foreldre: Jakob AndersedAnna Pedersdtr
(par 1828 der).
Barn:
1. Dødfødt (1861)
1861 i Bjarkøy/TR, hovedomtale:
Par 1861 52/0stre Salberget (se også 42ffrestjorda)
Anders Anderssen (1827-1914),KvernnedMR. Far:
Anders Kristensen
2. ekteskap av 2, dessuten:
- g. 1)moohanna Benjaminsdtr (1831-1860)
Olina Marie Hansdtr (1826- ?), Bjarkøy/TR. Foreldre:
Hans Rasmussen/Dortea Olsdtr
Barn:
1. Oline Antonette (1862- ?), Bjarkøy/TR
2. Hansine Kristine (1864-1945),Tranøy/TR - til
Trondenes 1930.
- g. 1) mKristian K. Martinussen (par 1896 36/Stave
[IVI
- g. 2) moohan P. Røberg (par 1914 36/Stave
3. Johan (1867-1904)
- g. mrnistine B. Hansen (par 1890 .%/Geitberget)
[m)
Par 1862 - hovedomtale: 49/Skår (se også 8/Nøss [Il)
Ingebrigt Olai Nielsen (1826-1907),f. Smaugen [I].:
Foreldre: Nils Olsen/Ragnhild Pedersdtr (par 1813 der).
Julianna Kerstine Malskjøn Paulsen (1830-1923),f.
9/Risøya [I]. Foreldre: Kristen PaulsenKaren Bjørgan
(par 1812 der).
Barn:
1. Ragnar Johannes (1863-1916) - til Sortland 1891.
2. Christen Antoni Kjerri (1864-1898)
3. Andor Jakobus (1865-1867)
4. Anna Vilhelmine Elise (1868-1903) - til Trondheim
1885.
- g. A a u r i t s A. Jenssen (1863-?)
Par 1862 - ugift par
Ole Jonsen (nevnt 18621, Bergen/HO.
Mina Margrete Hansdir (1841- ?), f. 56/Bakken.
Foreldre: Hans EilertsedSofia M~ller(par 1841 der).
Barn:
1. Sophie Fredrikke (1863-1944) - til Hadsel 1884.
- g. mKornelius Andreas Pedersen
Par 1863 - gift i A., varighet 1863-1872,54/Vesterbrynn
Peder Andreas Bårdsen (1831-1872),f. 26/Myre [ml.
Foreldre: Peder BårdsedMarta Raabye (par 1820 der).
Antonetta Georgine Andreasdtr (1827-1882),f. 39/Bleik
[IV]. Foreldre: Andreas StabeVOlava Krøpelin (par 1826
der).
2. ekteskap av 2, dessuten:
- g. 1) m/Rhode M. Møller (se par 1850 her)
Gnr. 56 Bakkefl
Paret fikk to barn som begge døde kort etter fødselen. Og det kom enda et dødsfall. Sommeren 1798
skulle Kristoffer føre noe ved, og til hjelp hadde han
nittenåringen Johannes Nilssen fra Gabrielsbaldcen
(gnr. 46). Båten kvelva, og begge to omkom.
Året etter gifta Maren seg med smeden Nils
Andreas Larssen fra Å (par 1799). Da uårene begynte
ved århundreskiftet, flytta paret lengst sør på øya, til
Storesandnes.
Jon Amundsen og Anna Helene Vang (par 1793)
festa en husmannsplass på Østerbrynn rundt 1793.
Da de trolova seg i 1793, skreiv presten at Jon kom
fra Trondenes sokn. Dersom det er riktig, var han
same. Han var over førti år og kan ha vært gift en
gang før.
Videre skreiv presten at Anna Helene var fra
Andenes. Hun blei konfirmert der i 1790,men vi veit
ikke hvem foreldrene var. Trolig var hun kommet til
stedet sammen med ei enke.
Paret tenkte kanskje å overta bygselen da Maren
og Nils Andreas flytta (se foran), men da var husmannsparet blitt så fattige at de måtte ha hjelp. De
neste årene blei en katastrofe for familien, I 1808 var alle borte, både Jon og Anna Helene og alle seks
barna.
Peder Nikolai Anderssen og Ingeborg Dortea
Pedersdtr (par 1799) kom fra Bleik og overtok husmannsplassen. De bodde der omkring ti år, så bygsla
de Vestre Salberget (gnr. 51) og flytta dit.
? to
Lora
nen
PA
fgsla
792)
iaria
rette
Værmenn
Ole Pedersen og kona (par 1678) kom til Andenes
i 1678, kanskje til Bakken. Ole kalles etter 1690 «den
eldre». På den tida bodde en husmann med samme
navn på Andenes, og han blei kalt «den yngre>>.Antakelig holdt begge til i Været, siden skriverne ikke
brukte bostedet som tilnavn for å unngå forvekslinger.
Navnet til Ole var svært vanlig på den tida. Også
en tjener på Andenes het det samme, han fikk tilnavnet Bø. Det er uklart han kom fra gården Bø eller
soknet Bø.
Ole <ideneldre» og kona kom aldri over gjennomsnittet i skatt, men de klarte seg gjennom de tunge
uårene med livet i behold. Manntallet i'1701 nevner
ingen barn, og etter dette året forsvinner Ole og kona
fra kildene.
Kvisten Olsen og kona hans (par 1694) overtok
Bakken like etter 1701, Da hadde de vaert husmenn
på Andenes siden 1694. Kristen var neppe sønn av
. det forrige paret, til det var han for gammel. Vi veit
ikke hva kona hans het.
Paret hadde svært god økonomi fram til 1716. I
denne tida blei Kristen ofte brukt som fadder og forlover, et tegn på høg anseelse.
I 1716 blei kona til Kristen så syk at hun fikk den
siste nattverden. Samtidig falt skatten til Kristen
sterkt. Men sykdommen gikk over, og paret retta
opp økonomien igjen for ei tid. Det neste fallet kom
i 1723, da døde trolig Kristen.
Bakken blei overtatt av Anders Rasmussen og Ellen
Hansdtr (par 1723).Vi veit ikke hvor Anders kom fra,
men han bodde på Andenes fra 1713, kanskje som tje-
Gnr. 56 Bakken
Navnet og gården
Flere av gårdene på Andenes har bakke-navn (se
gnr. 46,47 og JO), men bare gårdsnummer 56 har et
navn uten førsteledd, bare Bakken. Kanskje må det
sees i sammenheng med nabogården i øst, Della, som
betyr et lavere terreng. Prinsens gate går langs vestgrensa til Bakken.
Ved matrikuleringa i 1782 fikk Bakken ei av de
laveste landskyldene på Andenes, under et halvt
pund. Bare en enkelt slåtteteig blei lagt til gården Møsjedalen. Det ser ut som landskylda var sterkt
påvirka av hvor mange teiger en gård hadde.
ner på Lille Flamberget (gnr. 41). Ellen var nokså sikkert klokkerdatter fra Vesterbrynn (gnr. 54).
Anders var snekker; den første vi veit om på
Andenes etter 1700. Trolig dreiv han også med husbygging, for gården fikk nye hus. Stuebygninga var
av de største på værmanngårdene, ni ganger sju alen,
,med et skjeltret tilbygg i begge endene og bislag.
Gammelstua blei stående i mange år etterpå.
Vi veit &ke om også fjøset var nytt, men der sto
det i hvert fall en hest, to kyr og to sauer. Det var
Ellen sin arbeidsplass, Anders eide en åttring sammen
med svogeren Peder Hanssen på nabogården Della
(gnr. 57). Antakelig bytta de om å være høvedsmann.
I tjue år betalte Anders og Ellen en skatt over
gjennomsnittet, også da uårene kom fra 1740. Men
Gni: 56 Bakken
epidemiene kunne de ikke verge seg mot. To av
barna døde antakelig i 1743, og året etter døde
Anders. Ellen og de tre ungene som levde satt igjen
med en ganske stor arv, og da Ellen døde åtte år seinere, ga skiftet etter henne fortsatt stort overskudd.
Lars Gregersen og Kirsten Rasmusdt~(par 1723)
flytta fra Breivika til Andenes og overtoli Bakken like
før 1750. De fildi ikke lang tid der. Begge ektefellene
døde sommeren 1754 og den ugifte dattera Anna
året etter.
Eldste sønnen til Anders og Ellen, Rasmzm Andemel?,gifta seg i 1754, da blei han og Ingeborg Paulsdtr. (par 1754) de nye brukerne av Bakken. Vi veit
ikke hvor Ingeborg kom fra, hun var ikke født i Vesterålen og heller ikke i Trondenes.
Paret fortsatte den solide drifta på gården. De lå
like høgt i skatt som forrige generasjon, det betyr
nokså sikkert at Rasmus var høvedsmann. Våren
1765 døde han imidlertid brått, og Ingeborg forlot
gården etterpå. Hun gifta seg seinere på Myre.
En bror av Rasmus overtok straks gården. Hans
Anderssen brukte Fornes som etternavn, men det er
uklart hvor han fikk det fra. Kona hans var Berit
Ho-nsdtr (par 1760), hun hadde tidligere vært gift på
Ytre Nåløyet (gnr. 43).
Etter at paret blei brukere av gården, krympa
økonomien der mye. Skatten falt et godt stykk-e
-
under middels, og den liom aldri opp på det gamle
nivået, Kanskje var en av årsakene dårlig helse. Berit
døde i 1783,56 år gammel.
Da skiftet skulle holdes, møtte det opp en Hans
Rasmussen. Han var formynder for to barn, Hans
Olsen og Malena Olsdtr, og deres morsarv var en del
av boet. Dette må være slektninger på Berit si side,
men vi veit ikke hvem de var.
Boet var lite og gjelda langt større. Det blei ingenting igjen til Hans og dattera Synnøve. Hun vokste
trolig opp på Sliarstein, der gifta hun seg som voksen. Hans døde allerede i 1787,nokså fattig, men han
holdt på bygselen til det siste.
Et langveisfarende par, Reinholt Maller og Ida
1787),bygsla Bakken da Hans døde.
Reinholt var født i Alta, der vokste også fogdedattera
Ida Sofia opp, men hun var født i Hedmark. Vi veit
ildie hvorfor de valgte å slå seg ned på Andenes, men
godt fiske på den tida kan ha lokka dem dit.
Reinholt hadde nettopp fylt tjue da han gifta seg
med Ida Sofia, som var tolv år eldre enn han. Sjøl om
forholdene på Andenes må ha vært svært uvante, i
hvert fall for Ida Sofie, bygde de snart opp økonomien på Baldien etter forfallet de foregående årene.
Det kom godt med da uårene satte inn.
Omslaget kom i 1800. Samme året slo naboen
Jakob Kristoffersen på Della
(gnr. 57) til Reinholt i ec
krangel. Stua til Jakob blei da
brukt som skole: og konflikten
hadde visstnok med det å gjøre.
Jakob fikk skylda og måtte
betale bot.
De første årene av krisetida
Marte Reinholt og Ida Sofia seg
ganske godt, men da nøda blei
verre etter 1807, kom også fattigdommen til Bakken. I 1809
måtte de ha fattighjelp, da står
det at Reinholt hadde «kone og
en vanfør datter, og er meget
trengende». Den vanføre dattera var Ellen Margrete (se
nedenfor).
Uårene tok slutt med 1813
I
I som det siste, og paret kom
Sofa Heide
a ar
I
I
snart over kneika. Da satsa de
1
l
l
i
Oppsittere på gnr. 56 Bakken 1700 - 1850
Kristen Olsen
Anders Rasinusseil
Hans Anderssen Foi-nes
Reinliolt Møller
it09
:år
og
;et
at(se
'
'
i
mer på jordbruket. Kleiva (gnr. 40) hadde lenge ligget folketom, men blei høsta av oppsitterne på LiUe
Flamberget (gnr. 41). I 1816 blei Kleiva underbruk
til Baliken.
Ida Sofia døde i 1820. Da hadde gjelda økt mye,
og det blei ingenting igjen til Reinholt og sønnen
Hans Heide, som var slromakermester og borger i
Bergen.
Den vanføre dattera, Ellen Margrete Illgllei; gifta
seg i januar 1810 med tjeneren på gården, Erik Torgelaselz fra Sunnmøre (par 1810). Hun døde fem
måneder etter bryllupet, kanskje under et svangerskap. Erik fortsatt å bo på Baldren som tjener, men
flytta til DeUa i 1816. Fem år etter sier sesjonslistene
at han var syk, og etter 1821 nevnes han ikke.
I 1822 gifta Reinholt Møller seg igjen. Den nye
kona, Alzna Maria Tollefsdtr (par 1822), var 31 år
yngre enn Reinholt og gravid da bryllupet sto.
Anna Maria var født på Reinstad i Kvefjord, og
slrulle egentlig ha farsnavnet Jonsdtr. Hun kom til
Andenes sammen med farfaren Tollef Anderssen, slik
kan farsnavnet Tollefsdtr ha festa seg. Faren hennes
var en bror av Pernilla, kona til Morten Olsen på
Brattbaklren (gnr. 50), og hun vokste opp hos Morten.
På slutten av 1820-talletbegynte helsa til Reinholt
å svikte. Han hadde passert seksti, og i 1830 kalles
han avfeldig. Anna Maria måtte ta tyngda av arbeidet
med å drive gården, men kunne ikke hindre at andre
overtok den. Reinholt døde i 1839 som innerst på
Bakken, Anna Maria levde tjue år til.
I 1804 f k k Berit Marta Mikkelsdtr fra Kvæfjord et
barn mens hun tjente på Lille Flamberget. Barnefaren var Petter Kristian Olse~zfra Bleik (par 1805).
Paret gifta seg og fikk husrom på Bakken som innersier, der fikk de et barn til i 1806. To år etter døde
det eldste barnet og Petter, og året etter også Berit
Marta. Det yngste barnet blei bortsatt til Myre
etterpå.
JofzAfzderssen fra Reinstad i ICvæfjord og Katrifzn
Margrete Schjelderup fra Hadsel (par 1804) hadde
vært gift i seksten år da de flytta til Bakken, kanskje i
Gnr. 57 Della
håp om å få bygsle gården da Rehholt Møller blei
enkemann for første gang.
Dette var andre ekteskapet til Katrina, som var
noen år eldre enn Jon. Hun blei snart enke igjen. Da
folk begynte å regne etter hvem som ikke berga seg
på land under storstormen i 1821, var Jon blant de
omkomne. Katrina forlot Andenes etterpå.
Gnr. 57 Della
Navnet og gården
Ei dell er ei forsenkning i terrenget. Della ligger
på østsida av Bakken, som er forhøyninga den blir
sammenligna med. Ved matrikuleringa fikk DeUa ei
landskyld på ett pund, mer enn dobbelt så mye som
Bakken. Kvartalene på østsida av Prinsens gate hører
delvis til Della.
Slåtteteigene spilte en rolle ved fastsettinga av
landskylda. Della fikk Stor-Anna-aksla, Bjørndalen
og Tverrelva. Skriveren har trolig misforstått navnet
Stor-Anna-aksla. Det skal sikkert være Storandaaksla.
Vaermenn
I 1701 ser det ut til at TollefJonsen og Lisbet Gregudfr (par 1698) bodde i Della, og trolig hadde de
nettopp kommet dit. Hvis Lisbet var født på Andenes, kan hun være datter av Greger Natanaelsen (se
under værmenn fra 1667).
Tollef døde en gang mellom 1701 og 1708. Presten begynte å føre kirkebok det siste året, og da var
Lisbet blitt enke. I 1713 og 1714 døde de to sqnnene
hennes. Vi veit ikke hvor lenge Lisbet levde, men det
kan ha vært til mellom 1717 og 1736, den perioden
da prestene ikke førte kirkebok. Della fikk ny oppsittere lenge før hun døde.
.
Den eldste sønnen til klokkeren Hans Hanssen
(se gnr. 54 Vesterbrynn), Peder Hanssen, blei værmann i Della etter at han gifta seg med Lisbet Jonsdtr
(par 1708). Bakgrunnen hennes er ikke kjent.
Paret hadde jamnt god økonomi i mange år, ikke
minst fordi Peder var høvedsmann. Han eide en åttring sammen med svogeren Anders Rasmussen på
Bakken (gnr. 56), og de veksla antakelig om å sitte
ved styrevolen.
Vi kjenner ikke til om Peder fikk vervet som klok-
ker etter faren, men han kan godt ha gjort det. Kildene opplyser ikke før på 1740-tallet hvem som
hadde dette vervet på Andenes (se gnr. 54 Vesterbrynn).
I 1740 blei den langsomme oppgangen etter
1600-tallskrisa brutt. Ei kraftig nedgangstid ødela
livsgrunnlaget for mange, og dødstallene steig igjen.
Peder og Lisbet var blant dem som blei ramma, og
ikke bare økonomisk. Lisbet døde i 1744, like før
krisa ga seg.
Peder gifta seg ikke på nytt. Han levde åtte år til,
stadig fattigere, og han etterlot seg et bo med liten
formue og tre ganger så stor gjeld.
Nils Olsen og Barbro Olsdtr (par 1753) gifta seg
på Andenes i 1753. To år etter overtok de Della og
blei vsermenn. Ingen av dem er nevnt på stedet før
dette. året, men Barbro blei konfirmert på Bleik i
1745. Trolig var hun kommet fra Senja-området sammen med Heitmaller-brødrene.
På slutten av 1750-taflet begynte ei rad sesonger
med godt fiske. Det blei den beste tida for Nils og
Barbro. De lå ikke blant de mest velstående på Andenes, men over gjennomsnittet de beste årene. På slutten av 1760-tallet begynte imidlertid økonomien å
svikte, og etter 1770 kom fattigdommen.
Nils og Barbro ga opp bygselen i 1780 og flytta til
Skarstein, der de blei husmenn. Nils døde i armod i
1785, da var Barbro i ferd med å bli blind. Hun levde
sine siste år i mørke og døde i 1795. Av de seks ungene levde bare den yngste dattera.
Et par fra Ofoten overtok Della da gården blei
ledig. I hvert fall Jakob Kristofersen var født i Ankenes, kanskje kom også Lisbit Tomasdtr (par 1780)
derfra.
Sist på 1700-talletkom en rekke gode sesonger på
havet. Jakob og Lisbet utnytta de gode tidene og fikk
Della på fote igjen etter noen år. Det er godt mulig
Jakob var høvedsmann, vi mangler imidlertid kilder
om det.
Huset i Della blei brukt til å holde skole i, det
førte til et par konflikter. Den første kom i 1800, da
slo Jakob til naboen Reinholt Møller (se gnr. 56 Bakken) i ansiktet, visstnok i en krangel som hadde med
skolen å gjøre. Jakob måtte b e d e ei bot.
To år etter havna han i krangel med klokkeren og
skolemesteren Peder Nilsseil (se gnr. 48 Leiet). Da
kom Jakob med grove uttalelser fordi Peder hadde
1
1
Bosetninga etter 1850
I årene like før 1850 hadde antallet fastboende på
Andenes sunket til det laveste vi kjenner i historisk
tid. Da bodde under fem familier på stedet, mot nesten hundre først på 1600-tallet. Det fantes verken
veier, fast postforbindelse eller handel, og ingen rutegående båter anløp Andenes. Kirka sto, men soknet
var lagt in under Dverberg.
Det som holdt liv i stedet, var de tilreisende fiskerne. Hver sommer og vinter strømma båtene til for
å utnytte den makeløse beliggenheta, nærmere egga
enn noe annet fiskevær. Men det kom også andre på
besøk, og de har skrevet beretninger om det de så og
opplevde.
Sorenskriverfullmektig og seinere stortingsmann
Hans H. Schulze reiste en tur til Andenes i embets
medfør, trolig i 1851. Han og følget gikk i land i Risøyhamn, derfra rei de til Andenes, delvis langs fjæra
der det var for myrlendt å ferdes lenger inn på land.
Turen tok heile dagen, medregna en pause på
Dverberg for å spise, men seint på ettermiddagen kom
de til Andenes. Schulze skildrer hva som møtte dem:
<<De
nzaizge Hzae og Rorboder gav Stedet Udseeizde
of en lideiz Landsbji, i hvis Midte den nzorkebrune
Kirke hnvede sit Spil.. Rzilzdt onz Husene var tålelig Slåttemark, og Poteterne stode ganske vakkert,
nzeiz en lide Kjokkeizhave ved Stzleunggen vilde
ikke bzre Andet end Gulerodder og Nnpei; og selv
det var snzått nok.»
Schulze forteller ikke hvor de tok inn. Prestegården var forlengst borte i 1851, men kanskje sto det
våningshus på Lille Flamberget som var store nok til å
romme en gjeng jurister på besøk. Huset hadde i hvert
fall loft, der fikk Schulze rom. Men det blei lite søvn:
«Vi kom tidligt tilsetzgs, men det var m i g umuligt nt
sove. Det uzrkede således i miiz arme Lemmer, at
jeg nesteiz ikke kz~ndevende mig i Sengen, og dertil
stod Midnatsolen mig like i @yneize.Jeg stod delfor
op, stoppede min Pibe og gik ned i Vzret. Her v m
rorboder til omtrent 200 Båders Mandskab, men nu
vni.Alt stille, thi alle Fiske~~ze
vare på Soen. Jeg gik
detfor zlt efter Stranden iizdtiljeg kom bort til en
liden fieldpjirzt, hvor jeg kravlede op. Her havde jeg
hele Ishavet for mig. Det var stilnet af mod Aftenen
og nu var Soen aldeles blank, men den ene Bdge
jillgte i bestemt Tagt den anden og brgdes ved fieldpyntens Fod. Midnatsolen hang som en blodrod
Skive på Himleiz og dens matte Skin spredte et
Rosenskjni over de vilde Senjeizfielde.~
Så forteller Schulze om sommerfisket etter seien.
Redsltapen var not som fire båter var sammen om.
Han la merlte til at kvinnene deltok like mye som mennene i dette fisket. De var &e flinke som karene å ro.
Etter et møte neste dag dro Schulze og følget hans
på fiske i Rambergselva. Der satte de ut teiner og fikk
fangst, antakelig en laks. Beretninga slutter slik:
«Til Aftens dampede den på Bordet, og med et
Glas Viiiz og muntert Selskab fandt vi snart, at det
nok kunde g2 an at leve på Andenes også.»
I 1859 eller 1860 kom fyrmester Carl F. Diriks Fyr-Dirilts - til Andenes for å inspisere fyret. I likhet
med Schulze besøkte han stedet mens sommerfisket
pågikk, og han skildrer nærmest kaotiske tilstander:
c<Sommeffisketforeg& nu, og ikke miizdre end 800
Mand hnvde sit midlertidige Ophold her. Stranden
havde Udseende, som oi7z der skzilde have foregået
Skibbrud; Grupper af Meizizeslei; etz Masse Kister
og T0idei. hulter til bulter; og Bål hist og her..
Langs Stranden låe vel henved et par hundre Fiskerbåde; og Måger i tusinduiisfore f i og tilbake,
styrtende sig over det stinkende Fiskeafal1T, s o ~ z
overalt vai. henslnngt. Ligeså mange Kister stod pa
Stranden som de? er Meznesker ved Fisket, Nistekzj-terne nemlig, til hvilke der ikke findes Hz/sTurn.>>
Schulze og Diriks oppgir nokså like tall på båter
som deltar - to hundre. I tillegg sier Diriks at åtte
hundre mann deltok, altså fire mann på hver båt i
gjennomsnitt. Buene må ha vært svært små, dersom
Bosetninga etter 1850
en
jeg
zen
en.
)m.
enro.
ans
ikk
' et
det
:s het
ket
er:
300
den
@et
yter
Ser.
Fiszke,
;om
1 på
Ste~ZIS-
$ter
åtte
åt i
;om
Diriks har rett i at alle kistene måtte stå ute på grunn
av plassmangelen.
Begge embetsmennene er nokså nedlatende om
levesettet til nordlendingene. Diriks meiner de heller
burde vært heime og drevet jordbruk i stedet for <<å
ligge og duppe i en båt». Også Schulze har en del
nedsettende kommentarer i teksten, dessuten trodde
han under heile oppholdet på Andøya at han befant
seg i Lofoten.
Noen år etter at Schultze og Diriks hadde besøkt
Andenes, kom Martinus Heggelund Andreassen til
stedet (se gnr. 52). Han har laga ei skildring av rorbuene som de tilreisende fiskerne bodde i, den utdyper beretningene til Schulze og Diriks.
<<Stedetbesto kun av 3.5 familier, og husene var
små og lave. Utenfor disse hadde handelsmann
Lind oppført nogle såkaldte rorboder, helst for seinotfolk om sommeren. Disse huse besto kun av fire
vegge, sammenspikret av bord kant i kant, og dør
og et vindu og et hull på taket hvor røken gikk opp
når huset var blitt fullt au r0k. Gulv var der ikke. I
et sådant rum plassertes 16 til 32 mann, der på en
lang brisk blev plassert side om side for å få sove.
Her var i de dager opptil 60 notbruk på sezjiuske, og
alle skulle ha plass. De måtte da ta til takke med
nøst, fjøsloft og selv fjøser måtte tjene. De kokte
sin mat, der som oftest besto av grøt og fisk og
mølje, i store gryter plassert nede i fiæren, og der
spiste de som oftest også.»
Sjøl om tida rundt 1850 var den djupeste bølgedalen vi kjenner i Andenes-historia, skjedde det likevel ting som bar kimen til ny oppgang for stedet.
Stortinget vedtok å bygge et fyrtårn på Andenes,
arbeidet starta i 1857, og to år etter blei fyret tent.
Like etter kom silda, den skapte sterk vekst for stedet, på både kort og lang sikt
Fiskerne på Andenes krevde på denne tida bedre
havn, men det tok lang tid før noe blei gjort. Myndighetene vurderte alternativer og laga planer, og
heilt på slutten av århundret begynte arbeidet på den
første moloen. Dermed var grunnlaget lagt for det
moderne fiskeværet Andenes.
Midt på 1800-tallet blei det foretatt utskiftninger
av innmarka (1846 og 1864). Da fikk de nitten gårdene på sjølve Andenes for første gang grenser på
Værbakken og videre innover landet. Seinere blei
også utmarka og torvmyrene oppdelt og lagt som
parseller de enkelte gårdene, mens utskiftinga av slåtteteigene lenger sør kom langt seinere.
I tida like etter 1850 begynte folketallet å øke
sterkt. Viktigste årsaken var stor innflytting, både fra
resten av Andøy, fra den øvrige regionen og fra andre
deler av landet. Det er derfor ikke mange på dagens
Andenes som har slektsrøtter til folk som bodde der
før 1850.
Folkeveksten førte til stor husbygging. Det nye
Andenes bredte seg over alle matrikkelgårdene bortsett fra Kleiva. Ved havna vokste det fram fiskeindustri og annen sjøretta virksomhet nesten sammenhengende fra fyret og til Nakken, stimt på flkre av
holmene ute i havna.
Bebyggelsen langs Værbakken og rundt havna
har imidlertid vært hardt ramma av uvær og branner.
-' Kraftige stormer i 1879, 1880 og 1881 raserte kaier
og brygger, mens brannene i 1885, 1943 og 1949
ødela nesten alt av våningshus fra Ytre Nåløyet (gnr.
43) til Østerbrynn (gnr. 55).
Kommunen laga en reguleringsplan i 1906 for å
skape bedre orden i utbygginga på Andenes. Den
store flata fra havna og sørover blei inndelt i regelmessige kvartaler med rettlinja gater mellom. Mange
hus sto imidlertid der flere av gatene var tenkt å gå,
og det strenge mønsteret i planen blei etter hvert tilpassa dette, enten ved at gatene svinga utenom eller
ved at de endte foran et bebygd kvartal og fortsatte
på andre sida.
Eierforholdet til jorda skdler seg mye fra resten av
Andøy. Bølgedalen etter Storskaden førte til at det
var få oppsittere som kumie bli sjøleiere. Staten fortsatte derfor å eie gårdsnumrene 44,45, 48 og 52 til
56, mens solmerådet hadde hand om 49 og 50. Utover 1900-talletforpakta (festa) folk byggetomter på
de fleste av disse gårdene. Det gjaldt også på gnr. 42,
som var privateid. De fleste av de festa tomtene blei
fradelt som egne bruksnumre etter 1950, og alle har
fått gateadresse.
Tre av de gamle matrikkelgårdene fikk lav bosetning fordi det meste av arealet blei brukt til gater:
Fridtjof Nansens gate ligger på Molla (gnr. 45), Storgata på Brattbakken (gnr.50), og Prinsens gate er langt
på vei lik Østerbrynn (gnr. 55).Bakerst i boka står tre
tabeller som viser sammenhengen mkllom gater og
gårdsnurnre, dessuten forklarer innlehinga til hvert
gårdskapittel hvilke husrekker som h ~ r e til
r gården.