ZLM Magazine (PDF 4,8 MB)

Transcription

ZLM Magazine (PDF 4,8 MB)
Maart 2016
MAGAZINE
ZLM.Uit
Markiezenstad Bergen op Zoom
Rechtsbijstandverzekering
Nieuwe opzet, betere dekking
Nieuwe directie
Maak kennis met Marinus en Oscar
2
3
INHOUD
Kort nieuws 4
Goede vraag 9
U tevreden? Wij tevreden! 10
U mag het zeggen
16
Tweegesprek20
ZLM Quote 26
Contact26
PAG
Breinbreker27
PAG
6
Wie Wat Waar?
Rechtsbijstand-
PAG
12
14
In de spotlight
Preventie
Eric Daane
Grotere
verkeersveiligheid
verzekering
PAG
17
Goed Punt!
PAG
Marjon van Iwaarden
18
steunt Hypofyse
ZLM.Uit
Markiezenstad
PAG
22
De dag van ...
Bram de Jonge
PAG
24
Werk in uitvoering
De met ZLM
samenwerkende
Bergen op Zoom
autoreparateur
Stichting
VOORWOORD
Nieuw maar toch vertrouwd
Inderdaad, een nieuw gezicht. U was
gewend hier Bram de Jonge te zien.
Bram gaat dit jaar met pensioen en
ik ben zijn opvolger. Verderop in het
Magazine leest u meer over de nieuwe
directie. Gaat er nu veel veranderen
bijde ZLM? Nou dat valt wel mee
hoor. Pas kwam Bram mij een mapje
overhandigen. ‘Dit moet je goed bewaren.
In dit mapje zitten overdenkingen van
de eerste algemeen directeur van ZLM,
Jan de Lange.’ Ik begon gelijk te lezen
en bleef lezen. Toen ik de vergeelde
papieren terugstopte in het mapje, dacht
ik: ‘er is eigenlijk niet veel veranderd in de
afgelopen 65 jaar.’ Ik citeer: ‘Het werk dat
wij met z’n allen doen is niet een kwestie
van de dag doorbrengen met papieren en
een goed stuk brood verdienen.
Het is veel meer, namelijk mensen helpen,
blij maken, het gevoel geven thuis te zijn.’
Ik hoop van harte dat zowel u als klant,
als de medewerkers zich thuis voelen bij
de ZLM.
Dit jaar viert ZLM haar 65-jarig bestaan.
Dat doen we op verschillende manieren,
daar krijgt u nog meer over te horen.
Een aantal klanten kreeg er al lucht van
en iemand mailde ons dit mooie bericht:
´Ik feliciteer u met het 65 jarig jubileum
van uw en ook een beetje onze
organisatie. Hoewel ik 65 jaar geworden
ben, heb ik ‘ de ZLM’ weer doorgekregen
van mijn ouders, die ook lid waren van
de ZLM´. Kijk, dat bedoel ik nu: ‘uw
en een beetje onze organisatie’. Daar
doen wij ons werk voor, elke dag weer
opnieuw. Dat u zich thuis voelt bij ons
en de ZLM ook (een ‘beetje’ of iets meer)
uw organisatie is. Daarom, ook u
gefeliciteerd met ons 65-jarig bestaan.
Ik wens u veel leesplezier toe!
Marinus Schroevers,
algemeen directeur
[email protected]
Nieuwe
directie ZLM
Nieuw: Mijn ZLM
Wat wijzigt er per 1 mei 2016?
Raadpleeg nu uw ZLM polisgegevens online via Mijn ZLM. U vindt
Op 1 mei 2016 gaat algemeen directeur
‘Inloggen Mijn ZLM’ om een account aan te maken.
Begin april ontvangt u de factuur voor
uw verzekeringen uit het Gezinspakket.
Voor de inboedelverzekering zijn de
financiële resultaten al enkele jaren
zeer goed. Die premie gaat daarom
omlaag. Voor de woonhuisverzekering
is het bedrag dat wij aan schades
uitkeren al enkele jaren hoger dan de
premie-inkomsten. Die premie stijgt.
In de brief die u als toelichting bij uw
factuur ontvangt, leest u meer over de
premiewijziging.
Bram de Jonge met pensioen. Marinus
Schroevers volgt Bram op en heeft per
Mijn ZLM op www.zlm.nl. Klik op de homepage op de button
Als u op de button klikt, leggen
1 januari zijn directeurstaken
wij u in een paar stappen uit
overgenomen. Marinus was onze
hoe u een account aanmaakt.
directeur Verzekeringszaken. Hij wordt
In Mijn ZLM kunt u ook een
opgevolgd door Oscar Monshouwer.
Oscar is sinds 1 januari van dit jaar bij
aantal persoonlijke gegevens
ZLM in dienst. Hiervoor werkte hij bij
wijzigen, premies berekenen
DLL (voorheen De Lage Landen). In dit
en verzekeringen online
magazine maakt u kennis met Marinus
afsluiten.
en Oscar. Op pagina 22 vertelt Bram over
zijn tijd bij ZLM en zijn toekomstplannen.
De Gezinsongevallenverzekering keert
een bedrag uit wanneer u na een
ongeval overlijdt of blijvend invalide
raakt. Vanaf 1 mei vergoedt de
verzekering ook medische en/of
tandheelkundige kosten na een
ongeval wanneer deze kosten niet
gedekt zijn op een zorgverzekering.
Kijk op www.zlm.nl/gezinsongevallen
voor meer informatie over de
verbeterde dekking.
Heeft u een doorlopende
annuleringsverzekering? De maximale
vergoeding bij annulering van een reis
verdubbelen wij en gaat van € 1.500,naar € 3.000,- per persoon. Voor alle
verzekerden samen op één polis
gaat de maximale vergoeding naar
€ 12.000,-.
4
5
KORT NIEUWS
ZLM praat u bij over van alles en nog wat op het gebied
van verzekeringen, tips en weetjes.
Als vip mee naar de Ster ZLM Toer
Van 15 tot en met 19 juni vindt de Ster ZLM Toer plaats. De toppers
Gezocht: nieuwe leden
voor het ZLM klantenpanel
Uit onafhankelijk consumentenonderzoek blijkt dat ZLM de verzekeraar is met de meest tevreden
klanten. Dat willen wij graag zo houden. Maar dat kan alleen als we weten wat u belangrijk
uit de wielerwereld bereiden zich vijf dagen voor op de Tour de France.
Als VIP maakt u een etappe van dichtbij mee. Meld u voor 31 mei aan
via www.zlm.nl/sterzlmtoer of stuur een kaartje naar ZLM Magazine,
Postbus 70, 4460 BA Goes. Vermeld uw naam, adres en Ster ZLM Toer.
De winnaars ontvangen in de eerste week van juni bericht. Kijk voor
meer informatie over de wedstrijd op www.sterzlmtoer.nl
vindt. Als lid van het ZLM Klantenpanel geeft u uw mening over de producten en diensten van
ZLM. Deze waardevolle informatie gebruiken wij om onze dienstverlening verder te verbeteren.
Wij zoeken nog ZLM klanten in de leeftijd van 18 tot en met 50 jaar die lid willen worden van
ons Klantenpanel. Wilt u zich aanmelden? Stuur dan een e-mail naar [email protected]
Aantal inbraken en
branden blijft dalen
Zijn uw sieraden meer
dan € 5.000,- waard?
Op onze inboedelverzekering zijn sieraden verzekerd tegen diefstal voor
een maximumbedrag van € 5.000,-. Is uw sieradencollectie meer waard?
En wilt u dat de totale waarde tegen diefstal verzekerd is? Dan
vragen wij u om een gespecificeerd overzicht van uw sieraden en een
Waar verzekeraars in 2013 gemiddeld nog circa 3.500 inbraakclaims per
taxatierapport. Daarmee voorkomt u dat u bij diefstal voor vervelende
maand registreerden, daalde dat in 2014 naar 2.900. Het aantal brand-
verrassingen komt te staan. Uw sieraden zijn alleen binnenshuis
schades daalt ook: van 315 per dag in 2013 tot 274 claims in 2014. Opvallend
is de effectiviteit van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Wie een keurmerk
heeft, loopt ruim 30 procent minder kans op inbraak en brand. In Tilburg
en Eindhoven wordt het meest ingebroken. En maar liefst de helft van de
verzekerd. Wilt u een uitgebreidere dekking? Sluit dan een kostbaarhedenverzekering af. Neem voor meer informatie contact op met ons
team Advies & Acceptatie, 0113 - 238 880 of met uw ZLM adviseur.
branden wordt veroorzaakt door een verkeerd gebruik van of een defect
aan een apparaat. Meer van dit soort cijfers en weetjes over brand en
inbraak vindt u op www.zlm.nl/risicomonitor
Fun&Voetbal: voetbalplezier voor iedereen
Eenvoudige informatie met
de Verzekeringskaart
Ook dit seizoen zijn er weer leuke activiteiten voor jongens en meisjes die van
Met de digitale Verzekeringskaart op de website van een verzekeraar ziet u in een
voetbal houden. Fun&voetbal organiseert al vijf jaar een aantal ZLM Voetbal
oogopslag de belangrijkste informatie over een verzekering. Het gaat daarbij niet
2-daagses en voetbalclinics bij verschillende Zeeuwse voetbalclubs. Iedereen
alleen om wat er wél vergoed wordt, maar ook om de belangrijkste uitsluitingen.
mag meedoen, ook al ben je geen lid van de KNVB. Kinderen en kleinkinderen
De Verzekeringskaart is een eenvoudige en begrijpelijke weergave van de
van ZLM-klanten krijgen 25% korting op de clinic en de 2-daagse omdat ZLM
polisvoorwaarden. Met dit hulpmiddel kunt u snel en gemakkelijk beoordelen of
Per​so​nen​au​t
o​ver​ze​ke​ring
Wat is wel en






niet gedekt doo
Wat is een au​
to​v er​ze​ke​ring
WA?
Deze verzekerin
g vergoedt scha
de die u met
uw auto aan ande
ren veroorzaak
t. Schade aan
uw eigen auto
is niet verzekerd.

Hulp​v er​le​ning
na een
on​ge​v al
Het vervoer van
u en uw auto
na een ongeval
verzekerd.
is
Dief​stal of to​
Niet verzekerd.
tal loss
Scha​de door
brand en
Niet verzekerd.
na​tuur
In​braak
Niet verzekerd.
een verzekering toegevoegde waarde voor u biedt. U vindt de verzekeringskaarten
vinden op www.fun-voetbal.nl
op onze website bij de informatie over de verschillende verzekeringen van ZLM.
ren wij niet
uit?
Bij schade door
opzet of bij rijden
zonder
rijbewijs. Of door
misbruik van alcoh
ol of drugs .
En bij schade
tijdens verhuur
of
vervo
er tegen
betaling.








Aan​spra​ke​lijk​
heid (WA)
U bent verzekerd
voor schade die
u met uw
auto veroorzaak
t aan anderen
of andermans
auto of spullen.
Dit is een wette
lijk verplichte
verzekering.
Pech​hulp
Niet verzekerd.
Re​pa​ra​tie
Niet verzekerd.
Ruit​scha​de
Niet verzekerd.
Scha​de aan
ei​gen au​
to
Let op
Wilt u een uitge
breidere dekki
ng dan alleen
WA? Sluit dan
een Autoverzek
ering Beperkt
Casc o of Allris
k af. Voor letse
lschade van de
bestuurder en
inzittenden sluit
u een
Schadeverzeke
ring Inzittenden
(SVI) af.
Ex​tra: gra​tis
Ver​haals
​bij​stand
U bent gratis verze
kerd voor verha
alsbijstand.
Heeft u schade
of letsel door
een andere
verkeersdeelnem
er? Dan verha
len wij dit gratis
op de veroorzake
r.
Be​lo​ning bij
ing
Niet verzekerd.
Wan​neer ke​
hoofdsponsor is. Alle informatie over de activiteiten van fun&voetbal is te
met WA-dek​k
r deze autoverz
ekering WA?

Ei​gen ri​si​co
Niet van toepa
ssing.
gee n sch
a​de
Voor elk jaar dat
u geen schade
claim t,
ontvangt u prem
iekorting (tot een
maximum van
70%). Als u scha
de claim t, dan
kan
Af​slui​ten, wij​
zi​gen en
stop​pen
Uw verzekerin
g begint op de
datum die o
p
6
7
WIEWATWAAR?
Rechtsbijstand,
beslist iets voor u
Rechtsbijstandverzekering
Een conflict met uw werkgever, met een aannemer of met uw buren…
Vernieuwd pakket
per 1 mei 2016
MIRANDA OSSEWEIJER, JURIDISCH
Iedereen kan in een situatie terechtkomen waarbij juridische hulp nodig is.
Met de ZLM Rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd van juridische hulp
tegen een jaarpremie die lager ligt dan het gemiddelde uurtarief van een
MEDEWERKER STICHTING
advocaat. Vanaf 1 mei 2016 verandert de opzet van de rechtsbijstand-
RECHTSBIJSTAND ZLM:
verzekering. U kunt dan kiezen uit drie modules. De juristen van Stichting
Met de rechtsbijstandverzekering van
ZLM staat u sterk op een groot aantal
rechtsgebieden. Per 1 mei zijn er drie
modules: Basis, Werk en Vermogen.
Rechtsbijstand ZLM helpen u als u een conflict met iemand heeft.
WILFRIED CLAESSENS, MANAGER
STICHTING RECHTSBIJSTAND ZLM:
Met de rechtsbijstandverzekering van ZLM staat u sterk op een groot aantal
rechtsgebieden. De basisdekking is een verplicht onderdeel van de verzekering.
Daarmee krijgt u telefonisch advies en hulp bij conflicten over onder meer:
•consumentenovereenkomsten;
•wonen;
•verkeer;
•overheid;
•medische fouten;
•familierecht.
Conflicten met uw werkgever verzekert u met de extra module Werk. Voor wie
ook conflicten met de Belastingdienst en vermogensbeheerders en mediation bij
echtscheiding wil meeverzekeren is er de module Vermogen. Op de volgende
bladzijde ziet u wat de kosten per module zijn.
´Heeft u een ZLM Rechtsbijstandverzekering?
Dan is juridisch advies laagdrempelig.
U kunt ons gewoon bellen of e-mailen.’
Onafhankelijke stichting
De Stichting Rechtsbijstand ZLM is een onafhankelijke stichting die in opdracht van
ZLM juridische hulp verleent aan de verzekerden van ZLM. Er werken zo’n 35 juridisch
specialisten. Manager Wilfried Claessens: ‘We hebben drie teams: Motorrijtuigen,
Personenschade en Algemeen. Welk team uw verzoek behandelt, hangt af van de
rechtshulp die u vraagt. Verder kan iedereen die een ZLM Rechtsbijstandverzekering
heeft bij ons terecht voor juridisch advies. Ook als er nog geen conflict is. Daarnaast
is op alle motorrijtuigenverzekeringen en de aansprakelijkheidsverzekering voor
particulieren (AVP) van ZLM verhaalsbijstand gratis meeverzekerd. Brengt iemand
anders u in het verkeer (letsel)schade toe, dan verhalen wij die schade kosteloos voor
u op de tegenpartij.
8
Voor elk rechtsgebied
specialisten in huis
9
Jaarlijks behandelt Stichting
Rechtsbijstand ZLM ruim 8.000 zaken.
Wilfried: ‘We zijn de laatste jaren hard
gegroeid. Niet alleen omdat we steeds
meer verzoeken om rechtsbijstand
krijgen. We hebben nu ook op bijna elk
rechtsgebied zelf juridisch specialisten
in huis of direct achter de hand. Wie een
conflict of juridische vraag heeft, kan ons
gewoon bellen of een e-mail sturen. Ook
als wij de behandeling van uw conflict
uitbesteden aan een advocaat, blijven wij
altijd uw aanspreekpunt. Zo is juridische
bijstand heel laagdrempelig.’
Wij houden u op de hoogte
Hoe gaat de behandeling van een zaak
in zijn werk? Wilfried: ‘Als u een zaak
aanmeldt, overlegt een medewerker
uiterlijk binnen 5 werkdagen met u hoe
wij uw zaak gaan aanpakken. Daarbij
leggen wij een aantal afspraken in uw
dossier vast. Bijvoorbeeld binnen hoeveel
tijd u altijd een reactie krijgt en welke
acties wij gaan ondernemen. Wij houden
u altijd op de hoogte van de voortgang
van uw zaak. Uw behandelaar heeft het
overzicht over alles wat er binnen het
dossier gebeurt.’
GOEDE VRAAG
Heeft u ook een goede vraag? Mail naar [email protected]
Belt u liever? Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zijn op
werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Op de homepage van zlm.nl
vindt u de rubriek ‘Veelgestelde vragen’.
ABIGAËL PÜROJA
RUDI STAWNY
URSULA WIJS
is schadebehandelaar Varia
is schadebehandelaar Varia
is acceptant
Ik heb een appartement gekocht en
de opstalverzekering is geregeld door
de Vereniging van Eigenaren. Ben ik
dan goed verzekerd?
Ik ben op straat gevallen met
mijn fiets. Is de schade aan mijn
fiets en kleding gedekt door de
inboedelverzekering?
Ik heb een vakantie geboekt en op
mijn reisbestemming wordt een
terroristische aanslag gepleegd, zoals
bijvoorbeeld vorig jaar in Parijs. Is
annulering van mijn vakantie dan
gedekt op de annuleringsverzekering?
Abigaël antwoordt:
Rudi antwoordt:
Ursula antwoordt:
Een opstalverzekering via een Vereniging
van Eigenaren (VvE) biedt vaak een
beperkte dekking. Een keuken,
badkamer, parketvloer of andere zaken
die u heeft aangebracht, zijn mogelijk
niet of niet geheel meeverzekerd. En
deze zaken vallen ook niet onder uw
inboedelverzekering. Informeer bij uw
VvE waarvoor u verzekerd bent. Zijn
bepaalde zaken niet verzekerd? Sluit dan
aanvullend de ZLM woonhuisverzekering
af. Neem voor meer informatie contact
op met ons team Advies & Acceptatie,
0113 - 238 880 of uw ZLM adviseur.
Nee, helaas niet. Ook als u gewond
bent geraakt of uw bril is kapot door
een val van uw fiets, valt dit niet onder
de inboedelverzekering. Als u wilt dat
de schade aan uw fiets verzekerd is,
adviseren wij een fietsverzekering met
dekking tegen beschadiging.
Terrorisme is niet gedekt op de
annuleringsverzekering. Dat betekent
dat de kosten van de annulering voor
uw eigen rekening zijn. Mogelijk krijgt
u nog een deel van de reisorganisatie
terug als u annuleert op het moment
dat ze nog niet de volledige
annuleringskosten doorberekenen.
Een vervoersmaatschappij of
touroperator kan zelf bij een calamiteit
besluiten om als tegemoetkoming
geen annuleringskosten te berekenen.
Maar zij zijn dit niet verplicht.
Wilfried benadrukt dat het belangrijk
is om een rechtsbijstandverzekering te
hebben vóórdat een conflict ontstaat:
’Er is een wachttijd van drie maanden.
Geschillen die al bestaan of te verwachten
zijn, zijn niet verzekerd. Binnen de eerste
drie maanden nadat u de verzekering
heeft afgesloten kunt u al wel om
juridisch advies vragen. Het financieel
belang van een conflict moet altijd hoger
zijn dan € 100,-.’
Nieuw per 1 mei 2016
Hieronder ziet u de premies van de
verschillende rechtsbijstandmodules
per 1 mei 2016. Heeft u al een ZLM
Rechtsbijstandverzekering? Dan
informeren wij u in april over de nieuwe
pakketten en tarieven. Heeft u nog geen
rechtsbijstandverzekering maar wilt u
deze wel afsluiten? Neem dan contact
op met ons team Advies & Acceptatie op
0113 - 238 880 of met uw ZLM Adviseur.
PREMIE PER JAAR
Samenwonend
Alleenstaand
Basis
€ 134,31
€ 120,88
Werk
€ 73,81
€ 66,43
Vermogen
€ 36,30
€ 32,67
Premies zijn inclusief 21% assurantiebelasting.
De uitgebreide dekkingsinformatie staat
in de voorwaarden. Deze vindt u op
www.zlm.nl/voorwaardenrechtsbijstand
10
U TEVREDEN?
WIJ TEVREDEN!
Heel h
11
pps
a
e
g
i
an d
Verbeterdebuurt
Via de app Verbeterdebuurt kunt u eenvoudig een probleem of idee over de openbare ruimte
doorgeven aan uw gemeente.
ZLM is tevreden
ZLM is een financieel gezond bedrijf. Ondanks
dat we een onderlinge verzekeraar zijn en dus
geen winst hoeven te maken, doen we dat wel.
Als we winst maken, voegen we dat toe aan onze
algemene reserve. Daarmee is onze financiële
situatie solide. Zowel ons aantal medewerkers
als het aantal verzekerden groeit nog steeds.
In vijf jaar tijd verwelkomden we ruim 50 nieuwe
collega’s en is het aantal klanten toegenomen
met ruim 33.000. Daar zijn wij zeer tevreden mee!
Snelheid
Vraagt u informatie op
of meldt u een schade?
Dan reageren wij snel.
In veel gevallen ontvangt
u de gevraagde informatie
of een reactie op uw
schademelding binnen
drie werkdagen. Op
www.zlm.nl/reactietermijnen
ziet u wat u van ons mag
verwachten.
en
e
Snell tietermijn
reac
Veilig groot worden
Met de Veilig Groot Worden app kunnen
Hoe werkt de
premievaststelling?
Hoe bepalen we bij ZLM wie welke
verzekeringspremie betaalt?
Productcoördinator Egbert Blok
legt het graag uit. Egbert:
’ZLM is een onderlinge
verzekeraar en werkt vanuit
het solidariteitsbeginsel: alle
verzekerden betalen mee aan
het totaal van de schades. We
hanteren één premie die gelijk
is voor zoveel mogelijk klanten. Er
zijn wel bepaalde factoren die de
premiehoogte bepalen zoals de
regio waar u woont, de waarde van
ouders van jonge kinderen in een oogwenk
checken wat ze kunnen doen om het in huis
veilig te maken voor hun kind.
wat u verzekert en of u alleen of
met meer personen woont. Verschil
in premie tussen verzekerden
proberen wij tot een minimum te
beperken.
Hoe werkt de premievaststelling?
Wij bieden graag goede
verzekeringen tegen een redelijke
prijs. De verhouding tussen de
premie die wij ontvangen en het
bedrag dat wij aan schade uitkeren
bepaalt of we een premie verhogen
of verlagen.
#tevreden
We zijn natuurlijk vooral tevreden als u het
bent. Bent u tevreden over ZLM? Laat het
ons weten via Twitter of Facebook. Niet
tevreden? Ook dat horen we graag van u.
Een vriendelijke
benadering
Mahammed Lazaar
27 november .
ZLM Verzekeringen
Ik maak nooit reclame voor bedrijven, maar voor ZLM maak
ik een uitzondering; qua service, prijs en klantgerichtheid
de beste die ik ooit heb gehad in die bijna 30 jaar dat ik een
rijbewijs heb.
Rob Everts
15 januari .
GOED OPGELEIDE
MEDEWERKERS
Klantmedewerkers in de financiële dienstverlening moeten voldoende zijn opgeleid voor de werkzaamheden die zij verrichten.
Bovendien verwacht de wetgever dat medewerkers hun kennis continu bijhouden. Alle klantmedewerkers moeten permanent
op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op hun vakgebied en deze kennis in hun werk kunnen toepassen. Uiteraard voldoen
onze medewerkers aan de eisen die de Wft (Wet financieel toezicht) stelt. Zodra zij in dienst komen hebben zij de juiste papieren
of gaan aan de slag om die te halen. Eén keer een diploma halen is niet voldoende. Ook daarna leggen medewerkers periodiek
examens af. Zo weet u zeker dat uw verzekeringsaanvraag of schade altijd in deskundige handen is.
ZLM Verzekeringen
Ik ben zeer tevreden als klant van ZLM verzekeringen....
Bij ZLM werken gewone
mensen. Zij doen hun best
om ervoor te zorgen dat
u tevreden bent. Maar net
als u zijn ze ook klant bij
verschillende bedrijven en
organisaties. Waar worden
zij zelf tevreden van? Deze
keer Frank Huibregtse,
senior medewerker
Bemiddeling.
Frank: ‘Vriendelijkheid! Een paar jaar terug
ruilde ik mijn auto in. Het ene autobedrijf
kraakte de auto waar ik jaren zuinig op
was geweest af. En ik was teleurgesteld
over de inruilwaarde. Bij een ander bedrijf
kreeg ik bijna hetzelfde bedrag, maar die
man zei: ‘Ach, hij is wat ouder en heeft
wat roestplekjes, maar hij ziet er nog
netjes uit.’ Ondanks dat de inruilwaarde
hetzelfde bleef, kwam ik er met een veel
beter gevoel vandaan. ‘Het is de toon die
de muziek maakt’, zeg ik altijd maar.’
Tommy v Erp-Kuhlman
@Tomzorzz
Vandaag (en afgelopen week) is gebleken dat @zlm
een zeer fijne, klantgerichte en warme verzekeraar is!
Grote complimenten en dank! Hulde!!
Annie Teeuwen
15 januari .
ZLM Verzekeringen
prettig gevoel, als er iets is een goede
verzekering te hebben.
Rona Kuijper
13 november .
ZLM Verzekeringen
bij deze wil ik zlm bedanken voor de goede afwikkeling
van mijn autoschade. ze hebben me steeds prima op de
hoogte gehouden.
12
13
IN DE
SPOTLIGHT
In deze rubriek staat iedere keer iemand ‘in de spotlight’
Eric Daane
met iets waar hij of zij trots op is. Een vervoermiddel,
Is trots op : zijn Mercedes cabriolet
met bijzonder uiterlijk
een (vakantie)huis of hobby bijvoorbeeld. Heeft u een
bijzonder verhaal en wilt u dat aan ons vertellen?
Mail dan naar [email protected]
Marianne Wetsers
Mijn trots: Type: In bezit sinds: Mijn auto
Weruit ojwei
1988
Dolfijne cabriolet
Eric Daane wil kinderwensen vervullen met bijzondere auto
In de zomer van 2015 deed Eric Daane uit Wolphaartsdijk een bijzondere ‘vangst’. In de bedrijfsvoorraad van een
Brabantse collega kwam Eric een uniek gedecoreerde Mercedes cabriolet tegen. Hij besloot de auto mee te nemen naar
Zeeland en bedacht er een bijzondere bestemming voor.
‘Je hebt echt bekijks met deze unieke
auto’, concludeert Eric Daane. ‘Toen ik
ermee van Brabant naar mijn woonplaats
reed, hielden mensen naast me op de
snelweg in om foto’s te nemen en te
zwaaien. Ook toen ik even stopte om
te tanken, kwamen er gelijk mensen
om foto’s en filmpjes te maken. Ik heb
mijn zonnebril maar opgehouden,’
vertelt hij lachend.
Vier maanden werk
Zo’n auto als deze, daarvan rijdt er maar
een op de wereld rond. Eric kent ook
de geschiedenis. ‘De auto is nu 15 jaar
oud. Oorspronkelijk was hij geel en de
vorige eigenaresse kreeg hem cadeau
van haar vader. Dat meisje was helemaal
gek van dolfijnen. De kleuren en de
afbeeldingen van de dolfijnen zijn er
met de airbrushtechniek op aangebracht.
Al het plaatwerk is van de auto af
geweest en ze hebben er vier maanden
over gedaan om hem helemaal af te
krijgen. Op de linker- en rechterkant staan
verschillende afbeeldingen. Een heel knap
staaltje werk. Het meisje van wie de auto
was, reed ermee achteruit tegen een paal.
Daardoor kon de kap niet meer omhoog
of omlaag. Toen kreeg ze een nieuwe
auto van haar vader. Deze stond nog
steeds bij mijn vriend in zijn bedrijf,
maar hij wist ook niet goed wat hij
ermee aan moest. Ik vond hem zo
bijzonder dat ik hem maar meegenomen
heb. Ik dacht: ‘ik verzin wel iets’.’
Kinderen een leuke dag bezorgen
Eric heeft de auto inmiddels opgeknapt,
maar wil hem niet wegdoen. ‘Sowieso
denk ik dat er niet echt een markt is voor
zo’n opvallende auto. En hem laten
overspuiten of beplakken vind ik zonde.
Ik wilde er iets bijzonders mee doen.
Ik kwam al snel op een idee. Vorig jaar heb
ik samen met mijn vrouw voor het eerst
de Ride for the Roses gefietst. Dan zie je
zoveel ellende en verdriet om je heen.
Mensen die treuren om iemand die ziek
is of die ze verloren hebben. Toen kreeg
ik het idee om de auto in te zetten en
er kinderen met een levensbedreigende
ziekte een leuke dag mee te bezorgen.
Ik heb contact opgenomen met MakeA-Wish Nederland. Zij vervullen wensen
van ernstig zieke kinderen. Make-A-Wish
reageerde gelijk enthousiast toen ze de
foto’s van de auto zagen.’
In stijl naar Dolfinarium
Eric: ‘Ik heb de kap gerepareerd dus die
kan weer open en dicht. Mogelijk is er
binnenkort een ernstig ziek kindje dat de
wens heeft om naar het Dolfinarium in
Harderwijk te gaan. Dan is het natuurlijk
prachtig als het vervoer dan met deze
‘dolfijne’ auto kan plaatsvinden. Het
geeft mij heel veel voldoening als ik
de Mercedes voor zo’n goed doel kan
inzetten.’
‘Je hebt echt bekijks
met deze auto’
14
15
PREVENTIE
‘Ik ben ervan overtuigd dat veel
ongelukken en schades voorkomen
kunnen worden door een training.’
Training voor grotere verkeersveiligheid
Medewerker Schadepreventie Naomi Priem coördineert voor ZLM acties op het
Hoe staat
het met uw
verkeerskennis?
Met de online verkeerstest van
Veilig Verkeer Nederland ontdekt
u in 2 minuten of uw kennis van de
verkeersregels nog up-to-date is.
Doe de verkeerstest op
www.vvn.nl/opfriscursus
gebied van preventie. In korte tijd heeft zij voor verschillende groepen klanten
al succesvolle activiteiten georganiseerd.
Naomi: ‘Ik ben ervan overtuigd dat veel
ongelukken en schades voorkomen
kunnen worden door een training.
Voor Zeeuwse en Brabantse jongeren
bieden we al een aantal jaren de
rijvaardigheidstraining Trials aan. Wij
werken hiervoor samen met de provinciale
verkeersveiligheidsorganisaties van Zeeland
en Noord-Brabant. Het is aangetoond
dat jongeren die Trials gevolgd hebben,
minder schades veroorzaken.‘
Praktijkdagen voor automobilisten
‘Maar er zijn meer kwetsbare verkeersdeelnemers,’ vervolgt ze. ‘Speciaal voor
oudere automobilisten hebben we zelf
een verkeerspraktijkdag ontwikkeld.
In november 2015 namen 80 klanten deel
aan een testdag. Ze kregen eerst een
opfrissing van de theorie. Vervolgens
gingen ze met rij-instructeurs aan de slag
op een verkeersoefenterrein en op de
openbare weg. Zowel de deelnemers als
de instructeurs waren enthousiast over
het programma. We gaan hieraan de
komende jaren zeker een vervolg geven.’
Rijden met caravan
Ook voor caravaneigenaren ontwikkelde
Naomi een training. Naomi: ‘De afgelopen
jaren is het aantal caravanschades
gestegen. Evenals het gemiddelde
schadebedrag. Daarom hebben wij de
premie van de caravanverzekering vorig
jaar verhoogd. De meeste ongevallen met
een caravan gebeuren doordat die gaat
slingeren. Rijden met een caravan
is namelijk nog niet zo eenvoudig.
Door het gewicht gaat de auto zich
anders gedragen. Remmen gaat anders.
En ook parkeren en achteruitrijden
kunnen soms voor problemen zorgen.
Op de caravantraining kregen de
deelnemers eerst theorie. Waarna ze
met hun eigen auto en caravan kennis
en vaardigheden in de praktijk oefenden.
We willen deze training aan meer mensen
gaan aanbieden.’
Samenwerking
Ook andere organisaties onderkennen
het belang van preventie meer en meer.
Naomi: ‘Het Verbond van Verzekeraars
brengt belanghebbende partijen
bij elkaar in Safety Deals. Dat is een
overeenkomst die de verschillende
organisaties met elkaar aangaan.
Ze spreken daarin af dat ze zich voor
langere tijd voor dat specifieke project
inzetten. Voor de oudere automobilisten
werken we samen met de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen en
Veilig Verkeer Nederland. Voor Trials
werken we samen met de provinciale
verkeersveiligheidsorganen
en verzekeraar Univé.’
Preventietip van Naomi:
registreer uw elektrische
apparatuur
Koopt u een elektrisch apparaat? Registreer uw gegevens
en die van het apparaat dan bij de fabrikant. Soms komt het
voor dat apparaten niet veilig zijn en schade kunnen veroorzaken.
De fabrikant roept de defecte apparaten dan terug. Dat gaat gemakkelijker als
de fabrikant uw gegevens heeft. Enkele jaren geleden bleek dat een elektrisch
onderdeel van bepaalde vaatwassers van Bosch, Constructa, Neff en Siemens
brandschade kan veroorzaken. Er zijn nog steeds eigenaren die dat niet weten.
Heeft u een afwasmachine van dit merk? En is die gemaakt tussen 1999 en
2005? Controleer dan op https://dishcareaction.com/nl-nl of uw afwasmachine
ook gevaar kan opleveren.
16
17
GOED PUNT!
U MAG HET ZEGGEN
Betalen jullie
mijn boete?
Marjon steunt
Hypofyse
Stichting
De heer Beckers kocht wegens gezinsuitbreiding een tweedehands
Ford Focus stationwagen. Hij belde ons om zijn verzekering
te wijzigen. De oude auto, een Volkswagen Polo, ruilde hij
in. Zes weken later kreeg de heer Beckers een boete. Omdat
zijn Volkswagen Polo niet verzekerd was. Hij stelt dat wij de
autoverzekering van de Polo niet zomaar hadden mogen
beëindigen. En vroeg ons de boete te betalen.
Klachtencoördinator Caroline van de
Lagemaat legt uit dat iedereen met een
kenteken van een voertuig op zijn of haar
naam verzekeringsplichtig is. Caroline:
‘Alleen als een kenteken geschorst is, bent
u niet verzekeringsplichtig. Anders wel.
Of u wel of niet met een voertuig rijdt,
is niet van belang. De RDW controleert
steekproefsgewijs en bent u niet
verzekerd, dan krijgt u een boete. De kans
op controle is behoorlijk groot. Als u een
andere auto koopt, bent u nog steeds
verzekeringsplichtig voor de oude auto
zolang die nog op uw naam staat.’
Ik stel ZLM aansprakelijk
De heer Beckers: ‘Ik belde ZLM om mijn
verzekering te wijzigen. De medewerker
vroeg mij of ik mijn auto inruilde. Dat
was zo. Op de dag dat ik mijn nieuwe
auto ophaalde, bracht ik de oude naar
de garage. Nu blijkt dat de garage vergat
de auto te vrijwaren. Hij is al die tijd op
mijn naam blijven staan. Dat vind ik nog
niet eens zo erg. Maar ZLM had mijn
autoverzekering niet mogen beëindigen
zonder vrijwaringsbewijs. Ik stel ZLM
daarom nu aansprakelijk voor de boete
die ik heb gehad.’
Caroline reageert hierop: ‘Onze
medewerker heeft duidelijk gevraagd of
er sprake was van inruil. De heer Beckers
antwoordde dat dat zo was. Dit hebben
wij ook vastgelegd. Dan vervalt voor
hem de noodzaak van de verzekering.
Omdat een nieuwe eigenaar altijd het
kenteken overschrijft en vanaf dat
moment ook de verzekeringsplicht
op de nieuwe eigenaar overgaat.
Wij mogen een verzekering ook
zonder vrijwaringsbewijs beëindigen.
‘Onverzekerde
auto? Grote kans
op een boete’
Hier heeft de garage een fout gemaakt.
De heer Beckers betaalde zolang het
kenteken nog op zijn naam stond ook
wegenbelasting voor de oude auto.
En hij was nog steeds verzekeringsplichtig.
De garage had het kenteken moeten
overschrijven. Daarom adviseerden we
de heer Beckers om zijn garage aan te
spreken.’
Wilt u reageren of
heeft u zelf een situatie
meegemaakt waarover u
wilt vertellen in ‘U mag
het zeggen’? Mail dan
naar [email protected]
‘Ik let beter op’
De heer Beckers volgde ons advies op.
En is blij met de uitkomst. ‘De garage
erkent dat zij fout zijn geweest’, vertelt
hij. ‘Ze betalen mijn boete en de
motorrijtuigenbelasting over de periode
na de verkoop. Ik heb hiervan geleerd
en let een volgende keer beter op. Ik
adviseer iedereen die een andere auto
verzekert om altijd de papieren van de
verzekeraar goed na te kijken. En erop
te letten dat je een vrijwaringsbewijs
van de nieuwe eigenaar krijgt.’
Door haar ziekte acromegalie kwam
zangeres Marjon van Iwaarden in
contact met de Nederlandse Hypofyse
Stichting. Marjon weet uit eigen
ervaring hoe belangrijk deze stichting
is. Als ambassadeur draagt zij bij aan
meer bekendheid van aandoeningen
aan de hypofyse, een klein orgaantje
in het hoofd dat een grote rol speelt
in het hormonale systeem. Hypofyseaandoeningen komen weinig voor.
Mede daardoor en doordat de
klachten vaak geleidelijk ontstaan,
herkennen artsen ze niet altijd.
Zeldzame aandoening
Marjon van Iwaarden is bekend van
de band 2 Unlimited Two, bigband
The New Orpheans, Flairck en The
Voice of Holland. Zij zingt met haar
eigen band en begeleidt als zangcoach
‘iedereen tussen 8 en 88 jaar’. In
2010 werd bij Marjon de zeldzame
aandoening acromegalie ontdekt.
Marjon: ‘Ik was al lang moe. De artsen
dachten eerst aan een burn-out.
Maar toen merkte ik dat bijvoorbeeld
mijn ringen niet meer pasten en dat
eten en zingen ontzettend veel pijn
deed in mijn kaken. Het bleek dat ik
een hormoonproducerend gezwel
aan mijn hypofyse had. Toen ben ik
lid geworden van de Nederlandse
Hypofyse Stichting. In de onzekere
periode tussen klachten, diagnose
en uiteindelijk een operatie heb ik
veel steun aan de stichting gehad.
Het bijzondere is dat deze ook nog
eens uitsluitend door vrijwilligers
gerund wordt.‘
Ik geef de 500 euro aan:
Nederlandse
Hypofyse Stichting
ZLM doneert namens een bekende Zeeuw
of Brabander een bedrag van 500 euro
aan een goed doel. Marjon van Iwaarden
schenkt ‘haar’ ZLM-euro’s aan de
Nederlandse Hypofyse Stichting. Kijk voor
meer informatie op www.hypofyse.nl
1. Marjon van Iwaarden
2. Zeeland Nazomerfestival
3. Hypofyse
2
3
4. Live optreden
4
Nieuwe energie
Door de operatie en maandelijkse
injecties kan Marjon nu aardig
met haar ziekte overweg. ‘Maar‘,
benadrukt ze, ‘ik moet altijd extra
goed voor mezelf zorgen, want ik
ben nog steeds snel moe en heb soms
weinig energie. Gelukkig geven de
dingen die ik doe op het gebied van
muziek maken en coaching mij wel
de nodige energie terug.’ Marjon
heeft met haar band een nieuw
album opgenomen. Die komt eind
maart uit. Op 2 december geeft zij
een theaterconcert in Goes en in de
tussentijd komt er een nieuwe single
uit. Marjon: ‘Mijn ziekte heeft veel
impact op mijn leven gehad. Net als
op dat van zo’n 15.000 anderen en
hun gezinnen. Daarom zet ik mij
waar ik kan in voor de Nederlandse
Hypofyse Stichting.’
1
18
19
BRABANTSE GEZELLIGHEID
In Bergen op Zoom vindt u veel gezellige
cafés en restaurants.
ZLM.UIT
Waar Brabant
Zeeland kust…
FORT DE ROOVERE
Met droge voeten loopt u door de
gracht naar het fort.
… Precies daar ligt Markiezenstad Bergen op Zoom. De grootste plaats van
de Brabantse Wal. En een van de oudste steden van Nederland. Meer dan
800 monumenten vertellen het verhaal van een rijk en bewogen verleden.
Het is een stad met een veelzijdig karakter. Knus maar toch stedelijk.
Ook de directe omgeving nodigt uit om actief te ontdekken.
DE GROTE MARKT
Hier vindt u de oudste panden van de stad,
zoals de Olifant en de Draak. Zij overleefden
een grote stadsbrand in 1397.
MARKIEZENHOF
Dit vijftiende-eeuwse stadspaleis is de
parel van Bergen op Zoom.
NATUURPODIUM BRABANTSE WAL
Hier kunt u zien, horen, voelen en proeven
wat de Brabantse Wal zo eigen maakt.
Aan de Boslustweg in Bergen op Zoom.
GEZELLIG WINKELEN
Winkelgebied de WinkelAcht loopt van ‘t
Vierkantje naar de Parade.
´Tussen Zeeuwse klei en
Brabantse zandgrond’
De parel van Bergen op Zoom is
het vijftiende-eeuwse Stadspaleis
Het Markiezenhof. Het voormalige
woonpaleis van de heren en markiezen
van Bergen op Zoom straalt nog steeds
de rijkdom van vroeger tijden uit. De
vele zalen, kamers, galerijen, traptorens,
binnenplaatsen en tuinen vertellen de
geschiedenis van de stad en de regio.
Voor wat luchtiger vermaak vindt u er
ook het Kermismuseum. Van oudsher
vond in Bergen op Zoom zowel de eerste
als de laatste jaarmarkt van het seizoen
plaats. In de wintermaanden bleven veel
kermisexploitanten in Bergen op Zoom
wonen.
Aangeklede toren
Veel van de monumenten zijn te
bezoeken. De gastvrije gidsen van
Stichting Bezichtiging Monumenten
(SBM) vertellen u er enthousiast over.
De Peperbus is de toren van de
St. Gertrudiskerk aan de Grote Markt.
Tijdens bijzondere evenementen kleden
de Bergenaren hun toren aan. Met
carnaval gaat hij gehuld in een kiel.
Wie de 62 meter hoge toren beklimt,
heeft bij helder weer uitzicht tot ver
in Zeeland en zelfs tot de havens van
Antwerpen. En natuurlijk ziet u onder
u het groene landschap van de Brabantse
Wal met daarin de dorpen van de
gemeenten Steenbergen, Wouwse
Plantage en Woensdrecht. Van
hoogtepunt naar monument onder
de grond: De Grebbe is een bijna 880
meter overwelfde watergang. Vroeger
in gebruik als afwateringskanaal en
turfvaart en stadsriool, nu volledig
gerestaureerd en het grootste
monument van de stad. Wilt u een van
de monumenten bezoeken? Kijk dan
op de website van VVV Brabantse Wal
om te zien wanneer dat mogelijk is.
Bij de VVV is ook het gidsje ‘Historische
Stadswandeling’ verkrijgbaar.
Zuidelijke gezelligheid
De historische binnenstad vormt een
uniek decor voor leuke winkeltjes,
cafeetjes en sfeervolle restaurants.
Het bruist er van de typische zuidelijke
gezelligheid. Duik een bruine kroeg
in voor een lekker glaasje of ga
bourgondisch dineren in een van de
vele restaurants. De WinkelAcht is het
winkelgebied dat loopt van ’t Vierkantje
naar de Parade. Beide winkelgebieden
vormen samen twee lussen, het cijfer
acht. Prullenbakken, meterkasten,
parkeerautomaten en bloembakken doen
gelijktijdig dienst als wegwijzer maar
ook als kunstobject. Volg de kunst en
laat u verrassen door de grote variatie
aan winkels die u onderweg tegenkomt.
Op koopzondagen is parkeren gratis en
vinden er leuke activiteiten plaats.
Actie: gratis shopper
van VVV Brabantse Wal
Bent u nieuwsgierig geworden naar
Bergen op Zoom? De VVV stelt voor
klanten van ZLM die de stad bezoeken
gratis shoppers beschikbaar. Met
daarin veel informatie voor uw
bezoek aan de Bourgondische stad
en leuke gadgets. U ontvangt de
shopper wanneer u met de speciale
bon naar het VVV-kantoor aan de
Kortemeestraat 19 in Bergen op Zoom
gaat. U vindt de bon op
www.zlm.nl/uit
Geen internet? Bel 0113 - 238 273.
Voor deze actie geldt: op = op.
Geen natte voeten
Naast monumenten bekijken en
shoppen is er volop gelegenheid om
van de natuur te genieten. Bergen op
Zoom is een mooie uitvalsbasis om het
glooiende landschap van de Brabantse
Wal te verkennen. Tussen de Brabantse
zandgrond en de Zeeuwse klei is het
fijn wandelen en fietsen. Bijvoorbeeld
rondom het zeventiende-eeuwse Fort de
Roovere. Het grootste fort van de WestBrabantse Waterlinie. De linie en het fort
zijn vijf jaar geleden gerenoveerd. Een
bijzondere ervaring is de loopgraafbrug.
Van een afstandje ziet u de brug niet
liggen, omdat het water van de gracht
tot aan de rand van de brug staat.
Met droge voeten loopt u door het
water van de gracht het fort op.
Op www.vvvbrabantsewal.nl kunt u
verschillende wandel- en fietsroutes
downloaden. Ook vindt u hier alle
informatie voor uw bezoek aan Bergen
op Zoom en de Brabantse Wal.
20
21
TWEEGESPREK
De nieuwe directie van ZLM
‘Gezonde ambitie voor de toekomst’
‘ZLM wil een verzekeraar zijn waar de klant vol vertrouwen verzekerd blijft, omdat hij kan rekenen op een lage prijs en
een hoge kwaliteit van persoonlijke dienstverlening.’ Dat is waar we bij ZLM voor staan. En dat is ook wat de nieuwe
directie nu en in de toekomst wil waarmaken. Graag stellen we de nieuwe algemeen directeur Marinus Schroevers en
de nieuwe directeur Verzekeringszaken Oscar Monshouwer aan u voor.
Marinus (45) begon in 1990 als schadebehandelaar
bij ZLM. Na verschillende interne promoties werd
hij in 2003 lid van de directie. Sinds 1 januari 2016
is hij algemeen directeur. Een van zijn drijfveren is
mensen helpen en zowel klanten als medewerkers het
gevoel geven thuis te zijn. Dit is geheel in lijn met het
gedachtegoed van een van zijn voorgangers. Ook de
eerste directeur van ZLM, wijlen Jan de Lange, stond
achter deze waarden. Marinus:’ Ik voel me thuis in een
bedrijf waar kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.
Waar groei geen doel op zich is, maar een gevolg van
hoe we werken. Omdat we een onderlinge verzekeraar
zijn, ontbreekt de druk om zoveel mogelijk winst te
maken. Tevredenheid realiseren is al jaren ons sterkste
punt. Dat is dan ook onze belangrijkste doelstelling.’
OSCAR MONSHOUWER:
Directeur Verzekeringszaken
Verschil maken
Oscar (45) werkte na zijn studie financiële
bedrijfseconomie bij verschillende grote en
beursgenoteerde bedrijven: ING, Nationale
Nederlanden en Leasemaatschappij DLL (De Lage
Landen). Hij koos er bewust voor om naar een klein
en regionaal georiënteerd bedrijf als ZLM over te
stappen. Oscar: ’Ik wilde me eerst bij grote bedrijven
ontwikkelen. Door de vele disciplines heb je daar veel
mogelijkheden om dat te doen. Maar bij een kleiner
bedrijf kan je echt het verschil maken. Ondanks dat
iedereen roept dat de klant centraal staat, blijft
bij grote bedrijven winstmaximalisatie toch het
belangrijkste. Wat mij bij ZLM opvalt is de oprechte
interesse in de klant. Ik voel me beter bij een
organisatie als ZLM waar we 100 procent staan
voor wat we doen en verkopen. Er is ook
duidelijk een maatschappelijke trend
gaande: kapitalisme is niet sexy
meer. Bij ZLM vervullen we meer
een maatschappelijke rol en
die past mij beter.’
Klanttevredenheid in DNA
Marinus is door zijn ervaring in verschillende functies
binnen ZLM als geen ander bekend en vertrouwd met
klanttevredenheid. Dat blijft ook in de toekomst een
van de belangrijke speerpunten. Marinus: ‘Er zijn allerlei
technologische ontwikkelingen gaande waardoor de
behoefte aan verzekeringen mogelijk minder wordt.
Nu zijn we een financieel zeer gezond bedrijf, maar
dat zal in de toekomst wellicht niet altijd meer
vanzelfsprekend zijn. Daarnaast zijn we nu zes jaar
achter elkaar de verzekeraar met de meest tevreden
klanten. Om dat te blijven is misschien nog wel
moeilijker dan om het te worden. Maar die uitdaging
gaan we graag aan.’
‘Onze medewerkers hebben
klanttevredenheid in hun
DNA zitten’
Ik wil de komende tijd veel aandacht besteden
aan innovatie. We zijn een verzekeraar en bieden
verzekeringsproducten aan om mensen te verzekeren
tegen risico’s zoals brand. Ik denk dat we ook op
een andere manier naar verzekeren kunnen kijken.
Niet ‘verzekeren tegen’, maar ‘verzekeren van….’
Bijvoorbeeld het verzekeren van ‘op hoge leeftijd toch
zelfstandig kunnen blijven wonen’. Dat omvat dan een
veel breder dienstenpakket. Juist dienstverlening is wat
we bij ZLM dagelijks doen. En gezien de waardering
van klanten kunnen we dat ook goed. Hoe kunnen we
die kwaliteiten ook op andere gebieden inzetten? We
hebben hierover al verschillende ideeën en werken die
de komende tijd verder uit.
Ambitieus
Ook Oscar is ambitieus om ZLM op koers te houden
voor de toekomst. Oscar: ‘We moeten ons aanpassen
aan de veranderende vraag en de technologische
mogelijkheden. Auto’s worden veiliger, de risico’s
kleiner en ik verwacht dat de premie-inkomsten
zullen dalen.
MARINUS SCHROEVERS
Algemeen directeur
22
23
Nadat hij ruim 22 jaar, met heel
DE DAG VAN...
veel werkplezier, algemeen
‘Ik blijf gewoon de dingen
doen die ik altijd al doe’
directeur van ZLM is geweest,
Bram de Jonge
gaat mr. A.J. de Jonge
Gaat op 1 mei 2016
met pensioen
- ‘gewoon Bram’ - met pensioen.
Daarom deze keer een bijzondere
editie van De dag van. Bram de
Jonge kijkt terug op zijn loopbaan
bij ZLM. En vertelt over zijn
plannen na 1 mei.
Bram wordt 65 in 2016, net als ZLM.
Hij werd in Terneuzen geboren en
kwam na zijn studie Rechten via
wat omzwervingen bij de overheid,
Het Verbond van Verzekeraars en
Klaverblad bij ZLM terecht. Bram:
‘Ik wilde eigenlijk in diplomatieke
dienst. Maar ik kwam er al snel achter
dat dat helemaal niets voor mij was.
Ik hou eigenlijk niet zo van netwerken.
Toen heb ik bij het Kabinet voor
Nederlandse-Antilliaanse zaken,
het Ministerie van V&W en het Verbond
internationaal georiënteerde functies
gehad. Klaverblad Verzekeringen
was echt mijn leerschool voor het
verzekeringsvak.’
2
3
4
Erkenning
In 22 jaar tijd zag hij het aantal
medewerkers bij ZLM ruim verdubbeld
worden. ‘Toen ik begon waren er
90 mensen in dienst. Nu zijn dat er al
meer dan 200 en we groeien gelukkig
nog steeds. Een van de hoogtepunten
vond ik dat we in 2014 beste
werkgever van Nederland werden.
Eerst stond ik een beetje sceptisch
tegenover die verkiezing. In mijn ogen
is alles wat we voor onze medewerkers
doen niet meer dan normaal. Maar
toen we die award eenmaal gewonnen
hadden, vond ik het toch heel
bijzonder en een mooie erkenning.
Eigenlijk werkt het naar onze klanten
toe precies hetzelfde. Daarvoor doen
we ook ‘alleen maar’ wat we vinden
wat hoort. En dat is blijkbaar toch
bijzonder’
1
5
1.Schilderen
2.Koffiemoment op
kantoor
3.Tankstationkoffie
Langer uitslapen
Na 1 mei blijft Bram gewoon de
dingen doen die hij altijd deed.
Bram: ‘Hooguit slaap ik wat langer
uit. En ik ga de krant ’s ochtends wat
uitgebreider lezen. Niet pas ’s avonds
zoals nu nog vaak gebeurt. Ik hou er
wel van om eens een dagje naar een
stad te gaan. Amsterdam of Brussel.
Dan bezoek ik ook graag een museum
of een tentoonstelling om inspiratie
op te doen voor mijn schilderlessen.
Ik hou ervan om bomen te schilderen.
Op de een of andere manier gaat me
dat gemakkelijk af. Lachend en vol
zelfspot voegt hij daaraan toe:
‘Ik wil mezelf niet op de borst
kloppen, maar het valt mij op dat
alle grote schilders wel een periode
hadden dat ze bomen schilderden’.
Tankstation-cappuccino
Ook Jack Russel Terriër Yonas mag
zich alvast gaan verheugen op een
extra rondje met zijn baas. Bram
vindt wandelen namelijk een van
de fijnste dingen die je kunt doen en
liep zelfs al drie keer de Vierdaagse
van Nijmegen. Bram: ’Tijdens een
wandeling zie je zoveel. Als je een
kwartier over een pad loopt, dan
krijg je van elke seconde mee wat er
onderweg gebeurt. Ik ben ook dol op
fietsen hoor. Sinds 2006 fiets ik met
een paar vrienden bijna ieder jaar een
etappe van de North Sea Cycle Route
die van Boulogne-sur-Mer in Frankrijk
via Bergen in Noorwegen tot aan
Harwich loopt. We hebben nog enkele
etappes in Schotland en Noorwegen
op het programma staan.’ Om fit te
blijven pakt hij tegenwoordig ook
regelmatig de elektrische fiets naar
het werk.
Een flinke rit van bijna twee uur.
Op die dagen en vanaf 1 mei moet
hij zijn verse cappuccino’s missen.
‘Misschien gek, maar ik ben dol op
de koffie van het tankstation aan de
A58 waar ik elke ochtend langskom.
Daar stop ik altijd even voor het
eerste bakje.’
4.Fietsen in Frankrijk
5.Beste Werkgever 2014
6
6.Hond Yonas met de
kinderen
Namens alle medewerkers wensen wij
Bram nog vele cappuccino’s in goede
gezondheid toe.
24
25
OOK BIJ U IN DE BUURT
Ons reparateursnetwerk in Zeeland
WERK IN UITVOERING
en Brabant bestaat uit 65 bedrijven.
Op www.zlm.nl/autoschade toetst
u uw postcode in en ziet u welke
bedrijven bij u in de buurt met ZLM
samenwerken. Ook ziet u hier in een
Autoschade snel en goed hersteld
oogopslag wat de voordelen van de
samenwerkende reparateurs zijn.
Bij de met ZLM samenwerkende reparateur
‘Dezelfde service
als bij ZLM’
U heeft natuurlijk liever helemaal
geen schade. Maar als het toch
gebeurt, dan wilt u dat uw
met autoschade terecht kunnen.
Zij herstellen in totaal zo’n 13.000 schades
per jaar voor ZLM-verzekerden. Met de
reparateurs maken we goede afspraken.
Bijvoorbeeld over de efficiency van
schade-afhandeling en het tarief van
reparaties. Met gunstige prijsafspraken
houden we de kosten en dus ook de
premies laag. Maar net zo belangrijk:
de reparateur moet het visitekaartje
van ZLM zijn. Klanten die hun auto
laten repareren, kunnen bij het
schadeherstelbedrijf rekenen op
dezelfde service als bij ZLM.’
schade snel, goed en voordelig
hersteld wordt. ZLM werkt daarom
samen met een groot aantal
schadeherstelbedrijven in Zeeland en
Noord-Brabant. Wat is het voordeel
voor u als u naar de samenwerkende
reparateur gaat? En hoe gaat de
schade-afhandeling in zijn werk?
Dennis van Ham is teamleider van de
Technische Groep bij ZLM. De afdeling
is overdag alarmcentrale voor gestrande
automobilisten. Daarnaast regelen
de medewerkers de afspraken van de
schade-experts en onderhouden ze
de contacten met de samenwerkende
reparateurs. Dennis: ‘Inmiddels hebben
we een netwerk van vijfenzestig
schadeherstellers waar onze klanten
Geen eigen risico
Voor ZLM is het voordelig om met vaste
reparateurs samen te werken. Maar in
de eerste plaats profiteert u als klant
hiervan. Dennis van Ham somt op:
‘U heeft geen eigen risico. Anders is
dat € 135,-. ZLM regelt alles en betaalt
rechtstreeks aan de reparateur. U heeft
er dus zelf geen omkijken naar en hoeft
niets voor te schieten. Bovendien kunt u
rekenen op een snelle service en garantie
op de reparatie. En in veel gevallen stelt
de reparateur een vervangende auto
beschikbaar. Zelfs als uw eigen auto
total loss is.’
De adressen van de schadeherstelbedrijven staan op onze website.
En op de groene kaart bij klanten die
allrisk of WA beperkt casco verzekerd
zijn. Dennis adviseert om bij schade
toch even contact op te nemen met
ZLM. ‘Onze medewerkers vertellen u
graag wat er gaat gebeuren als u schade
heeft en geven u een persoonlijk advies.
Bijvoorbeeld of een schadeformulier
nodig is en wat u zelf kunt doen om bij
te dragen aan een snelle afhandeling van
de schade.’
Uniek in expertise
Een van de dingen die de schadehersteller
doet, is inschatten of het nodig is dat
een schade-expert de auto inspecteert.
Dennis legt uit dat ZLM op het gebied van
expertise uniek is in Nederland. Dennis:
‘Als een van de weinige verzekeraars
hebben wij een eigen team van schadeexperts. Mensen die zowel ZLM als de
schadeherstelbedrijven goed kennen.
Onze experts zitten allemaal al geruime
tijd in het vak en weten waar ze over
praten. Alleen als het niet anders kan,
schakelen we een extern expertisebureau
in. De expertise laten we het liefst bij
de schadehersteller doen. Dat is wel zo
efficiënt en draagt bij aan een snelle
schade-afhandeling. Maar u kunt er ook
voor kiezen om de expert bij u thuis de
schade te laten vaststellen.’
Veel in het schadebehandelingsproces
gaat digitaal. De schadeherstellers zijn
evenals de ZLM schadeteams, de schadeexperts en bijvoorbeeld opkopers van
totalloss-auto’s verbonden aan een
digitaal platform. Foto’s, rapporten en
de schadecalculatie halen alle betrokken
partijen met één druk op de knop binnen.
Dennis benadrukt dat het persoonlijke
aspect nog steeds voorop staat:
‘De schadeherstelbedrijven vinden net
als wij persoonlijk contact met de klant
fijn en belangrijk. Maar natuurlijk is het
net zo belangrijk dat zij een schade snel
en goed repareren.’
26
27
ZLM QUOTE
BREINBREKER
‘Ik ben de verloofde
van voertuig A.’
PUZZEL MEE EN MAAK
KANS OP LEUKE PRIJZEN
Verzekeren is een serieuze zaak. Daarbij
wordt heel wat over en weer geschreven.
Dagelijks ontvangen wij vele aanvraag- en
schadeformulieren van klanten, brieven van
tegenpartijen en andere verzekeraars. Soms
beschrijven mensen hun schadegeval na de
hectiek van een ongeluk onbedoeld grappig.
Hieronder een aantal opmerkelijke quotes:
2e PRIJS
Kobo
e-reader
1e PRIJS
Stuur een e-mail met de oplossing onder
vermelding van uw naam en adres naar
[email protected] of ga naar
www.zlm.nl/breinbreker
CADAC
Carri Chef 2
Skottelbraai
Geen internet? Stuur dan een kaartje met
het goede antwoord naar
ZLM Verzekeringen
Postbus 70
4460 BA Goes
onder vermelding van Breinbreker en uw
naam en adres. Stuur uw oplossing in vóór
31 augustus 2016.
‘Mijn motorfiets moest, net als ikzelf,
vanwege ernstige schade weggesleept
worden.’
‘Ik stond stil voor een kruising met
haaievinnen.’
3e PRIJS
4 kaarten
Dolfinarium
Harderwijk
De winnaars ontvangen persoonlijk
bericht. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd. De prijzen zijn
niet inwisselbaar voor geld of andere
Breng de letters uit de genummerde
vakjes
van de
artikelen.
1
2 vakjes
3 over
4 naar
5 de6gelijkgenummerde
7
8
9
10
11
12 oplossingsbalk.
13
14
15
Zweedse puzzel
‘Nog voor ik hem aanreed, was ik ervan
overtuigd dat deze oude man nooit de
overkant van de straat zou bereiken.’
‘Ik keek achteruit en zag dat er geen auto
stond, waarna ik er zachtjes tegenaan
reed.’
GESTAMPTE
AARDAPPELEN
BUSTE HOUDER
KLEINE VLAG
8
FIJNGEBOUWD
TEGEN
16
17
18
EUR.
GEBERGTE
KLEUR
18
BOOM
PORTIE
17
CONTACT
KIPPENHOK
GESCHENK
Advies & Acceptatie: T 0113 - 238 880
Schadeservice Motorrijtuigen: T 0113 - 238 888
(24 uur per dag bereikbaar)
Algemeen nummer T 0113 - 238 000
ZLM Magazine is bestemd voor alle relaties van
ZLM Verzekeringen.
26e jaargang, maart 2016.
Redactie: Hubèr Rentmeester, Margreet Rotte,
Emerence van Wingen, Marilou Geerdink, Marcel Mol,
Joke Gebraad, Marlou Hamelink, Ingeborg Staps, Peter
Pals, Martine Roose Tekst: Margreet Rotte Fotografie:
Frans Strous, Shutterstock Cartoon: CompanyComics
Vormgeving: GVDW, Eindhoven Opmaak: Pascal de
Meulmeester Druk: Habo DaCosta bv, Vianen
Oplage: 190.000
E-mailadres redactie: [email protected] Bezorgklachten:
0113 - 238 273
ONZE ADVISEURS IN ZEELAND
Don Risicobeheer
Stationsstraat 2-4, 4331 JB Middelburg
T 0118 - 615 151
E [email protected]
I www.don-risicobeheer.nl
Boidin verzekeringen
Europaplein 18, 4561 KT Hulst
T 0114 - 312 220
E [email protected]
I www.boidin.nl
GRONDSOORT
Bijdevaate Verzekeringen
Grachtweg 23, 4301 KJ Zierikzee
T 0111 - 453 100
E [email protected]
I www.bijdevaate.nl
Boidin Assurantiën
Axelsestraat 76, 4537 AM Terneuzen
T 0115 - 614 982
E [email protected]
I www.boidin.nl
Overbeeke verzekert & bankiert!
Burgemeet 25, 4693 CJ Poortvliet
T 088 - 730 77 50
E [email protected]
I www.overbeeke.nl
Assurantiekantoor Boidin & Vinke
Markt 14, 4501 CK Oostburg
T 0117 - 452 355
E [email protected]
I www.boidin.nl
7
ONDERWIJS
AANGAANDE
12
MEST
3
Jos Burgers
Lage Mierde
T 0113 - 238 840
LOFLIED
ZANGNOOT
DICHT
14
IJSHUT
TREK SLUITING
4
Tim Schonck
Goirle
T 0113 - 238 840
INSECTENETER
OOK
GORDIJNSTANG
Hans Wagenmakers
Roosendaal
T 0113 - 238 840
ERUITZIEN
EEN TEKST BERICHT
VERSTUREN
KELNER
ONZE ADVISEURS IN NOORD-BRABANT
Verbrugge Assurantiën
Gangboord 2,
4941 RE Raamsdonksveer
T 0162 - 512 924
E [email protected]
I www.verbrugge.com
WATER IN
FRIESLAND
KLEINE KIP
10
Eddy Hoondert
Wolphaartsdijk
T 0113 - 238 840
EN
OMSTREKEN
15
6
VOGELPRODUCT
HECTOGRAM
5
2
PLECHTIGE
VERKLARING
UITROEP
11
EINDOVERWINNING
KWAADAARDIG MENS
LIJN
13
16
9
© DENKSPORT PUZZELBLADEN
© DENKSPORT PUZZELBLADEN
ZLM VERZEKERINGEN
Cereshof 2, 4463 XH Goes
Postbus 70, 4460 BA Goes
E [email protected]
I www.zlm.nl
GROOT WATER
1
RATEL POPULIER
ONTVANGTOESTEL
65
ZLM is jarig!
ZLM bestaat 65 jaar. Een mooie reden om op een bescheiden manier feest te vieren.
Dat doen we graag samen met onze klanten. Hoe? Daar hoort u in de loop van dit jaar meer over.