The Survey of Sambar Deer (Cervus unicolor.) in Grassland of Khao

Comments

Transcription

The Survey of Sambar Deer (Cervus unicolor.) in Grassland of Khao
I
-F
AU
ct cli'
\
n1V11UflWi
orest Department
QJ
1TUflTfl OtJ
£
o
o
61
V
V
9. V
1
1 MR;
to
ci
The Survey of Sambar Deer (Cervus unicolor.) in Grassland
of Khao Yai National Park
Too
z.
thIi$
1n1nT1J1J 6-3 ff1dIwrnflc
rmnnirzwinc nJij1
i
2542
-
149.735.3
Y63
-.
hv iuuW
flfl1fl%1Th
.-
i_
%I
-
--
-
LI
10113,
1
tuyiI Forest Department Library
FN (t
c
1
*
0
Scan
V
?LhJLL
f)LrIFS
QJ
5 11JThfl1) g Fj
1
/iiiiniiThnjn4ic4i1
CI
The Survey of Sambar Deer (Cervus unicolor.) in Grassland
of Khao Yai National Park
1rn
ir'i1i1i
nit1lJ1tl3i
Q_I
umn
O1IWGflfl
q
6)
nnnj,nc nui
2542
Ilifi I 1111 I I 11111 I I QI 11111 I I
00010310
ej
08l sorest
Department Li1
V(1Th1O
SF
rn-n
(1)
(2)
(3)
1
2
2
2
3
4
9
23
28
36
37
40
II
(2)
t,fl,J1thJ111'
itith
1
tU1?ZJ
19
flTI2J4U
2539
2
j
ii?rntuiichijfUmQI,
rnin
inie1
20
ini1
21
1flIf13JOU41
22
2540
3
IRIJImIdu qw1n.20 IItrn2J4tL
q
ninininn Lrnlj
2541
1
,
4
1J?3J1tU11th1 tU113J 1Wfl2JU
1n'ini
B 114u4c1LJ1
149
7 &O14ttfl TWID 2542
5
24
ithcinlntij
—
inoj (Pellet group counts)
f
6
1ULlthc1
JThItIJ
7
32
(Pellet group counts)
1L14n111i1.fl
1L51JThIt1J
(Strip - census)
iiwtirn (Roadside counts)
'n 'ii
1W1L1Mff (Sex ratio)
iuiiennm (adult female :fawn) Ut 1f114
I
b
-
33
r(11111tlflTV4
n1
9)
a
rnn
I,
10
1
nicii
2
ii
1LL1J1h1q
13
3
4
•
a
•v
LtL
a
r
Th L
a
JQfl
•
a
111J&' U
15
Til -Oq'l 2
•
5
6
•,
W1YJUflN 'U {)JJ L111 V 1' 9J
J1L1)1 lJ
16
17
IN
,
U1LLrn • 111
S
iomirtii .irnt'tu inirn
1nm
• .
fl1
• ,
1O4
1O &I 1J
•
•
1wvirn on
'•
H1flfl81Vi1
•
11J4
•
1
•
ffl5llfll
d' 1aAIl W
nil
',it
nini
V V
,
I
L1tYI1-L1J
fill 1]
AllyiJ11
iuthIrnJ
ovitiiuiihtqj
flVfl
'
I
1flh1t11j
iui
rn
•.
Vi
i
V
vr
1_1
V
ei
•
TO IMUTILL'aww fill OR
V
I
•
1IW ¶O11JW1c1
1,
jThtj
4
2. t0111LL
UI1
•
3. L fYfli1Th
1ULU1cLJ1Gb1fli
J8
0
1nn
1l1'3'1 JO'1tJ114
V
1flThflJIfThitU
•
ioniutm
vnTh4n1 n
V
I
fl1lWfl L'4
&bi
Iii
2
fill 011131OL10fln'll
WIN
(Cervus unicqior.) hLUMDAU 16 sub - species (Whitehead, 1972) nnuoj
flT
niqjnn
111J
.jti' -ff"l lovibli
3J1U 4 içq 'H1ThthJ1tU 500 'do14i'
frflL1
d 9?
L1fflLJ LJIflJ
1-1
9?
4
4
I
inii
iiithiitu
1J1'1W11JU9I. L1LLn
1WlffjU
1')flTWYIfftJJ fl1 LJi
OiJ1 O )'fl'fl
In
¶)N11J1Ifl
I
9?
4
3
1uio1 l
3
j 2 fl'
ibhJ fl
fl11'')14 01111 01V)1' 'Thufi 1IJhJ
JIin UJlflflflflfl rsin'n
UiiU1
3 fl3rn1
III %U6130'
sla'
A
9? 9)
44
4
4
LJflT) 9fltiirnJtI LJ1I1JIn 2
&'inniii
flThJ
3 0 iiuTh1 un
nu3J1LLflLfi1 LJfl'fl vulmwdou
444
fl1W
bnh
LLh1U (Medway, 1969)
u- Jn
41ilml JVJ'1.4fl
J1LNC]J
1
UJ Y1J1
fl1fl1
1O]LOLd1J
' 4LO(J1 14J
1ttJ 1
IIt1
fill-I PIiIJ nThon'hj
1nnn Ln
(rn114nul.n), 2501)
I
9?
I
4
dl
I
fll1Jflnrnfll4l1qflL'1fl4flpJ1
OOfl
1
(?rinl-nJlwJ, 2501)
9?
iU
4
'W (n
¶ fl
di a
,
en ui
21 .41a? •
a' ' 4a'
lluflJ3jitu
9)
a,
V) fin loffn milarw114 71OJI44D -0 V114
01U1hli1u 26
lfll
in vr.jn cl-I L& lflJ1l'L qu'
llL-3fl. 2530) 1
4
flftJJfl
5%
11JQ
)i
5
n0loon1u
I
o
a
ji1I' i11lflfl
tfll1J0
a'
U11IJI
LAIR 1flnil
iLl
•
3 - 5 w
flflllo JLLJfl'm gut)]fJ 2 - 3
'9) •
a-.
4
Iq
'!fj-juE)n%In1uqqrqrf3j
3?
3?
4
8
n
i1v1inirn - 1fl1flJ
(4q, 2510) ginmiflnijiutm Manville (1957)
67,750
d
I
'
l3JflIi
oonni
I
l1fll-I 20 - 30 9'113
fl3JJ1
•
Q
110thJ1tu
I FJU
2475
}'ih 'll4
I
1l-UL11fl
L'Ifl.1 1Jl1L9J1tth0jU
-
3
(2531)
3'
3'
_
3, •
1w n
3 mn 14,11d
IL
flL1Jh1
fw ffiJM 11Th8UI1 1Th
ThUTh1
i i
ieenrnn 'tu
ni
WflHflJ
1fl1
9,
flQ2JL4
-
J'r1l
1w1NJrc1iLfi0
1t1fi1*
7 tJ &
1Nijfl3'LflJ1U
1t -flA
rTwinjiVituMINIM fill iijitmic
Jfl'ic
tk'i 'nm (2521) nt1 iH1WI (Imparata cylindrica.)
i'
1111flL1 ihni
in
nnnith
iui1'Iii
tl
LJiflflJU
rtii
0m1tq1ynrh
ni
50
(72 n) &AhMmwmij (preferred foods)
'
1fl3J1tU1
. •
O111'Viflfl9fl
(secondary growth) &2J1nf1.3 ThV1flfl
4
9,
J1'1 fin 2,200 iw/
14I1Th
flflL1i
'rnyi
Ud Owl2MIMill In 11
4
9?
OW
•
?4
di
nn9hJiiw
Macaranga denticulata.
9?
wnmi wuu
9,
3?
d
di 4
3,
• •
(2520) nii''n MAMA
niuun in
J1i') Mallotus paniculatus. (Lamk.) Muell. Arg. JIO
nnkkJ
L91-
Choerospontadias
nh Duabanga grandiflora. flJ Anthocepha.lus chinensis. tju Melia azedarach. Linn.
axillaris.
LL1 Glochidion sp.
iiJueinl' 1L
41n,rnJ
MffFl-JQ-dI L4 WO M14
niuiLUTh'1PJ
3?
?'• b191,
9) • o
3?
943?
lflilliiluff
tiniuiiwji
to11m'41nnn1N
4
3
0'
•,
'3*
3'9
3?
njinnircn Iut1n1uinn
91
4
inioijoh.
di
d'4
3?
d•
9,
•
iiienwtj
a
IT
b
3,
3?
oiirnln' Lin1
9,4
tI
fj
fl
1i
14
-
4
mmcu bejn1n
4
.4444
4
1ln1eitu
di
1u
'
4
•
.4 4 9)
C? C'
•
ni
1
iiuiu*
•
4 4 4
1nyuu1J.JIon,mm3
4 ayw
• .4
•
9?
4
.4
icicj Lnnitii1nc3J
llOfl inn'mi-jl'unmvvd
• - di
4
•a
a,
tWNfl
L
ci
a'
a,
.4 •
1U)fl1tlJ'Th
a
d.
a,
a,
a,
ULJ111U1t49flfl
1flUfl
•
ini (2521)
ti19fl1 1flL1ii Roadside counts UfM Spotlight counts
tLNfl')
a
1JULrn11Lfl4 MIMUI 0.02 Ut 0.11 ' I wni MIM01411J hwINni'
'S
nn'fl. 16 io
Id
flfl')1i1L'Vlff
')
0.432 *
-
9,
11ifllJ aid,
01A L1
a
lu
1Jt1J
/ WflLL
&4hi
(male) 11
a,
Spotlight counts asflfl1fY1
Daylight counts tI)
n1!1th4 0.95, 0.023 Wow 0.13
WO1flOOfl113JJ
I
d3
L
J (sub - adults)
W i
a'
a •
V)fJ1LW1flL9fl flltlj
n(2525) fl1th 1fl9JEJfl'fl
a,
1
ifl')i
40 L1I0ICIfl4 tiflfl'fl' (fawns) 16 LI014 tt
a
ucI
(adults) 44 LI 8I%U
fl'Th1tLYii1
'
(Pellet
V
/ IflU
group counts) JW 3.68
dd I
d
a,
thiitu 12 WO Wu w w J 72 I Y Ul U
W40'i' Lu&'n1nin8qt
fl)
wffLiJ (female) 72 L Oi'Lcl1 '&Iflfl'fl' (fawn) 17
(adult) *MJtthii'ti (Sub - adult) Ltflh1'314 (fawn)
Muili,
j 47, 36 wm 17 L0L4
5.17
YflJ1'1J
o 1u
11
1
Lfl1fJ
nn'nwiii'ii 2.35 io I
a
•
a
nh1:1non'rNIJ1irn11
V
t1J')Z
•
d
8J14 n1
'a 4 'a 9' 'a
J1W3J ¶ fli
]1flfl')1Jt1
1.
flO3I
4 •
V
¶en'nmL1-zu0u L
L14 0,3 flfl
(Pellet group counts) Bennett .et al. (1940) t1L5flI'
White - tailed deer
4 a, a,
a
aiaeaw
1U14J
9/
nn
•
W.JT1
O
,
1J
fl1
'a'a
a'
I
•
a'
9/
a
,l'
4 d'(a V •
flh1rnffl'1Uqc Irfl
'a
a
L
Julander 9 al. (1963)
1u',Lnt
fl
LU1
t
'a
o
'a 'a
a
Ye
rnTUU Harris (1959) lI fl ininntU1
4o
a,
'a
a
a
a
'a
LJ
L&3J
Pellet - group counts 1i1fl11tUTW')14
OTh
a
fli
4
12J1t1Y1J8fl L
Unw U.S. Forest Service
4a' a' 9/
11
1J9J1 II8fl
9,
V Ngampongsai (1978)
ar
a,
•
'a
'l'inii niuiinu,jiiu ttLflfl
4 d
j
. 8fJ1fl
hn113 fl1fl1
'a
a
In
a,
a
ahi V4 'a
fl1Ufl10flhIbiJ14 c41 t
3ifl11flflfl'fl
tJ
5
1fl8
1411')J
V
10 JW1
14flOJflT1
¶fl iL)flU
ifli
Neff (1968)
lOL
10
I1
1flflW1
Oldii4&-mnrujiva-w Ltd
Robinette d All. (1958) 1111IJJNUf1
1n1Y1)11J0L
I0411fl3SJ
11D.
LUIDIA 100
Pechance and Stewart (1940) QA
1fl)J1flfV)1fl1l
OJ'U1l
I11flJ Smith (1964)
us
IW')flU 3 ¶IU1
OLI
Irnf) 0.01 WL
o)
8U1n)1c) (0.001
Harris (1959)
nn.i)
&
li
Os
Jn01
ifl1
mJ1frnt)
74
mni
0.01 &)&)f (436
thiitu 18 iflIDIL4114'
lu
lO
• .
&
iini
9)
ui 0.001 wtrn &nrnu
100
O$ -uculq 100
(1968)
Wi
Uui
4
3J&UOY1 50
flO 4.65 q17140ifil
iihi
Eberhardt and Van Etten (1956)
'LU Michigan
1fl1ti1U
1
fi Mule deer 1'fl4 3
14.87 fle4 / - u /
deer)
i
ch
11flifflfl 5
us
A
a
,a
.us
I
V 1fl
&rn1LJ11-4qj
us
ThZII
Colorado Ylifli
(Sambar
&
1977 Yl
us
1fl1 ]i
us 4
sst
3
'hc'
flfl
fl31011111J1tU 12.1 n
Ngampongsai (1978)
i'cii 111
nOUfl1'
i
4L141 1969 — 1970 C441d 71fl
9)at
Rogers t al. (1958)
I l'tniiwu 7
fl1W&J 3 A' LL&flfl'fl l
L')fli 6 L
I'W
RMW
jrn'lyw Nootong (1970)
UTU3JfltHn
us
aS1
J1U 12.7 fl04 /'U / 41
White — tailed deer
3
ifl1itflJth1i1tu 12
/
/
iz
1tJ1u
6
f) q I I fill t)Itjjjntd'S rju tid miMi DONA Neff (1968)
1,115 'n iq Ili Q, .
rnJo1flh1
,
,,
u1JO1j1Th
O
14U
1t1flTh1flThflUWUJ2i1flUU (Rogers ct i., 1958), thJ1tucn1J'cufl1J
U filliffn IMMAN Ili1
flfl13J1fl14 (Smith, 1964) fl1Li&fl4
1
J1I1JJ1d14 (Longhurst, 1954),
(Smith. 1964)
rnn (Neff, 1964) 111
Nootong (1970)
1n-hi'4Th-1 ItI iiii
io 1n
U
1l4flO 't
un1• LWfl11
fl1U') fl1fltU1th1.
lUfl11U14flfl8L8J1
1U11
1J1
•
0
•
13Lflfl1fWl1
9?
di
•
L'1514 fl
i
di
.
d
b9!
LIJ
9?
- lJrnJ1
7&fl4
di 9'
LJUI14
W1bL ?
i]1 rniiri nThuninTi
ntnil
T,j
n'nu
d
di
2?
91
•4di
ljinoi1Mflh1O1flJ1fl Lifl1Y iW
1 no
q
n1in1eJMnJ1nnv
-ii
U
nin
9
9?
AinviumitaipAu
11nn 'e4& (n -0, 2524)
i
n1iAoWuuii1
&Ufl10914fli71'1J
7
v
2? 2?
d
fl1fl09J (Julander et aL, 1963) , Van Etten (1959) fli1T1
ffl1$l
9'
1f)
11fl11t1LTh'fl4
0 Ji innniii j 5911fl14MAIM
iwiinii i°h
no
1&1J LUl
Eberhardt and Van Etten (1956)
919111
lSflflflhlf101flt'flrn9W19'1 ii:ni
140fW)fl
1)1
110 091)0
0114714
1
38 LIJo
Lq 4
I
t)9
11)11
11flOflJl11
Wailmo tt i. (1962) I91rno9
Texas
58
1)09 LI 09J1U 2 L811
91jJu inineqjwiul,i
• 4'
di
9)
4
11 11 12,18d 1e1991'I1JutI1 4 to ni
nizhnnin
1no9lqJno
91
1
.?d d
8IClt149
1i14flW1J89cJ14
flh109no9uI9rnfliflflfl1flc9J09u1 1
1W
113irn1ZfflJ
lJflfllJfl4
Van Etten and Bennett (1965) 9191rn11Jo9no9Wi0h4 Michigan 4ymrji flO4iflflhiiIoU
2
ne999IooL1J9no11irnn LAIJBIM10c991LTh1rI1 5
7
4
1U11 Lflh
WNRL eni1t
wil
3? • 9?
0
4
ino.s
tThn1flU
I
ithi.miie. 2
1i)c1c1y) LO) J
in
i
w
wrnii
-
d
3?
q 3144
di
Pellet - group counts lft 1L1flfl
Taber (1955) 1f'Mln1lwAn o,3IU California 1tiI'
area counts and Pellet - group counts
2.
d '
o
4
Jc
4
4
•
•
42'
•
9?
4
4
vr
•
31bi9I'
U 13J 12Jt1
41
4
4'
3?
9?
I
4
• 444
flJJfl1i1flflT1))t1
314 o,
4
lflflNfll.L LIrTh
14
11iflflfl1
Dassmann and
91
Pellet - group counts
iflh
0
Utti
UU'1
Ir.
11
i1flflifl
4
31
bi
iiflUflii)8)f1 LI
OI11.
0iifflJUthNU I
irnthrnø uuiiownj
•
4,
Q3144oi'
(2526) niiinirnnmi Iifl U L14flhifl1W)
0/
0
4
'4
4
I
1LVlffi3Ji
4
(Strip census)
0
UJflifli
fl)iiJiUfli
I
tir
'Ji
0
Total deer counts, Lincoln Index counts, Sample
iIN
in
'
4
3?
I
9'
so w
4144
4
d
9J2JWWTffl 11WUJ3JU1W11
flJfl4 W1D111-flu
fl1 L'W
o
3?
Rogers .t I. (1956)
4
QIW
rn
0
1flO34
Eberhardt and Van Etten (1956)
;+Rmjj-jqj4
Ili
,
o q 314
, Ill?
Q, I
2'4b1,4
9?
•
'UTRll
B
i1I LJ11i
II
'V1014 Ufli n J1 Uflfl lJ
14
a'
0/
44,0'
flW)1'lThWv1 lJiJiflUflUffffl 113MIlila:flTFill
9?
, 9?
4
I
,
,
W14 ¶U frnlJi LfN flThfl f1flflii
1140 ifl')U& 14fli
iflflii8.fl
uu
i1ii
ninnn,'h.i
nin
0iJ8
44
0
nil
3/4
9? a,
VUV1LLfl u Th1
i•
9)
J'1 14U0fliflfl) I
•
if 1
31
a,
fThfllflj
I
111
4
I
0
0fiifl1.flU
1
4'
in
'
40 913143?
4'
(Group - structure) Vlfl
L)flWeI
' f1Jfl1fl11J 'hwau Iq fAl Liu fl80flLI Linz Jfi1
•
91
•
4/
4
bId
iUUUfflJ 0Jl. Lflfr11J
nThq
LL(1ifliti L9h fll 1UUflL
01
2'
/
ffl1I
o di 9)
1fafl01iW)J
9) •
4
u 9L In fliLfl1014IThl4
•
1fllJ 11
19514
d4
-
11014'v11414 10
01 0'. a,
LtJ0UflJi
9
4
a'
fll11' 110IlflfllflZ
o9'
1i
•
4'
bW4
711 3J i3JY)1J
111J14I1(fr1i1 Lf I'UU 14n1 llffl 14
4 499 '
0
3?
lflJfl'i11f1L9JTfl fI'l4U ¶)
4
3?
LflL)if1nl L'U1
4141
Utpilto'l nil A17-3 Dlq
0/
4
4
310
iWtJfr)11iI tflJIU
0
0
3?
Lh1Yfl4f0fll
8
-
3.
tLth
d.
i3Lfltfl,fl4 (Roadside counts) iW Yl L
flfl1tflflJ')
rnu
(Strip census)
a' a'
9/
3!
9!
lni
11fl3J
iiiiini
i-
di
i. t
di
a'
919/
W14fl1(11 L
9/a
1nlaIcflT5L4Lvnvm) '
13Jtflfl ifl
1J1
i
11W) 11fl1
a'
4
1J14) 11°1 h4fl1V)fl.
9
'S
4
40
4
Th1flTFfITh1 fjJ01fl1V(
'I
, 44 4
4
4
1UiLL91 14tj
1 111
14flflUfl
tinirnn
JpJo. 4
0.'
9 •
0.'
ULfl
11'
fl1c 3fl
' 3flI t4 2,168 AlITAIMIJAI 11'
[email protected] 1,355,000 1
W JWU IJ1
1rnff1cw
4WWflL9JTh14Jfl
1,351 LJ1
J 2 40 1,326
L1U1L
ijo1ii.'in
if
L1Lt'1J 3 &) 1,292 Will
w
h.zniwn
1
'nuø
i.niThiqj t
jiVi*i'qj
&urni
4
1. tthumnJn
o1
41Jf1 Lfl lflfll
1t)f1J Lgiu flfl1 vwstm A-Inn.qn YflWfl4 UI
')
4
fbitj
eu1lau11i9nThqj
i.n
a'
iO 4
N1l4f1I141Jn'hi1m irniUJU1thi) U1
44 to
LINL
813 nti
2.
iin
OUfl' 61I.WV
YtqJ
L&
in
I
flJ1thfl
min1iiqfbi
1IUJJU1 660
&th
u*nhF'qJ
hil
ThJ1Ut&nrnn14rnnn'n 790 fl14-
1JU9JU1) 1,122 R17w,
fil-amon
3.
a
1lD. 81101O1fl141
11tJ) 110'
fl
&i3J
:
flfl
ineiifth)4
11141)ihrnu 104 1unhJ1 w1e
19J141 201 11l3J
•
'S
'S
4. j3J ih
INAAlffiti"Awn
t
n1 ffM
lflVTS)Thn
4
41L1flJUTh .3Jth flW1fln 8th1tu 19
I
n1
1uiiTh'iqJ
I
4 0, 4
.FtJ uen1nin4
cmn4I
LI
111
a,
LP1Ufl
11
J1410U 'i lu
flVi8.3LJ'4
nrnn*u1j'
U11fi.3 U1flLW)Ufl U1fWflfl1 IL W1flU184
I 0
,.
I
11fl
'1
so
'
1JJU1 114 cnimi
'1
flLIt')
"
1ufflJ1fnL
0444 4
uiirntj ua
*u
wejeuVii,nTho. Thuin
TA
1fl11
I 0
4 •
11-1flJ1Jf) IIW11fl
V
a, a'
n
I LI
9W1
niunucniii
1rnJILLfl
LLt
2
iih1
LO
10
Royal Forest Department Library
-
—21
/
cc
1
tz
S\\
/
-
-4\'
"•
( I
V I
-
•-,
(\
-Y --:- --
I
'
.
-•
.
•I
V
3
VU
r 13 >
Lu
•
01
H
Ill
rI1I
•
-:
12
Jl-1J
14Wwnw c1cLj1nn
lJth J111nJJ
JiO
3,000
Anmulliq1flLJi8
ni
8OVfl'fl
W
iflWYfl3ii1ithfh.flflL1tWbThifli
Li
LJc
ULL1flO
15
3J1W114U
4
a
NflLiUW)O14
O
J1U 17 0ffi&u9rnvr
di
• a
LO1Jf1flJ
JiU 23 OiflUf
LSUt
thiitu 28
iurnthitu 86 ,io&cu fie
2,000 -2,500 ¶
soç)
-
1ThTh
iLuilLJ1
ci
LLt81.flJf)1fIJ
ffL
110MWA 11
thiitu 1,600
irn
i1t' 1,917
L1fl11J11M Th4
II' 2,270
nirniJ iJ1J
•
oenii.1
-
SI
1. tht
iIU
SI
ii
JWfl3J
400-600 w
h'qo
a
t
t
2. iiiiui
11)U
a
-
•
¶
0
iflUiflu1h3J1U 100-400 UJ1
a
flL'Uiflmfl LL11iL(O
5'
3.
AE) o
in
1)O
I
tjtfl J
I
1l1J- Ui1i Mooli
i
SI
uiwni
400-1,000 t1fl1'1L11
i4un'L&tJrnnrnv
h'
3
J1iN ' 9n1 0Th-Il o1wrou
8fl8W)fill!
noiwo nouinotou
SI
SI
4. flifl
,limlc
•
0Wn Lithocarpus sp. LUM Quercus sp. ¶1-IOu
9?
i
, •
i
a•
s. iirqp th ,iothirnn
01
Lnluqvwm1
S • S
rni JLu000u9JueQfrn
9?
•
d
5'
SI
4vc4 .1
in!Iuwn gymnospemi
I
a
SI
nnin
]i1l11
1,rnLin
01
i
1i
•
un11 hiJ
ji'bi u
,
a
s,
111Y)1UOOn
'4•
JflO
LL
iwn thin1
in
44ui 1,000 w1n,J11
L1J'U "OnvinIQ
flQfio
flt8.1Un fl14 t1'11 L19JJU114
l
C a
0
0'
L1U
Liu
flThll
I
L8WZ1UeJ
inrnijiio ntijlfn m vai LL1 wuumfril uonnni-w5 44 'a
9/
9/'
n,Joi-uui,jothu muncjc tnjlth,in'
n
1iainnn ,iTh1
99/01
iMfl'LWU LI51
71(ifM Vao nil n
oii-frniiThtiJ
LcTh-uny(
3
13
Ei
—
:
i
•.
th
;=
II.
•
•
2
2
'
CT
as
; —
.•
2
(P
Q
0
CT
2' 2's.
TRI
07
' •;c
•
r
2
C
•LEJ
14
j44
44 •
ia1
Lfl
25 nl
iynAnJ
r
L
Si t?
di
q
•
Lqfl L14J
816 f1 'p14 1
incurn
1
a
1UL3J
n-ic
6
•
a
IflTh,J.fl
7 ci
a
ti 9/a
9?
All
flh
tfiU
91
1flh11UThfl1'3
w
144J108fl L
Lfl
914t
•
ncnu
mnl 318
5 ¶141
d'o
flhi'fl'J
4
1ethrn#14&Lui
'mn1
3
•
nU
•
LfltL
70 ru
•
I
111'
1J1l&W3fll
NU
.
1n1n1"S1u
519? •. 9/4ct
a' ?
a • 4W 914
fl1fl1WlJYVIfThJ1
di
a
tTh1
J10J
4
9?
Jfl15'$1N1 (early burning) Ifl0Jfl
n1
0&1U1Y
a'
9?
¶)fl
if
inrnninji
4
•
•
ornnmowj
ii&ini
q
1tJ Lfl1'Ic
iiiehi1nrn7n
9?
4
•
• a,
d
1T1'I
a,
L'ItUO
•
,
9?
a,
un I411
4
414
1.
2.
3.
ewih
L1U1i
9?
4
91
4. I1iJ1 2 9J1rn
a' a'
I
•
44
l4n101W)0ylefl4Lfl1.9fwI
J
4.1
4.2Yj'flTi.
91 451 .
1!)J1Y) in
a,
4.3
1Jn0S'WJ
4.41
1Jn8SthJ npi 7
1?
4
LllLnI1gwrn
4 •
9? 51
1
IMMA
519/I. W4bi.ia
di
YIN1.WU1
-
•
a,
a'
a
•d
4515191
9/ 914
èflji 4ifl0J iWfl01fl1 i'Yl Lfl10)1rnfl'p
4
I
7Q971I 181c8n1
51 '4
a' a
I
4
4
I'Ufl
1.
I&nJ
2.
LLJ'I
Si
4
iJ3Jfl1 11thL'}Wfl?8L Jlth
•
1'.1n1
4- 6
i '1
is
iniiii
uN U
4.
uIL1JtNjil41IN j4rne4u3h
jiunu1zn uti
i11!1 2
•
c\*jop \
I -
50,000
-
-
-
15Z3'17I
/
XI
92>
'1)
* \(f/
\0
fl13
I
"
S
I
ouu
Ifl'111-Lt1'1
w
__z______ 11;4fl'fl'hrnUO4th
11u.JtJwntThJl
•1
16
Er-
91
ip
:
C
07
P
-0
C-.
C
?
c
(Thi
-
H
•
-.
:
1•
•..
H.
17
f-I
o
o
N
o
t
O)
0 07
•
1:
-J9
C-
-
p
C
a—
J
I
'
. 'C
I
CD
p
'7
(H
••
•
_Jc
18
rnJ1n1ffufrrnn
flh1fl1U1fl1flfl
MIA
2539 - 2542
L
11
1-4
1Gtun1fl fl
1Lfl1h1hOU
flfl11i 2542
I
h
1
qJsIwnJ -
iirni 2542
19
1.
dililudidu
11J
fYfl3Jfl.i
¶s1n1mio1c9
2539
iiu
(
0ajç)
(%)
2Jfl71fl3J
34.5
16.8
98.77
Quilimus
52.4
20.53
97.79
Fuirni
41.2
20.96
98.16
W141Ut1
32.5
19.75
9F- 13
107.0
19.58
95.16
192.0
20.71
97.96
filtuJimi
634.2
19.92
98.70
flt1flJ
789.9
18.66
99,06
nutlitill
863.8
22.09
98.96
1fl3J
157.2
19.81
98.74
40.5
20.19
98.43
-
17.54
98.64
sulitili
1.11
3J'flI
QiLJThflJ
4
isrnI
2,945.2 3J3J.
19.63
98.21%
°¶
20
cni
4li
2.
2J11ch
iii n'm
Thiniitcii'tn'hiqj ¶1 2540
Mau
Jt11fI2J
irJu
frilliqu
()
( O cli)
(%)
-
16.76
98.83
18.91
98.5
1
quallmus
ihnrn
148.6
19.1
98.7
11J11flU
-
19.91
99.9
130.4
20.28
98.87
134.3
20.39
98.5
293.5
20.01
98.96
325
22.12
99.25
ti'wni'u
221,3
20.84
99.06
11fl2J
80.3
20.23
99.35
48.9
20.27
99.36
-
19.48
99.00
liquirm
ffl1U1,L
fl1fl3J
1,382.3 3J3J.
19.86
nii1
98.94%
°'Jc.
21
4
3.
1h1111'U
W11J2J
4
S1fl1ffi81i
fVTh1fl.L
I 2541
Iflou
¶1Ph
(%)
-
17.35
99.45
tj ill
39.6
18.88
99.39
fhJln3J
40.5
18.78
98.06
1N1fltt
41.R
21.42
9R.26
221.6
19.63
98.67
156.2
20.01
98.86
tuJImJ
270.2
19.89
99.16
t1f12i
179.8
20.45
99.03
flutlitlu
201.2
20.71
99,03
11fli
66.1
20.56
99.00
22.3
20.35
99.20
24.9
21.13
98.19
2JO111J
1JflThJ
fl1fl3J
1J 1i
QL11rn1i
1,264.2 3J3J.
19.93
98.86%
I
09f
22
MITIA
4.
1ii1WI1fh4 QULIIQi'j flThfl
¶
1fl1flJOtTh
'1ijh4 7 L8 LflhiSI 2542
LTh
fTh1J
(%)
7.4
21.75
98.38
-
21.21
98.71
vulfili
40.4
21.22
99.12
wnrit
243.4
21.02
99.5
263.1
20.59
99.70
J,flJ1
312.1
20.32
99.73
nrujimi
320.5
20.63
99.80
3ifl1fl3J
4,'
J11fl3J
I
(
Oeç)
(ji)
,i1i1th2J 7
1,186.9 2J2J.
JL1J
7 MOU
20.96 "I(.
tflThL1J
7 iiøu
99.28%
23
flT
jfl
O3J]flWflflJ1W1 lflL HU
1.
i
Ate
w
jwl11 1A M filliflu-AlIvu ild
•
Aw
,
All
1-fl'1
•
1U
1nL5]
JJ1 irnrn I
3'
1UW
Alei
o1iN8fl1fllo
UlTUJ flfl
'1un iJO 9JThN ¶WW)'Iflfl'I fl7Th3L '1t1'
fl:flr
11ThUfflJ
fl
VII1 LL1114111
Vj4111 L'Iu fl1N1 fill
J'c1
oh
0.
•
0
4
ijuthnlrnmn llrtl
S4
AN
flJ1.Jfl-
iu:ii .01:b0 11
91
491 4
1J1LLUW
(fawn)
flfl'fl
LY8 Lfi
o'
•
9' 9'
rn*iqji
clflflT14
0,
Lflhflfl 3 '
20 DiAl
•
9)
•
•
ininu 9
0
4
I
4
•
di
q
d 3'
un rnnirn
V
14
UVYl111fl'l4 40 UJAI
4
d
9'
I
•
4
L1V0n1
Jt9
Ut1th1 Lu
1Th1 5
0
flThflhJJ84fl
LnJDurn1J 11JJ'1c1) lI
0.
1fll.flJ1-J'l14
d
0
1'U
•
401 fThnfu1h1u71-Jn'fl
4
9)
4
i14fl41 i Smith (1968)
91
um
3.1.2
20
(2524)
LL8LIlifl1J ff1J 1.22 W
1VW)
I
t'cu
I
1JflO'jl (Pellet group counts)
0,
LflJfl8'3
•
84U41Wrjlfl
3.1.1 nll-Jl1LLflfl4T1flMO4 ['II line plot system
0
fl1iJlfl1
1Wff (sex ratio) Olufl1'W1f(
4
9'
il1fl4fl)lflrnJWJ
1JJ
l
(adult) J11 (sub-adult) tLlI nnY}' (fawn)
3.1
L
Lf3Jlth
9'
o
,IM
flJ (adult female) :
1
01
rn'nwi
LLU1Olfl)11l
fl)UfflJ
flYCLJV1
9)
9'
2.
111' 1:50,000 LLPn.1111J1rni
1flL1 1VQ1J1lflJ
J1J TM 11'1 Ul
Landsat
14
4
• 0'
10 WJ11 L,irnlui1
0)
di
0
0'
9'
4lflit1Ju 1 fl8' t'11fl
4
JuLL1ThI (2524)
iuiuq Ufl1tOj11
3)•
0
fl111
d
•
fl4'fl.IOJflY1 10 t3J
9)
Vt
3'
iuh13j1rn (2521 w'i
Y13J
2524) &oqn
'4
'o' di
UJUiWUfl0'
0
0) 91
f1JJ8
(2525) Onwil l
3.1.3 MTHMIZZMVYVDIF
3.1.3.1 wnl
mu
0fl'll ( / VV)
0
'II
X
1fl1fl1
101 1til!V Ifl'fl 1,ii 12 fl84/i1-1
(1970) Ut'i Ngampongsai (1978)
1J4ffl1 (fl//j)
MUMAMY1910I Nootong
24
ni
5.
1Ji )
biuii
fl0J1 (Pellet group counts)
e
thiiit.
1
80
2
80
3
4
80
I
80
5
40
6
2
6.1 ljleU
21
6.2
24
1Q
I
6.3
iJflrnThJ113J 1
20
6.4
1fl
20
1J14J 7
4 d.J
9
.4.50
25
3.2
9'd4
intii (Strip census)
T
3.2.1 fl11
•
V
1 1J
J1
9'
W
iil
flfl9J81iL
18flflh
1
V11
L1Z
4
flflV
iwm 5 u.th bI&Lfi
9'
UL&1
a
&Ii
A
a
rnfl1
U1UflT1
w
4
9)
•
C,
•
LI
9'
Cl
C Cl
V
Cl
1
LWflWl- WIf#.4
nil
i.4LLit W1V( LWfl101 ))flLh1
Cl 9
1
(male)
IIJJ
(fawn)
flffli.
(adult) LL1JV.J (sub adult)
-
C
9)
0
Cl
wn-l1e1Ju1JI!Iue1wrniu
hi
4A
50 OJ AI
i
s'n LM4rn1
CY4 %Z Lip)ORN MM 9JIMMAIMOU911495f) L1011
oq9l
'
S 4
U141fltt1ibJLflU
•
4
A
a
nin
4
L181fl I
4
13Jfl1l4 4fl1'aflnfl
wnn
etflc'
IJ1
•
iunj
fflUflUlth1fl
•
LLMfI.DJ (female)
Jl
d
a
TM 2 011fl4 ¶8U141fl
¶flfl
iowih
14
iflO'331
t
,
CL 4
(Strip
rwu tn
flfl1
Y)fltT
rnr
14n1ffflJ141f1) L'WTh
fl'
c)
4
LL
nrniniiiluViii
1LthUth
3.2.2 fli flNO34
20 Ilu
2540
iv'1ic
4
I
1irnJ
1J1flflJUfl1I
flVfl L
iiithu 1:50,000 ti1i85i
fl10
census) 1irniiwi
9
04~414
UU TM
Landsat
1:50,000 lUfli
LU4't1
0
L
9)
rA
•
Cl
1I'fl I1,fl
c
9!
d V
flu
•
9
•
IV 4
LL11fr.3 Lfl'U4&Th1
16.00
-
06.00 U.
C]5..
• 14
U Y1'4
in miiVi,h
0
Cl
V11
a
qV
V
1' L14fl1TI L'fl1IflWfl1IJ1JUW)
•
muiathhi
1LLIOIj 1
•
V
9) a
ñ1' tfl1
o
9!
Cl I
CldI
4
0
&uunim
3.2.3 filL ltJOl
3.2.3.1 l
•
111 -JflT (tb)
(li
%blin
4 •
LJO3ULUfl1
Y
t1fl1fl1 if)
4
IUMU TIW
X 1Jfl1L1nthTl) (bb)
UUrnJ1)J
ti IitiU
26
1I1'flWVlff
3.2.3.2
9) ci
0
=
ci
a
9)0/ •
a,
oi
a
+ W'U: 1 -lun-)I I wfammij O + Maimolu
0/
3.2.3.3
a ci
a
a
Q'
14fl1WJWi1J'i : 1Uflflfl'
=
3.2.3.4
3.3
11flJOflT14
AT] i Alai tt4U
li
I
(Roadside counts)
(Strip census) Lflh1fl1-U1fl
43?
dl
0/
till .01DI
o'di
4
3.3.1 nil
-
4
L1
1.k't1rJ
1) Y14
• 9'
Lf
Th
1WJ8
neiniiThi -
-
a
9'4
fll)1.WI11
9? . a
a444 a
0
*
4
4
L& L1W11WU L1.Jfl1
-
in.i
11.8 M.
ci
4
9?
91
3.3.2 fli flJJ0j1 fl0 flfl 2
•
I
4
0/
•
fl1T
t).,
4 4
4ci
9?
• 4o
Ii
niiiu
cii
1
0/ 1
J11
ci
1VrnJflJ
•
0/
mufmAnAwminviii
• 4ci4 •
491ci 3'
4
• 3,
2r4
4
9)
w11 LUNUIA 2 ¶1J01
1.bJLl4 50 moll ihIi bJIfl11 10 wAl1)Jfl1tWflWlrnLVtJ
4Gl
9)
a a,o,91
ci
4
I
4
a
t &uniniirni
uwinnunjje 2.2
tniri 4 91ci
L111W
fTh1't1Lfl4
ii
3'
t1fl41
3.3.3 fl11j
(Strip
L
census) )
3.3.3.1
=
iniinnimii ('91
40
n - i (ivtn
9l ci
a
3.3.3.3
=
o
a,
imfl
a'
9)a,
•
+ WJ14 :
•
•
a ci a, e
a
0
1flflJ 'Ji- : 1flfYfl'
ci
a,
a
L1JJ1flJ + W1rn)tJ?14
ci
1unnfl
3.3.3.4 IMM1,3111.
I1i1fl'flLL2fltJ
9,
=
a
X
3.3.3.2 t'i
=
(Ai)
11I.fl.hJNfVfl
as •
27
4.
9'
0
¶0 2 fl W1
I
a
w a,
I
1LJ9J8'ffl11
I
04 0,'
•
9'
1flfl1fYfThfl11JJ0 3
SI
4
4 9ld4
WI8 LU
U
91
U
I
,'
91
034W4Th LJfl01Jn1
91
vii 1l4n1n11twthi811i
5. L
LU034
91044fl')V01 1AIDUTUDILT0
flWI ¶0.fl')1l lflfll flJ112i' '0 3 fw1briamignin
01UTh4fl11)c)fl1'7 0ffflflW4fl10L40)08l1i
28
a
P41 Uf1w.11015 WPM
o a
91
1flfl1
9!
69 41 a
4
W1-J1-Jfl1YfThfl 1
a 69
1111J1 1j
r1tij11fl
[email protected]
9)
9)
fl1fl
1.
1
l
1.1 n1n1)fnrn41
9641
919/
ithitu
ffl
46
91,4
thtic
1.1.1
a
a'
iirifIthnn'n
iiiiin
in
ijv
U JiIJ&
110fl
9?
fl3J. 32 LJ 1
'ii
1rnwI'dL unni
j1uiSiThifl
L1 770
11'1
t1jU
ThTh1ii1
56"
101° 21'
a
a'
1flU 510 6b
141
2 Mi.
91
VfflY1 14° 28' 46" Lrn
6 flJrnJ
nJth149c4
110{(kThThJO
91
Neu
100
41
11U
d
I
thiiw
a'
o
p
p
em1u4U
p
46
I
lTh
91
iG1fl
(early burning) L)iYfl
a'
•iq 3,46
v
91
3?
a
,
46
a'
31 fl
)fl1
1LYIJJ 1 LtI1'
fli
a'
niijil't-nj
in
p
p
L1
I fl'
a'
ojnvrni
lcin &) Thirn6t'u
I
a
r
a
p
a'
469/
u1J1 Lflflmfl4Oi
1.1.2
149 27' 25" Ji111)
41
'won
a,
'
iFJ J
a'
J1U 4 Mi. 11
91 469p
iin
iinrnijii
101° 20' 27"
1i
a
a'
46
-n1sm
699)
fl1flflU5 flJ.35
iithrntu
3.5 M.
460
11 i1fl11?t 750 13J
1f)O
l'rnhi1l
R4 To
•1
a'
•
4' a a
i1Ui1
• .
•
DUMULA
'd
. a
a, •
9)
41
31
a,
a,
41
9)
p
a
,
Jpi1 fl1L1 fl1flU)1flth
•
9?
Ili
46
3)
A"Agm
a'
a11
n1UUNrnJn
1t)11U1-JU
V11ThI
a'
SI
l3Jflhii (pioneer species) l4'f)
)U
1UI1?YtN (secondary growth) ¶fl1J
it3i
flI)1
4 flI
111
4
4
1LLfl
•
9/
•
J1
1flJ niit'iTh-ni
• a
c
9/
1,4UI'1W1C1
1
~l4)fl
14
* 1111
1Y1'1i
•4 cia 9/
4
-1)U1flfl
101° 27' 17"
149 26' 12" &wo LU&L'
J]1?1J
1.1.3
0/
•I
a,
-
4
4
a,
4
I
nwi I LL}1'
n
iti1rn
ifl
LL1i3 IL
11n
i]11vr4mn
ni
4/
0
4
0/ 0/
W)th1J -n
l
u
4
nrnn
4 flJ.
•
ci
ci
a 4 2'
a
iith rnr1 JIbJ nnnu ii
50
flioii
9 lThi.
•
,
h
/r1iJ1th 1,670
M
iniiiivti 730
1i.qu
]iiFmitj
e
9/
• •
ii
1
nr
•
LU
cI'
9)' a
9/4
1
• 91 •
, 9/
9)
0/
di
4
•
a
1WU
a
4' 0'
iflLJ1
1'WflJ1tL&flmullulan L1LL
1 LLW ib4latigialfw
4
4,
fl1fl
J1JO viii I) LflJ1fiL4fl 3.J'Yfl'IfThM
fThlil31
u
11
LLfln1 ¶Jfl1I L'v1wJIflt'1
/91
0/
10/0'
Jn61inJ1rn. n fill
ci
1qj10
11L1't9J8
•
46/
0/
1 0/
a /9 9/ a
9/
ci4 191
0/
1.1.4 11 '1 2
'4 ci
•
a
1uLu19fll
,rio
nn ml
c1m
4
0
W1171TVIJI
40/
-
0
i
ThflflJfl Li
,
9)
&Lt4ci
i1
•
ci
0/ o' di
4
4
•/9
a
3?
010/
0/
LJuiflfl4fl i1iiO
ii1hi1nrnTh
W5111f) i1L
•
a
'4 d
lthrn
9?
ifliJTh8
ci
W
3JiU 510 I
0
0/
4
f1fl'15
ntUJ
LJilfUflThY1 IL8Nfl1
iO
miui
iiu
9/
•
4
2' NiiIIrnuI-vu
Jni ni
I
•c
•
I
a
LflAV
J111
•
1.1.4.2
iL
l14iiU
//
4?
4
•
'4
'4a
4ci
11t.fl'1
ILfl1&Lth
3JWfl1
0
o'9/
0/
•
nqjinn
1=90
1 4/
J1141N ifliJI&
•
1qflrn rw
4
•ct'4
n 'iimnninn ounn
rntu mi. vi 35
1flh1ULfl1fl
41liic1114
I
1.1.4.1
di
•9)
Ai
II&fl
•
iwr nni ii0hi
141
iLnnLniI1nL
,)ci
, a,o/
4
8lLL1Ui U
fli11it' 11
/99/
9?
I
-
,
a
0
rn1Jnorn4Ll3J
-
•9/
0/0/
4
a
0'
iJovl
L 1i
)1UThW0
U1W4
a
9)
/9
di •
flT1
L
LLW1i 2 11 IA i
0/
wad
9/a
I
a
9/
• ci
m1iifn
'4
a ,
JIJW1fl
9/4
wia
ci
di
1fll-1Ui'W)tU n3J. vi 39 L 1LIviWJ8'
t1ituqw-3 f I I 11fl
LviflLLiiJ
9'
iTh
mi10
9'
9/
9/
0 0 0
ulthjjwnj
0
•
9'
irnnmin in
.9'
qthi
q1n '
,
9J1 9) d
]]1Wl4WIflU1fl
ni
rni
1flTfl
iiqji IVIFi fill
1Uir12J
1.1.4.3
inrnJ
thcci1a
n'bi.ui
ictu'i]i
i
11flO1'Y1LJ
I
t1411L'i1NTh
9,
iinwJ
-ttJ1n
nii
L1,i
770
2'
tnnou
3/
.4
inu'iiniwi MM91n
I -Tirr-waQui-mmillo
3/
4iJn'
rn
3/
0
• •
0/
2535 1i
1Jl1j1Jn1ctn
m4v,
7
11pJ
1.1.4.4
1
1n1J1tu 300 UJAI
'Ifl1n'w
2' .4
ni
•
9)
Iiii-Awt-w-jol-wmig
i
9' .1
oiiiiiieninuth
f)1w a
9) eq
.
u
rn-n1Jnot"vJ
1.2
'9'
•
i4LL1)
9/ 9/
n wit-wi
.
J1 i1J41
.
in
0bi
&li UiJiU
4/
0
i14iL4fl
4,
wlc1 fl I
.
uJ1Iniw1b4
vi'niyiii1
4
.9/
eA
=f
•
J1
4
V
•
•
•4
4
V
9,
•
n14oj
•44
9.9/ •
ujnvm '1n 11
,
Y14'I
.4
•
9/
3/
i.n
91.4
i'ii'Ui14 fl48'flfl I
•
'
9'
'J1Th'ThJ1
nni rn
•
iiflJlil1 rflfl't
9'
4
•
0
i 1 lJili
3'
3/ 4
so
9/
9/
44
innrn.nrn'uJi ii
fl1}1
9'
'
imn9h,i nin,iijinn'i
I
3'
3'
flj'1
qI.n01JYn
'
2'
•
ii
4.
•
nl
iniJiuu
0
_
iJfm-nJn 20011411fiflIN
'
1OtJ1JTh-1rn
-
iilJ111 JU4U
420 1J
,
• 9)
3'
•
i1..flhVflU
W Ili vi A Iln-A
3/
V
1010 26 18"
1)Jlnrrurnth1) 4I
1ii
iiflUl41V1
lu
9)
•
4
I
&L
3)4
•
nm
9
(iwrnn)
&
•
iu'i
fl-im41tJf) flJ11t)<I)lJ
n
4'
'
qn~ Ili
4
4/
8 fTh.
'1
620
1fll11rn1J11flJ14fl
9/
.
fmu1l1u'PN1wuTh1J rnJ.20
41
18' 33" 011O
1LJThliin'Yl
•
4/ 0'
d
Mi. 20
cl
1cwm
140
1.2.1 vjLu01J04 8 0THMUMI
i
.4
n1WWII
41
4FJDfl
,
14111i Lnu9n Lnflvn
:3Jnl)lwk)tj'Iurnn'l
i til l
,
0
ii
th.nii
in
9)
ntiniiniu Nni1nt10
Fit
niniwn-uui
61
9)
ni
vjrjijnij
31
1.2.2 2
31
61
JMfl
-V1 14 22
01 J1fl
w
o
i-J1tJf)
1U511 fl1L1
11140
50
21
fflU1 101
45
91
*iinij5u Ali.
iiin
37 n
n°hitij 4114im1
-
1ju1i1bj1itiinun
1.5 flJ.
thiitu
50
1
23O1im 11] 7
NI P,
iuieiiì mrni
iwq
1JNrnJfl
1f)1Lth-i1)fW1
t1fl
•
11n
41
41
c14n tij
flL3fl1flTtlJ1
9/
31
4)
iiwuwiirinunumu
in OM
J. ttmit m wnL
1.50
frifflu
h-
1)1JU 1J1U11IW1flfl111'1N
•
3)
730
qii
L14)'1fl LiJflThfW [U1iU3JThTh
•
c1
1V1I
uiiqu.h
10 n
11]1l
4
1J'fl nflJ
irnu
1wrni nnun
nJ
11-M-WIq
il
thivn
]luf
L
11U1bifl%1J
2.
0/
nJ1 (Pellet group counts)
fli]iiiUbJ.iifl14fl
on'm
ii 111
itjicn Tij
41
4)
J)1 0.42 Y
1
1nQN
I
.
J1Tfl
f1TNYTh'P1H 'ii
6
I J1iUth flflflifl'Hi
i1fl4lflU14 (Roadside counts)
Nl1TIU 0.197 Yl I h
lit
4)
I
I
(Strip census)
Ill'Y
9)
•
•
4
lJ'i1lL1t))
I
1.083 c / 1H
3. fli'li1J111iU
io
ffifif
11-flJ
flii 0.088 ci" 1W
Thtrvni
flNIlJ
4l7tlJ1
7
6!
•
9/
'iini
qlffnq (2525) U -
4)
4
61
tlflfllflJlfliflhi)lflfliThtThlJ0
lllUl4lff)'fll'fl
4. L3J)tih
•
•
9/
•
4)
fi lyl
fli
0.088 Al ) / W
Liflnfl
0.42
counts
Daylight
)i3JSl'1J
'l I tfltw
1JtJ Spotlight counts £wi 0.95 Lti 0.076
injtlJ 'l'fll III
U1
lfl'hfllfli1lV14
tnini1ui III i
4Y 4 19
Thvlth
914)
9?
4
5.
nji
•
I
4)
11
4)
414 3?
n'invi tin'
61
ninio.q
(2525)
4)
I
41
4'
0
lttu'l1iuii
4
9/
rnini
4'
6?
TwIlAw IDI10Mal aj iinniniIcui
1
.%
]fli)lf1)1.flJ
lwnJ?rnu1-JnlThrnJl91ttlYJ
-
2
'I12J. rn11J
Ini
-m1~fmf)1jlflllf)q
4'
tW1Yl
619)d
lt
l)tf)1811 11fl
ingIJ
mirnirniw lii
iioyal Forest Department Lthrar
-
ii
32
uJ1L111i11J11tl
6
innini1i
(Pellet group counts)
uunnnuth (c All' )
1
I
1IJ
-
I
4
iflfl 1 3
-
I
0.003
5
1JU)
0.000
6
iJJ14
1.083
- rnini4 4-5 rn
8
1Jfli11i 1
1.026
9
1JflEJ-iJ 7
0.496
0.420
1
-
4
it m rnJTh4IIJ
-
flJrnfl1
1fl1
0,342
7
I
I
_II
0.060
4
y4
1fl17iflh1iThJ
0.299
2
3
0.462
HA
i..
-....
--4
n Ti 6 9
11 2 1111
-
.
MMifMiM0i
33
c-I
00
CS-
k6
c-:
--
06
c'
6
r
Os
Ci
00
00
00
q=
o6
W-1
.7
-C-.
b'
C-.
C-.
C,O •,O "0
C':
c-i
—
9
S
C-
-
5-
.7
:1
-C
aa
.7
C-.
-
g
IcI—
E
•
ç.
1:
aa
'D4Z
+ Cac-
C-
am
C-
C-'
c
C
C-
aaa
va
.•
aa
C)
C
00
00
!
C'C
,-
C
ç-
.- E
II Ar
C-.
C-
'-
Im
C"
ccaa
ip
£
c
?
C-.
I
C
C--
9
C-
t
'7
-
%,C-
C--
an
.- —
-;
.•7_
_•7
C—
Ic-
D
C,
.7
. -z.
--
••
c-
.
.7
C-I
c-I
C--
-
(•1 C.
'f- 'oI
q
C
';
-
34
1
11'] ful4
1fl4)fl L
flfl'fl 1)J1 LflmflJ
1lLflTTh1QfliOuluThfl1Ytf) Lii
W%V11
41J1l
6.
iilrnu
MUIA11I11
6'
6.1
9)o
1J')1flVf]lJ) 11fl1 UJIJ '1 1
b
j
th)
nnn1 irwi- u l
9)
fThiL
1
•
I
14Jn'n ,
6.3
i''l,ij
•
2
o9
9/'4o
9/ •
'dl3/ •
9)
I
2
•
0)
•
I
1
4
I
0)
6.5
'jn
diN
41
nh
o4319) 9/4d
'WTI
dl
1i'Tl-,tlVUJ LOfl11fl]lflU1
Tvjn
0tI1lWUJ fl1
11
1flI1
11fl'ifli41J
11'WYfliflWi
nn
•
nn
tnbn
n 'i
fl']114UNV11 L
LJ1hi1J J1
•
11flJflUTh
ijJ1 "vNJ1Lti'llhJ L'fl4 '1
•
a
1Lh.ni
tILLflh1A't4') 6i")J LI14
9,121
I
vr4'v1w &luii11niL
J'l51lLLfltli]1 4litA
L'111.
9)
•
rn
(early burning)
0)
I
I
9$U iii'lN
• • .4
•
Id) a'I
•91
JiiThi1
11i.fl
•
1
M1i
•
n1*t '1
91 0)
nu:.ufi11
di
1flfl1Wi
1J
•
A
41
3/
i'uoiiiimn icn
1fl1
G
(Secondary growth)
L
I
11iThL5
.4/
]ivr.
I I
Ith
6.4 fli'
1JfWJfl1
00
118flfl-L L1Ufl
a, .9
Th5'J
ni1
1W1I.'t)
11t11ThtJ3J1fl
I
,I1,•
•
rnnm1uii
flJlfl.4 .JVflTh L
1LflhJ1
9/
1J1Lrn
43
0
t4hlil
0
-riiWui
L1f11fl1flrJ1
dl
11
1bl
••
11ii11i11 Ina n1nii1
•
o,
.
• .
d
1nL'tnJ)
liJ6hhnILulh1ivu1,.4
4114
•
'itfl
0
51Lfl1Jif)1J L]51-J
•
cJynn1vYrnn
•
6.2
d
Ili IV) D
JUl-F) Lfl1Z6Vfl
1fll1ifl
•
icu
•
f)
9/
i1t1 2 11'
06
11flJ
•
9/
J.N
1J1Uflfl1 L 1i14011] O'fl'fl
n
•
fl0JW
i'jiurnii
N1 1fl1
1i11JLU1'1TiJ U
%I
2'
JDU1 fli
inninn1fbm
•
0
Lii
(Bos gaurus.)
/1
uirn Lu innini
i1
N
6.6.
a,
•
vi
¶11LLi1Thti'fkI
• .
fll,11
.4a.
.99/. 9)
.
41liifl')1nI0 n1)11n')uI9)JOn
4 .Ji
.
a 9/
11110'b41nnn
.4/
•d a, .93/.
LLOILUDMUNal
h1'rn1il1
35
9/
nrn
d
4
4
irnnnjthinniturn'n
1
ii
9/
11
rni
w
ojihniJ
1J ini.jv1
1U114fl1fl1Ucfl1
d
n
niruth ni i9n
UlOw
umi in-& nicr]i
Sp
iJL.1J
1i
v
41
U fl)& )3Ji)ifl fYfl.JU
•
91
f6
irn iii
iw Li
nmJ1-wJ
6.6
9)
' q36
In i
IThflnfl
0
nvinii
I
9/
nni i.im1nn'1 LJJN1
I
4
I
I
I 0
aj
t,'ir'w
n
L1J
SW
iuon- iiwmijin
iiiii' n
rni
9)9.14,
41
I
0'9JIJ
n71inTh1.w
d
4/
1191
L iflflTIflii
IU't1
10/
flifl1i
11
8)fl L in
0
in fill t'iw iii
I
•
ii
ffiJO
I
4/
•
I
91
,
4 -0
•
I
IJifl
91
.
ini
•
•
9)41
4
V
i
41fl1Ji-fl
-o
91
ii 12RIN Qt 1lflJfl1
no
di
0
)1JJ)
JlNffliLJi1Ji4 UJ
4
I
'1i
4
IMP
n
•
rn.n-nii
41
I
I
V
4 0/
rn,Jy1
6.7
flfliLfl
•
LULfluifl'UhI
flji
1'U
I
urn.th IRVIUMUVIM017n
4
91
1iJ1)'flJ i)i
in
•
ifflhi1'.
0'
I
I
fl
•
4' d9 9699)4 di
9/
•
•
o,
iflilJiUJ0Yfl1flJ1
1/
91
1flJ'1 NOJ
I
SI
di
- I
4/ 0
l
1 51
nw'
•
iifl7NflWUL2flI
• •
91
8JiIf)flJ
Jli'
O1i 1flflLL
4/
/S
&91
wpjq4 I'u114 JJ1't1J 2 J11'31Th' fYfl.
• 1' 4.1L9
1i
u1uniin
lwi L'mfl4
•
flhifflh4
- •
I
nii n'iNlii
15.00 U. 140hJ
- .oq9131
WlffWJ
t
7.
adult) tillJnnTI (fawn)
1: 7.94 T11
ifl8 nil iUflWIff
it
iflN1J1ifl
in
7 1iSkJ 4.418: 1
1wrnLj'tJ : flfli
iiin
I
0
(2521) LLt1 t'n (2525)
ih 2.45: 1 Rt1 2 : 35: 1 11J111I
9.
14
0 4'
tkinin
n8hu'J
7 Ii
iJ1iflJ
-
iu
7
(2525) 111MI 1: 6 UM. 1 :5.71 fl3JliJ
(2521)
8.
4,
ijiJ (adult) Lt15JP (sub -
31
91
iri i'ji.
4/
nn'iu 55.99% 33.23% wa. 10.78%
4 I
(2525) vwfl 47% 36% tL
0 0'
17% i3J1fl1J
KTI
1. fl1flflfU
1i1LYu1UU
L1llitJl '
,
2.
.
9JU1I
2.
0
•
91
91
flrn1JWfl'EU
ni10irn
112J3J1*tJ Lgiv nimii
itthrni
ni
nil ni u-iie-nii ,.jhi niiiiIc
14
nei1I1n1
11Nfl111'l
in0nni&imnii IJ 1J1-,*?qJ1
Ile
Ida
Y'Lt'
3.
-
01
w
9?
I
9?
flfThfl'
v i uiluni ini*iqpu
I
I
iii
3.1 n1Lt
AA
n
9'
4
• 91.9
01
iinn1rn
14tliiW1YRJ11
1
001
•
4U
Thu
01
W141
9J1rnl
•
4
iotnu-
cwnj
• 9'
Lfl4
Ln4
flTF 'It'll
tI
3.2
•
9? w 9? w
.4
1
9?
01
U401ffrJfl1
01
0
01
3.4
tiwiii
2
44
W
0 0/
1W)131f1j
3.3
01 O'
di
9)44 di
4 91
1n1
nil AA
44
.9
04
9'
di
6.6 c]Nw53qj1
9?
T3J1blu
ini,]i
ni1u'inXin
37
inwuThiqj. nevrni thni njiJibi'
neu1tnl. 2530. UN
'3fl111 nh o.[vr. 2521. fli
tthJY) 54.
jMV%
rnn
innivrc, ntrn .1
ir, hJi
2524. nithrnoi iinin'n ictn
24-25 i'W)lfih 2524. fi
d
o'
LUJ Jiflq
0
Cl
0,
0' I
'
a
4fl1t
Strip Census. Oflifli
: hJi
ifl
4?
4
Cl
I
14it09flhiiL2i0lVW 22 - 23
1t1. 4 : 29 - 34.
ljqd,3 LMjZQn. 2510. TMIMPOU1601 -4f)"A 2. flLTh:
t'nnnjb'rn
i4titn'u . 2501. fifl. flWWl:
fflini 1fl4, 2: 633 - 707.
2531.
q
intii6hitij. .itljtlJi1v. UWWA101100,
fllffnfl
o
iuiLnm1,
I
e ifl4V1. 2525.
nThqj.
ivw
inihn, nrnw1.
2526. ni irivniJi tJ
%Ullft 2526.
o,
c'J af,4149i fY1U tu voial tL41 QMMUM40. 2520.
ll '1J
41u1nJTh1qj.
Y))
1
:
4
0.'
nüj it) ntn All rniuii ü.vcrniiw
d'
fflfA1jAlf1lVq l. 2 : 316 - 320.
1fl
iiui1m
iinnit'r, nm.0i
Bennett, L.T., P.F. English and R. McCain. 1940. The study of deer population by use of pelletgroup counts. 3. Wildi. Mgmt. 4:398-403.
Dasmann, R. F. and R.D. Taber. 1955 A comparison of four deer cencus methods. California Fish
and Game Dept. 41(3):225-228.
Eberbardt, L. and R.C. Van Etten. 1956. Evaluation of the pellet group count as a deer cencus
method. J. Wildi. Mgmt. 20(l) : 70-74.
38
Harris, J.T. 1959. Total mule deer population estimates from pellet counts. Pro. Annu. Conf.
Western Assoc. State Game and Fish Commissioners. 39: 237-247.
Julander, 0., R.B. Ferguson and J.E. Dealy. 1963. Measure of animal range use by signs. In
U.S. Forest Serv.. Range research methods. U.S. Dept. Agr. Misc. PubI. pp. 102-108.
Longlrnrst, W.M. 1954. The fecal pellet group deposition rate of domestic sheep. J. Wildi. Mgmt.
18(3):418-419.
Manville. R. H. 1957. Longevity of captive animals. Journal of Mammals. 38: 279 - 280
Medway, L. 1969. The wild animals of Malaya and off shore island including Singapore. London: Oxford
Univ. Press.
Neff, D.J. 1964. Deer population trend techniques. Arizona Game and Fish Dept. Job Completion
Rept. P.-R. Project W-78-R-8; WPL,J4. 8pp. Multilith.
Neff, D.J. 1968. The pellet group count technique for big game trends, cencus and distribution: a
review. J. Wildi. Mgmt. 32: 597-614.
Ngampongsai, Choompol. 1978. Habitat relations of the Sambar in Khao Yai National Park. Forest
Ressearch Bulletin. Bangkok : Kasetsart University.
Nootong, T. 1970 Notes on defecation rate for sambar deer. (Unpublished)
Pechance, J.F. and G. Stewart. 1940. Sagebrush grass range sampling studies : size and structure of
sampling unit. J. Am. Soc. Agron. 32(9) : 669-682.
Robinette, WI., R.B. Ferguson and J.S. Gashwiller. 1958. Problems involved in the use of deer
pellet group counts. Tran. N. Amer. Nildi. conf. 23: 411-425.
Rogers, F., 0. Julander and W.L. Robinette. 1958. Pellet group counts for deer cencus and range
use index. J. Wildi. Mgmt. 22(2): 193-199
Smith, A.D. 1964. Defecation rates of mule deer. J. WildL Mgmt. 28('3):435-444.
Smith, R.H. 1968. A comparison of several sizes of circular plots for estimating deer pellet - group
density. J. Wildi. Mgmt. 32 : 585 - 591.
Van Etten, R.C. 1959. Development and evaluation of new deer cencus techniques. Michigan
Dept. Conserv. Job Completion Rept., P.-R. Project W-70-R Sub-job A-i-b. 8pp. Typewritten..
Van Etten, R.C. and C.L. Bennett Jr. 1965. Some soures of error in using pellet-group counts
for cencusing deer. J. Wildi. Mgmt. 29(4) : 723-729.
Wailmo, O.C.; A.W. Jackson; T.L. Halley; and R.L. carlisle. 1962. Influence of rain on the count of
deer pellet groups. J. Wildi. Mgmt. 26 (1) : 50-55.
Whitehead, G.K. 1972. Deer of the world. London: Constable and Co. Ltd.
40
11fAflflfl
M14 InUMI (sub adult male)
(a-4&nI
4
*s.
VffIJ (sub - adult female)
fl1
a.
(i1.
0P
d 4
'a
Iin1 'I3JJI1fl IL;LWflOOtl1flWJItt%)
•
I
1A1ntitl
4 44
4
4
IIJIi&YrnW
42
V
Ji
a'
3
V
LL8U1Urn'bfli
*wiuini ixithin7i ith itt
41
W
fl11tqfltfl1flflhJ
-
.-
- -
I
71,
-
-- -
SP
4
I
c
I
)19L11111fl fltI1flflfl19O1fl1f1
14
T'JII1J1WRU
d i
,14
¶I 1
OF
I
4414 fl1,;414 1I81J.POI
n,,t4ejt1fm4'
(Pellet soup counts)
:41
/15
•••
I
:,.,
;•;;
%4•'
,:
-4841fl1flff31'
*
ntn: n1rn1fl14
1JL13tflW1
J6
fl1flH1*flit1 (early burning)
nwi
Ht17m1ml1J
I
i1nh urviflfl
4fl1'1f.1IPI1thtJ1tlI 2
Iedt1y11;1Th11J
lthj:,ii I
iniwihiuij luIuw4IuI1tnJ
'
rne4*141I uwl4thlrnnqLflL1UI83J
,
4 I$
11t1 JJ
•
•
woth (plo4leer species) WWI
4,. 4•
1JJL&l 1Ju
I,
LflJ
4 , 4
11fl%4
4
VU
49)
¶4t
1J1lU?IUfl
4
Iu)ifl
49
bnitr
uiuntjii
4nO4i1
flui
4
t)4
..?;.
! ;&
We
1f•*'ç
t.
.
-
-
_
,-..
.
.
.v.
I) I
••4
.
.
~lAIJU 4-IU-)UU lnlUV'
I
DIM
.-.
vy
i
•
P
-.
-
41
..
'1'
-.--...T..
—•
,
or
¶flh1fl
:.
4
1flflJ
0
Si
1cEn1-n
I
n.
4
iithi'ui6hiqj
4
1
Iit111
2
3
4
Imnerata cvlindrica.
1i1J1&?fl
C2rex
1fflJ1Jfl
Carox cruciata.
19I1t1
5
6
¶1Y1Y
TviTh
indica.
haemurn muticurn.
1flhJ1
Celorachis glandulosa.
Inn
iCvperus sp.
-
Neyraudia reynaudiana.
8
Parilcurn notaturn.
C-nrysopogon acicuiatus.
10
nnYirni, nillile
1Scirpus grossus.
11
iiithiiThi
IEraarostis capensis.
1
)
13
iiiJ
14
liii
15
11°rfl'1i14
16
lPaspaiuni coniucatum.
iii
Y11IIflfl
17
flJii4
13
cnflI'flJs
19
11.4mm
20
1 q fl And1 U
Cvperus digitarus.
IEjni1.rj1jjs trichoides,
IF.unatoriurn ocinratun,.
1 Portulaca quadrifida.
Ei'eclitites hieracifoila.
'Pteris sp.
UedygtLs sp.
21
nii'uch
22
iiflfJEj'
H.1icteres obtua.
23
ti11ti1fl1tfl
Utricularia aure'a.
24
cnii
Iipomoea aguatica.
25
;cinli 4
Adiantnn sp.
Iltomoea sp.
26
27
28
29
erects..
rinaii U,
k
r q
Wriiijuij
L
13JUW1J1
30
AlwmJolj
31
flO11
1
Portulaca sp.
Portulaca pa.
J)ioscorea aemonoides.
Vemonia effiptica.
52
4
4
Spilanihes aernella.
32
P,
33
fl1
Alpinia sp.
34
MqIIA4
Po1vonum chinense.
1I
35
Costus speciosus.
I-1J1r141
36
3JO
Mosscs
37
i4iThin
Jussiaea suffruticosa.
38
fzflujj ITq
Anlaranthu5 &acilis,
39
millilurill
Stachvtarnheta indica.
40
11J1'1
41
C
CH
43
44
Ily&012h1a minor.
-
u jiIli
IPhtllanthus urinana.
1Conimelina nudifolia.
a6fl aill
11131in
I
ICentella asiatica.
IfParameria bartata,
4
tt)
47
1JJ
1tU1o4d1114
sp.
Crotalaria elliptica.
-
48
limmman
1Vernonia nrishii.
49
IMall
IAh,irtia oxvrnvtra.
50
9 P.
51
-2
53
Lii4
HedyotLs cojymbosa.
Irlt N
Iminiqui
54
111114
55
t1t'1IJfi1
56
Hedyofia ooronaria.
±iyngrn
t.etidum.
Blume nanifolia.
Emilia sonchifolia.
Agcratum conyzoides.
Merremia gemeihi.
iiflflJi
57
fidrtq4 flN
Desmodiurn biarticulata.
58
Desmodium cephalotoides.
59
iuun
NpJl
60
fi fl, W1
61
Li
Prisniatomeris albidifolia.
-
Molastoma ia1abathncum.
Nora sp.
62
IMUMIA
Pandanus sp.
63
thìiu
Schirna wallichii.
64
1J1
Cratoxylum Forniosuxn.
53
4
¶18
fi 91
¶11?fl%1
65
bjr,37-14
WrihLia tomentosa.
66
-
Brideliz sp.
67
LVlU1ti
Sapium baccatum.
68
69
tJ1LS1Y
O
IChoerospo!idi
axillaris.
Altingia excolsa.
70
YTLL'r1 hffJ
Trema orientalis.
71
doll
Hibicus macrophyfl.
72
Lfl1
Oroxylum mdicum.
J1 Ngampongsai (1978)
54 .
, I,
J1119J1i 1
- 4j
MA -2]
4.
4
dlflljTl
1
iiiiFu
Cnajpjnus.
2
¶1J1L
Viverricula malaccensis.
3
4
5
6
i,i'o
Vivcrra zibctha.
ILLfli11
v
W1 141ti
Paradoxurus hemiaphroditus.
WHIllfigo
Pauma larvata
=id
Viverra niegaspila.
bengalensjs,
IDTh
,tJ
11Ifl1D
IPanthera
j.
I Fiephas maximus.
10
1Sus scrofa.
11
3411U
12
ffl1fli1
13
n a :;,F^l 4
14
Lu+WiUtifl
unicolor.
gaurus.
15
unn
17
if
13
'1ri'i1i
iitI(.aLirJ]
ig'ui
(i1rThJtIi1Iu
Arborophila chloropu.c.
Lophura nyotheniera.
Gallus gallus.
Turnix suscitator.
20
lColunaba 1isia.
21
Sire.ptopelia
22
'1flJ1n
jnjjs.
Chaicophaps indica.
CunI.ropus sinnsi.
23
24
lu flifiliqgvul
25
INMUMM IWATIMIAlml
26
4
1Hystrix brachvura.
JSiniomis cheela.
16
19
IMuntiacus muntiak.
0011-
27
IC?Plimulp-us
_____
ARus pacific
Apjj
Cypiirus baiaicnsis.
jo
2S
29
30
iii'J
Merops ieschenauJ.
l.fflh11Lw
Merops pippin.
aflo-l-Vullivil
Coracias benalialensis.
-
55
Jt?flfl
11SiLii
31
Hirundo rustica.
32
UflOJWfl
Pyononotus melamcterus.
33
1n1htiJ11
Pvcnonotus iocosus.
34
intiiji
Dicrurus macrocorcus.
35
11
36
ci fl
1i
1
Corvus nacrorhynchos.
37
j14ntl.Z1'1MM40n
(Jarrulax Jeucolophus.
38
I 14 ti 0 vi M1
Saxicola torguata.
39
'jUl
ii
Saxicola ferrea,
40
114firl 5w wl
Phylioscopus inornatus.
42
JWMIIAIM141
Acrocephalus aedon.
43
11f1'1fl1fl.Thfl&i 1
ILocustella lanceolata.
44
Isiflcic'qr
1Othetofliu sutoru,
!-JIJIJ
uJ.iill j
ULhb
rJiIfl4 hu,uiju.
40
flhjuiutj'jJ
fPrinia inornata.
47
nfl
IPrinja flgvjventris
4X
.10
I..'
-
3
Monticoia soitarius.
41
9,
4
Oriolus chincnsis.
0
'11'1) t'j1j,'j
,nriniituic
POt
liii
V £JO00%D4 Wit
fltJ'jJ1l
I
0014W
0
51
I1MUc 'R1J1IWVI1
52
IVALOIffinliftl
fl 1J
ICicdicola exilic.
fl't4flSb.4
jNotacilla alba.
1Motacilia cinerea.
MQtilla flaia.
IDendronanthus
54
q4fi1' 9
Anthus novaeseeiandiae.
55
1flLLET
ArLamus 1usus.
56
Th1L111
Lanius cristatus.
57
Lanius schach.
5
'jflL'j41
1:4
lzr
fl&?J1101
59
1-fflL1
60
1Ul111'
61
fljY1-
Acridotheres tristis.
- Aciidothcrcs jnicus.
Gracukt religiosa.
L)icaeum cnitatum.
56
4
Thin1
4-
4
¶1?fl1
muntarius.
62
14 fi1flOfl
Piss
63
utiti nvo nma
Passer flaveolus.
64
14flfl1tvffl9Jfl
Lonchura
65
i4 A A I 9-~ A q luml10,
Lonchura punctulata.
57
'8Jn1
1 I I IflJ
rr
•141
inn
11iii&inhrnj
irui iflJI
(Pellet group counts)
.
.
fl1YOiflhi1............................................................ 11141fl JJ1..............................................
A.
1m4nJI
1flJl
T.
'..
io
11
I
ii
ii
ii
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16
16
16
ii
Ii
18
f
19
20
I
11
18
18
18
19
19
19
20
20
20
114ThfløJl
58
W1i
ii ri
ii (Strip censuc)
4
£
w
- --.-.
ddU1l'I1d1I
-
.1
WY
.
.
flJw1
.
mululmg
fl
ctJ?I
.1JJ
I
I
I
I
I
I
I
I
I
--