Maart - Markant

Transcription

Maart - Markant
Markant
EDITIE
HEER/SCHARN/DEHEEG
HEUGEM/EYLDERGAARD/AMBY
VROENDAAL/WVROUWENVELD
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS • OPLAGE 17.500
V ERLEDEN
EN HEDEN
-
MENSEN EN ZAKEN
-
CULTUUR EN NATUUR
6E
JAARGANG
MAART 2014
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
NR.
eugem!
H
n
i
k
o
o
u
n
t
HET LEUK
Markan
STE
DICH
• 5x11 Waterratte
• Bankoverval in Amby
• Meiden voetbaldag
• Stemadvies
TBIJ
NEDERLA -BLAD VAN
ND
HUIS-AAN GRATIS
-HUIS
Jos Houben
• Heer Vooruit Carnavalt!
• Judokan prestaties
• Over het scheidingscafé
• Programma Sjraveleirs
• Zangproject 2014
• Beauty Sharon
• Scoutingweekend
• Passie Felice
Hermans
• Vorstelijke
Harmonie!
De nieuwe naam van
GroenekruisDomicura en Vivre.
www.envida.nl 0900 - 22 33 440
48
Colofon
Markant Maastricht-Oost is het plaatselijke
magazine voor Heer, Scharn, de Heeg, Heugem, Eyldergaard, Vroendaal, Amby en Wittevrouwenveld. ‘Verleden en Heden, Mensen en
Zaken, Cultuur en Natuur’ komen van heel
dichtbij aan bod. Markant verschijnt ook in Valkenburg e.o.* en in Berg en Terblijt e.o.** met
twee aparte edities.
Redactie
De redactie van Markant bestaat uit Franck
den Dulk (eindredactie), Jos Schols, Jenneke
van Genechten, Denise Linden en verschillende columnisten en gastredacteuren. Meer
informatie via www.markantmaastrichtoost.nl
of mail [email protected]
De redactie behoudt zich het recht voor kopij
in te korten, te redigeren of niet te plaatsen.
Copyrights gelden voor alle tekst/afbeeldingen.
Verschijning
• Markant verschijnt maandelijks (muv augustus) gratis huis-aan-huis in Heer, Scharn,
de Heeg, Heugem, Eyldergaard, Vroendaal,
Wittevrouwenveld en Amby. Inclusief de verspreiding via diverse uitgiftepunten en de postverzending bedraagt de oplage circa 17.500
exemplaren.
Het aprilnummer verschijnt op 29 maar t
2014. Kopij uiterlijk 21 maart naar:
[email protected]
• Opmerkingen of (bezorg)klachten kunt u mailen naar [email protected]
Digitaal
Markant is ook digitaal te bekijken via:
www.markantmaastrichtoost.nl
Paus Carnaval
Met carnaval doen Madou en ik ook altijd
Maastricht aan. We genieten (o.a.) van alle
geweldige uitdossingen en parodieën op instanties en/of personen die op carnavaleske wijze een ‘veeg uit de pan’ krijgen. Zo
kwamen we de laatste jaren steevast een
‘paus’ tegen, op wiens belangstelling ik als
verklede monnik in het bijzonder mocht
rekenen. Er werden zegeningen over en
weer uitgewisseld en als afsluiting kreeg ik
als geste een ‘uitschrijfformulier’ overhandigd. Hilariteit alom. Maar of we hem dit jaar
opnieuw tegen zullen komen betwijfel ik...
Ronald Plasterk, Poetin in een roze pak, Onno Hoes... dikke kans dat we ze
in het feestgewoel zullen ontwaren. Maar een schertspaus, nee dat geloof ik
niet. Waarom? Omdat Paus Franciscus daar geen aanleiding toe geeft. In
tegendeel. Zelfs ik als van origine rechtgeaard protestant, kan veel waardering
opbrengen voor deze afgezant. Sterker nog: waar Kardinaal Eijk het aanvankelijk niet zag zitten om de Paus naar Nederland te laten komen, waren er
zelfs stemmen opgegaan om hem dan maar door de Protestantse kerk van
Nederland (PKN) te laten uitnodigen. Dat zou nog eens een goeie grap zijn!
Maar alle gekheid op een stokje: volgens vele gelovigen en zelfs ongelovigen(!),
zegt en doet deze Paus waar het werkelijk om draait in het samen-leven.
Zonder opsmuk en authentiek. Dus dit jaar geen
paus in de bonte storm. Maar gelukkig blijft
er nog genoeg over om op te parodiëren.
Ik wens u veel plezier met carnaval. En...
Markant doet daar natuurlijk verslag van.
[email protected]
Franck
Facebook
Markant is op Facebook te volgen via:
www.facebook.com/markant.tijdschrift
*MARKANT VALKENBURG
Markant verschijnt ook maandelijks (muv augustus) gratis huis-aan-huis met een APARTE
editie onder de titel ‘Markant Valkenburg’ in:
Valkenburg, Broekhem, Emmaberg, Heek,
Oud-Valkenburg, Strucht, Schoonbron, Walem
en Schin op Geul. Oplage ca. 6.000 ex.
De totale oplage van de drie Markant(e)
edities tezamen beloopt ca. 28.000 ex.
Adverteren
Via www.markantzuidlimburg.nl, [email protected]
markantzuidlimburg.nl of via 06 54 73 29 40
bekomt u de advertentie-informatie voor bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren binnen en buiten het verspreidingsgebied. Advertenties kunnen zonder opgave van
redenen geweigerd worden.
Uitgever
Franck den Dulk Communicatie
Berg en Terblijt
Druk
www.smikhousemaastricht.nl
700!
facebook.com/
markant.tijdschrift
Bankoverval in Amby!
In het dorpje Amby vindt een bankoverval plaats. Een koffer met het
gestolen geld wordt door twee Italiaanse maffiosi bij een achtervolging
over de kloostermuur gegooid...
Dit voorjaar presenteert Toneelvereniging De Vriendenkring weer een
geweldige klucht met de titel is ‘Alle
zege zege kump vaan bove’, bewerkt
door Karel Eens. De regie is als vanouds in handen van Riny Jalhay.
Tuinman Lewie is volledig de kluts
kwijt en de nonnen denken aan een
Godswonder. Vervolgens ontstaan er
doldwaze situaties tussen de nonnen
die het geld niet willen afstaan, de
maffiosi die het geld opeisen en de
politie die deze zaak wil oplossen.
Komt dat zien op:
Zaterdag 29 maart
Zondag
30 maart
Vrijdag
4 april
Zaterdag 5 april
Zaterdag 12 april
Zondag
13 april
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
Entree: volwassenen € 8,00 en kinderen tot 12 jaar € 4,00. Kaarten
vanaf 10 maart verkrijgbaar bij: Kapsalon Monique (Longinastraat 116) en
José’s Boutique (Ambyerstraat Noord
19). Telefonisch: (043) 325 60 45 en
(043) 367 13 38 of via www.toneel
vereniging-de-vriendenkring-amby.nl
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
**MARKANT BERG EN TERBLIJT
Markant verschijnt ook maandelijks (muv augustus) gratis huis-aan-huis met een APARTE
editie onder de titel ‘Markant Berg en Terblijt’
in: Berg, Vilt, Terblijt, Geulhem, Houthem,
Sibbe en IJzeren. Oplage ca. 4.500 ex.
3
Vastelaovend 2014 is
De Klaekeburg
Heugem ­ Randwiek ope op!
Zoondag 2 miert vaanaof 11.11 oor
€
Kijk voor onze wekelijks wisselende ACTIE
aanbiedingen op onze nieuwe website:
www.bakkerijlekkerbek.nl
Bakkerij de Lekkerbek Heer Maastricht
Einsteinstraat 28
tel. (043) 361 44 15
Maandag t/m zaterdag
hele dag geopend
Dorpstraat 116
tel. (043) 361 83 60
Donderdag t/m zaterdag
hele dag geopend
Carnavalsmaandag, dinsdag en Aswoensdag zijn onze
winkels gesloten. Onze medewerkers wensen u
GEZELLIGECARNAVALSDAGEN!
Slagerij Renkens
Voor onze wekelijkse aanbiedingen
bezoek onze zaak of kijk op
www.slagerijrenkens.nl
Wist U dat:
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
4
• Wij elke woensdag en vrijdag verse bami
en nasi voor U bereiden.
• Wij kant & klare maaltijden maken zoals
goulash, zuurvlees, kipragout,
tête de veaux en macaroni.
• Wij iedere week minstens vier verschillende
soorten stamppotten uit eigen keuken verkopen.
• Wij onze gehaktsoorten en vleeswaren maken
met een natriumzout-reductie tot wel 35 %!
Slagerij Renkens
EINSTEINSTRAAT 20 MAASTRICHT
T. 043 - 361 25 37 www.slagerijrenkens.nl
Vastelaovend ontbijt/brunch
daonao hosse en springe
Maondag 3 miert vaanaof 11.11 oor
Vastelaovend ontbijt/brunch
nao de cortège hosse
en springe
Maondag 3 miert vaanaof 11.11 oor
Vastelaovend ontbijt/brunch
daonao aoole vaan
de Haofdabber
Insjrieve vaor 't vastelaovend
ontbijt/brunch a € 7,50 p/p/p/d kin via:
[email protected]
of (043) 361 22 30. Oondervermelding vaan
aontal persoenen, tel. nòmmer en tiedstip.
Same, joonk en aajd genete in
De Klaekeburg vaan ’n gezelleg en
oonvervals vastelaovendfies 2014
Feest en zalenverhuur
De Klaekeburg
Gronsvelderweg 142
Maastricht
www.klaekeburg.nl
Vastelaovend same !
Verkoop en uitleen schilderijen
van Jos Schols en Huub Bleeser
Cursussen
tekenen/ schilderen
Workshops
Opdrachten
Thuisgalerie en Kunstatelier Jos Schols
Prof. Michael Eschlaan 9 Valkenburg aan de Geul (omg. hockeyveld)
Tel. (043) 364 30 10; www.josschols.nl (is vernieuwd).
Voorzitter van jarige CV De Waterratte Heugem:
‘Met carnaval iets voor andere mensen
betekenen’
Tekst Jos Schols
In het najaar van 2014 viert CV De Waterratte haar 55-jarige
(5x11) bestaansfeest. Als voorproefje mag de enige carnavalsvereniging van Heugem en Randwijck alvast met andere
Heugemse verenigingen deelnemen aan De Groete Optoch
op carnavalszondag in het centrum van Maastricht.
Huub Custers (70) behoort met zijn 33-jarige lidmaatschap tot
de jubilarissen. Hij herinnert zich levendig het prille begin van
CV De Waterratte in 1959. Custers: “De biljartvereniging van
Café Sport (nu De Klaekeburg) richtte de carnavalsvereniging
op. ‘Waterratte’ heeft alles te maken met hoeg water waarop de
Maas de bewoners ongewild af en toe ‘trakteerde’. CV De
Waterratte trad in het begin naar buiten met een eenvoudig
programma zoals de eerste optocht in 1960. De prins werd vervoerd in een grote namaakrat, die stond op een vrachtwagen
van groentenhandel Pluymaekers. De mutsen van de Raad van
Elf waren geleend van een zustervereniging.”
Binding
Voorzitter Huub Sour sluit zich aan bij het gezelligheidsaspect
van CV De Waterratte: “In vroegere jaren presenteerden zich
meer verenigingen en straten als groep in de Heugemse optocht. De tegenwoordige jeugd heeft minder binding met ons
dorp en viert liever drie dagen carnaval in het centrum van
Maastricht.”
Toch is er hoop volgens de voorzitter, want “de activiteiten in
het voorseizoen werden in Heugem zeer druk bezocht, zoals op
17 november 2013 de officiële opening van het vijfde seizoen,
het jaarlijkse Aajd Wieverbal en de 55+-middag.”
Deze en nog veel meer gedenkwaardige feiten, geplaatst in de
historische context van Heugem en Randwijck, worden door
Huub Sour, John Custers en John Lasschuit beschreven in het
gedenkboek, dat CV De Waterratte in oktober wil uitgeven.
Sociale aspect
Sour: “Als CV De Waterratte mogen we onderdeel zijn van het
55-jarige jubileum. Ik heb het gevoel dat ik met carnaval samen
met vrienden op stap ga, want zo beschouwen wij elkaar binnen
• Huub Souren (l.) en Huub Custers (met in hun midden Prins
Ronald en prinses Marion) zetten met carnaval de bloemetjes
buiten met oog voor de medemens.
FOTO JOS SCHOLS
• CV De Waterratte in 1992.
FOTO’S CV DE WATERRATTE
de Raad van Elf, die overigens uit twintig leden bestaat onder
wie acht oud-prinsen. Ik vind het hartstikke fijn met carnaval
iets voor andere mensen te mogen betekenen.”
Huub Custers knikt bevestigend.
• Zondag 2 maart: 11 uur carnavalsmis in de Sint-Michaelskerk
m.m.v. van Heugemse verenigingen. Vervolgens het ophangen
van D’n Hoafdabber aan de voorgevel van prinsentempel Kaffee D’n Hoof (D’n Hoafdabber of de vroegere tuinier die langs
de Maas werkte, staat symbool voor het Heugemse carnaval).
Deelname aan de Grote Optocht in Maastricht.
• Maandag 3 maart: 14.11 uur start de optocht vanaf Verpleeghuis La Valence. Prijsuitreiking en carnavalsbal in cafégemeenschapshuis De Klaekeburg. Hossen en springen voor
de jeugd op dezelfde locatie.
• Dinsdag 4 maart: 11.00 uur brunch in De Klaekeburg. 16.11 u
officiële afsluiting van het Heugemse carnaval met het neerlaten van D’n Hoafdabber en het demasqué van prins Ronald.
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Gezelligheid
Huub Custers was in 1981 prins Huub II. Hij beschouwt zijn
eigen prinsschap als hét hoogtepunt in zijn verenigingslidmaatschap tot nu toe. “Ik had samen met de Raad van Elf veel
lol ondanks de winterse weersomstandigheden. De bezoeken
aan bejaardentehuizen, een van
de verplichtingen als prins, hebben mij emotioneel aangegrepen.
Het was geweldig om oudere
dorpsgenoten blij te maken.”
De oud-prins merkt op dat vroeger meer dominante, markante
personen lid waren van de Raad
van Elf. Volgens hem is er tegenwoordig meer homogeniteit bij de
taakverdeling binnen de carnavalsvereniging en heerst meer gezelligheid. De appel valt niet ver
van de boom, want dit carnavalsseizoen zwaait Huub’s zoon Ronald met zijn prinses Marion de
• Prins Math II (1979)
scepter over het narrenrijk.
Meer info: www.dewaterratte.nl
5
Carnavalsprogramma CV De Waterratte in het kort
ZIN IN EEN GESLAAGD
FEESTJE
FEESTJE?
?
voorbereid
£ Goed
& vol zelfvertrouwen
je examens in!
LAATSTE
L
AATSTE
AA
TSTE EXAMENTRAINING
EXAMENTRAINING
"13*-.&*
"13*-.&*
Bij Studie 11 bieden wij examenbegeleiding waarbij je
de belangrijkste stof voor je eindexamen doorneemt
onder begeleiding van ervaren trainers. Er is voldoende
gelegenheid voor het stellen van vragen en daarnaast krijg
je ook handige tips & tricks. Persoonlijke begeleiding vinden
wij hierbij héél belangrijk! Je komt vooraf en gedurende het
examen op afgesproken tijden naar Studie 11.
MELDU
JE N !
AAN
4 dag
en w
an
delen
De wandelingen tijdens
deze Heuvelland4daagse
voeren u elke dag via een
andere route, veelal
over veldwegen en
bospaden, langs de mooie natuur
en schitterende panorama’s van
Zuid-Limburg. Er is keuze uit vijf
afstanden: 7, 14, 21, 28 en 42 km
en genie
te
n!
Start dagelijks vanaf café-zaal
’t Vöske in Berg en Terblijt
Kuileneindestraat 4
6231 KG Meerssen
Aanmelden gaat per 5 dagdelen en/of 3 hele dagen.
5 Leerlingen per begeleider.
Bij opgave vóór 15 juni a.s.
korting op het inschrijfgeld
Info 043 6040885
www.heuvelland4daagse.nl
tt888456%*&/
tt888456%*&/-
ONZE AANBIEDINGEN VAN DEZE MAAND:
Vers geperst in een
slow-juice
pers!
Rode
bietensap
Wondermiddel
uit de natuur
500 cc
2,99
€
10 kg Tarwegras OLIJVEN
IN DRESSING
bintjes of sap
Per ons
Het
St. Pieter gezondste
€0,79
sap
van
de
€3,99 wereld!
En... iedere week andere verse aanbiedingen!
Oude Akerstraat 4a Bemelen tel. 043-407 81 81
www.versvoordeelvaessen.nl
ma 13-18, di-do 10.30-18, vrij 9-18, za 8-17
Alle vers gesneden groenten zonder conserveermiddelen.
Het prijsvoordeel van de boerderijwinkel, het assortiment van een speciaalzaak.
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
6
Geef uw gazon een onderhoudsbeurt!
Binnenkort valt onze DCM tuinkrant in uw bus
Diverse afrasteringen
• Betafence/Bekaert • Kastanje- en
Robinia palen • Div. soorten draad
• Natuurlijke afrasteringen
• Div. maten Kastanje hekwerken
Pierre Thomassen Gewasbescherming Oude Akerstraat 33 Bemelen Tel. (043) 407 12 64
Maandag t/m vrijdag 8.00 – 17.00 u Zaterdag 9.00 – 16.00 u www.pierre-thomassen.com
Voetbaldag voor meiden vv Scharn
Vier Maastrichtse voetbalverenigingen organiseren in samenwerking
met de KNVB en Maastricht Sport vier voetbaldagen voor meisjes van 6
t/m 16 jaar. Voetbalvereniging Scharn aan de
Bemelerweg organiseert
deze Vriendinnendag op
woensdag 19 maart a.s.
Meisjesvoetbal in Scharn
Vv Scharn heeft ervaring
met meisjesvoetbal. De
vereniging telt inmiddels
vijf meisjesteams met in totaal zo'n 60 speelsters tussen de 9 en
18 jaar. Daarnaast organiseert de club uit Scharn jaarlijks de
Girls Cup, een groot internationaal meisjes- en damestoernooi
met honderden deelneemsters uit heel Europa.
Kom ook naar de Vriendinnendag!
De Vriendinnendag is er voor alle meisjes. Of je ervaring hebt is
niet belangrijk, als je zin in een gezellige voetbalmiddag met andere meiden hebt, ben je van harte welkom. Deelname is gratis
en zonder verplichtingen. Het programma begint om 14.00u voor
basisschoolleerlingen en om 18.00u voor middelbare scholieren.
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Aanmelden gaat heel gemakkelijk
Meld je aan, met vriendinnen of alleen, door een mailtje te sturen naar [email protected] Vermeld hierbij
dat het om de middag bij vv Scharn gaat.
Hopelijk zien we je 19 maart op de velden van vv Scharn!
7
De Ontwikkelingspraktijk
Workshop
emotioneel
bewust zijn.
presenteert in Maastricht
• Wil jij je emoties in evenwicht brengen?
• Hoe kun je de eigen emoties begrijpen?
• Welk effect hebben emoties op jou?
• Wens jij een stap te maken naar
emotionele vaardigheid?
Als dit iets voor jou is, geef je dan op
voor deelname aan de workshop.
Zaterdag 29 maart van 10.00 tot 16.00 uur
gebouw Zorg en co, Parallelweg 42, Maastricht
www.deontwikkelingspraktijk.nl
Opgeven en info: [email protected]
Deelname € 50 waarvan € 20 bij inschrijving
R
HET HELE JAAR DOO
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
8
Bij de PEARL iZUMi Factory Store in Valkenburg vindt u
een groot assortiment fiets- en hardloopkleding van PEARL iZUMi
met kortingen tot 70%. Daarnaast bent u bij ons aan het juiste adres
voor fiets- en hardloopschoenen en aanverwante accessoires.
PLENKERTSTRAAT 44 6301 GM VALKENBURG +31 (0)43 6014141
WWW.PEARLIZUMI-EU.NL WWW.FACEBOOK.COM/PEARLIZUMIVALKENBURG
Op zaterdag 22 en zondag 23
maart wordt er in de ‘Herremeniezaal Hier’ een grote snuffelmarkt gehouden. Met liefst 40
kramen een ouderwets gezellige
snuffelmarkt. Er wordt van alles
aangeboden: antiek, curiosa,
brocante, breiwol, boeken, tijdschriften, speelgoed, sieraden,
kleding, poppen. Kortom, te veel
om op te noemen.
De snuffelmarkt wordt gehouden om de Koninklijke Harmonie
van Heer financiële steun te geven. Er zijn jaarlijks de nodige uitgaven voor onderhoud muziekinstrumenten, uniformen, aanschaf partituren enz.
De locatie ‘Herremeniezaal Hier’ aan de Burgemeester Cortenstraat 7 is hiervoor uitermate
geschikt. Deze ouderwetse gezellige snuffelmarkt is geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Alle reden om gezellig te komen snuffelen!
C O L U M N
‘Fraude door
Markant-redacteur’
De Markant-lezer die mij persoonlijk kent of de
Facebookpagina van Markant (‘Markant Tijdschrift’)
volgt, weet inmiddels dat ik finaliste ben bij de
grootste schrijfwedstrijd van Nederland. In december stuurde in een kort verhaal in naar de wedstrijd
Jouw Verhaal en in januari kreeg ik bericht: van
1200 inzendingen was ik één van de 40 finalisten.
Euforie!
Ik kreeg trainingen van schrijver Kluun, Angela
Groothuizen en uitgever Femmetje de Wind en
mocht een herschreven versie inleveren. Dag en
nacht spendeerde ik hieraan, vier dagen lang. En
toen begon de ellende: vier weken lang moest ik
stemmen verzamelen. De twee verhalen met de
meeste stemmen werden gepubliceerd in een boek,
de andere acht worden nog door de jury gekozen.
De overall winnaar krijgt een boekcontract. Met het
verzamelen van stemmen moest ik bewijzen dat ik
mezelf goed in de media kon presenteren, dus dat
deed ik. Ik kwam met een grote reportage op TV
Maastricht, was te horen op L1 Radio en Falcon
Radio, ik stond in meerdere kranten en bladen door
heel Limburg en zelfs in de Telegraaf. Ondertussen
zette ik ludieke acties op touw om stemmen te
verzamelen én verspreidde ik duizenden posters en
flyers met de hulp van o.a. bedrijven uit MaastrichtOost. Slapen, wat was dat?
Ik ging hard, maar er begonnen rare dingen te
gebeuren in het stemgedrag van sommige finalisten. Honderd stemmen binnen vijf minuten. Zomaar.
En vaker dan eens. Ik vermoedde fraude, maar kon
het niet hard maken. Ik kon vechten wat ik wilde,
maar een gevecht tegen water wint niemand. Totdat
ik op de laatste dag 3000 stemmen erbij kreeg.
Zomaar. Ik was niet de enige, iedereen schoot
omhoog, of juist omlaag. Het systeem was gehackt
en Jenneke werd gebombardeerd dat fraudeur. Ik!?
Pure onmacht, ik wist uiteraard van niets. Ik had er
hard voor gewerkt, ik was geen fraudeur!
Met een eigen tekstbedrijf op het spel, zou ik me
nooit verlagen tot fraude bij een schrijfwedstrijd. Ik
geloof dat eerlijkheid wint en ik geloof in de kracht
van mijn verhaal. Helaas vond iemand anders het
nodig mij in een kwaad daglicht te zetten.
Als ik erachter kom wie je bent, stop ik je in mijn
volgende boek en laat ik je opeten door een monster.
PS: De stemmen werden gezuiverd. Ik heb de
publicatie gewonnen.
Jenneke van Genechten
Tekstschrijfster/columniste/
[email protected]
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Nieuwe snuffelmarkt
Koninklijke Harmonie
van Heer
9
Paulissen Bakkerijen opent exclusief filiaal in Winkelcentrum De Leim
Degeurvanversbrood
...ter plaatse ambachtelijk gebakken
OPENING 9e FILIAAL!
In mei zal Paulissen Bakkerijen een bijzondere winkel openen in het nieuwe Winkelcentrum
De Leim in Heer Maastricht. Van een traditionele inrichting is in dit filiaal geen sprake meer.
Met een ‘instore-bakkerij’, zelfbediening én een exclusief aanbod van onder meer handgemaakte spelt- en desembroden, staat de beleving van de klant centraal.
Het filiaal in De Leim zal alle zintuigen prikkelen volgens een enthousiaste Luc Paulissen:
“De geur van vers brood, dat door een ambachtelijke bakker ter plaatse gemaakt en gebakken wordt, een winkeloppervlak van ruim 100 vierkante meter met foto’s van graanvelden en
leveranciers uit de streek, maakt van een bezoek aan de bakker een heel nieuwe beleving!”
Word jij één van onze nieuwe collega’s die wij zoeken?
Met de aankomende opening van inmiddels het 9de
filiaal en de toekomstplannen die nog in het verschiet
liggen is Paulissen Bakkerijen voortdurend op zoek naar
medewerkers die de passie van het bakkers vak met
ons willen delen. Onze organisatie biedt mogelijkheden
voor functies binnen verschillende vakgebieden, op
zowel uitvoerend als leidinggevend niveau. Zowel in de
broodproductie als verkoop. Ook als weekendhulp kun
je bij Paulissen Bakkerijen aan de slag.
gen zij ondernemers, werkzoekenden en intermediairs
in Maastricht-Heuvelland samen.
Is jouw toekomst ook gericht op ontwikkeling en het
benutten van nieuwe kansen? Ben je ambitieus, heb je
aantoonbare kennis binnen de branche, ben je flexibel
en kun je ons met jouw enthousiasme en motivatie
hiervan overtuigen? Kijk dan op de website
www.podium24.nl voor meer informatie en instructies
voor een sollicitatie.
Voor de personeelswerving werkt Paulissen Bakkerijen
samen met ‘Podium24’. Als netwerkorganisatie bren-
• MAASTRICHT: BRUSSELSE POORT - DAALHOF - DE HEEG - HEER - MALBERG - WITTEVROUWENVELD • STEIN • CADIER EN KEER
www.paulissenbakkerijen.nl
Carnaval, kienen en
concert bij Heer Vooruit
De komende weken staan bij Heer Vooruit in het teken van
carnaval, kienen en een concert met onze buren uit Amby.
En natuurlijk halen we ook 22 maart oud papier op in de straten van Heer.
Een volgende carnavalsactiviteit
bij Heer Vooruit is de deelname
aan de optocht in Heer op vastelaovendsmaondeg. Zoals ieder
jaar verzorgt het Damescomité de
aankleding van het korps. Nu
maar hopen dat de opbrengst van
het oud papier voldoende is geweest voor de aankleding.
Gaank toch kiene
• Gaank toch kiene!
Ieder jaar zijn er vele mooie prijzen
te winnen tijdens de kienavond 'Gaank toch kiene!' van het
Damescomité. Zo ook dit jaar, met dank aan de Heerder
ondernemers. Zaterdagavond 29 maart zorgen Rob Boelen en
Math Jaspers er weer voor dat de kienen rollen en de prijzen
hun weg vinden naar de kieners. Voor een paar euro, afhankelijk van de grootte van uw kaart, kunt u de hele avond meedoen. Tevens is er weer een loterij. Kom op dus naar gemeenschapshuis Aen de Wan, Einsteinstraat in Heer, waar om 18
uur de zaal open gaat en om 19.00 uur het kienen begint. Zorg
dat u verzekerd bent van uw plaats met de juiste kaarten.
• Optocht in Heer.
• Carnavalsconcert bij Sjraveleirs.
Concert met harmonie Walburga
Op zaterdag 5 april verzorgen de harmonieën St. Walburga uit
Amby en Heer Vooruit gezamenlijk een concert. Beide muziekverenigingen nemen ieder een deel van het concert voor hun rekening. Harmonie Heer Vooruit staat onder leiding van dhr, Sjef
Ficker en voorde gasten uit Amby staat dirigent Jhon Willems.
Het belooft een geweldige muziekavond te worden in Maastricht
Oost. Het concert vangt aan om 20.00 uur in gemeenschapshuis Aen de Wan, Einsteinstraat in Heer. De entree is gratis, u
bent van harte welkom.
Mer iers unne plezerige vastelaovend en gaank denao toch
kiene!
Investeer NU in zonnepanelen
en ontvang de BTW terug!
De zonnepanelen specialist van Limburg
staat garant voor:
persoonlijk contact (maatwerk),
vrijblijvende offerte,
eigen deskundig installatie team,
het toepassen van kwaliteitsmaterialen
en alles in eigen beheer!
De Solarshop l Haverhegge 10 l 6225 JN Maastricht l T. 06-30026909
[email protected] l www.desolarshopzonnepanelen.nl
ERKEND
ZONNESTROOM
INSTALLATEUR
CERTIFIED
INSTALLER
lid van
branche
vereniging:
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Carnaval
De afgelopen maand vond een geslaagd carnavalsconcert
plaats in samenwerking met de Sjraveleirs. In een gezellig gevulde Aen de Wan verzorgde Heer Vooruit onder leiding van de
voor de gelegenheid in een rode blouse gestoken dirigent Sjef
Ficker, een carnavalsconcert in drie delen. Uiteraard ontbrak
'Gekleurd op stap' niet en bij de afsluiting werd dit nummer herhaald met ondersteuning van prins Paul op zijn bas. Hij kon niet
achterblijven bij het optreden van prinses Jacqueline, die het
KTK tijdens een werk slaande op een groene kliko had ondersteund. Niet alleen muziek sloeg
de klok die avond, maar tevens
werd Leon de Roy, thans o.a. bestuurslid van Heer Vooruit uitgeroepen tot Vlootdrager 2014 voor
zijn verdienste voor de Heerder
gemeenschap.
Buuttereedner
Jeanke (Boelen) was tenslotte
ook geen onbekende voor Heer
Vooruit.
11
Meubelstoffering
Willy Menten
Maastricht
Meer dan 40 jaar ervaring
Gespecialiseerd in
Artifort modellen!
Willy Menten meubelstoffering
Sterre der Zeestraat 6
6227 SC Heer - Maastricht
Tel: (043) 361 40 36
www.meubelstoffering.eu
Wij leveren All Black,
Monokristal en Polykristal Zonnepanelen.
xA-merk producten
xTUV Gecertificeerd
xEigen montageafdeling
xGratis advies
Het bedrijf voor
verkoop en installatie van
zonnepanelen in geheel
Limburg
Nieuwsgierig naar onze prijzen?
Kijk op onze website:
www.new-solar-limburg.nl
of mail naar:
[email protected]
Profiteer nu nog van volledige BTW teruggaaf
PRIMA
KASSIE!
WÉG MET JE OPBERGPROBLEMEN
SCHUIFDEURKAST MET INTERIEUR | VAN € 2112,-
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
12
NU VOOR
*
€ 1513,*EXCL. MONTAGE
NU 25%
KORTIN
G
NUTH | Stationstraat 149e | Tel. 045 - 577 84 56 | WWW.HETKASTENHUISNUTH.NL
MAANDELIJKSE ADVERTORIAL
STADSBELANGEN MESTREECH
Luisteren, krachten bundelen en Samen doen!
•SBM gaat toezien en indien nodig ingrijpen als
de kwaliteit van zorg het moet afleggen tegen
de snelheid van uitvoering van nieuw beleid.
•SBM wil het armoedebeleid minimaal hand
n.
valle
’
boot
de
haven. Niemand mag ‘buiten
r
•SBM zal aandringen op een woonplan waa
oseni
e
hikt
gesc
voorzien wordt in voldoende
renwoningen, en woningen voor star ters.
•SBM vindt dat reizen in stad en regio makkelijker en goedkoper moet worden. De bereikbaarheid van de stad en de parkeerfaciliteiten
in en rondom de stad verdienen alle aandacht.
•SBM gaat prominent inzetten op het spor tver
albeta
enigingsleven, de breedtesport, en de
baarheid van tarieven.
•SBM wil een gemeentebestuur dichter bij de
burger.
Stadsbelangen Mestreech Lijst 7
Bekijk onze beste weekaanbiedingen op:
www.heuts.keurslager.nl
Natuurlijk bent u altijd van harte welkom in onze winkel om uw keuze te maken. Maar op
www.heuts.keurslager.nl vindt u wekelijks een vers overzicht van onze lekkerste aanbiedingen.
En dat niet alleen, maar ook recepten, weetjes en al onze bijzondere producten, schotels en
kant en klaargerechten. Wel zo handig en wel zo slim. Tot ziens in de winkel en op het web!
Frans & Carin Heuts keurslager traiteur
Bergerstraat 52 Maastricht Tel. (043) 362 52 26
Geopend: di t/m vr 8.30 - 18.00 u en za 8.00 - 16.00 u
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
www.stadsbelangenmestreech.nl
13
(Wat) gaan we stemmen?
Mensen Maken Maastricht!
Er zijn peilingen, kieswijzers, pamfletten, brochures, advertenties (zie bijv. deze Markant), folders e.d. en toch laat het u
koud? De gemeenteraadsverkiezingen zijn andere verkiezingen
dan die van de provincie, het land en Europa. Echter, uw stem
telt toch wel degelijk! Het gaat immers om uw eigen woonomgeving, uw eigen leef- en verblijfsgebied. Daarbij: u leeft met
anderen in een gemeente, ook daar moet rekening mee worden gehouden.
FOTO: GEMEENTE MAASTRICHT
“Of je nu door de hond of de kat gebeten wordt, het maakt
niks uit! Hoe de wind waait, waait me jasje. Ze doen maar
wat ze willen daar op het pluche. Links of rechts, je wordt
toch genaaid!“ Het zijn enkele oprispingen met de aankomende verkiezingen van woensdag 19 maart. Er zijn mensen
die bewust de stemlokalen mijden, maar toch aan de zijlijn
commentaar geven, die er vaak niet om liegt. De vraag is:
mag je klagen als je niet stemt?
Door Jos H.M. Houben
• Volk van Maastricht bepaalt de gemeenteraad-vertegenwoordiging.
Doet u mee of staat u aan de zijlijn?
Dit zowel met het oog op de komende verkiezingen als met uw
plaats in de gemeenschap. Wilt u dat de gemeente álles regelt
en u zelf niets doet? U kunt veel meer zelf, de gemeente helpt
u daarbij, maar is niet diegene die alles weet, alles oplost en
voor alles geld heeft, immers het wordt minder met alle bestedingen. Voorts krijgt de gemeente rijksoverheidstaken met een
kleine zak geld erbij.
• Gemeenteraad bepaalt de piketpaaltjes, u bepaalt waar u
staat tussen de paaltjes…
Kiezen
Keuzes moeten worden gemaakt. Stemde u links, rechts, midden, blauw-groen-geel-rood-paars, op een vrouw/man/jongere?
Weet u het niet meer op wie u moet stemmen; u zweeft?! Gaat
u nu echt ‘vreemd’? Bent/voelt u zich niet meer gebonden aan
uw ‘eigen’ partij?
Om duidelijk een keuze te maken moet u eigenlijk de politieke
partijprogramma’s lezen. Maar wie doet dat? Bezoekt u wel
eens politieke bijeenkomsten? Trouwens, spreekt u de gekozen raadsleden wel eens aan? Juist zij vertegenwoordigen u in
de gemeenteraad, zij maken beslissingen voor de gemeente en
u als inwoner. Zij controleren ook het College van Burgemeester en Wethouders en het kan soms er behoorlijk hard aan toe
gaan. Stemt u op grote/gevestigde politieke of lokale partijen
en/of nieuwkomers? Wordt u horendol van alle politiek.
Stemmen in tijd van verandering
• …en u stemt op de partij en de persoon die u gaat vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
FOTO: PHILLIPE-DRIESSEN
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Besef wel dat de komende vier jaar er behoorlijk veel gaat veranderen in uw gemeente; de vooruitgang gaat snel en uw stem
is daarbij van belang! Moet de gemeente dit doen, of dat. Moet
zij die weg inslaan of die andere, moet zij een pas op de plaats
maken? U beslist mee door middel van uw stem.
Er zal altijd door meerdere partijen een gemeentebestuur worden gevormd, dus zijn er ook compromissen. Dat is democratie. Dus niet aan de zijlijn blijven staan.
Politiek Maastricht slaat de piketpalen, zij bepalen daarmee het
beleid voor de komende vier jaar. Doe dat zelf als inwoner ook!
Zie de twee piketpalen, bepaal zelf waar u wilt staan, links,
rechts of in het midden. Kies dan, als u dat voor uzelf hebt bepaald, welke partij, welke persoon daar het best voor in aanmerking kan komen, om uw en de gemeentelijke belangen te
behartigen in de gemeenteraad.
Het bord met kleur/politieke partijen/personen kan u niet missen. Na vier jaar kunt u zien of de politieke partijen/personen
zich wel of niet hebben ingespannen voor het gemeentelijke
doel. Persoonlijke doelen zijn bij dit alles moeilijk te bepalen.
We leven met ruim 121 duizend mensen in Maastricht en niet
iedereen kan op zijn/haar wenken bediend worden. Je doet het
immers nooit goed als je in de Raad zit. Soms ‘benijd’ ik de
raadsleden; want ze krijgen ondanks veel lof, inzet, betrokkenheid, tijd en aandacht ook veel bagger over zich heen.
14 Als vroegere industriestad is Maastricht, mede door o.a. het
• Laat uw stem horen in de gemeenteraadzaal!
AzM en de Universiteit Maastricht, een totaal andere stad geworden, welke aandacht krijgt én verdiend in binnen én buitenland. Die waarde moeten we versterken en behouden.
Immers: Mensen Maken Maastricht. Uw stem telt beslist!
Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014
Europese verkiezingen 22 mei 2014
Zie eventueel: www.maastricht.nl/web/Home/M_e_d_i_a_i_t_e_mtonenop/Politieke-partijen-stellen-zich-voor.htm
en/of: www.maastricht.stemwijzer.nl
Advertorial
MAANDELIJKSE COLUMN VAN DE HYPOTHEKER
+
Dieren-speciaalzaak
CORTENRAAD
JASPERS
Frituur
de Heeg
Argenta Spectrum Extra Hypotheek
van De Hypotheker
Al drie keer in de
prijzen gevallen
Wat mij betreft is 2014 goed begonnen. Het aantal
verkopen steeg fors, terwijl de prijzen amper daalden. Sterker nog, in het komende halfjaar stijgen
de prijzen waarschijnlijk licht. Dit blijkt uit de
nieuwe Monitor Koopwoningmarkt, een onderzoek
van onder andere Vereniging Eigen Huis en NVM.
Een prima tijd om de huizenjacht te openen, toch?
En ook dan is er goed nieuws, want De Hypotheker
biedt een unieke, zeer solide hypotheek: de Argenta
Spectrum Extra Hypotheek. In september en
december 2013 riep de Consumentenbond het
product uit tot ‘Beste Koop.’ Daar waren we al blij
mee, maar er kwam nóg een prijs bij: de publieksprijs van De Financiële Telegraaf ‘Financieel
Product van het Jaar 2013.’
Een mooie prijzencombinatie, vind ik. Omdat én financiële vakmensen én het publiek onze lening waarderen. De Consumentenbond test namelijk zelf allerlei producten en diensten, zoals hypotheken. De
Argenta Spectrum Extra Hypotheek voldoet aan de
‘actuele regelgeving, maar geeft ook helderheid en
zekerheid’, is het oordeel. Vandaar de titel ‘Beste
Koop’. Op de publieksprijs van De Financiële Telegraaf ‘Financieel Product van het Jaar’ kun je als consument stemmen. Dat deden ruim duizend mensen,
van wie bijna de helft voor deze hypotheek koos!
Maar wat is de kracht van deze hypotheek? Met de
Argenta Spectrum Extra Hypotheek kun je de kosten
koper meefinancieren tegen nul procent rente.
Bovendien los je deze kosten in de eerste vijf jaar af,
terwijl je dan ook al op de rest van je hypotheek aan
het aflossen bent. En dat geeft rust. Want als je je
huis na vijf jaar wilt verkopen, heb je minder kans op
een restschuld. Met een annuïteitenhypotheek los je
het hele bedrag gegarandeerd binnen de gekozen
looptijd af. Deze hypotheekvorm is verplicht voor
nieuwe hypotheken. De Annuiteit Spectrum Extra
Hypotheek en vele andere hypotheken zijn bij ons verkrijgbaar. Benieuwd naar jouw persoonlijke mogelijkheden? Maak gerust een afspraak.
Evelyne Buck
De Hypotheker
Maastricht Céramique
Avenue Céramique 12
[email protected]
Tel: 043 - 356 10 61
Gratis overdekt parkeren
Openingstijden: ma t/m do 9.00 – 21.00 uur
Vrijdag
9.00 – 17.30 uur
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Voor al uw
dagelijkse
boodschappen.
En meer!
Jazeker...
15
Regenboog jeugdjudotoernooi geslaagd!
Op zondag 19 januari werd alweer voor de 11e keer het
‘Regenboogjeugdjudotoernooi’ gehouden in de basisschool
‘de Kring’ in De Heeg. Heel veel leden van Judokan Maastricht
namen hier aan deel. Er werd gesteden in diverse leeftijds- en
gewichtsklassen.
De hoogste podiumplaats was er voor Guy Beuken die drie keer
met ippon (heel punt) scoorde in de klasse tot 24 kg, bij de
meisjes wist Emma Sijtsma met drie gewonnen partijen het
goud voor zich te winnen. Noah Minnaard won twee keer met
ippon en een keer met waza-ari (half punt) en kreeg hiervoor
de gouden beker.
• Noah Minnaard 1e prijs
In de hoogste en zwaarste categorie
onder de 15 jaar wist Leo Haen al de
vier partijen overtuigend met ippon te
winnen, dus ook Leo werd nummer 1.
Bij de allerkleinste wist de 5 jarige
Eric Minnaard de 2e prijs in de wacht
te slepen, zilver was er ook voor Anne
Gilde die door veel inzet de partijen in
haar voordeel wist te beslechten.
Bij de 7 en 8 jarigen wist Merel
Schoemaker en Marius Borst de
tweede prijs te winnen. Ook de zus
van Merel, Maud Schoemaker, won
het zilver in haar klasse tot 25 kg.
• Guy Beuken 1e prijs
Er waren nog meer judoka’s die op nummer 2 eindigden, zoals
Yoshua Severins, Luca Wolfs, Delphina Severins enYves Creemers. Negen judoka’s waren goed voor brons, namelijk Kit van
Gemert, Viggo Minnaard, Tim Janssen, Joost Huitema, Sako
• Leo Haen 1e prijs
Kwee, Nina en Nikki Coorens, Meis van Hoorn en Senno Triantis.
De andere deelnemers moesten deze keer genoegen nemen
met een mooie herinneringsmedaille.
Judo-examens in De Heeg Judokan Maastricht
Op zaterdag 25 januari werden in De Heeg weer de halfjaarlijkse judo-examens gehouden bij Judokan Maastricht. Er werd
weer gevraagd naar allerlei judotechnieken, zoals beenworpen, heupworpen, houdgrepen en kanteltechnieken, voor de
diverse kleuren banden.
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
16
Deze keer slaagde voor de gele band: Emma Sijtsma, Azdin Elhadjziani, Ansgar Hendrikman, Noah Minnaard, Guy Beuken en
Nikki Coorens. Geslaagd voor de oranje band zijn: Marius Borst
en Marie Penders. Een groene band was er deze keer voor Senno
Triantis. Als hoogst gegradueerde was deze keer met een blauwe
band Yves Creemers. De andere judoka’s die deze keer opgingen
behaalde een slip op hun band, zij kunnen over een half jaar weer
op voor een band of een andere hogere slip.
L
E
E
D
R
O
SUPER VO
GL AS,
+
+
R
H
S
TI
A
R
G
:
N
E
N
TSTOF KOZIJ E EXTRA OPEN DAG
S
N
U
K
N
A
V
AGEN
P
O
O
K
N
A
A
D
BIJ
S
EN
D
TIJ
,
EN
RR
HO
N
TE
LE INSEC
KORTING OP AL
30 % KO
KUNSTSTOF
ULTIEME
UL
TIEME HOUTLOOK:
HET NIEUWE CUBE KOZIJN
KOZIJN
INSECTENHOR
DESIGN
VOORDEUREN
in MEERSSEN
en MONTFORT
EXTRA GEOPEND OP
ZATERDAG & ZONDAG
8 & 9 MAART
uur
van 10.00 tot 15.00
opend
e
g
t
r
a
a
m
9
g
a
d
zon
WEERTERVELD
WEER
TERVELD 1, MEERSSEN
T 043 - 352 02 00
WAARDERWEG
W
AARDERWEG 7A, MONTFOR
MONTFORTT
T 0475-542 035
KUNSTSTOF KOZIJNEN
DE HUUFKES 29, NUENEN
KELVINRING
KEL
VINRING 40, ALBLASSERDAM
L
N
.
A
R
U
K
.
W
W
W
Gun jezelf succes en laat
je begeleiden naar een
gezond gewicht door:
Lid:
Organisatie van
Nederlandse
Tandprothetici
Surf ook eens naar:
www.heertotaal.nl
Sinds 1 februari is het team bij
Céleste Institut de Beauté uitgebreid met een
Gediplomeerd pedicuur
Deze nieuwe discipline binnen het Instituut
wordt uitgevoerd met de alom bekende
kwaliteit en professionaliteit.
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
18
Bij uw eerste afspraak nu ter kennismaking:
15% korting op de behandeling
Céleste Institut de Beauté
Proost Banensstraat 37
6227 XE Maastricht
Tel. (043) 361 24 85
[email protected]
www.instituutceleste.nl
ANTI-AGEING • MESOTHERAPIE • LASER & LIFTING
BIOLOGISCHE RIMPELCORRECTIE • INJECTABLES
PERMANENTE MAKE-UP • PEDICUREN
Monique Waltmans
Karposthegge 45
6225 KJ Maastricht
043-3626882
[email protected]
www.moniquewaltmans.n
Ook dit jaar worden de consulten door diverse
zorgverzekeraars vergoed, dit gaat niet ten koste van
uw eigen risico! Raadpleeg de voorwaarden.
Heeft uw kind overgewicht?
Ook dan kunt u bij mij terecht!
M èr
33 jaor!
PROFIT
NU N EER
VAN D OG
E
KORTINBTW
G!
Imvitasie
Mestreechter Clochards
Maak het makkelijker
met kozijnen van Alkuplus
Op Vastelaovends Zoondag 2 miert gedeenke de Mestreechter Clochards ‘t feit tot ze 33 jaor bestoon!
Compleminte: de Mestreechter Clochards
• Deze fraaie foto is gemaakt door Cees Muijs.
Fotoclub de Heeg
Pie de Vrede zal fotowerk ‘Digitaal’ presenteren op 11 maart
en op 25 maart worden de foto’s over ‘Straatfotografie’ besproken.
Vanaf deze maand zijn de clubavonden wegens omstandigheden verplaats naar de dinsdagavond. Wilt u meer weten over
onze club: bel dan met Joseph Vrijens tel. (043) 361 05 97 of
bezoek onze website met foto’s van leden:
www.fotoclubdeheeg.nl
Topmerken voor comfortabel wonen
KOZIJNEN ZONWERING TERRASOVERKAPPING
HEERDERDWARSSTRAAT 25 MAASTRICHT
TEL. 043 - 363 55 88 WWW.MARATEC.NL
Beginnen met
wandelen of
Nordic Walking
• In Maastricht en Valkenburg
• Start van de cursussen op 8 en 11 maart !!
• Duur 8 weken, cursusprijs slechts € 25,00
• Voor alle info en inschrijven: www.justgoo.nl
• Schrijf nu in !!
www.justgoo.nl • tel: 06-42155354
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Veer welle dat viere met un groete receptie die zal plaots vinde
oppe Vriethof tegeneuver de Struys en Basilica. Bij dees ‘n
‘Persoenlijke imvitasie’ veur uuch zellevers of veur de vereiniging boet geer deil vaan oetmaak. Veer zien us!
19
WOZ-waarde te hoog?
Maak GRATIS en PROFESSIONEEL bezwaar!
Één ding is zeker: uw W.O.Z.-aanslag van de Gemeente komt er binnenkort weer aan.
Bent u het niet eens met de hoogte van de waardering van uw woning? Vind u de
waarde van uw woning die de gemeente bepaald veel te hoog?
Wij hebben de oplossing:
‡ U vraagt nadat u de aanslag heeft gekregen bij BsGW het W.O.Z.-taxatierapport op en
stuurt dat samen met de aanslag naar ons.
‡ Wij maken een quick-scan van uw woning en vergelijken uw woning met vergelijkbare
woningen in diverse databases. Indien daaruit blijkt dat uw woning inderdaad te hoog is
aangeslagen, maken we met u een afspraak en komen de woning opnemen voor een taxatie.
‡ Daarna maken we bezwaar bij de BsGW en sturen samen met het bezwaarschrift het
taxatierapport naar BsGW en krijgt u binnen 6 weken uitspraak.
Met trots kunnen wij zeggen dat in 2013 90% van al onze bezwaren werden toegekend!
Indien de BsGW ons bezwaar over de W.O.Z.-aanslag van uw huis accepteert sturen
we de rekening van het taxatierapport naar de BsGW en hoeft u ons niets te betalen.
Indien het bezwaar niet wordt geaccepteerd, betaald u ons in dat geval ook niets.
Taxatiebureau Hermanns Kapittellaan 118 6229 VR Maastricht Tel.: 06 - 1313 9642 www.taxatiehermanns.nl
Walpot Uitvaartzorg is een familiebedrijf en een begrip in het Heuvelland.
Door ervaring en professionaliteit gedurende meer dan 80 jaar
komt u bij ons nooit voor verrassingen te staan.
Wij werken met een team van door ons opgeleide verzorgers, waarbij de gouden regel van Walpot,
aandacht en piëteit, voorop staat.
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
20
De familie Walpot beschikt over eigen mortuaria in Eijsden, Maastricht en Berg en Terblijt en is
tevens eigenaar van het crematorium in Eijsden. Daar draagt zij, samen met de gastvrouwen, zorg
voor een warm afscheid in een unieke omgeving, helemaal in het groen.
Wij beschikken over een viertal uitvaartverzorgers die op vakkundige wijze de uitvaart met u
bespreken. Vervolgens begeleiden zij de nabestaanden tijdens de periode na het overlijden
tot en met de begrafenis of de crematie.
Al het drukwerk bij een overlijden wordt verzorgd door onze eigen drukkerij. Twee drukkers
zorgen voor vakkundig drukwerk dat beantwoordt aan uw persoonlijke wensen.
Heeft u vragen? Wij staan u graag te woord.
pisartlaan 8 6245 sk eijsden
043 4091244
[email protected]
w w w. w a l p o t . n e t
In de week van 10 t/m 15 maart komen ruim 63.000 vrijwilligers van het Reumafonds in actie door in heel Nederland
geld op te halen voor de bestrijding van reuma, zoals artrose.
In Nederland leven bijna twee miljoen mensen met deze ingrijpende aandoening, die niet te genezen of te voorkomen is. Onderzoek naar de oorzaak en behandeling van reuma is kostbaar. Daarom is uw bijdrage hard nodig.
Onzichtbare ziekte
Mensen met reuma hebben vooral last van pijn en moeheid,
beide onzichtbare kenmerken van deze chronische ziekte.
Reuma is een verzamelnaam voor ruim 100 aandoeningen aan
botten, gewrichten en spieren. Het is een auto-immuunziekte.
Dit betekent dat het natuurlijke afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel (en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben mensen
met reuma vaak last van ontstekingen aan gewrichten of spieren,
en is bewegen pijnlijk. Reuma is
een ingrijpende aandoening en kan jong en oud overkomen.
Steun van iedere Nederlander nodig
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven met reuma. Nu en
in de toekomst. We geven voorlichting, ondersteunen reumapatiëntenverenigingen en komen op voor de belangen van mensen met reuma bij politiek en zorg. We financieren onderzoek
naar betere behandelmethoden en naar de oorzaak van reuma.
Dat brengt ons dichter bij een wereld zonder reuma. We zijn blij
met iedere gift die hieraan bijdraagt!
www.reumafonds.nl
LETSELSCHADE
MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT
ARBEIDSRECHT
Civiel recht algemeen
Erfrecht
Huurrecht
Onroerend zaak
Sociaal zekerheidsrecht
(WAO, WIA, Wajong)
Verzekeringsrecht
Eerste gesprek gratis!
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Collecteweek Reumafonds
21
Het Scheidingscafé
Eerste Hulp Bij Scheiden
Door Jenneke van Genechten
Toen Yolanda de Boer (58) haar scheiding
achter de rug had, duurde het nog een lange
tijd voordat ze zich realiseerde dat ze nu beter
in het leven staat. Was er maar een plek geweest waar ze vrij over haar scheiding – en
de bijkomende emoties en problemen – kon
praten! En dus nam ze in april vorig jaar het
initiatief voor het Scheidingscafé in Maastricht, waar ze samen met Ingeborg Dijkstra
(43) en Stefan Willems (54) het onderwerp
‘scheiden’ bespreekbaar maakt.
Stefan heeft in Heer zijn ‘Praktijk voor ScheidingsBegeleiding’, waarmee hij mensen door
het traject van scheiden heen helpt, van het
emotionele aspect tot en met alle praktische
zaken. Ingeborg zit met haar bedrijf ‘Stepping
Stones Coaching’ in Heugem en coacht vooral
kinderen en tieners. Yolanda zit net als Stefan
in Heer met haar bedrijf ‘Opbloeien na Schei• Professionals (vlnr) Ingeborg Dijkstra, Yolanda de Boer en Stefan Willems organiseren elke eerste dinsdagavond van de maand hun laagdrempelige scheidingscafé
ding’, waarmee ze mensen helpt bij de emotiin Centre Ceramique.
onele verwerking van een scheiding en het
maken van een nieuwe start. Voor het Scheidingscafé bundelen de drie ondernemers hun kennis en vaardigheden en helpen ze met een maandelijkse bijeenkomst iedereen die op de één of andere manier is betrokken bij een
scheiding. Ingeborg: “Om de beurt begeleiden we zo’n avond.
Daarvoor komen we eens per maand bij elkaar om thema’s en
voortgang te bespreken. We doen dit op vrijwillige basis en het
Scheidingscafé is geen bedrijf of stichting. Daardoor is de toegang gratis en dat maakt het hopelijk laagdrempelig.”
Luisterend oor
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Het Scheidingscafé. Hoewel het klinkt als een kroeg voor gescheiden mensen, is niets minder waar. Stefan: “Toch dekt de
naam wel degelijk de lading, want net als bij een café kun je in
en uit lopen wanneer je wilt. We creëren er een ontmoetingsplek. En we schenken héérlijke koffie en thee.”
Yolanda: “We zijn ontzettend blij met onze locatie; de openbare
bibliotheek van Centre Céramique! Ook dat maakt het laagdrempelig, en mensen hoeven zich ook niet in te schrijven of andere gekke dingen te doen. Ze mogen zelfs anoniem blijven als
ze dat willen.”
Volgens de drie ondernemers ligt er in Limburg nog altijd een
taboe op scheiden. “Hoewel één op de drie gehuwden tegenwoordig een scheiding aanvraagt, hangt er nog altijd een stukje
schaamte aan vast. Je moet dan immers toegeven dat je ooit
een keuze hebt gemaakt die misschien niet de beste was,” legt
Stefan uit. “Juist dán heb je een luisterend oor nodig. Scheiden is een rouwproces en dat kan jaren duren.”
• Uitwisseling van ervaringen en het maken van ideeën voor de
volgende café-bijeenkomsten.
Stefan: “Het Scheidingscafé is er voor iedereen; van personen
met een lichte twijfel tot koppels die al jaren uit elkaar zijn. Iedereen is welkom.”
“De opkomst is gemiddeld vijftien tot twintig personen en dat
is precies goed,” vertelt Ingeborg. “Zo’n bijeenkomst moet niet
te groot worden want dat schrikt af en dan zal de interactie tussen de bezoekers afnemen.” Yolanda vult haar collega aan:
“Voor de thema’s kijken we naar de tijd van het jaar en naar de
vraag vanuit de groep. In december stonden bijvoorbeeld de
feestdagen centraal, en hoe u die kunt overleven als u voor het
eerst weer alleen bent. ”
Zonder verplichtingen
Wie anoniem wilt blijven, blijft lekker anoniem. U hoeft zich niet
in te schrijven en u kiest zelf of u met of zonder uw (ex)partner
komt. Geen verplichtingen, niets moet. Wilt u iets delen met
uw groep, dan mag dat. Heeft u vragen, dan mag u die stellen.
De avond begint met de introductie van het thema en een presentatie. Na de pauze worden er kleinere groepjes gevormd
22 waarbij ruimte is voor het delen van ervaringen en tips.
Op de avond in maart staat het thema ‘eenzaamheid’ in de belangstelling. Door carnaval zal de avond niet plaatsvinden op
de gebruikelijke eerste dinsdag van de maand, maar precies
een week later op dinsdag 11 maart aanstaande.
Interesse? Kijk dan op www.scheidingscafezuidlimburg.nl.
W
U
P
O
W
T
B
E
VRAAG D
!
G
U
R
E
T
N
E
L
E
ZONNEPAN
BTW die u kunt krijgen!
www.btwzonnepanelen2013.nl helpt
u bij het terugvragen van de BTW bij
de Belastingdienst. Vul het contactformulier in of stuur een mail naar
[email protected]
en beoordelen wij of u de BTW kunt
terugvragen.
Wel moet u in 2013 ook BTW betalen Krijgt u geen BTW terug omdat u niet
over de opgewekte stroom. Dit bedrag aan de voorwaarden voldoet? Dan bevalt echter in het niet bij de teruggave taalt u ons niets!
Heeft u als particulier op uw woning in Nederland in 2013 zonnepanelen laten aanbrengen, en levert
u ook stroom terug aan het net, dan
komt u in aanmerking voor teruggave van de betaalde BTW op de
door u aangeschafte zonnepanelen.
OOK IN 2014 RECHT OP TERUGGAVE BTW
In 2014 heeft u ook recht op terug- snel mogelijk te doen, om de teruggave
gave van de BTW over de aan- van de BTW zeker te stellen.
Voor teruggave van BTW op in 2014
schaf van uw zonnepanelen.
aangeschafte zonnepanelen kunt u het
Het is mogelijk dat de Belastingdienst contactformulier op www.btwzonnede teruggaaf van BTW in de toekomst panelen2013.nl gebruiken.
gaat beperken, maar er zijn nog geen Het gespecialiseerde BTW-zonnepaneaanwijzingen voor dat dit op korte ter- len team is onderdeel van Severeyns
mijn gaat gebeuren. Als u van plan Thijssen Accountants & Fiscalisten,
bent om zonnepanelen aan te gaan een belastingadvieskantoor met ruime
schaffen, adviseren wij u dit toch zo ervaring op BTW-gebied.
Monseigneur Soudantstraat 1
6226 GC Maastricht
T 043 - 352 44 77
E [email protected]
Programma
Zaterdag
Allereerst is er op zaterdag 1 maart om
17.45 uur een Heilige Mis en na afloop
hiervan volgt het Nuij Prinsebal.
Dit bal zal ter ere van Prins Paul II en
Prinses Jacqueline gehouden worden.
Allround Deejay Rico Vrijhoeven zal er
een spectaculair spektakel voor jong en
oud van maken en zal er ongetwijfeld
alles aan doen om zowel jong als oud op
de dansvloer te krijgen en te houden.
Aanvang 20.33 uur.
Het hoogtepunt van deze avond is om
24.00 uur, als het Prinsenpaar het symbool van de Heerder vastelaovend, de
Sjravelsjoon oplaat, ten teken dat de
vastelaovend begonnen is. Plaats van
handeling is de Herremeniezaal aan de
Burg. Cortenstraat. Entrée is gratis.
Maandag
Carnavalsmaandag trekt de Groete
Hierder cortège weer door de straten.
Start om 14.11 u vanaf de Veldstraat.
Na afloop is het nog tot in de kleine uurtjes gezellig in de Heerder cafés.
Dinsdag
Dinsdag vindt de alom bekende, traditionele brunch plaats in de Herremeniezaal aan de Burg. Cortenstraat. Onder
het genot van gratis spek en ei, worden
dan de prijzen voor de optocht aan de
deelnemende groepen uitgereikt.
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Entree wederom gratis en voor niets.
Aanvang 13.11 u. Na afloop worden er
weer enkele bezoeken aan de cafés afgelegd, om uiteindelijk in ‘Aen de Wan’
te eindigen, waar om 20.11 u de Sjravelsjoon wordt afgelaten. Een uur eerder
wordt dit gedaan door de Sjraveleirkes
die dan hun Sjoon aflaten.
Woensdag
Aswoensdag tenslotte wordt, na het afhalen van een askruisje (19.00 uur in
de kerk van Heer), een en ander
24 ‘geëvalueerd’ tijdens het hieringhappe.
Prinsenpaar 2014
Cv de Sjraveleirs Hier
Op een vol Raadhuisplein in Heer werden zondagmiddag 26 januari
Prins Paul II en Prinses Jacqueline uitgeroepen tot
Prinsenpaar 2014 van CV De Sjraveleirs.
Vooraf trok het nieuwbakken Prinsenpaar samen
met onder meer CV de Keemeleers, de Sjraveleirkes, de Tempeleers, de Kachelpiepers en de Koninklijke Harmonie Heer in cortège door de straten
van Heer. Aangekomen op het Raadhuisplein werd
eerst afscheid genomen van Prins Peter II en Prinses Claudia die in 2013 Heer voorgingen tijdens de
vastelaovend. Daarna mochten eindelijk de maskers
af en kon het volk van Heer kennismaken met het
nieuwe Prinsenpaar.
s
Welkom op on l
uij Prinseba
N
ar t
zaterdag 1 ma
Paul Frijns zal regeren onder de namen Fanfaricus, Interieurtechnicus, Motorfanaticus Prins Paul II en doet
dit samen met zijn Prinses Jacqueline Frijns-Poolmans. In zijn eed
vroeg Prins Paul II aan het aanwezige publiek onder meer om er een
‘propere vastelaovend’ van te maken en om de Heerder taal te behouden. Na de onthulling trok het publiek samen met de diverse carnavalsverenigingen naar Gemeenschapshuis ‘Aen de Wan’ om Prins
Paul II en Prinses Jacqueline te feliciteren.
;$%<<2=();$"=%#)>"1342=(
!<J"%@[email protected](%)%=)"[email protected]%&'2D#[email protected](%)3"1342=(
Q"H'1##%=%=
[email protected]%&%=
R2%=%&#
;$%<<2=();$"=%#)>"1342=()2#)2=)-5?5)"<(%&234$)@""&)A=(%B"&()
C2DE#$&1F)A=(%B"&()4%%G$)1H#)3"134I)<%@1(""()%=)H%&1&%#)
B1#2#"[email protected]%&'2D#)J%%H)%&J1&2=()2=)4%$)B%(%H%[email protected]%=)J1=)H%%&H2=(%=I)
"[email protected]%&#)%=)H%%&E&134$%=)B2D)"F1F)H%%&8)%=)(%@&1(#<&"BH%L%=I)
M%34$N#34%[email protected]=(I)"=O%E%&4%[email protected])G11H1=(#$I)<%#$%=I)(&%=O%=)
VWHćHQHQURXZYHUZHUNLQJ
P2DE)"<)@%)'%B#2$%)J""&)L%%&)2=G"&L1$2%)"G)B%H)5678)9:+**,-)
J""&)%%=)J&2DBH2DJ%[email protected])E%==2#L1E2=(#(%#<&%EF)
'''F#$%<<2=(#$"=%#3"1342=(F=H
!"#$%&'%()*+
,--+)./
011#$&234$
567)8)9:+**,-
Top Carnavalsconcert!
Vrijdag 7 februari heeft Cv de Sjraveleirs uit Heer tijdens een
druk bezocht Carnavalsconcert in samenwerking met Harmonie Heer Vooruit, het nieuwe Sjraveleirke ter doop gehouden.
Op een ludieke manier werd het aan het volk van Heer gepresenteerd. Ook tijdens deze avond, nam het gilde van de Vlootdragers in aantal toe...
Nog was het aantal hoogtepunten van dit konzèr niet ten einde.
Jean Boelen was als buutteredner zeer ouderwets op dreef. Hij
repte over zijn tijd vroeger op de lagere school. Meester Brouwer en zuster Bertha, alsmede juffrouw Weusten passeerden
de revue. De vele oudere toehoorders dachten met gemengde
gevoelens terug aan deze tijden. Zagen het lineaaltje weer voor
zich of voelden de pijn van een 360 graden omgedraaid oor.
Ook de grote handen van Pastoor Merkelbach bracht een siddering bij het een grote getale opgekomen publiek.
Prins Paul d’n twiede zorgde voor een unicum deze avond, hij
blies als een van de ‘aw’ zijn deuntje mee bij de Herremenie
Heer Vooruit. Dit concert met een excellerende harmonie werd
tot slot nog getrakteerd op een optreden van de Waerknöppele.
Dit tot grote hilariteit van de aanwezigen. Kortom, deze avond
is een groot gemis geweest voor diegenen die niet van de partij waren – Harmonie en Sjraveleirs: Chapeau!
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
De heer Leon de Roy kreeg deze onderscheiding die maar een
keer per jaar wordt toegekend aan een persoon welke zich verdienstelijk maakt voor de Heerder gemeenschap. In de volgende uitgave van Markant komen wij hier nog op terug.
25
Beauty
Van de Maand
Je hebt van die vrouwen die meteen indruk
maken als ze ergens binnen komen. Vrouwen
die altijd worden nagefloten en aangesproken.
Is het hun natuurlijke schoonheid? Hun charisma? Of misschien gewoonweg hun presentatie? Markant struint langs de Maastrichtse
straten en kiest voor elke editie een mooie
dame die een maand lang de eervolle titel
‘Beauty van de Maand’ mag dragen.
Door Jenneke van Genechten
make-up zelfs. Het mooist
vindt hij mijn billen,
haha.”
Wat heb je in je leven
bereikt waar je het
meest trots op bent?
“Dat ik verpleegkundige
ben geworden. Als kind
kon ik moeilijk leren, ik
vond het ook echt niet
leuk. Dus ik begon ooit op
niveau twee, en nu, zeven
jaar later, heb ik me opgewerkt tot niveau vier! Dat
had ik destijds niet verwacht en daar ben ik trots
op.”
Naam:
Sharon
Agnes Petronella
Anna Essers
Leeftijd: 25
Woont in wijk: Heer
Doet voor de kost: Verpleegkundige
Relatiestatus: Samenwonend met
Rick en katten Pien en Puk
Jij bent vast model.
“Nee,eigenlijk niet. Daar ben ik het type
niet voor, ik ben veel te onzeker over wat
ik doe en hoe ik eruitzie om model te
zijn.”
Hoe kun je nou onzeker zijn met zo’n
mooi uiterlijk?
“Dat heb ik altijd al gehad. Ik krijg wel
vaak complimentjes, maar ik weet dan
niet hoe ik daarmee om moet gaan. Als
kind had ik een aantal vriendinnetjes die
vaker zeiden dat mijn kleding niet leuk
was, en ik had vriendjes die vroegen
waarom ik er niet uitzag zoals de andere
meiden. Dat is blijkbaar nogal blijven
hangen.”
Schoonheid zit van binnen; waar of niet?
“Absoluut, karakter is belangrijker dan
uiterlijk.”
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Zou je een dag de deur uit durven gaan
zonder ’s morgens in de spiegel te kijken?
“Nee. Ik doe toch liever even wat makeup op en op z’n minst mijn oorbellen in,
anders voel ik me kaal.”
Hoeveel spiegels hangen er in je huis?
“Vijf.”
Hoe belangrijk is je uiterlijk voor je?
“Heel belangrijk. Ik wil er altijd goed uitzien, vooral voor mijn vriend. Ik ben niet
voor niets hartstikke onzeker… Maar op
een luie zondag zit ik gerust in de joggingbroek zonder make-up naast hem op
26 de bank. Hij vindt mij mooier zonder
En wat zou je liever
anders gedaan hebben?
“Ik zou op mijn 16e na de
mavo hebben gekozen
voor een dansopleiding, in
plaats van zorg en welzijn.
Ik vind mijn baan hartstikke leuk hoor, maar
dansen is echt mijn passie.”
Dans je wel veel in je
vrije tijd dan?
“Ik heb nu een tijd solo
latino gedanst in het gemeenschapshuis hier in
Heer, maar daarvoor ook
nog veel meer andere
dansstijlen. En om strak
te blijven jog ik en doe ik
aan fitness. Helaas heb ik
onregelmatige werktijden,
maar ik zou wel veel meer
willen dansen!”
Een leven zonder hoofdhaar of een leven zonder
tenen?
“Een leven zonder hoofdhaar, want dan zet ik
gewoon een pruik op.
Bovendien heb ik toch
echt m’n evenwicht nodig,
denk ik…”
Stijl: Fashion
Oorbellen: Erfenis van
oma
Bloesje: Only (€14,95)
Blazer: H&M (€26,95)
Horloge: Expo (€10,-)
Top: Only (€10,-)
Broek: Only (€35,-)
Armbanden: Marokko en
H&M (€7,-)
Ringen: Erfenis van oma
en gekregen van Rick
Schoenen: Sacha
(€59,95)
Zien en er goed uitzien
Kruispunt Heer Akersteenweg 47
Maastricht 043-3619900 www.valkbril.nl
Brillen • Contactlenzen • Optometrie
Uw weerstand
verhogen?
Acupunctuur blijkt een milde, betrouwbare en veilige geneeswijze. Het gaat om een totaalbenadering waarbij u als mens
centraal staat. Acupunctuur is vaak ook ideaal
ter ondersteuning van reguliere behandeling.
Bel, surf of mail voor meer informatie.
MADOU COOLS ACUPUNCTURISTE
Op de Bies 18, Berg en Terblijt (043) 604 44 22
www.madoucools.nl Lid NVA en IFU Maastricht
WIL JE ER OP JE BEST UITZIEN?
HET PASCAUD CONCEPT HELPT!
binnenuit). Deze lijn bevat geen para­
benen. De instuut behandelingen
worden o.a. ingezet voor het corri­
geren van rimpels, liing en verste­
viging van de huid, verfijning van de
huidstructuur en het verwijderen van
pigmentaevlekjes.
GRATIS
HUID
ANALYSE
met de
Céleste Institut de Beauté
!
n
e
t
e
w
s
i
n
e
t
e
M
Proost Banensstraat 37
6227 XE Maastricht
Tel. (043) 361 24 85
[email protected]
www.instituutceleste.nl
MAC
SENSOR
twv
€ 70,-
(uitsluitend
op afspraak)
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Dit concept vult de ruimte tussen
gewone schoonheidsverzorging en de
stap naar een arts of kliniek. Pascaud
is expert op het gebied van huid­
verbetering en natuurlijke verjonging.
Pascaud hee een productlijn met
Cosmeceucals (verzorging van bui­
tenaf) en Nutriceucals (opbouw van
27
Veiligheid, Wonen, Sport en
Verenigingen. Daar sta ik voor.
Proef de echte Calabrese keuken en onze
wijnen die wij zelf importeren! Vraag naar onze
gunsge prijzen. En wenst u een speciaal
gerecht: aarzel dan niet en bel ons!
Onze pizza’s worden geheel vers bereid en
gebakken in een houtgestookte pizza­oven
Welkom bij
Italiaans
Restaurant Niní
Klokkenatelier
voor Zuid Limburg
Janine Beyers
Putstraat 12 Eijsden tel. (043) 409 06 50
[email protected] www.beyersklokken.nl
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
28
ÉCHT
CHT VRIJE KEUS
EERLIJKE PRIJS
Meerssen
Haal de sfeer van Calabrië in huis
Wij leveren uitsluitend geheel vers
bereide producten, zonder kunstmage
toevoegingen, alles uit eigen keuken!
Zoekt U een locae voor Uw bedrijfsfeestje?
Bel ons en vraag naar de mogelijkheden.
Sinds kort is er ook een aaalmenu (dinsdag
t/m vrijdag). Stel uw eigen menu samen voor
een goede prijs. De keuze is ruim. Bezoek onze
website en maak uw keuze.
Italiaans Restaurant Niní
meer mogelijk
mogelijk dan je denkt,
denkt, ook als je
elder
elderss een (uitv
(uitvaart)verzekering
aart)verzekering hebt!
hebt!
bel uitvaartregisseur Marc Moors of
kijk eens op www.uitvaartstudio.com
(043) 852 3 258 of 06 412 860 44 (dag & nacht)
Markt 26, Meerssen
www.restaurantnini.com
[email protected]
tel. 043 ­ 850 20 75
Onze keuken is dagelijks geopend
van 17.00 – 22.30 (ma gesloten)
Ondernemer aan het woord...
Vaak kennen we de winkels en bedrijven uit de buurt maar al te goed, maar wie runt zo’n
zaak nu eigenlijk? In deze rubriek zetten we een ondernemer uit uw buurt op de praatstoel.
Wie de schoen past…
… praat met schoenmaker Jos Floris
Door Jenneke van Genechten
Op de ochtend na het behalen van je diploma word
je wakker met het grandioze besluit om een eigen
zaak te starten. Klinkt als een sprookje, maar zo
ging het niet bij Jos Floris (52) uit Scharn. Pas op
zijn 49e nam hij Schoenmakerij Floris over, het
schoenmakersbedrijf dat z’n vader ooit overnam van
Jos’ opa. Waar was je dan al die tijd, Jos?
“Na mijn opleiding aan de LTS was ik loodgieter voor
een jaar, en toen ik zonder werk kwam te zitten, werd
ik modelbouwer bij Hupkens in Maastricht. Ik had er
wel aan gedacht om ook schoenmaker te worden,
maar mijn vader raadde mij dit af. Het was maar een
instabiel broodje op de plank, zei hij. Zo vlogen dertig jaar voorbij totdat Hupkens failliet ging en ik weer
op straat kwam te staan,” vertelt Floris. “Dan ben je al aardig op leeftijd,
moet je dan nog gaan solliciteren? Mij
niet gezien. Dus besloot ik toch het familiebedrijf over te nemen en in een
nieuw jasje te steken.”
Binnen het schoenmakersvak is door
de tijd heen weinig veranderd. Moderne
werkmethodes zijn niet nodig, het is
een ambachtelijk vak met handwerk.
Floris verbouwde dan ook voornamelijk
het interieur.
Al liegt ‘ie in zeven talen
Over politiek hebben we het niet
Maar vergeet niet te betalen
“Ik ben gek op mijn Van Bommel’s”
Floris’ vertelt dat hij meer op schoenen let dat de gemiddelde
mens. “Maar ik heb geen vooroordelen! Ik observeer alleen. En
ik neem ook voor elke klant evenveel tijd, of het nu heel dure
of heel goedkope schoenen zijn die gemaakt dienen te worden.
Ze gaan hoe dan ook pas de deur uit als ik helemaal tevreden
ben. Toch raad ik sommige klanten aan om gewoon lekker een
nieuw paar te kopen als er echt niets meer van te maken is, of
als de reparatie duurder is dan de aanschaf.”
Zijn eigen favoriete schoeisel is een paar Van Bommel’s dat hij
al jaren heeft. “Wanneer een schoen een tijd lang wordt gedra-
gen, krijgt deze een karakter. De schoen vormt zich naar de
voet. Ik vind het heel belangrijk dat een schoen een goed voetbed heeft. Stevige ondersteuning is zeer belangrijk.”
†
Ten tijde van dit interview is Fernand Floris terminaal ziek en woont
hij achter de schoenmakerij, waar zijn zoon hem elke dag verzorgt.
“Pap is ziek, de kanker is uitgezaaid. Gelukkig kan ik thuis voor hem
zorgen, maar soms is dat best zwaar naast het runnen van een
eigen bedrijf van maandag tot en met zaterdag.”
Vier dagen na het interview overleed Fernand. Jos, namens redactie
en lezers van Markant veel sterkte toegewenst met dit zware verlies.
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Van Heerlen, naar Wieck, naar Scharn
Opa Floris startte het schoenmakersbedrijf in 1922 in Heerlen, maar ver• Schoenmaker Jos Floris: “Ik vind het heel belangrijk dat een schoen een goed
huisde na korte tijd al naar het Maasvoetbed heeft. Stevige ondersteuning is zeer belangrijk.”
trichtse Wieck, waar hij in de Rechtstraat terechtkwam. Toch hield het bedrijf ook daar niet stand
en werd Scharn in 1961 het nieuwe thuisfront. Ondertussen
Florischoenentip
nam Floris’ vader Fernand de zaak over met zijn huisspreuk:
“Koop goede, degelijke schoenen van echt leer. Die zijn
beter voor zowel je voet als het milieu, want je kunt er jaren
Wie hier binnenkomt is mijn vriend
mee vooruit.”
29
Smaakprikkels en Organiseren & Schrijven… auch nao die drie daag!
U denkt vast nog niet aan commu­
niefeesten, bruiloften of recepties.
Maar wij wel!
’Auch nao die drie daag’ staat
Smaakprikkels in de keuken om
voor uw (communie)feesten en
bruiloften iets heel bijzonders te
maken. Zit u met de organisatie van
dat feest in uw maag? Bel ons voor
de volledige verzorging. Catering en
evenementenorganisatie gaan heel
goed samen in partnership met
Organiseren en Schrijven. Maar
eerst...
Eine sjoane vastelaovend!
Roeland Huls en Marlie Dix
Smaakprikkels en
Organiseren & Schrijven
Vinkenweg 2
043 6040683
06 51115632 + 06 51113034
www.smaakprikkels.nl
www.marliedix.nl
` Uw woning verkopen?
Maak eens een afspraak voor een
vrijblijvend advies.
043-6042065
Väöl
plezeer!!
Wegens carnaval zijn wij gesloten van
vrijdag 28 februari (vanaf 12.00 uur)
t/m vrijdag 7 maart
#OD[GTUVTCCV 0QQTF # Š '' /CCUVTKEJV
ŠYYYUOKMJQWUGOCCUVTKEJVPN
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
30
www.hendriksvastgoed.nl
` www.hendriksvastgoed.nl
1e Hierder Meniere Treffen zeer geslaagd!
“Geweldig, super, good gedoon, veer
hubbe un nuij evenemeent derbeij!" Zomaar een paar reacties tijdens en na afloop van het 1e Hierder Meniere Treffen
op 9 februari jongstleden in de Herremeniezaol Hier. Velen zagen weer oude bekenden van vroeger, jong en oud waren
present en de sfeer zat er meteen goed in.
Onze ‘go-go girls’ heetten onze mannen
van harte welkom en het gevarieerde programma gepresenteerd door - jawel - Mat
Haaken, zorgde de gehele dag in een bomvolle Herremeniezaol voor veel gezelligheid.
Al met al een zeer geslaagde dag in Heer,
wat zeker, afgaande op de vele enthousiaste reacties, een jaarlijks terugkerend
evenement gaat worden.
Wij als ‘Stichting Vrun Vân Hier’ willen dan
ook alle mannen en in het bijzonder onze
sponsoren bedanken voor de geweldige
dag en hopen jullie dan ook te mogen begroeten op de 2e editie van het Hierder
Meniere Treffen op 25 januari 2015, wederom in de Herremeniezaol Heer.
Voor verdere informatie, houd onze facebook pagina ‘Stichting Vrun van Hier’ in de
gaten. Veer zien us!
Groot scoutingweekend
De verschijning van deze wereld
is toe te schrijven aan een magisch kaartspel. Maar er zijn enkele personages uit dat kaartspel verdwenen en daar door
gebeuren er rare dingen tijdens
het kamp. Jammer genoeg zijn
alleen de leden van scouting
Heer in staat om het mysterie op
te lossen, maar daarvoor moet
iedere speltak een verandering
ondergaan en wat dat inhoudt,
zal ter zijnen tijd bekend gemaakt gaan worden. Het is misschien goed om voor de ouders
hun kinderen voor het kamp
goed te bekijken, want hoe ze
terug gaan komen. Ik weet het
niet met al dat magische. Dus
houd jij van een goed mysterie en
een beetje spanning? Dan is het
groot weekend the place to be.
Time to say goodbye...
Na vele jaren actief te zijn geweest
vinden de voorzitter en secretaris van
scouting Anne Frank St. Jan Heer het
tijd worden voor opvolgers, voor ‘jong
bloed’ zoals men dat wel eens noemt.
Wij hebben jarenlang genoten van de
samenwerking, verbondenheid met
de leiding, kinderen, alle activiteiten,
weekenden en kampen en ja ook van
alle werkzaamheden die onze functies
meebrachten. Hopelijk zijn er onder
de lezers van Markant, of in hun familie- of kennissenkring personen die
scouting een warm hart toedragen en
die het een uitdaging zouden vinden
onze groep verder te gaan begeleiden.
Wellicht heeft u al ervaring als voorzitter of secretaris of vindt u het gewoon leuk dingen te regelen en te organiseren, neem dan deze uitdaging
aan bij onze gezellige en enthousiaste
scoutingroep. Kijk op www.scoutingheer.nl, waar u bij ‘contact’ uw gegevens kunt achterlaten en dan nemen
wij snel contact met u op.
Anne i.s.m. Wiel, Humphrey en Cindy
Op vrijdag 31 janu
nieuwe scouts geïn ari zijn
Frederique, France stalleerd!
Milan, Marloes en Rosca, Lasse,
se:
en welkom bij de Gi proficiat
ants!
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Op 28, 29 en 30 maart zal het
jaarlijks groot weekend van
scouting Anne Frank-St Jan
plaats vinden. Het belooft een
magisch weekend te worden
met gnomen, wizards, elven en
zelfs een heuse ‘oger’ (=groot
en lelijk mensachtig monster).
31
Godendochter
heimelijk voor PSV
Felice Hermans (17) is topvoetbalster bij
Ajax. Ze woont daarom sinds haar zestiende in Amsterdam, maar groeide op in
ons eigen Heer. Met enthousiasme opent
ze de deur voor Markant en vertelt aan
één stuk door over haar jonge topcarrière
- inclusief de grote blessure die haar vorig
jaar onderuit haalde.
.
.
.
n
a
v
e
i
s
s
De pa
RUBRIEK WAARIN IEMANDS WERK, HOBBY OF PASSIE BELICHT WORDT.
MAIL VOOR INFO OF TIPS NAAR [email protected]
Felice Hermans
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
“Als ik mezelf moet omschrijven in steekwoorden dan zeg ik ‘passie voor voetbal’,
‘doorzettingsvermogen’, ‘open’, ‘direct’ en
ik ben een echte ‘babbeleer’. Ik praat er altijd lustig op los, haha.” De jonge ster
speelt in het CTO team als centrale verdedigster en zit daarnaast op 6 VWO bij een
LOOT-school (Het Calandlyceum), een
school voor topsporters. Ze noemt haar
voetbalcarrière een droom die uitkomt.
“Het is echt zo geweldig als dat je het je
voorstelt.”
Op haar achtste begon ze met voetballen
bij SV Hulsberg, omdat vader Richard Hermans daar hoofdtrainer was. Hoewel haar • Zoek onze Limburgse schone tussen het Amsterdamse...
moeder het maar niets vond, ging ze vanaf
haar tiende voor regionale teams spelen. Ook stapte ze over
“Cristiano Ronaldo…
naar het jongensteam bij VV Scharn omdat het niveau daar
*zucht*…”
hoger lag. Bij Scharn voetbalde ze zich omhoog – ze trainde ook
“Mijn favoriete voetballer is
nog even bij MVV – totdat ze uiteindelijk op haar zestiende werd
Cristiano Ronaldo. Hij traint
geselecteerd voor het CTO team bij Ajax in Amsterdam. Daar
ontzettend hard en doet er
ging ze op kamers, samen met de rest van het team. “Aanvanalles aan om op topniveau te
kelijk vond ik dat heel spannend, want Amsterdam was veel
blijven. Hij is daardoor ook mijn
drukker en chaotischer. Inmiddels ben ik helemaal gewend en
grote voorbeeld! En hij ziet er
heb ik veel vrienden gemaakt. Toch mis ik Maastricht nog alniet verkeerd uit... haha. Van
tijd, hoor. Ik kom hier weer terug wonen zodra ik kan.”
de dames is Ajax-speelster
Daphne Koster iemand waar ik
Een kijkje in het leven van Felice
me aan spiegel. Zij speelt op
“Ik heb een drukke weekplanning. Ik heb elke weekdag school
dezelfde positie als ik en heeft
• ‘Rood-wit’
tot twee uur en dan van half drie tot drie fysiotherapie. Tot een
er alles voor over!”
staat je goed, Felice!
uur of vijf trainen we op het veld, daarna krijgen we een gezonde
maaltijd. Na het eten moet ik huiswerk maken en om tien uur
Felice haar sterke punten op het veld zijn naar eigen zeggen
moet ik op mijn kamer zijn. Meestal slaap ik vroeg, ik moet imhaar kopkracht, haar lange pass en haar coaching naar andere
mers weer vroeg uit de veren. Ohja, en op dinsdag en donderspelers. Waar ze nog aan mag werken zegt ze, is haar startdag hebben we ’s morgens vroeg nog fitnesstraining voordat ik
snelheid. Maar Felice heeft nog tijd genoeg om te oefenen, want
naar school moet. In de weekenden kom ik weer terug naar het
haar eerste doel is het halen van haar VWO examen en de
zuiden.”
droom is om ooit het Nederlands vrouwenelftal te bereiken. Ze
Haar familie kent nog meer voetbaltalent. Zo speelde vader
denkt erover om volgend jaar in Amerika te studeren omdat ze
Richard drie jaar lang bij MVV en was opa Piet Roosebeek profdaar als topsporter een beurs krijgt. Haar keuze gaat waarvoetballer bij BSV Limburgia en speler en trainer van het eerste
schijnlijk naar Ball State University in Indiana.
elftal van RKSV Heer. Felice geeft toe dat Ajax niet altijd ‘haar’
club is geweest. “Ik ben eigenlijk al van jongs af aan voor PSV,
maar die hadden niet zo’n opleidingsteam toen ik begon. Als
Ajax en PSV tegen elkaar spelen ben ik neutraal!”
Tegenvaller
“In januari vorig jaar is tijdens een wedstrijd mijn voorste kruisband afgescheurd. Aanvankelijk wisten ze niet wat het was. De
dag erna gingen we namelijk met het team naar India om daar
trainingen te geven, dus ik had geen degelijk onderzoek gehad.
Een fysiotherapeut dacht dat het iets anders was, dus ik heb allemaal verkeerde oefeningen gedaan. Terug in Nederland kreeg
ik een MRI-scan en bleek dat mijn voorste kruisband gescheurd
was. In maart werd ik geopereerd door een fantastische arts,
Dr. Van der Hart. Ik moest negen maanden revalideren. Pas
sinds december ben ik weer helemaal op mijn oude niveau.”
32
FOTO WILJO VAN NULAND
FOTO LEO SOETERS
De Koninklijke Harmonie van Heer, een
Vorstelijke Vereniging!
Onze Koningin Maxima heeft een mooi programma bedacht:
‘Kinderen maken Muziek’. Het Oranjefonds ondersteunt dit
programma met subsidie en samen met de Koninklijke Harmonie Ster van Maastricht hebben wij het project ‘Mestreechter Jäög Träöt Keuninklek’ neergezet en een mooi subsidiebedrag hiervoor ontvangen. Schoolkinderen krijgen zo
een half jaar lang de gelegenheid om samen muziek te maken!
FOTO JOHANNES TIMMERMANS
Op 25 januari vond er een concert
plaats in de Sterzaal in Maastricht.
Alle deelnemende kinderen konden
laten horen en zien wat ze geleerd
hadden. Een geweldige afsluiting van
dit eerste half jaar. Op de foto’s straalt
het enthousiasme er vanaf! Bijzonder
was ook nog het optreden van dansgroep Reality uit Heer, bekend van de
tv. Het tweede halfjaar is weer gestart
en het afsluitend concert vindt deze
keer plaats in onze eigen harmoniezaal begin juli. Hierover later meer.
Niet Koninklijk maar Prinselijk
is ons volgende item...
Veer zien hartstikke gruutsj op ôze
eige Prins Paul II en Prinses Jacqueline van CV de Sjraveleirs die ôs dizze
Vastelaovend veur goon in Hier. Heel
wat vermoedens werden inderdaad
bevestigd bij de Prinsuitroeping. Een
geweldig koppel, een mooi Prinsen- FOTO JOHANNES TIMMERMANS
paar. Steunpilaren voor onze en andere verenigingen en
zelfs voor de politiek binnen de Gemeente Maastricht.
Tijdens de Galamiddag moesten de ‘fanfaricus’ en zijn
vrouw nog even aan de harmonieus aan de bak. Maar
dat ging hun prima af. Wij wensen hun een onvergetelijke carnaval toe en wij gaan als prins-HEER-lijke harmonie samen genieten op Carnavalsmaandag in de grote
optocht door de straten van Heer.
AL 40 JAAR UW INSTALLATIEBEDRIJF
Erkend voor onderhoud en storingsabonnement op:
CV en HR ketel, Combiketel, gasboiler, geiser en gashaard.
Met
ex btw per jaar.
24-uur service v.a. € 34,-
Verkoop en verhuur van CV en CV-combiketels.
Dealer van o.a.: Bosch - Nefit - Radson
Intergas - Remeha - Agpo - Vaillant
Op Bosch en Nefit HR CV ketels geven wij 15 jaar
garantie (incl. alle onderdelen), op Remeha en
Intergas HR CV ketels 10 jaar (incl. alle onderdelen).
Ambyerstraat zuid 60 - Maastricht
www.gaswachtmaastricht.nl
(O43) 362 06 94
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Wilt u een keer vorstelijk genieten? Kom dan op zaterdag 5 april a.s. luisteren naar de koninklijke klanken tijdens ons Voorjaars-Concert in onze eigen Harmoniezaal.
Alle geledingen van onze harmonie gaan zich weer laten
horen en voor ons harmonie-orkest is dat weer een volgende stap op weg naar het bondsconcours in Roermond
van 19 oktober a.s.
Heel graag tot ziens! www.khvh.nl
33
PASTORAAL TEAM
• Pastoor P. Horsch, Oude Kerkstraat 10,
6227 SR Maastricht, 043 - 361 00 28.
• Kapelaan P. Lipsch, Heugemer
Pastoorsstraat 17, 6229 AG Maastricht,
043 - 361 00 60.
• Kapelaan A. Antony, Severenstraat 7,
6225 AR Maastricht, 043 - 363 45 87.
Voor het ontvangen van sacramenten
zoals doop, eerste H. communie,
H. vormsel, huwelijk, biecht en ziekenzalving kunt u altijd contact opnemen
met de parochiebureaus.
IN NOODGEVALLEN VOOR ZIEKENZALVING: 043 - 631 45 00
Hij die rijk was...
De almachtige God die eeuwige
vreugde in zichzelf geniet, heeft er uit
liefde voor ons, kleine en zwakke
mensen, voor gekozen om zelf ook
mens te worden in de persoon van
Jezus Christus, met de bedoeling om
te lijden zoals wij lijden en te sterven
zoals wij sterven.
"Hij die rijk was, is om uwentwil arm
geworden, opdat gij rijk zoudt worden
door zijn armoede", schrijft de apostel Paulus (2 Kor 8,9).
Daarbij gaat het niet om een woordenspel: Hij wil dicht bij ons zijn,
zoals de Barmhartige Samaritaan die
naar de man toe ging die half dood
langs de weg lag en deze liefdevol
verzorgde (vgl. Lc. 10,25 en verder).
Wat is het voor een soort armoede
waardoor Jezus ons rijk maakt door
de hemelpoort te openen?
Het is een armoede die getekend is
door barmhartigheid, zachtmoedigheid en solidariteit. Hij komt naar ons
toe met een liefde die Hem iets mag
kosten: zijn leven!
Zo zijn ook wij als christenen ertoe
geroepen om in de voetstappen van
onze Meester te treden: om de
behoeftigheid van de mensen om ons
heen te zien en tot ons te laten doordringen, om ons te laten raken door
hun noden en daar concreet iets aan
te doen.
In deze Vastentijd kunnen wij ons
erop toeleggen om ons gesloten
wereldje waarin wij ons veilig en behaaglijk voelen, te verlaten ("arm te
worden") met de bedoeling anderen
"rijk te maken".
Dat gaat niet vanzelf en niet zonder
moeite. Paus Franciscus zegt: "Ik
wantrouw liefdadigheid die niets
kost en geen pijn doet".
UW KERK DEZE MAAND
IN DE PAROCHIES HEER - DE HEEG - SCHARN
PAROCHIEFEDERATIE
HEER en DE HEEG
St. Petrus’ Banden
HH. Monulfus & Gondulfus
Parochiebureau
Oude Kerkstraat 10, 6227 SR Maastricht, 043 – 361 00 28.
Open: maandag-, dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur.
Digitaal
E-mail: [email protected]
Website: www.heerdeheeg.nl
Kerkbijdrage
Heer:
NL68 RABO 01198 00 039
De Heeg: NL50 SNSB 08587 02 622
Agenda
- Zaterdag 15 maart, 10.00u kerkplein
Heer, motorzegening.
- Donderdag 20 maart, 20.00u kerk
De Heeg, vergadering kerkbesturen
Heer/De Heeg, Heugem, Scharn en
Amby.
- Maandag 31 maart, 20.00u Pastorie, kerkbestuursvergadering.
Overleden
- 28 december, Hetty Blaauw-Wolff, 77
jaar, Bogaartsborg 78.
- 1 februari, Lisa Habets-Vilain, 86
jaar, Croonenhoff.
Mogen zij zijn binnengegaan in Gods
heerlijkheid.
In de Vastentijd: op donderdagen om
18.00 u Aanbidding; op vrijdagen om
18.30 u Kruisweg-oefening.
Zaterdag 1-3
17.45u H. Mis met samenzang en CV
de Sjraveleirs als vooravondviering van
de 8e zondag door het jaar, voor Karel
Hounjet (offg).
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het
kerkgebouw.
Zondag 2-3: 8e zondag door het jaar
9.45u Hoogmis met zang Schola Cantorum, voor Netta Aarts-Hendrix, voor
de echtl. Piters-Habets en voor de
overledenen van de parochie.
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het
kerkgebouw.
Woensdag 5-3: Aswoensdag
13.30u (niet 14.30!) H.Mis in
Croonenhoff
18.40u Rozenhoedje
19.00u H. Mis met zang Dameskoor,
voor Guus Schouteten en voor
Marieke Schouteten-Lardenoye.
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor de Vastenactie.
Zaterdag 8-3
17.45u H. Mis met samenzang als
vooravondviering van de 1e zondag
van de Vastentijd, als jaardienst voor
Sjoke Thiessens, als jaardienst voor
Sjeng Thomma en voor Lenie HendrixSlangen (offg).
KERKDIENSTEN HEER
Zaterdag 1-3 t/m vrijdag 28-3
Doordeweekse dagen: 19.00u
Ook voor doordeweekse dagen kunt u
misintenties opgeven. Wegens de beperkte ruimte kunnen zij echter niet in
Markant worden vermeld.
Pastoor P. Horsch
Attentie
Op maandag 3 en dinsdag 4 maart
zijn de Missen vanwege Carnaval niet
om 19.00u, maar om 09.00u!
Zondag 9-3: 1e zondag van de Vastentijd
9.45u Hoogmis met samenzang, als
jaardienst voor de overl. ouders Retrae-Janssen en zoon Bert, voor de
overl. ouders Lambert Willems en
Netta Willems-Hendrikx, voor Gerard
van Kerkhof (offg) en voor de echtl.
Welzen-Walraven.
Zaterdag 15-3
17.45u H. Mis met samenzang als
vooravondviering van de 2e zondag
van de Vastentijd, als jaardienst voor
Lieske Heunen-Janssen, voor Guus
Schouteten, als jaardienst voor Marieke Schouteten-Lardenoye, als jaardienst voor ouders Konings-Albertz en
voor Ria Pieters-Essers.
Zondag 16-3: 2e zondag van de Vastentijd
9.45u Hoogmis met zang Schola Cantorum, als 1e jaardienst voor Annie
Krutzen-Daemen en als jaardienst
voor Pierre Douven.
Zaterdag 22-3
17.45u H. Mis met samenzang als
vooravondviering van de 3e zondag
van de Vastentijd, voor de mensen die
in nood verkeren.
Zondag 23-3: 3e zondag van de Vastentijd
9.45u Hoogmis met zang van het Kon.
St. Caeciliakoor, als jaardienst voor
Harrie Brons en Truus Brons-Pachen,
voor Gerard van Kerkhof (offg) en voor
Marij Augustin-Horssels (offg).
Dinsdag 25-3: Hoogfeest Maria Boodschap
18.40u Rozenhoedje.
19.00u H. Mis met zang door het
Dameskoor, voor priesterroepingen.
Ziekencommunie
Op vrijdag 7 maart zal wederom de ziekencommunie worden rondgebracht.
Opgeven kan via bovenstaande contactadressen.
Overleden
Vrijdag 31 januari is op 90 jarige leeftijd
Mevr. Jeanne Gransier-Paulussen in de
Heer overleden. Moge de Heer haar
kinderen en kleinkinderen kracht en
sterkte geven om dit verlies te dragen.
Zondag 2-3: 8e zondag door het jaar
11.15u H. Mis met samenzang en CV
de Kribbebieters.
Tijdens de viering zal worden gecollecteerd voor het grootonderhoud van het
kerkgebouw.
Zondag 9-3: 1e zondag van de Vastentijd
11.15u H. Mis met samenzang.
Zondag 16-3: 2e zondag van de Vastentijd
11.15u H. Mis met samenzang.
Zondag 23-3: 3e zondag van de Vastentijd
11.15u H. Mis met zang van Monulfusen Gondulfuskoor, voor diaken Bèr Goessen en overledenen van de familie.
_______________________
PAROCHIE SCHARN
Zondag 9-3, 1ste zondag in vastentijd
09.30u Gezinsviering met orgelspel
van Jos Mullers, voor Dhr. Jean Knubben.
Aswoensdag
Op woensdag 5 maart zal het askruisje worden toegediend. Het ontvangen van de as op deze dag is een
symbool van boetvaardigheid. En men
erkent daarbij ook de betekenis van
de eigen broosheid en sterfelijkheid.
Woensdag 12-3
18.15u Uitstelling van het H. Sacrament met rozenkransgebed.
18.40u Avondgebed; daarna de zegen.
19.00u H. Mis,voor Dhr. Pie Loyson.
De ingeslagen weg… 9 maart 09.30 uur
Wederom een gezinsviering van onze
nieuwe enthousiaste gezinswerkgroep. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze viering op de eerste
zondag van de vasten bij te wonen.
Zondag 16 maart presentatieviering
van de communicanten.
Geheel voorbereid door de ouders,
mmv Kinderkoor Sjamaes.
Vastenaktie
De vastenaktie zal starten op aswoensdag. Dit jaar staat Sierra Leone
in de schijnwerpers. Voor meer info zie
www.vastenaktie.nl
Sam’s kledingactie
Op zaterdag 10 mei vindt van 10.00
tot 12.00 uur de inzameling van
Sam’s Kledingactie plaats. U kunt dan
uw gebruikte kleding, schoeisel en
huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven aan de hoofdingang van
onze kerk (Weth. Van Caldenborghlaan).
KERKDIENSTEN SCHARN
H. Antonius van Padua
Zaterdag 1-3 t/m vrijdag 26-3
Parochiebureau
Padualaan 4, 6226 BL Maastricht,
043 – 363 44 99 (altijd bereikbaar)
Zaterdag 1-3, 7e week door het jaar
17.30u H. Mis met samenzang (organist Jos Mullers), voor Wies Meijs-van
der Pol en Frits Meijs en overleden
ouders Maessen-Vissers.
Digitaal
E-mail:
[email protected]
Kerkbijdrage
Bank: NL 50 SNSB 0 85 80 200 33
Giro: NL 18 INGB 00 01 03 74 99
Zaterdag 8-3
17.30u H. Mis met samenzang (organist Jos Mullers) voor Mevr. Tilke
Ensinck-van Neer.
Doop
Op zondag 9 februari is Fenne en MaeLili Gettings gedoopt. Dat zij mogen
uitgroeien tot ware christenen.
KERKDIENSTEN DE HEEG
Zaterdag 1-3 t/m vrijdag 28-3
Woensdag 5-3, Aswoensdag
18.15u Uitstelling van het H. Sacrament met rozenkransgebed.
18.40u Avondgebed; daarna de zegen.
19.00u H. Mis met orgelspel van Jos
Mullers, voor Bernard Bakker.
Na afloop ontvangt u het askruisje.
Zondag 2-3, 8ste week door het jaar
09.30u H. stille mis, eerste jaardienst voor Dhr. Ed Schuurman en
Dhr. Bennie De Bresser.
Zaterdag 15-3
17.30u H. Mis met samenzang (organist Jos Mullers), zeswekendienst
Mevr. Jeanne Gransier-Paulussen,
tweede jaardienst voor Breur Lejeune,
Dhr Jacques Hanssen.
Zondag 16-3, 2de zondag in vastentijd
09.30u Presentatieviering communicanten mmv Sjamaes, voor Dhr Sjeng
Willems.
Woensdag 19-3, Heilige Jozef
18.15u Uitstelling van het H. Sacrament met rozenkransgebed.
18.40u Avondgebed; daarna de zegen.
19.00u H. Mis, voor het welzijn van
onze parochie.
Zaterdag 22-3
17.30u H. Mis met samenzang (organist Jos Mullers), voor Mevr. Hanneke
Kuijpers-Kuijpers.
Zondag 23-3, 3de zondag in vastentijd
09.30u H. Mis, met orgelspel van
Huub Wolfs, voor Beppie SnijdersMeerts, Mevr. Jeanny Gielen-Packbier,
jaardienst Mevr. Elisabeth Hodiamont.
Woensdag 26-3
18.15u Uitstelling van het H. Sacrament met rozenkransgebed.
18.40u Avondgebed; daarna de zegen.
19.00u H. Mis, ter ere van Pater Pio.
Koninklijk St. Caeciliakoor Heer:
Zangers en zangeressen gevraagd
voor Sing-in en Zangproject 2014
Om u de gelegenheid te geven
eens kennis te komen maken met
onze koorzang nodigen wij u uit
voor een ‘SING-IN’ op donderdag
27 maart in gemeenschapshuis
‘Aen de Wan’ in Heer. Tijdens deze
speciale kennismakingsavond bent
u onze gast. U mag luisteren en
desgewenst meezingen alsof u lid
bent van ons koor.
Optredens
The Mood
De Maastrichtse band The Mood heeft
ook in maart weer enkele activiteiten
op he programma staan.
• 15 maart is er vanaf 21.00 uur weer
een jamsessie/open podium in Ut
Vloot in Heer. Instrument en/of
drumsticks meenemen.
• Zaterdag 22 maart speelt de band
in het Eijsdense café The Saloon
vanaf 22.00 uur.
• Zaterdag 29 maart is de band te
gast in Ut Vloot voor een optreden
vanaf 22.00 uur.
The Mood speelt sixties en diverse
bleusstijlen. De entree is steeds gratis.
Markant
EDITIE
HEER/SCHARN/DEHEEG
HEUGEM/EYLDERGAARD/AMBY
VROENDAAL/WVROUWENVELD
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS • OPLAGE
V ERLEDEN
EN HEDEN
-
MENSEN EN ZAKEN
-
17.500
CULTUUR EN NATUUR
6E
JAARGANG
MAART 2014
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
ugem!
ook in He
HET LEUKSTE
DICHTBIJ-BLAD
Markant nu
• 5x11 Waterratte
• Bankoverval in Amby
• Meiden voetbaldag
• Stemadvies
NR.
48
VAN
NEDERLAND
GRAT
HUIS-AAN-HUIS IS
Jos Houben
• Heer Vooruit Carnavalt!
• Judokan prestaties
• Over het scheidingscafé
• Programma Sjraveleirs
• Zangproject 2014
• Beauty Sharon
• Scoutingweekend
• Passie Felice
Hermans
• Vorstelijke
Harmonie!
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
36
De nieuwe naam van
GroenekruisDomicura en Vivre.
www.envida.nl 0900 - 22 33 440
Wat boeit mensen het
meest? Wat er in een ver
land gebeurt, wat er in
een dichtbij land gebeurt,
wat er in de stad verderop
gebeurt òf wat er in eigen
straat en dorp gebeurt?
Daarom is er Markant!
Voor de pauze is er een normale
repetitie. Zo ervaart u hoe wij repeteren. Na de pauze presenteren
wij een aantrekkelijk miniconcert. • St. Caeciliafeest: zanghulde aan jubilarissen!
U kunt dan horen hoe mooi vierstemmige zang kan klinken!
Deze kennismaking is gratis en zonder
enige verplichting na afloop. Kom eens
binnenlopen op deze oriëntatieavond en
geniet van ons muzikale menu. Wij
heten u van harte welkom.
Zangproject
Vervolgens starten wij op donderdag 3
april om 20.00 u met een zangproject.
Wij vragen hiervoor zangers en zangeressen, die met ons koor meerepeteren.
Het resultaat van deze gezamenlijke repetities laten wij horen tijdens een gezamenlijk optreden in Aen de Wan op zaterdag 5 juli. Tijdens een grandioos
concert mag u dan samen met ons koor
meezingen. Ook andere koren zullen
hieraan deelnemen. Dit zangproject is inclusief gratis koorscholing.
Ons koor heeft een afwisselend en uitgebreid repertoire van geestelijke en wereldlijke muziekwerken van klassiek tot
modern zoals meerstemmige missen,
motetten, Gregoriaanse gezangen, opera’s, operettes, prachtige musicals en
vele andere wereldlijke stukken. Door regelmatig ons repertoire te vernieuwen
blijven we op muzikaal gebied actueel.
Zo blijft zingen in ons koor boeiend en
aantrekkelijk voor zowel jong als oud en
voor vele smaken op muzikaal gebied.
Ons koor repeteert elke donderdagavond in Aen de Wan van 20.00 u tot
22.15 u. Voor meer informatie kunt u
zich wenden tot dhr. H. Coolen (P.R.), tel.
(043) 361 26 35 / dhr. C. De Vries
(voorzitter), tel. (043) 361 30 55 of
mevr. M. Bijleveld (secretaris), tel. (043)
361 89 03. Zie ook onze website:
www.caeciliakoor.nl
Advertorial
Luisteren,
kiezen,
doen
• De molen in De Heeg geschilderd door Caspár den Bak.
Cursus acryl schilderen
Op de woensdagmorgen is er nog plaats bij de acryl schildercursussen in Gemeenschapshuis De Boeckel in De Heeg. Voor
beginners en ervaren schilders.
Men leert schilderen in een ontspannen sfeer, o.l.v. een
docente/kunstenares. De kosten zijn slechts € 5,- per les.
Info bij Anne, tel. 06 - 20 91 33 12.
De meeste mensen die laserbehandeling hebben ondergaan vergelijken het met het gevoel van een elastiekje
dat op de huid wordt geschoten. Door een effectieve huidkoeling zijn de onderstaande behandelingen goed te
verdragen en wordt uw huid optimaal beschermd.
• Snelle en permanente verwijdering
van ongewenste haargroei met de
Vectus laserontharing
Lieve mensen, ik wil me graag
even aan U voorstellen: ik ben
Gerry Roomans-Dinjens. Mijn
man en ik wonen nu bijna vijf
jaar in de Heeg, na ruim 50 jaar
in St. Pieter gewoond te hebben. Wij voelen ons hier heel
prettig.
Ik ben 80 jaar. We hebben vijf kinderen en 13 kleinkinderen.
Velen van U zullen mij kennen door het feit dat ik 12 jaar
raadslid was voor het CDA en nu al 33 jaar werk als vrijwilliger voor de UVV in het AZM. Ik deed intussen veel bestuurswerk bij allerlei instellingen. Veel ervaring dus met
mensen. Mijn belangstelling voor hen is breed en diep. Hun
zorgen zijn vaak mijn zorgen.
Ik wil graag het CDA steunen als nummer 24 op de kieslijst,
want een stem voor mij is een stem voor het CDA.
Ik blijf met hen meedenken, met de actiepunten van het CDA:
LUISTEREN - KIEZEN - DOEN
Helpt U mij mee ?
Lieve groet, GERRY
Hoofdpijn of
migraine?
Acupunctuur blijkt een milde, betrouwbare en veilige geneeswijze. Het gaat om een totaalbenadering waarbij u als mens
centraal staat. Acupunctuur is vaak ook ideaal
ter ondersteuning van reguliere behandeling.
Bel, surf of mail voor meer informatie.
MADOU COOLS ACUPUNCTURISTE
• Verwijdering van pigmentvlekken en
bloedvaatjes met de StarluxG Laser
Vragen? Kom naar ons vrijblijvende inloopspreekuur:
Iedere 1e donderdag van de maand van 15 - 18 uur.
Aangesloten bij DALA (Dutch Aesthetic
Laser Association)
www.infodala.nl
19907079488
Op de Bies 18, Berg en Terblijt (043) 604 44 22
www.madoucools.nl Lid NVA en IFU Maastricht
Beginnen met
hardlopen!
“StartRunning”
• In Maastricht en Valkenburg
• Start van de cursus op zaterdag 8 maart !!
• Duur 8 weken, 2 trainingen per week voor slechts € 35,00
• In Maastricht kun je ook op woensdagochtend en -avond starten
• Voor alle info en inschrijven: www.justgoo.nl
• Schrijf nu in !!
Concordiastraat 78a - Maastricht - (043) 362 86 72
www.huidtherapiemaastricht.nl
www.justgoo.nl • tel: 06-42155354
37
Markantjes
• Zwart/wit advertenties van ca. 10x5 cm voor € 30,per keer. Een half Markantje kost € 15,-, een anderhalf
Markantje € 45,- en een dubbel € 60,- (alles incl. btw!).
• Opgave uitsluitend online via www.markantmaastrichtoost.nl waar u tekst en afbeelding(en) kunt invoeren en uw opdracht direct kunt betalen.
• Eenvoudige opmaak, o.a. geen kader of achtergrond. • Geen frequentie- en/of combinatiekortingen. • Advertenties kunnen geweigerd worden.
Geen blabla, maar
gewoon ALTIJD begeleiding!
Dat is wat O’Woman doet.
O’Woman… Slank & Fit in 30 minuten!
Bel voor een gratis proefles (043) 362 67 82
Pragmatisch en
oplossingsgericht voor de
zakelijke ondernemer.
Wilhelminasingel 86, Maastricht, tel: + 31 (0)43 356 15 70
www.wolfsadvocaten.nl
[email protected]
Sambaband Los Bollos organiseert op zondag 30 maart weer haar
Traditionele Indoor Rommelmarkt
in Buurtcentrum De Heeg.
Voor bezoekers geopend van 10:00 tot 16:00 uur.
Deelname is mogelijk voor particulieren en/of verenigingen.
Voor tafelhuur mail naar [email protected]
of bel 06 - 25 23 14 55 (graag na 18:00 uur).
BOVAG AUTOBEDRIJF
BEN GEIJSELAERS
Dorpstraat 75 - Heer-Maastricht - tel. (043) 361 07 75 - www.uwgarage.nl
Workshop Innerstrength
6-weken
durende holistische voedings- en yogacursus, behulpzaam om een gezonde relatie met voeding en jezelf te
ontwikkelen. Start 8 april, lokatie Maastricht-Scharn.
Meer info: Mw L. Meijer www.etennatuurlijk.nl
of Mw M. Hennen www.yogaklas.nl
KARNAVAL IN HIER = KARNAVAL IN AEN DE WAN!
De karnaval barst weer los - vooral de kinderkarnaval in ons
eigen Gemeenschapshuis ‘Aen de Wan’. Ook dit jaar is er weer
lekkere karnavalsmuziek die de Wan op zijn grondvesten laat trillen. De organisatie is, zoals gebruikelijk, in handen van het bestuur en er is volop toezicht om alles goed te laten verlopen.
Wij nodigen dan ook Jong en Oud, en alle leeftijden ertussen, uit
om naar ons Ontmoetingscentrum te komen. Wij gaan er samen
tegen aan om er weer drie knotsgekke dagen van te maken.
Het bestuur en het beheerders-echtpaar en alle vrijwilligers
wenst iedereen een awwerwètse Hierder-Karnaval toe.
Tot ziens in ‘Aen de Wan’op zondag 2 maart
15.00 - 23.00 u, maandag 3 maart 14.00 23.00 u en dinsdag 4 maart 15.00 - 22.00 u.
Op deze dinsdag zal het Jeugdprinspaar
Jordy II en Prinses Kyra om 18.11 uur de
scepter afdragen en om 20.11 uur gaat de
‘Sjoon’ omlaag, waarna Prins Paul II en Prinses Jacqueline de macht weer neerleggen.
Dus reden genoeg om ook op dinsdag naar ons Ontmoetingscentrum
te komen om de laatste knotsgekke dag met ons mee te vieren!
Het bestuur van O.C. ‘Aen de Wan’. Tot zeens / Alaaf – Alaaf!
Voorjaarsreinigen, mild vasten met groentesoep en rijst met groenten.
3-daagsen in Eijsden, prettig dagprogramma met yoga, wandelen,
lichaamspakkingen, ontspanningsoefeningen.
Fijne, ontspannende Yogalessen in Eijsden en Bunde.
Info: tel. (043) 409 38 56 en www.clairepiters.nl Yoga en Helende Massage sinds 1996
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
38
Stadsbelangen Mestreech
Luisteren,
Krachten bundelen,
Samen doen.
Marilene Rademakers Lijst 7 Nr.3
www.stadsbelangenmestreech.nl
Het Wijkservicepunt (WSP) Maastricht Zuidoost van Trajekt
is verhuisd van Centre Ceramique naar Baron van Hövellstraat 4, slechts een paar honderd meter van de oude locatie. Na de carnaval (vanaf 13 maart) komt er bovendien nog
een extra spreekuur voor het Wijkservicepunt Maastricht
Zuidoost op donderdagochtend van 9.00 - 12.00 uur in gemeenschapshuis de Boeckel in De Heeg (Roserije 410).
In Maastricht zijn vier
wijkservicepunten, waar
mensen met vragen of
problemen op een breed gebied terecht kunnen. Een van deze
wijkservicepunten is gevestigd in Maastricht Zuidoost. In dit
Wijkservicepunt werken meerdere organisaties allemaal
samen. Dat heeft veel voordelen. Er is één plek in de buurt
waar mensen met vragen of problemen op een breed gebied
(onder andere zorg, welzijn, werk, inkomen, wonen, woonomgeving en opvoeden) terecht kunnen. De Wijkservicepunten
lossen de problemen niet op, maar ondersteunen mensen bij
het zoeken naar oplossingen. De WSP’s hebben een open
spreekuur. Tijdens het spreekuur kan iedereen zo binnenlopen,
een afspraak maken is niet nodig. Eenvoudige vragen worden
waar mogelijk meteen behandeld. Voor moeilijke vragen en problemen wordt meestal een (vervolg)afspraak gemaakt.
Baron van Hövellstraat 4 dinsdag en woensdag 13.30 - 16.30 u
De Boeckel (v.a. 13 maart) donderdag 9.00 - 12.00 u.
Informatie via:
tel. (043) 763 00 20
[email protected]
trajekt.nl en www.trajekt.nl.
Wereldgebedsdag
De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 7 maart bij de ‘Zusters onder de Bogen’ St.
Servaasklooster 14 in Maastricht om 15.00 uur. Thema van
de viering is ‘Bron van Leven’.
De viering voor 7 maart 2014 is voorbereid door vrouwen uit
Egypte. Tegenwoordig is de kerk van Egypte nog steeds een
sterke kerk en wij zijn verheugd dat wij – als kerkleden van verschillende denominaties – een onderdeel mogen zijn van de oecumenische viering van de wereldgebedsdag in Egypte.
Namens Comité Wereldgebedsdag Maastricht,
Mevr. A.M. Vrijens - van den Akker (tel. (043) 361 05 97)
Word
Markant
/SCHARN/DEHEEG
EDITIE
HEER
BY
HEUGEM/EYLDERGAARD/AM
VROENDAAL/WVROUWENVELD
UIS • OPLAGE 17.500
MAANDELIJKS GRATIS HUIS-AAN-H
6E
ZAKEN - CULTUUR EN NATUUR
EN HEDEN - MENSEN EN
JAARGANG
MAART 2014
GRATIS DICHTBIJ - MAGAZINE
V ERLEDEN
!
Heugem
HET LEUKSTE
nu ook in
DICHTBIJ-BLAD
Markant
VAN
NEDE
• 5x11 Waterratte
• Bankoverval in Amby
• Meiden voetbaldag
• Stemadvies
NR.
48
RLAND GRAT
HUIS-AAN-HUIS IS
BEZORGER
van Markant
Er is nog een enkele wijk beschikbaar,
maar je kunt je ook op de wachtlijst
laten zetten. Het verdient 4 à 5 ct per
stuk + de nieuwjaars- wensen-tip.
Als je het slim aanpakt verdien
je al gauw
Jos Houben
• Heer Vooruit Carnavalt!
• Judokan prestaties
• Over het scheidingscafé
• Programma Sjraveleirs
• Zangproject 2014
• Beauty Sharon
• Scouting-
7.-/u.
C O L U M N
De Polonaise
Graag had ik hier natuurlijk van de gelegenheid gebruik
willen maken om over de Seniorenpartij te schrijven,
maar dat mag helaas niet van baas Franck. Dan maar
ergens anders over. Over Carnaval misschien? Het
volksfeest dat, ondanks het feit dat een deel van de
Maastrichtenaren dan met vakantie gaat, levendiger is
dan ooit. Het aantal initiatieven die in het kader van de
Carnaval worden genomen stijgt gelukkig nog steeds.
Zo mochten we in Heer de ‘Hieder Menierezitting’
begroeten, een geslaagde en uitverkochte happening.
Voor degene die daar niet heen konden of wilden was
op hetzelfde moment de ‘Faute Zondag’ georganiseerd. Ook werd er, naast de bestaande, een tweede
Groete Dameszitting georganiseerd. Al deze activiteiten zijn een welkome aanvulling op het bestaande
‘programma’, zoals de Galazitting in de Wan. En dan
vergeet ik natuurlijk niet de ‘Hierenzitting in Kaffee de
l’Ambiance’. Tot vorig jaar liepen wij, mannen van Hier,
de traditionele ‘kruuspuntpolonaise’ geleid door Frans
Teunisz of Big Benny. In polonaise (reijaloet) hosten we
dan over het ‘kruuspunt’. Dit tot grote hilariteit van de
omstanders maar vooral natuurlijk van onszelf. Als ik
het mag meemaken dat ik later in Croonenhoff woon
en Pascal van de l ‘Ambiance tegenkom, dan zullen we
het zeker nog wel eens over de goede, ouwe tijd hebben. En dan zeggen we tegen elkaar: “Wèt ste nog
vaan de kruuspuntpolonaise? Dat veer met 100 mannen in polonaise veurin de stadsbös in leepe en aon
de achterkant weer d’r oet? Dat waore miech tije hè?”
Ik heb vroeger dansles gehad maar de polonaise is
een van de weinige dansen die ik ken én ook nog echt
leuk vind. Het is toch erg om te lachen om naar de
mensen te kijken die meelopen: unne lange achter
unne kleine en en schmaale achter unne forse. En dat
ik dat zo leuk vind zal wel in de genen zitten. Want, het
was 12 januari 1935 en mijn oudste oom ‘noonk
Sjeng’ trouwde met ‘tant Wieske’ en omdat zij uit
Bocholtz kwam, werd het huwelijk daar gevierd. Mijn
opa en oma en de kinderen maakten zich op voor deze
‘buitenlandse reis’ en gingen in alle vroegte op pad.
Ze bleven natuurlijk in een hotel overnachten en
volgens overlevering was het een hele leuke dag. Ze
hadden zich zelfs weten te redden zonder tolk want die
mensen daar spraken echt een vreemde taal. En
natuurlijk werd er ook eens goed gefeest, want wij van
Jeurissen houden wel van een feestje. En natuurlijk
werd er ook gedanst en de polonaise gelopen. Feestzaal uit, allemaal achter elkaar, de volgende Kaffee in.
En dit natuurlijk onder luid gezang. En weer volgens
overlevering was noonk Nic (Kläös) de eerste die de
bewuste Kaffee binnen ging. De handen de lucht in en
de rest volgde. Eenmaal binnen kreeg Noonk Nic de
schrik van zijn leven. En hoezeer hij ook ‘trök, TRÖK!!’
riep, het mocht niet baten. Hij werd gewoon doorgeduwd. En zelfs op ‘dreije! Umdreije!!’ werd niet gereageerd. Dat veranderde pas toen ze allemaal binnen
aan het hossen waren en tot ieders afgrijzen, in het
midden van het Kaffee op het biljart, in een open kist,
een lijk opgebaard zagen liggen…
Die vaan us zien nog noets zoe
snel oet unne Kaffee gevlucht…
€
weekend
• Passie Felice
Hermans
• Vorstelijke
Harmonie!
De nieuwe naam van
en Vivre.
GroenekruisDomicura
- 22 33 440
www.envida.nl 0900
Verschijnt maandelijks (muv augustus),
bezorging op vrijdagmiddag en/of zaterdag.
Mail naar:
[email protected]
De Jeuris
[email protected]
Markant Maastricht-Oost Maart 2014 - nr. 48
Nieuwe locatie Wijkservicepunt
39