Szczecińskie Spotkanie Gospodarki Morskiej

Comments

Transcription

Szczecińskie Spotkanie Gospodarki Morskiej
2011
Szczecińskie Spotkanie
Gospodarki Morskiej
ŚWINOUJŚCIE 2014
Bezpieczeństwo energetyczne
dla przyszłych pokoleń
Polskie LNG
Pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 m:
Deepening the Szczecin-Świnoujście fairway to 12,5 m will:
Poprawi funkcjonowanie i dostępność portu w Szczecinie od strony morza
Improve the functioning and availability of Port of Szczecin from seaside
Wzmocni pozycję konkurencyjną zespołu portowego Szczecin-Świnoujście
Strenghten competitive position of the Szczecin-Świnoujście port complex
Polskie LNG SA
Siedziba spółki
ul. Fińska 7
72-602 Świnoujście
tel. 91 326 79 00
faks 91 326 79 01
www.polskielng.pl
Biuro w Szczecinie
ul. Energetyków 3/4
70-950 Szczecin
tel. 91 489 90 20
faks 91 489 90 21
Biuro w Warszawie
ul. Mszczonowska 4
budynek C
02-337 Warszawa
tel. 22 589 84 00
faks 22 589 84 01
Obniży jednostkowe koszty transportu
Decrease unit transportation costs
Umożliwi przyciągnięcie nowych ciągów ładunkowych i inwestycji związanych z portem
Attract new cargo flows and port related investments
Poprawi efektywność wykorzystania terminali portowych
Increase effectiveness of utilization of port terminals
Pozytywnie wpłynie na atrakcyjność gospodarczą regionu zachodniopomorskiego
Positively influence attractiveness of the Western Pomeranian Region economy
www.port.szczecin.pl
Sprawdź, czy odbiorca jest
w mieście. Jeśli skoczył do sklepu,
to znaczy, że będzie za tydzień.
Dokumenty do
Marty na pierwsze
piętro, wszystkie inne
przesyłki do Johana.
Właśnie przejechałeś
pod najwyższą
sygnalizacją świetlną
w Europie.
Dziki tymianek
kwitnie od maja
do września.
Jedź lewym pasem
– skutery lubią
wyskakiwać
z tego zaułka.
NIKT NIE ZNA EUROPY
TAK JAK MY
Przy dostarczaniu przesyłek zawsze na czas kluczem do sukcesu
jest znajomość lokalnych uwarunkowań. Jako pionierzy w dziedzinie
przesyłek międzynarodowych posiadamy największą wiedzę na
temat specyfiki różnych regionów świata, znajomość różnorodnych
procedur celnych oraz doświadczenie, wynikające z pracy w ramach
międzynarodowej sieci. Właśnie dlatego gwarantujemy dostarczanie
przesyłek przed godziną 12.00 do większości miejsc w Europie*.
A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Warto wykorzystać naszą wiedzę.
* Sprawdź aktualną dostępność usługi na www.dhl.com.pl
Transport
– żegluga śródlądowa
– transport drogowy i kolejowy
Porty
– wyładunek
– magazynowanie
– kontrola ładunku
– frachtowanie
– obsługa celna
– agencja żeglugowa
Logistyka
ODRATRANS SA
ul. Moniuszki 20
71-430 Szczecin
www.odratrans.com.pl
tel. +48 91 425 73 00
fax +48 91 425 73 58
[email protected]
SYSTEMY INFORMATYCZNE
Misją firmy Cefetra Polska jest rzetelna i profesjonalna obsługa wszystkich podmiotów z sektora
paszowego, spożywczego i energetycznego w zakresie
dostaw towarów rolnych – głównie zbóż oraz komponentów paszowych.
Pragniemy rozwijać się wspólnie z naszymi
kontrahentami, wzajemnie się wspierając i szanując.
Wierzymy, że prawdziwy sukces można osiągnąć
jedynie wtedy, gdy dzieli się go razem z partnerami
biznesowymi. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania
i możliwości, starając się działać elastycznie,
lecz z poszanowaniem zobowiązań.
Liczymy na kontynuację współpracy z obecnymi
kontrahentami i zapraszamy nowe firmy do kontaktu.
Cefetra Polska Sp. z o.o.
81-364 Gdynia
ul. 10-go Lutego 16
+48 (58) 78 20 450
+48 (58) 78 19 784
E-MAIL:
[email protected]
INTERNET: www.cefetra.pl
TELEFON:
FAX:
Szczecin, 27 maja 2011
Szczecińskie Spotkanie
Gospodarki Morskiej
Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Szczecin
Piotr Krzystek
Hala Międzynarodowych Targów Szczecińskich
Szczecin, ul. Struga 6-8
Organizatorzy
Szczecin, 27 maja 2011
Szanowni Goście!
W imieniu Komitetu Organizacyjnego po raz kolejny witam
Państwa na corocznym, międzynarodowym spotkaniu „Herring
Szczecin”, organizowanym przez środowisko morskie Pomorza
Zachodniego pod patronatem Prezydenta Szczecina, Pana Piotra
Krzystka.
Już za kilka tygodni Polska obejmie Prezydencję w Radzie Unii
Europejskiej, dlatego postanowiliśmy zaakcentować ten fakt
przygotowując okazjonalne identyfikatory na nasze spotkanie.
Z przyjemnością informuję, że złożona z przedstawicieli Komitetu
Organizacyjnego Kapituła, przyznała Nagrodę Honorową „Laur
Bałtyku” za 2010 rok Panu Ryszardowi Kargerowi jako wyraz
uznania za długoletnie działania na rzecz rozwoju krajowej
branży żeglugowej.
Decyzją Komitetu Organizacyjnego postanowiono kontynuować
formułę przyznawania Bursztynowych Laurów Bałtyku, które za
ubiegły rok otrzymają: Euroafrica Linie Żeglugowe (ESL) oraz
Polska Żegluga Morska.
Specjalne wyróżnienie otrzyma w tym roku również Rada
Interesantów Portu Szczecin, jako wyraz szczególnego podziękowanie przedsiębiorców za skuteczne lobbowanie na rzecz
utrzymania zerowej stawki podatku VAT w obrocie portowym.
Tradycyjnie już nasze spotkanie, oprócz charakteru integracyjnego, stawia sobie za cel dofinansowanie działalności fundacji
związanych gospodarka morską. W roku bieżącym beneficjentem
jest szczecińska Fundacja „Pro Publico Mare”.
d h
anskic
r
fS
ion o hipo
iat olskich A wn
r
ocek P
reneurs of
rep iorców MPol
nt sięb
o
nd Maritim
s a ów i Prz e E
ed
er ator
m
Dziękując za przybycie, życzę Państwu wielu miłych wrażeń
oraz udanej zabawy. Jestem przekonany, że dzisiejsze spotkanie
zaowocuje nawiązaniem nowych kontaktów biznesowych oraz
wzmocni dotychczasowe znajomości. Natomiast już jutro zapraszam Państwa do Binowa, gdzie odbędzie się kolejna edycja
turnieju golfowego Herring Szczecin Golf Cup.
Miło mi Państwa poinformować, że zwycięzcami ubiegłorocznego
turnieju zostali Panowie Bogdan Szpilman w kategorii «stableford brutto» oraz Mariusz Gładysz w kategorii «stableford
netto».
ZwiAss
ąz
W imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Piotr Waszczenko
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
2
3
Uhonorowani wyróżnieniami
Komitetu Organizacyjnego
Laur Bałtyku – Ryszard Karger
Urodzony 1 marca 1928 roku w Warszawie. Absolwent Wyższej Szkoły Handlu
Morskiego w Sopocie (1950). Od 1 lipca
1947 do 31 maja 1955 pracował w firmach Baltica oraz Polfracht w Gdyni,
awansując od funkcji maklera do stanowisk kierownika Sekcji Frachtowania,
kierownika Działu Linii Regularnych, a
od 1954 do stanowiska z-cy dyrektora ds.
eksploatacyjnych. Od 1 czerwca 1955 do
31 maja 1957 pracował jako rzeczoznawca ds. frachtowania i bukowania w Polskiej Misji Morskiej w Londynie oraz jako kierownik Wydziału Eksploatacji w GAL–Londyn.
Pracę w Polskiej Żegludze Morskiej podjął 1 lipca 1957 roku jako
z-ca dyr. ds. eksploatacji. Dyrektorem naczelnym PŻM został po raz
pierwszy 1 marca 1964 i piastował tę funkcję do 30 kwietnia 1969.
W okresie od 20 czerwca 1969 do 31 grudnia 1973 był dyrektorem
PSAL (biuro agencyjne i maklerskie polskich armatorów) w Antwerpii. Po powrocie do Szczecina, w okresie do 22 stycznia 1976 pracował
w Organizacji Gospodarczej „Interport”.
Stanowisko dyrektora naczelnego PŻM objął ponownie 23 stycznia 1976 i pozostawał nim do 31 grudnia 1985. W latach 1986–1988
był prezesem Żeglugi Polskiej SA a od stycznia 1989 był prezesem
Wolnego Obszaru Celnego Szczecin–Świnoujście.
Ryszard Karger to najwyższej klasy żeglugowiec. Jeden z nielicznych, który miał wizję rozwoju przedsiębiorstwa armatorskiego.
Gdyby nie jego osobiste zaangażowanie, odwaga, umiejętność przewidywania i podejmowania decyzji – PŻM nigdy by nie urosła do
takiej potęgi, jaką jest w Europie i na świecie. Twórca rozwoju floty
w oparciu o niekonwencjonalne kontrakty, na owe czasy wydawało
się, niemożliwe do zrealizowania. Inicjator budowy bazy portowej
w Świnoujściu i uruchomienia stałego połączenia promowego pomiędzy Świnoujściem a Ystad.
Bursztynowy Laur Bałtyku – Euroafrica Linie Żeglugowe (ESL)
Euroafrica Linie Żeglugowe (ESL) powstała 1 września 1991 roku,
w wyniku przekształcenia
szczecińskiego oddziału Polskich Linii Oceanicznych w
firmę prywatną. W ciągu 20
lat działalności ESL kontynuowała prowadzenie działalności podstawowej jaką jest świadczenie usług transportu morskiego ładunków
i pasażerów.
Struktura floty pozwala na obsługę różnych ładunków: drobnicowych, konwencjonalnych, sztuk ciężkich i ponadgabarytowych,
ładunków luzem, kontenerów, samochodów ciężarowych, zestawów
drogowych, wagonów kolejowych.
4
Aktualnie firma prowadzi działalność żeglugową w ramach
3 serwisów liniowych: konwencjonalna Linia Afryki Zachodniej
(z portów bałtyckich i zachodnioeuropejskich do portów zachodnioafrykańskich) wraz z nowym, rozwijanym połączeniem z portów
czarnomorskich i lewantyńskich do portów zachodnioafrykańskich,
kontenerowa Linia Angielska (Gdynia–Hull), Linia Promowa (Świnoujście–Ystad i Świnoujście–Trelleborg) pod zarządem Unity Line
Sp. z o.o.
Warunkiem utrzymania własnej pozycji jak również rozwoju
jest zapewnienie odpowiedniego tonażu, o wymaganym potencjale
przewozowym i umożliwiającym świadczenie usług na najwyższym
poziomie. W tym celu konsekwentnie realizowano program restrukturyzacji floty. Po wcześniejszych inwestycjach w linię promową i zakupie promów Galileusz i Kopernik, tylko w ostatnich dwóch latach
armator dokonał zakupów pięciu statków typu box shape wprowadzonych do eksploatacji na Linii Afryki Zachodniej. Statkom tym
nadawane są nazwy kamieni półszlachetnych: Nefryt, Onyx, Granat,
Szafir, Emerald.
Dziś Euroafrica to armator, który posiada flotę 13 statków, zatrudniający ok. 560 pracowników.
Bursztynowy Laur Bałtyku – PŻM
Polska Żegluga Morska powstała 2 stycznia 1951
roku. Początki floty armatora były bardzo skromne: zaledwie 11 w większości starych statków. Żegluga początkowo odbywała się na Bałtyku oraz na
Morzu Północnym.
Jeszcze w 50 latach PŻM zakupiła serię ponad
20 statków typu „Liberty” i „Empire”. Statki te pozwoliły armatorowi na wyjście na szerokie oceany.
W kolejnej dekadzie flota przedsiębiorstwa
wzbogaciła się o statki typu „Ziemia Szczecińska”.
Mogły one pływać w zasięgu ogólnoświatowym, przez co firma stała się armatorem globalnym. W 1967 roku PŻM utworzyła pierwsze
stałe połączenie promowe pomiędzy Polską a Skandynawią na linii
Świnoujście–Ystad.
Lata 70. to złote lata PŻM. Armator posiadał wówczas łączny tonaż
ponad 3 mln dwt. i zakupił m.in. serię największych statków, jakie
kiedykolwiek wpływały na Bałtyk. Firma weszła wtedy również na
niszowy rynek przewozów płynnej siarki, a po kilku latach stała się
jego globalnym liderem
Na początku lat 80. nastąpił w Polsce kryzys, który dotknął również PŻM. Z powodu braku polskich ładunków, armator musiał zacząć szukać je na wolnym rynku.
Lata 90. rozpoczęły się od oddania wybudowanego przez PŻM
kompleksu Pazim. Rozpoczęto też budowę Grupy PŻM. Wśród spółek, które utworzono wówczas należy wymienić m.in. Unity Line czy
spółkę Polsteam Shipping Agency.
Koniec lat 90. to z kolei najgłębszy w historii armatora wewnętrzny
kryzys. Dzięki jednak wdrożeniu drastycznego programu oszczędnościowego, kryzys udało się zażegnać i od 2000 roku PŻM regularnie
kończy każdy rok działalności z zyskiem.
W 2005 roku powstał jeden z najambitniejszych w ostatnich dekadach program inwestycyjny PŻM. Zakłada on wybudowanie do koń5
ca 2013 roku aż 38 nowych statków. Program ten do chwili obecnej
został zrealizowany w połowie. Dzięki wprowadzaniu do eksploatacji
nowobudowanych statków PŻM zatrudnia rocznie kilkuset nowych
pracowników. Dla pozyskania najlepszych kadr przedsiębiorstwo ściśle współpracuje ze szkolnictwem morskim szczebla średniego i wyższego.
Dziś Polska Żegluga Morska to armator, który posiada flotę 77 statków o łącznej nośności 2,5 mln ton. W całej Grupie PŻM zatrudnionych jest około czterech tysięcy pracowników.
Specjalny Laur Bałtyku – Rada Interesantów Portu Szczecin
Radę Interesantów Portu Szczecin
powołano do życia w grudniu 1996
mocą ustawy o portach i przystaniach morskich, jako dobrowolne
gremium, grupujące przedsiębiorców prowadzących działalność w obszarze ZMPSiŚ SA.
Chodziło o to, by przedsiębiorcom prowadzącym różne interesy
na tym terenie, umożliwić bezpośrednie wyrażanie swoich potrzeb
i oczekiwań w zakresie rozbudowy infrastruktury portowej, stworzyć
możliwości wpływu na kreowanie polityki opłat portowych, nierozerwalnie związanych z możliwością korzystania z tej infrastruktury.
RIPS ma ułatwić ZMPSiŚ SA podejmowanie trafnych decyzji rozwojowych, uwzględniających oczekiwania i potrzeby także sfery komercyjnej.
Aktualnie w Radzie Interesantów Portu Szczecin, gdzie realizacja
statutowych celów opiera się na honorowej i nieodpłatnej pracy przedstawicieli zrzeszonych przedsiębiorców, dobrowolnie zrzeszonych jest
35 przedsiębiorstw, zatrudniających ponad 3 tys. pracowników.
Jest to idealne forum do prezentowania różnych stanowisk, wypracowywania wspólnych postulatów czy też prowadzenia szeroko
pojętego lobbingu. Takie gremium powinno być szczególnie pomocne w prowadzeniu polityki portowej czy też szerzej pojętej polityki
morskiej. W myśl ustawodawcy z doradztwa RIPS winny korzystać,
w sferze codziennej działalności, wszystkie organy władzy państwowej i samorządowej, administracji publicznej, takie jak np.: Urząd
Marszałkowski, Urząd Wojewódzki czy Urząd Miejski, a w sferze
legislacyjnej organy ustawodawcze, poprzez opiniowanie, doradztwo
w tworzeniu podstaw prawnych działania w obszarze morskich portów.
Rada Interesantów Portu Szczecin ma przede wszystkim zajmować stanowisko w sprawach projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do obszarów morskich
regionu. Ponadto jest zobowiązana do aktywnego uczestnictwa
w strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego, w szczególności w odniesieniu do Zarządu Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście SA. Ustawa o portach morskich, umożliwiając powołanie Rady, przypisała jej pełnienie funkcji doradczych i opiniodawczych a jej statutowym obowiązkiem jest opiniowanie uchwał właściwych organów,
w sprawach opłat portowych a także obowiązek prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej na rzecz ZMPSiŚ SA.
Doradcza i opiniotwórcza działalność RIPS, w tej formie w jakiej
funkcjonuje, przynosić ma wymierne korzyści głównie ZMPSiŚ SA.
6
Fundacja Pro Publico Mare
Fundacja Pro Publico Mare została powołana w 2003 roku przez
podmioty Grupy PŻM.
Jej głównym celem jest inspirowanie działań na rzecz morskiej racji stanu, polskiej żeglugi oraz szkolnictwa morskiego.
Fundacja wspiera działalność stowarzyszeń, organizacji społecznych i młodzieżowych, placówek naukowych i szkolnych,
placówek służby zdrowia, kultury i sportu oraz osób indywidualnych, związanych ze środowiskiem ludzi morza.
Środki przekazane przez uczestników spotkania Herring
Szczecin 2011 zostaną przeznaczone na stypendia dla uczniów
szkół morskich z Gdyni i Szczecina.
plac Rodła 8
70-419 Szczecin
tel. +48 91 35 94 380 (środa 12:00 – 15:00)
fax +48 91 35 94 288
kom. +48 601 799 710
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
www.propublicomare.pl
Konto bankowe Fundacji:
PKO SA VI O/Szczecin nr 61 1240 3972 1111 0000 4257 5700
7
Patronat Honorowy
Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin
Program spotkania
Herring Szczecin 2011
Komitet Organizacyjny
Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
Piątek, 27 maja 2011
Krajowa Izba Gospodarki Morskiej —
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
12:00
Spotkanie gości Herring Szczecin z Prezydentem Szczecina
Polska Izba Spedycji i Logistyki
19:00
Uroczyste rozpoczęcie spotkania
Polski Związek Maklerów Okrętowych
Rada Interesantów Portu Szczecin
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Związek Armatorów Polskich
Związek Polskich Armatorów
i Pracodawców Morskich Szczecin
Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów
Organizator
Biuro Promocji Żeglugi Morskiej Bliskiego Zasięgu
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
KRS 0000018443
NIP 955-20-22-702
REGON 812386471
19:15
Wręczenie wyróżnień: „Laur Bałtyku”, „Bursztynowy Laur
Bałtyku” oraz „Specjalny Laur Bałtyku”
19:30
Otwarcie części gastronomicznej
20:00
Rozpoczęcie części muzycznej na sali tanecznej
21:00
Pokrojenie tortu jubileuszowego Polskiej Żeglugi Morskiej
04:00
Zakończenie spotkania
Sobota, 28 maja 2011
11:00
Rozpoczęcie „Herring Szczecin Golf Cup 2011” na polu
golfowym w Binowie
Biuro Organizacyjne
Polskie Terminale SA
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
tel. +48 91 43 08 506
fax +48 91 46 24 941
[email protected]
8
9
Uczestnicy
AL-SAMER SP. Z O.O.
Lista zgodna z wykazami uczestników
dostarczonymi przez zgłaszających udział
A.HARTRODT (POLSKA) SP. Z O.O.
Robert Marszałek
Agnieszka Polakiewicz
Katarzyna Giedrojć
Monika Grocholska-Zair
Ewa Jednaki
Piotr Krempski
Katarzyna Łuczyńska
Tomasz Szmajdziński
Arleta Jędrasiak
Jolanta Mielko
Ireneusz Fura
175, 179
a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
a.hartrodt (Polska) Sp. z o.o.
AGMAR S.C.
AGRI TRANSPORT SP. Z O.O.
AGRO BROKERS SP. Z O.O.
AGRO CORN
178
213, 214
122 – 124
126
AKPOL SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.
10
Irena Kosior Małgorzata Błażewicz Agnieszka Hiżyńska
Monika Foryś
Alicja Waszczyk Ryszard Legierski Maciej Misiak Christoph Schnoor Matthew Leeves Rasmus Mathiesen Wojciech Winnicki Przemysław Radziewicz Oliver Schuldes Piotr Pokrętowski TBN
TBN
Poldanor SA
136
184 – 190
115, 116
173, 174
Ohler Gdańsk
Albers-Hansen Szczecin
HaGe Polska
Best Logistics
Best Logistics
Navos a.s. Český Těšín
HaGe Polska
Witt Handel Hamburg
ICCS Hamburg
Albers-Hansen Denmark
Best Logistics
Heavy Lift Service Szczecin
Albers-Hansen Szczecin
Albers-Hansen Szczecin
ALLIANZ6
ANDREAS SP. Z O.O.
Jan Rudnicki
Zbigniew Kłopski
AHLMANN-ZERSSEN SP. Z O.O.
135
Al- Samer Sp. z o.o.
Al- Samer Sp. z o.o.
Al- Samer Sp. z o.o.
Al- Samer Sp. z o.o.
Al- Samer Sp. z o.o.
BZK
ZPR
Agro- Trader
Laskowski
Agri Plus Sp. z o.o.
ALBERS-HANSEN SP. Z O.O.
Dorota Rudzka
Katarzyna Długołęcka
Anna Domańska
Karol Kosmalski
AGRO-BIZNES SP.J. SULARZ-RUDNICKI
Hassan Al- Zubaidi
Bogusław Gołębiowski
Zbigniew Mikołajski
Grzegorz Focht
Dariusz Lasota
Piotr Szysz
Feiks Skotnicki
Jacek Łukaszewicz
Sławomir
Jan Jegliński
Piotr Andreas
Roman Żołnowski
Jacek Sabeł
Krystyna Michaluk
Krzysztof Śledzik
Danuta Gryczka-Godlewska
Lucyna Krajewska
Mateusz Chełstowski
Anna Chodorkowska
Oliver Schuldes
Krzysztof Wilk
Grzegorz Nowak
133, 134
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Andreas
Thegra Poland
Polsad
Akpol
Trans Marine
Albers Hansen
ADM International SARL
Cefetra
11
AP LOGISTICS SP. Z O.O.
Piotr Piaszczyński
Andrzej Rudnicki
Arleta Dąbek
Blanka Janiszewska
Rafał Moll
gość firmy
gość firmy
147
AP Logistics Sp. z o.o.
AP Logistics Sp. z o.o.
AP Logistics Sp. z o.o.
Hapag-Lloyd Polska Sp. z o.o.
UASAC Polska Sp. z o.o.
BRE BANK SA O/K SZCZECIN
113
ATC CARGO
ATC CARGO
ATC CARGO
ATC CARGO
ATC CARGO
ATICHP SP. Z O.O.
89
Mariusz Gładysz
BALQUEST SP. Z O.O.
Marek Prażmak
Krzysztof Urbaś
BALTICA MKM SP. Z O.O.
69, 74
180
Baltica MKM sp. z o.o.
Malbo sp. z o.o.
Malbo sp. z o.o.
118
C.HARTWIG GDYNIA SA
117
Dariusz Brodecki
Jerzy Lewicki
Alicja Kędziora
Edyta Krzeszowiak
Adam Mulewski
Piotr Nerlo
Michał Lulek
C.Hartwig Gdynia SA
C.Hartwig Gdynia SA
C.Hartwig Gdynia SA
C.Hartwig Gdynia SA
C.Hartwig Gdynia SA
C.Hartwig Gdynia SA
C.Hartwig Gdynia SA
CEFETRA POLSKA SP. Z O.O.
Tomasz Pasalski Krzysztof Gwiazda Grzegorz Sobczyński Marcin Miśkiewicz
Wojciech Milczarek Krzysztof Cieśliński Radosław Sobieraj Michał Kruk Piotr Kubok Szynom Makurat Albatross Adjusters Limited, Limassol
Strike Club, Luxembourg
Standard P&I Club
Shipowners P&I Club
82 – 84
137
Cefetra Polska
Cefetra Polska
Cefetra Polska
Cefetra Polska
Cefetra Polska
Cefetra Polska
Cefetra Polska
Cefetra Polska
Cefetra Polska
Cefetra Polska
COMP-WIN SP. Z O.O.
Wiktor Wysocki
Zbigniew Kępiński
Anna Kalista
BMS HARRIS & DIXON MARINE
12
66, 67
BUREAU VERITAS POLSKA SP. Z O.O.
C.HARTWIG SZCZECIN SPEDYTORZY MIĘDZYNARODOWI
161, 166
BALTIC FORWARDING COMAPNY SP. Z O.O.
Burkhard Fischer
Claudio Blancardi
Michael Brun
Ian Edwards
139
81
Balquest Sp. z o.o.
Balquest Sp. z o.o.
BALTA SA
Waldemar Soczewica
Marcin Lubieniecki
Andrzej Maciejewski
Gość
Gość
Gość
Gość
Gość
Shipowners P&I Club
BMS Harris & Dixon Marine
BMS Harris & Dixon Marine
BULK CARGO – PORT SZCZECIN SP. Z O.O.
ATC CARGO SA
Anna Duczmal
Agnieszka Lenczewska
Iwona Pacała
Grzegorz Jagusiak
Szymon Mikołajczak
Matthew Hunt
Tony Pryce
Nick Hart
213
Comp-Win Sp.z.o.o.
Comp-Win Sp.z.o.o.
Comp-Win Sp.z.o.o.
192
CSL INTERNATIONALE SPEDITION SP. Z O.O.
Edward Osina
Bernd Muller
196, 197
P.B. Calbud
FMS
13
DB PORT SZCZECIN SP. Z O.O.
Stanisław Kordyka CSL
Anders Ripstrom
Sodra
Ellen Neuman
Sodra
Sonja Stamer
Sodra
Kalina Sarnowska
Anwil
Paulina Placek
Anwil
Rafał Włodkowski
Anwil
Tomasz Wozniak
Euroterminal
Hanna Kielak
Euroterminal
Joanna Kulawik
Kimberly-Clark
Bartek Żadło
CSL
Karol Żygało
CSL
Artur Nienart
CSL
Marta Bartoszek
CSL
Paweł Jedrzejczak
CSL
Renata Piątkowska
CSL
Mieczysław Góralski
CSL
Laura Hołowacz/Norbert Langowski
CSL
CST COMET SHIPPING AND TRADING SP. Z O.O.
Eddy Gorris
Marcus Westdorf
Sven Kammim
Marco Carydis
Michał Kordowski
DHL EXPRESS (POLAND) SP. Z O.O.
155
Fednav Antwerp
Nh Chartering Bremen
Pool Carriers, Hamburg
Pool Carriers, Hamburg
Cst Comet Szczecin
Agata Murawska
Jacek Mamel
Tomasz Kruk
Arkadiusz Stasiak
Piotr Plizga Wojciech Murawski Zygmunt Fila Robert Adameczek Krzysztof Kowalski Sebastian Piorkowski Anna Zamozny Marcin Lesnianski Daniel Polomski Artur Szewczuk
Jakub Myslinski
Maglorzata Zytkowiak Dagmara Wilczko Piotr Chojnowski Gosc firmy DHL Express
Gosc firmy DHL Express
CTL KARGO SP. Z O.O.
78
CTL LOGISTICS SP. Z O.O.
Jacek Bieczek
Jakub Styczeń
Igor Jędrychowski
Izabela Biela
Michał Kotowicz
Anna Kotowicz
Aleksandra Jakubowska
Zbigniew Koszewski
Ludwik Palarz
Jan Szurek
138
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Logistics Sp. z o.o.
CTL Trans-Port Sp. z o.o.
DALTON SP. Z O.O.
79
Grzegorz Stanisławczyk
DAN SHIPPING AND TRADING CO. LTD.
14
175
DSV Air & Sea Sp. z o.o.
DSV Air & Sea Sp. z o.o.
DSV Air & Sea Sp. z o.o.
DSV Projects
DSV Air & Sea Sp. z o.o.
ECS EUROCARGO SP. Z O.O.
6
Stanisław Rodziewicz
Marian Kubacki Beate Wiecko Paweł Kosakowski Wojciech Kita Tomasz Bieluszewski Gerard Piekarski Karol Łuczaj Jarosław Geremek 176
DHL Global Forwarding Sp. z o.o.
DHL Global Forwarding Sp. z o.o.
DSV AIR & SEA SP. Z O.O.
Arkadiusz Mirek
Anna Wolańska-James
Monika Gozdawa-Nocoń
Grzegorz Samoć
Artur Simon
199, 200
DHL Express
DHL Express
DHL Express
DHL Express
DHL Express
DHL Express
Metabo Polska
Metabo Polska
Oticon Polska Production
Sonion Polska
Wilhelmsen Technical Solution
Wilhelmsen Technical Solution
Ultrak Security Systems
3Shape Poland
3Shape Poland
Noratel
Reederei Strahlmann
Beta Polska
DHL GLOBAL FORWARDING SP. Z O.O.
Monika Piotrowska
Dariusz Dziuk
98, 99
92
Kolprem
Kolprem
Lehnkering
ECS Eurocargo
ECS Eurocargo
ECS Eurocargo
ECS Eurocargo
ECS Eurocargo
ECS Eurocargo
15
ELEWATOR EWA SP. Z O.O.
129, 130
Goście i pracownicy
ENERGOPOL-SZCZECIN SA
Zbigniew Baranski
Mirosław Oller
Piotr Hinz
Henryk Kalka
Wojciech Czajko
Małgorzata Jaros Kaczmarek
Przemysław Marszałkowski
Wojciech Bartoszewski
Piotr Bartoszewski
Jan Kazimierczak
Andrzej Raubo
Roman Żurych
Tomasz Wiktorczyk
Tomasz Rybka
Marcin Konarzewski
Waldemar Konarzewski 167, 168
PRCIP
PRCIP
PRCIP
PRCIP
Hydrobudowa Gdańsk
Hydrobudowa Gdańsk
Hydrobudowa Gdańsk
Energopol Szczecin SA
Energopol Szczecin SA
Energopol Szczecin SA
Energopol Szczecin SA
Energopol Szczecin SA
Energopol Szczecin SA
Energopol Szczecin SA
Energopol Szczecin SA
Energopol Szczecin SA
EPA MARINE SP. Z O.O.
Marek Nestorowicz
Mariusz Urman
Seweryn Kłosowski
Dariusz Zieliński
Sławomir Dolny
Michał Przybylski
4
EPA Marine Sp. z o.o.
EPA Marine Sp. z o.o.
EPA Marine Sp. z o.o.
Polska Żegluga Morska POLSTEAM
KCC Sp. z o.o.
Euroafrica Services Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
EURO-CYNK SHIPYARD SP. Z O.O.
182
Stanisław Szuksztul
EUROAFRICA SHIPPING LINES LIMITED
FAIRPLAY POLSKA Sp. z o.o. & Co. Sp.k.
143, 144, 148, 149
164, 165
FAST BALTIC SP. Z O.O.
73
FAST TERMINALS SP. Z O.O.
73
16
FEDERAL COURIER SP. Z O.O.
Grzegorz Spławski
Robert Stankiewicz
Aldona Nizio
Iga Piwoni
Marek Bonter
Mariusz Olas
Janusz Majeran
Marek Matlegiewicz
Grażyna Bartczak
Łukasz Nowaczewski
Mirosław Bieliński
Bogdan Marciniak
Grzegorz Stankiewicz
Marcin Leśniański
Barbara Wielowińska
Katarzyna Stróżyńska
Jolanta Bilińska
Łukasz Włodarczak
Sławomir Landziński
Jakub Wojtczak
Łukasz Cwojdziński
Piotr Kowalski
Teresa Hołowko
Marcin Janikowski
Marek Gróbarczyk
Przemysław Tejkowski
Konrad Guldon
Michał Jurgiel
FIRMA USŁUGOWA MAWI MARCIN WIŚNIEWSKI
Marcin Wiśniewski
Jarosław Szabałowski
Jan Dziemaszkiewicz
Bartosz Ambrozik
Andrzej Olewski
Marek Wiśniewski
Zbigniew Wiśniewski
Paweł Nachaczewski
Konrad Kunicki
Agnieszka Sotomska
Daniel Ambrozik
Marek Rożyński
Piotr Hołubowicz
Artur Kamiński
Małgorzata Poniatowska
Tomasz Grygier
Adam Konopka
75, 76, 80
Fedex
Federal Courier
211, 212, 216, 217
F.U. MAWI
F.U. MAWI
F.U. MAWI
F.U.MAWI
F.U.MAWI
AgroW
AgroW
Gość firmy
Fertis Trans
Yara Poland Sp. z o.o.
Glencore Polska
DHG Warplon Polska Sp. z o.o.
Kamrol Sp. z o.o.
Kamrol Sp. z o.o.
Skovs Korn Polska
Diamant International Polska
Przedsiębiorstwo Handlowe All-Pol
17
Anna Semrau
Stefan Albrecht
Henry Gontarczyk
Renata Barczyk
Arkadiusz Rawiński
Wojciech Osak
Sebastian Wójcik
Paweł Marchewka
Maciej Banaszak
Robert Klorek
Jakub Cyrbus
Laurance M. Bahri
Wojciech Pacuła
Krzysztof Siekierka
Olaf Köckert
Dariusz Koszur
Dariusz Stępień
Ewa Kawecka
Beata Zajączkowska
Sylwia Kinzig
Michael Schiemann
Tim Jülicher
Gość firmy
HaGe Polska Sp. z o.o.
Metrac Handelsgesellschaft mbH
Metrac Handelsgesellschaft mbH
Gość firmy
Osadkowski – Raiffeisen Sp. z o.o.
PTHU Marbi S.C. Marzena Osak Wojciech Osak
ABK AGENTUR FUR GETREIDE UND FUTTERMITTEL GmbH
Hurtownia Rolnik
Hurtownia Rolnik
Blending Sp. z o.o.
Cefetra Polska Sp. z o.o.
Al-Samer Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Karpol
Calculus
Calculus
Port Handlowy Świnoujście sp. z o.o.
Daste
Gość firmy
Rainer Schwarz
Rainer Schwarz
Rainer Schwarz
Rainer Schwarz
FOSFAN SA
1 – 3
FRACHT FWO POLSKA SP. Z O.O.
157
Andrzej Bułka
Magdalena Arcichowska
Ilona Wierzchowska
GENFER HR SOLUTIONS SP. Z O.O.
171, 172, 178
194
GLC POLAND SP. Z O.O.
89
GLENCORE POLSKA SP. Z O.O.
18
GRYF STEVEDORING SP. Z O.O.
Glencore Polska Sp. z o.o.
Glencore Polska Sp. z o.o.
Glencore Polska Sp. z o.o.
205, 210
HAFEN HAMBURG MARKETING E.V. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
89
Maciej Brzozowski
HANDEL ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI WOJCIECH KRAKUS
Aneta Gęsikiewicz-Krakus
Wojciech Krakus
Michał Racki
Sylwia Matuszewska
Paweł Grośty
Małgorzata Horbowa
Grzegorz Krauza
Michał Józefowicz
HAPAG-LLOYD POLSKA SP. Z O.O.
Marta Andrzejewska
Radoslaw Andrzejewski
Dawid Graczyk
136
Handel Artykułami Przemysłowymi Łobez
Handel Artykułami Przemysłowymi Łobez
Ha Ge Polska Sp. z o.o.
Dalgety Agra POlska
Dalgety Agra POlska
Getreide AG Agro-Hnadel Sp. z o.o.
Osadkowski Raiffeisen Sp.z .o.o
Getreide AG Agro-Handel Sp.z o.o.
93
117
HLS EUROCUSTOMS24 e.K.
HLS EUROCUSTOMS24 e.K.
Kuehne+Nagel Polska
I.C.E. TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.
79
Tadeusz Klimczyk
Piotr Kulesza
Genfer HR Solutions Sp. z o.o.
Grzegorz Orczyk
Emila Spisacka
Agnieszka Szechniuk
Judyta Szuksztul
Glencore Polska Sp. z o.o.
Glencore Polska Sp. z o.o.
Glencore Polska Sp. z o.o.
Glencore Polska Sp. z o.o.
Glencore Polska Sp. z o.o.
Glencore Polska Sp. z o.o.
Glencore Polska Sp. z o.o.
HLS EUROCUSTOMS24 E.K.
GDYNIA BROKERS SP. Z O.O.
Marlena Szymanek
Tomasz Januszaniec
Mateusz Polak
Grzegorz Barczewski
Kornelia Dzienisz
Andrzej Nierzwicki
Daniel Wojdylo
Kinga Kozak
128
ICT SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
INDEPENDENT CLAIMS SURVEYORS POLSKA SP. Z O.O.
Piotr Mazur
Krzysztof Pawlik
207
80
Independent Claims Surveyors Polska
Independent Claims Surveyors Polska
19
INFRA-PORT SP. Z O.O.
63
KIL SP. Z O.O.
8
KONSBERG SHIPMEDICS SP. Z O.O.
7
IPSEN LOGISTICS SP. Z O.O.
118
J.S. HAMILTON POLAND LTD SP. Z O.O.
152
KOSIOR SHIPPING COMPaNY SP. Z O.O.
205
Maciej Kosior
Ewa Kosior-Karczewska
Paweł Starczewski
Anton Kozlov
JERZY RUCIŃSKI CONSULTING
JG-MARINE SP. Z O.O.
Pawel Bondarenko
Igor Vinogradov
Anatoliy Bilyk
Laurens W. Bleiji
Jean-Pierre Vanhooff
Anna Grudzińska
Jacek Goszczyński
Mariusz Łapiński
Ewa Andrukowicz
Aleksandra Groś
Bartłomiej Jaworski
Michał Kuryłłowicz
Dariusz Plażuk
191, 194
KREDYT BANK SA / MAKROREGION PN-Z MSP W SZCZECINIE
Yakor
Seames
ACES
ACES
Transport Claims Consultants Network cvba
ANAMARINE
JG – Marine Sp. z o.o.
JG – Marine Sp. z o.o.
JG – Marine Sp. z o.o.
JG – Marine Sp. z o.o.
JG – Marine Sp. z o.o.
JG – Marine Sp. z o.o.
JG – Marine Sp. z o.o.
KAMROL SP. Z O.O.
LEARTES SP. Z O.O.
126
20
Kancelaria Ubezpieczen Gospodarczych
CARL REHDER GMBH
CARL REHDER GMBH
CARL REHDER GMBH
CARL REHDER GMBH
CARL REHDER GMBH
CARL REHDER GMBH
CARL REHDER GMBH
GSM GmbH Hamburg
EWA EAST-WEST ASSEKURANZ AG
EWA EAST-WEST ASSEKURANZ AG
SKULD P&I CLUB,Oslo
ZELLER Ass Management Services GMBH
ZELLER Ass Management Services GMBH
EUROAFRICA
BALTRAMP SHIPPING
56
113
LINDE GAZ POLSKA SP. Z O.O.
70
MAGEMAR POLSKA SP. Z O.O.
157
MAREK CZERNIS KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
KANCELARIA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH ANDRZEJ HEBEL 194, 195
Andrzej Hebel
Wolfgang Schendel
Piotr Sakowski
Zaneta Mickeviciute
Ronald Heins
Florian Krampitz
Dieter Wilde
Claas Oelrichs
Rainer Ortmann
Yuri Zaplatin
Ivan Zaplatin
Ronny Larsen
Kapitan Wardetzki B.
Jurgen Odgaard
Dariusz Karaś
Gość
198
Kosior Shipping Company Sp. z o.o., Szczecin
Kosior Shipping Company Sp. z o.o., Szczecin
Arion Shipping Sp. z o.o., Gdynia
EMS Chartering, Leer
Paweł Mickiewicz
Andrzej Oryl
Krzysztof Wiszniewski
Radosław Włodarczyk
Maciej Grudziński
Piotr Gajlewicz
Dariusz Szymankiewicz
Artur Pomorski
Aleksander Błahy
Rafał Czyżyk
13
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
Marek Czernis Kancelaria Radcy Prawnego
MAREL-SERWIS MARIUSZ SAMBORSKI
MARINE TECHNICAL SERVICES MTS SP. Z O.O.
81
9
Ludomir Pawłowicz
Mariusz Bożejowski
Paweł Piwowarczyk
Wojciech Zadrag
Ed Mcally
Krzysztof Dąbrowski
Zbigniew Jasiński
21
Kurt Buchholz
MTS guest
MTS guest
Märka POLSKA SP. Z O.O.
Matthias Krispin
Piotr Pastuszak
Agnieszka Urbanowicz
Brunon Stasionis
Romuald Dziemieńczuk
Bogumił Wulf
Bernd Sauter
Zbigniew Konarowski
Wojciech Pacuła
215
Märka Polska Sp. z o.o.
Märka Polska Sp. z o.o.
Märka Polska Sp. z o.o.
Märka Polska Sp. z o.o.
Märka Polska Sp. z o.o.
Märka Polska Sp. z o.o.
Verbio AG.
Transrol
Karpol
MASTER SP. Z O.O.
14, 15
MTMG – MORSKI TERMINAL MASOWY GDYNIA SP. Z O.O.
Bogdan Buczko
Jan Gogulski
Witold Mierzejewski
Andrzej Grubalski
89
MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.
MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.
MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.
MTMG – Morski Terminal Masowy Gdynia Sp. z o.o.
Jacek Palusiak
Bartosz Dąbrowski
Eugeniusz Możejewski
Zbigniew Stypa
Andrzej Subocz
Jan Wisz
Jakub Markiewicz
Tomasz Piasecki
Waldemar Wenta
Łukasz Wenta
Gość Gość Gość Gość Bank Zachodni WBK SA
SDO Kancelaria Prawnicza sc
Akwen Service S.C.
OpenCapital Sp.J.
Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o.o
Stocznia Marynarki Wojennej SA
F.U.H Espadon
Bank Zachodni WBK SA
BALTIC ENGINEERING Spółka z o.o.
BALTIC ENGINEERING Spółka z o.o.
NORDKALK SP. Z O.O.
Mariusz Kudryński
Marcin Heliosz
Anders Lundgren
Conny Sundvig
TBN
153
Nordkalk Sp. z o.o.
Nordkalk Sp. z o.o.
Nordkalk AB
Citadel Shipping AB
NORDSPED SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
31, 32, 36, 37
Nordsped Sp. z o.s. sp. komandytowa i goście
NAUTIQUS SP. Z O.O.
Dominik Popiel
Paweł Chrostowski
Michał Jasek
Michał Ostant
Wojciech Smolec
5
NAVIGAR DENEKO-GARBIEŃ SP. JAWNA
Zbigniew Garbień
Tomasz Deneko
Jacek Galiszkiewicz
Wociech Motowilczuk
22
Grażyna Balcerak
Albert Schmielarz
101
162, 163
NET MARINE sp. z o.o.
NET MARINE sp. z o.o.
NET MARINE sp. z o.o.
NET MARINE sp. z o.o.
NET MARINE sp. z o.o.
NET MARINE sp. z o.o.
Stanisław Wittkowski
Sylwia Szymańska
Jerzy Zachara
Krzysztof Grzesiak
Daniel Stachiewicz
Adam Świtalski
Daniel Górecki
Piotr Pawłowski
Piotr Chajderowski
Wojciech Dziarmaga
Arnold Van Thull
Helmut Linnenburg
182
NTK Neutrales Transport Kontor Polska Sp. z o.o.
NTK Neutrales Transport GmbH
ODRATRANS SA
Navigar Deneko-Garbień Spółka Jawna
Navigar Deneko-Garbień Spółka Jawna
Navigar Deneko-Garbień Spółka Jawna
Ro-Ro Service Berlin GmbH
NET MARINE SP. Z O.O.
Przemysław Mańkowski
Janusz Góral
Mariusz Korban
Jarosław Pogoński
Przemysław Pietrzak
Zbigniew Wasiukiewiz
NTK NEUTRALES TRANSPORT KONTOR POLSKA SP. Z O.O.
Nautiqus Sp. z o.o.
Nautiqus Sp. z o.o.
Drop Sp. z o.o.
Drop Sp. z o.o.
Drop Sp. z o.o.
100, 101
Deutsche Binnenreederei AG
Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych
Śląskie Centrum Logistyki
Szczecińskie Kopalnie Surowców mineralnych
Odratrans SA
Odratrans SA
Odratrans SA
Odratrans SA
Odratrans SA
Węglokoks SA
Elbe Rijn Lloyd BV
Deutsche Binnenreederei AG
23
Plan sali
Hala Międzynarodowych Targów Szczecińskich
Szczecin, ul. Struga 6-8
2
3
4
5
51
89
6
7
8
9
10
52
53
54
55
VIP
90
91
92
11
12
13
14
15
56
57
58
59
60
94
95
16
17
18
19
20
61
62
63
64
98
21
22
23
24
25
65
66
67
68
69
26
27
28
29
30
70
71
72
73
74
S
T
Ó
£
B
A
N
K
I
E
T
O
W
Y
36
41
37
42
47
33
38
43
48
34
35
39
40
44
45
124
125
126
93
127
128
129
130
131
96
97
132
133
134
135
136
99
100
101
137
138
139
140
141
102
103
104
105
142
143
144
145
146
106
107
108
109
147
148
149
150
151
S
T
Ó
£
B
A
N
K
I
E
T
O
W
Y
75
80
85
76
81
86
77
82
87
78
83
79
84
110
114
118
88
111
115
119
S
T
Ó
£
B
A
N
K
I
E
T
O
W
Y
112
116
120
113
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
117
121
50
49
S
Z
A
T
N
I
A
46
32
123
W
C
B
A
R
W
E
J
Œ
C
I
E
A
S
A
L
A
T
A
N
E
C
Z
N
A
S
Z
A
T
N
I
A
S
C
H
O
D
Y
31
122
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
S
T
Ó
£
B
A
N
K
I
E
T
O
W
Y
ŻA
G
L
O
W
I
E
C
1
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
W
E
J
Œ
C
I
E
B
175
176
177
178
M
E
D
I
A
179
180
181
182
183
A
N
T
R
E
S
O
L
A
–
P
I
Ê
T
R
O
24
25
OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY OFICERÓW I MARYNARZY
91
Andrzej Bełza
Sławomir Skrobała
Robert Gołąb
Jarosław Pasławski
Gość
Gość
85
PAKO PIOTR WITKOWSKI
Michałowski Andrzej
OZZOiM
Czerniak Krzysztof
OZZOiM
Jarosławski Mariusz
OZZOiM
Przymęcka Agnieszka
OZZOiM
GośćOZZOiM
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE SP. Z O.O.
Jan Bobrek
Zofia Duda
Patrycja Kubisiak
Irena Herges
Cezary Krzysik
Anna Olejniczak
Maciej Greguła
Łukasz Olchowski
Łukasz Kuś
Monika Chudziak
Oktan Energy
Oktan Energy
Oktan Energy
Oktan Energy
Oktan Energy
Oktan Energy
Oktan Energy
Oktan Energy
Oktan Energy
Oktan Energy
OMEGAIR CARGO SP. Z O.O.
Artur Joński
Paweł Piłat
Hubert Jasiński
Witek Kłosiński
101
OMEGAir CARGO Sp. z o.o.
OMEGAir CARGO Sp. z o.o.
OMEGAir CARGO Sp. z o.o.
OMEGAir CARGO Sp. z o.o.
Osterstroms, Poland
Osterstroms, Poland
Osterstroms, Poland
Osterstroms, Poland
113
PARTNER STOCZNIA SP. Z O.O.
65
PAZIM SP. Z O.O.
26
Przemysław Janasik
Mirella Iwaniura
Marek Kujdyński
Tamara Puszkin-Dworska
Katarzyna Nietupska
Alina Posmyk
Michał Falkowski
Sławomir Kamiński
Zbigniew Popik
Marcin Zamaro
PAZIM Sp. z o.o.
PAZIM Sp. z o.o.
PAZIM Sp. z o.o.
PAZIM Sp. z o.o.
Bank Millennium SA
Bank PEKAO SA
Raiffeisen Bank Polska SA
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA SA
Marine-Medical-Services Sp. z o.o.
Bank Handlowy w Warszawie SA
PEKAES SA
ORLEN GAZ SP. Z O.O.
61, 62
OSADKOWSKI-CEBULSKI SP. Z O.O.
Wojciech Wojciechowski
Krzysztof Kolarz
Marta Chrzan
Łukasz Maciejewski
Michał Gajewski
Marta Grakowicz
Grzegorz Burak
Krystian Ogły
Arkadiusz Prymel
Robert Błądziński
OSTERSTROMS SP. Z O.O.
Krzysztof Pilarski
Johan Lantz
Adrianna Pasławska
Jerzy Ratajczak
26
125
Osadkowski SA
Osadkowski SA
Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.
Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.
Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
89
PEKAES SA
PEKAES SA
PHU CARBO OLIWER POTERUCHA
193
pracownicy i goście firmy
PHU KŁOS
132
PLF SHIPPING J.D. WALKÓW
204
POL-AGENT SP. Z O.O.
142
Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście SA
Osterstroms Logistics, Sweden
Osterstroms, Poland
Osterstroms, Poland
Jacek Kulesza Leopold Grzywnowicz POL-NAVE SUPPLY SERVICE
140, 145, 146, 150, 151
182
Marian Lisowski
27
POLCARGO – RZECZOZNAWSTWO I KONTROLA TOWARÓW SP. Z O.O.
W GDAŃSKU5
Sławomir Władyko
pracownicy
POLCARGO Sp. z o.o. w Gdańsku
POLCARGO Sp. z o.o. w Gdańsku
POLCARGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.
Karol Fabiańczyk
Teresa Monczka
Andrzej Zentor
Krzysztof Dominiak
Andrzej Cygan
Zbigniew Markiewicz
Sławomir Szeremeta
Joanna Panasewicz
133
Polcargo International Sp. z o.o.
Polcargo International Sp. z o.o.
Polcargo International Sp. z o.o.
Polcargo International Sp. z o.o.
Polcargo International Sp. z o.o.
Polcargo International Sp. z o.o.
Euroservice Sp. z o.o.
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE sp. z o.o.
POLSAD SP. Z O.O. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
126, 131
POLSIN OVERSEAS SHIPPING LTD SP. Z O.O.
Zbigniew Piotrowski
Mieczysław Swarcewicz
Andrzej Smejlis
Bartosz Smejlis
Jacek Włodarski
79
Ciech SA
Izba Celna Gdynia
Polsin Overseas Shipping Ltd Sopot
Polsin Overseas Shipping Ltd Sopot
Polsin Overseas Shipping Ltd Szczecin
POLSIN PRIVATE LTD PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE
79
Robert Adamczyk
POLSKA ŻEGLUGA BAŁTYCKA SA
Piotr Tomaszewski
Krzysztof Ducal
Roman Zagórski
Zbigniew Motyka
Piotr Redmerski
Aneta Wencel
Tomasz Lamparski
Renata Butyńska
Lucyna Regulska
Magdalena Kamińska
POLSKA ŻEGLUGA MORSKA P.P.
Paweł Szynkaruk
Elżbieta Marszałek
Jarosław Kostrubała
28
53
BZ WBK
Siemens
SEA COMMERCE
SEA COMMERCE
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
PŻB SA
12, 17 – 25, 29, 30
Polska Żegluga Morska
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Turystyczna
Polfracht Gdynia
Paweł Kowalski Jacek Dubiński
Mirosław Folta
Janusz Ziomek
Zdzisław Niewęgłowski
Sławomir Bałazy
Alicja Węgrzyn-Grześkowiak
Krzysztof Rodzoch
Dariusz Kordecki
Zofia Bąbczyńska-Jelonek
Prof. Czesława Christowa
Leszek Kłoda
Ireneusz Gowin
Przemysław Piech
Grzegorz Górski
Dariusz Osiak
Mohammed Azizi
Adrie Kuiper
Simon Spoelstra
Jacek Cygan
Andrzej Jaguś
Piotr Cichocki
Jarosław Berndt
Alexey Korzhov
Zbigniew Chrostowski
Piotr Garlak
Siegfried Segger
Lars Tessman
Igor Bryantsev
Dimitri Samoylov
Andrey Schepelevich
Norbert Zwikirsch
Ofer Hamm
Rami Raveh
Tobias Ancker
Jan Krogmann
Maciej Broniszewski
Piotr Zalewski
Seiichi Hashimoto
Kaname Sasaki
Anna Soszyńska Kalisiewicz
Marian Góralczyk
Maciej Kupliński
Adam Mrozicki
Marcin Dziewa
Krzysztof Muszyński
Tomasz Pietruszewski
Artur Witkowski
Andrzej Kuczyński
NSZZ Solidarność PŻM
ZZM PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
ŻP SA
ŻP SA
ŻP SA
Naftoport Sp. z o.o.
dziennikarz
Akademia Morska
PŻM
PŻM
PSC Cypr
Polsteam Marocco
Ambasada RP w Maroku
Lasry Maroc
Tata Steel
Tata Steel
Kaba Shipping
Gest
Polsteam NY
Polsteam Brokers Gdynia
Norvegian Shipbrokers
Polhansa
Polhansa
J.Mueller, Brake
J.Mueller, Brake
Azovbalt
BPC
BPC
GERMA
MARSHIP
MARSHIP
KNUDSEN & JORDAN
MONTAN
POLSTEAM FRACHTOWANIE
MITSUI
MITSUI
MITSUI
MITSUI
POLFRACHT
POLFRACHT
Z.Ch. „POLICE”
Polsteam UK
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
29
Zbigniew Janeczko
Albert Kubiś
Renata Żulpo
Dariusz Czajkowski
Caspar van Overklift
Bob Vogelzang Martijn van den Berg
Daniel Perrott
Robin Perkin
Maurice Wijmans
Michael de Visser
Karsten Sathre
Fanney Kristmannsdottir
Andrzej Ścisłowski
Robert de Virion
Wojciech Drzymała
Tomasz Baumgart
Mariusz Wiśniewski
Renata Pięta-Mintus
Eunika Usyk-Grzywnowicz
Bartłomiej Czajka
Andrzej Cieśliński
Renata Paszkiewicz
Bożena Sikorzyńska
Kasia Matelska
Agnieszka Malec
Izabela Kafar
Magdalena Trzcińska
Elżbieta Michalak
Aleksandra Wojciechowska
Monika Drozdek
Agata Gregoruk
Alicja Janasik
Żaneta Przybyłowska
Iwona Pieróg
John Murkett
Stein Wahl Sande
Ivor Goveas
Tomasz Tarkowski
Arkadiusz Szopieraj
Leszek Nierzwicki
Tadeusz Niszczota
Janusz Nahajowski
Krzysztof Szczepankowski
Sławomir Wasiukiewicz
Leszek Trachimowicz Bolesław Arabczyk Janusz Litwicki Piotr Nesterowicz 30
POLSTEAM FRACHTOWANIE
POLSTEAM FRACHTOWANIE
POLSTEAM FRACHTOWANIE
PŻM
ABN AMRO, Rotterdam
ABN AMRO, Rotterdam
ABN AMRO, Rotterdam
The Royal Bank of Scotland, London
The Royal Bank of Scotland, London
NIB Capital, The Hague
NIB Capital, The Hague
DnB NOR Bank ASA, Oslo
DnB NOR Bank ASA, Oslo
KPMG Audyt, Warszawa
KPMG Audyt, Warszawa
KPMG Audyt, Poznań
KPMG Audyt, Poznań
KPMG Audyt, Poznań
KPMG Tax, Poznań
Unity Line
KPMG, Londyn
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
AGIO
AGIO
Żegluga Polska
Unity Line
Britannia P&I
GARD P&I
GARD P&I
PZU SA
PZU SA
TUiR WARTA
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
PŻM
Bohdan Żywicki Andrzej Perz Grzegorz Wardzyński Krzysztof Juchniewicz Romuald Kowalski Andrzej Kaleciński Tomasz Onoszko Andrzej Józefiak Waldemar Majewski Jan Jankowski
Jacek Poturalski
Andrzej Goluch
Mieczysław Pohl
Piotr Białonoga
Anders Gustaffson Sverke
Hubert Weiher
Jacek Dorski
Jarosław Flont
Soeren Stielke
Achim Riesterer
Jens Turner
Piotr Żelasko
Qin Yan
Mr. Du Yongchao
Mr. Ji Fenghua
Mr. Li Wei
TBN
TBN
PŻM
PŻM
PŻM
Stocznia Remontowa NAUTA SA
Stocznia Remontowa NAUTA SA
Lloyd’s Register
Lloyd’s Register
Lloyd’s Register
Polski Rejestr Statków
Polski Rejestr Statków
Polski Rejestr Statków
REST – ZAS
ETMAL
ABS
DNV
Remontowa
Remontowa
Remontowa
Castrol Marine
Castrol Marine
Drew Marine
PŻM Chiny
Mingde Heavy Industry, Chiny
Mingde Heavy Industry, Chiny
Mingde Heavy Industry, Chiny
Mingde Heavy Industry, Chiny
POLSKIE LNG SA
54
POLSTEAM SHIPPING AGENCY SP. Z O.O.
PORATH GMBH CUSTOMS AGENTS
Adriana Konat-Miśkiewicz
Thorsten Porath 147
PORATH GMBH CUSTOMS AGENTS
PORATH GMBH CUSTOMS AGENTS
PORT HANDLOWY ŚWINOUJŚCIE SP. Z O.O.
Marek Kowalewski
Ioannis Fourkiotis
Grzegorz Sorn
Leszek Kuczyński
Artur Szczepaniak
Zbigniew Nowik
Zbigniew Pucek
27, 28
90, 94, 95
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.
Fundusz Mistral SA
Fundusz Mistral SA
DBSchenker Rail Polska SA
31
Paweł Pucek
Sabina Kwoczała
Aleksander Krupa
Paweł Sujka
Katarina Kepesova
Timmy West
Tomasz Mańka Marek Kowalski
Krzysztof Makać
Jerzy Domagała
Bogusława Brzozowska
Adam Andrzejewski
Violetta Hoffmann
Piotr Białek
Jacek Klimczak
Ludo de Nijs
Magdalena Borowiak
Juliusz Filoda
Julita Osadowska
Jerzy Pyclik
Marek Materka
Krzysztof Gałecki
Łukasz Przyszlak
PORT LOGICS CARGO AND CONTAINER SP. Z O.O.
Artur Helbig
Wojciech Piechowski
Monika Helbig
Małgorzata Milewska
Marek Milewski
Anna Myszyńska
Anna Ruszel-Pentoś
Artur Pujszo
Paweł Sitkowski
Błażej Wolak
Patrycja Lichosyt
Dorota Magdziarz
Tomasz Mioduszewski
Andrzej Ignatowicz
Jakub Chwaliński
Sławomir Matusiewicz
Arkadiusz Torbicki
Filip Suda
Robert Skuczyński
Gość
32
Port-ŻEGLUGA SZCZECIŃSKA SP. Z O.O.
DBSchenker Rail Polska SA
ArcelorMittal Polska SA
ArcelorMittal Polska SA
Urząd Miasta Świnoujście
USSteel Kosice s.r.o.
USSteel Kosice s.r.o.
Węglokoks SA
Inter Balt Sp. z o.o.
Inter Balt Sp. z o.o.
Inter Balt Sp. z o.o.
Polski Koks SA
Energo-Utech SA
Pekao SA
Pekao SA
Port Północny Sp. z o.o.
Port Północny Sp. z o.o.
Port Północny Sp. z o.o.
Kapitanat Portu Świnoujście
Kapitanat Portu Świnoujście
Szczecin Pilot
PKP Cargo SA
Oldendorf
Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.
Adam Lipko
Waldemar Bucki
Sławomir Nowicki
Dariusz Słaboszewski
Teunis van der Stelt
Wilco Gebuijs
Sylwia Marszałek
gość
POSEIDON FRACHTCONTOR JUNGE SP. Z O.O.
158, 159
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Port Logics Cargo and Container Sp. z o.o.
Hanjin Shipping Poland, Gdynia
Hanjin Logistics Europe B.V. Sp. z o.o., Oddział w Polsce
Hapag-Lloyd Polska, Gdynia
Yusen Logistics (Polska) Sp. z o.o.
Maritime Freight Poland Sp. z o.o.
Solid Logistics Sp. z o.o., Poznań
Solid Logistics Sp. z o.o. Poznań
Solid Logistics Sp. z o.o., Gdynia
Kuehne+Nagel Sp. z o.o.
Schenker Sp. z o.o., Gdynia
96
Port-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Port-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Port-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
Per AArsleff A/S Dania
Boskalis International bv Holandia
Per AArsleff A/S Dania
Port-Żegluga Szczecińska Sp. z o.o.
86 – 88
German Michno
Andrey Wiszniewskij
Thorsten Busch
Peter Roehricht
Laurent Senet Larson
Falk Ohlig
Dietmar Velke
Krzysztof Laskowski
Anna Rudnicka-Bartkowiak
Michał Kupczyk
Wojciech Jaskuła
Krzysztof Suchorz
Daniel Opas
Tomasz Reterski
Tomasz Janowicz
Czesław Mitan
Radek Dębowczyk
Bogusław Sobczyk
Piotr Samulski
Agnieszka Rość
Aneta Ładzikowska
Andrzej Wieczorek
Tomasz Zabielski
Karolina Gałecka
Maciej Pajkert
Piotr Biesaga
Piotr Rodzoch
Paweł Lech
Marek Knobloch
Michał Glugla
PPH ZAPOL
Mirosław Sobczyk
Tomasz Walburg
56
PPH ZAPOL
PPH ZAPOL
33
PRIMA TRANSPORT IMPORT-EXPORT
33
PROAUTO SP. Z O.O.
181
PROFI OIL SP. Z O.O.
181
Monika Cześnik
Zbigniew Tragarz
Piotr Solka
Wojciech Uscki
56
PPU PORT RYBACKI GRYF SP. Z O.O.
PTS SP. Z O.O.
Leszek Rychter
PTS guest
PTS guest
PTS guest
PTS guest
34
68
Stowarzyszenie Importerów Ryb
Morska Agencja Szczecin
Morska Agencja Szczecin
Cargo Service Szczecin
PPU „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.
PPU „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.
PPU „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNE TRADE TRANS SP. Z O.O.
Zbigniew Janicki
Witold Bawor
Grzegorz Fingas
Andrzej Górnikiewicz
Mirosław Mrówczyński
156
REAL LOGISTICS
REAL LOGISTICS
Promare Sp. z o.o.
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-PRODUKCYJNE ENAMOR SP. Z O.O.114
Stanisław Mroziński
Lech Turkowski
Bogdan Kowalczyk
Robert Dokurno
Zbigniew Antonowicz
Marek Kaleta
Piotr Ilnicki
gość
gość
gość
156
Raben Sea & Air sp. z o.o.
Raben Sea & Air sp. z o.o.
REAL LOGISTICS
Paweł Moskała
Piotr Szutka
176
PUH WIEŻOWIEC Sp.J.
PUH WIEŻOWIEC Sp.J.
gość
RABEN SEA & AIR SP. Z O.O.
Sebastian Szlegel
Szymon Bąbelek
PROMARE SP. Z O.O.
Władysław Jaszowski
PUH WIEŻOWIEC E.J.M.T. LEŚNIAK SP. JAWNA
Tomasz Leśniak
Paweł Bondarczuk
Tomasz Szymański
RENTRANS CARGO SP. Z O.O.
102 – 104, 183
Goście i pracownicy
RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION Sp. z o.o.
102 – 104, 183
Goście i pracownicy
RHENUS PORT LOGISTICS SP. Z O.O.
106 – 109
Goście i pracownicy
ROHLIG SUUS LOGISTICS SA
111, 112
PS Trade Trans
PKP Cargo
PKP Cargo International
PS Trade Trans
PS Trade Trans
10
Andrzej Kozłowski
Tomasz Skrzymowski
Dawid Witkowski
Bogus Strogolewski
Michał Szynkiewicz
Ewa Przylucka
Agnieszka Ciepka
Iwetta Drewko-Bienkowska
Marcin Grzelak
Piotr Torbe
Kamila Stasik
Anetta Bidzińska
Monika Majdra
RUBO-STYL SP. Z O.O.
105, 109
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
ROHLIG SUUS Logistics SA
156
35
RW TECHNIK SP. Z O.O.
110
SAFE SHIPPING SP. Z O.O.
Paweł Schwermer
Mariusz Łagód
Jakub Lewandowski
SCANA ZAMECH SP. Z O.O.
Maciej Nowak
Grzegorz Pabian
Witold Ciesielski
Paweł Borzym
Michał Gellert
Ryszard Krajewski
Jacek Ozdoba
Andrzej Pastuszczak
Tomasz Pawluczenko
Mieczysław Szczęść
36
170
153
77
Scana Zamech
Scana Zamech
ABB
Polska Żegluga Morska
Polska Żegluga Morska
Polska Żegluga Morska
Euroafrica
Polska Żegluga Morska
Polska Żegluga Morska
Unity Line
SCHENKER SP. Z O.O.
Piotr Kozłowski
Katarzyna Pedersen
Ryszard Żmijewski
Paweł Skwarło
Sebastian Wróbel
TBN
TBN
TBN
TBN
TBN
SELECT ENERGY SP. Z O.O.
Adam Niedbalski
Wojciech Szafałowicz
Mirosław Fiedorczuk
Adam Jędrzejczyk
Wojciech Jański
Krzysztof Bobryk
Michael Wulff
Janusz Just
Marek Głowacki
Harry von Stryk
Saybolt Poland
Saybolt Poland
Saybolt Poland
SCAN SHIPPING POL SP. Z O.O.
38
ORLEN PetroCentrum
ORLEN PetroCentrum
PKN ORLEN
TanQuid
Petrol
PHU Bobryk
Select Energy
Select Energy
Select Energy
SET Select Energy
SHIP-TRANS-TOURIST CONSULTING SP.J. A.MAŁDYK
10
Halina Iwińska
Adam Małdyk
Alicja Rompca
Kazimierz Pastwa
Bart Hoogerbrugge
SHIPCO TRANSPORT SP. Z O.O.
Jerzy Drożdż
Anna Szulfer
Magdalena Szczepara
Wojciech Pestka
97
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
SCHENKER SP. Z O.O.
206
121
Safe Shipping Sp. z o.o.
Safe Shipping Sp. z o.o.
Safe Shipping Sp. z o.o.
SAYBOLT pOLAND
Witold Kunde
Krzysztof Górski
Mirella Kuźmitowicz
+ goście
SEA LAND AIR S.C.
SHIPCONTROL SP. Z O.O.
Piotr Obszarski
132
Shipco Transport
Shipco Transport
Shipco Transport
Shipco Transport
6
SHIPCONTROL Sp. z o.o.
SMART SP. Z O.O.
SMS MARITIME SERVICES SP. Z O.O.
177
71, 72
Renata Sikorova
Tomasz Omyla
Bertus Boere
Leo Sinon
Murray Gorodensky
Chris Hibbert
Arjan Vermaas
Sander Menten
Lodewijk Bloom
Nina Hjellestad
37
Lasse Selvik
Grzegorz Wojciechowski
Andrzej Czajka
Krzysztof Szynkowski
Paweł Wożniak
Piotr Niedośmiałek
Stefan Olszewski
Mariusz Gładysz
Zbigniew Kowalczyk
Cezary Odkała
Piotr Ulatowski
Agnieszka Dymek
Piotr Jarmarczyk
Adam Melewski
Mariusz Czechowski
Łukasz Kraszewski
STABOS SP. Z O.O.
SOREN TRANS SP. Z O.O.
Dorota Chwieduk
Ewa Krawiec
Arctik Paper
Polbruk
Zakłady Chemiczne Police
Homatrans
Dancook
Dancook
182
Soren Trans
Soren Trans
SPEDMAN GLOBAL LOGISTICS SP. Z O.O.
(DAWNIEJ: SCAN CONSULT SP. Z O.O.)
121
Maciej Wojniusz
Anita Pawłowska-Jamroz
Jacek Okulski
Monika Todorow
SPEDRAPID SP. Z O.O.
201, 202
SPEDYCJA POLSKA SPEDCONT SP. Z O.O.
79
Łukasz Senczyszyn
Jarosław Senczyszyn
Sylwia Buraczewska Joanna Mindziak
Tomasz Sikorski Piotr Zychowicz
198
Stabos Sp. z o.o.
Stabos Sp. z o.o.
Stabos Sp. z o.o.
Stabos Sp. z o.o.
Stabos Sp. z o.o.
ING Bank Śląski SA
STOWARZYSZENIE GRUPA MORSKA – CAŁA NAPRZÓD
Zdzisław Merchelski
Wojciech Osuch
Andrzej Szczodry
Piotr Kośmider
gość
91
Stow. GM-CN
Port – Serwis sp. z o.o.
Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński
Fort Anioła
SVS-MARINUS176
Robert Kęsicki
Andrzej Kęsicki
Sławomir Knap
SZCZECIŃSKA CENTRALA NASIENNA GR. PRUSINOWO SP. Z O.O.
SPÓŁKA WODNA MIĘDZYODRZE
52
Piotr Wit
Adam Szymański
Wiktor Motus
Magdalena Wozniak
Michał Przepiera
Maciej Deneko
Sławomir Mielnik
Eryk Grykień
38
SPRINT TRANSPORT
Sp. komandytowa
SPRINT TRANSPORT
Sp. komandytowa
SPRINT TRANSPORT
Sp. komandytowa
SPRINT TRANSPORT
Sp. komandytowa
Deneko-Grosicki Sp. z o.o.
Deneko-Grosicki Sp. z o.o.
132
Szczecińska Centrala Nasienna GR Prusinowo Sp. z o.o.
Szczecińska Centrala Nasienna GR Prusinowo Sp. z o.o.
SZCZECIŃSKA STOCZNIA REMONTOWA GRYFIA SA
Patryk Michalak
gość
gość
SPRINT TRANSPORT DENEKO-GROSICKI SP. Z O.O.
SP. KOMANDYTOWA203
Marcin Grosicki
Krzysztof Stępka
Marcin Grzelak
56
Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia SA
TEAM LINES POLSKA SP. Z O.O.
93
TEU-TRANS ARTUR BIERSZACKI
113
TIRSPED SP. Z O.O.
121
Deneko-Grosicki Sp. z o.o.
Deneko-Grosicki Sp. z o.o.
39
TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O.
119
Katarzyna Raczkowska
Gabriela Spletsteser
Piotr Puch
Izabela Słupska
Edyta Sybidło
UNI-LOGISTICS SP. Z O.O.
81
UNIBALTIC SP. Z O.O.
41 – 50
UNIBALTIC i goście
UNIFEEDER A/S SA ODDZIAŁ W POLSCE
TRANS BALTIC SPÓŁKA CYWILNA
TRANS-MARINE
SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I AGENCJA CELNA SP. Z O.O.
TRANSINTRA SHIPPING AND FORWARDING SP. Z O.O.
Pawel Patyk
Steen Gundertofte
Ms Jessica Iacono
Werner Henzel
Ms Anna Goraj
Daniel Kubat
Niels Hankiewicz
Maciej Drewnicki
Małgorzata Buda
Agnieszka Kędzierska
Przemysław Przybyliński
Michał Małochleb
Sandra Kuhne
TSM GERMANY GMBH
208, 209
127
154, 155
Barlinek Inwestycje SA
CST Comet Bremen
Corus USA
Ed-Line Berlin
Ed-Line Berlin
INT Transport Barlinek
Nh Chartering Bremen
Transbode
Transintra Szczecin
Transintra Szczecin
Transintra Szczecin
Cst Comet Gdynia
Transintra Bremen
160
Unifeeder Poland
Unifeeder Germany
Unifeeder Poland
Unifeeder Germany
Unifeeder Poland
Unifeeder Germany
Unifeeder Poland
Unifeeder Poland
Unifeeder Poland
Unifeeder Poland
UNIMOT EXPRESS SP. Z O.O.
182
Grzegorz Urban
UNITY LINE SP. Z O.O.
120
Agnieszka Oezbek
Tomasz Nawrocki
Marek Makowski
TUIR WARTA SA
51
Rafał Stankiewicz
Ewa Beata Basiak
Piotr Molenda
Janusz Chmielewski
Marek Łepik
Marek Lewandowski
Adam Musioł Grażyna Baron
Maria Radwańska
Julita Szydłowska
TUiR WARTA SA
TUiR WARTA SA
TUiR WARTA SA
TUiR WARTA SA
Przedstawicielstwo Morskie TUiR WARTA SA w Gdyni
Przedstawicielstwo Morskie TUiR WARTA SA w Gdyni
Makroregion Północny TUiR WARTA SA
Przedstawicielstwo Morskie TUiR WARTA SA w Szczecinie
Przedstawicielstwo Morskie TUiR WARTA SA w Szczecinie
Przedstawicielstwo Morskie TUiR WARTA SA w Szczecinie
40
Michał Wykowski
Kai Heissner
Łukasz Binaś
Timm Ulrich Niebergall
Michał Durzyński
Egmont Piepiorka
Michał Florek
Piotr Frąckowiak
Izabela Fryderyk
Michał Salamon
Jarosław Kotarski
Paweł Wojdalski
Maciej Komorzycki
Eunika Usyk
Renata Szymańska-Laskowska
Zbigniew Skarul
Krzysztof Gajewski
Tommy Halen
Ewa Leszczyńska
Przemysław Piech
Arkadiusz Skierkowski
11
Unity Line Sp. z o.o.
Unity Line Sp. z o.o.
Unity Line Sp. z o.o.
Unity Line Sp. z o.o.
Agio Sp. z o.o.
Agencja Reklamowa „Oskar Wegner”
Prima Serwis Sp. z o.o.
Port Trelleborg
Unity Line Sp. z o.o.
Cyfadaco
Unity Line A.B.
UPS POLSKA SP. Z O.O.
Marek Głąbowski
Norbert Niemczuk
Tomasz Badocha
Andreas Pavlou
120
UPS Polska sp. z o.o.
UPS Polska sp. z o.o.
UPS Polska sp. z o.o.
UPS Polska sp. z o.o.
UPS SCS (POLSKA) SP. Z O.O.
120
URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
55
41
VANGUARD LOGISTICS SERVICES (POLAND) SP. Z O.O.
6
Jacek Bilewski
Kasper Krog
VECTOR GLOBAL LOGISTICS SP. Z O.O.
Izabela Walczak
178
Vector Global Logistics Sp. z o.o.
VETRO PORT & SHIPPING SERVICES
141
WARTSILA POLSKA SP. Z O.O.
169
Wojciech Włodarczak
Ryszard Rewieński
Jerzy Cegła
Franciszek Magnowski
Beata Urbańska-Dziura
Jacek Denisewicz
Arkadiusz Goj
Rudolf Wettstein
Wartsila Polska
Wartsila Polska
Wartsila Polska
Wartsila Polska
Wartsila Polska
Wartsila Polska
Wärtsilä Switzerland
Wärtsilä Switzerland
Pierre Pages
Bartłomiej Pachis Piotr Trojanowski Elżbieta Wąsowicz-Zaborek Krzysztof Krauze Stanisław Lipiński Henryk Salmonowicz Jarosław Siergiej Paweł Adamarek Władysław Lisewski Maciej Trzeciak
Violetta Terelak Hubert Binerowski Krzysztof Sadowski Krzysztof Kamiński Elewator Ewa Sp. z o.o.
Polskie Terminale SA
Terminal Promowy Swinoujście Sp. z o.o.
Rada Nadzorcza ZMPSiŚ SA
Rada Nadzorcza ZMPSiŚ SA
Rada Nadzorcza ZMPSiŚ SA
Rada Nadzorcza ZMPSiŚ SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA
ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE SP. Z O.O.
WILHELMSEN SHIPS SERVICE POLSKA
ZEPLIN GMBH TECHNISCHE SCHIFFSAUSRUTUNGEN
ZWIĄZEK MIAST I GMIN MORSKICH
ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE SA
42
110
119
ZAKŁAD USŁUG ŻEGLUGOWYCH SP. Z O.O.
Olgierd Geblewicz Marcin Zydorowicz Piotr Krzystek Janusz Żmurkiewicz
Jerzy Sieńko Rafał Wiechecki Sławomir Madura Wojciech Drop Bogusław Trzciński
Manfred Michel
Anna Nowaczek
57
34, 35, 39, 40
WILLIS POLSKA SA
Sławomir Nitras Stanisław Gawłowski
Mikołaj Budzanowski Dorota Lost-Siemińska
56
Ryszard Strzyżewicz
Ryszard Mazur
64
58 – 60
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa
Dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Żeglugi
Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
Wojewoda Zachodniopomorski
Prezydent Miasta Szczecin
Prezydent Miasta Świnoujście
Radny Miasta Szczecin
Kancelaria Adwokacka
Gaz-System SA
Gaz-System SA
Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.
DB Port Szczecin Sp. z o.o.
DB Port Szczecin Sp. z o.o.
52
Andrzej Bojanowski
Piotr Jania
Beniamin Chochulski
Grzegorz Walczukiewicz
Andrzej Kapuściński
ZWIĄZEK ZAWODOWY KAPITANÓW I OFICERÓW
Jerzy Lipiński
89
Związek Zawodowy Kapitanów i Oficerów
ŻEGLUGA POLSKA SA
16
Żegluga Szczecińska sp. z o.o.
96
43
Menu
Przystawka zimna podana na stołach
• Filet śledzia ze słodkim sosem chili
BUFET
Dania zimne
• Pieczywo i masło
• Tatar ze śledzia z sałatami
• Śledzie w sosie curry
• Śledzie w sosie pomidorowym
• Śledzie z warzywami
• Śledzie po łowicku
• Śledzie po żydowsku
• Śledzie po kaszubsku
• Śledzie rollmopsy
• Wybór wędzonych ryb bałtyckich
• Łosoś gotowany w całości
• Krewetki w sosie koktajlowym
• Łosoś wędzony
• Smalec
• Ogóreczki kiszone
• Marynaty i grzybki
• Pieczona karkówka z sosem czosnkowym
• Pasztet z cebulką prażoną
• Marynowany boczek z sosem malinowym
• Schab ze śliwką z sosem brzoskwiniowym
• Wołowina z sosem jogurtowym
• Stojak z polskimi wędlinami
• Sałatka nicejska
• Sałatka carska
• Sałatka z kalafiora
• Sałatka z makaronem, pomidorami i serem mozarella
• Sałatka meksykańska z szynką i serem
• Sałatka ziemniaczana
• Sałatka z brokuł
• Sałatka śródziemnomorska
• Sałatka z wędzonym kurczakiem
• Sałatka grecka
Dania ciepłe
• Fileciki z łososia z sosem kaparowym
• Fileciki z dorsza w sosie musztardowym
• Dramsztyki z kurczaka z sosem barbecue
• Wieprzowina w sosie grzybowym
• Duet pierogów
• Schab picata z pieczarkami
• Mix warzyw
• Ziemniaki pieczone
• Ryż z warzywami
Bufet deserowy
• Sernik krakowski
• Jabłecznik
• Torcik makowy
• Torcik czekoladowy
• Torcik orzechowy
• Świeże owoce
NAPOJE
• Kawa i herbata bez ograniczeń – na bufecie
• Woda mineralna gazowana i niegazowana oraz sok
pomarańczowy i grapefruitowy bez ograniczeń
– na stołach
Zupy
• Zupa pomidorowa krem
• Zupa borowikowa krem
44
45
Menu – alkohole
Karta win
Cennik alkoholi i napojów bezalkoholowych
zamawianych w barze
Wódka
Gorzka Żołądkowa
Żubrówka
Chopin
4 cl 8 zł
4 cl 8 zł
4 cl 8 zł
0,5 l 50 zł
0,5 l 50 zł
0,5 l 80 zł
Whisky
Grant’s
4 cl 10 zł
Chivas Regal 12YO
4 cl 15 zł
Johnnie Walker Black
0,7 l 95 zł
0,7 l 160 zł
0,7 l 170 zł
Cognac
Hennessy V.S.
4 cl 15 zł
Remy Martin V.S.O.P.
4 cl 20 zł
Finsbury Gin
4 cl 10 zł
Rum Bacardi
4 cl 10 zł
Campari
4 cl 10 zł
Martini Bianco
6 cl 10 zł
Tequila Sierra Silver
4 cl 10 zł
Champagne Moët & Chandon Brut
0,7 l 160 zł
0,7 l 190 zł
0,7 l 95 zł
0,7 l 95 zł
0,7 l 95 zł
1 l 95 zł
0,7 l 95 zł
0,75 l 220 zł
Drinki
Wódka-Cola, Wódka-sok
Chopin-Cola, Chopin-sok
Whisky-Cola
Gin-Tonic
Rum-Cola
Campari-Orange
Koktajle
Piwo
Carlsberg
Bosman
10 zł
12 zł
12 zł
12 zł
12 zł
12 zł
15 zł
butelka 0,75 l
Gardenos Rioja Tinto
wytrawne – Hiszpania
45 zł
Casa De La Ermita
wytrawne – Hiszpania
65 zł
Chianti Montespertoli
wytrawne – Włochy
65 zł
Val Conde Dulce Crianza
półsłodkie – Hiszpania
70 zł
Chateau Glanet Bordeaux Superieur
wytrawne – Francja
80 zł
Wina białe
butelka 0,75 l
Gardenos Rioja Blanco
wytrawne – Hiszpania
45 zł
Chardonnay Classico
wytrawne – Włochy
50 zł
Riesling Math.Jos.Mosel
wytrawne – Niemcy
60 zł
Verduzzo Veneto
półsłodkie – Włochy
65 zł
Prosecco Valdobbiadene Spumante Brut
musujące – Włochy
120 zł
0,3 l 7 zł
0,5 l 7 zł
Napoje bezalkoholowe
Soki
0,25 l 5 zł
Coca Cola, Fanta, Sprite, Tonic 0,25 l 5 zł
Red Bull
0,25 l 10 zł
46
Wina czerwone
1 l
1 l
10 zł
10 zł
47
Obsługę gastronomiczną
podczas HERRING SZCZECIN 2011
przygotował dla Państwa
Hotel Radisson Blu, Szczecin
Kompozycję kwiatową
przygotowała
kwiaciarnia FLOWER
48
Grupa Osadkowski
– współpraca na każdym polu
• środki do produkcji rolnej dla gospodarstw rolnych,
firm handlowych oraz przemysłu przetwórczego
m.in.: środki ochrony roślin, nawozy, nasiona
• skup, kontraktacja i sprzedaż płodów rolnych
• serwis i szeroka oferta maszyn rolniczych
• pomoc w uzyskiwaniu zwrotów kosztów inwestycji
z funduszy pomocowych UE
• usługi finansowe (kredyty, leasing, raty)
oraz ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych
• szkolenia i doradztwo rolnicze oraz ekonomiczne
Osadkowski SA
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o.
Osadkowski Raiffeisen Sp. z o.o.
56-420 Bierutów, ul. Kolejowa 6
59-220 Legnica, ul. Nasienna 6
62-300 Września, Obłaczkowo 144 a
tel. 071 314 64 54, faks 071 314 64 65
tel. 076 850 61 49, faks 076 850 71 49
tel. 061 438 00 00
www.osadkowski.com.pl
www.osadkowski-cebulski.pl
www.osadkowski-raiffeisen.pl
Rauma
Kotk
Oslo
Gavle
Moss
Helsinki
Brevik
Stockholm
Larvik
Kristiansand
Grangemouth
Frederikstad
Gothenburg
Halmstad
South Shields
Aarhus
Helsingborg
Teesport
Immingham
Malmoe
Fredericia
Klaipeda
Copenhagen
Kaliningrad
Gdynia
FELIXSTOWE
ZEEBRUGGE
Gdansk
Szczecin
HAMBURG
BREMERHAVEN
ROTTERDAM
ANTWERP
OUR UK SERVICES
We offer four loops connecting the UK with the continental
European hub ports Rotterdam and Hamburg as well as Gdynia
and Gdansk through a fixed weekly schedule.
For more information visit www.unifeeder.com or www.imcl.com.pl
Obsługa celna – zadanie dla ekspertów
Hamburg • Frankfurt nad Menem • Bremerhaven
AEO
CERTIFIED RELIABILITY
& COMPLIANCE
NO. DE AEOF 100111
Odprawy fiskalne
Niemcy, Holandia, Belgia
Zarządzanie formalnościami
celnymi we frachcie
morskim, lotniczym, kolejowym
Szybka i niezawodna
realizacja zleceń
z certyfikatem AEO
Kompetentna i uprzejma
porada