the PDF file - St John`s RC Church, Perth

Transcription

the PDF file - St John`s RC Church, Perth
St John the Baptist's, Perth
SUNDAY MASS in St JOHN’S
6.30pm (Saturday Vigil)
& on Sunday
9am, 11am, 6.30pm
WEEKDAYS
Monday-Saturday
at 10am, Tuesday 7pm
MSZA ŚW.
PO POLSKU
Niedziela 5pm
Pojednania 4.15pm
RECONCILIATION
in St John’s
Saturday
5-6pm
Priests: Very Rev. Martin Canon Drysdale STL VG, St John’s Presbytery, 20 Melville Street, Perth, PH1 5PY (01738 622241)
Rev. Bogdan Palka SDS 16 Melville Street Perth PH1 5PY (01738 564182)
Permanent Deacon: Rev. Len Moir (01738 451677)
4th Sunday of Lent
Year C
6th March 2016
THE PRODIGALS’ VICTIMS
But we had to celebrate and rejoice! This brother of yours was dead, and has come back to life.
He was lost, and is found.” —Luke 15:32
f someone raped and to come to the celebramurdered your daugh- tion. However, those who
ter and then repented, see themselves as victimwould you attend the par- ized, rather than prodigal,
ty given by God in honor naturally don’t feel like
of the repentant rapist- going to the party.
murderer? If you are a
Only by accepting
normal human being, you God’s grace to forgive the
would grow “angry at this prodigals will the victims
and would not go in” (Lk be able to come to the
15:28).
party. There they may reBy God’s grace, there alize that the prodigals are
are many repentant rap- victims and the victims
ists, murderers, blas- prodigals. There they will
phemers, persecutors, and see even more clearly not
men and women formerly only the horror of sin but
filled with arrogance (see also the miraculous glory
1 Tm 1:13). God the Fa- of repentance and forther is constantly throw- giveness. There they will
ing parties for all His re- see the Victim Who is not
turned prodigal children, a prodigal. There they
and He invites all their will see God.
victims and their families
I
For this Sunday’s Mass
Entrance Antiphon
Rejoice, Jerusalem,
and all who love her.
Be joyful,
all who were in mourning;
exult and be satisfied
at her consoling breast.
Responsorial Psalm
Taste and see that the Lord is good.
Gospel Acclamation
I will leave this place
and go to my father and say:
‘Father, I have sinned
against heaven and against you.’
Diocese of Dunkeld - Scottish Charity No. SC001810
Stations of the
Cross
every Monday
during Lent at 6.30pm
preceded by
Exposition of the
Blessed
Sacrament
for those who wish to pray
from 5.30pm - 6.30pm
@StJohnRCPerth
Welcome
to all
our
visitors
Teas after
the 11am
Mass on Sunday
and 10am Mass
on Tuesdays
Priests for
Scotland
A LIFE
WORTH
LIVING
Prayers
Please pray for the
repose of the souls of
Ronald Rattray, Robert Farrell, John Brennan, Stephen Methven, Ronald Martin
Porter,
Lizzie
and
Thomas Pearson, Stephanie McAuliffe, Elżbieta
Domaszczyńska, Joseph
Collier, Eileen Loughran
and Brigid McCole and
the souls of all the faithful departed.
May their souls and
the souls of all the faithful departed rest in
peace. Amen.
www.dunkelddiocese.org.uk
NIEDZIELNA REFLEKSJA NAD SŁOWEM BOŻYM ...
O Bogu – Ojcu, który ciągle w nas wierzy
Dzisiejsza, IV niedziela Wielkiego Postu w
liturgii Kościoła nosi
nazwę Laetare – Radujmy się. Kładzie ona akcent ma paschalną radość
i nadzieję. Św. Łukasz
jest ewangelistą miłości
miłosiernej i mesjańskiej
radości. Jego piętnasty
rozdział z dzisiejszej
Ewangelii to prawdziwa
„ewangeliczna perła” i
„ewangelia w Ewangelii”.
To niezapomniany fragment Pisma św., w którym
dobroć Boga zastała
przedstawiona
przez
analogię do współczucia i
czułości ziemskiego ojca.
Łukaszowa przypowieść
jest jakby dramatem w
dwóch aktach. Pierwszy
mówi o nędzy człowieka.
W naszym przypadku
– o odejściu młodszego
syna i o egoistycznej
małostkowości starszego.
Akt drugi przedstawia
hojne i bezgraniczne
miłosierdzie Boga, który
przebacza
młodszemu
i jest wyrozumiały dla
starszego. Ukazuje Boga,
który ciągle w nas wierzy
i nie zraża się naszymi
upadkami. Dobry Bóg
– Łukaszowy Ojciec
wychodzi na rozstaje nie
tylko w poszukiwaniu marnotrawnego – młodszego
syna, ale wychodzi także
po starszego (Łk 15,28),
choć ten nawet nie chce z
nim rozmawiać. Znakomity włoski biblista i teolog
kardynał Maria Martini
pisze: „Najbardziej uderza w tym opowiadaniu
jego osobowy charakter. Problemem nie jest
to, co syn marnotrawny
uczynił, że przepuścił
pieniądze, ani to, jak żył
w kraju, do którego się
udał. Nie podaje się spisu
jego grzechów. Najistotniejsze jest to, że syn źle
postąpił wobec ojca, że
więzy pomiędzy synem
i ojcem zostały zniszczone przez brak zaufania,
ponieważ syn uwierzył,
że lepiej mu będzie poza
domem. Więzi między
ojcem i synem zostają przywrócone dzięki odbu-
dowaniu zaufania. Grzech
jawi się tutaj w najbardziej
osobowym
aspekcie:
człowiek został powołany
do zawierzenia Bogu,
Bogu jako Ojcu; przez
brak zaufania człowiek
zerwał ten związek. Całe
opowiadanie jest pod
znakiem końcowej uczty
radości i miłości. I podczas tej uczty na nowo
tworzą się więzi, odbudowana zostaje przyjaźń,
przywrócona nadzieja”.
Ile razy słyszeliśmy tę
niezwykłą przypowieść
o marnotrawnym synu
lub, jak chce współczesna
wiedza biblijna, opowieść
o
miłosiernym
ojcu,
niewdzięcznym
starszym synu czy dwóch
marnotrawnych synach?
Znamy ją dobrze, prawie
na pamięć, ale czy jeszcze
nas porusza, czy wpływa
na nasz obraz Boga, na
codzienność
naszego
życia? Przypowieść o
miłosiernym Ojcu niesie nadzieję, ale i wzywa
do konkretnych działań z
naszej strony na półmetku
Wielkiego Postu. Dlatego św. Paweł usilnie
prosi mieszkańców Koryntu i nas: pojednajcie
się z Bogiem (2 Kor 5,
17-21), głosząc swoim
życiem Ewangelię pojednania i przebaczenia.
Często słyszymy dzisiaj:
jako katolik przebaczam,
ale nie zapomnę nigdy…
Ojciec z ewangelicznej
przypowieści przebaczył i
zapomniał. Odpowiedzmy
też sobie na pytanie: ile
jest w nas z młodszego,
a ile z starszego syna, a
może stanowimy przedziwne połączenie ich obu?
Wielki Post
Bardzo serdecznie zapraszam do
uczestnictwa w Nabożeństwach
Drogi Krzyżowej, które są
odprawiane w każdy piątek o
godz. 7pm. Na zakończenie Drogi
Krzyżowej ucałowanie relikwii Krzyża świętego. Najbliższą
Drogę Krzyżową 11 marca poprowadzi Fr Bogdan. W ramach
naszego przygotowania do Wielkanocy śpiewamy też Gorzkie
Żale bezpośrednio po Mszy św.
w czasie całego Wielkiego Postu.
Przypominam i zachęcam do
powstrzymywania się od potraw
mięsnych w każdy piątek Wielkiego Postu, a szczególnie
w Wielki Piątek. W tym dniu
obowiązuje nas post zarówno
ilościowy jak i jakościowy.
Przeżyjmy ten święty czas postu w ścisłej łączności z Jezusem cierpiącym i zróbmy na
ten czas dobre postanowienia i
wyrzeczenia.
Parish website: www.stjohns-perth.org.uk
Triduum
Paschalne
Spowiedź i
Msza św.
W każdą niedzielę istnieje możliwość skorzystania z Sakramentu
Pokuty od godz. 4:15pm.
Zapraszamy do regularnej
spowiedzi i do pełnego
uczestnictwa we Mszy św.
Msza św. o godz. 5pm
Wielki
Czwartek
–
Pamiątka
ustanowienia
Sakramentów Eucharystii
i Kapłaństwa. Msza św. o
godz. 7pm (po angielsku).
Wielki Piątek – Pamiątka
śmierci
Pana
Jezusa
na Krzyżu. Ceremonie
wielkopiątkowe o godz.
3pm po angielsku, oraz o
godz. 7pm po polsku. W
tym dniu, jako jedynym
w roku nie odprawia się
Mszy św. lecz adorujemy
Pana Jezusa złożonego w
grobie.
Wielka Sobota – Wigilia
Paschalna.
Ceremonie
Wigilii Paschalnej o godz.
9pm (po angielsku).
Rekolekcje
Wielkopostne
Święcenie
pokarmów
Ministranci
Zapraszam wszystkich
ministrantów na spotkanie
w sobotę 12 marca po
Mszy św. wieczornej, ok.
godz. 7:30pm.
W tym roku nasze rekolekcje wielkopostne w
języku polskim odbędą
się w dniach od 14 – 16
marca. Wszystkie spotkania będą o godz. 7pm. Rekolekcje wygłosi Fr Piotr
Rytel z parafii St. Mary’s
w Inverness. Proszę o zaplanowanie sobie tych
trzech wieczorów by
można było uczestniczyć
w rekolekcjach.
W czasie rekolekcji
będzie też spowiedź
przedświąteczna. Módlmy
się o błogosławione owoce tych rekolekcji. By
to usłyszane Słowo Boże
zapadło w naszych sercach i zaowocowało w
dobrym przygotowaniu się
do Świąt Wielkiej Nocy.
Módlmy się również w
intencji naszego Ks. Rekolekcjonisty, aby światło
Duch św. towarzyszyło
jego przepowiadaniu.
Discover us @StJohnRCPerth
„Święconka” Ze względu
na sprzątanie i dekorowanie kościoła, święcenie
pokarmów w naszej parafii
odbędzie się w godzinach
popołudniowych:
- o godz. 1pm
- o godz. 2pm
- o godz. 3pm
Niedziela
Wielkanocna
Msza św. „Rezurekcyjna” po polsku o godz. 7am,
oraz druga Msza św. po
polsku o godz. 12:30pm.
Poniedziałek
Wielkanocny
W drugi dzień Świąt
zapraszamy również do
uczestnictwa we Mszy
św. Msza św. po polsku o
godz. 7pm.
Collections
Many thanks for your
generosity; last week’s
income was - Offering £1604.48; Votives: Union of
candles £46.51; Catholic Catholic
papers - £10.91; Church Mothers
Shop £20.00; MAry’s
Next meeting - TuesMeals - £21.00 and day 15th March - BusiSCIAF £7.00
ness Meeting in the Hall.
Family Fast Day Friday
11th March. See Poster
Gift Aid Boxes
The Gift Aid boxes for at the back of the Church.
Collections after each
the year are now available for collection from Mass 12/13th March.
the Sacristy.
Second
collection
There will be a second
collection at all Masses
this Sunday in aid of
the Papal and Episcopal
Charities - which includes the Scottish Catholic and International
Aid Fund.
Lunch Club
The Lunch Club continues on Mondays at 12
noon. All funds raised
are donated to the work
of parish groups. All welcome to come along.
SCIAF Boxes
Boxes for the Scottish
Catholic
International
Aid Fund are available at
the back of the church for
your Lenten Alms.
Please take one home
today - and return it
to the church on Holy
Thursday. Thank you.
Lourdes 2016
Dunkeld
Diocesan
2016 Pilgrimage to
Lourdes led by Bishop
Stephen Robson on 8th
- 15th July, by air from
Edinburgh. For further
information see notice at
back of the Church.
Italian
Association
The next meeting of
the Italian Association
will be on Saturday
19th March (as the usual date would have been
Holy Saturday).
Meeting at 1pm followed by Mass in Italian
at 2pm.
Italian Stations
Stations of the Cross
take place in St John’s
Church, in Italian, at
2pm on Sundays - during
Lent.
Italian Classes
Italian classes in hall
every Saturday from
4.15-6.15pm except for
the last Saturday of the
month. Open to all - beginners and fluent speakers.
Beginners
experience
The Beginning Experience are holding
a
residential
weekend for those who find
themselves alone again
through divorce, separation or widowhood.
The weekend will take
place from 11th-13th
March, 2016 at the Conforti Centre, Coatbridge.
For further details contact
Ros on 0131 669 0003 or
email: [email protected]
co.uk
All bookings for the church hall and
rooms are to be made by calling the
dedicated telephone number
07549 605007
within these times:
Monday 7-9pm
Wednesday 12noon-2pm
Friday 11am-12noon
Borrow from
our extensive
range
Reconciliation
There will be a practice
for the celebration of the
children’s First Confession on Tuesday 15th
March, at 1.30pm, here
in the Church - the day
before the actual Reconciliation Evening which
will take place at 6pm,
Wednesday 16th March.
Candlelight
Rosary
Thanks to all who
came along to the Candlelight Rosary and to the
members of the Keep in
Touch Group who made
all the preparations to ensure that it was a beautiful evening of prayer and
reflection.
Jubilee Mass
Jubilee for Catechists,
RCIA, parents, Catholic
teachers who transmit the
faith to children on the
Solemnity of St Joseph,
7pm, Thursday 17th
March in St Andrew’s
Cathedral, Dundee. All
welcome
Parish
Library
Mothers around the
world are struggling
to provide for their
families and to give
their children a better
chance in life. Please
give what you can to
today’s special collection and remember
mothers everywhere
in your prayers.
SCIAF SUNDAY
Children’s
Liturgy
Rainbow
Guides
There are a few spaces available in the 19th
Perth (St John’s) Rainbows which meet in
St John’s Church Hall
on Fridays from 5.306.30pm.
The unit will be celebrating its Silver Jubilee
later this year and if your
daughter is aged 5 or 6
and would like to join
in the fun and friendship
which has made this a
popular section of the
Girl Guides for so many
years - please contact
Anne Mitchell 01738
628039.
Our Children’s Liturgy continues at the 9am
Mass on Sundays.
This is an opportunity
for our children to learn
about the life of Our
Lord contained in the
New Testament in a way
that they can readily understand.
Bulletin
Please address bulletin notices (previously
approved by the parish priest) to [email protected]
stjohns-perth.org.uk - or
hand them to the parish priest by 12 noon on
Thursdays. Please note
that notices may be edited/ highlighted as space
permits. You can subscribe to our weekly bulletin email list - for free.
Contact us at [email protected]
stjohns-perth.org.uk.
Parish
Shop
New stock - cards for
St Patrick’s Day
Mothers’ Day
and Easter
Parish website: www.stjohns-perth.org.uk
Discover us @StJohnRCPerth