Rozwiązanie HP - Forum Wyzwania IT

Comments

Transcription

Rozwiązanie HP - Forum Wyzwania IT
Czy ktoś tego używa?
HP HAVEn w zaawansowanych zastosowaniach analitycznych
Jarosław Romaniuk, Łukasz Ciszak
14 kwiecień 2015
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Firmy odnoszące sukcesy to nie te, które mają najwięcej danych, ale
takie, które najlepiej je wykorzystują
72%
Wiedza
Wyzwania:
Czas
75%
Zrozumienie platformy
73%
Znalezienie właściwych narzędzi
76%
Znalezienie ludzi
80%
68%
55%
Projektów Big Data
nie zostaje
ukończona
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
70%
58%
41%
39%
72%
74%
76%
78%
80%
82%
Źle zdefiniowany zakres
Przeszkody techniczne
Silosy organizacyjne & brak
współpracy
Analiza danych umożliwia innowacje ...
Innovations…
Expectations…
Innowacje motorem rozwoju ...
3
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Środowisko innowacji ...
Narzędzia
Metody
Fundamenty
4
Platforma analityczna
Oparcie na standardach
IT
Szybkie efekty biznesowe
Określony czas realizacji
Budowanie Use Case’ów
100% możliwych
danych
Zaangażowanie Partnerów
Technologicznych i
Uniwersytetów
Kultura innowacji
Przygotowane technologicznie środowisko
Budowa własnych kompetencji
Kreatywni i zangażowani ludzie
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Volkswagen Group Data Lab
Szybkie wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w zakresie Big Data & Analytics
• Connected Customer/Connected Car
• Internet of Things
• Analiza i przewidywanie potrzeb
Klientów
• Programy lojalnościowe
• Analiza i wizualizacja Big Data danych
posprzedażowych
• Bezpieczeństwo informacji
5
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Volkswagen Group
HP
applications
HP HAVEn
Big Data platform
100% zakresu
danych
Developer
applications
Customer
applications
HAVEn
• Połączenie z
różnymi żródłami
dostępnych danych
• Analiza zgromadzonych
danych
Defined programming interfaces
Analytics, context and categorization
Premise
Cloud
Hadoop
Scalable data stores
Data connectors
Social
media
Video
Audio
© Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Email
Texts
Mobile Transactional Documents
data
IT/OT Search
engine
Images
Records Compliance
archives
„System wczesnego ostrzegania”
Wiodący producent samochodów
„System wczesnego ostrzegania”
Czy ta liczba napraw akumulatorów „jest normalna”?
• Departament oryginalnych części
zamiennych analizuje przypadki
napraw gwarancyjnych w celu
wykrywania wad produkcyjnych i
optymalizacji samego procesu
naprawy
• Cel biznesowy: redukcja liczby
napraw gwarancyjnych
• Cel projektu: automatyczny system
„wczesnego ostrzegania”
8
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
„System wczesnego ostrzegania”
Rozwiązanie HP
Dane wejściowe:
•Dane o naprawach gwarancyjnych
•Dane sprzedażowe (hurtowe i detaliczne)
•Dane reklamacyjne
•Dane pogodowe
Rezultat:
•Kokpit pokazujące potencjalnie
problematyczne części
•Analiza potencjalnych anomalii
•„Drill down” do poziomu pojedynczej
naprawy
9
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
„System wczesnego ostrzegania”
Rozwiązanie HP
Internal
Warranty
HP HAVEn
Repairs
Claims
Regional
Orders
Central
Orders
Visualization
Individual
Sales
Production
Dictionaries
External
Weather
10
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
„System wczesnego ostrzegania”
Co jest możliwe dzięki HP?
• Widok „z lotu ptaka” na wszystkie
wspierane części
• Wczesne wykrywanie potencjalnych
problemów
• Dogłębna analiza przyczyn odkrytych
anomalii
• Wizualizacja warszatów partnerskich
na mapie
• Prognozowanie zapotrzebowania na
części zamienne
11
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Monitoring Mediów Społecznościowych
Wiodący producent artykułów sportowych
Monitoring Mediów Społecznościowych
„We do not know what we want, but we rely on HP to guide us”
Cele
• Uniezależnienie się od agencji mediowych
• Samodzielna analiza mediów
społecznościowych
• Działanie w czasie rzeczywistym
• Unikalne połączenie z własnymi danymi
Pytania biznesowe
• „Co tak naprawdę się o nas mówi”
• „Jak plasujemy się na tle konkurencji”?
13
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Monitoring mediów społecznościowych
Rozwiązanie HP
Dane wejściowe:
•
Strumień danych społecznościowych:
Facebook, Twitter, blogi (Wordpress), fora –
także dla konkurencji
Rezultat:
• Konsulting
•
•
•
•
14
Zagregowane dane społecznościowe
Sentyment marki
Znaczący użytkownicy
„Gorące tematy” i trendy
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Monitoring Mediów Społecznościowych
Rozwiązanie HP
External
HP HAVEn
SAP HANA
15
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Monitoring mediów społecznościowych
Co jest możliwe dzięki HP?
•
•
Samodzielna analiza danych
społecznościowych
Nowe pomysły:
•
Monetyzacja clikstreamu
•
Wpływanie na znaczących użytkowników
(„Ambasadorzy marki”)
•
Natychmiastowa reakcja na zmiany
sentymentu
Rozwiązane w ramach projektu problemy
biznesowe
• „Jak sprzedawać nowy model buta do
biegania”?
• „Jak odpowiadać na zarzuty konkurencji”
16
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
„Miejsce pracy jutra”
Wiodący producent samochodów
„Miejsce pracy jutra”
Jak identyfikować ekspertów?
Projekt w ramach programu
zainicjowanego przez klienta w celu
wykorzystania pełnego potencjału
pracowników.
Główne pytanie biznesowe:
• Jak zidentyfikować ekspertów?
• Czym NAPRAWDĘ zajmują się
pracownicy?
• Jak tworzyć wirtualne zespoły?
18
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
„Miejsce pracy jutra”
Rozwiązanie HP
Dane wejściowe:
• Zawartość skrzynek mailowych
• Załączniki
• Dokumenty (patenty, artykuły,
prezentacje)
Rezultat:
• „Gorące tematy” każdego pracownika
(filtrowane przez pracownika)
• „Gorące tematy” departamentów
• „Podobieństwo pracowników”
19
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
„Miejsce pracy jutra”
Rozwiązanie HP
HP HAVEn
Internal
External
Systems
Visualization
External
20
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
„Miejsce pracy jutra”
Co jest możliwe dzięki HP?
•
•
•
•
•
21
Wyszukiwanie ekspertów w danej
dziedzinie
Znalezienie pracowników podobnych do
nas
Jak najłatwiej skontaktować się z innym
pracownikiem?
Jak ludzie „realnie” ze sobą współpracują
w danym zagadnieniu?
Jak budować wirtualne zespoły
ekspertów?
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.
Dziękujemy za uwagę
© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

Similar documents

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego

Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego przygotowywania dokumentu były wnioski z Raportu o zagrożeniach bezpieczeostwa narodowego, opracowanego na podstawie informacji uzyskanych od ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów....

More information

Grafton

Grafton centrach badań I rozwoju R&D. Pierwsze koncentrują się na zatrudnieniu specjalistów z zakresu utrzymania systemów informatycznych, wsparcia technicznego w różnych językach oraz utrzymania i rozwoju...

More information