sebuah ulasan tentang islam

Transcription

sebuah ulasan tentang islam
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
“Truth can never be told so as to be understood
and not be believed..”
WILLIAM BLAKE
OLEH M. Ali
Edisi AMERIKA Ke-2
Hak Cipta©1999
Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara sekalipun, sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat keizinan daripada Fish House Publishing.
NOTA
Terjemahan ini dilakukan secara terus ke bahasa Malaysia dengan mendapat kebenaran daripada Fish House Publishing. Kebanyakan kutipan Alkitab diambil daripada bahasa Indonesia(LAI)
New International Version(NIV) dan King James Version(KJV). Rujukan bagi Al-Quran dirujuk terus dari terjemahan dan Komentari A. Yusuf Ali. Walaubagaimanapun hanya untuk kemudahan
pembaca maka penulis menerjemahkan beberapa ayat ke dalam bahasa Melayu. Sementara perkataan Tuhan dengan Allah dibezakan oleh penulis menurut konteks sebenarnya. Mohon maaf
jika penulis tersilap semasa melakukan terjemahan dan lebih digalakkan bagi anda merujuk sumber Al-Quran sendiri. Penulis merupakan bekas seorang Muslim yang dielamatkan oleh Tuhan
pada 1985. Sejak itu Tuhan meletakkan beban dalam hatinya untuk menginjili orang Muslim. Dia melakukan ini sebagai perkongsian terus, menulis pelbagai siri buku, dan kesusasteraan
terutama dalam memandu pengikut Kristus dalam memenangi saudara Muslim. Beliau boleh dihu bungi terus melalui penerbit.
ISBN 0-9628139-7-4
F I S H HOUS E P U B L I SHI N G
P. O. Box 453, Fort Myers, FL 33902, USA
Printed in the United States of America
1
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Senarai Kandungan
Pengenalan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bab 1 Islam dan Kelahiran Kristus . . . . . . . . .
Bab 2 Alkitab dan Kelahiran Kristus . . . . . . .
Bab 3 Salib dalam Islam . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bab 4 Sejarah Teks Al-Quran . . . . . . . . . .
Bab 5 Al-Quran dan Alkitab dalam fakta sejarah . . . . .
Bab 6 Islam dan Dongeng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bab 7 Percanggahan Dalam Al-Quran . . . . . . . . . .
Bab 8 Ayat Setan Dalam Al-Quran ? . . . . . . . . . .
Bab 9 Islam & Christianity on Idolatry . . . . . . .
Bab 10 Siapakah Allah? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bab 11 Islam & Status Wanita. . . . . . . . .
Bab 12 Hidupan Moral Nabi Muhammad . . . . . .
Bab 13 Jihad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bab 14 Islam dan Konflik Timur Tengah . . . . . .
Bab 15 Kristian, dan Kelahiran Islam & Jihad . . .
Bab 16 Pengalaman Rakyat Nigeria . . . . . . . . . . . . .
Bab 17 Jihad & Muslim Moden . . . . . . . . . . . .
Bab 18 Aljana, Versi Surga bagi Islam . . .
Bab 19 Muhammad atau Yesus untuk Keselamatan . .
Bab 20 Neraka Menurut Islam . . . . . . . . . . . .
Bab 21 Islam & Kedatangan Yesus yang Kedua . . . . . .
Bab 22 Perkataan Terakhir Kepada orang Islam . . . . . .
Bab 23 Perkataan Terakhir Kepada orang Kristian. . . . .
Bibliografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
4
5
9
12
15
17
20
24
28
34
42
54
61
66
70
77
82
87
90
94
96
98
99
102
2
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Pengenalan
Islam merupakan salah satu daripada agama yang sangat cepat berkembang di dunia. Sekitar 1.2 bilion manusia yang mengaku beriman dalamnya. Disebalik
lajunya berkembang, Islam seperti hanya satu agama di dunia yang memberi cabaran kepada Kristian secara umum.
Islam menentang hujah dalam Kristian seperti kelahiran Kristus, Tuhan ada bapa, dan kematian Yesus. Disebabkan oleh percanggahan doktrin, kehendak
untuk melihat Islam adalah kritikal bagi mereka yang dahagakan kenyataan. Ajaran dalam nama Kristus mengetengahkan benarnya atau kesilapan sesebuah
agama. Tanpa Kristus, kesemua agama adalah semestinya benar. Justeru, sebagai permulaan kami ingin melihat Islam, berdasarkan ajarannya dalam Kristus
dan doktrin Alkitabiah yang lain. Kita mesti menghadapi isu yang akan diutarakan dalam buku ini seperempat sebagaimana ianya mendatangkan kesan
terhadap jiwa, mahupun Kristian atau Muslim.
Oleh itu, kami menuntut, dalam nama Tuhan, untuk membuka-hati dan bersabar apabila mengembara dalam ruangan mukasurat tertulis dalam buku ini.
Buku ini bukanlah ditulis atas persetujuan(memandangkan kebanyakan yang telah ditulis dahulu tanpa mendapat jawapan positif), namun ianya penting
untuk mencabar anda kearah hidup yang sejati. Jika sekiranya anda adalah yang tertutup hati bagi membaca kebenaran, buku ini hanya sedikit atau tidak
akan membantu anda(anda ingin doa tertentu untuk pembebasan). Saya percaya bahawa apa-apa polemik, walau sebagaimana logiknya dilihat, tidak akan
berguna kepada seseorang sebelum hari pengadilan Tuhan pada akhir Zaman.
Kebenaran suatu ketika akan mencecah kepanasan dan menyakitkan. Jika anda menjumpai apa-apa penyataan dalam buku ini, harap mohon diberi maksud
bukan seperti itu. Sebagai cara menghormati, melalui buku ini saya menggunakan terjemahan Quran yang diterima oleh semua orang Islam(Yusuf Ali) dan
Hadis yang diiktiraf. Dengan rasa rendah hati, dan bersifat terbuka dan berdoa bagi memahami kehendak Tuhan, kami menasihatkan anda berdoa dengan
tulus-dalam apa juga bahasa-bahawa Tuhan harus menunjukkan kepada kamu kebenaran dalam buku ini, mahupun kepalsuan(jika ada), dan anda akan
pasti akan bantuannya, jika anda berdoa kepadanya dengan tulus ikhlas.
3
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 1
Islam dan Kelahiran Kristus
Mengaku bapa kepada Tuhan adalah ditentang oleh Allah dalam Quran. Oleh itu, ianya dikatakan sebagai mengkufuri Allah. Hal ini telah menjadi alasan
bagi Muslim mempercayai bahawa Alkitab telah diubahsuai. Terdapat pendapat mengatakan bahawa Yesus tidak pernah menyebut dirinya dengan apa-apa
tajuk Anak.[1]
Tajuk ini menjadi sangat menjijikkan bagi Allah dan sehingga sanggup menyumpah seperti dalam surah Quran yang berikut:
“ . . .Orang Kristian menyebut Kristus adalah anak Tuhan. Iaitu dikatakan melalui mulut mereka. [dalam hal ini] mereka meniru kata-kata orang yang tidak
percaya. Tuhan semestinya menyumpah mereka. .” (Surat at-taubah, 30).[Maaf, kerana bukan kehendak penulis menterjemahkan Quran dari teks Yusuf Ali,
melainkan mempermudahkan anda]
Jika Allah sebenarnya ialah Rahman Rahim (i.e. the suka beramal, seorang mengasihani) mengapakah tidak dikehendaki “menghujat” orang Kristian untuk
bertaubat? mengepakah semestinya menunggu sumpah? Dalam Alkitab, Tuhan harus berinteraksi dengan Satan sehingga masa yang ditentukan.
Mengepakan tidak, Allah mengambilberat seorang Kristian? Dalam soal ini, seorang diharusskan bertanya: siapakah Allah sehinggalah telah menyumpah
orang yang percaya bahawa Yesus adalah anak Tuhan? Adakah ianya Tuhan yang sama bercakap seperti dalam Alkitab? Jika Alkitab dan Quran adalah sama
pemiliknya, adakah ia akan mengatakan sesuatu yang sama?
1 Historic Note: In Jerusalem, on the ancient temple mount of God most Holy, Abd al-Malik ibn Marwan, in 688 AD, built the Dome of the Rock as a memorial to
Muhammad. The Dome was erected just 300 feet south of where the Solomonic Temple once stood, and only a few hundred yards from where Jesus was crucified. Within
the Dome is a prominent inscription in Arabic that reads: .God forbid that He should have a Son..
4
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 2
Bible dan Kelahiran Kristus
Marilah kita beri perhatian terhadap kesaksian Malaikat Gabriel.
“1:34 Kata Maria kepada malaikat itu: "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?"
1:35 Jawab malaikat(Gabriel) itu kepadanya: "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah Yang Mahatinggi akan menaungi engkau; sebab itu anak yang
akan kaulahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah” (Luke 1:34-35).
Apabila Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Alkitab menyatakan:
“3:17 lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan.” (Matthew 3:17).
Dalam situasi lain, sementara di gunung transfigurasi dalam Alkitab menyatakan:
“17:1 Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang
tinggi. Di situ mereka sendiri saja.
17:2 Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka; wajah-Nya bercahaya seperti matahari dan pakaian-Nya menjadi putih bersinar seperti terang.
17:3 Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia.
17:4 Kata Petrus kepada Yesus: "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah, satu untuk
Engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia."
17:5 Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata turunlah awan yang terang menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata: "Inilah Anak
yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan, dengarkanlah Dia."
17:6 Mendengar itu tersungkurlah murid-murid-Nya dan mereka sangat ketakutan.
5
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
17:7 Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata: "Berdirilah, jangan takut!"
17:8 Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri.
17:9 Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka: "Jangan kamu ceriterakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum
Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati."
17:10 Lalu murid-murid-Nya bertanya kepada-Nya: "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?"
17:11 Jawab Yesus: "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu
17:12 dan Aku berkata kepadamu: Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia, dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga
Anak Manusia akan menderita oleh mereka."
17:13 Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa Ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis.”
(Matthew 17:1-5).
Ditulis kemudian, bahawa seorang daripada saksi(Petrus) memberikan kesaksian bahawa:
“1:16 Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita,
Yesus Kristus sebagai raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran-Nya.
1:17 Kami menyaksikan, bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Tuhan Bapa, ketika datang kepada-Nya suara dari Yang Mahamulia, yang
mengatakan: "Inilah Anak yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan."
1:18 Suara itu kami dengar datang dari sorga, ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus”
(2 Peter 1:16-18).
Sesiapa yang dikaruniai pengetahuan tentang alam ketuhanan seharusnya menerima ke-beradaaan Tuhan, Tuhan yang sebenar, Tuhan Abraham, Isaac dan
Jacob tidak akan menghantar walaupun “malaikat Gabriel” dalam sekitar 600 tahun kemudian untuk menidakkan kebenaran ajaran Alkitab. Hanya hati yang
6
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
dipengaruhi oleh Jinn(demons) akan seharusnya mempercayai perkara itu. Bagi mereka yang dituntun untuk mengetahui bahawa Kristian dan Islam
menyembah Tuhan yang sama harus melihat dimana hala tujunya. Dalam Alkitab, Tuhan memperkenalkan Yesus dalam banyak acara sementara Quran,
Allah jelasnya menolakkan hal tersebut. Kebenarannya ialah hanya Satan yang bertindak dalam menidakkan kebenaran Firman Tuhan. Bahawa, Satan boleh
menyuruh salah satu daripada malaikatnya untuk dijadikan seperti “malaikat Gabriel” dan jelas berdasarkan ayat seperti dibawah:
“11:14 Hal itu tidak usah mengherankan, sebab Iblis pun menyamar sebagai malaikat Terang. 11:15 Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil, jika pelayanpelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. ” (2 Corinthians 11:14-15).
Jika seorang mengerti bahawa ayat Quran yang berhubungan dengan lahirnya Kristus, dia terpaksa meminggirkan sesiapapun yang bercakap. Surah 6, AlAn’am, 101 mengatakan:
“To Him is due the primal origin of the heavens and the earth: how can he have a son when he hath no consort [wife]?1 He created all things and he hath full
knowledge of all things.”
Dapatkan anda membayangkan bahawa Tuhan senafsu seorang yang bertanya soalan kepada seorang budak sekolah minggu walaupun mereka tidak
bertanya? (Sesiapa yang melakarkan ayat ini gagal untuk memulakan bicara Tuhan! atau mengatakan, sebagaimana bagi membentuk tanggapan bahawa
Allah yang bercakap). Adakah Allah cetek pemikirannya sehingga tidak berupaya mengetahui kelahiran Kristus selain daripada kelahiran biologinya? Adakah
sesiapa yang bercakap dalam surah tahu peraturan kelahiran atau shonship, penerimaan? Adakah dia mengetahui kelahiran secara metaphorikal dan
sebagainya., seorang Mesir adalah anak Sungai Nile, Arab ialah anak kepada gurun, keperluan sebagai kecenderungan atau kegunaan ibunya atau mother
invention, pelajar sebagai anak kepada pengetahuan, dan sebagainya.? Apabila Alkitab mengajar bahawa Kristus ialah anak Tuhan, ia bukanlah bermaksud
bahawa Tuhan berkahwin, memiliki isteri dan seterusnya melahirkan Yesus melalui proses biologi yang biasa, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah
dalam Quran. Yesus ialah Anak Tuhan yang unik dalam konteks spiritual.
Jesus is the unique Son of God in a spiritual sense.
Kerana kasihnya yang menakjubkan terhadap manusia berdosa, Dia datang ke dunia dalam bentuk Yessus Kristus. Dia dikenali oleh kita sebagai Anak Tuhan
dan Dia datang untuk menyelamatkan kita daripada dosa kita.
7
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
“3:16 Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita: "Dia, yang telah menyatakan diri-Nya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam Roh; yang
menampakkan diri-Nya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah; yang dipercayai di dalam dunia, diangkat
dalam kemuliaan.” (1 Timothy 3:16).
Muslim tidak dapat membayangkan bahawa Tuhan juga menyayangi seorang pendosa sehingga sanggup turun sendiri, sebagai Anak, untuk
menyelamatlkan mereka. Bagi Muslim ini adalah bukti politism, kerana mereka diberitahu dalam Quran bahawa Allah tidak sayang akan pendosa (Sura
2:190). Hal ini diulangi sebanyak 42 kali dalam Quran sebagai penekanan. Bahawa Allah tidak sayang bukan Islam atau unbeleivers (Sura 3:31) dan bahawa
dia telah menutup telinganya, membekukan hatinya, dan membutakan matanya (Sura 2:6-7). Semua ini adalah percanggahan atau penentangan secara
terus terhadap ajaran Alkitab yang memberi arahan bahawa:
“God commended His love towards us, in that, while we were yet sinners Christ died for us”
5:8 Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa” (Roman 5:8).
Tema utama bagi Alkitab ialah seperti ini:
“For God so loved the world that he gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life”
“Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal” (John 3:16)
Adakah anda seorang berdosa? Anda tahu dalam hati bahawa siapakah diri anda. Anda tahu dalam hati bahawa tanpa rembesan darah bahawa disana tiada
keselamatan dan pengampunan. Namun disebalik dosa anda, Tuhan dalam Bible cintakan anda dan melakukan peruntukan bagi anda melalui
pengorbanannya yang suci, iaitu rembesan darah Yesus, hanya satu Anak-Nya.
1 Editor.s Note: Muslims believe that Christians, in calling Christ the Son of God, are guilty of making a man into God (a blasphemy), and that Christians also believe that
God married and biologically produced a child. Allah knew better, this ayat teaches an untruth that has deceived Muslims throughout time and kept them from coming to
the only One who could save them from their sins. Christ did not become the Son of God by reason of the virgin birth, but through the virgin birth a part of God.s Being
became man. Christians did not take a man and make him God; they worship God who came to earth in the form of a man. (John 1:1, 14).
8
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 3
Salib dalam Islam
Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan isu lain yang menimbulkan kontroversi dalam Islam. Alkitab secara jelas mengajar bahawa Tuhan, dalam kasih,
memberikan AnakNya yang tunggal diatas kayu salib di Calvary demi dosa kita dan membangkitkanNya semula pada hari ketiga kerana pengadilan kita.
Namun, Quran mengatakan sebelah “tidak” dan sebelah “ya” dan ini telah menjerumuskan orang Muslim dalam Kekaburan. Dalam usaha menghadapi
kesamaran Quran terhadap isu ini, terdapat sesetengah sarjana Islam yang cuba melampirkan kesilapan Alkitab. Sebelah”ya” dan sebelah”tidak,” dalam erti
kata bahawa terdapatnya pembahagian dalam Surat al-Imran, 55:
“Behold! God said: O Jesus! I will take thee to Myself and clear thee [of the falsehoods] of those who blaspheme; I will make those who follow thee superior
to those who reject faith, to the day of resurrection: then shall ye all return to me and I will judge between you of the matters wherein ye dispute.”
“Lihatlah, Tuhan berkaata: O Isa! Aku akan mengambil engkau untukKu dan membersihkan engkau [dari kesalahanmu) daripada mereka yang najis; Aku
akan membuatkan orang yang mengikutimu lebih berkuasa daripada mereka yang menolak kepercayaan, pada hari kebangkitan: dan semuanya akan
kembali kepadaKu dan Aku akan mengadili diantara kamu perkara yang dipertikaikan.”
Ayat Arab yang berbunyai “inni-mutawaffeeka” diterjemahkan sebagai “Aku akan mengambil engkau” merupakan pangkal kontroversi dikalangan sarjana.1
Yang lain pula mengatakan ayat tersebut bermaaksud, Tuhan, “mengambil engkau” daripada perkataan, tetapi bukan melalui kematian.2 Pihak lain
mengatakan bahawa Tuhan menyebabkan Yesus mati tiga jam dan kemudiannya membangkitkanNya.3 Muhammad Ibn Ishaq mengatakan, dia mati tujuh
jam, dan kemudian Tuhan membangkitkannya untuk hidup dan mengangkatkannya ke surga. Dr. Anis Shorrosh mengatakan:4
“Sebagai orang Arab, saya tidak pernah tahu bahawa terdapat maksud lain selain kematian bagi hujah ini, contohnya, ‘inni-mutawaffeeka’, didalam atau
diluar Quran.”
1 Al-Muthana says he was told so by Ishaq who in turn heard it from Abd-Allah Ibn Jafar and Al-Rabia
2Ali Ibn Suhail from Domra Ibn Rabia from Ibn Shuthab from Matar Waraq
3 Ibn Hamid quoting Salima and Ibn Ishaq and Wahab Ibn Munabih
9
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Lebih memarakkan lagi kontroversi ialah ayat dalam Surah 4, An-nisa, 157:
“bahawa mereka mengatakan *dengan bercakap besar+, ‘kami membunuh Yesus Kristus iaitu anak Mary, Pengikut Tuhan;’ Tetapi mereka bukan
membunuhnya, mahupun menyalibkannya, namun telah jelas dikalangan mereka, dan sesiapa yang berbeza dikalangan mereka akan penuh kekhuatiran,
dengan tiada*kepastian+ pengetahuan, tapi hanya meneka untuk mengikuti, bahawa pasti mereka membunuhnya atau tidak.”
Surah ini telah menjadi kepercayaan yang paling tajam dalam minda orang Muslim bahawa Allah menangkap seorang untuk menggantikan Yesus sebaliknya
Yesus diangkat ke Surga. Orang Muslim percaya bahawa dunia ditipu untuk mempercayai bahawa Yesus dalam disalibkan. Ketua penuduh di sini ialah Allah
sendiri. Barangsiapa yang mahir untuk mengetengahkah cerita ini bakal melakukan kerja terbaik bagi Islam, namun bukan hanya melalui seorang. Beliau
asasnya gagal dalam menunjukkan pertukaran Yesus, dan hanya meninggalkan ruang dalam penuh kekhuatiran dan kontroversi. Muslim seperti
menganggap lebih selesa untuk memilih Yudas Iskariot hanya kerana dia merupakan pengkhianat Yesus. Sedihnya bukanlah seperti diharapkan, Yudas
selepas mengkhianat Yesus, diselubungi kesalahan dan kelemaahannya dan telah membunuh diri (Matthew 27:3-5). Dengan itu, Muslim seperti berenang
dan kemudiannya tenggelam(melainkan mereka bertobat) dalam lautan dilemma dimana Allah dan Quran membenam mereka.
Dengan adanya kesamaran dalam ayat yang dinyatakan dalam Surah 4:157, kebanyakan sarjana nampaknya sibuk menguji dengan lebih “sesuai” teori.
Salah satu daripadanya ialah sofis yang aggresif seperti, Ahmed Deedat. Dalam penyataannya yang bertajuk Kebangkitan atau sedar semula
“resuscitation”?, Deedat mengunjurkan “teori jatuh pengsan” sebagai teori bahawa di kayu salib Yesus berada di kayu salib setengah hidup setengah mati
dan dijumpai kemudian di rumah perkuburan.1 Pengulangan penafian kematian Yesus diatas kayu salib dalam surah 4:157 tidak hanya memdedahkan
penipuan Allah, tapi juga memdedahkan penafian tradisi nabi-nabi. Semestinya, Tuhan sebenar menunjukkan kejayaan Meias(Yesus) melawan Saitan
melalui kematiannya apabila Dia berjanji di taman Eden (Genesis 3:15). Nabi Yesaya menubuatkan bahawa Dia(Yesus) akan dilahirkan oleh seorang dara
(Isaiah 7:14) dan juga penebusanNya pada hari kematian (Isaiah 53:5-9). Nabi Daud, yang dikatakan Muslim sebagai Anabiya Dauda, juga menubuatkan
kematian Yesus (Psalm 16:10), iaitu nubuat yang digenapi dalam ayat Acts 13:32-35.
Jika anda seorang yang skeptikal bahawa terjadinya penggenapan nubuatan, semestinya anda pertimbangkan satu daripadanya akan terpenuhi pada
kedatangan kedua kali Yesus nanti; “12:10 "Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk
Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam, dan akan meratapi dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan
menangisi dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung” (Zech 12:10; digenapi dalam. Rev. 1:7).
4 Islam Revealed: A Christian Arab View of Islam, p. 97
10
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Seorang Allah yang tidak tahu perkara ini semestinya bukan seperti yang anda harapkan walaupun dia menuntut sebagai tuhan. Sebagaimana yang kita lihat
dalam Surat al-Maryam, 15:
“Damai menyertainya *merujuk kepada Yohanes+ pada hari dilahirkan, pada hari kematiannya dan pada hari dia dibangkitkan semula*lagi+!”
Dalam ayat 33 pada surah yang sama;
“Damai sejahtera dalamku*Yesus+ pada hari aku dilahirkan, pada hari kematianku, dan pada hari aku dibangkitkan lagi untuk hidup semula.”
Tidak terdapat persetujuan dalam fakta bahawa Muslim percaya bahawa rasul Yohanes (Yahaya) dilahirkan dan mati berdasarkan ayat pertama. Mengapa
tidak seharusnya percaya bahawa Yesus adalah penyelamat berdasarkan ayat yang kedua?
Memandangkan susunan kedua ayat tersebut adalah sama dan maknanya dari segi praktikal adalah sama. Konteks dalam ayat kedua hanya boleh
bermaksudkan satu perkara.
Yusuf Ali sepertinya mengetahui fakta ini. 1 Dalam membandingkan Surah 19:15 dengan Surah 19:33 sehingga dapat mengatakan bahawa:
“Kristus bukanlah disalibkan (Surah 4:157)namun mereka yang mempercayai bahawa Yesus tidak demikian haruslah mengerti ayat tersebut [contohnya,
ayat 33 pada Surat al-Maryam)”.
Banyak yang tidak mahu meletakkan pada sandaran bahawa Tuhan tidak membenarkan orang pilihanNya sebagai nabi seperti Yesus dibunuh oleh tangan
manusia yang lemah. Alasan sebegini ditunggangi oleh Quran sendiri yang mengatakan:
Mereka(juga) mengatakan:
“Tuhan berjanji kepada kita agar jangan percaya seorang nabi melainkan dia menunjukkan pengorbanan diselubungi api[dari surga]. Berkata:
‘telah datang kepadamu nabi yang kusuruh, dengan petanda yang jelas”, dan juga para pembaca, tidak seharusnya membenarkan musuh untuk merompak
engkau bagi keselamatan dan kemenangan melalui kebangkitan Yesus.
Sebagai jawapan bagi dosamu, kamu mengakui Tuhan terhadap hutang yang tidak dapat dibayar olehmu. Kekudusannya memerlukan keadilan, dan
keadilan semestinya memerlukan hukuman bagi setiap kesalahan.
11
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Tapi Dia juga adalah Tuhan yang mengasihi. Dalam kasihNya Dia menawarkan belas kasihan. Namun seandainya Dia menyapu dosa kita(sebagaimana yang
kebanyakan anda fikir), dapatan kasihNya juga akan bertemu, tetapi bagaimana pula dengan kekudusan dan keadilan? Saudaraku, ia semestinya sebagai
asas demi pengampunan. Salib melambangkan keadilan. Yesus Kristus mati untuk membayar dosamu dalam hutangmu padaNya. Tuhan dalam Alkitab tahu
sebagaimana sekiranya Dia meninggalkan manusia bersendirian sudah semestinya manusia terseret ke neraka, kerana tiada seorang pun yang akan
memenuhi kebenaran Tuhan yang terlampau kudus. Oleh kerana itu, dalam kasih, datang dalam manusia bernama Yesus. Dia datang hanya untuk
menyelamatkan kita.
“5:8 Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa “ 5:8 But God commendeth
his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. ” (Romans 5:7).
Bab 4
Sejarah teks Quran
Hampir kesemua Muslim dididik sejak kecil untuk menyangkut bahawa Alkitab telah diubah, sementara Quran dipelihara dengan sempurna sejak kelahiran
nabi Muhammad. Walaubagaimanapun, melalui kajian yang dijalankan terhadap sejarah teks Quran, menunjukkan bukanlah alkitab yang telah diubah. Hal
inilah yang ditunjukkan dan dibuntikaan kepada kita oleh ahli sejarah Islam.
Sejak berlakunya perang Aqraba pada AD. 632, semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, ramai kalangan Muslim yang tahu bahawa ramai penghafaz
Quran telah dibunuh. Kesan daripada itu,Umar B. Al-Khattab menasihati Abu Bakr tentang keinginannya untuk menyusun Quran dalam teks yang lebih
teratur. Abu Bakr memerintahkan penyusunan akan dilakukan Zaid Ibn Thabit melalui inskripsi daun palma, batu dan penghafaz yang masih hidup.
Apabila siapnya penyusunan tersebut, ia telah disimpan oleh Abu Bakr sehingga kematiannya. Ia kemudiannya dipindah tangan kepada khalifah seterusnya.
Sehinggalah sampai kepada pemilikan Hafsa, salah seorang daripada janda Muhammad(anak Umar).1 until his death. His successor, Umar, then took
custody of it. Afterward, it came into the possession of Hafsa, one of Muhammad’s widows (a daughter of Umar).1 Pada abad yang sama terdapat
segolongan nabi yang juga membentuk kompilasi dan mengeluarkan manuskrip untuk digunapakai dalam wilayah tertentu. Mereka terdiri daripada empat
wilayah utama iaitu, setiap satunya menggunakan teks Quran yang berbeza. 2 Semasa zaman pemerintahan Khalif Uthman (Khalifah ke-3), laporan sampai
kepadanya bahawa terdapat di beberapa wilayah tertentu Syria, Armenia dan Iraq, para Muslim menggunakan Quran yang berbeza daripada yang ditulis
12
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
oleh golongan Muslim Arab. Beliau kemudiannya menghantar dan menyuruh Zaid Ibn Thabit dan tiga sahabat yang lain, Abdullah Ibn Zubair, Said Ibn Al-As
dan Abdullah Al-Rahman Ibn Harith B. Hisham untuk membuat salinan teks dan membuat pembetulan dimana yang perlu. Apabila telah lengkap, kita baca
bahawa Uthman berlaku kejam terhadap versi manuskrip Quran yang lain:
“Uthman menghantar ke setiap wilayah Muslim salinan yang telah dibuat dan mengarahkan supaya setiap bahan Quran lain, sama ada ditulis dalam bentuk
serpihan, setiap salinan, haruslah dibakar.”
(Sahih al-Bukhari Vol. 6 mukasurat 479).
Untuk menghindari kepelbagaian bacaan dan percanggahan, setiap manuskrip yang lain semestinya perlu dibakar, namun edisi Uthman bukanlah yang
terbaik dan seharusnya disamakan dengan nasib yang sama. Apabila Marwan menjadi Gabenor Madinah, beliau menyuruh manuskrip Hafsa untuk
dimusnahkan. Yang tinggal ialah hanya dapat dimiliki ialah yang ditulis semasa zaman Uthman, kebanyakan percanggahan dalam teks Hafsa dilihat sebagai
kesilapan namun tidak dijadikan sebagai revisi ataupun rujukan. Sejak itu, sehingga kini petikan yang bercanggah disamping ketidaktepatan sejarahnya
muncul dalam teks Quran.
Ahmed Deedat, Encik Jommal, dan mereka yang dipanggil Sheiks meneruskan serangannya terhadap Alkitab sementara tertekan dengan fakta bahawa
Khalifah Uthman telah membakar kesemua manuskrip Quran yang sebahagiannya daripada siri Hafsa, dan seterusnya teks Hafsa juga. Setiap mereka yang
dahagakan kebenaran dan justeru keselamatan haruslah menerima bahawa Penerimaan Teks atau Textus Receptus Quran sekarang dalam kitaran adalah
jauh menyedihkan berbanding teks asalnya! ia bukanlah terlampau jahat untuk mencadangkan bahawa jika Muhammad hidup pada zaman insiden tersebut
berlaku, tentunya dia akan menerima seperti biasa “wahyu” untuk mempertahankan teks yang sudah dibakar tersebut.
1 Lihat Mishkatul Massabih, ch. 3
2 In Kufa, the manuscript of Abdullah ibn Masud was in use. That of Ubyy Ibn Ka.b was in the possession of the Syrians. The one edited by Migdad Ibn Amr was in circulation
in the province of Hims. While that of Abu Musa al-Ash.ari was in use in Basra, Iraq.
13
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bercanggah dengan kepercayaan seorang Muslim, ia lebih dari sekadar bezanya bahasa diantara teks Uthman dan teks yang diperintahkan dibakar tersebut.
Dalam kebanyakan kes, hanya yang dipertimbangkan ialah beza verbal yang diantara mereka dan teks Uthman yang dikenalpasti(menurut kehendaknya)
sebagai piawai terakhir bagi versi Quran. Perbezaan ini terdapat dalam kebanyakan kodeks yang tidak ada daripada yang lain. Dalam kes yang lain,
kepelbagaian klausa keseluruhan menyangkut disamping konsonansi teks mempunyai variasi yang berbeza dalam perkataan tertentu. Tidak hairan jika
sekiranya Khalifah Uthman telahpun menyebabkan terbakarnya koleksi terbaiknya. 1
Anda tidak dapat mengatakan kepada saya bahawa Sarjana Islam tidak arif tentang kesannya dalam Quran, mahupun kemusnahan yang telah dilakukan
oleh Khalifah terhadap keadaan tersebut. 1 Kita, sendiri, bukanlah dalam keadaan terkejut jika Alkitab mengatakan:
“4:1 Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran
setan-setan, 4:2 oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka.”
(1 Timothy 4:1-2)
Kebenaran nyata ialah Quran telah diubah melalui penganiayaan dan pembakaran, dan banyak daripada petikanya telah dimansuhkan atau diubah secara
beransur-ansur.
1 Lihat Jeffery, Materials for the History of the Text of the Koran, pp. 24-114. The author has gone to considerable effort to collect solid evidence from the many Islamic
sources that are documented in this book.
2 Archeological Note: In support of M. Ali.s statement: the true site of Mt. Sinai was found over two decades ago by the archeologist Ron Wyatt. Sinai is now known to be
Jebel el-Lawz on the Arabian Peninsula. It is right where the Bible has been saying it was all along (see Galatians 4:25). However, the Saudi government has surrounded the
Mt. Sinai site with a chain-link fence and suppressed the information, probably because of the devastating effect that discovery could have on the validity of Islam and the
Koran. If the information on that site were to be released, it would discredit the Islamic claim that the Bible has been corrupted. That site, the artifacts therein (and similar
sites in Arabia such as Rephidim), exactly fit the Bible.s description of the Israelite wilderness wanderings. Those sites prove the Bible to be both accurate and true. (Videos
of that ancient site and many others are available from Wyatt Archeological Research, 713 Lambert Dr., Nashville, TN 37220).
st
1 M.O.A. Abdul, in his book entitled Studies in Islamic Series, vol. 3, pp. 19-20, 1 printing 1971, mentioned the incidents that led Khalif Uthman to burn Koranic manuscripts.
14
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 5
Fakta Quran dan Alkitab
Sebagai karakteristik dalamnya, sarjana Islam, A. Deedat, selalu menolak kebenaran Alkitab. Dalam mukasurat 6 dalam bukunya yang bertajuk “Christ in
Islam”, dia berusaha untuk membuktikan bahawa Jesus seperti yang dikatakan nama sebenarnya ialah Esau dalam Ibrani, Eesa atau Isa dalam bahasa
Arabnya. Kita tahu dimana dia dan kecenderungannya bersembunyi dengan ayat. Mereka hanya mahukan kesilapan berlaku dalam Quran. Nama Yesus
diketengahkan sebagai Yehoshua, yang bermaksud Jehovah ialah penyelamat. [1] Nama tersebut diberi oleh Tuhan sendiri melalui malaikat Gabriel
sebagaimana yang direkodkan dalam Luke bab 1, ayat 31:
1:31 Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Dia Yesus.
“And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a Son, and shall call his name JESUS.”
Esau merupakan anak kembar Yakub, yang telah menjual hak sulungnya kepada Yakub, yang telah menjual haknya kerana daging (Genesis 25: 3234). Apabila Esau telah terlepas peluang kerana kebodohannya, dia menjadi marah dan mula mengancam Yakub (Genesis 27:41). Iaitu bangsa Israel
yang berasal dari keturunan Yakub. Nama lain bagi Esau ialah Edom(merah) dan bangsa Edom yang berasal daripada keturunannya. Kemungkinan
daripada kebencian Esau terhadap adiknya Israel(Yakub), sehingga kini penduduk Israel tidak menamakan anaknya Esau sehingga kini. Muhammad,
atau sesiapapun yang membentuk Quran, kemungkinan besar dipandu oleh maklumat tersebut. Yesus, bukannya Isa, ialah nama bagi manusia
bermukjizat yang berasal dari surga dan membuat pendaratannya di tanah Nazareth (1 Corinthians 15:47, Acts 10:38). Walau Kristian Arab sekalipun
menyebut persamaan bahasa Arab, Yesu bagi nama Yesus.
Quran telah mengelirukan Miriam, iaitu kakak Aaron, dengan Mary iaitu ibu kepada Yessus. Ayatnya ialah seperti berikut Surat Maryam, 27-29:
“At length she brought the [babe] to her people, carrying him *in her arms+. They said: ‘O Mary! truly an amazing thing hast thou brought! O Sister of
Aaron! thy father was not a man of evil, nor thy mother a woman unchaste!’ But she pointed to the babe. They said: ‘how can we talk to one who is a
child in the cradle?’”
Menurut Islam, Amran (Imran) merupakan ayah kepada Virgin Mary (juga dalam Surah 3:30-44). Saya rasa kebanyakan adik-adik yang berlajar
sekolah minggu tahu bahawa itu ialah Miriam, iaitu kakak Aaron dan Moses yang hidup 1,400 tahun sebelum Mary iaitu ibu kepada Yesus. (lihat
15
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Exodus 15:20 dan Numbers 26:30-44).
Sarjana Muslim sepertinya mengesan kesilapan ini, namun tanpa memperbaikinya, sebaliknya menyembunyikannya dalam interpretasi
argumennya, menuntut bahawa kakak atau abang kepada Aaron bermaksud keturunan, atau suku Aaron. [1] Aaron, abang tertua Moses, iaitu anak
(Imram) ialah seorang paderi daripada keturunan Levi (Exodus 4:14; Numbers 26:59). Sementara, Virgin Mary, iaitu ibu Yesus, merupakan suku
Yudah, dan titisan David (Psalm 132:11; Luke 1:32; Romans 1:3).
“For it is clear that our Lord [Jesus] descended from Judah, and in regard to that tribe Moses said nothing about priests”
(Hebrews 7:14 NIV).
Sebab telah diketahui semua orang, bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apa
pun tentang imam-imam. (Ibrani 7:14 LAI)
Merupakan satu bukti bahawa Miriam, kakak kepada Aaron, dan Virgin Mary dimana samada darah atau saudara bangsa, mahupun dimana mereka
keturunan yang sama. Miriam keturunan Levi, sementara Mary keturunan Yudah. Hal ini jelas menunjukkan hubungan bahawa mereka berasal
daripada keturunan yang sama. Orang Muslim memekakkan telinga dengan hanya mengakui Quran tidak dapat disangkal(tanpa menentusahkan)
menyebabkan mereka mendidikan khemah walaupun jika ia mengajarkan 1+1=3. Sebagai tindakan dan pertunjukan retorik, sarjana Muslim cuba
menyingkap kedudukan Quran melalui fakta sejarah namun tetap tidak akan membawa apa-apa makna. Nama bagi ayah Abraham bukanlah Azar,
sebagaimana yang dikatakan oleh Quran dalam Surah 6:74, tetapi Terah (Genesis 11:26). Quran seterusnya mengajar bahawa isteri Firaun
mengangkat Moses (Sura 28:8,9), sementara Moses sendiri mengatakan saya dijadikan anak angkat oleh firaun (Exodus 2:5-10).
Dalam beberapa ayat Quran telah mengaitkan Haman dengan Firaun pada zaman Moses (Sura 28:6-7, 38; 40:24, 36), tetapi menurut Alkitab dalam
ayat Esther (3:1-10), kita tahu bahawa Haman merupakan hamba bagi Raja Ahasuerus I, Abad ke 5 BC Raja Medo-Persian (dikenali sebagai Xerxes)
yang kalah dalam perang Marathon. Jadi Haman sebenarnya lahir beribu tahun selepas Moses!
Dalam ayat Sura 28:28 dan 40:36,37, Firaun mengerahkan Haman untuk membina menara batu-bata, iaitu puncak yang akan menyentuh surga. Kita
tahu berasaskan arkeologi dan bukti sejarah lain bahawa menara masyur ini telah didirikan zaman pemerintahan Babylonia sebelum kelahiran
Firaun (Genesis 11:1-9). Kira-kira setaraf Gideon, iaitu anak Joash yang menuntun orang Israel dalam peperangan melawan orang Midian
sebagaimana yang terdapat Judges bab 7, tetapi dalam memperuntukan insiden ini, Quran sekali lagi melakukan kesilapan, menyatakan bahawa hal
ini berlaku pada zaman Saul dengan kemenangan David melawan Goliath (Sura 2:249-251).
16
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
1 The word in the original is [email protected]Øl (Strong.s Greek Lexicon No. G2424). i.e., Iesous, (ee-ay-sooce), which is the Greek form of the Hebrew name Jehoshua. (Strong.s
Hebrew Lexicon No. 3091). The meaning of which is .Jehovah saves. Or .Jehovah saved.. Pronounced in Hebrew: Yeh-ho-shoo’-ah; from H3068 and H3467; Jehoshua (i.e.
Joshua), Comp. H1954, H3442.
1 See pamphlet entitled Jesus in the Qur.an and the Bible, an outline, by Jamal Badawi, p. 1; cf. Yusuf Ali.s commentary No. 2481.
Bab 6
Islam & Dongeng
Alkitab mengatakan Genesis mencatatkan rekod bahawa pembunuh Abel dilakukan oleh abangnya Kain. Hal ini juga dinyatakan dalam Quran(Sura 5:30-35),
kita mendapati bahawa penyelitan yang berlainan yang tidak munasabah berbanding jika diselarikan dengan ayat Alkitab iaitu:
“Then God sent a raven, who scratched the ground, to show him how to hide the shame [corpse] of his brother” (Surah 5:34)
Jika penyelitan ini adalah benar, maka setiap orang haruslah menanggapi bahawa seorang Tuhan Suci telah mengadakan komplot dalam menyembunyikan
peristiwa berdarah tersebut, membantu pembunuh dengan menyembunyikan Kain supaya dirinya sendiri tidak nampaknya.
Bagaimanapun, berdasarkan Muslim, Islam bukanlah bermula dengan Muhammad. Dengan doktrinnya, Kain adalah seorang Muslim, dan pembunuhan
abangnya semestinya dilihat sebagai jihad. Andainya kita menerima garis ini sebagai alasan, kita akan memahami bagaimana Allah mengadili apa yang
dipersalahkan oleh Tuhan dalam Alkitab (Genesis 4:10). Alasannya adalah disnini: Surah 5:34 yang dikutip diatas adalah serupa dengan cerita yang terdapat
dalam buku cerita Yahudi, direkodkan bahawa Adam menangisi Abel dan tidak tahu apa harus dilakukan terhadap mayat sehingga dia melihat raven
mengopak tanah dan menanam sahabatnya (Pirke Rabbi Eliezer, bab 21).
Dalam Quran, Kain menunjukkan kepada raven dan dalam buku cerita orang Yahudi, ia adalah Adam. Sebahagian daripada beza yang jelas tersebut;
keserupaan yang janggal diantara dua narratif tidak sepatutnya dilihat lebih mendalam. Oleh itu, cerita buku Yahudi membentuk Quran, jelaslah bahawa
17
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Muhammad (dengan bantuan pembantunya) mengadaptasikan plagiat secara bulat-bulat cerita tersebut dan melakukan penyesuaian supaya sesuai dengan
“wahyunya”. Kesimpulan ini dibuat dengan membuat tinjauan terhadap ayat seterusnya dalam Quran:
“On that account: we ordained for the children of Israel that if any man slew a person – unless it be for murder or for spreading mischief in the land – it
would be as if he slew the whole people and if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of the whole people” (Surah 5:35)
Sepintas lalu ayat tersebut, kelihatan tidak terdapat perhubungan dengan cerita sebelumnya. Mengapakah kehidupan atau kematian seseorang harus
melalui keselamatan atau sebaliknya adalah kurang jelas. Namun apabila kita beralih kepada cerita dalam buku budaya Yahudi kita tetap menjumpai
pembohongan yang sama. Menurut teks yang ditulis oleh Mishnah yang diterjemahkan oleh H. Danby:
“Kami menjumpai dikatakan bahawa dalam kes Kain membunuh abangnya: ‘ suara laungan abangnya’ (Genesis 4:10). Tidak dimaksudkan disini bahawa
darah adalah mufrad tapi darah dalam bentuk jamak, iaitu, darahnya sendiri dan darah keturunannya. Manusia diciptakan mandiri bagi menunjukkan
kepadanya bagi sesiapa yang membunuh seorang individu diumpamakan seperti membunuh kesemua bangsanya, namun bagi Dia yang memelihara hidup
setiap individu, ia diumpamakan seperti mememelihara kesemua bangsa.”(Mishnah Sanhedrin 4:5).
Dalam menjawab rabbi Yahudi yang menulis ayat ini, penggunaan jamak darah dalam Alkitab menunjukkan bahawa bukan setakat darah seorang manusia
namun termasuk juga keturunannya. Samada betul atau tidak spekulasi rabbi tersebut, ia bukanlah suatu isu. Isu yang sepatutnya ialah sebegini:
mengapakah seharusnya Quran yang dirujuk sebagai petunjuk oleh Allah memiliki kerosakan penyataan bagi interpretasi yang dinyatakan oleh rabbi seperti
dalam petikan Alkitab?
Cerita Quran bagi Abraham terbentuk selepas terbukunya Alkitab, namun apabila menyimpang, perjalanannya lebih kepada cerita orang Yahudi. Sebagai
contoh, Quran menunjukkan cerita tentang bapa Abraham dan penzinaaan komunitinya. Berdasarkan teks Quran, Abraham(seorang monoteisme) disuruh
untuk memusnahkan keseluruhan patung-patung kecuali ketuanya yang satu. Apabila persoalan dihadapkan kepada siapa yang memusnahkan patung, dia
mencemuh mereka dengan mengatakan ia sebagai contoh kepaada yang lain. Hal ini hanya akan membentuk perusuh yang marah terhadap Abraham dan
pastinya akan melemparkan Abraham ke dalam api, namun Allah membuatkan api itu teduh dan melindunginya daripada perbuatan terkutuknya.
Cerita ini ditunjukkan dalam Surah 21, Al-Anbiya, 51-70. Seperti yang dijangkakan, cerita inilah yang membentuk kesamaan dengan yang diceritakan dalam
dongeng rakyat Yahudi. Dengan tak sengaja, cerita ini dibina sekitar kesilapan terjemahan perkataan Ibrani dalam ayat Genesis 15:7. Bangsa Yahudi yang
bernama Jonathan Ben Uzziel tersilap meletakkan “Ur” bagi “Or” (bermaksud api), dan mengetengahkan ayat sebagai “Akulah Raja yang membawamu
keluar daripada api Chaldeans.” Unsur dongeng Quran telah dikimpal dengan kesilapan ini. 1 Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam Genesis 15:7 ialah:
18
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
“Akulah Tuhan yang membawamu daripada Ur dari tanah orang Chaldes” Petikan jelas bagi versi Yahudi ialah dalam “Midrash Rabah” akan membuktikan
serangan serupanya dengan naratif Quran yang di rujuk sebagai wahyu dari Allah. “Abraham telah memusnahkan patung-patung dengan menggunakan
kapak, kecuali yang satu dan paling besar dan meletakkan kapak ditangan patung yang dikhaskannya. Sekarang ayahnya mendengar kekecohan mereka dan
segara menyiasatnya sambil melihat Abraham meninggalkan sebagaimana dia tiba. Ketika dituduh oleh ayahnya, dia berkata dia memberikan mereka
daging untuk dimakan namun yang lainnya datang kepada makanan tanpa menunggu yang besar untuk melakukannya terlebih dahulu, jadi yang terbesar
mengambil kapak dan memusnahkan mereka.! Ayahnya yang berang mendengar jawapan Abraham pergi ke Nimrod yang seterusnya melempar Abraham
kedalam api namun Tuhan kemudiannya masuk ke dalammnya dan menyelamatkannya dari sana.”
Keserupaan diantara dua naratif tersebut tidak dapat dielakkan. Hal inilah yang diceritakan melalui dongeng rakyat Yahudi yang memasuki Quran sebagai
realiti hingga menyebabkan kebanyakan pemikir Muslim meragui inspirasi yang ditunjukkan dalam Quran. Dongeng dalam Quran kelihatannya mencapai
klimaknya dalam Surat an - Namil, 18:
“sedalamnya, apabila mereka memasuki[bahagian paling bawah+ lembah semut, satu daripaada semut berkata “O kita semut, masuklah ke habitatmu, jika
tidak Solomon dan pengikutnya menghancurkan kamu*menggunakan kaki+ tanpa mengetahuinya” (27:18).
Jika anda menghuraikan ayat tersebut berdasarkan metafora, anda seharusnya salah, kerana solomon dikehendaki senyum pada perkataan semut(ayat 19).
Yang menyatakan Quran ialah bukannya “mukjizat sebenar”? seekor semut mengarahkan dan bercakap, seharusnya! manusia akan percaya apapun jika
mereka melihatnya dalam tulisan atau mendengar ayat itu selalu.
1 Ur was a place that archaeological evidence shows to have existed during the time of Abraham. Ur is also mentioned elsewhere in Scripture (Genesis 11:31). The location
is believed to be in Southern Iraq, by the River Euphrates, at the present day site of Tel-el-Muqayyar.
19
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 7
Percanggahan Dalam Quran
Bercanggahan dengan kepercayaan Muslim yang menuntut bahawa Quran adalah sempurna dan jauh dari percanggahan, Quran bukan hanya ikatan
percanggahan, namun juga merupakan siri kekeliruan. Hanya beberapa ayat dapat menunjukkan kesilapan ini:
“barangsiapa yang mempercayai *Qur’an+, dan barangsiapa yang mengikut Yahudi*Taurat+, dan Kristian dan Sabian, barangsiapa yang percaya kepada
Tuhan dan akhir zaman, dan berjalan dalam kebenaran akan menerima ganjarannya dari Tuhannya: Pada mereka akan tiada ketakutan, mahupun mereka
akan meraung.” (Surah 2:62).
Sekarang bacalah penyataan dalam “wahyu” pada Surah Al-Imran:
“jika seseorang menuruti agama selain daripada Islam*penyerahan kepada Tuhan+ dia akan sama taraf dengan mereka yang hilang pemberian rohani”
“If anyone desires a religion other than Islam *Submission to God+ he will be in the ranks of those who have lost all spiritual good” (Sura 3:85)
Quran jelasnya mengutuk hipokrit (Sura 4:138; 9:64-68) dan mengajarkan bahawa hipokrit akan mendiami peringkat terbawah api neraka (Sura 4:145).
Seterusnya Allah mengarahkan Muhammad untuk menyerahkan manusia kepada Islam melalui telunjuk pedang, contohnya dalam jihad (lihat Sura 47:4;
2:191; 4:74-77) sementara dimana-mana menyatakan bahawa seharusnya tiada paksaan dalam beragama (Surah 2:256). Penyataan ini tidak dapat
ditelusuri secara logik. Untuk menyalahi paksaan beragama akan menundukkan jihad adalah sebuah jalan hipokrit dan jelasnya merupakan percanggahan.
Dalam surah 2:6-7, Muhammad berkata bahawa untuk memurtadkan seseorang dari agamanya tidak akan mencapai apapun kerana Allah telah
membutakan hati mereka dan telinganya dan membutakan matanya. Ayat ini seperti sama ada peniruan bulat-bulat dari Alkitab yang juga menyatakan:
Pengkhotbah 9:3 Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari; nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh
dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati.
20
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Roma 1:21 Sebab sekalipun mereka mengenal Tuhan, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Tuhan atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran
mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. 1:24 Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan
kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka.
Saya ingin bertanya kepada anda, jika Yesus terlebih dahulu mengatakan sayalah “alfa dan omega”, yang awal dan yang akhir, hanya akulah yang tahu
jalannya” yang akan datang kemudian janganlah kamu percaya. Datang pula, seorang nabi yang kedua berkata dengan nada dan maksud yang sama
mengatakan, “sayalah yang paling mengetahuinya, sayalah yang paling benar dan yang terakhir serta paling lengkap!”. Saya tahu bahawa tentu anda akan
memilih orang yang pertama kerana anda akan menghadapi “kemungkinan” tertinggal “bas” dan anda juga tidak meragui yang pertama kerana dia tidak
menunjukkan dia salah mahupun menipu anda dan dia terlebih dahulu menunjukkan jalan yang pasti kepada anda, walhal yang kedua anda tentu belum
tahu kepastiannya, hanya yang pasti dia juga menyatakan perkara yang sama.
Dalam kes ini saya perlukan anda menyiasat dari segi dinubuatkan, bernubuat, dan bermukjizat serta bukti yang sahih dan benar yang terlebih dahulu
ditunjukkan kepada anda, saya terlebih dahulu mengatakan bahawa untuk menunggu bas kedua tentulah sebuah penantian, menyiksakan, lama, penuh
ketidakpastian akan masanya, meletihkan hanya kerana anda tidak mahu bersama “bas” pertama dan mahu juga bas kedua padahal bas pertama tidak
sesak pun. Saya katakan bahawa inilah metafora yang cuba digambarkan oleh ayat tersebut diatas.
Dalam Surat al-Ghashiya, Muhammad hanya diingatkan dengan peranannya sebagai pengingat atau warner dan bahawa mereka yang tidak percaya akan
dihukum oleh Allah sendiri.
‘Thou art not one to manage *men’s+ affairs. But if any turn away and reject God, God will punish him with a mighty punishment, for to us will be their
return.” (Sura 88:22-25).
Yang sangat bercanggah ialah ayat dalam perenggan yang lain sebagaimana yang dikatakan oleh nabi besar Islam bahawa Allah memberi arahan kepadanya
untuk menyebarkan Islam menggunakan pedang. Dalam Surah 4:48, 116, kita berlajar penipuan ini ,1 (berhala) dosa tidak terampunkan, mahupun
Abraham (Ibrahim), kawan Tuhan, dirujuk sebagai lemah kerana dosanya (see Sura 6:75-78).
Kuasa untuk membentuk dan menguasai hidup semestinya terletak pada kuasa Tuhan sendiri. Dia tidak boleh membenarkan malaikat atau nabi untuk
mencipta hidupan atau nabi untuk mencipta hidup atau mereka juga menjadi Tuhan melainkan Dia sememangnya adalah Tuhan. Quran dengan itu, jelasnya
dalam erti kata lain mengajarkan bahawa Yesus membentuk burung daripada tanah liat (Surah 3:49), dalam Alkitab Yesus dikatakan berkuasa
mengampunkan dosa, Kisah Para Rasul 26:8 pula menyatakan, “Mengapa kamu menganggap mustahil, bahwa Allah membangkitkan orang
mati?...seandainya Tuhan maha kuasa, dan maha tahu lebih daripada fikiran seorang manusia sepi seperti anda dan saya, sementara dalam erti kata lain,
21
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Quran yang sama mengajarkan bahawa Yesus hanya tidak lebih daripada seorang nabi. Saya tahu bahawa anda hanya akan mengatakan bahawa Yesus
adalah nabi dan apakah nabi juga boleh mengampunkan dosa dan membangkitkan orang mati? melainkan dia juga bertindak sebagai Tuhan kalau benar
maka anda tidak harus menafikan pengakuan anda bahawa Yesus adalah Tuhan yang muncul dalam rupa manusia suatu ketika melainkan anda adalah
hipokrit.
Adalah asas bahaawa hanya Tuhan yang layak menerima pujian, Quran sebaliknya mengajarkan bahawa Iblis atau Setan diusir dari surga kerana menolak
daripada menyembah Adam (Surah 2:34; 7:11-13; 38:72-77). Jangan kata Tuhan yang saya maksudkan adalah kedekut dan tidak mahu mereka menyembah
yang lain, cukup untuk katakan bahawa jangan ada Tuhan lain selain Dia. “I am who I am”, hanya satu yang harus dipuji. Daun yang mesti ada yang lebih
besar dari itu, pokok besar mesti ada yang lebih besar dari itu, bintang besar pasti ada yang lebih besar daripada bintang, anda tentu tahu melalui Quran
dan Alkitab bahawa setiap perbuatan ada sebab dan akibatnnya. Wain dilarang kepada seorang Muslim sementara masih di bumi nyata ini (Sura 5:92,
2:219) namun dijanjikan pula sungai wain di Aljana, iaitu surga Muslim (Sura 47:15; 76:6; 83:25).
Seorang Tuhan yang benar sama ada pemilik kepada kekeliruan mahupun percanggahan!. Kekeliruan ini diselitkan dengan cerita dongeng serta kesilapan,
selebihnya mungkin menjelaskan bahawa mengapa sarjana Islam menolak analisis yang mendalam dijalankan terhadap Quran.
Dalam melihat kesemua ayat diatas, pertanyaan yang datang dalam minda anda seharusnya begini: “siapakah penulis Quran?” Muslims percaya bahawa
Allah menghangtar malaikat Gabriel pada masa berbeza untuk mengajarkan Quran kepada Muhammad. Alasannya ialah bahawa Muhammad yang juga
“pedagang”, “ketua perang” yang sempurna adalah seorang buta huruf “ummie”, semestinya tidak dapat menulis buku setakat Quran dengan sendiri. Pada
ulasan ini, adalah perlu untuk anda mempertanyakan beberapa persoalan:
(1) dari universiti manakah Yesus dahulu?
(2) Nabi Noah (Nuhu), David (Dauda), Jonah (Yunus) dan sebagainya. Seorang sarjana dari akademi mana?
Buta hurup adalah sama ada kebodohan mahupun adakah ia keperluan seorang intelek yang hilang kepintarannya. Kelayakan pendidikan bukanlah
bermaksud kredit sebagai ketidaklayakkan bagi Tuhan untuk memakainya. Tapi adalah mungkin untuk Muhammad sendiri buta huruf, sementara
penasihatnya tidak semestinya demikian. Muhammad mempunyai beberapa pembantu yang berkebolehan dan penasihat agama seperti Zaid Ibn Thabit,
seorang terpelajar yang kemudiannya mengetuai sidang penulisan yang telah mewujudkan Quran Edisi Uthman.
Sebelum Jihad diistiharkan terhadap mereka, penduduk Mekkah tidak menerima telunjuk “wahyu” Muhammad. Dalam banyak Surah, Quran sendiri
mencatatkan penolakan terhadap Muhammad, bahawa dia mengembangkan Quran dengan bantuan orang lain:
22
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
“But the misbelievers say: Naught is this but a lie which he has forged, and others have helped him in it . . .” (Surah 25:4; lihat antara lain Surah 16:101, 103;
46:8).
Penduduk Makkah berada dalam tuduhan tersebut sehinggalah mereka ditenggelami oleh serangan pedang Islam. Tuduhan mereka bukanlah tanpa merit.
Muhammad mempunyai banyak pembantu dalam urusan menulis. 1
Jelasnya, bahawa setiap kita mempercayai sendiri bahawa terdapatnya penipuan, penipuan ini pula telah wujud jauh lebih lama dan diakui dengan meluas,
namun tidak terdapat penipuan dalam Alkitab. Kita boleh berkata bahawa penipuan Esau dilakukan oleh adiknya dan tiada kaitan dengan keselamatan,
namun seorang yang buruk boleh jadi baik, seorang pendosa boleh bertobat. Tanpa mengira betapa penipunya sebuah agama maka ia diterima secara
universal, sebaliknya Yesus mengatakan:
“Jawab Yesus: "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya; Every plant [religious system] that my
heavenly father has not planted will be pulled up by the roots:” (Matthew 15:13).
Hal ini bermakna ia justeru merupakan alasan bagi kedatangan Yesus kali kedua. Dia akan muncul seperti burung helang untuk meruntuhkan agama yang
salah dan sistem Setan, sebab tidak akan ada yang mampu bertahan bertanding dengan yang telah sedia, didirikan oleh Kristus sendiri:
“For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation [of Jesus with] gold, silver, precious
stones, wood, hay, stubble; Every man's work shall be made manifest: for the [last] day shall declare it, because it shall be revealed by fire; and the fire shall
try every man's work of what sort it is” (1 Corinthians 3:11-13)
Lambat laun anda akan menyesal dalam api kekal melainkan anda bertobat selamanya daripada semua dosamu dan menerima Yesus dengan segenap
hatimu dan meninggalkan agama jin.
1 Editor.s note: Suggesting that there are other gods besides Allah.
1 Other advisers were: Waraqa ibn Naufal (Khadija.s cousin). History has proved he was a Roman Catholic monk before pitching his tent with Muhammad as a religious
adviser (cf. Yusuf Ali.s Comm. No. 32). Abdullah ibn Salam, a learned Jewish rabbi before joining Muhammad. Others are Uthman Ibn Huwairith; Abu Faqaihah; a Greek
renamed Abu Takbiha etc. (See Ibn Hisham, Siratu.r Rasul Vol.
1, p. 184; cf.. The Mizanul Haqq, Part 3, pp. 271, 272.).
23
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 8
Ayat Setan dalam Quran
Masanya tiba dalam sejarah Islam bahawa orang Muslim menerima tentangan daripada penduduk Makkah yang tidak mahu percaya, juga serupa dengan
itu, 83 daripada pengikut Muhammad melarikan diri ke Abyssinia (Ethiopia). Apabila berlaku penindassan yang lebih teruk, Muhammad berdiri untuk
memperbaiki dan menjanjikan “wahyu”. Dia mengistiharkan kemungkinan bahawa Allah mempunyai isteri , Al-Lat dan dua anak, Al-Uzza serta Mannat,
sebagaimana direkodkan dalam Surat an-Najim:
“For truly did he see, the signs of his Lord, the greatest! Have ye seen Lat, and Uzza, and another, the third *goddess+ Manat? What! For you the male sex,
and for him, the female? Behold, such would be indeed a division most unfair!” (Sura 53:18-22).
Ini adalah pengakuan seorang politism yang telah membuatkan pagan di Makkah berasa gembira. Pendebatan sejak dahulu(sebelumnya, dia mempunyai
ketakutan menghadapi politism). Orang Makkah seterusnya menghentikan boikot, menghentikan penganiayaan, dan keamanan menyelubungi kota
Makkah. Muslim yang berhijrah ke Ethiopia telah mendengar berita baik dan balik ke rumah masing-masing. Namun, selepas peristiwa tersebut,
Muhammad menarik pengakuannya. Ia seperti Muhammad percaya bahawa kesan negatif janjinya dengan politis memberikan kesan terhadap
pelayanannya. Oleh itu, sekurang-kurangnya, dia telah mengakui bahawa dia telah dipengaruhi oleh Setan, sebagaimana yang kita baca dalam Surat al-Haj :
“Never did we send an Apostle or a prophet before thee but when he frame a desire, Satan threw some [vanity] into his desire. But God will cancel anything
[vain] that Satan throws in. And God will confirm [and establish] his signs. For God is full of knowledge and wisdom, that he may make the suggestions
thrown in by Satan, but a trial. For those in whose hearts is a disease and who are hardened of heart: Verily the wrong doers are in a schism far *from truth+”
(Surat al-Hajj 22:52,53).
Interpretasi Al-Jalalayn adalah bahawa selepas Muhammad menyelitkan Surat an-Najim (Sura 53) kepada sidang, malaikat Gabriel menunjukkan kepadanya
bahawa ayat tersebut diletakkan di lidahnya oleh Setan. Muhammad berasa bersalah dan minta ampun diatas kesalahannya, seharusnya petanda ini tidak
akan terjadi pada seorang nabi. Kemudiannya Allah meningkatkan ayat ini dengan ayat Setan dengan “wahyu” yang lebih baik. Setidaknya bahagian dalam
ayat ke 53 mencadangkan, Allah semestinya mengizinkan terdapatnya kemunculan Setan dalam Quran untuk menguji Muslim atau menyiksa mereka yang
mempunyai hati keras. Oleh itu, Muslim merujukkan ayat tersebut sebagai Surah 53:18-22, menjadi ayat Setan, dan Muhammad seterusnya menyingkirkan
24
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
kemudiannya. Ingatkah anda Salman Rushdie? dia semestinya tidak mengilhamkan ayat Setan tersebut, realitinya ialah ayat tersebut sememangnya dari
Quran dan semestinya “berdosa” bagi seorang Muslim mengatakan ayat tersebut adalah salah sedangkan mereka hanya “pengikut” sahaja!.
Disini saya nyatakan penyataan untuk difahami oleh Muslimin dam Muslimat:
Jadi, kemungkinan, seharusnya ada “wahyu” apabila Muhammad nampaknya tidak mampu membezakan diantara suara Setan dan suara dari Tuhan. Hanya
itukah masa ia berlaku? Adakah terdapat lagi wahyu yang lainnya yang dipercayai daripada Allah yang sebenarnya berasal dari Setan? Agak mustahil bagi
keseluruhan Quran adalah sedikit sebanyak seperti ayat Setan? Muslim menuntut bahawa tuntutan Quran mengandungi ayat daripada Allah, 100%, namun
Quran bukan hanya mempunyai ayat Setan, tapi juga Surah demonik. Percaya atau tidak, keseluruhan Surah(bab) dalam Quran dinamakan selepas
kehadiran Setan. Menarik tetapi benar. Surah 72 bertajuk Jinn(demon), Disini terdapat kutipan pendek:
1. “Say: It has been revealed to me that a company of Jinns listened [to the Koran] They said, we have really heard a wonderful Recital!
2. It gives guidance to the right, and we have believed therein we shall not join [in worship] any [gods] with our Lord.
3. And exalted is the majesty of our Lord: He has taken neither a wife nor a son.
4. There are some foolish ones among us who used to utter extravagant lies against God.
5. But we do think that no man or spirit should say aught that is untrue against God.
6. True, there were persons among mankind who took shelter with persons among the jinns but they increased them in folly.
7. And they [came to] think as ye thought, that God would not raise up anyone [to judgement].
8. And we pried into the secret of heaven: but we found it filled
with stern guards and flaming fires.
9. We used, indeed, to sit there in [hidden] stations, to [steal] a hearing: but any who listen now will find a flaming fire watching him in ambush.
10. And we understand not whether it is intended to those on earth or whether their Lord [really] intends to guide them to right conduct.
11. There are among us that are righteous and some the contrary: we follow divergent path.
12. But we think that we can by no means frustrate God, throughout the earth, nor can we frustrate Him by flight.
13. And as for us, since we have listened to the guidance, we have accepted it: and any who believes in his Lord has no fear, either of a short [account] or of
any injustice.
14. Amongst us are some that submit their wills [to God] and some that swerve from justice. Now those who submit their wills–they sought out [the path] of
right conduct.
15. But those who swerve, they are *but+ fuel for hell fire.” It should disturb every Muslim that demonic conversations are considered to be part of the
supposed word of Allah. But upon reflection you can see how and why they are.
25
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Terdahulunya, marilah kita mengkaji siapa sebenarnya jin sebagai genies ataupun goblin (lihat, Advanced Learners Dictionary of Current English) sebagai
setan yang licik setidaknya seperti roh jahat. Alkitab mengatakan demon sebagai malaikat yang mengikuti arahan Setan dalam melawan Tuhan:
“And there was war in heaven: Michael and his angels fought against the dragon; and the dragon fought and his angels, and prevailed not: neither was
their place found anymore in heaven. And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan which deceiveth the whole world; he
was cast out into the earth and his angels were cast out with him”
“Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya,
12:8 tetapi mereka tidak dapat bertahan; mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. 12:9 Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut Iblis atau Satan,
yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah; ia dilemparkan ke bumi, bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya (Rev. 12:7-9).
Tidak seorang pun mengikut menanggapi perkataan jinn dengan bersungguh-sungguh, bahawa “kebanyakan daripada mereka adalah kebenaran,” Surah
72:11. Satan adalah bapa segala penipuan (John 19:44), jadi haruskah dipercayai apa yang dikatakan oleh jin tersebut dalam Quran? Jin, seperti juga
gurunya Satan, jaguh pendusta. Untuk menipu kita, mereka lebih bijak mengumpulkan kebenaran dalam ikatan penipuan. Bahawa demon dan satan diusir
dari surga sebenar dijelaskan dalam pengakuannya dalam ayat 8-9.
Disana mereka diterima dan disana juga mereka gagal meributkan surga namun ditentang daripada terus sebagai malaikat pengawal di surga. Walaupun
hasratnya untuk mengintip di surga gagal sebagaimana dalam ayat 9. Suasana sebenar dan akar ajaran Islam dijelaskan dalam ayat 14 apabila jin, (yang
telah dikatakan oleh Tuhan di Alkitab bahawa mereka dibuang dari surga) menjadi Muslim dan menjumpai kebebasan dalam Islam.
“Among us *jinns-demons] are some that submit wills (to God) [i.e. Muslims] and some that swerve from justice. Now those who submit their wills [demonic
Muslims] they sought out [the path+ of right conduct.” (Sura 72, Jinn, 14). Tuhan melarang saya daripada menjadi milik agama yang menjadi sebahagian
daripada seteru Tuhan, ada satan, jinn. Jadi siapakah yang menjadi penaja bagi agama yang melibatkan seteru Tuhan tersebut? hanya Satan yang berlakon
sebagai Allah akan melakukannya. Sebelum pertukarannya, roh iblis mengakui apa yang akan berlaku kemudiannya dan menjadi pusat tema bagi Islam,
bahawa Allah semestinya mempunyai isteri mahupun seorang anak (72:3).
Jelas bahawa dalam peruntukan ini, adalah mungkin bagi malaikat Gabriel dan menuntut sebagai daripada Allah, satu daripada jin(demon), yang memberi
Muhammad sebuah penafian terhadap kelahiran Kristus dan bapa adalah Tuhan. Kesalahan secara terang-terangan ini jelas diulangi lebih 20 kali dalam
Quran. Ingatlah bahawa insiden ayat Satan, baginya seorang perlu mengerti bahawa Setan boleh menjiwai malaikat suci (2 Corinthians 11:13-15). Sebagai
26
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
nota yang menarik, apabila Muhammad menerima “wahyu” pertamanya, dia tidak dapat memastikan darimanakah datangnya punca tersebut.
Isterinya(Khadijah) menasihatinya bahawa selayaknya datang dengan melalui malaikat Gabriel. 1
Perbualan Muhammad dengan jin(demon) juga direkodkan dalam surah yang lain, seperti Surah 46, Al-Ahqaf, 29-32:
29: “lihatlah, kami beralih kepada sekumpulan jin[diam-diam] mendengar bacaan quran; apabila mereka berdiri dikalangan ramai, mereka berkata
‘*dengan dengan senyap+’ apabila bacaan habis, mereka beralih kepada manusia, untuk menegahkan dosa yang telah mereka lakukan. Behold, we turned
towards the company of jinns [quietly+ listening to the Koran; when they stood in thy presence thereof, they said ‘Listen in silence!’ when the (reading) was
finished, they returned to their people, to warn [them of their sins].
30: mereka mengatakan, o orang kita! kami telah mendengar bahawa buku yang ditunjukkan oleh selepas Musa, menyatakan apa yang datang sebelumnya:
ia menunjukkan [manusia] kearah kebenaran dan jalan lurus. They said, O our people! we have heard a Book revealed after Moses, confirming what came
before it: It guides [men] to the truth and to straight path.
31: O orang kita, dengarlah engaku akan orang yang menjemputmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya: Dia akan mengampunkan segala kesalahanmu,
dan melepaskanmu daripada hukuman menyedihkan. O our people hearken to the one who invite [you] to God, and believe in him: He will forgive you your
faults, and deliver you from a penalty grievous.
32: Andainya seorang tidak mahu mempercayai seorang yang menjemputmu kepada Tuhan, dia tidak boleh mengecewakan Tuhan[rancangan Tuhan
didunia], dan tidak ada perlindung yang diberi disebalik Tuhan; orang seperti itu dalam mengamalkan kesalahan. If any does not hearken to the one who
invites *us+ to God, he cannot frustrate *God’s plan+ on earth, and no protectors can he have besides God; such men *wonders+ in manifest errors.’”
Ini adalah penerimaan, dalam Quran, bahawa Muhammad mempunyai perhubungan sebenar dengan demon. Hal ini dipercayai berlaku apabila Muhammad
kehilangan isteri pertamanya[Khadijah], bapa saudaranya, Abu Talib, yang telah lama melindunginya. Muhammad berusaha menjadi pelarian di Taif,
perkampungan di sebuah perbukitan Makkah, namun penduduk disana tidak menerimanya, dan dia diusir ke gurun diamana jin berjumpa dengannya dan
membincangkan Quran.
1 Lihat, Yusuf Ali.s Commentary No. 31-33.
27
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Dalam surah kedua ini, berhadapan dengan acara yang sama dalam surah jin, pergi sejauhmana untuk menunjukkan bahawa jin, selepas mendengar Quran,
mula mengistiharkan kepada mereka yang lain.
Dalam erti kata lain, demon menjadi bintang dalam misi Islam. Sokonganya terhadap Quran menunjukkan bahawa jin dengan Islam tidak dapat dipisahkan.
Penerimaan seramai 73 penduduk Yatrib(Madinah) pagan terhadap Islam, sebelum sempat nabi Muhammad menjenak kaki ke sana, tidak dapat dipisahkan
dengan aktiviti pelayanan yang dilakukan oleh “jin-jin” beriman tersebut. Sebagai pembisik mahir, jin membisik kepada penduduk, “lo! kami mendengar
bahawa penyataan yang menarik dinyatakan,*contohnya, dalam Quran+, jadi percayalah kamu” (Surah 46:31). Jelasnya, jin tersebut memainkan peranan
penting dalam mengatur-corakkan Islam, dan kini mereka justeru memainkan peranan dalam perkembangannya. Jin tersebut adalah Muslim sejati!
Bab 9
Islam Dan Kristian Dalam Berhala
Kebanyakan orang Muslim percaya bahawa Allah menghantar Muhammad untuk membetulkan Kristian daripada belenggu politisme Triniti. Namun
sebelum kita menjawab isyarat Allah, tidakkah kita berhak untuk menilai apakah yang harus kita percaya? Alkitab menyeru kepada kita untuk
membuktikan(menilai) semua perkara; dan berpegangkan kepada yang benar (1 Thessalonians 5:21). Penerimaan isu tanpa ujian dan tanpa penuh
keyakinan, tidak hanya membutakan iman kita. Ia seperti melompat daripada kipas berpusing kepada api yang marak menyala. Jelasnya, sahabat Muslim
kita dalam kedudukaan yang tepat. Nenek moyangnya memeluk Islam disebabkan mata pedang. Hari ini, sekitar 90% orang Islam yang dilahirkan dalamnya
dan menerima pembasuhan minda melalui al-majirin(sekolah Islam Tempatan tentang doktrinasi Islam). Melalui sistem ini, mereka dasarnya diberi vaksin
anti-Alkitab. Mereka dididik sejak anak-anak dalam mempercayai bahawa Kristian menyembah tiga Tuhan yang sedihnya ialah mereka tanpa memahami
ayat “kami” dalam Surah Al-Imran dan ayat sepertinya.Dengan itu, mereka menerima sahaja Islam tanpa membuat penilaian lebih teliti.
Setiap agama yang menuntut dirinya, tidak semestinya mencukupi dengan bukti dan kesahihannya. Tiada agama(kecuali pengikut Satan) yang akan
menerima hak yang berada dalam asal Satan, disebabkan tidak satupun yang akan dipaksa menurutinya. Agama seharusnya seperti surat yang ditulis dalam
nama Tuhan. Menilai isi dalam surat adalah keperluan untuk mengenalpasti sama ada ianya Tuhan atau tidak. Ianya jelas bahawa pengikut Kristian, Islam,
Buddha, Shintoism, Confusius, Yoga, Bahai dan sebagainya- dengan doktrinnya yang bercanggah dan kedudukan konfrontasi- berasal daripada Tuhan yang
sama. Tuhan yang benar semestinya bukan pemilik kepada kekeliruan. Guru ditengah Islam dirujuk dengan ajaran bahawa tuhan sebagai Allah sebagaimana
mengistiharkan Kristianiti sebagai politisme. Namun adakah sebenarnya Muslim menyembah satu tuhan?
28
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Muslim umunya percaya bahawa nabi Moses bercakap dengan terus kepada Tuhan, dengan itu tajuk bagi Islamnya ialah Kalimullah. Satu daripada sepuluh
hukum yang diberi oleh Tuhan melalui Moses ialah:
“20:4 Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di
bawah bumi. 20:5 Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang
membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Thou shalt not
make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth.
Thou shalt not bow down thyself to them nor serve them”. (Exodus 20:4-5).
Anak-anak Israel sering melanggar peraturan tersebut dan hasilnya mereka melakukan dosa. Salah satu daripadanya ialah dicatat dalam buku Ezekiel:
“8:15 Firman-Nya kepadaku: "Hai anak manusia, kaulihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang
lebih besar lagi dari pada ini." 8:16 Kemudian dibawa-Nya aku ke pelataran dalam rumah TUHAN; sungguh, dekat jalan masuk ke bait TUHAN, di antara balai
Bait Suci dan mezbah ada kira-kira dua puluh lima orang laki-laki, yang membelakangi bait TUHAN dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada
matahari di sebelah timur.
He then brought me into the inner court of the house of the LORD, and there at the entrance to the temple, between the portico and the altar, were about
twenty five men. With their backs towards the temple of the LORD and their faces towards the east, they were bowing down to the sun in the east” *This
Baal worship is similar to Islam] (Ezekiel 8:15-16, NIV) .
Anak-anak Israel mengalami kasihsayang Yahweh(Tuhan) di padang gurun; mereka menyaksikan mukjizatnya. Mereka tahu bahawa bukanlah matahari
diatas awan yang melepaskan mereka daripada Mesir, mahupun matahari yang membelah Laut Merah bagi mereka atau memberi mereka roti manna
semasa berada di padang gurun. Kepada orang-orang Israel matahari hanyalah sebagai simbol, dan dalam ayat diatas mereka telah menyembahnya. Tuhan
yang menghakimi hatibudi manusia. Dia mengutuk kelakuan mereka dan mengatakannya sebagai suatu perbuatan yang keji. Namun apa yang berlaku
terhadap sikap Islam terhadap peruntukan yang serupa? Allah disuruh membawa sendiri hukum, sebagaimana dicatatkan dalam Surat al-Baqara:
“From whencesoever thou startest forth, turn thy face in the directionof the sacred mosque, that is indeed the truth from thy Lord. And God is not unmindful
of what ye do” (Sura 2:149).
Dan juga dalam ayat lain, hukum yang sama juga dinyatakan seperti dibawah:
29
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
“We see the turning of thy face *for guidance+ to the heavens: now shall we turn thee to a Qibla that shall please thee. Turn then thy face in the direction of
the sacred mosque: whenever ye are, turn your faces in that direction” (Sura 2:144).
Para pembaca harus tahu bahawa Muslim seringkali memutarkan mukanya kearah Jerusalem apabila berdoa. Apa yang seharusnya dicadangkan oleh
penulis dalam ayat diatas ialah seharusnya diubah ke Makkah. Dalam pengenalan buku bertajuk Islam- Yang Terawal dan Agama Terakhir, mukasurat V,
penulis berusaha untuk mempertahankan kebiasaan persetujuan Islamnya bahawa Abraham dan Ishmael membina Ka’abah untuk menyembah Allah. 1
Sama ada tuntutan ini benar atau tidak ia bukanlah titik. Abraham yang digambarkan Islam digambarkan memiliki kelemahan dan keberhalaan shirk
(idolatry), jadi tidak hairanlah jika ia juga menuntut bahawa dia sendiri yang membina Ka’aba. Bahawa seandainya penulis mengatakan bahawa Muslim
sebenarnya tidak tunduk kepada Ka’aba, bahawa Ka’aba tidak lebih dari sekadar simbol. Penyataan ini tidak dijelaskan terlebih dahulu. Mengapa harus
seorang itu melutut kearah Ka’aba adalah yang paling perlu? Jika Tuhan menolak daripada melutut terhadap matahari yang dibuat olehnya sendiri, maka
melutut kearah Ka’aba yang dibuat oleh manusia lebih lagi keji, walaupun ianya dibina oleh Abraham. Adakah arahan untuk menghadap Ka’aba adalah
ujian?(Surah 2:145). Adakah Tuhan menguji umatnya dengan menyembah berhala?
Mengapa harus Muslim berjalan mengelilingi Ka’aba, dan semestinya pergi untuk menciumnya semasa “musim” haji? 2 Sejarah mengatakan bahawa
anggota pagan Arab terlebih dahulu mengadakan acaranya sebelum kedatangan Islam. Khalifah Islam pertama iaitu Abu Bakr misalnya, apabila cium batu
hitam(yang terdapat dalam pelbagai warna di surga, mengapa hanya memilih yang hitam yang tidak mempunyai apa-apa signifikan) dikatakan,
“Kebenarannya, saya tahu bahawa kamu tidak mempunyai apa-apa nilai namun batu dan juga tidak dapat melakukan sesuatu yang baik mahupun buruk.
Mengapa tidak saya melihat rasul Allah mencium kamu, saya tidak akan menciummu” (contohnya, Rafique, Kinsmen of Abraham, mukasurat. 19). Nilainya
nota ini adalah fakta bahawa selepas menandatangani perjanjian persefahaman al-Hudybiyah (7 A.H.)3 –sementara Ka’aba masih lagi rumah bagi 360
patung- Muhammad mengadakan upacara haji ke Makkah. Penaklukan keatas Makkah tidak dilakukan pada tahun berikutnya, (8 A.H.).
Muslims mahukan dunia percaya bahawa Ka’aba telah disucikan(purged) kerana kebanyakan patung fizikal telah dimusnahkan. Namun perkara keagamaan
berlaku lebih lama sebelum dunia fizikal kemudiannya paksaan spiritual terlibat. Alkitab mengajarkan bahawa patung tidak dapat melakukan sesuatu
terhadap dirinya sendiri. Apakata jika Satan menggunakan pusat jin dalam membentuk objek untuk mempengaruhi pikiran manusia. Jika anda merobohkan
objek tersebut[patung], nescaya jin, bukan hanya akan terlepas keatas luasnya udara. Kebanyakan jin mempunyai rangkaian dan akan tetap di tempat
dimana mereka disembah.1 Jadi apakah yang akan berlaku kepada jin yang berdiri didepan patung yang digunakan di Ka’aba? siapakah sebenarnya Ka’aba
sekarang? Ia juster Allah, atau jin yang tersalah hinggap? 2 tanyakan diri anda, jika Allah adalah maha hadir mengapakah seorang itu seharusnya
menghadapi halatuju tersebut untuk berdoa, dan kearah batu hitam bagi hal itu?
30
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
“O ye who believe! intoxicants and gambling, *dedication of+ stones and *divination by] arrows are an abomination, - of Satan’s handiwork: eschew such
*abomination+, that ye may prosper” (Sura 5:93).
Jadi Quran tiada mengajarkan persembahan kepada batu, apakata bagi anda? selain itu, bagaimana pula dengan Ka’aba, yang juga sama dikenali sebagai
batu hitam. Jika saya masih lagi seorang Islam seperti dahulu, saya tidak tahu apakah yang harus dipercayai, memandangkan “wahyu” yang lain dalam
Quran yang sama memberitahu kita bahawa Ka’aba bukanlah hanya tempat dihormati, semestinya juga tempat kecil bagi Safa dan Marwa:
“Behold! Safa and Marwa are among the symbols of God. So if those who visit the house *Ka’aba+ in the season or at other times, should compass them
round, it is no sin in them” (Surah 2:158).
Simbol yang mana pula? adakah Allah seperti Ka’aba atau Safa ataupun Marwa?
Sejarah menyatakan, kesesuaian berhala bagi bukit ini adalah sangat kuat bahawa Muslim awal telah pun berjalan mengelilinginya. Dengan itu, “wahyu”
menguduskan amalan tersebut. Hal ini juga kerana Allah juga menyuruh kita menyembah seorang manusia biasa, Adam (Surah 7:11-13; 38:72-77),
arahannya terhadap Muslim untuk menghormati batu dan bukit seharusnya datang bukan sebagai tarikan. 1
Bagaimana pula dengan simbol astrologi matahari terbit dan bintang? bagaimana Islam datang dan menerima simbol ini lebih sesuai diungkapkan hanya
bagi Allah dan anggota jinnya. Bagaimanapula dengan seuntai manik yang digunakan oleh orang Muslim untuk berdoa?
Saya juga seperti orang Muslim dan tujuan saya memberikan gambaran Islam adalah untuk menunjukkan kesilapan bagi penyembahan ini bagi mereka yang
tidak mengenali penyembahan. Ini adalah untuk seorang yang dapat mengingatkan setiap perkara namun tidak mempunyai jalan untuk mengetahui
kebenaran atau kesilapan bagi setiap yang mereka pelajari. Tujuan sebenar buku ini adalah tercapai apabila, selepas membacanya, anda adalah(dengan
kasih Tuhan), terlepas daripada dakapan Iblis. Gunung suci, batu suci dan tikar sembahyang kesemuanya hanya[setidaknya] berpusatkan keberhalaan.
“Thou shalt not make unto thee any graven image . . . nor bow down to them.” (Exodus 20:4).
“Thou” disini bermaksud semua orang termasuklah Abraham!
“And the rest of the men which were not killed by these plagues, yet repented not from the works of their hands that...
31
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
9:20 Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka: mereka tidak berhenti menyembah rohroh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan, 9:21 dan mereka
tidak bertobat dari pada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian. (Revelation 9:20-21).
Tidakkah semua kita bertobat? jika anda tidak hanya kerana anda dilahirkan dan dibesarkan dalam agama ini, nahtijahnya dengarlah nasib yang
menunggumu:
“14:11 Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka
yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barangsiapa yang telah menerima tanda namanya.”
“And the smoke of their torment ascended up for ever and they have no rest day nor night who worship the beast *through false religions+ and his image . . .”
(Revelation 14:11).
Tidak kurang juga yang melutut menyembah gambar Yesus, Mary, Salib, atau patung salib. Kesemua ini akan membawa kepada kekejian yang membawa
kepada hukuman yang serupa. Ramai mereka yang mengatakan dirinya adalah Kristian juga pergi ke ‘hajinya’ di Vatican untuk mencium kaki Pope. Hal ini
juga, merupakan[setidaknya masih+ kekejian dan tanpa rujukan mahupun sokongan Alkitab. Yesus menghentikan acara “berhaji”, bahawa Dia menyatakan
bahawa Tuhan ada dimana-mana[berkuasa untuk dimana-mana]. Kita hanya boleh menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.
“Yesus berkata...percaya kepadaku, masanya akan tiba apabila kita tidak perlu menyembah di gunung ini, atau pun di Jerusalem, untuk menyembah
Bapa...Jesus saith . . . believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father. Ye worship ye know not
what: we know what we worship: for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshiper shall worship the Father in spirit
and in truth: for the Father seeketh such to worship him.
Tuhan adalah roh: dan mereka yang menyembahnya haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. and they that worship him must worship him in spirit
and in truth” (John 4:21-24).
Jika kita menerima bahawa mencium kaki manusia adalah kekejian, justeru setiap mereka yang berfikir benar seharusnya menerima bahawa mengelilingi
dan mencium struktur yang tidak hidup seperti Ka’aba adalah satu daripada kekejian sebelum matahari. Kebenarannya, agama di luar Kristus ialah agama
Pagan. Tuhan palsu akan hanya menjanjikan nabi palsu, begitu juga dengan nabi palsu hanya akan menjanjikan agama yang salah.
32
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Notakaki Bab 9
1 Any Islamic claim of patriarchal accreditation for the Ka.aba would have been weak indeed, had it not been linked to Abraham, though there is no historic evidence at all
that Abraham was ever in Mecca. The Ka.aba being linked to just Ishmael makes more sense, because Ishmael probably went into pagan idolatry after being driven from his
father.s house by God.s command (Gen 21:10-14)
2 The author is convinced that Ka.aba is the exact fulfilment of the image of the beast prophesied in Revelation chapter thirteen, verse fourteen.
3 A.H. (After Hijra) is an Islamic way of reckoning time. A.H. time began in 622 AD, the year of Muhammad.s flight (Hijra) from Mecca to Medina, a fulfillment of Daniel
7:25.
1 Editor.s Note: Though not generally understood in the United States, all false religions are demonically empowered. Demons (jinns) can even enable followers to perform
supernatural phenomena: visions, different voices, unknown tongues, moving objects, levitation, calling up spirits, out-of-body experiences, death-curses, etc. The suicide
bombers in Israel are demonically influenced to believe they are doing good, otherwise they would never perform such an unnatural act. Some pastors in the United States
believe they see and speak to Jesus, but a biblical study of what their .angels. say to them shows their visions to be demonic. Scripture warns of this possibility, 2 Cor 11:14
.And no wonder, for even Satan disguises himself as an angel of light.. Isn.t seeing an .angel of light. what happened to Mohammed in that cave north of Mecca?
2 Demons can be very territorial. Dr. Neil T. Anderson attests to this phenomenon in his book on freedom in Christ from demonic influence - Neil T. Anderson, The Bondage
Breaker (Eugene, Oregon, USA, Harvest House Publishers, 1993) ISBN 0- 89081-787-1.
1 There is a reference in the Bible book of Zechariah that some believe to be about Islam and the Ka.aba. It is written in figurative language, but the intent of the passage is
plain enough. Editor.s notes within the Bible quote are in italics: Zec 5:7-11 Again he said, .This is their appearance in all the land (and behold,
a lead cover was lifted up); and this is a woman sitting inside the ephah (Ephah was a son of Midian whose name meant .darkness.. [See Holman.s Bible Dictionary] An
ephah may also be a small basket).. Then he said, .This is Wickedness!. . . . And I said to the angel who was speaking with me, .Where are they taking the ephah (the
darkness or the basket of darkness?)?. Then he said to me, .To build a temple for her in the land of Shinar (in Zechariah.s time, the Land of Shinar included Arabia); and when
it is prepared, she will be set there on her own pedestal (the Ka.aba?).. There is a now a pedestal in Mecca, dedicated to Allah, that all Muslims revere. And the people who
worship Allah, are they not in great spiritual darkness?
33
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 10
Jadi Siapakah Allah?
Muslims menggunakan bahasa yang sukar untuk menjelaskan siapakah Allah. Mereka cuba untuk membuatnya seperti hidup sebaik mungkin dalam usaha
untuk menghindarkan orang bijaksana dalam menjalankan penyelidikan keatasnya. Jika anda bertanya kepada seorang Muslim akan siapakah Allah, dia
akan menyeloroh seperti bercakap dengan semak, menjelaskan sesuatu kepadanya hanyalah kemustahilan[tanpa alasan munasabah yang sama ada]
memberi untung atau tidak kepada dirinya. Namun seharusnya, Allah semestinya bukanlah semisterinya sebuah Islam yang mereka inginkan dunia percaya.
Mereka akan terus ke penjuru batu Ka’aba. Semestinya, Kristian tidak sesungguhnya berdoa untuk membantu mereka dan kita tidak akan lakukannya
hinggalah menjelang ajal mereka diatas jurang Megiddo.
Ramai mengatakan bahawa perkataan Allah berasal daripada bahasa Syriac Alaha. Walaubagaimanapun, nama Allah pada kenyataannya telah pun muncul
sebelum adanya Islam. Amat diragui bahawa ianya berasal daripada perkataan nama Abdullah[bermaksud pekerja Allah] – merupakan nama kepada ayah
Muhammad. Persoalannya ialah: Bagi siapakah nama ini pada asalnya diberi? semestinya tiada nabi dalam Alkitab yang membuktikan wujudnya ayat
tersebut. Yang jelasnya ialah bahawa tiada satupun kelibat ayat ini dalam Alkitab[seharusnya benar jika perkataan Allah dari Alkitab bahasa Indonesia,
Melayu dan bahasa lain diubah sesuai dengan ketiadaan ayat tersebut, tapi untuk menunjukkan bahawa Tuhan itu tidak kisah apapun panggilan maka
seharusnya anda fikir begitu?], sebaliknya jelas bahawa ayat tersebut berasal daripada bahasa Arab, bukannya daripada Israel!
Walaubagaimanapun, dalam minda sarjana Muslim, apapun juga [sama ada positif atau negatif] justifikasi anda terhadap Islam hanyalah alasan, maka
mereka seharusnya menipu dan menuntut bahawa nama Allah telah dinyatakan kepada Adam, Abraham mahupun Ishmael. Para bapa patriarch kita
tentunya berupaya mengadakan penipuan disebabkan mereka telahpun meninggal terlebih dahulu dan meninggalkan kita persoalan, penuh ketidakpastian
tanpa menyelesaikan masalah tersebut dahulu. “ kita tahu api itu panas kerana moyang kita menyatakan, hanya keegoan kitalah maka kita menyentuh api
tersebut, apakah kesannya?” dan mereka tidak pernah meninggalkan Adam kesendirian. Dalam pra-Islam Arab yang kini dirujukkan oleh Muslim sebagai
zaman “Al-Jahiliya,” bermaksud masa, para penduduk Arab memeluk agama Pagan. Masa tersebut sepanjang Ka’aba, orang Arab menyembah 360 patung.
Setiap puak mempunyai satu patung untuk disembah. Jelaslah bahawa Allah semestinya merupakan salah satu daripada 360 patung tersebut yang kaum
Hashimite Muhammad sembah. Quran membuktikan sendiri bahawa beliau sendiri adalah Pagan. Nama yang diberi oleh orang Tua Muhammad kepada
anaknya merupakan bukti seterusnya untu membuktikan bahawa Muhammad adalah berasal daripada keluarga penyembah Pagan.
34
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Ayah Muhammad bernama Abdullah, bermaksud hamba Allah. Nama bapa saudara Muhammad pula ialah Abdul Manaf, bermaksud ayah kepada Talib.
Kenyataan ini merupakan bukti nyata bahawa Allah dan Manaf adalah eksplisitnya patung yang disembah oleh Muhammad dan orang-orangnya. Sarjana
Islam cuba untuk menyembunikan fakta bahawa Muhammad menyembah patung sebelum dan selepas dia menuntut sebagai nabi. Namun mereka tidak
mampu berbuat apa-apa kerana Quran sendiri merekodkan perkara tersebut. Muhammad kemudian eksplisitnya terpesona dengan tuntutan monoistik
daripada Yahudi dan Nestorian Christian yang menyangkutkan perkara tersebut dalam penuh persoalan. Isteri beliau yang bernama Khadija adalah seorang
Katholik, sebagaimana Waraqa ibn Naufal, yang bertindak sebagai guru sulitnya. Sekarang, Muhammad berkeinginan untuk menyatukan bangsa Arab
dalam susunan teokratik, namun tetap menemui jalan buntu untuk membawa bersama patung sebanyak 360 tersebut, dengan itu Muhammad bercadang
untuk mengutip daripada patung puaknya. Seharusnyalah dia memilih Allah, patung yang diberi nama oleh ayahnya. Apapun patung yang disembah;
sebuah patung tetaplah patung. Semestinya setan berselindung disebalik patung yang dicipta untuk menipu hati dan minda anda.
Sesiapa yang cuba mengeluarkan Allah dan mendewa-dewakannya diatas patung Makkah yang lain harus ingat bahawa Muhammad hanyalah dengan
mudah mengutip Manaf, Al-Lat, Al-Uzza, atau mungkin bersama juga yang lain; dan pilihanya bukanlah untuk memenangi sokongan orang lain, termasuk
juga bapa saudaranya, Abdul Manaf.Hal ini jelas daripada fakta bahawa Abdul tidak pernah berserah kepada Allah dan Islam sehingga nafas terakhirnya.
Seharusnyalah pengangkatan salah satu daripada 359 patung menimbulkan kemarahan kepada puak suku di Makkah. Tujuan penganiayaan Muhammad
tidak membawa apa-apa namun sebagai puak-inter atau suku-inter bergaduh bagi patung siapa yang lebih dihormati. Dalam akar yang sama, Quran juga
menggunakan bahasa atau dialek Muhammad (Quraish). Untuk menenangkan suku lain, Muhammad mengatakan kepada mereka(berteraskan “wahyu”)
bahawa pil-pil surga telahpun ditulis dalam bahasa Arab, Quraish. Dunia dipaksa untuk menelan tipuan Islam bahawa semua patung di Ka’aba telahpun
dimusnahkan. Apapun ia memang adil dan sememangnya tidak benar juga bagi anda.
Dikatakan hanya empat daripada patung tersebut dikekalkan. Penjaga Ka’aba seharusnya membuka batu untuk membolehkan nazir bebas untuk
mempertikaikannya. Sebagaimana Islam membentuk 1.2 bilion Muslim dan semestinya sebilangan daripada Kristian yang “pada namanya”, sibuk tanpa ada
masa menyelidiki Alkitab, ego dan tidak mahu bertanya, sesat dengan siapa sebenarnya Yesus sama ada Isa atau Esau, dan ianya telah cuba untuk membuat
dunia percaya bahawa Allah adalah Tuhan. Sedihnya, tetap tiada rangkaian antara Allah dengan Tuhan yang adala dalam Alkitab, yang menunjukkan
bahawa namaNya adalah Yahweh, atau “Aku adalah Siapa*who+ Aku”,“I AM”. 1
Webster’s New Collegiate Dictionary menyebut bahawa nama sebenar Tuhan dalam bentuk “Tetragrammaton,” yang bermaksud ia terbentuk daripada
empat huruf. Sebahagian daripada perkataan Ibrani yang disingkatkan menjadi YHWH atau JHVH. Mereka sebenarnya menyebut Yahweh atau Yehovah.
YAHWEH bermaksud “I AM.” Nama ini mengetengahkan Tuhan itu nyata dan alam suci: Yang paling benar, yang agung, satu, tuhan suci, dan “Bapa kepada
35
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Roh” (Numbers 16:22, digenapi dalam. John 4:24), Tuhan yang menunjukkan diriNya kepada orang*ciptaannya+, membuat perjanjian dengan mereka,
pemberi peraturan kepada mereka, bagi Siapa yang perlu dihormati dan disujud sembah selamanya.
Sekiranya nama Tuhan ialah sebenarnnya Allah, menggapa tidak Dia memberi nama itu kepada nabi Musa atau sesiapa yang menjadi nabi dalam Perjanjian
Lama? mengapa tidak Yesus memberi nama selain daripada yang telahpun diberi kepada nabi terdahulu? adalah benar untuk mengakui bahawa Yang
Tertinggi Dialah yang abadi. Jika Tuhan adalah tanpa permulaan atau penghujung, mengapa tidak namanNya juga kekal abadi? Semestinya benar, namun
jika Quran adalah benar, dan oleh itu tiada siapa yang nama Tuhan sebelum Muhammad, dan Tuhan tidak pernah tahu apa yang Dia katakan pada Musa
dengan nama “I AM that I AM.” Ia serupa dengan membakar semak untuk mengatakan bahawa Tuhan mengatakan diriNya kepada Musa sebagai “I AM”
(Exodus 3:14). “I AM” melampirkan kewujudanNya yang nyata, dengan tiada permulaan dan pengakhiran. Hanya Dialah Tuhan yang kekal, tiada yang lain
kecuali Dia!
Tiada diperuntukan bilik untuk sebuah patung, walaubagaimana canggih memanggil dirinya. Nama Alllah tidak ditujukan kepada Tuhan yang benar, ianya
hanya bagi patung bangsa Arab. Namun disana banyak. Apabila Yesus mengatakan Dirinya “I AM” dalam John 8:58,Dia berkata dalam kesan bahawa Dia
adalah yang sama “I AM” yang bercakap dengan Musa di semak yang terbakar. Orang Yahudi mengerti dengan tepat apa yang Yesus maksudkan dan justeru
cuba membalingNya dengan batu kerana menyamakan diriNya dengan ayat tersebut (John 8:59). Mereka tahu bahawa Yesus mengatakan diriNya sebgaai
yang terakhir, suci, dan secara praktikalnya adalah wahyu daripada Tuhan yang benar. Nabi Isaiah juga mengetahuiNya, apabila menyebut Yesus adalah
“Emanuel,” yang bermaksud “God with us” atau Tuhan bersama kita. Ini bukanlah halnya politisme, Tuhan Bapa dan Yesus AnakNya adalah satu esa,
wujudnya. Yesus mengatakan:
John 10:30 “I and My Father are One.” Saya dan Bapa adalah satu.
John 17:5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada.
Ini adalah hanya satu dan Tuhan yang kekal. Semua yang lain adalah imaginasi seorang manusia bagi menggambarkaan tuhan. 1
Saya dapat mendengar bisikan anda, “ha! ia bukanlah seperti itu; Allah adalah hanya nama lain bagi Tuhan. Penduduk Arab juga menyembah Tuhan yang
sama, atas nama yang berbeza.” Hal ini berlaku terhadap ramai yang belum pasti tentang hal tersebut, dan saya katakan ia salah dan nyata suatu harapan
yang hampa benar untuk ditelusuri. Apa yang pasti ialah, Allah dalam bahasa Arab adalah tema bagi tuhan mereka, namun adakah Allah adalah nama bagi
Pemerintah dan Tuhan yang bertakhta yang mencipta alam?
36
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Disebalik siapakah Muhammad[yang dinamakan nabi oleh sarjana Islam namun tidak dapat dibuktikan] yang tiada bukti rekod dimana-mana di bumi yang
dikatakan oleh Tuhan melalui bangsa Arab. Jelasnya, Alkitab mengatakan perkara tersebut adalah sebaliknya. Buku terakhir dalam Alkitab ditulis pada
penghujung abad pertama. Salah satu daripada penyataan terakhir ialah:
Rev 22:18 . . . If any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this book. Aku bersaksi kepada setiap orang
yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini: "Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan
menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini
Adakah Muhammad melakukan seperti itu? adakah dia menuntut sebagai nabi lama sebelum Tuhan mengatakan tiada seorang pun yang harus menambah
apa yang sudah tertulis? Jadi apakah yang cuba ditunjukkan oleh bukti ini, bahawasanya keseluruhan bangsa akan menjaadi salah dalam konsep keji?
Bagaimanapun, Alkitab mengatakan, “Sekali-kali tidak! Sebaliknya: Tuhan adalah benar, dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis: "Supaya
Engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu, dan menang, jika Engkau dihakimi."(Romans 3:4). Ini bermaksud apapun yang tertulis melawan perkataan
Tuhan diklasifikasi sebagai bohong. Oleh itu, apabila Yang Benar memberitahu kita bahawa namaNya ialah Yahweh,atau “I AM,” barangsiapa yang
menuntut namaNya sebagai lain adalah dipengaruhi oleh Setan(John 8:44).
Anda harus tahu bahawa Kristian harus menjauhi dirinya daripada mereka yang mengatakan bahawa Tuhan tidak tahu namaNya sendiri, namun ini
bukanlah hal bagi Kristian. Kristian adalah Hausa gudang penyembahan dan pujian Allah. Selama mana Kristian patuh kepada Allah, kemenangan terhadap
orang Islam tidak akan berlaku. Sikit janggal apabila usaha penginjilan dikalangan Muslim mendatangkan kesan kecil. Seorang yang menamakan Kristus dan
menuruti tuhan yang salam, walau apa sekalipun nama, ia hanya menjemput musuh untuk memakai jenama 666 diatas dahinya. Tidak pernahkah Alkitab
memberi amaran terhadap kita bagi nombor ini? Sememangnya benar:
“13:6 Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Tuhan, menghujat nama-Nya dan kemah kediaman-Nya dan semua mereka yang diam di sorga. 13:7 Dan
ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka; dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat
dan bahasa dan bangsa. 13:8 Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia
dijadikan di dalam kitab kehidupan dari Anak Domba, yang telah disembelih.”, “And he opened his mouth (the dragon inspired beast) in blasphemy against
God, to blaspheme his name, and his tabernacle and them that dwell in heaven. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not
written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world.” (Revelation 13:6, 8)
Sememangnya jika ada yang mengatakan, “adalah menjadi hujatan untuk mengetengahkan konsep bapa sebagai Tuhan dan mendewakan Yesus sebagai
AnakNya” adalah pencemuh. Sesiapa yang berbuat demikian, tidak tahu siapa Tuhan. Petikan diatas sangat jelas menunjukkan sesiapa yang tidak tertulis
37
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
namanya dalam buku kehidupan adalah menyembah Setan[naga]. Senarai yang terdapat dalam cengkaman naga tentunya tidak berpenghujung.
Termasuklah seorang Muslim, Kristian hipokrit, Hindu, Buddha, Hari Krishna, It includes Muslims, Rosicrucians, Satanists, penagih dadah, homoseksual,
perogol, pornografi, mereka yang bermain dalam kesalahan dan mereka yang menjauhi Yesus, Anak Tuhan.
Tidak kurang pihak Kristian yang menyembahkan naga dalam suatu cara yang lain. Banyak juga yang menyanyikan lagu dalam korus dengan nama Allah. Jika
anda menyebut bahawa anda adalah Kristian tapi berterusan menghormati Allah, dan sesuatu yang buruk berlaku terhadap pemahaman kekristianan anda.
Tuhan yang benar semestinya cemburu melihat anda bertoleransi dengan yang lain selain diriNya. Perjanjian Lama menyebut bangsa Israel akan
dimusnahkan disebabkan menyembah tuhan lain, dan tuhan tidak pernah berubah. Mungkin anda telah dimeterai dengan nombor 666 di dahi anda, atau
mungkin nama anda tidak terdapat dalam buku hidup anak Domba- Christless Christian – menyembah naga.(Rev. 13:8).
Ramai yang setuju bahawa Allah yang disembah oleh Kristian adalah Allah selain daripada yang disembah oleh Muslim. Mereka mengatakan Kristian dan
Muslim berbeza dalam memahami karakter Allah. Namun siapakah yang lebih besar menuntut nama Allah melainkan Muslim, dan berapa banyakkah Allah
disana? Ramai yang mengatakan diri mereka Kristian adalah menyamar sebagai Rachel Kristian. 1 Dalam jalan yang sama, ramai yang mengatakan dirinya
Kristian tidak mempunyai pemahaman yang benar tentang Tuhan sebuah Alkitab datang sebagai “perempuan jalang” kehadapan tuhan Islam yang bernama
Allah. Mereka menggunakan banyak penyataan di surga untuk menyatakan kebankrupan iman, namun semua itu sia-sia sahaja. Pernyataan yang tidak
setuju terhadap perkataan Tuhan, tidak kira bagaimana logiknya dilihat, hanya akan membentuk penipuan diri atau dilusi yang lebih tajam.
“And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this
cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie.” (2Thess. 2:10-11)
2:10 dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa kerana mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat
menyelamatkan mereka. 2:11 Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta.
Terjemahan Alkitab Hausa hanya memburukkan lagi masalah. Mereka menyamakan nama Allah sebagai Yahweh, dengan itu membawa ramai Kristian
dalam lopak kuasa naga. Kebanyakannya adalah pendapat sebelum nama “Allah” digunakan dalam Alkitab Hausa, sarjana harus mengadakan banyak kajian
untuk memperkuatkan penyataannya. Sesungguhnya, tidak terdapat kajian yang membenarkan ketidaktepatan terjemahan sebuah Alkitab. Tuhan tetap
tahu akan apakah namaNya apabila menuntun Alkitab, dan tidak memberi kuasa untuk sesiapapun untuk mengubahnya. Kebenaran diperolehi melalui
kajian manusia, tanpa mengira bagaimana terpelajarnya, namun kesahihan ketuhanan datangnya daripada kata-kata Tuhan sendiri. Ramai mencadangkan
bahawa penterjemah Alkitab yang keliru diantara Allah dengan Yahweh tidak dituntun oleh Tuhan untuk melakukannya.
38
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Asal Islam dikalangan Hausa
Bagaimanakah Hausa tampil dengan nama “Allah” pada tempat pertama?
Bagaimanapun, golongan Sunni Islam datang kepada orang Hausa pada abad ke 14 melalui pengaruh pedagang Arab dan Sudan. Walaubagaimanapun,
kesucian Islam dipersoalkan oleh golongan pendeta Fulani dan ketua agamanya, Uthman Dan Fodio, pada 1802 mengistiharkan jihad terhadap pemerintah
tradisional Hausa, menggantikan aristokrasi golongan asli dengan sistem feudal Fulani. 1
Orang Hausa hari ini tidak hanya menyembah Allah tapi berfikir, makan, minum, dan bercakap Allah sangat kerap jadi nama zaman pra-Islam bagi
pendudukan termaktub tapi menghampakan. Ramai orang termasuklah kebanyakan Kristian sedia setuju sepakat dengan pihak Hausa bahawa tiada Tuhan
lain tetapi Allah. Ramai juga yang setuju bahawa perkataan Allah ialah ayat pinjaman dari bahasa Hausa. Sedihnya mereka tersilap. Sebelum Islam
diperkenalkan kepada masyarakat Hausa abad ke-14, nama Hausa bagi yang tertinggi ialah “Ubangiji.” Inilah realiti yang dipersetujui oleh ramai masyarakat
Hausa.
Jadi bagaimanakan nama Allah diperdagangkan dengan Ubangiji? sedihnya tiada siapa yang tahu. Ianya adalah bahasa Arab, yakni Arab adalah bahasa
Islam. 1 Semua Muslim diajar untuk menerima bahasa Arab ini sebagai bahasa lidah dan ianya dipelajari dan dihafal oleh semua mereka. Allah
diketengahkan oleh Muslim sebagai pernah minum minuman yang dipanggil “Ruwa Alo” (dibuat dengan bersihan ayat dari Quran diatas batu- kepercayaan
karut yang dianggap sebagai ubatan.) Salah satu pengakuan iman seorang Islam ialah, “Lahi la illa llah Muhammadu rasul la llah”2 yang mungkin mengetuk
Hausa pra-Islam untuk Tuhan dalam bahasanya. Pengertian ini tidak mempunyai kaitan dengan Ubangiji. Kemungkinan nama “Ubangiji” digugurkan untuk
mengelak penampilan yang bersifat “politisme”.
Quran selalu menggunakan kenderaan untuk mengeksport imperialisme Arab menawan negara menjadi negara hamba bagi Khalifah. Kaedah Arab mungkin
menjadi lembut suatu ketika, namun sasarannya masih juga sama: Dunia ditawan bagi Islam dengan kuasa Arab. Mesir pula hanya seperkara dalam titik ini.
Mesir hari ini lebih daripada seoraang Arab berbanding seorang Mesir. Dalam bukunya yang bertajuk, Black Gold and Holy War, mukasurat. 8-9, Ishak
Ibrahim, warganegara Mesir, melukiskan bagaimana suramnya gambar Arab menawan negaranya dan memenuhi negaranya dengan budayanya sendiri :
“dan kemudiannya penakluk(askar Arab) tidak hanya menguasai Mesir seperti kuasa dahulunya tapi melalui budaya imperialisme yang memenuhi pelosok
hidup orang Mesir, menjadi beberapa tahun mengintergrasikan bahagian tersebut. Perubahan yang mereka bawakan adalah kekal. Budaya asal Mesir tidak
akan pernah dilihat lagi kecuali bayangan dalam hidup minoriri Kristian Koptik yang menolak untuk menyerah sepenuhnya menjadi hamba Arab. Kos yang
tinggi terhadap penolakan seringkali bermaksud kematian mereka. Melalui manipulasi ini, peras ugut dan cabulan hak asasi menjadi rintangan bagi
39
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
mereka, sementara Islam menjadi agama bagi majoriti penduduk Mesir. Beberapa orang disuruh membayar cukai (Jizya) yang diperkenalkan oleh Arab, jadi
yang menjadi alternatif bagi mereka*jika ingin hidup+ adalah dengan menerima Islam, untuk menjadi ‘bahagian mereka yang beriman’. Bagi yang miskin
untuk membayar cukai, apakah pilihan mereka selain daripada syahid?.
Ini adalah senjata seorang Muslimah, dengan luar biasanya mereka yang berada di perjalanan – untuk menerima agama mereka atau mati – agama dunia.
Biasanya seorang Muslim memerlukan doa dan kasih kita. Mereka juga mahu dibebaskan daripada belenggu, kita harus bertobat disebalik kesakitannya.
Saya mengerti apa yang saya katakan kerana saya juga berasal dari sana. Saya pernah sebagai seorang Islam. Kebanyakan Kristian di Negeria, terutamanya
mereka yang berada di Utara, tidak mempunyai hasrat untuk memenangi seorang Muslim. Paderi mahupun pekerjaa sukarela juga sependapat bahawa
golongan Muslim seharusnya mati dan secepatnya ke neraka kerana membunuh Kristian dan membakar gerejanya. Saya percaya bahawa mereka
mengatakan begitu hanya setara dengan kedudukan lemah mereka berbanding Muslim yang mereka keji.
Dengan jujur saya katakan, seorang Muslim bukanlah seorang yang lemah. Apa yang orang lihat adalah konkongan agama. Mereka berjuang sekuat mana
untuk hidup dengan apa yang mereka percayai. Muslim bukan hanya bersedia untuk membunuh bagi Islam malahan untuk mati bersamanya – pelajarannya
ialah, semestinya , untuk sesiapa yang mengatakan mereka percaya Yesus tapi tidak bersedia untuk berkorban keranaNya.
Sikap membenci seorang Muslim berada dimana-mana. Seorang Missionologi berbangsa Amerika, telah membuat membuat kajian di Mesir, menemui
bahawa golongan Kristian Koptik(selepas 1,300 tahun mengalami penganiayaan daripada Islam) membelakangi keselamatan yang perlu bagi kaum Muslim.
Mereka percaya bahawa merupakan ketidakadilan bagi orang Muslim diselamatkan apalagi ke Surga setelah menikmati kesemua yang ada di dunia hasil
perbelanjaan orang lain.
Kita seharusnya memandang hati Nelson Mandela dari Africa Selatan. Selepas bersubahat dalam tiga dekad dengan menyokong dasar Apartheid, dia
meminta maaf kepada mereka yang memenjarakannya, tanpa mempersalahkan sesiapa tetapi system yang diamalkan. Sama juga kita perlu mengasihi
Muslim namun harus membernci system demonik yang mengikat mereka. “karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan
pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. “(Ephesians
6:12).
5:43 Kamu telah mendengar firman: Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu.5:44 Tetapi Aku berkata kepadamu: Kasihilah musuhmu dan
berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. (lihat, Matthew 5:43-44).
40
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Saya nyatakan dahulu bahawa jikapun Yesus muncul sekarang secara fizikal, Dia tidak akan pergi ke gereja, namun masjid, untuk membawa Muslim kepada
kebenaran. PerumpamaanNya dalam Luke 15:3-7 harus dilihat sebagai contoh. Yesus tidak datang menyelamatkan yang benar, tapi untuk membawa
pendosa kearah pertobatan. Bukalah Alkitab, bacalah, dan melututlah[menurut kata hatimu] . Kita harus meminta Tuhan untuk mengampunkan kita kerana
kekerasan gati kita dan kecuaian kita.
1 The etymological root of Yahweh is actually an unused Hebrew verb, havah (the verb to be). JHVH, the .I AM,. appears in English Bibles as GOD or LORD, depending on the
translation. The Jews today do not speak or write the word havah, say .I AM,. or write the name of G-d in any form, because they consider the name of G-d too holy to utter
or write. They leave out a letter in G-d, as you see here, or address Him as Ha Shem, which simply means .The Name..
1 Another verse in the Bible perfectly describes the oneness of Jesus the Son with God the Father, Isaiah 9:6 .For unto us a child is born, unto us a son is given: and the
government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace..
1 Rachel, due to her lack of a personal knowledge of the .I AM,. stole her father.s idol, Gen. 31:19.
1 Islamic purity was merely a pretext. The underlying aim of the Jihadists was to foist Fulani imperial hegemony on the people of Africa south of the Sahara. The usual tactic
of Islam is to use their religion for political gain. That is clearly seen in the overthrow of the Hausa kingship. The Sokoto caliphate, with its emirate system entrenched in
almost all parts of Northern Nigeria was able to enslave a whole race. The Islam entrenched at the end of Uthman Dan Fodio.s revolution was no different from the Islam it
supposedly purged. Neither is the present Islam as practiced by the descendants of Uthman Dan Fodio different from the Islam of the time of the Hausa kings. Islam is the
only system where the enslaved do not aspire for freedom because the masters tell their victims that it is the will of Allah. This is why there will never be democracy in the
Arab world. And the West will always look the other way. That Uthman Dan Fodio.s hidden agenda was colonialism is unquestionable . he gave out flags to lieutenants who
moved into various parts of Nigeria for settlement. They then fueled inter-tribal feuds in those areas. The Fulanis pretended to play the role of peace makers, or like the case
of Ilorin, they waged war with the natives to break off from the yoke of the Alafin in Oyo empire. Subsequently, they killed off these tribal heads and seized power in the
confusion. They even attacked the Borno empire, which was not only an Islamic state but had refined scholars like El-Kanemi as their leaders.
1 It should be rightly termed racism. Aside from Arabic, other languages considered holy in Nigeria are those of the early Jihadists, their collaborators or victims; Fulfulde,
Hausa, Kanuri. Anyone who wants to fit into the system must speak these languages. Through this radical Islamic racism many tribal languages have been obliterated, such
as Holma and Zunu. These were prominent languages in Adamawa region, but they are no longer spoken. The Fulanis who brought Islamto them told them their languages
were an abomination and paganistic, but that the Fulfulde and Hausa languages were holy. To join the Kanuri/Borno political system and enjoy the privileges of the state,
quite a number of tribes are disowning their languages. By the time they identify with Fulani, Kanuri or Hausa, they are enmeshed in Islam. People groups like the Galgamas,
Kotokos, and others prefer to be known as Kanuris, not because they want to be, but because they feel insecure, and unaccepted as themselves.
2 .Lahi la illa llah Muhammadu rasul la llah. literally means: No god but the god and Muhammad is messenger of the god.
41
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 11
Kedudukan Wanita dalam Islam
Seorang sarjana Muslim mengatakan dalam blognya bahawa, kedudukan kaum wanita dalam masyarakat Islam agak menyedihkan. Mereka dipersendakan
pada sesetengah majlis syarahan agama, dikenakan beberapa peraturan yang ketat, atau disifatkan lebih rendah daripada kaum lelaki. Mereka menjadi
mangsa keganasan lelaki, mangsa dalam perceraian, mangsa yang digantung tidak bertali, atau mangsa yang sanggup membuang bayi yang dilahirkannya
dengan banyak kepayahan. Kemelut ini berpunca dari kejahilan yang terbit dari input yang tidak sempurna dalam didikan agama. Input yang dimaksudkan
ialah ajaran daripada Allah yang terkandung di dalam al-Qur’an.
Dr. Yusuf Qardawi mengatakan, harus diimbas bahawa mengahwini wanita yang ramai juga bukan diasaskan oleh Islam dan dilakukan oleh Nabi
Daud dan Solomon sendiri dan sambil itu beliau mengutip dengan mengatakan Ghilan Ibn Salma menjadi seorang Muslim apabila beliau
mempunyai sepuluh wanita, disuruh oleh Muhammad untuk memilih salah 4 daripada mereka dan menceraikan yang lainya. [ dihantar oleh AlTermithy (1128) dan Ibn Majah (1953) dibawah kuasa Ibn 'Umar] Untuk alasan ini, Muhammad menjelaskan persamaan diantara isteri dan
mengatakan, "Allah, yang berkuasa untuk melakukan seperti itu. [ dicadangkan oleh Abu Dawud (2134), Al-Termithy (1140), Ibn Majah (1971), AlDoramy Book of Marriage p.540, dan Ahmad 6/144 dengan kuasa isha.] Kelebihan Nabi[Muhammad] dalam memilih isteri ialah dia dibenarkan
berkahwin dengan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada dia. Saya nyatakan bahawa Oh kalau seperti itu, alangkah jahatnya Tuhan jika dia
pun berhati seperti itu kerana tidak mustahil dengan arahannya dia “boleh saja” memerintahkan Muhammad “wahyu” bercerai apabila Muhammad
jemu dengan isterinya meskipun tidak bersalah.
Saya suka mengutip ayat daripada blog yang bernama “Learning Page” yang mengutip ayat dari “Mosaic Law”, Isteri adalah terikat (dari betrothed yang arti
harafiahnya adalah dipertunangkan – pent.). Menjelaskan konsep ini Ensiclopedia Biblica menyatakan: “Untuk mengikat seorang isteri kepada seseorang
berarti memperoleh kepemilikan atasnya sebagai pembayaran terhadap uang pembelian; Yang dipertunangkan adalah seorang gadis yang kepadanya
uang pembelian dibayarkan.” Dalam sudut pandang hukum, persetujuan dari seorang gadis tersebut tidak diperlukan bagi keabsahan pernikahan tersebut.
“Persetujuan sang gadis tidak diperlukan dan kebutuhan terhadapnya (persetujuan tersebut – pent.) tidak disebutkan dimanapun dalam hukum.”Mengenai
hak untuk bercerai, kita membaca dalam Ensiklopedia Biblica: “Wanita menjadi hak milik lelaki, haknya (suami –pent.) untuk menceraikannya merupakan
hal yang biasa.” Hak untuk menceraikan hanya dimiliki oleh laki-laki. “Dalam Mosaic Law perceraian merupakan hak istimewa seorang suami saja…”. Saya
42
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
berani mencabar dan menyuruh anda mencari dahulu dalam Taurat Moses ayat tersebut jika anda menemuinya dan anda boleh menyetujui tulisan diatas!
lama kemudian Matius 19:8 mencatatkan ayat, “Kata Yesus kepada mereka: "Kerana ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan isterimu,
tetapi sejak semula tidaklah demikian.” Tiada sesiapapun yang meragui penyataan tersebut*kecuali yang menerima ajaran Setan].
Blog tersebut mengutip ayat, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya
Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.” (QS An-Nisa : 1).Kemudian
mengatakan para ulama menafsirkan ayat ini: “Telah diyakini bahwa tidak ada satu teks pun, baru ataupun lama, yang berhubungan dengan kaum wanita
dalam seluruh aspek dengan begitu singkat, fasih, mendalam dan asli seperti ketetapan ayat di atas. Apa yang saya katakan ialah, Alkitab terlebih dahulu
mengatakan, “2:21 Lalu TUHAN Allah membuat manusia itu tidur nyenyak; ketika ia tidur, TUHAN Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu
menutup tempat itu dengan daging. 2:22 Dan dari rusuk yang diambil TUHAN Allah dari manusia itu, dibangun-Nyalah seorang perempuan, lalu dibawa-Nya
kepada manusia itu. 2:23 Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia
diambil dari laki-laki." 2:24 Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi
satu daging. 2:25 Mereka keduanya telanjang, manusia dan isterinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu (Kejadian 2:21-25) dan siapalah penulis tersebut
untuk melawan kata Tuhan atau Yahweh yang bercakap dalam Perjanjian Lama dan selayaknya penulis Quran[pembantu Muhammad ataupun Abu Talib
ataupun Khadijah yang menyebut ayat tersebut kepada Muhammad secara keliru] telahpun meniru bulat-bulat isi daripada Perjanjian Lama. Kerana itu
Quran jelas mengatakan, “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang
kepadanya. ". (QS Al-A’raf : 189).
Saya bersetuju apabila Dr. Yusuf Qardawi mengatakan, Nabi mengatakan *berkat menyertaimu+ bahawa, “ lelaki yang mempunyai dua isteri terikat
pada salah satu daripada mereka, akan datang pada hari pengadilan diikat menjadi satu”. * dihantar oleh Abu Dawud – ayatnya sendiri - (3133), Al
Termithy (1141), A-Nisa'i, 7/63, Ibn Majah (1969), Al-Doramy p.539, and Ahmad, 2/347, 471. kesemuanya dibawah kuasa Abu Huraira.]
Walaubagaimanapun ayat tersebut hanyalah sumber hadis dan semestinya ayat Quran tidak boleh ditambah sebegitu hendaknya. Sebagaimana
bagi suami yang tidak dapat menjaga[mengawal] walaupun seorang isteri, yang bimbang berlaku tidak adil tidak diperbolehkan berkahwin lagi.
Yang berkuasa mengatakan: tetapi jika kamu takut untuk berlaku tidak adil maka hanya dibolehkan satu [Surah 4:3] Firman-Nya, "Dan sesiapa di
antara kamu yang tidak mempunyai kemewahan untuk membolehkan mengahwini wanita-wanita merdeka yang mukmin, maka dia mengambil
pemudi kamu yang mukmin yang tangan kanan kamu memiliki .... dan lebih baik bagi kamu jika kamu bersabar" (4:25).
43
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
"Mereka (isteri) adalah pakaian bagi kamu, dan kamu, pakaian bagi mereka" (2:187). Apakah beza ayat ini dengan Kejadian 2:24, yang menyebut, “ Sebab
itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging[bersatu semula/rusuk
lelaki bersatu semula+.” Sebaliknya, isteri semestinya bukanlah setakat umpama “pakaian”.
Poligami
Dr Yusuf Qardawi sendiri mengatakan, “kita tidak menafikan bahawa sememangnya berlaku penyalahgunaan poligami dan dengan cara yang sama
Allah menegur mereka yang melakukan penceraian. Poligami adalah halal. Amalan ini bertujuan untuk berlaku adil terhadap anak-anak yatim.
Firman-Nya, "Jika kamu takut bahawa kamu tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kahwinilah perempuan-perempuan yang
nampak baik bagi kamu, dua, dan tiga, dan empat" (4:3). Maksud kata “perempuan-perempuan” di sini ialah ibu-ibu, atau waris, atau penjaga anakanak yatim tersebut. Ayat tersebut seterusnya memberi nasihat, atau amaran, berbunyi "tetapi jika kamu takut bahawa kamu tidak akan berlaku
adil, maka satu sahaja ... ia lebih dekat bagi kamu untuk tidak membuat aniaya". Ketidakadilan dalam poligami mengakibatkan penganiayaan ke
atas kaum wanita. Allah benci penganiayaan.
Namun, ketidakadilan terhadap isteri-isteri tetap berlaku dalam poligami. Firman-Nya, "Kamu tidak akan boleh berbuat adil di antara isteri-isteri kamu,
walaupun kamu ingin sekali" (4:129). Maka, jauhi amalan poligami! kederhakaan suami atau isteri. Bagi kederhakaan suami (yang hampir tidak disebut
orang mengenai kewujudannya), Allah menjelaskan dengan ayat yang berbunyi, "Jika seorang perempuan takut akan kederhakaan, atau palingan daripada
suaminya, tidaklah bersalah ke atas keduanya jika mereka membetulkan di antara mereka; dan penyelesaian adalah lebih baik; dan jiwa condong kepada
kehalobaan" (4:128). Bagi isteri yang derhaka pula, tindakan yang diambil oleh suami adalah seperti pada ayat yang berbunyi, "dan mereka yang kamu takut
akan menjadi derhaka, tegurkanlah mereka, dan asingkanlah mereka daripada tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka kemudiannya
mentaati kamu, maka janganlah mencari-cari sebarang jalan terhadap mereka" (4:34).
AL-QUR’AN a contemporary translation, oleh Ahmed Ali (1984), mencatat di nota kaki (halaman 78) berbunyi antara lain ialah “wadribu , in the
original, translated here ‘have intercourse’ … see Raghib, Lisan al-‘Arab and …. daraba metaphorically means to have intercourse, and quote the
expression darab al-fahl an-naqah, ’the stud camel covered the she-camel,’ which is also quoted by Lisan al-‘Arab. It cannot be taken here to mean
‘to strike them (women).’" Maka eksplisitnya maksud “pukul” di sini adalah seperti pada kata halus, bercampur, masuk, atau sentuh, bagi kata have
intercourse. Lantas, isteri-isteri yang derhaka pun harus dicampuri, bukan disepak, atau ditendang, atau ditumbuk, atau dipukul dengan tuala, kain
dan sebagainya. Semestinya!, apakata kita tanya dahulu apakah maksud perkataan “wadribu” tersebut dalam fikiran Muhammad, atau anda akan
44
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
hanya menutup telinga “brain-dead” sahaja atau ianya hanya suatu keizinan kerana dia sudahpun meninggal. Anda mungkin mengatakannya tidak
benar kerana ayat “mungkin” adalah sama ada betul atau tidak! sedihnya ia boleh menjadi benar.
Dalam ayat lain mengatakan, "Mungkin, jika dia (Nabi) menceraikan kamu, Pemeliharanya (Tuhannya) akan menukarkan dengan isteri-isteri yang lebih baik
daripada kamu, yang muslim, yang mukmin, yang patuh, yang bertaubat, yang warak, yang berpergian, yang janda, dan yang dara" (66:5). Dalam krisis
seperti ini jua diingatkan-Nya tentang perceraian. Diingatkan-Nya jua tentang adanya wanita-wanita lain yang lebih baik daripada isteri-isteri Nabi. Saya
katakanan jangan sahaja ayat tersebut menjadi sandaran kepada anda hanya pada tahap “membenarkan” penceraian. Pendek kata, hanya suatu keizinan
bagi Muhammad berkahwin lagi dan menambah koleksinya, dan tidaklah mustahil untuk seperti itu kerana anda dan dia adalah manusia. Dan semestinya,
Allah tiba-tiba mendatangkan “wahyu" nya yang berbunyi, “Tetapi jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing daripada
keluasan-Nya" (4:130) jika dia mahukan sahaja. Dan dapatkah kamu kata saya adil apabila saya tumbuk kamu dan masa itu juga Allah[wahyu] suruh saya
tumbuk kamu? kerana 600*sekitar tahun 1408+ tahun lebih barulah “wahyu” datang kepada Muhammad selepas Alkitab, dan sekarang saya katakan lagi
pada tahun 2008 “wahyu” saya yang tiba-tiba datang untuk tumbuk kamu tanpa kamu salah, hanya kerana adanya “wahyu” yang tiba-tiba datang.
Penceraian
"Apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan, lalu mereka sampai tempoh mereka, janganlah menghalangi mereka daripada mengahwini suamisuami mereka, apabila mereka telah saling mempersetujui di antara mereka, dengan baik. Dengan ini ditegurkan sesiapa di antara kamu yang mempercayai
Allah, dan Hari Akhir. Itu lebih suci dan lebih bersih bagi kamu; Allah mengetahui, dan kamu tidak mengetahui" (2:232). Firman Allah hanya mengatakan,
"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan perempuan-perempuan, maka ceraikanlah mereka apabila mereka sampai tempoh mereka. Hitunglah
tempoh[tidak dinyatakan bila tarikhnya, yang pastinya ialah kekeliruan] itu, dan takutilah Allah, Pemelihara kamu. Janganlah mengeluarkan mereka dari
rumah-rumah mereka, dan jangan juga membiarkan mereka keluar, kecuali mereka melakukan kesumbangan yang nyata. Itulah hudud (had-had) Allah;
sesiapa mencabuli hudud Allah, dia menzalimi dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui mungkin setelah itu Allah mengadakan perkara yang baru" (65:1).
Menurut anda, apakah pertanyaan yang timbul jika sampai “tempoh mereka”*tiga bulan, mungkin mati, ingin berzina dan sebaliknya atau
sebagainya sehinggalah selesai beban?+ tidakkah ianya terlambat, kerana ayat tersebut tidak juga menyertakan tarikhnya terutama bagi “beban” ,
dan “memudahkan jalan” bermaksud mempermudahkan penceraian*boleh juga secara kasar jika Allah mengizinkan+ sementara yang lain hanyalah
“kata-kata” semata-mata yang bukan dari Quran sendiri…mungkin lebih jelas kalau saya katakan hanya “fatwa” semata-mata. Yang Allah katakan
ialah, “Such of your women as have passed the age of monthly courses, for them the prescribed period, if ye have any doubts, is three months, and
45
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
for those who have no courses (it is the same): for those who carry (life within their wombs), their period is until they deliver their burdens: and for
those who fear Allah, He will make their path easy(65:4).
Sementara idah bagi wanita-wanita yang kematian suami ditetapkan Allah lebih lama daripada yang dikenakan ke atas wanita-wanita yang diceraikan.
Firman-Nya, "Dan orang-orang di antara kamu yang mati dan meninggalkan isteri-isteri, mereka akan menunggu sendiri selama empat bulan dan sepuluh
hari" (2:234). Alkitab juga tidak menegah wanita berkahwin semula jika kematian suami, melainkan keinginan perempuan tersebut untuk sengaja
membunuhnya, menceraikannya semata-mata untuk mendapatkan yang kaya, kacak dan “special”. "Tidak ada kesalahan ke atas kamu jika kamu
menceraikan perempuan-perempuan sedang kamu belum menyentuh mereka, dan tidak juga menetapkan sebarang bahagian untuk mereka; namun
demikian, buatlah peruntukan untuk mereka - orang yang mewah menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya - satu
peruntukan dengan baik; satu kewajipan bagi orang-orang yang berbuat baik" (2:236). Bagaimanakah kalau saya berkata, tidakkah salah jika saya
menyokong ayat yang berbunyi begini: DIVORCE B
7
186,187, 190 harus mengadakan sex sebelum dibolehkan bercerai dan berkahwin
semula(perkara penceraian daripada indeks Hadis). Tidakkah anda juga fikir bahawa Quran dan Hadis cukup bercanggah? tidaklah mustahil untuk Allah
mengatakan dalam Quran bahawa, “berilah kami kegembiraan daripada isteri-isteri kami, dan keturunan kami, dan buatlah kami ketua bagi orang-orang
yang bertakwa (takut kepada Tuhan)" (25:74). "Sesungguhnya orang-orang yang membalingkannya (menuduh) kepada wanita-wanita yang berkahwin, yang
lalai, tetapi mukmin, akan dilaknati di dunia dan di akhirat; dan bagi mereka, azab yang besar” (24:23). Amaran daripada Allah yang seterusnya mengenai
perbuatan memburuk-burukkan wanita yang baik berbunyi, “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang lelaki mukmin, dan orang-orang perempuan
mukmin, tanpa apa yang mereka mengusahakan, mereka memikul pengumpatan dan dosa yang nyata” (33:58). Dan kalau saya bersetuju dengan ayat
diatas, juga hanya bermakna saya menyokong percanggahannya dengan ayat yang dikutip oleh Yusuf Qardawi, "And they have rights (over them) similar to
what is reasonable. [Surah 2:228.] dan atas keputusan ini saya memandang berlaku percanggahan yang ketara dalam surah Quran!
Sekali lagi saya mengutip ayat Dr Yusuf Qardawi yang mengatakan, “lelaki semestinya mempunyai keinginan yang kuat untuk memiliki anak namun
menjumpai dirinya berkahwin dengan seorang wanita yang tidak dapat mengandung atau kerana mempunyai penyakit, atau atas sebab lain.
Tidakkah lebih hormat kiranya diberi keizinan untuknya mengahwini lagi yang lain untuk melegakan keinginannya sementara masih lagi
mengekalkan yang pertama dan memastikan haknya?. Kebanyakan lelaki mendambakan seksual dan nafsu, namun seorang harus berkahwin
dengan wanita yang mempunyai sedikit keinginan terhadap lelaki, atau yang sakit atau masalah lain. Dia semestinya tidak dapat memenuhi
keinginan nafsu seorang lelaki sehingga perlu mencari perempuan lain. Adakah dia tidak dibenarkan mengahwini yang lain mengikut undangundang mahupun mencari yang lain untuk menghilangkan tekanan, atau menceraikan yang satu?
46
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Dalam kes, bilangan wanita yang layak berkahwin adalah melebihi lelaki yang sepatutnya boleh dikahwinkan, terutamanya selepas perang yang
mengurangkan jumlah lelaki dan remaja. Ia semestinya suatu keperluan bagi masyarakat dan wanita sendiri yang ingin untuk dijadikan isteri kedua daripada
hidup sebagai menghabiskan riwayat mereka di dunia, mengesampingkan alam perkahwinan dan apa yang sepatutnya adalah kesepian, kasih dan
perlindungan, dikesampingkan daripada kebahagiaan nenek moyang mereka yang terdahulu. Hanya ada tiga jalan untuk menghadapi lebihan wanita ini:
1 – memperuntukan hayat hidupnya untuk menghadapi kepahitan hidup tanpa alam perkahwinan yang diamalkan oleh nenekmoyangnya, seperti
menerima hukuman pada diri mereka walaupun tanpa melakukan suatu jenayah.
2- atau memberikan mereka kebebasan naluri dan menerima ganjaran dengan manusia tidak berakhlak yang, selepas menikmati keinginannya,
melemparkannya jauh apabila hilang waktu kanak-kanak dan remajanya. Hal ini sebagai contoh bagi apa yang akan berlaku ..akan meningkatkan bilangan
kanak-kanak tidak berbapa, serba kekurangan dari segi fizikal dan hak fizikologi untuk menjadi masyarakat yang tidak produktif dan alat bagi kerosakan dan
jenayah.
3- atau bagi mengizinkan mereka untuk mengahwini seorang lelaki yang sudah berkahwin adalah mencukupi untuk memenuhi keinginan dan menjaganya,
yakin terhadap kesaksamaan yang Allah katakan.
Saya akan tanya balik bahawa sememangnya benar disisi Islam, jika seorang itu “nafsu kuat, terlampau tekanan kerana tidak percaya Tuhan” tetapi
bagaimana jika “sememangnya” wanita tersebut dicipta untuk tidak mempunyai anak*mandul+? adakah anda mempersalahkan Tuhan kerana Hagar
menggantikan Sarah untuk menghasilkan keturunan Ismael? seharusnya juga Tuhan mengizinkan hal tersebut kerana Tuhan mengizinkan
malaikatnya juga menjaga Hagar sehingga dapat menghasilkan keturunannya yang ramai, atau Tuhan menjaganya hanya kerana “terlanjur”
memberikannya bersetubuh dengan suami Sarah atau Tuhan bermaksud sebaliknya. Dan manusia terkenal dengaan sikapnya yang tidak mampu
melawan hawa nafsu! Tetapi jika anda bersetuju maka berapa ramaikah yang mandul berbanding potensi seorang untuk bercerai mahupun
bermadu jika dibolehkan poligami? tidakkah ianya lebih buruk bagi dunia dan justeru itu Yesus menegah dan menolak kita berkahwin lebih daripada
satu. “Wain tidak merbahaya untuk diminum sedikit, sebaliknya terbukti berhasil untuk kesihatan manusia, tetapi jika diguna berlebihan sama juga
hasilnya seperti dadah.” Saya tidak mengatakan saya lebih bijak berbanding Yusuf Qardawi kerana anda akan memberinya pangkat Dr yang
mungkin lebih tinggi daripada saya, tetapi cukup dengan menyatakan saya tahu dan terfikir apa yang tidak atau belum difikir oleh Yusuf Qardawi
kerana itulah lompangnya fikiran manusia. Ada yang tahu ada yang tidak!
Seharusnya orang beragama bukanlah menyesal atas ketentuan Tuhan sebaliknya Alkitab mengajarkan manusia didatangkan ke dunia adalah utuk
melakukan tugas yang diamanahkan, menyembahNya dan manusia yang menyesal kerana tidak berkahwin adalah hanya kalah atas hawa nafsunya dan
47
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Alkitab membuktikan bahawa terdapat nabi yang tidak menyetubuhi isterinya sampai mati. Namun yang menimbulkan alat bagi kerosakan dan jenayah
adalah nafsu manusia yang tidak terletak pada pemberian Tuhan atau ketentuan Tuhan dan lebih ramai mereka yang melakukan perkara tersebut adalah
mereka yang terbiar, jauh dari panduan agama dan Yusuf Qardawi seperti menyokong hal ini. Mustahil untuk mengatakan bahawa bilangan perempuan
juga terlampau ramai sehingga melebihi bilangan mereka yang sakit, terbunuh dalam perang dan sebagainya. Hal ini kerana jika anda percaya bahawa
Tuhan bekerja, Dia akan memastikan manusia terpelihara dan semestinya berusaha untuk memastikan taburannya seragam. Sukar untuk kita mengetahui
bagaimana caraNya menghadapi “kekurangan lelaki” tetapi tidak sukar memikirkan bahawa Dia selalunya mempunyai cara tersendiri dan mungkin di luar
kemampuan manusia untuk mengalahkannya, memikirkan apa yang difikirkan oleh yang Bijaksana tersebut! melainkan Qardawi hanya menuruti hawa
nafsunya sebagai manusia lemah yang hanya mengakui Tuhan tidak “mampu” menghadapi isu poligami tanpa “tanya” kepada Tuhan yang benar!
Ia bukanlah beban bagi Tuhan untuk mencipta manusia tetapi beban untuk manusia memikirkan hidupnya setelah diciptakan. Kerana manusia membuat
peraturan untuk berkahwin, bercerai, dan sebaliknya hanya kerana atas hawa nafsunya[harus diketahui bahawa Tuhan mencipta manusia dengan manusia
bebas untuk memandu dirinya untuk percaya atau tidak] yang tidak tertanggung sehingga melahirkan penderitaan mungkin kerana tidak berkahwin dan
sebagainya yang bukan alasan bagi Tuhan. Hal ini dipersetujui Yusuf Qardawi sendiri dengan bersaksikan kutipan Quran yang diterjemahkan oleh Abdullah
Yusuf Ali, "Let the rich man spend according to his means, and the man whose resources are restricted, let him spend according to what Allah has given him.
Allah puts no burden on any person beyond what He has given him". [Surah 65:7].
Saya patut bimbang jika manusia[wanita] mengalami kecenderungan melahirkan anak dalam pendarahan, kesakitan, dan sebarang kebarangkalian
lebih teruk daripada[sekadar] tidak berkahwin. Dan Qardawi mengatakan bahawa mustahil untuk lelaki tidak mengambil berat wanita yang
mengandung anaknya, tetapi saya tanya kemudiannya berapa ramai pula yang kahwin lari, kahwin cerai, beranak luar nikah, dan seumpama atas
nama “nafsu” manusianya. Saya katakan bahawa soal kahwin adalah bagi manusia, tetapi soal ada anak adalah Tuhan dan berapa orang isteri pun
yang ada tetapi tidak diberi anak tetap juga tiada anak tanpa kehendak Tuhan dan manusia tersebut dikatakan “bimbang, mementingkan diri”
kerana memikirkan semuanya mustahil dalam nama Tuhan untuk memberinya anak, makan minum, dan hari kematiannya kerana daripada Alkitab
kita mempelajarinya “manusia hidup kerana kehendak Tuhan, bukan atas hawa nafsunya”.
Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan
yang dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. (Pengkhotbah 3:11)
Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah, bahwa hari malang ini pun dijadikan Tuhan seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak
dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. (Pengkhotbah 7:14)
terlebih dahulu mengatakan, “Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut
mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan.” (Yudas 1:16)
48
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
“Sesungguhnya, semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan
perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Tuhan; manusia tidak mengetahui apa pun yang dihadapinya. (Pengkhotbah
9:1)
Oleh itu saya katakan bahawa usaha Dr. Yusuf Qardawi adalah[bakal] sia-sia kerana menggangap kemustahilan bahawa poligami justeru menyebabkan
masalah sosial dan kerosakan keluarga adalah sebagai tuduhan tidak berasas. Bagi saya, ayat Alkitab tersebut sudah cukup mengungkapkan nafsu manusia
menurut Alkitab dan tiada keraguan “bagi orang-orang percaya”. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati; tetapi jika oleh Roh kamu
mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup (Roma 8:13). Dan saya bersetuju apabila Yusuf Qardawi mengutip ayat "In them is great sin,
and (some) benefit for men, but the sin of them is greater than their benefit". *Surah 7:219+ Saya tanya anda, “Apakah seorang pencuri tidak akan dihina,
apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya kerana lapar?” (Amsal 6:30).
Oleh itu ayat Quran yang berbunyi, "They (Jews and Christians) took their rabbis and their monks to be their lords besides Allah by obeying them in
things which they made lawful or unlawful according to their own desires without being ordered by Allah". [Surah 9:31] dan sumber Hadis yang
mengatakan, "They allowed for them and forbade them and thus followed them". [ Transmitted by Al-Termithy on the authority of Adeyy ibn Hatim
in the interpretation sections (3095) and by lbn Jarir in his interpretation section (16631) setakat mana ayat tersebut bercanggah dengan ayatnya
sendiri dan Alkitab nabi-nabi. Dan untuk mengatakan, “ To limit what is allowed is like preventing the slaughter of animals on certain days to lessen
their consumption, as happened at the time of `Umar.’ adalah semestinya salah kerana nabi Daud sendiri mengatakan, “rupa mereka seperti singa,
yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda, yang mengendap di tempat yang tersembunyi(Mazmur 17:12). Selain itu bersetuju dengan
ayat tersebut, bermakna melawan ayat Amsal 6:30.
Amalan zina adalah bukan sahaja dilarang, malah, ia dilarang daripada mendekatinya jua. Firman-Nya, "Dan janganlah mendekati zina; sesungguhnya ia satu
kesumbangan, dan jalan yang jahat" (17:32) dan dalam Alkitab nabi Musa sendiri mengatakan juga, “jangan berzina!”(Keluaran 20:14) dan sekitar 55 ayat
“menegah berzina” menurut Alkitab terjemahan Indonesia. Tapi Yusuf Qardawi mengatakan, “malang menimpa lagi pada kanak-kanak yang lahir daripada
perzinaan, kerana wujud pula dalam ajaran "Islam" suatu hukum yang menetapkan mereka (yang perempuan [Surah 4:43]) boleh membatalkan air
sembahyang bapa-bapa mereka dengan hanya menyentuh kulit mereka. Saya sokong, bahawa sudahlah malang, lahir secara luar nikah lagi, tetapi adakah
tidak layak untuknya menerima perlindungan, seperti manusia biasa, sama makluk Tuhan, punyai peringkat yang sama dan bukan dia adalah “bapanya
atau ibunya*pelaku dosa+ yang berzina) namun dia “sendiri”. Dan saya bersetuju bahawa batalnya sembanyang jika tersentuh perempuan waktu
sembahyang, kerana pastinya nafsumu lebih tanpa pandang Tuhan. Alkitab mengatakan, “…kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan
kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin.” (Yehezkiel 16:49 )
49
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
,“Bahkan, engkau mengambil anak-anakmu lelaki dan perempuan yang engkau lahirkan bagi-Ku dan mempersembahkannya kepada mereka menjadi
makanan mereka. Apakah persundalanmu ini masih perkara enteng (Yehezkiel 16:20).
Sesungguhnya, Tuhan mengatakan jangan pandang nafsumu dahulu tetapi ikutlah pekerjaan Tuhan. Amsal 14:16, berbunyi, “Orang bijak berhati-hati dan
menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman.” Dalam Amsal 21:26 mengatakan, “ Keinginan bernafsu sepanjang hari,
tetapi orang benar memberi tanpa batas.”Apagunanya pangkat Dr?
Jika saya bersetuju dengan sahihnya ayat Alkitab diatas saya tidak perlu bersetuju apabila Dr. Yusuf Qardawi menceritakan kepada saya bahawa,
“The man was clever and asked those interrogating him, "But who told you she is my wife? She is not a wife. She is a mistress whom I took as a
companion and I call on from time to time " The interrogators were taken aback and told the man very politely, "We are awfully sorry for the
misunderstanding. We thought she was a wife and did not know she was a companion." Thereupon, they released him because, to them, to have the
illicit company of a woman as a mistress to commit adultery with is considered within the framework of personal freedom protected by the law. Hal
dalam ayat tersebut seperti membenarkan ketidakjujuran[lebih kepada penzinaan] sudah kahwin, bukan bermaksud mengaku di depan Tuhan
dengan sesungguhnya tetapi dengan maksud “main-main”. Oleh itu, saya katakan perempuan ini belum[tidak] berkahwin, kerana menipu dirinya
sendiri mahupun Tuhannya dan menurut alkitab ianya lebih dipandang berzina. Apagunanya pangkat Dr?
Jika Dr Yusuf Qardawi mengutip Quran dengan mengatakan seorang yang layak berkahwin ialah, "Lelaki yang muslim dan perempuan yang muslim, dan
lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, dan lelaki yang patuh dan perempuan yang patuh, dan lelaki yang benar dan perempuan yang benar,
dan lelaki yang sabar dan perempuan yang sabar, dan lelaki yang merendah hati dan perempuan yang merendah hati, dan lelaki yang bersedekah dan
perempuan yang bersedekah, dan lelaki yang berpuasa dan perempuan yang berpuasa, dan lelaki yang menjaga kemaluan mereka dan perempuan yang
menjaga, dan lelaki yang mengingat Allah dengan banyak dan perempuan yang mengingat - bagi mereka, Allah menyediakan keampunan dan upah yang
besar" (33:35).
Harus diketahui bahawa ayat lain Quran mengatakan, "Mereka (yang mukmin) adalah tidak halal bagi orang-orang yang tidak percaya, dan tidak
juga orang-orang yang tidak percaya halal bagi mereka" (60:10). Menyokong pendapat diatas hanyalah menyokong percanggahan Quran!. dan
menikahi wanita-wanita daripada mereka yang diberi al-Kitab sebelum kamu[Yahudi dan Nasrani]" (5:5), saya mengatakan bahawa ini hanyalah
keizinan sahaja dan tidak lebih dari itu dari segi adilnya kerana ahli kitab “sebelum kamu*Yahudi dan Nasrani+” tidak akan percaya dan seharusnya
tidak sempat pun mempercayai Quran yang hanya datang 600 tahun kemudian. Selain itu, mengiyakan ayat tersebut adalah mengiyakan benarnya
al-Kitab yang dipegang oleh mereka sehingga kini dan mengiyakan neraka[Aljana, surga palsu].
50
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Begitulah juga dengan hak. Kaum wanita mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki. Hak yang sama ini diberikan Allah kepada mereka dengan firmanNya yang berbunyi, "Bagi perempuan ada hak yang baik seperti yang ke atas lelaki" (2:228). Oleh itu, saya menyimpulkan bahawa, “ Janganlah kamu
merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan?
Atau bagaimanakah terang[people of the Book] dapat bersatu dengan gelap[Quran]? (II Korintus 6:14). Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan [Kristian suam, orang tidak percaya]
pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. (II Tesalonika 3:6).
Tanggungjawab
1. Quran mengatakan, "Tetapi para lelaki mereka adalah satu darjat di atas mereka” (2:228). Darjat di sini, menurut konteksnya, adalah hak suami untuk
mengambil balik isteri yang diceraikan apabila mereka ingin membetulkan antara mereka. Menurut Alkitab, darjat yang dimaksudkan ini adalah taraf lelaki
sama dengan wanita. Iaitu kategori orang percaya, tidak akan bercerai dan dengan itu konteks tersebut lenyap dalam kes hak.
2. "Lelaki-lelaki adalah pengurus-pengurus urusan perempuan, dengan sebab Allah melebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain, dan kerana
mereka menafkahkan (membelanjakan) daripada harta mereka" (4:34). Kaum lelaki dipertanggungjawabkan sebagai pengurus urusan perempuan kerana
kaum lelakilah yang membelanjakan. Kaum lelaki menyara hidup kaum perempuan, dan bukan sebaliknya.” Saya tanya, jika anda bersetuju dengan ayat ini,
hanya seboleh-bolehnya lelaki bertanggungjawab tetapi tidakkah perempuan juga sama taraf dengan lelaki?, bermaksud ayat 2:228 diatas amatlah
bercanggah.
Terdapat ayat berbunyi, "Atau jika kedua-duanya bukan lelaki (saksi-saksi dalam perjanjian perdagangan yang tidak bertulis), maka seorang lelaki
dan dua orang perempuan, saksi-saksi yang kamu berpuas hati, bahawa jika salah seorang daripada keduanya sesat, yang lagi seorang akan
mengingatkannya" (2:282). Inilah satu-satunya kesaksian yang memerlukan dua perempuan (perjanjian perdagangan tanpa tulis). Allah
mewasiatkan kamu mengenai anak-anak kamu; bagi lelaki serupa dengan bahagian dua perempuan ..." (4:11). Ini adalah bunyi permulaan ayat
yang menetapkan bahagian-bahagian yang diterima oleh kaum lelaki dan perempuan dalam pembahagian harta pesaka. Akan tetapi, ia tidak
semestinya dibahagi begitu. Sila rujuk Wasiat dan Pembahagian Harta Pusaka. Oleh itu saya menyimpulkan bahawa, konteks ayat tersebut
melangkaui garis panduan “jangan berzina, jangan berkahwin lebih dari satu isteri/suami,” dan garis panduan ini hanya terlaksana jika Muhammad
me”wahyukan” dengan izin Allah maka dibolehkan kahwin dua. Saya maksudkan bahawa ayat diatas terbatal dengan adanya ayat Alkitab yang
mengatakan, “Adalah baik kalau engkau memegang yang satu, dan juga tidak melepaskan yang lain[jika terlanjur], karena orang yang takut akan
51
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Allah luput dari kedua-duanya.” (Pengkhotbah 7:18). Jika terlanjur disini bermaksud, terlanjur berkahwin dua tanpa tahu terlebih dahulu Tuhan
tidak membenarkan.
Dipuja
Seperti pada ciptaannya, yang disifatkan Allah sebagai satu daripada ayat-ayat-Nya, atau satu daripada kebesaran-Nya (30:21), kaum wanita memang
istimewa. Mereka dipuja, dan ada pula yang dijadikan sebagai:
1. tuhan, atau dewi, atau goddess, dengan dipuja, diseru, dan dijadikan tempat untuk memohon. Firman-Nya, "Tiadalah yang mereka seru selain daripada
Dia melainkan perempuan" (4:117). Mungkin ayat ini ditujukan juga kepada sesetengah manusia (lelaki terutamanya) yang mengutamakan perempuan
lebih daripada keutamaan kehendak Allah ke atasnya. Lelaki seperti ini bertuhankan perempuan dan semestinya di luar kuasa perempuan dan oleh itu
seperti penulis tersebut menyalahkan percanggahan Quran.
2. satu tanda kesenangan hidup di dunia. Firman-Nya, "Dinampakkan indah bagi manusia ialah kecintaan hawa nafsu (syahwat) daripada perempuanperempuan, dan anak-anak, dan menimbunkan timbunan emas dan perak, dan kuda-kuda yang ditanda, dan binatang ternak, dan tanaman. Itulah
kesenangan kehidupan dunia" (3:14). Begitu kuat sekali pengaruh perempuan ke atas lelaki sehingga Nabi sendiri telah dapat ditewaskan apabila baginda
melalaikan hukum Allah dan mengutamakan kehendak isteri-isterinya. Kisah ini diriwayatkan Allah di dalam al-Qur'an berbunyi, "Wahai Nabi, mengapa
kamu mengharamkan apa yang Allah menghalalkan bagi kamu, untuk mencari kepuasan hati isteri-isteri kamu?" (66:1). Tentulah Nabi sangat sayang pada
isteri-isterinya. Saya menjawab ayat tersebut dengan menyertakan beberapa kutipan Alkitab seperti dibawah:
lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah.
(Markus 4:19).
Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu.( Lukas 6:24). Selayaknya penghiburan
dipinggirkan kerana soal “derma” dan “persepuluhan” dalam Islam adalah sama erti dengan berzakat (Surah 9:71). Dan manusia tidak diharuskan miskin
cuma Tuhan maksudkan bahawa “kekayaan mengheret seorang ke lembah maut” (Matius 19:24).
Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekuatiran dan
kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. (Lukas 8:14).
52
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Kata-Nya lagi kepada mereka: "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
hidupnya tidaklah tergantung dari pada kekayaannya itu." (Lukas 12:15).
11. yang ditalak (dicerai) sebanyak dua kali. Firman-Nya, "Jika dia menceraikannya (buat kali kedua), dia (isteri) tidak halal baginya sesudah itu sehingga dia
berkahwin suami yang lain" (2:230), dan benar kerana saya tidak pernah menyokong perkara seperti “penceraian” yang melambangkan ketidaktaatan dan
haruslah dipersalahkan. Digambarkan lagi kenikmatan ini dengan firman-Nya yang berbunyi, "Perempuan-perempuan kamu adalah tanaman bagi kamu;
maka datangilah tanaman kamu seperti yang kamu mengkehendaki" (2:223). Saya bimbang jika perempuan dijadikan “ tanaman” kerana bukan manusia
yang punyai “tanaman” tersebut. Konsep taman secara teori berlawan dengan konsep isteri dan ayat tersebut selayaknya bertukar dari “tanaman” kepada
“isteri” bagi menyamakan taraf isteri dengan suami, barulah rusuk (Kejadian, 2:22) akan disatukan melalui perkahwinan. Dan laki-laki tidak diciptakan
karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki[dari tulang rusuk tersebut; jauh dari konsep hak]. (I Korintus 11:9).
Kesimpulannya saya menerima pendapat Dr Yusuf Qardawi yang berjaya mengatakan, “penampilan wanita tidak tersisih kerana perkahwinannya,
kehilangan hak kerana membuat perjanjian, dan sebagainya. Dia boleh menjual, menyewakan hartanya, beli harta, menderma, termasuklah
menyalahgunakannya. Halnya ialah dipersalahkan kerana ramai wanita barat, yang kebanyakannya disempadankan oleh kerana keinginan suaminya.
Benarnya ayat tersebut adalah kerana Dr. Abdullah Al-Arabay mengatakan, "tiada masalah” dia akan mengatakan, “kamu juga menjaga agamamu, dan saya
juga dengan agama saya”, Dan selesai sahaja maka Islam sebenarnya membenarkan dan memang sepatutnya tiada masalah dalam soal perkahwinan?
Justeru untuk menjawab persoalan ini, seorang wanita harus menilai apakah yang akan berlaku apabila menjadi isteri seorang Islam bermula sekarang dan
seterusnya!
Saya tidak katakan juga semua kutipan diatas benar dan mungkin juga mengandungi kelemahan seperti yang anda mungkin fikir dan lakukan, dan
saya menggunakan terjemahan terbaik Quran Abdullah Yusuf Ali, dan sumber Hadis berasaskan kebanyakkannya sumber Al Bukhary. Dan saya
pasti juga bahawa siapakah anda [Dr. EN.?] dan saya dalam menilai sumber[alkitab, Quran, hadis] yang bukan kita tuliskan dan sarjana hanya
mampu mengkritik. Kalau kita mempersalahkan Alkitab maka ianya ditulis oleh Dr. Lukas, mungkin murid profesor Taurat, Paulus, Menteri Daniel
dan Musa sendiri dan siapakah Muhammad sendiri disebalik banyakknya percanggahan Qurannya dan ayat jin yang tidak dapat dikawalnya.
Semuanya “hanya” kemungkinan yang bakal*mungkin+ menghampakan, jadi adakah anda memilih untuk “ketinggalan bas” pertama, semestinya
sukar mengharapkan bas kedua[banyak rintangan] dan sedihnya kemungkinan besar untuk anda terlambat.
1 The Bible goes on to say: Gen 2:24 .Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.. Note that wife is
stated in the singular, it is not wives. A man becomes one flesh with one wife. God hates divorce for any reason: Mal 2:14-16 .Because the LORD hath been witness between
53
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
thee and the wife of thy youth, against whom thou hast dealt treacherously: yet is she thy companion, and the wife of thy covenant . . . Therefore take heed to your spirit,
and let none deal treacherously against the wife of his youth. For the LORD, the God of Israel, saith that he hateth divorce: for one covereth violence with his garment, saith
the LORD of hosts: therefore take heed to your spirit, that ye deal not treacherously..
1 Prophet Moses recorded in the Ten Commandments: Exo 20:14 .Thou shalt not commit adultery.. Commandments against fornication and adultery are repeated again and
again throughout the Bible, for instance: 1 Cor 6:18 .Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body; but he that committeth fornication sinneth against his
own body.. Fornication is defined as having sexual intercourse with anyone other than your own wife.
2 Editor.s Note: In the New Testament era, there are scriptural limits on when a woman may minister. If Christian brethren are present she is to remain quiet and be in
submission. .But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. (Ti 2:11-12). That command is reinforced by "Let your women keep
silent in the churches. (i.e., when the church meets as a mixed gender body of believers, 1Co 14:34). This injunction is not placed on women because of inequality before the
throne of grace, but that the type of Christ and the Church may not be broken (Eph 5:21-32 cf. 1Co 11:2-6). See E. Skolfield, Demons in the Church (Fort Myers, FL, Fish
House, 1993)
Bab 12
Kehidupan Moral Nabi Muhammad
Golongan Kristian menolak kenabian Muhammad merupakan suatu yang menyakitkan, menggusarkan hati bagi kebanyakan orang Muslim. Mereka
keliru mengapa harus kita menolak kenabian Yesus. Kawan Muslim kita seharusnya berjaga-jaga terhadap fakta bahawa pengiktirafan seorang nabi yang
benar bukanlah berdasarkan pengiktirafan sebegitu sahaja. Jika Muhammad adalah “terbesar” dan “meterai” seorang nabi sebagaimana jika dia
memberi kepastian dan jalan tertentu untuk ke surga dan Yesus telah melakukannya sendiri dan pihak Kristian tidak akan teragak-agak menerimaNya.
Namun sebelum menjadi seorang nabi bukanlah sesuatu yang mudah dan perlunya penyiasatan, kerana mempercayai kata-kata nabi akan
mendatangkan kesan yang kekal terhadap jiwa kita.
Semasa kursus penyiasatan kita, kita harus membenarkan persoalan dari segi moral seorang nabi, dan ini termasuklah Muhammad. Sebagai
“meterai” bagi seorang nabi(tuntutan seorang Islam), dan berdasarkan kepada Quran, Muhammad dipastikan menerima status tersendiri oleh Allah.
Ramai sejarawan Islam menerima bahawa Muhammad mengahwinkan sebelas isteri. Sesiapa yang berfikir perbuatan yang berani atau nakal (yang
selalunya melanggar adat) dengan wanita mengukur besarnya, menerima bahawa dia mempunyai sebanyak 27 isteri. Sebagai tambahan bagi isteri
ini, Muhammad juga diperintah oleh Allah untuk menyimpan sebanyak mana gundik(wanita tawanan Jihad) sebagai haknya dan kepunyaannya.
Renungkan teks Quran dan lihatlah bahawa ianya memberi keistimewaan kepada Muhammad, seseorang tidak dapat menolak cubaan[dugaan]
untuk mempercayai bahawa Muhammad mengingini kebebasan tanpa had [untuk mengatakan hak dari Allah hanya merupakan keizinan, helah
54
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
kepadanya untuk menerima keizinan+ untuk mendapat seramai mana wanita diingini, sementara menggunakan “wahyu” bagi membunuh alasan
orang supaya tidak menyalahkannya. Ini tidak hanya spekulasi cumaan:
The following “revelations” speak for themselves:
“O prophet! We have made lawful to thee thy wives to whom thou hast paid their dowers; and those whom thy right hand possesses out of the
prisoners of war whom God, has assigned to thee; and daughters of thy paternal uncles and aunts, and daughters of thy maternal uncles and aunts
who migrated [from Mecca] with thee; and any believing woman who dedicates her soul to the prophet if the prophet wishes to wed her; – this only
for thee, and not for believers [at large]; we know what we have appointed for them as to their wives and the captives whom their right hand
possess; – in order that there should be no difficulty for thee. And God is oft-forgiving, most merciful”(Sura 33:50).[Maaf kerana penulis tidak suka
mengubah terjemahan Yusuf Ali]
Dengan ramainya isteri Muhammad dalam kuasanya, berdua bersama kelebihan untuk mendapat sebanyak mana gundik yang diingini, Muhammad
mempunyai hawa nafsu yang tidak terikat bagi wanita. Dia juga mengambil*dalam kata lain merampas dengan “wahyu”+ isteri adiknya sendiri, Zaid. Zaid
Ibn Haritha merupakan orang bebas Muhammad dan anak angkatnya sendiri. Muhammad mengahwini Zaid dengan wanita cantik bernama Zainab,
namun dengan ayat yang datang, hati Muhammad mula mengingininya. Jadi dalam lawatan ke rumah Zaid, seorang nabi Islam mengatakan:
“Praise belongeth unto Allah who turneth the hearts of men as he willeth.” Zaid mendapat berita dan mengaturkan untuk menceraikan isterinya.
Muhammad sangat tahu bahawa tidak ada yang dapat menangkis “wahyu” walaupun melalui perkara yang menjijikkan, jadi dia menasihatkan Zaid
untuk menjauhkan isterinya sehinggalah sebuah “wahyu” dari Allah. Baca ayat yang terdapat dalam Surah berikut:
“Behold! thou didst say to one who had received the grace of God and thy Favor: ‘retain thou *in wedlock+ thy wife, and fear God.’ But thou didst fear
in thy heart that which God was about to make manifest: thou didst fear the people, but it is more fitting that thou shouldest fear God. Then when
Zaid had dissolved [his marriage] with her, with the necessary [formality], we joined her in marriage to thee: in order that in [the future] there may
be no difficulty to the believers in [the matter of] marriage with the wives of their adopted sons, when the later have dissolved with the necessary
[formality] [their marriage+ with them. And God’s command must be fulfilled." (Sura 33:37) ).[Maaf kerana penulis tidak suka mengubah terjemahan
Yusuf Ali]
Alasan bagi layan-diri “wahyu” sangat jelas*tidak tahu, tidak paksa, kalau anda fikir tidak jelas+: Zainab,Anak kepada Jahsh, merupakan sepupu
55
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Muhammad dan budaya masyarakat Arab (sebelum Islam) melarang berkahwin dengan keluarga sama darah, apalagi sepupu tersebut walaupun selepas
bercerai.1 Dapatkan anda bayangkan bahawa agama yang mempromosikan kesucian hati dan sebuah moral yang baik, membenarkan nabinya – yang
telah sedia memiliki sebelas isteri tambah gundiknya yang ramai – untuk menerima isteri anak angkatnya sendiri? Apa yang menyedihkan ialah bagi
sejarah yang tercatat dalam insiden ini semestinya Allah[apakah Allah itu selalu ber –insiden?-], atau semestinya seorang arkitek bagi keadilan dan
moraliti, sebenarnya membuktikan kekejian aksi ini. Kematian bagi sesiapa yang mengharapkan keadilan, kesucian, dan kebenaran adalah termeterai
jika Allah, yang melakukan kelemahan ini, juga dibenarkan menjadi lazim?.
Dengan kata lain, Tuhan yang menerajui Kitab Suci Bible adalah melawan dosa walau apapun jenisnya, dan akan menghukum sesiapa yang
melakukannya. Tiada penghormatan bagi perkara ini bagi Tuhan Alkitab, “Sebab Tuhan tidak memandang bulu(Romans 2:11). Jika Tuhan Alkitab
merupakan Allah Quran, Dia harus meminta maaf kerana menghukum nabi Daud, yang gagal dalam dosa yang serupa (2 Samuel 12:1-12). Surat bagi
meminta maaf harus dikirimkan ke Sodom dan Gomorrah, yang Tuhan musnahkan kerana imoraliti (Genesis 19:24-28). Sementara Alkitab
mengajarkan Tuhan itu mahakuasa, juga diajarkan bahawa Dia sepenuhnya suci. Tuhan Alkitab tidak menguji kuasaNya dalam jalan yang bercanggah
dengan alamNya. Tuhan Kristian sentiasa beraksi berdasarkan kesucianNya. Tuhan Alkitab tidak akan bertoleransi dengan dosa. Jika Dia melakukan
juga, Dia akan tidak dipandang sebagai Tuhan suci. Inilah maka Dia melempar Satan dan malaikat yang tidak setia dari surga. Oleh itu, Dia
menghukum generasi Nuh, iaitu Sodom dan Gomorran dan yang lainnya. Salah satu daripada penyakit Islam lain adalah kesilapan konsep Tuhan.
Islam seperti melihat Tuhan sebagai sangat berkuasa sehingga menguji kuasanya dengan cara tidak tetap[berubah fikiran]. Siapa akan
mempersoalkannya, memberi alasan. Sementara Tuhan Alkitab tidak berubah. Dia tetap sama, semalam, hari ini dan selamanya [Yesaya 48:12;
Ibrani 13:8].
Contoh yang juga bagi nabi Muhammad S.A.W adalah hubungannya dengan Maryam S iaitu seorang wanita Koptik yang dihadiahkan kepadanya oleh
gabenor Mesir. Dia menidurinya pada hari Hafsah berbalik. Dalam usaha untuk menolak kemarahan Hafsah, Muhammad berjanji tidak akan menyentuh
wanita lagi. Dia kemudiannya menyuruh Hafsah untuk menyimpan rahsia secara sulit daripada isterinya yang lain. Bagaimanapun, dia[Maryam]
memberitahu hal tersebut kepada mereka. Hasil tekanan daripada masalah tersebut diketahui, Muhammad mendisiplinkan isterinya dengaan menjauhi
mereka dalam beberapa bulan, masa yang secara ‘insiden’, dimana dia memperuntukan masanya di tempat tinggal Maryam. Mengatakannya sebagai
penceraian sementara!
Seperti biasa melalui, “wahyu” yang ditaburkan dari Aljana. Wahyu yang bukan sahaja memihak kepada Muhammad malahan juga mengandungi
kepastian untuk benteng dari Allah, dan Gabriel, mereka yang benar dan malaikat:
"O Prophet! why holdest thou to be forbidden that which God has made lawful to thee? Thou seekest to please thy consorts[wives] but God is oftforgiving, most merciful. When the Prophet disclosed a matter in confidence to one of his consorts [wives], and she then divulged [to another], and
56
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
God made it known to him, he confirmed part thereof and repudiated a part. Then when he told her thereof, she said ‘who told thee these?’He said
‘He told me who knows and is well acquainted [with all things]? If ye two turn in repentance, to Him, your hearts are indeed so inclined; but if ye back
up each other against him, truly God is his protector, and Gabriel, and [every] righteous one among those who believe, – and furthermore the angels
will back [him+ up’" (Sura 66:1,3,4). ).[Maaf kerana penulis tidak suka mengubah terjemahan Yusuf Ali]
Sebagaimana yang dapat dilihat daripada ayat tersebut, Quran tampil untuk menyelesaikan masalah Muhammad dan apa-apa kelemahannya dalam
insiden tersebut, dan untuk melepaskannya dari celaan jika kes yang serupa dibangkitkan pada masa hadapan:
"It may be, if he divorced you [all], that God will give him in exchange consorts [wives] better than you, – who submit [their wills], who believe, who
are devout, who turn to God in repentance, who worship [in humility], who travel [for faith] and fast, – previously married or virgins" (Sura 66:5).
).[Maaf kerana penulis tidak suka mengubah terjemahan Yusuf Ali]
Mari lihat kepada insiden kejujuran. Maryam yang terletak di tengah episode ini bukanlah berkahwin secara sah dengan Muhammad. Posisinya
hanyalah sebagai seorang gundik. Muhammad tidur dengannya disebabkan Hafsah, dan Allah, yang semestinya hanya di atas pengadilannya, atau dalam
pertimbangan, memotretkan dengan menghantar isteri Muhammad untuk berdepan untuk membangkitkan matahitamnya dalam aksinya.
Bagaimanapun, terdapat percanggahan lagi yang timbul disini. “Wahyu” yang lain menunjukkan Allah memberitahu Muhammad untuk berdoa bagi
mengampunkan kesalahannya:
"Verily, we have granted thee a manifest victory: that God may forgive thee thy faults of the past and those to follow; and guide thee on the straight
path" (Sura 48:1-2). ).[Maaf kerana penulis tidak suka mengubah terjemahan Yusuf Ali]
Komendasi Abbasi menjelaskan ini untuk maksud kesalahan yang dilakukan Muhammad sebelum menjadi seorang nabi, dan dengan itu, bahawa dia telah
datang untuk mengakui sehingga hari kematiannya. ImamAl-Zamakhshari,
Dalam komentarinya mengatakan: "apakah yang datang sebelum anda tersilap; contohnya, dalam kes Zainab, dan apakah akan terjadi selepasnya;
contohnya, masalah Maryam(Mary seorang Koptik).” Maksud bagi Kesucian Quran(Terjemahan Pickthall) mengetengahkan Surah Muhammad, yang ke 19
dengan itu:
"So know (O Muhammad) that there is no God save Allah, and ask forgiveness for thy sin and for believing men and women, Allah knoweth [both]
your places of turmoil and your place o rest" (Sura 47:19).
57
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Sumber Hadis juga mengammarkan Muhammad sebagaimana khuatir akan dosanya, dengan itu meminta maaf.1
Dalam Quran, dalam kebanyakan kes diamana tindakan Muhammad dipersoalkan, Allah mempertimbangkannya sebagai “wahyu”.Hubungan
Muhammad dengan Zainab[isteri anaknya] merupakan contoh. Walaupun pagan Arab merujuk kelakuan ini sebagai kekejian. Namun, sangat
menarik, ianya mendapat berkat daripada Allah yang mengukur tahap moraliti yang semestinya tinggi daripada kebanyakan pagan yang lain. Allah
juga menyokong Muhammad dengan perhubungannya dengan Maryam, seorang Koptik. Menghakimi kelakuan Muhammad sementara menyuruh
dia untuk menanyakan pengampunan utnuk dosanya telah meninggalkan sebuah ruang bagi kemungkinan yang lain: bahawa Muhammad telah
mengalami dosa mati (tidak tercatat dalam Quran) dimana Allah memberitahunyaa untuk bertanyakan keampunan.
Bagaimanakah Muhammad menghadapi lawannya
Suatu pemahaman umum tentang dunia Islam oleh masyarakat barat menyebabkan ketegangan antarabangsa. Sementara mujahiddin Islam masingmasing dengan tugasnya, mereka digelar sebagai pengganas. Pihak Amerika sangat terkesan dengan pengganas dan kerajaannya sudahpun menyenarai
hitamkan beberapa negara Islam seperti Libya, Iran dan Syria.
Apabila berlaku serangan berani mati pada May 15 dan terbesar september 11 menyaksikan kemungkinan bagi Abu Nidal, Hamas, saudara Islam,
Mujahadin, Hisbollah, dan sebagainya membawa agamanya melawan sivilisasi Israel, mereka yang tidak tahu akan prinsip Islam menyenaraikan
nama tersebut. Mereka yang tidak tahu akan tulisan Muhammad terpegun apabila mendengar kumpulan yang disebutkan adalah anggota guerillas,
pembunuh, penculik dan mahir bersenjata diatas semua dunia, termasuklah Amerika Syarikat sendiri. Adalah di luar pengetahuan Barat bahawa
mereka ini logiknya memperoleh kredit untuk mencelakakan pesawat udara (dengan ratusan jiwa didalamnya), dan sewenang-wenangnya
pembunuhan, ditambahkan dengan merosakkan karta bendanya.
Mengapa harus orang yang bijak memilih keganasan, anarki, perang dan membunuh sebagai jalan kehidupan, dan juga melibatkan yang serupa di
Aljana? Sebahagian daripada jawapan tersebut tertumpu pada jalan dan perbuatan bahawa Muhammad, nabi Islam, melawan musuhnya. Semasa
hidupnya, Muhammad menghantar pembunuh upahan demi upahan(sekarang kita panggil mereka “skuad maut”) untuk menghindarkan lawannya.
Dia menghujankan sumpah terhadap mereka yang tidak dapat dibunuh oleh pembunuhnya. Disini terdapat beberapa contohnya:
Muhammad menghantar Umayr b. Adi (pembantu Allah) untuk membunuh Asthma bint
Marwan, seorang penyair yang menulis menentangnya. Pembunuh memasuki rumah perempuan tersebut pada malam hari dan menjumpai dikelilingi
anaknya yang sedang tidur, termasuklah seorang anak yang sedang menyusu di dadanya. Dia kemudiannya menjatuhkan pedangnya keatas badan
tersebut dan membunuhnya.
Dalam kes lain yang menyayatkan, Muhammad menghantar Salim b. Amir untuk membunuh seorang Yahudi berumur 120 tahun yang secara
penyairan menentang Muhammad. Pada musim panas malam, seorang Yahudi tidur di balai rumahnya. Salim tahu ianya begitu, jadi dia diam-diam
dan meletakkan pedangnya pada hidupnya, membunuh dia.
58
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Juga berkaitan dengan Ibn Hisham (kutipan Ibn Ishaq) bahawa Muhammad mengatakan, “Whomsoever among the men of the Jews you overcome,
kill him.” Ini merupakan cukup penyataan bagi Muhaisah ibn Mas’ud, yang dengan itu menyerang dan membunuh ibn Shunaimah, seorang
pedagang Yahudi.
Cerita pembunuhan terhadap Ka’b ibnu’l Ashraf juga dinyatakan dalam Ibn Hisham, Siratur Rasul vol. 2, ms. 25. Ka’b ibnu’l Ashraf pergi ke Madinah
dan memuji seorang isteri Muslim yang cantik sehingga Muslim tersebut menjadi marah.
Nabi Allah mengatakan, “Siapakah bersama saya dalam perkara Ibnu’l Ashraf?” Muhammad ibn Malamah menjawab, “saya bagi saudara untuk masalah
ini, O nabi Allah: saya akan bunuh dia”. Dia memasang perangkap dalam masa tiga hari, tanpa makan dan minum sehinggalah, dengan bantuan 5
pembunuh yang lain, dia berjaya membunuh Ka’b ibnu’l Ashraf.
Muhammad menjemput ke-5 pembunuh lain tersebut, Abdullah ibn utaik, Masud ibn Sanan, Abdullah ibn Unais, Abu Quadatu’l Harith ibn Rab’i dan
Khaza’i ibn Utaik, untuk datang ke Khaiba untuk membunuh Abi’l Huqaiq. Semestinya keinginan tersebut direstui, untuk menunjukkan kemuliaan
Allah.
Dalam situasi lain, Muhammad memuji Zaid kerana membunuh seorang wanita tua bernama Umm Kirfa. Kakinya diikat kepada unta. Keadaan ini
memandu wanita tersebut kesana kemari sehinggalah ia mati kepenatan.
Muhammad juga menghantar ‘Amr ibn Umayyah dan jabbar ibn Sakhar dari Medinah ke Makkah untuk membunuh Abu Sufan ibn Harb.
Walaubagaimanapun, pembunuh upahan tersebut gagal dalam misinya kerana tindakan mereka diketahui sebelum sempat menyerang. (Ibn Hishan
Siratur Rasul vol. 3,ms.89,90).
Kebanyakan yang gagal dibunuh melarikan diri dari Muhammad, namun mereka sukar melepasi bisa tersebut. Dengan itu, Islam melihat Kasih dan
belas-kasihan sebagai kelemahan, Muhammad dilihat tidak pernah mengampunkan mereka yang mempersalahkannya. Vendetta merupakan
simbol keagungan dalam Islam. Dengarlah kepada salah satu dalam Surah Quran bahawa kebanyakan Muslim mengambil tempat [melebihi garis
suci] Alkitab:
Perish the hands of the Father of Flame! Perish he! No profit to him from all his wealth, and all his gains! Burnt soon will he be in a fire of blazing
flame! “ His wife shall carry the (crackling) wood – as fuel! – A twisted rope of Palm - leaf fibre around her (own) neck!” (Sura 111:1-5). ).[Maaf
kerana penulis tidak suka mengubah terjemahan Yusuf Ali]
Surah ini keberatannya lebih ditujukan kepada sumpahan terhadap bapa saudara Muhammad, Abu Lahab, bermaksud ayah Lahab, namun nama
panggilan dikatakan api kerana dia menolak Muhammad yang menuntut sebagai nabi[seorang nabi yang benar tidak perlu menyumpah].
Oleh itu orang Muslim percaya bahawa setiap ayat, semi-colon, full stop, dalam Quran adalah perkataan dari Allah, kita harus ambil ayat diatas
sebagai “wahyu” daripada Allah. Ia menyokong fakta bahawa Allah tidak mempunyai kasih, tidak ada belas kasihan dan keampunan, hanya
sumpahan, pembunuhan, perang dan pengadilan. Tiadanya kekangan pembunuhan bagi orang dalam iman dunia Islam tiada apa yang baru. Mereka
hanya meniru nabi Muhammad S.A.W, yang selepas itu, merupakan “suci” contoh bagi kelakuan Islam. Ketidakfahaman tentang Islam hanyalah cop
59
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
bagi wartawan menggelarkan Islam “pengganas” beriman.
Walaubagaimanapun, pengganas seperti itu hanyalah apa yang kita lihat dalam dunia fizikal. Bukanlah masalah nyata. Apa yang kita memang ada
antara Islam dan Barat umpama titanic namun tidak kelihatan secara perang rohani yang bermula di taman Eden. Iaitu konflik diantara Tuhan dan
Stan, kasih dan kebencian, baik dan jahat, aman dan perang. Garis perang sudahpun jelas sekarang. Iaitu keamanan bersama Khalifah Haroun alRashid telah berakhir, dan militan Islam sekali lagi menyeru dilaksanakan Jihad sedunia. 1
1 Comp. Yusuf Ali.s Comm. No. 3726
1 See Mishkatul Masabih, p. 62
1 Editor.s Note: The first Islamic Jihad ended in 786AD, when Khalifah Haroun al- Rashid made peace with the Western nations. From then until this very century, Islam
remained primarily in the Middle East, and as a minority religion in Africa and the Far East. Islam did not again pose a threat to world peace until after WW2, when the
West started sending vast sums of money to the Arab nations in exchange for oil. That oil money has enabled the Middle East (the Leopard-Bear-Lion beast of Revelation
13:1-9) to arm itself with modern weaponry. In those figurative verses, the Bible clearly predicts there would be a 2nd Islamic Jihad just prior to Jesus. return. That 2nd Jihad
is visible today in the military and economic pressure with which the Islamic states and the Palestinians are threatening Israel and the West.
Revelation further shows that this Jihad would lead to Earth.s final war, the battle of Armageddon (Rev 16:12-16). Though Armageddon may spread over the whole world,
with up to 2,500,000,000 people killed, it will begin in the Middle East and be of short duration. It will end with the return of the Lord Jesus. For further details, see Ellis H.
Skolfield, The False Prophet, (Fish House Publishing, Ft. Myers, FL, 1995)
60
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 13
Jihad
JIHAD bermaksud “perjuangan terbesar atau great striving,” dan perjuangan ini termasuklah dalam melawan penganiayaan dan kekejaman tanpa belas
kasihan. Jihad merupakan tindakan pelbagai yang diamalkan dalam perang, dan “lebih” lagi adalah praktis orang Fascist dan ketua komunis pada ketika
ini. Jihad sememangnya menjemput pendekatan ketenteraan dan perang, dan juga bermaksud perang melalui serangan dan propaganda, melalui
pemurtadan bukan Islam menjadi Islam, dan penganiayaan masyarakat bukan Islam. Tekanan politik dan ekonomi terlibat seperti pemotongan bekalan
1
minyak ataupun pembelian harta di suatu negara sasaran.
Tanah Barat berhati-hatilah kamu! sebagai contoh, negara Arab, seperti Arab Saudi, sekarang mempunyai signifikan untuk memegang Amerika Syarikat
dan negara Barat yang lain, dan membelinya dengan wang dari hasil minyak barat.
Bagaimanakah ia akan bermula? Bagaimanapun, Muhammad bercadang menasihati sukunya untuk memeluk ajarannya dengan maksud aman hanya
membawa kepaadanya cemuhan, ancaman dan penganiayaan yang serupa. Allah telah disembah oleh orang-orangnya sejak berabad. Sejarahnya, Allah
adalah salah satu daripada 360 tuhan yang dipamerkan di Ka’aba. Melalui namanya, yang bermaksud “hamba Allah,” bapa Muhammad, Abdullan,
kemungkinannya seorang pesuruh Allah. Orang Makkah telah meragam kerana Muhammad telah muncul sebagai ketua agama dalam hanya membenarkan
satu daripada 360 patung dalam Ka’aba, yang bernama Al ah. Mereka tidak memahami mengapa Muhammad seharusnya mengangkat hanya satu daripada
patung diatas 359 yang lain .
Hal ini merupakan tarihk bermulanya Hijrah(keberangkatan) yang berlaku dalam kalendar Muslim kerana pergerakan Muhammad dari Makkah ke
Madinah(seterusnya Yatrib) pada abad 622. Berdasarkan petikan Quran yang disokong oleh Hadis dan tulisan sarjana Ismam, Muhammad
mengangkat pedang hanya bila disuruh oleh Allah melakukan sedemikian. Surah 2:216; 4:73-80 memandu kita untuk mempercayai Muslim pada
objek yang pertama bagi idea yang menarik dalam perang untuk menyebarkan Islam. Sebagai mereka yang tertawan di Makkah, mereka faham
Jihad sebagai pertahanan verbal untuk iman. Tetapi mereka menerima keuntungan daripada barang yang yang dirampas, termasuklah wanita
tawanan, penerimaan automatik ke surga menunjukkan terlalu banyak rintangan terhadap orang Muslim berjaya ditempis. Sebagai hasil, sebuah
telusuran adalah perlu sebagai latihan menawan lebih daripada misi “kutbahan” yang dijalankan oleh golongan agamawan.
1 This was put into practice during the Yom-Kippur-Jihad against Israel on October 17, 1973 when the Arab Kings and Sheikhs suddenly quadrupled the price of oil and
threatened to cut off the supply. Since then oil has assumed the name, black gold (an expensive commodity). Its costliness is one of the main reasons for the economic crisis
currently rocking the world from east to west to such an extent,that some countries, especially in third world, are strangled by debt.
61
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Dalam memegang peranan terbarunya sebagai “Ketua Tentera,” Muhammad mengaarahkan sekumpulan Jihad Islam untuk menyerang hendap kafilah
Makkah dan merampas barang-barangnya. Hal ini berlaku pada bulan apabila semua pertelingkahan dilarang melalui perjanjian. Apabila golongan Jihad
balik ke Madinah dengan harta rampasannya, serangan ini telaah dikritik halus oleh masyarakat. Namun apa yang orang Madinah hakimi sebagai rompakan
ketenteraan pada sianghari mendapat pengiktirafan Tuhan:
"They ask thee concerning fighting in the prohibited month. Say: fighting therein is a grave [offence]: but graver is it in the sight of God to prevent
access to the path of God to deny Him, to prevent access to the sacred mosque, and drive out its members. Tumult and oppression is worse than
slaughter . . . "(Surah 2:217).
Jika anda menerima penyataan sebagai “wahyu” daripada Allah, yang berperang dalam bulan dilarang “kesalahan besar,” namun sesiapa yang berubah dan
mempertahankan “kesalahan besar,” dengan mengatakan lebih “ salah adalah melarang orang daripada memasuki masjid suci”. Dua kesalahan tidak akan
lebih baik mahupun dua dosa akan menerbitkan kebenaran. Tuhan yang benar tidak akan mempertahankan dosa. Kesimpulannya, bahawa janji harta
rampasan dan kekayaan adalah salah satu daripada alat motivasi para golongan Jihad untuk berperang dapat dilihat dalam Quran. Dengarkan surah ini:
"God promised you many gains that ye will acquire, and hath given you this in advance, and withheld men’s hand from you, that it may be a token
for the believers and that he may guide you to the right path" (Surah 48:20).
Penulis berjaya membuat janji manis untuk memperkayakan golongan Jihad dengan bukti penghijrahan yang bermigrasi ke Madinah bersama Muhammad.
Ramai yang datang ke Madinah miskin-diarah tinggalkan harta kekayaan kepada pewarisnya.1 Dengan insentif keduniaan tersebut dan lebih banyak lagi di
surga, golongan Jihad Islam bertambah banyak sehingga menjadi penakluk, bukan hanya setakat individu, tapi kesemua negara dan empayar. Philip Schaff,
menulis dalam sejarah bagi Gereja Kristian, menyatakan seperti berikut:
62
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
“Pedang” kata Muhammad “adalah umpama kunci bagi surga dan neraka; titik darah yang terlepas dalam nama Allah, semalam tidur bersandarkan tangan,
adalah lebih daripada dua bulan berpuasa dan berdoa; barangsiapa yang gugur dalam perang, dosanya akan diampun, dan pada hari pengadilan tangannya
akan digantikan dengan sayap malaikat dan serubim.” Hal inilah yang menjadi resepi kejayaan baginya. Orang Kafirun harus memilih diantara Islam, hamba
dan kematian; Yahudi dan Kristian dibenarkan membayar toleransi dengan pembayaran Jizya (cukai perhambaan), namun tidak menapat apa-apa dalam
perhambaannya... Khalifah pernah mengatakan, kejayaan Muhammad telah membuatnya seperti nabi dan raja suci, membawa penaklukan olehnya dalam
tangisan perang;
“menunggumu adalah surga, disebalikmu adalah kematian dan neraka. “ Diinspirasikan oleh kelemahan empayar Byzantine dan keretakan dalaman dalam
gereja Ibrani, seorang anak gurun yang ganas yang dipenuhi dengan makanan sempurna, diajarkan di sekolah perang, rajin dan kesemboronoan dalam
kehidupan, menawan Palestine, Syria dan Mesir, memeluk tanah klasik golongan Kristian primitif.
Beribu-ribu gereja Kristian dalam daerah Yerusalem, Antioch telah dirosakkan tanpa berhati perut atau ditukar menjadi Masjid. Dua puluh tahun selepas
kematian Muhammad, bulan sabit menawan semula sebesar Empayar Roma. Arahan untuk berperang atas dasar Allah diberi dalam banyak Surah dalam
Quran:
"Then fight in the cause of God and know that God heareth and knoweth all things" (Sura 2:244).
Arahan untuk berperang habis-habisan terdapat dalam Surah 4:74. In Surah 8:65, Allah menggalakkan Muhammad untuk menggunakan Muslim untuk
berperang. Mendengarkan arahan Jihad:
1 Read of the life of Abd Rahman, in Rauzatu.s Safa Vol. 2, P.253
63
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
"But when the forbidden months are past, then fight and slay the pagans wherever ye find them, and seize them, beleaguer them and lie in wait
(ambush) for them in every stratagem (of war) but if they repent, and establish regular prayers and practice regular charity, then open the way for
them: for God is oft-forgiving most merciful" (Sura 9:5).
"O ye who believe! fight the unbelievers . . . " (Sura 9:123).
Bagi mereka yang tidak mematuhi Quran dan Islam haruslah dikejami dan sesungguhnya diizinkan semenanya. Kita merasakan bahawa sedikit benar jika
kita memahami bahawa rakan Muslim kita melakukan apa yang mereka fikirkan adalah benar. Allah spesifiknya memberitahu Muslim supaya
memerangi Kristian dan Yahudi sehinggalah keadaan mereka menjadi teruk sehingga menjadi seperti hamba:
“Fight those who believe not in God (Allah] and his apostle, nor acknowledge the religion of truth [even if they are] of the people of the book [i.e.
Jews and Christians], until they pay jizya [humiliating tax] with willing submission, and feel themselves subdued [enslaved+” (Sura 9:29).
Dan menjadi seorang yang seharusnya menyapu Yahudi dan Kristian, siapakah seharusnya orang seperti itu? Alkitab mempunyai jawapannya:
Rev 12:17 “And the dragon (Satan) was wroth with the woman (Israel), and went to make war with the remnant of her seed (the Jews today), which
keep the commandments of God, and have the testimony of Jesus Christ (the Christians).” 12:17 Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu,
lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus.
Jika anda mempunyai dua orang anak dan yang satunya adalah degil. Adakah anda akan membunuh yang degil? Semestinya tidak. Tiada sebuah
keluarga sejati yang sanggup melakukan itu. Jika tiada keluarga di dunia yang sanggup melakukan seperti itu, berapakah banyaknya Tuhan tidak
melakukannya, pemilik belas kasihan. Jika Allah merupakan penulis dalam Surah ini(seperti yang saya harapkan) seharusnya kita telah memiliki bukti
kukuh bahawa Allah adalah sangat berbeza daripada Tuhan dalam Alkitab. Tuhan dalam Alkitab memiliki kasih tersendiri untuk orangnya, Yahudi
mahupun Kristian. Tuhan dalam Alkitab semestinya menasihati para ahli Jihad yang menentang umatnya:
“105:14 Ia tidak membiarkan seorang pun memeras mereka, raja-raja dihukum-Nya oleh karena mereka: 105:15 "Jangan mengusik orang-orang
yang Kuurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabi-Ku! .” (Psalm 105:14-15)
Dalam mematuhi arahan Allah untuk berperang, Muhammad memperuntukan sepanjang Hijrah(keberangkatannya) dan kematiannya
64
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
menggambarkan strateginya dalam menyebarkan Islam, dan dirinya sendiri menghadapi serangan hendap. Sejarawan Islam sendiri memastikan
Muhammad terlibat dengan 26 konflik perang dan bergerak aktif dalam 9 perang (Risalatu Abdullah & C., 47, CF. Ibn Hisham Vol. 3, P.78).
Dalam tahun ke-13 perkembangannya, Muhammad memenangi sekitar 100 jiwa masuk Islam melalui nasihat. Namun apabila beliau mengangkat
1
pedang “mukjizat” mulanya terjadi. Orang-orang diwaktu itu terpaksa memilih diantara Islam dan kematian. Dengan hanya kematian sebagai
pilihan, 80 tahun selepas Hijrah(keberangkatan), Muhammad telahpun berjaya membentuk angkatan tentera seramai 10,000 orang Jihad melalui
serangannya dalam menawan Makkah (lihat Ibn Athir Vol.2, P. 93)
Setahun kemudian, 9 A.H., 30,000 anggota Jihad menyerang Tabuk. Khalifah Abu Bakr berjaya menawan Syria untuk Islam, tentera Islam telah berjaya
bertambah ramai dan kebanyakan tempat dipenuhi ahli Jihad. 2
1 Muhammad understood Jihad to mean literal war and even participated in those conflicts himself. As a result, moderate Muslims arguing against Jihad have no basis for
their belief.
2Katib. Waqidi, Futuhu. Sham, Vol. 1, P. 6, Bombay edition, 1298 A.H.
65
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 14
Islam Dan Konflik Timur Tengah
Bercanggah dengan apa yang dipercayai, asal konflik Arab-Israel atau kelahiran negara Yahudi pada tahun 1948 atau isu Palestin. Mereka jelas seperti
isu nyata, namun konflik tersebut semestinya jelas budaya dan agama, dan kerohanian – demonik dan surgawi.
Akar yang memyebabkan perjuangan tersebut dapat dikaitkan dengan zaman Muhammad di Madinah, beratus tahun dahulu sekitar abad ke-622
AD, 1disana terdapat jelas masyarakat Yahudi, seperti, Banu Qainuga, Banu Nadhir dan Banu Quraizah. Pertamanya, Muhammad cuba untuk
memerintah mereka kepada Islam dengan membuat konsesi untuk budaya keagamaan, seperti mana dia lakukan untuk golongan Pagan di Makkah.
Sebagai contoh, dia menyuruh Muslim untuk memberi perhatian kepada Yerusalem apabila sembahyang. Tentunya sukar menyatakannya meniru
hari pengadilan Yahudi dan “wahyu” nya yang diketengahkan dengan jayanya kepada mereka. Namun Muhammad bercadang untuk memenangi
Yahudi menunjukkan bukti bahawa dia jelasnya mendedahkan penolakannya terhadap Alkitab[oleh itu eksplisitnya juga mendedahkan
percanggahan Quran bagi ayat Al-Maidah 68, 47, dan 62 yang tinggal ialah kekeliruan] , oleh itu surah-surah Medinat yang bertanggungjawab
terhadap isu ini mewarnai jelasnya gambar bagi Yahudi yang dituduh dan kaunter serangan Muhammad . Bahawa Yahudi melawan Muhammad dan
mengancam untuk merosakkan agama mereka tidak dapat dipersoalkan. Namun ini bukanlah kerana Muhammad merupakan nabi Arab.
Mereka[Yahudi] juga melakukan yang sama terhadap diri mereka dan juga terhadap Yesus. Mereka mungkin mengatakan kepada Muhammad
bahawa mereka akan bunuh dia sebagaimana mereka membunuh Yesus. Kemegahan yang ditunjukkan oleh Muhammad ialah seperti surah 4:157.
Dlam menghadapi ancaman orang Yahudi, Muhammad melepaskan tembakan “wahyu” terhadap mereka:
“Strongest among men in enmity to the believers (Muslims) will thou find the Jews and pagans . . .” (Sura 5:85).
Dengan itu mereka selalu berdepan dengan tajuk yang dipanggil “ahl ul-kitab,” bermaksud “orang-orang buku[Kitab], Yahudi yang memiliki buku
tersebut sekarang menjadi sasaran Jihad (surah 9:29).
Muhammad pertamanya bergerak menentang bangsa Yahudi warga Arab. Jelasnya,usahanya untuk membersihkan musuh Allah di Arab
menggunakan beberapa pendekatan termasuklah menyepit suku Yahudi melawan yang satu dan menghalang tempat tinggal mereka sehinggalah
merekaa tewas (ingatlah satu ancaman tentera Nazi terhadap Jutaan Yahudi di Warsaw, bukankah seperti itu?).
Sebulan selepas peperangan Badr, Muhammad mengasingkan Yahudi suku Quinuga ke Yordan (Surah 59:14-15). Yahudi suku Nadhir telah dipaksa
66
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
untuk memberikan emas mereka dan senjata dan seterusnya dihalau dari rumah mereka (Surah 59:1-7). Harta-harta mereka seterusnya menjadi
ganjaran untuk dikongsi oleh kalangan Muslim. Selepas perang ditch dalam abad 627AD, Muhammad di pusat pasaran menyuruh Suku Yahudi Banu
Quraiza untuk mengorek jurang, kemudiannya hanya menjadi tempat mereka sendiri ditanam, dimana seramai 700 jiwa lelaki Yahudi telah
dipancung, satu persatu. (Surah 33:26; cf. Ibn Hisham Siratur Rasul, Bahagian 2, ms. 75, 148). Kemudiannya “tinggallan” janda, anak kecil dan harta
mereka dibahagikan diantara Muslim yang “bertakwa”sebagai ganjaran membantu Allah.
Poor Hitler! Hanya kesan besarnya sahaja tinggal mengapa tidak tuntut sebarang kerja *status+“ketuhanan” hasil inspirasi bagi tindakannya.
Jika dia[Hitler] juga demikian, kemungkinan besar akan terjadi sebuah lagi agama utama di Eropah – versi Nazi bagi Islam, sayangnya Joseph
Smith yang muncul kemudiaannya tidak memakai serangan ketenteraan. Muhammad sendiri pilih wanita tercantik dikalangan janda,
Rihanah bint Amr bin Khanafa. Dia bagaimanapun menolak tindakan Muhammad untuk mengahwininya, dan lebih memilih untuk menjadi
gundiknya. Dia bercadang untuk menuntut bela diatas bangsanya, dan kemudiannya melayani Muhammad dengan daging kambing yang
dibubuh dengan racun yang boleh menyebabkan seorang terbunuh dengan serta merta. Seorang pengikut Muhammad iaitu Bishr bin alBura, mati sebaik sahaja menelan daging tersebut. Muhammad yang sedang mengunyah meludah keluar dari mulutnya sebaik sahaja
melihat perkara tersebut, namun kesan racun termendap ke sarafnya dan menyebabkan kesakitannya dan akhirnya menunggu kematian.
Dicatatkan oleh Ibn Sa’ad bahawa Muhammad menghantar wakil kepada Yahudi untuk menanyakan mereka, “Did you poison the ewe?” Dia berkata
“Yes”. Dia bertanya, “mengapa kamu melakukan sedemikian?” Dia menjawab: “Kau telah menyebabkan bangsaku mengalami kerosakan besar. Jadi
saya kata, jika kau adalah raja, kami akan mengikutimu, dan jika kau adalah seorang nabi, ia adalah sebagai tanda bagimu.” Ramai sejarawan
menuntut bahawa dia[Muhammad] memaafkan dia dan tidak kurang yang mengatakan dia diberi hukuman penyaliban. Insiden ini merupakan akar
bagi merangsang kebencian ,Muslim terhadap Yahudi. Dengan itulah maka Islam merujukkan rang Yahudi sebagai musuh jahat bagi Allah, dan
mempercayai Yahudi harus dimusnahkan. Tidakkah anda sangsi mengepa kebanyakan negara bukan Arab seperti Iran hanyalah pelaku antagonis
terhadap Israel sebagai negara Arab yang paling radikal? Ceritanya yang dikisarkan diatas merupakan jawapan bagi hal tersebut. Isu Palestin, tanah
Arab yang diberi balik, hanyalah sebuah politik yang menyerupai pakaian-tetingkap. Negara Palestian sudahpun mempunyai negara tersendiri.
Antaranya ialah, semenanjung Sinai telahpun diberikan kepada Mesir. Syria akan diberi balik kepada Golan butforherintransigence.
1To a Westerner, this is quite a long time. But to an Easterner, it is like yesterday. Orientalists place a high premium on history. They draw historical parallels to events of
thousands of years ago to prove a point. For instance, Saddam Hussein once called his war with Iran .Qadisiyyat Saddam., a reference to the Arab Jihad against Persia (Iran)
fought nearly 1350 years ago.
67
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Jadi mengapa ia masih tidak ada simbol keamanan? Kenyataannya ialah seperti ini: Muslims seluruh negara di dunia tidak percaya bahawa golongan
Yahudi harus dibenarkan muncul[jadi kami nasihatkan Yahudi menaburkan diri ke negara lain]. Walaupun sejumlah besarnya Yahudi telahpun
memenuhi Tanah Suci dan tertunpu dimerata tempat, kebencian tersebut akan berterusan dan konflik semestinya berterusan (Revelation 12:17 dalam
konteksnya telaahpun mengatakan ini).
Muslim beriman merupakan canang agenda bagi militan Islam dekad ini, tapi kita tidak mendengar. Sebelum Israel menjadi negara, Ayatollah
Khomeini telahpun pergi ke semua Kolej Keislaman, pusat Seminari Teologi dan sekolah di Iran, mengajarkan mereka lima titik program:
Tahap 1: Iran mestilah teokratik, cawangan negara Islam.
Tahap 2: Iran mestilah teokratik, cawangan negara Islam.
Tahap 3: Arab Saudi, Jordan, Syria, Mesir, harus menjadi cawangan dan sebagai negara Islam teokratik.
Tahap 4: Yerusalem harus diambil semula dan orang Yahudi dimusnahkan.
Tahap 5: Penawanan negara dunia.
Sejarah terkini menujukkan, tahap pertama sudahpun tercapai. Tiadanya Muslim, fundamentalis atau sederhana, yang tidak percaya tahap ke 4 dan
5. Lima lagi terikat kepada kesatuan orang Muslim, berdasarkan aliran atau lokasi geografi. Marilah katakan lagi, cita-cita Islam adalah:
(1) Merampas semula Yerusalem dan memusnahkan golongan Yahudi
(2) Membasmi golongan Kristian
(3) Menawan semua negara.
Bagi kebanyakan Muslim, kesilapan untuk mencapai objektif ini bermaksud kesilapan Islam dan disebabkan itu akan, menyebabkan kesilapan Allah –
suatu hujatan yang tak terfikirkan[tanpa batasan].
Islam tidak akan dapat menuntut Yerusalem, mahupun akan menunjukkan usahanya untuk memusnahkan Yahudi. Dengan itu, konflik di Timur tengah
tidak akan selesai. Ianya merupakan perang diantara Allah dengan YAHWEH “I AM”(Lihat, Zechariah 14:1-4). Pada Tahun1984, Ayatollah Khomeini
mencanangkan kepada dunia:
“Untuk mencapai kejayaan Islam di seluruh dunia, kita harus menghalang krisis berulang, menanam semula nilai mati dan keshahidan. Jika Iran
harus dihapus, ini bukanlah yang penting. Yang paling penting ialah mendekatkan dunia dengan krisis. Sesiapa yang mengeksport revolusi akan
kehilangan ketidaksihatan keinginannya untuk dihibur dan akan mencapai kematangan untuk memenuhi misinya. Jalan ke Yerusalem adalah melalui
Kerbala.” (sebuah bandar di Iraq)1
Ini bukanlah ayat ikut perasaan, fikiran fanatik dengan pendapat batu-tahun, sebagaimana Barat silap menyimpulkannya. Ayatollah Khomeini
merupakan seorang ahli politik yang berpengaruh dari segi teologi keagamaan dalam dunia Islam. Dia berkeupayaan untuk menjelaskan hati Allah
68
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
dan Islam, dan walaupun lama setelah kematiannya, manifesto masih membara hingga hari ini. Saya berdoa bahawa pemikir Amerika akan
mengalih perhatian terhadap apa yang dituliskan disini, buttheirgovernmentis sekarang sangat kepolitikan dan keruh dari segi moral, dan apa-apa
tolakan dari segi polisinya terhadap meredakan Islam tidak akan kelihatan. Optimis buta, biro Amerika dasarnya menafikan pandangan Islam
terhadap apa-apa perjanjian yang dilakukan dengan kafirun. 2
Muhammad sendiri, tidak menghormati perjanjian keamanan, sebagai contoh dalam ekspedisi di Nakhla – operasi pengganas dilancarkan pada
bulan gencatan sejnata. Contoh yang lain adalah serangan yang dilakukan di Makkah disebalik perjanjian al-Hudaybiya. Semangat untuk tidak
mencecah perjanjian keamanan adalah lubuk utama sebuah Jihad. Muhammad pernah menyatakan bahawa jihad bermaksud tipu helah “trickery”.
Penghitungan kepada perang Armageddon akan bermula pada hari Israel memberi perjaanjian kematian bersama dengan sahabat Arab(apa yang
mereka fikir tentang keamanan hanyalah sebuah insuran kematian bagi Israel). Bukannya satu yang melawan keamanan, namun mengapa
membuat perjanjian dengan orang yang bercadang untuk membunuhmu? Ianya seperti janggal dipercayai bahawa Arab akan mengorbankan Allah
disebabkan musuh terburuk Allah. Hstege fu-lai-llah, – Allah melarang!. Perjanjian seperti itu akan merendahkan penjagaan, dan akan membuka
jalan untuk serangan kilat. Seperti yang dilaksanakan pada Oktober 17, 1973 semasa Yom-Kippur. Yang lain yakin, bahawa Arab akan menyerang
Israel apabila mereka percaya akan mengalahkannya.
Tapi sekarang berapa pasti kita bahawa perhitungan tidak akan berjalan? Islam sudahpun memperoleh bekas kakinya di Knesset (Parlimen
Israel). Dalam pemilihan telah membawa kuasa kepada Benjamin Netanyahu, untuk menjadi seorang Muslim memperoleh kerusi. Sebagai
hasil, cadangan pembinaan masjid diadakan di Knesset, dimana nama Allah – seorang yang inginkan ia dimusnahkan – akan mendoakannya
setiap hari. Sebuah katastropik akan terbentuk, dan menjadi hujatan dalam mata “I AM!”
Dunia barat mengalami masalah kerana menolak perbezaan rohani yang nyata yang muncul diantara mereka dan negara Islam. Sasaran Islam
pertamanya, terakhir dan sentiasa akan mengislamkan dunia dengan kuasa pedang[sekarang seperti nuklear]. Namun disebalik jelasnya ancaman
1 Quoted in Le Point, No. 599, March 12, 1984, pp. 89-90
2 Editor.s Note: Hillary Clinton, the American president.s wife, in a 3/22/99 speech delivered in Egypt, declared that the United States would be more accepting of
Islam in the future. Insanity! If Islam ever gains political control in the United States, religious tolerance will be a thing of the past everywhere in the world.
69
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
terhadap mereka, Barat nampaknya hanya bimbang tentang ketidakseimbangan bayaran- import dan eksportnya. Mempertuhankan wang ringgit.
Kelakuan ini membenarkan Barat untuk menjual teknologi nuklearnya kepada Arab – nuklear penguin yang akan terbang balik ke negaranya untuk
1
muncul dalam bentuk hidung-kon sebuah roket Islam. Ia merupakan fakta yang diterima umum bahawa hanya setahun atau selepas itu Iraq dan
Iran hasil senjata menyebabkan kerosakan teruk. Seperti memberi makan kepada Buaya kecil sehingga cukup besar dan memakan pemiliknya
sendiri apabila tersilap haribulan. Ia tidak akan lebih lama sebelum Jihad kita[penulis] tinggal bersama di Nigeria yang mencapai pedang darah
sepanjang Atlantik, dan Barat mengalami hipokrit dalam bidang kepolitikan.
1 Editor.s Note: The wealthy Arabian terrorist, Osama bin Laden, has stated publically that he would explode two nuclear devices in the United States in the
year 2000 as his part in the ever-expanding Islamic Jihad against the West. Whether or not bin Laden can make good on his threat remains to be seen, but
that he is at war with the West is patently obvious. US intelligence agencies have already implicated Bin Laden in two US embassy bombings.
Bab 15
Kristian,Kelahiran Islam dan Jihad
Sebagaimana yang diketahui, masanya tiba apabila, 83 Muslim melarikan diri ke Absynia, negara Kristian yang sekarangnya (Ethiopia). Negus dan orang
Kristian disana melindungi mereka dan mencurahkan kasihnya terhadap mereka. Apabila penganiaya Muslim dari Makkah meminta mereka kembali,
golongan Kristian disana tidak mahu mengembalikan mereka. Muslim terdahulunya mengadakan debat umum untuk mengetengahkan kepercayaan
mereka terhadap Kelahiran Kristus, Mukjizatnya, dan kebangkitannya ke surga*iaitu petikan yang diminati dalam Quran”diwahyukan” untuk maksud
tersebut]. Sesiapa pun pelarian tersebut yang tidak mengendahkan keinginannya tertipu, seorang harus tahu mengapa mereka meletakkan pendirian
mereka dalam kelahiran Yesus, kematiannya, dan kesan kebangkitannya?
Dalam kebanyakan kes, janji Muhammad terhadap orang-orang Kristian hanyalah dalam seketika[kemudian berubah ianya sukar dipercaya tapi
sudah berlaku dan memang terjadi]. Selepas termaktubnya Islam sebagai agama, ia menunjukkan warna sebenarnya sebagai agama anti-Kristus,
dan mencungkil orang Kristian daripada surga adalah tujuan utamanya. Dalam ulasannya untuk memusnahkan Kristian, Muslim semahunya
bergerak sejauh menerbitkan “injil,” yang ditulis oleh Barnabas. 1
70
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bergerak dalam langkah menuruti nabi, kejayaan Muhammad sebagai Khalifah, melaungkan Jihad terhadap agama Kristian – di Mesopotamia, Asia
Kecil,Asia Tengah, dan Mesir – membunuh jutaan manusia dan memaksa mereka memeluk Islam[kemudian berubah ianya sukar dipercaya tapi
2
sudah berlaku dan memang terjadi]. Apabila mereka menyerang dan menawan Yerusalem. Sekiranya ini tidak cukup, dimerata tempat yang
terdapatnya pusat penyembahan “I AM”, pihak Muslim sejurusnya membina Dome of the Rock dan masjid ketiga paling “suci” *dikenali dengan
masjid Omar].
1
Mengapakah seharusnya Dome diletakkan ditempat sebegitu, jika bukan untuk menajiskan tempat gerejanya Tuhan Alkitab? [sukar dipercaya tapi
sudah berlaku dan memang terjadi].
Pihak Muslim tidak dapat mengadakan kebanyakan pencapaian yang sudah dicapai oleh kebanyakan Rasul dengan menduduki populasi Kristian di
Afrika Utara, membunuh ramai manusia, dan menyebabkan kebanyakan yang lain masuk Islam dengan nyawa diatas pedang. Sekarang ianya seperti
jenayah untuk memberitakan Injil di kebanyakan negara Timur Tengah. Sebagai contoh, di negara Arab, jika warganegara Arab dijumpai menjadi
Kristian, dia akan dipancung.
Perang-mengeraskan ‘misionari’ Islam disapu di Palestine, dijatuhkan ke Persia, meneruskan panduannya ke barat India, dan hinggap di selatan
Rusia. Mereka melalui Sepanyol dan menduduki Perancis. Terima kasih Tuhan untuk Charles Martel yang meneruskan perjalanannya ke Eropah.
Namun untuk perang ini, Islam harus bergerak menawan semua benua. Cukup menyedihkan, Islam sekarang menggunakan hasil minyaknya untuk
mencapai apa yang dikehendaki melalui pedang dahulu. Melalui kawalannya terhadap minyak, Islam sekarang membelanjakan wang hasil daripada
2
dunia Kristian.
1 Barnabas is believed to have been written by a monk named Marino, a Catholic turned Muslim, who was later known as Mustapha Arandi. Barnabas contains direct
quotes from the Koran and from a 15th century comedy by Dante.
71
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Tarikh penting dalam penaklukan yang dilakukan Islam:
632 AD – menawan Yemen.
632 AD – menduduki Abyssinia (Ethiopia) namun tentera Islam ramai bertobat melalui gereja ortodok yang diterajui oleh Portugis. Hal ini sejurus
merupakan acara menyedihkan, kerana hanya berlaku 17 tahun dahulu, Absynia membantu ‘penindas’ Muslim.
633 AD – seluruh gurun Arab melalui kempen perang.
635 AD – melalui sungai Euphrates (Iraq) dan menawan Damascus.
637 AD – penduduk Parsi (Iranians) dikalahkan melalui perang were Qadisiyya.
637 AD – kejatuhan Iraq
638 AD – menawan Jerusalem.
639 AD – kejatuhan Syria dalam tangan Islam.
642 AD – Kejatuhan Mesir selepas penolakan berlaku di Alexandria. Gereja terbesar Koptik yang termusnah dan tidak akan berlulang lagi hingga hari
ini.
670 AD – Khalifah Muawiya menganiaya Byzantium.
688 AD – kejatuhan Carthage.
702 AD – suku Berber Afrika Utara ditawan.
705 - 708 AD – pengerjaan Afrika Utara.
711-713 AD – pertambahan pihak Arab telah berjaya menawan Sepanyol dan Portugal. Tempat Komandan Islam mendirikan pusat pentadbiran yang
bernama Gibralter, dalam Inggeris, atau Jebel Tariq (bahasa Arabnya), bermaksud gunung Tariq.
715-717 AD – tentera Arab menduduki Afghanistan, tengah Asia,
sempadan Utara laut Caspian, di Utara India.
718 AD – tentera Islam menyerang Perancis.
725 AD – menduduki Toulouse dan seterusnya Burgundy dan lembah Rhone.
732 AD – Bordeaux diduduki. Tentera Islam menggerakkan diri ke Poitiers dimana mereka dikalahkan oleh Charles Martel.
Seterusnya, hanya satu abad selepas kematian Muhammad, wilayah Islam merebak dari Pyrenees ke Himalaya, daripada Atlantic ke lautan India,
dari Asia Tengah ke Tengah Afrika.
Dari 750 AD kedepan, Islam mengalami kesukaran berkembang.
Pada masa tersebut, golongan intelektual, komersialisasi, kekayaan menjadi lebih jelas, dan pada abad ke -11 empayar Islam amat lemah untuk
mengalahkan Salib Vatikan. Walaubagaimanapun, hal ini menjurus kepada lebih banyak penawanan dilakukan oleh Muslim:
11th AD – Muslim menduduki Afrika Selatan di Sahara.
2 Before his death in 632, Muhammad ordered a military operation against Christian Byzantine (the Eastern Roman Empire).
72
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
11th - 14th AD – Muslim mengerjakan Barat India.
13th AD –Muslim melangkau ke Dakar (Senegal) ke Laut Merah[Masin] melalui wilayah sub-Sahara.
14th - 16th AD – Muslim menawan Indonesia.
15th AD – kejatuhan Konstantinople. Negara ini (dinamakan Istanbul) memiliki gereja Kristian terbesar bernama Santa Sofia yang dibina dalam empayar
Kristian Justinian, kini menjadi masjid.
1804 AD – menawan Nigeria.
Islam (latarbelakang)
Sejak itu ramai negara barat dikaburi dan dijajah pengetahuan Islam, dan amat perlu untuk menceritakan lebih mendalam sejarah Islam dan
masyarakat politik yang juga agama. Islam secara literal dimaksudkan dengan “penyerahan”. Oleh itu, seorang Muslim sebenar adalah seorang yang
diserahkan. Islam bukanlah Muhammadanisme mahupun Muslim Muhammadan. Tema ini adalah Suc misnomer dan salah bagi seorang Islam. Islam
merebak dalam kitaran bulatan yang dipangil Muhammad, namun ini bukanlah bermaksud dibina dalam atau pada Muhammad. Berdasarkan
Muslim dia hanyalah pesuruh Allah. Muhammad dilahirkan di Makkah pada abad ke-570, bandar di barat laut Arab Saudi. Nama ayahnya pula
Abdullah (bermaksud hamba Allah) meninggal sebelum beliau sempat lahir. Ibunya ialah, Aminah, meninggal kerana penyakit. Dia dibesarkan oleh
bapa saudaranya, Abdul Muttalib,dan selepas itu oleh, Abdul Manaf, yang juga bernama Abu Talib. Dia merupakan suku Hashimite yang berbangsa
Quaraish. Sebagai orang muda dia merantau bersama ayah saudaranya pedagang caravanan ke Siria, dan beberapa tahun selepas itu dia membuat
pengembaraan serupa bersama kekayaan isteri bernama Kadijah[seorang janda].
Muhammad dikatakan sangat tulus semasa menjalankan perdagangan isterinya, pada usia 40 tahun, mengahwini Muhammad yang masa itu
berumur 25 tahun. Perkahwinan ini membuatkan Muhammad sangat berpengaruh, sebagaimana kekayaan isterinya sekarang dalam tangannya.
Harus diketahui bahawa selama hidupnya Khadijah, Muhammad adalah monogami (perkahwinannya berakhir 25 tahun). Muhammad adalah
seorang yang ketara beragama memandangkan ikut Pagan dan kepercayaan karut menyebabkan dia dibenci pengikut Pagan dan pengikut karut
bangsanya sendiri di Makkah dan menuntut sebuah kumpulan dengan menamakan kumpulannya adalah pengikut Abraham. Dengan itu
1 Editor.s Note: The exact location of God.s temple was unknown to the Muslim builders of the Dome of the Rock so they missed desecrating the temple by 300 ft. The dome
73
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
menamakan diri mereka sebagai pengikut Hunafa (sing. Hanif)). Adalah menjadi kebiasaannya untuk berehat sebulan untuk setiap tahun dalam gua
di gurun untuk bertapa. Tempat tersebut dinamakan gua Hira, sebuah bukit gurun yang terletak 3 kilometer di utara Makkah, dan bulan yang dipilih
untuk bertapa adalah bulan Ramadan.
Dalam pertapaannya dia mendengar bunyi yang mengatakan: “Iqraa!”, bermaksud “mengucap!” bahasa Inggerisnya recite. Arahan ini diulangi dan
Muhammad disuruh untuk mengucap. Perkataan tersebut ialah, “mengucaplah engkau dalam nama Tuhan yang mencipta manusia dari darah “clot
of blood”. (Surah 96).Ia harus diingat sejak itu, bahawa roh yang berkata kepada Muhammad adalah roh kesesatan, sebaab manusia bukannya
diciptakan daripada setitik darah, tapi dari debu yang disekitaran (Genesis 2:7). Pada mulanya, Muhammad tidak pasti akan punca “wahyu”, adakah
ianya daripada jin, makluk yang mempengaruhi seorang penghasut? atau ianya daripada Tuhan? dia seterusnya berkongsi dengan isterinya yang
bernama Khadijah yang telah menasihatinya. Seorang sejarawan Islam yang terkenal, Imam At-Tabari menulis perkara ini dalam bukunya yang
bertajuk “Tarik ar-Rasul wa’l Muluk”:
“Kemudian (Gabriel) bergerak meninggalkan aku, dan saya balik ke rumah. Terus menjumpai Khadija dan duduk di pahanya mencari kebebasn
disana. Dia berkata, “...apakah itu, O ya anak bapa saudaraku? adakah engaku telah melihat sesuatu?”
“Ya, saya menjawab dan menyatakan kepadanya akan apa yang telah kulihat. Dia menjawab, “Berbahagialah, O ya anak bapa saudaraku, dan
pegangilah itu. Bersama Dia adalah nyawa tangan Khadijah, saya harap anda akan menjadi nabi bagi orang ini.”
Khadija tidak meninggalkan Muhammad bersama penasihatnya sendiri with her counsel alone. Dia juga mempengaruhi saudaranya, juga, yang telah
menjadi seorang hunafa:
“Kemudian dia bangkit berdiri...dan berjalan ke arah Waraqa ibn Naufal, saudara sepupunya yang dikasihi. Waraqa telah menjadi seorang Kristian,
telahpun membaca Alkitab dan mendengar Taurat dan Injil. Kata Waraqa,‘Qudus! Qudus! Dengan Dia yang memegang nyawa Waraqa, jika kamu
memberitakan kebenaran, O Khadija, semestinya datang seorang terbesar Namua;’ dan melalui Namua dia maksudkan Gabriel yang datang kepada
Musa dahulunya. ‘Oleh itu dia dikenal sebagai nabi oleh orangnya.’ Jadi Khadija balik kepada Muhammad memberitakan apa yang telah dikatakan
olehWaraqa yang telah mengurangkan ketakutannya.”
is actually located in what was once known as .the court of the Gentiles.. Jerry Landay in his book, The Dome of the Rock (Newsweek, New York, NY, 1972) p. 18, records
that when Khalifah Omar entered Jerusalem in 639AD, he was met by Sophronius, Bishop of the Jerusalem Church, who showed him through the city. Looking at the
temple mount (then in rubble), Omar declared that he was going to build a memorial to Muhammad on the original site of the temple of God. Sophronius exclaimed in
horror, .Verily, this is the Abomination of Desolation spoken of by Daniel the prophet, and it now stands in the holy place,. (Daniel 9:27) Though Sophronius was an old
man of about 80, Khalifah Omar put him in prison and to forced manual labor, the rigors of which killed him. A new understanding of biblical day=years has
proved Sophronius. utterance to be both prophetic and true. See Ellis Skolfield, Sozo, Survival Guide for a Remnant Church.(Fish House Publishing, Fort
Myers, FL, 1995).
74
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Selepas insiden diatas, Muhammad sendiri menemui Waraqa dalam sinaran Ka’aba dan menyatakan pengalamannya kembali:
“Disana Waraqa berkata, ‘Dengan Dia yang memegang nyawaku, kamu telah diangkat menjadi nabi bagi orang ini, kerana sememangnnya datang
kepada engkau seorang terbesar Namus yang telah datang kepada Musa,’...dan nabi Allah pulang ke rumahnya, digalakkan oleh perkataan dari
Waraqa, dengan itu kebanyakan ketakutannya telah reda”. (Leiden edition. Pp. 147-152).
Anda telah lihat ianya disahkan oleh komentari No. 31 & 32 Quran yang diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali, terjemahan yang dihormati oleh
semua Muslim[maaf jika anda meragui terjemahan saya ke bahasa Melayu, harap jangan diendah kerana hanya bagi memudahkan pembaca,
penulis masih menggalakkan anda merujuk Quran bahasa Muhammad]. Kounseling dan galakan yang diberi oleh Khadija danWaraqa menjadi bahan
untuk menerbitkan Muhammad sebagai nabi. Sebelum sesiapa melihat peranan Khadija dan Waraqa, seorang itu patut tahu susunan keagamaan
dalam zaman pra-Islam Arab. Yahudi dan Kristian harus bangga [disebabkan Alkitabnya] keatas Arab yang tiada Alkitabnya (cf. Ahmed Deedat,
Christ in Islam, ms. 32). Hal ini membuatkan Arab bermartabat rendah; oleh itu tidaklah mengejutkan bila Muhammad digalakkan. Kini Arab
sekarang memiliki nabi dan Alkitab, dan kemegahan Kristian dan Yahudi harus diam. Kebanyakan penulis barat menyalahkan fakta bahawa
Muhammad diberi wahyu daripada roh entiti. Hal ini hanya akan meminggirkan dimensi kerohanian. Muhammad sememangnya menerima
“wahyu,” bagi hidup selama 22 tahun. Apa yang masih menjadi tanda tanya disini adalah siapakah “malaikat” yang berbisik di telinganya. Saya dapat
mendengar ramai yang mengatakan, “Oh! Jika hanya seorang yang telah menemui Muhammad dan memberitakannya kebenaran!” Namun
kesukaran kebenaran ialah:
Muhammad bukan semestinya Muhammad, suatu[mungkin] agama yang salah telah datang ke tanah Arabia – nabi atau Islam atau sesuatu yang serupa.
Genesis bab 16 dan 12 masih juga digenapi... verses eleven and twelve still had to be fulfilled . . .
Gen 16:11-12 (KJV) “And the angel of the LORD said unto her, Behold, thou art with child, and shalt bear a son, and shalt call his name Ishmael;
because the LORD hath heard thy affliction. And he will be a wild man; his hand will be against every man, and every man's hand against him; and he
shall dwell in the presence of all his brethren.”
16:11 Selanjutnya kata Malaikat TUHAN itu kepadanya: "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismael,
75
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
sebab TUHAN telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. 16:12 Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu;
tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua
saudaranya." [sukar dipercaya tapi sudah berlaku dan memang terjadi].
Sememangnya, Islam di Timur Tengah mengangkat tangannya melawan setiap manusia dan manusia melawannya. Apabila Muhammad menuntut
bahawa dia adalah rasul Allah, segenap isi rumahnya mempercayainya. Termasuklah isterinya Khadija, Ali, saudaranya dan Zaid ibn Haritha –
seorang hamba bebas dan diangkat menjadi anak Muhammad. Yang pertama menerima di luar keluarganya, kaya dan mashyur sebagai pedagang
Arab yang dikenali sebagai Abu Bakr. Pada umurnya 43 tahun, Muhammad datang ke pusat awam, Ka’aba untuk berkutbah. Dia menyeru bahawa
Allah adalah satu , tidak dapat dilihat dan berkuasa. Dia mengutuk penyembahan tuhan lain selain Allah sambil memberitakan pengadilan kali
kedua. Dalam 13 tahun secara aman berkutbah, dia memenangi seratus jiwa. Sebagaimana yang telah saya katakan, penganiayaan berlaku dan
kebanyakan pengikutnya melarikan diri ke Abyssinia (sekarang Ethiopia, sebuah negara Kristian). Sejak itu, Islam tidak hanya sebuah agama tapi juga
sebagai entiti politik, dan sejak itu politik dalam sukan dalam muafakat kata setuju compromise, Muhammad membuat pengakuan kepada
penduduk Arab yang menentangnya dengan mengiktiraf penyembahan patungnya (Al-Lat, Al-Uzza dan Manat) (Sura 53:18-22). Apabila konsesi di
putuskan, Muhammad mempersalahkan setan kerana memberikannya “wahyu” di mulutnya (Surah 22:52).
Adalah sangat menarik untuk mengetahui bahawa ayat setan datang dalam bentuk yang serupa dengan sebuah “wahyu” namun masih, Muhammad
tidak tahu semuanya berasal dari sumber yang sama[setan]. [sukar dipercaya tapi sudah berlaku dan memang terjadi]. Pada 25, Jun, 622 AD berlakunya
peralihan titik Islam, Muhammad berhijrah (Hijra) ke Yatrib (sekarang Madinah) dan diangkat sebagai ketua negeri dan komandan dalam mengetuai
Umma Islam pertama (masyarakat yang percaya). Muslim memulakan tarikh sejak tahun tersebut. Dengan itu, berdasarkan Islam, kita berada dalam
abad ke 15 bukannya 20. Ini yang anti-Kristus ingin lakukan untuk mengubah masa dan musim dinyatakan sebagai gelap dan putih dalam Daniel 7:25:
2 Editor.s Note: This second spread of Islam was foretold in great detail in the Bible book of Revelation. See Ellis Skolfield, The False Prophet (Fish House
Publishing, Fort Myers, FL, 1995).
76
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
“He will speak against the most high and oppress his saints and try to change the set time and laws . . .” (NIV) Ia akan mengucapkan perkataan yang
menentang Yang Mahatinggi, dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Mahatinggi; ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan
mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama satu masa dan dua masa dan setengah masa.
[sukar dipercaya tapi sudah berlaku dan memang terjadi].
Sejak Muhammad berjaya mempertahankan tarafnya di Madinah, Allah memberitahunya untuk memberikan upah kepada golongan Jihad. Serangan
demi serangan dilakukan sehingga menjelang tahun ke-10 Muhammad mengadakan perjanjian keamanan bersama penduduk Makkah, dikenali
sebagai perjanjian Al-Hudaybiyah. Perjanjian ini hanyalah muslihat, dan Muhammad menawan Makkah 2 tahun kemudian dengan ribuan Jihadnya
(cf. Daniel 11:23-24).
“Dan dari saat diadakan persekutuan dengan dia, ia[Muhammad] akan berlaku curang, dan ia akan maju serta menjadi berkuasa, meskipun sedikit
orang-orangnya.”
Tahu bahawa halangan semestinya bunuh, penduduk Makkah menyerah diri secara aman. Muhammad menggigit musuhnya, Abu Sufyan, Suhail dan
serupa, menyelamatkan diri dengan memeluk Islam. Mereka yang menolak berlaku demikian semestinya menunggu pedang hinggap di tubuh (suatu
yang Allah katakan “mengasihani”). Sejak itu, Islam mempertahankan perbelanjaannya, kebanyakannya digunakan untuk membayar gerakan
tentera. Kemungkinan dari itu Mao Tse Tung mendapat idea bahawa kuasa bergerak melalui hujung senapang.
77
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 16
Nigeria sebagai contoh
Negara asal kita Negeria tidak dapat menanggung pedang Islam. Uthman Dan Fodio melancarkan Jihad di negara ini pada abad ke-19 lagi. Sejak itu,
Kristian hidup sebagai hamba dan mengharapkan belas kasihan dalripada sahabat Muslim. Kita tidak akan masuk ke gudang simpanan sejarah untuk
mencari siapakah “Jihad” itu. Dalam mematuhi injunksi Allah, Muslim seperti biasa memancung Kristian disini, secara rawak. Bukanlah dalam skop buku
ini untuk mengumpakan semua tumpahan darah yang berlaku di Nigeria, namun disini terdapat banyak contoh:
Di utara, dengan dikuasa penuh oleh pemerintah, Gereja dicabut dengan sesuka hati. Dalihnya ialah? Utara ialah negeri Islam. Penulis[M. Ali]
berada Kano pada tahun1980, apabila perusuh Islam Maitatsine memecah kawasan itu, membunuh sekitar 4,177 jiwa (official figure) dengan jutaan
harta Naira dimusnahkan. Dalam oktober 1982, para pengiman Islam sekali lagi mengadakan pembakaran 8 buah gereja. Dalam tahun yang sama,
pihak Muslim di Kaduna menjadi lapar, memancung 400 jiwa (official figure).
Dalam tahun 1984, letusan gunung berapi Islam berlaku di Yola dan Jimeta, membunuh 700 jiwa, termasuklah beberapa anggota polis, dan
menyebabkan 5,913 jiwa ketiadaan tempat tinggal. Dalam bulan mac 1987, pihak Muslim di Kaduna, Zaria, Kafanchan dan Katsina melancarkan
setengah-minggu Jihad terhadap Kristian. Beberapa orang Kristian telah dipancung dan ramai yang diseksa sehingga mati. Banyan bangunan Kristian
dimusnahkan. Dalam kebanyakan bandar lain, kereta yang menayangkan stiker Kristian diserang. Dalam bulan April 1991, Muslim di Bauchi telah
mengadakan diskriminasi pembunuhan, membakar gereja, dan memusnahkan harta yang banyak. Sekitar 350 jiwa dihadiahkan kematian.
Hampir serentak, Katsina diancam bahaya. Ibrahim Zakari lebih dikenali El-Zakzaki menawan bandar dengan bersamanya seramai 2,000 pihak
fundamentalis dari aliran Shi’ite Muslim dalam membantu Yakubu Yahaya (murid setia) dalam melancarkan serangan menghadapi Kolonel John
Madaki, Gabenor Negeri. Nyawa dimusnahkan dan harta dimusnahkan.
Dalam 14 oktober 1991, Muslim di Kano sekali lagi mengamuk, hanya kerana untuk menuntut pengulangan salib semasa seorang pendeta
berbangsa Jerman, Reinhard Bonnke, sedang berkutbah. Mereka merancang untuk membunuh Bonnke sendiri. Jelasnya sukar untuk
mengetahui berapa ramai terbunuh disana, kerana kebanyakan Kristian yang dibunuh dibuang ke dalam telaga. Walaubagaimanpun, sekitar
2,000 telah dipancung dengan pedang Islam. Dalam kes ini, bagaimanapun, Muslim, juga, mengalami kematian. Saya hanya menunjukkan
sedikit disini daripada mukasurat 16 bagi edisi surat khabar Newswatch, 28 oktober 1991, menyatakan:
78
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
“Namun disebalik keributan keagamaan dimana penduduk bukan berasal dari daerah tersebut dan Kristian berubah untuk membalas serangan
tersebut. Dalam masa sejam berlaku keganasan tidak terkawal, penduduk bukan warga memandu mereka dalam beberapa serangan ketenteraan,
bersandarkan pisau, batang besi, matchet, dan botol pecah dalam serangan balas.”
Tuhan Yesus bukan sahaja menyatakan kita harus menerima lagi serangan seterusnya, malah Dia menyuruh kita terima tamparan sebanyak 70 x 7
kali lagi. Sebagaimana insiden yang berlaku di Kano, golongan Kristian mungkin telah mencecah had batas 70 x 7 limit. Kami telah menghadapi
sebanyak 1400 tahun penganiayaan oleh pihak Muslim. Abad bagi tidak menentang bukanlah suatu kelemahan, sebagaimana yang disalahtafsirkan,
namun hanya mematuhi kesucian Alkitab. Dalam Mei 1992, Zangon-Kataf, bandar sekitar 200 km dari utara Kaduna telah dimusnahkan, penduduk
Muslim bertembung dengan penduduk asal dari gereja Kataf. Seluruh bandar dimusnahkan dan ladang dimusnahkan. Kemusnahan sangat banyak
sehingga memerlukan pemerintah persekutuan terlibat dengan pembangunan semula dan pemulihan. Dalam beberapa hari, perang menjalar ke
Kaduna. Rancangan Muslim adalah untuk menyerang Kristian semasa sembahyang ahad. Mereka pada jam 8 pagi mula memancung kepala dari
rumah ke rumah, melaungkan “Allahu Akbar” sebagaimana pergerakan mereka. Banyak gereja dibakar, dan seperti biasa, gereja yang lainmenjadi
sasaran. Ribuan mengalami ketakutan.
Jika Kristian dimusnahkan siapakah yang akan berkongsi Alkitab dengan mereka, kata Muslim sebagai alasan. Namun ramai Kristian di
Kaduna tidak mahu disembelih lagi seperti ayam. Dalam kes ini, Muslim berlajar mengetahui bahawa masjid dibakar seperti gereja dibakar
juga, dan juga boleh mati secepat juga matinya Kristian. Perang adalah seperti angin penyakit yang bertiup untuk menghadiahkan manusia
bencana!
Dalam 14 september 1994, golongan mujahiddin Islam menyerang Potiskum, Negeri Yobe di selatan Nigeria, membunuh 3 orang paderi dari gereja
ECWA, Yahaya Tsalibi, yang sedang menjalankan jamuan suci. 9 gereja dibakar dan 15,000,000 nilai harta Naira dibakar (anggaran Polis).
Di Kano, pada 26 Disember, 1994, Mr. Gideon Akaluka (seorang Kristian) dipenggal secara umum dengan segelombolan Muslim kerana dituduh
merosakkan bahagian Quran. Mereka mengelilingi kota dengan kepala tersebut sambil melaungkan slogan kemenangan. Di Sokoto, baratdaya
Nigeria, seorang lagi Kristian dituduh oleh seorang penggemis menghina Nabi Muhammad. Mr. Azubuike yang merupakan seorang berpandangan
jauh; dikatakan mati dan tidak terkendali.
79
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Pada 1-7 Julai 1995, golongan Muslim menyerang komuniti Kristian Sayawas di Tafawa Balewa, Kawasan Kerajaan Tempatan, Negeri Bauchi
(baratdaya Nigeria). Tempat pertama dibakar oleh pengganas Muslim adalah di pusat pasaran, mereka juga membakar rumah Mr. Bukata
Adamu yang dahulunya telah kehilangan anggota keluarga dalam rusuhan yang pertama tahun 1991. Pihak Muslim seterusnya meneruskan
bakti utnuk menyerang dan membakar 30 perkampungan Kristian Sayawas.
Sekitar 1,000 rumah dibakar dalam kes tersebut. 77 gereja telah dibakar. Harta bernilai milion Naira telah dimusnahkan. Bukan sahaja wanita dan
kanak-kanak diperuntukkan [dibunuh] dalam Jihad bangsa- pihak Jihad Islam mujahiddin telah menyembelih 36 wanita dan kanak-kanak yang hidup
sebagai pelarian dalam bangunan gereja yang dinamakan Gungu-Zango. Ramai juga wanita yang dirogol secara terbuka. Di sebuah perkampungan
bernama Bununu, di daerah Bula, yang tidak diduduki oleh Sayawas[mungkin Muslim sendiri], 22 buah sekolah kanak-kanak (berumur sekitar 11-16
tahun) diculik dan dibunuh dengan kejam oleh pihak Muslim.
Tidakkah anda fikir bahawa polis atau tentera akan datang untuk melindungi mereka yang tidak berupaya? Bukanlah peluang, dan tiadalah
seorang Muslim akan tampil melindungi di mahkamah undang-undang untuk memberi jawapan bagi banyak aksi vandalisme, bukan untuk
mengatakan tidak terhitungnya pembunuhan yang dilakukan oleh mereka di negara Bauchi. Termasuklah Kristian Sayawa, yang merupakan
mangsa Jihad, harus berdiri untuk menegah tribunal ketenteraan menyebabkan kecelakaan. Beban tidak tertanggung bagi keadilan,
semestinya, tapi disana juga menjadi amalan terhadap apa-apa ancaman terhadap ketidak adilan kerajaan dan kezaliman Muslim. Jadi
sudah terbiasa begitu, maka, kita hanya harus mengangap ianya sebuah “Unsur Nigeria.”
Nafsu agama yang menyebabkan atrocities di atas tidak akan bergekan jauh. Kebanyakan pemerintah Nigeria1 yang percaya mereka menggapai
Muslim dengan menyokong mereka melawan Kristian harus mengetahui lebih banyak undang-undang Islam. Berdasarkan Quran, seorang Muslim
benaar tidak boleh beralih sehinggalah sejelas(bukan secara rungingan) kerajaan Islam dengan Syariah(fundamental Islam) dilaksanakan. Lebih teruk
daripada kekejaman adalah apathi gereja terhadap pengkutbah Islam, kerana masalah ialah bantuan turun bukanlah terhadap mereka yang lebih
buruk daripada yang lain. Ia berjalan bagi tujuan sistem agama yang mereka tahu dan sejujurnya percaya. Sebagaimana seorang Muslim percaya
Quran sebagai Tuhan, mereka akan seterusnya membakar, merogol, dan membunuh lawannya.
Namun gereja yang diiktiraf, sedikit percaya bahawa mereka menari dengan dendangan lagu musuh, tidak mengambil kisah terhadap
keselamatan Muslim, mahupun mereka menggalakkan apa-apa pelayanan yang akan menggapai mereka. Gereja di barat Nigeria dilihat
sebagai persekutuan orang asing – penduduk asal – dilahirkan melihat Kristian sebagai agama asing yang dibawa masuk oleh pihak luar.
Hanya segelintir Muslim yang dari masa ke semasa menerima Kristus sebagai Juruselamat mereka dan tidak menerima didikan Alkitab yang
kuat, akhirnya menghantar balik kebanyakan mereka kepada Islam.
80
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Wabak rohani, iaitu “namanya dan tuntutan teologi,” telah memburukkan suasana, ramai sebagai “Kristian” tanpa pengetahuan Alkitab, namun
semakin banyak kutbah untuk berkat kekayaan. Apakah pula yang berlaku kepada Alkitab yang sebenarnya? Maka itu kita datang kepada Yesus
kerana kita memerlukan Penyelamat untuk datang ke dunia, bukan sebagai menawan raja, tapi untuk mati. Yesus yang dengan sebegitu
menyerahkan pengorbanan Hidupnya untuk menyelamatkan kita daripada semua dosa kita.
1 Editor.s Note: That.s not just Nigerian secular authorities, but governments anywhere who try come to some diplomatic accord with Muslim fundamentalists, Palestinians
included. By true Islamic law, it is not only permissible but laudable to lie, cheat, steal and even murder those who are not Muslims. Islamic militants will not depart from
their stated intent of destroying Israel and the United States just because of some worthless paper they signed but have no intention of honoring. The liberal media in the
West blindly applauds such agreements as wonderful .peace initiatives,. but the non-Islamic nations will eventually pay a staggering price for failing to understand and
defend themselves against Islam.
81
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 17
Jihad & Moden Muslim
Dunia Moden sebenarnya berjalan melawan Islam. Jihad yang dikerjakan adalah bermaksud mempropagandakan Islam semasa zaman tahun gelap, bagi
mereka adalah sepeti kemaluan bagi kebanyakan Muslim. civilization actually works against Islam. Kebanyakan daripada mereka menjelaskan kelas
tinggi yang dimiliki kumpulan Islam radikal, namun semuanya mengiktiraf sebagai sebahagian kenyataan hari ini. Sementara menulis buku ini, saya
tergerak dengan hujah yang diberikan oleh Predisen Mesir, Hosni Mubarak. Saya hanya mengutip sedikit dari atikel tersebut:
“Egyptian President Hosni Mubarak, dalam serangannya terhadap fundamentalis Muslim mencela mereka pihak yang menggunakan agama radikal
dan keganasan intelektual untuk “pendapatan politik murahan”. Mereka sebenarnya bukan sahaja diberi amaran apabila perdagangan mereka tidak
kurang dari membutukkan imej Islam dan melemahkan status dunia Islam kepada dunia. ‘Bau negativisme merupakan sebuah penyakit yang harus
di selesaikan dengan bersungguh-sungguh,’ kata Mubarak.[Terima Kasih Mubarak]
Penganalisis politik yang dekat dengan Mubarak mengatakan: ‘Hal ini adalah kali pertama presiden menyelesaikan fenomena fundamentalisme
dengan penuh galakan. Tanpa menafikan dan menyembunyikan, Mubarak mengambil pendekatan yang terus ke depan.’ “Mubarak yang
menyaksikan sendiri rakan politiknya, Anwar Sadat, mendeklarasikan:
‘Kita mesti menjauhkan diri daripada bahagian sektarian, tolak ekstremist agama, melawan keganasan intelektual dan mempertahankan negara kita
daripada disalahgunakan bagi penyalahgunaan agama.’ Dia mengatakan toleransi agama termasuklah membenarkan bukan Islam untuk bergerak
bebas di negara Muslim.
“Mubarak mengutuk pengulangan keganasan yang dilakukan oleh golongan ekstremis untuk melawan polis dan penonton tidak berdosa.
Mempertahankan kebanyakan syarahannya dengan kutipan Quran, Mubarak menagtakan Islam tertekan dalam kebebasan kepercayaan.
‘Keyakinan*pemurtadan+ tidak akan tercapai melalui keganasan dan (Islam) tidak akan masuk minda dan hati dengan melalui pedang,’ dia
menjelaskan.” 1
Kurang daripada dua minggu selepas penyataan Mubarak, pada 15 April 1992, U.N. Security Council mendedahkan nahas udara dan larangan
perdagangan dengan Libya. Tindakan ini diambil kerana Libya menolak untuk menyerahkan dua lelaki yang terlibat dengan penumpang pesawat
Pan-Am di
Lockerbie, Scotland, pada 1988 pengganas beraksi dalam 270 orang tidak[maaf, tiada yang tidak berdosa menurut Alkitab] berdosa
82
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
terbunuh. 2 Bulan itu sebenarnya penuh dengan kejadian. Dalamnya juga, Pasukan Gerakan Keselamatan[Islamic Salvation Front of Algeria]
menyuruh ahlinya untuk mengangkat tangan melawan kerajaan dan radikal Islam di Afghanistan menawan Kabul.
Pihak Iran pula menaja Hizbollah (Party of Allah) meneruskan pengeboman utara Israel dengan serangan ofensif:
“rocket-propelled grenades, artillery pieces and self-propelled howitzers, and sets ambushes and booby traps for Israeli soldiers.
Dengan bercahayanya retorik Jihad berguguran dari tangan Ayatollah Khomeini kemudiannya, ribuan pemuda sukarela bagi perang Iran/Iraq
walaupun disahkan pihak Iraq menggunakan bahan toksik sebagai senjata kimia dan bom maut napalm. Pada 5 Selasa dan Jumaat Mei 1992, Radio
France International melaporkan kemaatian 50 orang sebagai serangan Islam fundamentalis keatas Kristian Koptik di Mesir, dan menyerang mereka
lagi. Jika Quran harus dipercaayai, dan Muhammad adalah model kepada kelakuan sebenar Islam, hal ini yang dipanggil “extremists”atau
“fundamentalists” adalah Islam sebenar. Muslim yang lapar kepada daging Kristian dan dahagakan darah adalah sebenarnya menuruti apa yang
Allah katakan:
“Therefore when ye meet the unbelievers *in fight] smite at their necks; at length, when ye have thoroughly subdued them, bind a bond firmly [on
them+” (Sura 47:4).[Sukar dipercayai tetapi memang sudah berlaku dan memang terjadi].
“Islam Sebenar” tidak akan pernah menerima kafirun (terutama Yahudi dan Kristian) mati sebagaimana surah ini wujud dalam Quran. Islam
membahagikan dunia kepada dua kategori iaitu: Dar al-Islam, Contohnya, ruma bagi Islam, dan Dar al-Harb, contohnya, rumah bagi perang. Bagi
sesiapa bukan Islam adalah dalam Dar al-Harb. Mereka dirujuk sebagai musuh Allah adalah sesiapa yang lehernya mesti dipancung.
Banyak disahkan laporan mengenai negara Islam membangunkan senjata nuklear. Kebanyakan pencinta-keamanan orang-orang dunia harus
melutut berdoa melawan perkara ini. Kerana jika negara Islam berjaya, sepastinya mungkin sebagaimana malam menjelang hari mereka akan
menggunakan senjata tersebut dalam serangan dianggap jihad[mati dalam jalan Allah-sendiri bom sendiri tak mengapa janji dunia musnah dan aku
masuk Aljana]. Serupa juga benar dengan senjata biologi dan kimia yag dibangunkan oleh mereka. Sebagaimana lebat diperbincangkan, ramai masih
bersetuju bahawa Allah hanya nama Arab bagi Tuhan yag benar. Jelasnya mereka tidak tahu asal kemunculan Islam. Baiknya dan jelasnya sebagai
bunyi, Yesus memperingatkan kita bahawa kita seharusnya jangan dibawa oleh apapun doktrin, namun lebih dari itu kita harus menghakimi orang
seperti itu dengan buahnya. Kerana Dia mengatakan:
“By their fruits we shall know them” (Matthew 7:15, 16).
83
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Dinyatakan diatas merupakan ayat, Yesus mengatakan: apa yang anda tuntut atau katakan tidak menjadi alasan sebagaimana karakter dan bagaimana
kelakuanmu.
Apakah perang dalam Alkitab?
Perang yang dibawah Israel dahulu adalah bangsa atau perang politik dan sehingga kini masih diperangi oleh mereka. Ini bukanlah perang agama yang
diperagakan untuk kepercayaannya. Tuhan Alkitab tahu bahawa memaksa seorang masuk agama merupakan asas membentuk seorang yang hipokrit
sebanyaknnya juga merekanya.
Bagaimana dengan Perang Salib?
Perang Salib tidak dapat dikatakan sebagai gambar Kristian sebenar memandangkan Yesus tidak pernah menyatakan mahupun mengarahkan
pengikutnya untuk berperang atau mengambil Yerusalem. 1 Raja kita Yesus Kristus, seorang Putera keamanan, sentiasa melakukan yang terbaik, dan
menyembuhkan semua yang tertekan oleh kuasa Iblis (Acts 10:38).
– Dia menyembuhkan ramai orang (Mark 1:32-34).
– Dia membersihkan pesakit Kusta (Matthew 8:2-3).
– Dia menyembuhkan seorang lumpuh (Matthew 9:6).
– Dia mereka mata bagi mata seorang buta sejak dilahirkan (John 9:1-7).
– Dia memberi makan ribuan manusia dengan mukjizatNya(Matthew 14:16-21).
– Dia membangkitkan orang mati[ingatlah bahawa dukun juga ada yang dapat membangkitkan orang mati tetapi dari kuasa siapakah dukun itu]
(John 11:37-44) dan sebagainya. Yesus tidak hanya penyembuh fizikal, dia juga penyembuh spiritual anda. Darahnya hanya satu sebagai selaku
antibodi kita melawan penyakit sebuah dosa.
Mukjizat berlaku diatas kuasa Roh Kudus , dan saya tidak akan berani walau hanya sekali pun untuk menentang benarnya perbuatan diatas , “Tetapi apabila
seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal." (Markus 3:29; Lukas 12:10).
Lebih seorang itu membunuh daripada melawan Roh Kudus “Rohul Qudus” kerana mungkin sebelum meninggal masih ada peluang bertobat.
84
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bagaimanakah Yesus menghadapi lawannya?
Yesus tidak hanya kata kita harus kasihi musuh tapi juga mempraktiskannya. Dalam kutbahnya yang berlaaku, orang Samaria menolak mukjizatnya
kerana kuasanya (tanpa dasar yang kukuh). Pengikutnya menjadi sangat marah dan ingin menyeru api dari Surga terhadap mereka, namun Yesus
mengatakan:
“Ye know not what manner of spirit ye are of. For the Son of Man *Jesus] is not come to destroy men’s lives but to save them” (Luke 9:51-56).
Yesus tahu siapa yang mengkhianatiNya, namun Dia tidak menyumpah. Apabila Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan Dia menyatakan kepada
Petrus supaya tidak melawan penangkapnya dengan pedang, mengatakan:
“Put up again thy sword into its place: for all they that take the sword shall perish with the sword” (Matthew 26:52).
En. Pembunuh, adakah anda mendengar itu? Mereka yang mengangkat pedang harus berakhir dengan pedang, kata Yesus. Dia juga berdoa untuk
mereka yang memakukan Dia di salib mengatakan:
“Father forgive them for they know not what they do” (Luke 24:34).
Dapatkah anda bayangkan manusia yang akan mengakhirkan doanya untuk orang yang membunuhnya?
Tiada! Hanya Yesus sahaja, namun ramai Kristian syahid hanya mencontohi itu, tiada yang seperti itu juga. Dapatkah seorang meletakkan Yesus dan
Muhammad dalam rangking yang sama?. Apakah keharmonian yang Kristus tawarkan?
“. . . because Christ also suffered for us leaving us an example, that ye should follow his steps: who did no sin, neither was guile found in his mouth:
who, when he was reviled, reviled not again; when he suffered he threatened not” (1 Peter 2:21-23).
Walaupun kawan Muslim kita disuruh oleh Allah untuk membunuh kita, kita harus menjawab dengan perkataan Kristus bahawa kita mangasihi musuh
dan berdoa kepada penganiaya (Matthew 5:44). Ayat ini seperti bodoh jika anda bersetuju bahawa setiap musuh mesti dilawan bukan membekukan
diri. Anda kata membekukan atau membeku[panas] untuk membeku[panas] selamanya di neraka?
“For the love of Christ constraineth us” (2 Corinth. 5:14).
Tidak terhitung banyaknya kuasa supernatural yang menuntut untuk dikatakan God. Namun Allah termasuk juga, mereka jatuh dari segi kebaikan, kasih
dan mengampunkan alam bagi Tuhan sebenar yang tertulis dalam Alkitab. Dengarlah kepada apa yang dia dikatakan:
“Whosoever hateth his brother is a murderer: and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Hereby perceive we the love of God,
85
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
because he laid down his life for us: and we ought to lay down our lives for the brethren” (1 John 3:15-16)
3:15 Setiap orang yang membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap
memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya.
3:16 Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawa-Nya untuk kita; jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk
saudara-saudara kita.
1 The speech he made to mark Leilat Al-Kadr, as it appeared on Page 5 of Nigeria Daily Times, April 2nd 1992.
2 Editor.s Note: To date, Lybia has still refused to allow those men to be extradited to stand trial. Here is why. Fundamental Muslims do not see those men as murderers, but
as warriors in Jihad. True Muslims are fighting an all-out war against the West, a war that the West is too blinded by its dependance on Arab oil to see.
1 Editor.s Note: With the new understanding of Revelation available to the Church since 1967, it is now apparent that the first horn of the .beast with two horns,. (Rev
13:11) was the Crusades. They .spake as a dragon,. i.e., the Crusaders were influenced by Satan. History documents the many terrible atrocities that were committed by
Crusaders against the local inhabitants in the Holy Land.
86
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 18
Aljana, Pandangan Islam terhadap Surga
Sebagaimana seorang Muslim memanggil Tuhannya sebagai Allah sebagaimana mereka juga memiliki sugranya yang tersendiri dipanggil yang dipanggil
Aljana. Sebagaimana Allah Muslim adalah berbeza dengan Tuhan Kristian, sebagaimana juga Aljana seharusnya jauh berbeza berbanding dengan Surga yang
digambarkan dalam Alkitab. Bukan setakat method yang berbeza, namun keadaannya sungguh berbeza. Dalam Sura 5:92; 2:219, Allah melarang Muslim
mengambil alcohol”wine” sementara masih dalam bumi, namun sesiapa yang pergi ke Aljana akan dijanjikan dengan wain yang dirempahi pelbagai bahan
(Sura 47:15; 76:6):
– Terdapat janji bahawa mereka akan diberi wain tulen (Sura 83:25)
– Zanjabil akan menambahkan tarikan terhadap wain (Sura 76:17)
– Tasnim sebagai jenama wain (Sura 83:27)
– wain dicampur dengan kafur (Sura 76:5)
Alkitab dengan jelas melarang bahawa pemabuk tidak akan memasuki kerajaan Surga (1 Corinthians 6:9-10).Memandangkan kelemahan tertentu dalam
konsep surge, Sarjana Islam seperti Muhiyyu’ddin berusaha untuk menjelaskan wain dalam konsep mistikal, walaubagaimanapun beliau dikatakan sebagai
penyeleweng oleh anggota Muslim yang lain yang menggunguli bahawa Quran adalah setepat yang dalam fikiran mereka. Yusuf Ali juga berusaha
menunjukkan bahawa wain dalam surah tersebut sufic, contohnya sebagai pemberian spiritual. Namun, frekuensi dimana rujukan tersebut berlaku dan
ketidaksamaan sebutan menyaksikan ayat tersebut melebihi “ interpretasi sufic rancangan mereka” dan dalam cara ini letaknya garisan umum umma Islam
sebagaimana bahawa Quran seperti yang mereka katakana sebagai wain sebenar.
Jika carukan semua wain yang dijanjikan, saya bimbang sekirannya orang Muslim akan menjadi menggila berserk di Aljana sama seperti yang mereka
lakukan di sini? Anda tidak dapat memerintahkan apa-apa kemungkinan, tahu bahawa, walaupun tanpa wain, mereka juga berserk di markas Allah(Kabbah
di Makkah) semasa menunaikan haji pada bulan ogos 1987.
Berdasarkan laopran yang dikeluarkan oleh Arab Saudi, seramai 402 Muslim terbunuh dan 605 tercedera dalam Jihad yang dilakukan dikalangan mereka
sendiri. Dapatkan dikatakan bahawa Islam ialah “Islam adalah keamanan” adalah benar? Pastinya, perubahan persekitaran bukan bermaksud perubahan
hati. Bagaimanapun sekte seperti yang berperang tersebut tidak dinyatakan akan naik bersama ke Aljana dalam Quran. Allah mungkin bertindak terhadap
87
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
perkara ini dan tentunya membahagikan tempat. Ia seperti kelihatan bahawa Aljana Islam terdapatnya apa yang paling cenderung dilihat dalam suasana
gurun seperti kekurangan:
– pancuran air (Sura 3:15, 198, 4:57, 15:48).
– gugusan pokok plantain (Sura 56:29)
– Buah-buahan (Sura 56:20, 69:21-24).
– dipenuhi dengan tandanan buahan (Sura 76:14).
– taman yang berdekatan dan dipenuhi pokok anggur (Sura 78:32).
– Daging Fowl merupakan salah satu daripada ganjaran yang dijanjikan Allah bagi setiap Muslim yang berian. (Sura 56:2).
Sebaliknya Alkitab menyatakan:
“14:17 Sebab Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus” (Romans 14:17).
Berbanding dengan wain dan benda duniawi, disana juga seharusnya lebih banyak lagi berbulan madu di Aljana. Kewanitaan Muslim di dunia adalah gambar
bagi moraliti berbanding apa yang menunggu mereka di surge. Diantara ganjaran yang dijanjikan bagi seorang Muslim yang bertakwa ialah seorang wanita
cantik yang memiliki mata yang berkilau menawan (Sura 38:52; 44:54; 52:20). (Sama ada ini adalah idea yang diterajui Ikebe Super1 atau bukan, saya tidak
dapat bagitau). Juga dijanjikan seorang dara yang tidak mempunyai Jinn(saitan) ataupun disentuh oleh lelaki (Sura 55:70-74).
Hadis oleh sarjana terhormat mengesahkan bahawa semua ini memberitahu kita bahawa setiap Muslim yang beriman akan diperuntukan bagi setiap satu
“special” gadis, yang dipanggil Houris (cf. Mishkatu’l Masabih, ayat. 457-491). Konsep surga seperti ini bercanggah dengan perkataan Yesus namun lebih
jelas tanggapan berbanding dengan orang Sadusi. Yesus mengatakan kepada mereka dengan jelas bahawa mereka tidak perlu berkahwin di surga (lihat,
Matthew 22:29, 30).
Apakah yang akan berlaku terhadap wanita Muslim daripada dunia ini? siapakah yang akan mengahwini mereka apabila kita tahu bahawa di surga akan
ditawarkan seorang dara yang jauh lebih sempurna? Adakah anda akan mengambil model lama sedangkan anda ditawarkan model berjenama baru yang
jauh canggih? tidakkah ini merupakan suatu epitome diskriminasi terhadap wanita Islam yang telah lama menderita? Hal seperti ini hanya akan
membuatkan surga islam seperti monastri Hollywood. Jelasnya Tuhan semesta alam tidak perlu melakukan surganya seperti tempat pelacuran “whoring
place”.
88
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Agak menghairankan bahawa memberi kepuasan sensual yang amat sangat, jika tidak bertobat akan menghantar terus nyawa seseorang ke neraka, adalah
suatu yang dijanjikan bagi kawan-kawan Muslim kita di Surga. Terdapat amaran yang diberikan dalam Alkitab berkenaan perkara tersebut iaitu:
“6:9 Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul,
penyembah berhala, orang berzinah, banci, orang pemburit,6:10 pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam
Kerajaan Allah.6:11 Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu
telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita” (1Corinthians 6:9-10).
“
5:19 Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa nafsu” (Galatians 5:19, 21 NIV).
Sehinggalah perkataan yang dinyatakan dalam Alkitab mengatakan penyataan terakhir jika anda gagal bertobat ialah dalam Revelation 21:8:
“But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers[including Jihadists], the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all
liars – their place will be in the fiery lake of burning sulphur [hell]. This is the second death.”(NIV).
21:8 Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir,
penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang;
inilah kematian yang kedua."(LAI)
1 .Ikebe Supers. are imaginary ladies of comic strip proportions with mountainous buttocks and the kind of breasts as described in the Koran.
89
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab19
Muhammad atau Yesus untuk Keselamatan
Anak Muhammad, Fatimah, mungkin sekali dibelenggu oleh kenyataan dalam hidupnya apabil bertanya ayahnya apakah nasibnya apabila sampai
kepada hari pengadilan. Dengarkanlah “wahyu” yang dibawa kepada Muhammad untuk diberikan kepada anaknya:
“Say: I am no bringer of newfangled doctrine among the apostles, nor do I know what will be done with me or you. I follow but that which is
revealed to me by inspiration; I am but a warner open and clear” (Sura 46, Al-Ahqaf, Verse 9).
Dapatkah anda bayangkan? Muslim menuntut bahawa Muhammad adalah “meterai” dan “terbesar” daripada nabi-nabi lain dan diapun sendiri tidak
pasti akan pergi ke surga, mahupun memberi kepastian kepada anaknya sendiri sedangkan tentera jihadnya “pasti” ke surga Aljana. Saya tidak tahu
jalan mana harus diikut jika saya melihat satu percanggahan firman Tuhan, dan yang saya maksudkan adalah tentunya tuhan tersebut penuh keliru,
lebih-lebih lagi bakal penyesat. Sudah tentunya Muhammad menipu sama ada anaknya mahupun tentera jihadnya sendiri. Dengan itu, bagaimana pula
jika anda mengikutinya? sedangkan Yesus sendiri sudah di surga. Sudah pasti, agama yang tidak dapat memberi kepastian kepada pengikutnya
mengecewakan dan samar pada hari pengadilan . Ketidakpastian ini membentuk karakter hidup dalam ajaran Islam sejak berabad lamanya, dan sebagai
petunjuk kepada kesuramannya. Namun anda tidak perlu mengikut telunjuk ketidakpastian Muhammad dan Fatimah.Terdapat jalan keluar bagi kamu.
Yesus Kristus mempunyai jawapan yang lebih luas bagi anda apabila Thomas menanyakannya soalan yang sama:
“Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh
unto the father but by me” (John 14:5,6). 14:5 Kata Tomas kepada-Nya: "Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi; jadi bagaimana kami tahu
jalan ke situ?" 14:6 Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak
melalui Aku.
90
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Penyataan Yesus tidak terdapat dalam mana-mana pun agama yang lain. Jika anda menerima Kristus, anda bukannya menerima agama, tapi Penyelamat
yang hidup. Dia sendiri memberikan kepastian kepada kamu:
“But this man *Jesus] because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood. Wherefore he is able to save them to the uttermost that come
unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them” (Hebrews 7:24, 25). 7:24 Tetapi, karena Ia tetap selama-lamanya, imamatNya tidak dapat beralih kepada orang lain. 7:25 Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang
kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka.
Islam dan Harapan Muslim
Quran membentuk sesuatu yang sukar dipercayai terhadap nasibnya yang seharusnya membuatkan setiap Muslim mengeluarkan keringat dingin. Quran
mengajar dengan jelas bahawa kedua “bukan-Muslim” dan Muslim akan pergi ke api neraka. Quran mengatakan bahawa orang Muslim akan tiba-tiba
dilindungi, namun kafirun akan kekal disana.
Surah 19, Maryam, ayat 67-68, 71-72:
“But does not man call to mind that we created him before out of nothing? So by thy Lord, without doubt, we shall gather them together, and [also]
the evil ones [with them]; then shall we bring them forth on their knees round about hell;
“Not one of you but will pass over it *hell]: this is with thy Lord, a decree which must be accomplished. But we shall save those who guarded against
evil, and we shall leave the wrong doers therein, *humbled+ to their knees.”
Penyataan ini bukanlah suatu yang enteng memandangkan sarjana Islam tidak dapat menjelaskannya. Apa yang pasti mereka katakan adalah mereka akan
masuk Neraka sebelum dapat diselamatkan berdasarkan apa yang mereka lakukan. Tahun-tahun yang bakal dilalui di neraka tidak dinyatakan dalam Quran.
Saya tidak perlu dipandang dalam mentafsirkan Quran secara berbeza dan saya hanya seperti manusia, sarjana Islam yang lain juga. Hanya
kelebihan saya berbanding dengan mereka yang jarang membaca dan langsung menutup hati, telinga dan mata untuk berlajar apa yang perlu dan
cukup objektif terhadap hidup. Hanya yang dapat saya katakan kepada sahabat Muslim saya ialah bahawa Neraka tidaklah merupakan tempat
untukmu berulang-alik ke surga. Ahmed Deedat terlebih dahulu menyetujui bahawa beliau tidak pasti sama ada seluruh al-Kitab diubah atau tidak!
jadi apa yang pasti bukan setakat Kristian menyatakan mereka pasti masuk surga dan apa yang saya ingin sebutkan ialah sekali anda ke neraka, anda
akan kekal selamanya (Surah 6:128; 11:107 bandingkan dengan.. Mark 9:43; Rev.20:10). Walaupun sekiranya janggal tapi untuk mencabut anda dari
91
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
neraka andalah suatu “kemustahilan”. Surga yang dijanjikan untuk Islam ialah Aljana yang masih sebahagian neraka memandangkan sebuah surga
abadi tidak akan berkisah mahupun mengambil berat tentang sungai wain, penzinaan dan penyundalan.
Memandangkan Aljana tidak lari dari karakter dosa ianya jelas berdasarkan “teori pertimbangan” bahawa sesiapa yang mempunyai keinginan yang baik
melebihi dosanya akan memasuki surga. Ianya hanya suatu kebakalan hampanya sebuah harapan. Satu dosa cukup untuk melayakkan anda jauh dari surga
dalam kes seperti Adam dan Hawa. Ia memerlukan kesucian yang secukupnya untuk memasuki surga nyata (Revelation 21:27; Hebrews 12:14). Tuhan kita
sangat suci dan Dia tidak dapat bertoleransi[menodai kesuciannya] dengan dosa walau sekecil manapun (walau disana sesuatu yang sekecil dosa, Habakkuk
1:13).
Jika perkataan Allah harus dipercayai, bermaksud adalah suatu kemustahilan untuk seorang Muslim dilepaskan dari api-neraka. Satu surah dalam Quran
mengatakan, Allah dengan tegasnya mengatakan bahawa dia telah mengajarkan semua Muslim dan jin untuk berakhir di Neraka:
“If we had so willed, we could certainly have brought every souls its true guidance: but the word from me will come true. I will fill hell with jinns and
men all together” (Surah 32:13; cf. juga, Surah 19:71).
Surah ini tidak dapat ditunggang-balikkan untuk menghasilkan maksud lain selain daripada Muslim bersama jin harus di api-neraaka. Surah ini sangat jelas
bahawa apapun saranan, maksud yang selainnya adalah kemustahilan. Jika perkataan Muhammad mempunyai maksud bagi anda, mereka bermaksud
mengatakan selama mana anda berada diatas Allah dan Islam, adalah merupakan keinginannya untuk memenuhi api-neraka dengan anda dan jinnya. Jika
anda kekal Muslim, yang jelasnya adalah Allah telah mengatakan begitu. Jadi anda amat mengharapkan bahawa Allah tersebut bermaksudkan
perdagangan, kemahuannya untuk menyandung anda dan semua Muslim yang lain kearah api-Neraka seperti yang terdapat dalam Surah 11:118, 119.
Namun Tuhan Alkitab yang benar memberikan maklumat yang berbeza, dan mempunyai pelan yang berlainan. Daia tidak mahukan anda pergi ke Neraka,
tapi supaya anda datang dengan bertobat dan diselamatkan.
“Tuhan tidak menginginkan kita supaya tersandung, tapi semua harus bertobat” (2 Peter 3:9).
“oleh itu sekarang tiada kutukan terhadap mereka yang berada dalam nama Yesus Kristus” (Romans 8:1).
Daripada ajaran Yesus kita tahu bahawa Tuhan Alkitab tidak menciptakan neraka untuk menempatkan manusia, tapi bagi satan dan malaikat tidak setia
(Matthew 25:41). Semestinya anda hanya akan berhenti disana jika anda menuruti satan yang melawan Tuhan dengan menolak bahawa dia adalah
Yesus Kristus. Walaupun anda kepunyaan agama yang membunuh jutaan pengikut Tuhan, memusnahkan altarNya, menaja satan untuk melawan Tuhan,
92
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
mahupun jika anda merembeskan darah seorang Kristian, atau menyokong sesiapa- apa sahaja yang anda lakukan – Tuhan sebenarnya masih sayangkan
anda, dan tidak berubah. Jika anda sememangnya inginkan keampunan, Yesus mengangkat tanganNya yang kasih untuk menerima anda; kerana Dia
pernah mengatakan:
“Come unto me, all ye that labor and are heavy laden [i.e. burdened with sins and guilt+, and I will give you rest” (Matthew 11:28). Datanglah
kepadaKu semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan kamu akan menerima rehat[ketenangan].
Fakta bahawa Yesus berdoa untuk pembunuhnya adalah penyebab mengapa anda harus mempercayaiNya. Dia akan mengasihani anda jika anda
merendahkan diri dan bertobat. Jangan keraskan hatimu dengan mengatakan anda sudah pun menerima Yesus. Anda belum mempercayaiNya sehingga
anda mengatakan dan mengiktiraf Yesus adalah Anak Tuhan, dan menerima kebenaran bahawa berlaku hari kematian dan kebangkitanNya. Sebagai
seorang yang terikat dengan neraka dan pendosa, tiada yang lebih daripada rembesan darah Yesus menyelamatkan anda:
“Darah Yesus Kristus AnakNya menyucikan kita daripada dosa. Jika kita berkata bahawa kita tidak mempunyai dosa, kita menipu diri sendiri, dan
kebenaran tidak ada pada kita. Jika kita mengakui dosa, dia adalah pengasih dan mengampunkan kita atas dosa kita, dan untuk menyucikan kita dari
ketidakbenaran”
(1 John 1:7-9).
93
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 20
Pandangan Orang Islam terhadap Neraka
“TIADA SATUPUN DIANTARA KAMU AKAN MELEPASINYA” (Sura 19:71).1
Yusaf Ali dalam rujukan kaki. 2518 memberikan tiga kemungkinan interpretasi bagi ayat diatas, tiada satupun yang dapat menidakkan fakta
berdasarkan Allah, semua orang akan tenggelam dalam neraka. Ayat “melepasinya atau Pass over it” telah menyebabkan kebanyakan ahli teologi
Islam menyimpulkan bahawa “kemungkinan” terdapat jambatan (sirat) bagi menyeberangi neraka.
Jaraknya semestinya sangat luas. Kemungkinan berjuta kilometer. Namun, bagaimana pula dengan jurangnya? dapatkan anda membayangkannya
seperti seutas benang. Sebuah halangan yang begitu ditakuti. Kita seharusnya melihat hari ini bagaimana untuk mengukur kedalaman sirat.
Sementara ayat 71 memberi gambaran bahawa kebarangkalian bagi menyelamatkan dari operasi api, namun surah lain tiada menyatakan harapan
seperti itu,
Sura 6:128,11:105-107, 14:16-17, 32:20, dan sebagainya. Jadi, bagaimana pastinya perlindungan Islam apabila pencipta dunia-Tuhan sebuah Alkitabmenyatakan barangsiapa yang pergi ke neraka akan kekal selamanya _ those who go to Hell will stay there forever?
Quran menyatakan bahawa Neraka mempunyai tujuh pintu (Sura 15:44) dengan dikawal ketat oleh with 19 malaikat (Sura 74:30-31). Neraka Islam
ialah digambarkan lebih dahsyat berbanding sebuah tempat yang menyeramkan. Ia memberi gambaran bahawa ia lebih menyeramkan daripada
yang kita alami dan gambarkan di dunia secara fizikal. Dengan itu karakter seorang Islam bagi membayangkan neraka ialah kedasyatan makanan di
dalamnya:
– mereka akan makan bagi kepuasan daripada pokok yang dipanggil Zaqqum
yang jatuh daripada bawah neraka (Sura 37:62-66).
– selain itu punca lain bagi makanan ialah daripada tumbuhan Dhari yang sama ada berkhasiat atau memberi kepuasan (Sura 88:6-7).
–Pekerja bagi neraka Islam tidak akan mengalami kedahagaan. Disana akan dibekalkan lebihan air mendidih serta minuman yang lain (Sura 37:67).
Memberi makan kepada pesalah tidak seharusnya disalahtafsirkan sebagai belas kasihan Allah. Makanan tersebut mungkin bagi membolehkan
mereka memperoleh kekuatan bertahan diatas kedahsyatan yang mereka akan alami:
– dijatuhkan atas api menyala dengan tiba-tiba (Sura 37:68)
– kulit mereka akan dipanggang dan dibuat semula (Sura 4:56)
– akan merasa air mendidih, air hitam, keruh dan amat menderita kesejukan (Sura 38:57)
– dilayan sama ada dalam kesejukan yang melampau atau air yang mendidih (Sura 78:21-25)
– dibuat bagi menghadapi rintangan api, air mendidih, kekelaman asap tebal (Sura 56:4-44)
– dibebani dengan rantai yang menyala dan dipukul dengan batang besi (Sura 14:49-50; 22:19-22)
– berpakaian yang cantik dalam api clothed with garment of fire (Sura 22:19-22)
– kemungkinan hidup atau mati (Sura 20:74; 87:13)
1 Sura 19:70-72 is quoted in full on p. 97
94
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
– dipaksa kedalam api seringkali mereka cuba melarikan diri (Sura 32:20)
Penyeksaan mental menterjemahkan kesakitan secara fizikal. Tiada terdapat ketenangan disini, hanya kutbah berjela-jela dan tuduh menuduh (Sura
40:47-50). Dilepaskan semasa kematian ialah menafikan kecelakaan, walaupun dalam saat kekesalan (Sura 60:25-29). Surat Qaf menyakitkan minda
dengan mendengar perbualan diantara Neraka dan Tuhan. Allah bertanya, “ Neraka, apakah engkau dipenuhi?” Jawapan akan datang, “adakah lagi
akan datang?” (Sura 50:30).
Kebencian jelas Allah terhadap Yahudi dan Kristian akan kedepan apabila tuduhan dilakukan terhadap tujuh pintu neraka. Lokasi ini merupakan
penglihatan menarik bagi Muslim untuk mengikat lawan mereka dengan level kejahatan.
– Jahannam (Gehenna) bagi pendosa yang gagal bertaubat sebelum mati adalam paling asas (dinyatakan 77 kali dalam Quran).
– Laza, iaitu tempat dimana kristian akan diletakkan (Sura 70:15).
– Hutama, wilayah tempat Yahudi akan diseksa (Sura 104:5).
– Sa’ir, tempat tinggal bagi saitan
– Jahim, tempat orang pagan akan dibakar (Sura 40:7)
– Saqar, kebuk ruang yang disediakan bagi Zoroastrians (Sura 74:27)
– Hawiya, tempat pendaratan bagi mereka yang hipokrit (Sura 101:9).
Hukuman di neraka adalah terletak atas pengawasan malaikat, namun disana terdapat rintangan dugaan- bapa Saudara Muhammad, Abu Lahab,
yang melakukan kesalahan besar menerima layanan istimewa. Dalam lima ayat bagi surah yang dinyatakan “Lahab” (Surah 111), Muhammad
(maaf,saya bermaksud mengatakan Allah ) menggambarkan senario dendam: Abu Lahab akan dibakar untuk selama-lamanya. Isterinya yang
malang(tiada malaikat pada masa itu) akan dibekali “fagot” bagi perjalanan neraka. Quran sebenarnya hanya sedikit memberi kelegaan kepada
saudara tersebut. Tradisi Islam melukiskan gambaran bagi melakarkan kedasyatan neraka, hanya bagi imej yang tidak menakutkan sahaja.
Satu sumber hadis menyatakan kejanggalan fakta saintifik : bahawa Allah memerintahkan api untuk membakar 1000 tahun sehingga ia bertukar
menjadi merah, dan seterusnya 1000 tahun lagi sehingga ia bertukar putih, dan seterusnya 1000 tahun sehingga ia bertukar hitam dan semestinya
dalam warna terkini. Apabila api mengatakan ia telah digunakan, Allah memberikannya dua ciptaan- larva yang panas diwaktu musim panas, dan
akan membeku sejuknya di musin luruh. Walaubagaimanapun, tidaklah seperti yang dinyatakan oleh Tuhan dalam Alkitab yang mengatakan neraka
ialah seperti itu. Terdapat banyak rujukan, dan disini saya nyatakan hanya dua daripadanya:
Mat 13:49 Demikianlah juga pada akhir zaman: Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar,
13:50 lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api; di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi
Rev 14:10-11 maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka-Nya; dan ia akan disiksa dengan
api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. 11 Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas
sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan
barangsiapa yang telah menerima tanda namanya.
95
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 21
Islam dan kedatangan Yesus kedua
Dengan asasnya bersama Satan, nakalnya seorang penipu, dia akan sentiasa menyesatkan apa yang dia tidak dapat nafikan. Dia telah menuntun Muslim
untuk mempercayai Yesus dating kembaali untuk membunuh anti-Kristus (Dajjal), mengislamkan dunia, berkahwin dan meninggal, dan kemudiannya
dikuburkan. Bagi menunjukkan bahawa Muslim jelas mempercayai eskatologi demonik, mereka sudahpun menggali kubur bagi Yesus di sebelah
Muhammad di Madinah. (Barangsiapa yang pergi ke Makkah berjalan sekitar dan mencium batu hitam, Ka’aba sendiri akan memegang saksi tersebut bagi
anda). Kebohongan yang menakjubkan ini datang dari jurang yang sangat dalam memandangkan Yesus Kristus tidak akan mati lagi. Bahawa kubur di
Madinah akan tetap kosong melalui kenyataan. Yesus telah selesai menawan kematian. Alkitab mengatakan bahawa:
“For we know that since Christ was raised from the dead, he cannot die again: death no longer has mastery over Him”(Romans 6:9, NIV).
Yesus menggunakan proses kematian untuk melalui alam tersebut untuk memusnahkan satan[apapun jangkaan anda dan saya jauh dari kuasa Tuhan
mahakuasa dan manusia tidak mengetahui rencana mahupun rancangannya untuk memusnahkan kuasa satan-mengkritiknya adalah suatu kesilapan], dosa
dan kematian.
“The reason the son1 of God appeared was to destroy the devil’s work” (I John 3:8, NIV).
Mengapa tidak benarkan Yesus memusnahkan kerja Iblis dalam hidupmu?
“Since the children have flesh and blood, he too *Jesus+ shared in their humanity so that by his death he might destroy him who holds the power of death –
that is, the devil” (Hebrews 2:14, NIV).
Yesus tidak akan membelanjakan Jihad melawan manusia lemah, melainkan musuh ketat-Nya si Iblis. Dia mengalahkan Satan di atas kayu Salib di Kalvari
2,000 tahun lampau. Satan menggunakan Muslim untuk menyerang Yesus. Menyedihkan bahawa lambat laun mereka akan ditangkap (Revelation 19:20;
20:7-10; 1 Corinthians 15:24-26) Yesus bukan datang kembali untuk berkutbah, tetapi untuk mengangkat mereka yang mati dahulu dalam
Kristus[pengikutNya] (1 Thessalonians 4:16, 17) dan kemudia akan menghukum mereka yang tidak percaya atau menolak AlkitabNya (2 Thess 1:7-8).
96
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Kristus akan datang dengan kuasa luar biasa bahawa kemuliaanNya sendiri akan menyilaukan Iblis dari jarak bermilion batu. (lihat 2 Thessalonians 2:8, cf..
Acts 9:3). Ingatlah hanya sedikit kemuliaanNya telah mencengangkan penganiaya, Saulus, dalam perjalanan untuk ke kota bernama Damascus (Acts 9:3).
Jika tidak kerana kasihnya Tuhan dan telah membuatkan Saul bertobat dari dosanya (Acts 9:17, 18), sudah tentu cerita tersebut berakhir dengan cara
berbeza.
Jika Satan sendiri tidak tahan berdiri di depan kuasa Yesus, berapa layakkah anda, manusia lemah, daging anda juga turut musnah hanya kerana kuman dari
nyamuk malaria.
From whence cometh your arrogance, you whoare made from dust? (Genesis 3:19).
Ramai jiwa yang telah pun mengalami kesakitan di Neraka. Cuba bayangkan untuk ke Aljana semestinya melalui Neraka dahulu sementara mengikut Quran,
mesti melalui proses tertentu baru akan tembus ke surga. Jika diberi pilihan daripada anda berfikir berapa lama baru anda diselamatkan[itu pun kalau
diselamatkan menurut Quran] tetapi yang pasti sakitnya neraka tak tertanggung oleh seorang manusia dan sekali-sekali pun saya tidak berani mencuba ke
sana. Apakata anda sendiri?
Adakah anda akan menuruti mereka, juga, jika anda mahu, dengan beralih daripada Alkitab yang menyelamatkan kamu:
“He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses: Of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy,
who hath trodden under foot the Son of God, and hath counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, and hath done
despite unto the Spirit of grace? (Hebrews 10:28-29). Bahasa Melayunya ialah, “10:28 Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa
belas kasihan atas keterangan dua atau tiga orang saksi. 10:29 Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak Anak
Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina Roh kasih karunia?”
1 Editor.s Note: The term .Son of God. is not a Christian invention. Jesus was even called the .Son of God,. by his enemies, and it is what He called Himself. The Pharisees in
Jesus. day fully understood that Jesus declared His sonship, and attempted to kill Him for it several times. The term .Son of God. does not mean that God took a wife in the
normal biological process. The Bible concept of Christ.s sonship is that God the Father, in love, sent a part of Himself, His only begotten Son, to Earth, in the form of a man
(Jesus Christ), to save us from our sins. (See John 1:1-14; 1Timothy 3:16)
97
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab 22
Perkataan Terakhir Kepada Muslim
Bercanggah dengan pendapat yang dinyatakan kebanyakan Muslim, bahawa Yesus adalah bagi Yahudi sahaja, Yesus adalah Mesias (Al-Masih) dijanjikan
yang akan menyelamatkan semua orang yang berserah kepadaNya. Memandangkan Tuhan adalah yang pertama memberikan peraturan kepada bangsa
Israel, Yesus mengarahkan Alkitab diketengahkan kepada mereka dahulu (Matthew 10:6). Tuhan perlu bermula bertindak dimana-mana. Kemudiannya,
Yesus memberikan ajaran seperti berikut:
“Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved; but he that believeth not shall be
damned” (Mark 16:15, 16). Lalu Ia berkata kepada mereka: "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk[ayat 15]. Siapa yang
percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum [ayat16].
Inilah masanya kita berhenti bermain politik dengan Tuhan. Dia tidak tertarik dengan doktrinasi gimnastik kita, mahupun dalam manapun agama yang tidak
dapat menyelesaikan masalah dosa. Anda boleh menuruti agama anda tetapi ianya pastinya pergi ke Neraka. Tuhan mengatakan, “kamu adalah berdosa”
(Romans 3:23). Turun kebawah kamu dan kamu tahu bahawa ianya benar. Suara hati anda menyelinap saksi bahawa anda memang itu. Sebagai pendosa,
ayat yang menyatakan kematian kekal dalam Neraka telah diarahkan kepada kamu (Ezekiel 18:14; Romans 6:23). Bersembunyi dalam payung agama Islam
tidak akan menghakis ayat kematianmu. Anda terpinggir dan rosak kerana dosa anda. Berada di hadapan Tuhan yang benar, anda umpama seperti kinzir,
mungkin lebih dari itu. Dosa, yang memang diperangi oleh Tuhan, belum lagi dihakis dan masih dalam Islam. Pendek kata, Islam tidak mempunyai jawapan
terhadap masalah dosa anda. Tidak kira ianya pembersihan kekal sebagai penyelesaian (Surah 5:7). Yesus mengenali hati dan masalah manusia:
“for out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies”(Mat 15:19). Karena dari hati timbul segala
pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat(ITB-LAI).
Kecuali anda membenarkan Yesus untuk mengadakan pengubatan rohani dalam hati anda, anda tidak layak bagi kerajaan surga yang dikatakan Alkitab
.Tuhan memerlukan hati yang murni (Matthew 5:8) dan penuh kekudusan (Hebrews 12:14). Tapi Kristus sangat mengasihimu dengan memberikan peluang
untuk mengubati hati rohanimu dengan merembeskan darahNya di kayu salib Kalvari. Ini merupakan titisan darah, dan iman dalam diriNya sahaja, yang
dapat membersihkan dosa daripada hati manusia yang busuk (1 John 1:7). Yesus mengatakan, “Except a man be born again[spiritually], he cannot see the
Kingdom[Heaven] of God” (John 3:3).
98
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Dosa merupakan masalah rohani dan memerlukan penyelesaian secara rohaniah. Adalah suatu kemustahilan bagi manusia berdosa memasuki surga yang
nyata. Kalaupun dibenarkan ianya[roh] tersebut sesat dan tidak mengenali[tidak dapat beradaptasi-surga mungkin terlalu sejuk baginya, tiada makanan
kerana kemiskinan rohaninya dan akhirnya mungkin mati atau masih juga tersiksa] kerana sememangnya tempatnya di neraka. Sudah tentunya Tuhan yang
terlalu suci tidak mengizinkannya, malaikat akan menyepaknya keluar, dan surga juga mungkin menangkis orang seperti itu. Diandaikan jika pendosa
diterima masuk ke surga tanpa alam baru “new nature”, dia juga akan berasa jahil, dan akan mati kerana badannya memerlukan ‘sarapan’ dosa
memandangkan surga kekurangan kemudahan untuk orang berdosa. Anda mesti datang kepada Kristus untuk menerima “new nature” yang akan
membayar harga darahNya (1 Corinthians 15:49) Jika keinginan anda untuk ke surga yang nyata.
Anda tidak perlu menghabiskan wang ringgit dan masa anda ke berhaji ke Makkah yang anda panggil “tempat suci,” kerana Kristus akan menemui anda
dimana sahaja anda mahu. Tuhan itu maha ada atau dalam bahasa Inggerisnya omnipresent. Jangan menghabiskan wang anda dengan biri-biri kerana darah
biri-biri tidak akan mampu menyembuhkan dosa anda. Seorang manusia mempunyai nyawa yang lebih bernilai berbanding biri-biri dunia. HANYA DARAH
YESUS dapat menangkis dosa anda.
Ikutlah saya berdoa?
“Tuhan Yesus, saya sedar saya telah berdosa. Saya tahu saya telah menipu diri saya. Sekarang saya mengaku berdosa dan berada dalam agama yang salah.
Saya percaya Engkau mati untuk menebus dosa saya dan bangkit semula pada hari ketiga demi hari pengadilanku. Saya sekarang menerima Engkau
sebagai Raja dan Penyelamat peribadi. Cabutlah namaku daripada buku neraka dan tuliskanlah di buku kehidupan. Terima kasih kerana
menyelamatkanku.”
Jika anda mengucapkan doa ini dengan sepenuh hati, dan memahaminya, dan anda sekarang telah menuju ke surga, kerana telah mengatakan Raja dan
Tuhammu. ..Rom 10: 9-10 “jikalau anda mengaku dengan mulut Yesuslah Raja, dan percaya dalam hatimu bahawa Tuhan membangkitkanNya daripada
kematian, anda harus diselamatkan. Kerana hati manusia mempercayai kebenaran,; dan dengan mulut mengaku adalah dibuat untuk keselamatan.”
99
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bab23
Perkataan Terakhir bagi Umat Kristian
Artikel ini bukanlah ditulis sebagai kritikan tertinggi bagi Islam, tetapi ianya bagi kedua-dua Kristian dan Islam supaya mendapat pengetahuan bagi
sedikit gambaran tentang Islam. Agak menyedihkan bahawa Kristian mempunyai sedikit impak terhadap dunia Islam. Gambaran sebenar menunjukkan
bahawa sedikit yang bertukar agama dari Islam berbanding mereka yang dari agama lain.
Disini saya hanya nyatakan lima sebab iaitu:
(1) Islam, dijadikan seorang anti-Kristian sejak dilahirkan dan menjadi seorang yang perjudis terhadap Alkitab.
(2) Kita sebenarnya tidak menunjukkan kasih Tuhan terhadap mereka sepenuhnya.
(3) Kebanyakan kita takut Muslim sehingga jika seakan menimbulkan kemarahan terhadap mereka.
(4) Ketidakpercayaan dan sikap berlengah-lengah pada bahagian kita sehingga gereja seperti tidak peduli akan peranan evangelis Muslim.
(5) Kita tidak mahu menerima kesakitan atau pengorbanan dalam memahami Islam(berapa banyakkah mereka yang beragama Kristian faham akan
ajaran Quran?)
Saya ingin katakan disini bahawa, saudara kita yang beragama Kristian di Negeria yang berfikir bahawa mereka akan terlepas apabila Islam
menyerang, mereka harus berfikir akan kedudukan mereka. Alasannya ialah: Muslim masih lagi mata bagi penduduk “Selatan”, sejak dahulu lagi ahli
Jihad ingin menanam Quran dalam lautan Atlantik. Pengubatannya ialah terletak pada peranan penginjil. Ia bukanlah pada membebaskan “selatan”,
atau dimana sahaja, dalam masalah ini. Penginjilan adalah peruntukan Tuhan dan kita tidak dapat meminggirkannya dan mengharapkan berkat
Tuhan. Muslim akan terus menjadi ancamana sekiranya kita terus menginjili mereka, oleh itu kita lakukan juga jika kita benar-benar ingin
menghormati dan memuliakan Tuhan. Tuhan akan menggunakan anak-anak Hagar, “hamba,” sebagaimana Dia menginsafkan besi bagi gereja (
Sebagaimana Dia menggunakan Nebuchadnezzar bagi melawan orang Israel). 1
1 Editor.s Note: Brother Ali is referring to the Scripture that identifies the children of Hagar (the Arabs) as children of a bondwoman: Gal 4:24-25, .This is allegorically speaking: for
these women are two covenants, one proceeding from Mount Sinai bearing children who are to be slaves; she is Hagar. Now this Hagar is Mount Sinai in Arabia, and corresponds to
the present Jerusalem, for she is in slavery with her children.. And most Arabs, and much of the third world, are indeed in unwitting slavery to a false religion.
100
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Jika kita memang percaya akan Alkitab, kita mesti meminggirkan semangat Yunus (bagi melepaskan Tarsis). Kita harus mengapai Muslim melalui Firman
dan kasih Tuhan, kerana Alkitab mengatakan:
“Tiada keselamatan dalam yang lain: kerana disana tiada nama lain bagi surga yang diberi kepada dunia dimana kita dapat diselamatkan ” (Acts
4:12).
Yesus telahpun membayar harga keselamatannya dengan darah sucinya sendiri dan Dia memperoleh resitnya sebagai bukti melalui kebangkitannya
dari kematian. Setiap orang Islam yang meninggal dan ke neraka adalah satu “kehilangan” bagi Kristus. Isaiah 56:10, 11 dan Yehezkiel 3: 17,18
menyebut bahawa “ Sebab pengawal-pengawal umat-Ku adalah orang-orang buta, mereka semua tidak tahu apa-apa; mereka semua adalah
anjing-anjing bisu, tidak tahu menyalak; mereka berbaring melamun dan suka tidur saja”. Mereka menolak untuk memberitakan Alkitab ialah
jenayah buruk, dengan kesan yang akan kekal. Marilah kita bangun, bagi kemantapan “perdagangan” Tuhan kita. Kelambatan dan penangguhan kita
akan menyebabkan lebih banyak bencana. Hasilnya adalah bagi Tuhan yang menentukan (1 Corinthians 3:6).
101
SEBUAH ULASAN
TENTANG ISLAM
Bibliografi
Ali, A. Yusuf, The Quran: Text, Translation and Commentary
Badawi, J., Jesus in the Koran and the Bible, an outline (Pamphlet) Islamic Foundation, Canada.
Bivando, V & Moucarry, C. (1984). Reaching Muslim For Christ, International Fellowship of Evangelical Students
Deedat, A., Christ in Islam, Islamic Propagation Center, Durban.
Jeffery, A., (1975). Materials for the History of the Text of the Koran, New York: AMS Press
Madany, B. M., (1987). The Bible and Islam, Back to God Hour, Palos Heights, U.S.A.
Masih, Abd-Al, Islam under the Magnifying Glass, Light of Life Austria.
Miller, M. William, (1976). A Christian Response to Islam, Presbyterian and Reformed, London
Pflander, C. G., (1986). The Balance of Truth (The Mizanu.l Haqq) (enlarged), Light of Life, Villach, Austria
Pickthall, M. Marmaduke, The Meaning of the Glorious Koran, Islamic Publications Bureau, Lagos.
Rafique, (1989). Kinsmen of Abraham, Grace and Truth Inc.
Shorrosh, Anis, Islam Revealed: A Christian Arab View of Islam, Thomas Nelson & Sons, Nashville, (1980)
Skolfield, E. H., (1991). Hidden Beast 2, Fish House Publishing, Fort Myers,
Sumerall, Lester, (1994). Time Bomb in The Middle East, Harrison House, Tulsa,
Thomas, R. W., Islam: Aspect and Prospects, Light of Life, Villach, Austria.
Tisdal, W. St Clair, (1980). Christian Reply to Muslim Objections, Light of Life, Villach, Austria
Laman Web. Dr. Yusuf Qardawi, Learning Page Islam, etc.
102