Telia trådlös VoIP-gateway, Thomson TG787 svensk manual

Comments

Transcription

Telia trådlös VoIP-gateway, Thomson TG787 svensk manual
THOMSON TG787
Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk
Installations- och användarguide
THOMSON TG787
Installations- och användarguide
Copyright
Copyright ©1999–2008 Thomson. Med ensamrätt.
Det är inte tillåtet att distribuera och kopiera det här dokumentet eller använda och kommunicera dess innehåll utan skriftligt
medgivande från Thomson. Innehållet i detta dokument är endast avsett att användas som information. Det kan förändras utan
föregående meddelande och ska inte tolkas som något åtagande från Thomson. Thomson åtager sig inget ansvar eller någon
skyldighet för eventuella fel eller oriktigheter som kan förekomma i detta dokument.
Thomson Telecom Belgium
Prins Boudewijnlaan, 47
B-2650 Edegem
Belgien
http://www.thomson-broadband.com
Varumärken
Följande varumärken kan användas i det här dokumentet:
>
>
>
>
DECT är ett varumärke som tillhör ETSI.
>
>
UPnP™ är ett certifieringsmärke som tillhör UPnP™ Implementers Corporation.
>
Apple® och Mac OS® är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Incorporated, registrerade i USA och andra
länder.
>
>
UNIX® är ett registrerat varumärke som tillhör UNIX System Laboratories, Incorporated.
Bluetooth®-ordet och logotypen ägs av Bluetooth SIG, Inc.
Ethernet™ är ett varumärke som tillhör Xerox Corporation.
Wi-Fi®, WMM® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. ”Wi-Fi CERTIFIED”, ”Wi-Fi
ZONE”, ”Wi-Fi Alliance”, deras respektive logotyper och ”Wi-Fi Protected Access”, ”WPA”, ”WPA2” är varumärken som
tillhör Wi-Fi Alliance.
Microsoft®, MS-DOS®, Windows®, Windows NT® och Windows Vista® är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Adobe®, Adobe-logotypen, Acrobat och Acrobat Reader är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Adobe
Systems, Incorporated, registrerade i USA och/eller andra länder.
Andra märken och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive innehavare.
Dokumentinformation
Status: v2.0 (June 2008)
Referens: E-DOC-CTC-20080118-0057
Kort titel: Installations- och användarguide TG787 R8.1 (sv)
Innehåll
Om Installations- och användarguide....................................... 1
1
Installation................................................................................... 3
1.1
De första stegen.............................................................................................. 4
1.2
Placera Thomson Gateway.............................................................................. 5
1.3
Installera Thomson Gateway........................................................................... 6
1.3.1
Installation med hjälp av guide ............................................................................................................. 7
1.3.2
Manuell installation ................................................................................................................................ 9
2
Thomson Gateway Grunder ..................................................... 11
2.1
Thomson Gateway LED-lampor ..................................................................... 12
2.2
Thomson Gateway ........................................................................................ 14
2.3
Säkerhetskopiera/återställa konfigurationen................................................ 17
3
Lägga till nya enheter i nätverket ............................................ 19
3.1
Lägga till en dator i nätverket....................................................................... 20
3.1.1
Ansluta en dator trådlöst ..................................................................................................................... 21
3.1.2
Ansluta en dator via Ethernet .............................................................................................................. 22
3.2
Lägga till en ny telefon i nätverket ............................................................... 23
3.2.1
Ansluta telefoner till Thomson Gateway ............................................................................................ 24
3.2.2
Konfigurera Thomson Gateway .......................................................................................................... 25
3.2.3
Flera identiteter..................................................................................................................................... 27
4
Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway ............................ 29
4.1
Dela innehåll i nätverket ............................................................................... 30
4.1.1
Konfigurera filservern .......................................................................................................................... 32
4.1.2
Hantera delat innehåll .......................................................................................................................... 35
4.1.3
Använda UPnP AV för att dela innehåll med medieenheter............................................................. 36
4.1.4
Åtkomst till delat innehåll via FTP....................................................................................................... 37
4.2
Telefonfunktioner ......................................................................................... 39
4.2.1
Adressbok ............................................................................................................................................. 40
4.2.2
Telefonitjänster..................................................................................................................................... 41
4.2.3
Visa telefonstatistik .............................................................................................................................. 45
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
i
Innehåll
ii
4.3
Universal Plug and Play ................................................................................ 46
4.3.1
Få tillgång till Thomson Gateway med UPnP .................................................................................... 47
4.3.2
Hantera Internet-anslutningen med UPnP ......................................................................................... 48
4.3.3
Konfigurera UPnP på Thomson Gateway .......................................................................................... 49
4.3.4
Installera UPnP i Windows XP............................................................................................................. 50
4.4
Tilldela en tjänst (HTTP, FTP,...) till en dator ................................................ 52
4.5
Dynamisk DNS .............................................................................................. 54
5
Trådlös säkerhet ........................................................................ 55
5.1
Kryptering ..................................................................................................... 56
5.1.1
Konfigurera WEP-kryptering................................................................................................................ 57
5.1.2
Konfigurera WPA-PSK-kryptering ....................................................................................................... 58
5.2
Åtkomstkontroll............................................................................................ 59
5.3
Inaktivera SSID-sändning .............................................................................. 62
6
Internet-säkerhet ....................................................................... 63
6.1
Brandvägg ..................................................................................................... 64
6.2
Webbplatsfiltrering ....................................................................................... 65
6.2.1
Neka åtkomst till en viss webbplats.................................................................................................... 66
6.2.2
Tillåta åtkomst till en viss webbplats .................................................................................................. 67
6.2.3
Dirigera om en webbplats ................................................................................................................... 68
6.2.4
Dirigera om alla webbplatser .............................................................................................................. 69
7
Felsökning .................................................................................. 71
7.1
InstallationsguideFelsökning ........................................................................ 72
7.2
Allmän felsökning av Thomson Gateway...................................................... 73
7.2.1
Felsökning av kabelanslutning ............................................................................................................ 74
7.2.2
Felsökning av trådlös anslutning ........................................................................................................ 75
7.3
Felsökning av VoIP........................................................................................ 76
7.4
Återställa standardinställningar ................................................................... 77
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
Om Installations- och användarguide
Om Installations- och användarguide
Symboler som används
En anmärkning ger ytterligare information om ett ämne.
En varning anger om problem kan uppstå eller om säkerhetsåtgärder behöver vidtas.
Terminologi
THOMSON TG787 kallas i allmänhet för Thomson Gateway i denna Installations- och användarguide.
Typografiska regler
Följande typografiska regler används i den här handboken:
Exempeltext anger en hyperlänk till en webbplats.
Exempel: Om du vill ha mer information besök oss på www.thomson-broadband.com.
Exempeltext anger en intern korsreferens.
Exempel: Mer information om handboken finns i ”1 Inledning” på sidan 7”.
Exempeltext anger ett viktigt innehållsrelaterat ord.
Exempel: För att få tillgång till nätverket måste du autentisera dig själv.
Exempeltext anger ett element i det grafiska gränssnittet (kommandon på menyer och knappar,
dialogruteelement, filnamn, sökvägar och mappar).
Exempel: Öppna en fil genom att klicka på Öppna på Arkiv-menyn.
Documentation and software updates
Thomson continuously develops new solutions, but is also committed to improving its existing products.
For more information on Thomson's latest technological innovations, documents and software releases, visit
us at http://www.thomson-broadband.com.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
1
Om Installations- och användarguide
2
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
1 Installation
1
Installation
Inledning
Om några minuter har du tillgång till Internet via Thomson Gateway.
I denna Installations- och användarguide beskrivs hur du konfigurerar Thomson Gateway och hur du ansluter
datorn till Internet.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
3
1 Installation
1.1
De första stegen
DSL-tjänst
DSL-tjänsten måste vara igång för telefonlinjen.
Om både den vanliga telefonen och DSL-tjänsten är tillgängliga samtidigt från samma parkabel, behöver du
en centraldelare eller distribuerade filter för att separera DSL- och telefonsignalerna.
Allmänna telefonlinjer har voltstyrka som kan orsaka elektriska stötar. Försök bara att installera
delare/filter som är avsedda att installeras av okvalificerad personal. Om du vill ha mer hjälp
kontaktar du Internet-leverantören.
Datorkrav
När du ansluter en dator via Ethernet måste du se till att datorn är utrustad med ett Ethernet NIC-kort
(Network Interface).
För trådlöst nätverk måste du ha en WiFi-certifierad trådlös klientadapter för varje dator som du vill
ansluta trådlöst.
Uppgifter för Internet-anslutning
Du kanske behöver följande anslutningsuppgifter från Internet-leverantören:
Internet-leverantörens anslutningsmetod till Internet (till exempel PPPoE)
VPI/VCI (till exempel 8/35)
Användarnamnet och lösenordet som behövs för att ansluta till Internet för PPP-anslutningar
Dina IP-inställningar för statiska konfigurationer
Internet-leverantören kan också upplysa om vilken tjänsteprofil som ska användas under
installationen.
Du fick förmodligen den här informationen när du började abonnera på DSL hos Internet-leverantören. Du
ombeds ange den här informationen vid olika tidpunkter under installationen.
Anslutningsinformation för VoIP
Om du vill kunna ringa telefonsamtal via Internet måste du ha följande uppgifter för VoIP-anslutningen:
Ett användarkonto hos VoIP-tjänsteleverantören
Serverinställningarna för VoIP-tjänsten
Du kan få dessa inställningar från Internet-leverantören.
4
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
1 Installation
1.2
Placera Thomson Gateway
Alternativ
Du kan montera Thomson Gateway på väggen eller ställa den på ett skrivbord.
Väggmontering
Så här monterar du Thomson Gateway på väggen eller en lodrät yta:
1
Ta upp monteringsanvisningen ur kartongen.
2
Sätt fast monteringsanvisningen där du vill montera Thomson Gateway.
3
Borra två håll genom de markerade positionerna.
4
Sätt fast två skruvar i vägghålen. Skruvarna bör sticka ut fem millimeter från väggen.
5
Sätt fast Thomson Gateway på väggen med hjälp av de två monteringsfästena på undersidan.
Om du installerar Thomson Gateway på en gipsskiva bör du sätta fast skruvarna med dymlingar.
Annars kan belastningen på kablarna som är anslutna till kontakterna på baksidan av Thomson
Gateway göra att Thomson Gateway dras ned från väggen.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
5
1 Installation
1.3
Installera Thomson Gateway
Installationssätt
Det finns två sätt att konfigurera Thomson Gateway:
Installation med hjälp av guide
Manuell installation
Installation med hjälp av guide
Hur det fungerar
I Installationsguide som finns på cd-skivan får du hjälp med hela konfigurationen av Thomson Gateway.
Detta är det installationssätt som rekommenderas.
Krav
Datorn måste köra något av följande operativsystem:
Microsoft Windows Vista (x64)
Microsoft Windows XP Service Pack (SP) 2 eller senare
Microsoft Windows XP x64 SP 1 eller senare
Microsoft Windows 2000 SP4
Mac OS X 10.3 (Panther)
Mac OS X 10.4 (Tiger)
Du måste ha administratörsbehörighet på datorn
Komma igång
Fortsätt med “1.3.1 Installation med hjälp av guide” på sidan 7.
Manuell installation
Hur det fungerar
I Installations- och användarguide får du först hjälp med att ansluta datorn till Thomson Gateway. När det är
klart kan du konfigurera Thomson Gateway med hjälp av webbläsaren.
Krav
Javascript måste vara aktiverat i webbläsaren.
Komma igång
Fortsätt med “1.3.2 Manuell installation” på sidan 9.
6
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
1 Installation
1.3.1
Installation med hjälp av guide
Ansluta enheter: vänta!
Koppla inte in några kablar eller anslut några enheter förrän du ombeds göra det i guiden.
Om problem uppstår
Om det uppstår problem under installationen läser du “7.1 InstallationsguideFelsökning” på sidan 72.
Starta guiden
Så här startar du guiden:
1
Sätt in Installations-cd i datorns cd-- eller dvd-rom-enhet.
2
Om datorn kör:
Microsoft Windows: Cd-skivan bör startas automatiskt.
Mac OS X: Dubbelklicka på Meny i fönstret med cd-skivans innehåll.
3
Välj önskat språk och klicka på OK.
4
I Installationsguide får du nu hjälp med installationen.
5
I slutet av installationen visas följande skärm:
6
Välj Gå till webbgränssnittet för Thomson-gateway om du vill gå till Thomson Gateway när guiden har
stängt. I Thomson Gateway kan du konfigurera Thomson Gateway ytterligare.
7
Klicka på Slutför.
8
Cd-menyn visas.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
7
1 Installation
Cd-meny för
Klicka på följande på Cd-menyn:
Konfigurera (om) min Thomson Gateway om du vill konfigurera om Thomson Gateway eller lägga till en
ny dator i nätverket.
Visa dokumentation om du vill visa den dokumentation som finns för Thomson Gateway. Den här listan
uppdateras automatiskt om du är ansluten till Internet.
Besök Thomson Broadband om du vill besöka onlinesupporten på www.thomson-broadband.com.
Vilka punkter som finns beror på den Installations-cd som levereras tillsammans med Thomson
Gateway.
8
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
1 Installation
1.3.2
Manuell installation
Process
Gör så här:
1
Anslut kablarna
2
Konfigurera Thomson Gateway
Anslut kablarna
Gör så här:
1
Anslut datorn till Thomson Gateway på det sätt som beskrivs i “3.1 Lägga till en dator i nätverket” på
sidan 20.
2
Anslut Thomson Gateway till DSL-linjen.
3
Anslut strömkällan.
4
Slå på Thomson Gateway.
Konfigurera Thomson Gateway
1
Öppna webbläsaren.
2
Du informeras om att du ännu inte har konfigurerat Thomson Gateway.
Om det här fönstret inte visas bläddrar du till http://dsldevice.lan eller till IP-adressen för Thomson
Gateway (standardvärde: 192.168.1.254) och klickar på Thomson-gateway på menyn till vänster.
3
Klicka på Installera min Thomson-gateway.
4
Guiden Snabbinstallation visas. I den här guiden får du hjälp med att konfigurera Thomson Gateway.
Klicka på Nästa och följ instruktionerna.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
9
1 Installation
10
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
2 Thomson Gateway Grunder
2
Thomson Gateway Grunder
I det här kapitlet
Ämne
Sida
Thomson Gateway LED-lampor
12
Thomson Gateway
14
Säkerhetskopiera/återställa konfigurationen
17
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
11
2 Thomson Gateway Grunder
2.1
Thomson Gateway LED-lampor
Statuslampor
På ovansidan av Thomson Gateway finns ett antal statuslampor som anger enhetens läge under normal drift.
Power-indikator
Namn
Färg
Läge
Grön
Lyser
Påslagen, normal drift
Röd
Lyser
Strömmen är på, självtestet misslyckades, vilket anger att enheten inte
fungerar som den ska
Orange
Lyser
Bootloader är aktiv (under uppgradering)
Av
Avstängd
Ethernet-indikator
Namn
Färg
Läge
Grön
Blinkar
Ethernet-aktivitet
Lyser
Ethernet-anslutning, ingen aktivitet
Av
Ingen Ethernet-anslutning
Wireless/WLAN-indikator
Namn
Färg
Läge
Grön
Blinkar
Trådlös aktivitet, WPA(2)-kryptering
Lyser
Ingen trådlös aktivitet, WPA(2)-kryptering
Blinkar
Trådlös aktivitet, WEP-kryptering
Lyser
Ingen trådlös aktivitet, WEP-kryptering
Blinkar
Trådlös aktivitet, ingen säkerhet
Lyser
Ingen trådlös aktivitet, ingen säkerhet
Växlande
Registrering av trådlös klient
Gul
Röd
Röd/grön
Av
12
WLAN inaktiverat
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
2 Thomson Gateway Grunder
Broadband/DSL-indikator
Namn
Färg
Läge
Grön
Blinkar
Väntar på synkronisering av DSL-linje
Lyser
DSL-linjen har synkroniserats
Av
Ingen DSL-linje
Internet-indikator
Namn
Färg
Läge
Grön
Blinkar
Internet-aktivitet
Lyser
Internet-anslutning, ingen aktivitet
Lyser
Installationen av Internet-anslutningen misslyckades
Röd
Av
Ingen Internet-anslutning
Voice-indikator
Namn
Färg
Läge
Green
Solid on
VoIP service up
Blinking
VoIP activity
Off
VoIP service down
Ethernet-indikator (Ethernet-port)
Det kan finnas en indikator per Ethernet-port som anger länkintegritet (eller aktivitet).
LED-status
Beskrivning
Av
Ingen anslutning på den här porten
Lyser
Ethernet-länken fungerar
Blinkar
Data flödar från/till den här porten
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
13
2 Thomson Gateway Grunder
2.2
Thomson Gateway
Inledning
Med Thomson Gateway kan du konfigurera Thomson Gateway med hjälp av webbläsaren.
Krav
Javascript måste vara aktiverat i webbläsaren.
Öppna webbgränssnittet för Thomson Gateway
Gör så här:
1
Öppna webbläsaren.
2
Bläddra till http://dsldevice.lan eller till IP-adressen för Thomson Gateway (standardvärde: 192.168.1.254).
3
Om du har skyddat Thomson Gateway med ett användarnamn och lösenord uppmanas du att ange
dessa. Ange användarnamnet och lösenordet och klicka på OK.
4
Thomson Gateway visas.
Om datorn kör Windows Vista eller Windows XP kan du också öppna Thomson Gateway via ikonen för
Internet-gateway. Mer information finns i avsnittet “4.3 Universal Plug and Play” på sidan 46.
14
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
2 Thomson Gateway Grunder
Komponenter
2
3
4
1
5
6
Etikett
Beskrivning
1
Meny
2
Språkfält
3
Navigeringsfält
4
Meddelandefält
5
Innehållsfönster
6
Uppgifter
Meny
Menyn finns till vänster på sidan och den består av följande menyalternativ:
Thomson Gateway:
Grundläggande information om Thomson Gateway.
Bredbandsanslutning:
Visa/konfigurera dina bredbandsanslutningar.
Verktygslåda:
Tilldela spel eller program till en enhet och säkra din Internetanslutning.
Hemnätverk:
Hantera ditt lokala nätverk.
Språkfält
Språkfältet finns i den övre banderollen och där kan du ändra språket i webbgränssnittet för Thomson
Gateway.
Språkfältet visas endast om fler än ett språk är tillgängligt.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
15
2 Thomson Gateway Grunder
Navigeringsfält
Navigeringsfältet finns högst upp på sidan och där kan du:
Visa aktuellt användarnamn.
Klicka på det namnet för att ändra lösenord eller växla till en annan användare.
Visa var webbgränssnittet för Thomson Gateway finns.
Ändra visningsnivå för sidan (till exempel: Översikt, Information eller Konfigurera).
Hämta sammanhangsbaserad Hjälp.
Meddelandefält
Meddelandefältet finns under Navigeringsfält och används för att visa:
Felmeddelanden, som anges med ett rött trafikljus.
Varningar, som anges med ett orange trafikljus.
Information, som anges med ett grönt trafikljus.
Om inget av ovanstående inträffar visas inte meddelandefältet.
Innehållsfönster
Innehållsfönstret finns mitt på sidan och visar information och konfigurerbara objekt för valt ämne.
Uppgifter
För att du snabbt ska kunna konfigurera Thomson Gatewayinnehåller vissa sidor ett antal relaterade
uppgifter i listan Välj en uppgift. De här uppgifterna leder dig till sidan där du kan utföra de valda uppgifterna.
16
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
2 Thomson Gateway Grunder
2.3
Säkerhetskopiera/återställa konfigurationen
Inledning
När du har konfigurerat Thomson Gateway efter eget behov, kan det vara bra att spara konfigurationen för
senare bruk. På det här sättet kan du alltid gå tillbaka till arbetskonfigurationen om det skulle uppstå problem.
Säkerhetskopiera konfigurationen
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Konfiguration på menyn Thomson Gateway.
3
Klicka på Spara eller återställ konfiguration i listan Välj en uppgift.
4
Klicka på Säkerhetskopiera konfiguration nu under Säkerhetskopiera nuvarande konfiguration.
5
Du ombeds att spara filen.
6
Spara filen på önskad plats.
Återställa konfigurationen
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Konfiguration på menyn Thomson Gateway.
3
Klicka på Spara eller återställ konfiguration i listan Välj en uppgift.
4
Klicka på Bläddra under Återställ sparad konfiguration.
5
Öppna säkerhetskopian.
6
Konfigurationen återställs.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
17
2 Thomson Gateway Grunder
18
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
3 Lägga till nya enheter i nätverket
3
Lägga till nya enheter i nätverket
I det här kapitlet
Ämne
Sida
Lägga till en dator i nätverket
20
Lägga till en ny telefon i nätverket
23
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
19
3 Lägga till nya enheter i nätverket
3.1
Lägga till en dator i nätverket
Installation med hjälp av guide
Om du har konfigurerat Thomson Gateway med hjälp av Installation med hjälp av guide ska du använda
samma procedur på datorn som du vill lägga till.
Vid en viss punkt i installationen får du information från Installationsguide om att Thomson Gateway redan
har konfigurerats:
Välj Nej och klicka på Nästa så att du kan fortsätta.
Manuell installation
Du kan också manuellt lägga till en ny dator i det lokala nätverket:
20
Ansluta en dator trådlöst
Ansluta en dator via Ethernet
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
3 Lägga till nya enheter i nätverket
3.1.1
Ansluta en dator trådlöst
Innan du startar
Innan du kan ansluta en dator till det trådlösa nätverket måste du känna till vilket nätverksnamn (SSID) och
krypteringsnyckel som Thomson Gateway använder.
Var finns SSID?
Om du inte har ändrat SSID manuellt använder Thomson Gateway det SSID som är tryckt på etiketten på
undersidan av Thomson Gateway.
Var finns krypteringsnyckeln?
Du har ännu inte konfigureratThomson Gateway
I så fall används ingen kryptering.
Du har redan konfigurerat Thomson Gateway med hjälp av installationsguiden
Om du väljer att använda de trådlösa inställningar som föreslås i Installationsguide, finns
krypteringsnycklarna på etiketten på undersidan av Thomson Gateway:
Har du glömt de trådlösa inställningarna?
Om du har ändrat de trådlösa inställningarna manuellt och inte kommer ihåg dem, försöker du med något av
följande:
Om någon av datorerna redan är ansluten till nätverket:
1
Bläddra till Thomson Gateway på en dator som redan är ansluten till nätverket.
2
Klicka på Trådlöst på menyn Hemnätverk.
3
Klicka på Information uppe till höger.
4
Sidan för trådlös åtkomstpunkt visas. Under:
Konfigurationfinns nätverksnamnet (SSID).
Säkerhetfinns krypteringen.
Om ingen av datorerna är ansluten till nätverket, ansluter du en dator med en trådlös anslutning och följer
sedan proceduren ovan för att ta reda på vilka de trådlösa inställningarna är.
Ett annat alternativ är att återställa Thomson Gateway och konfigurera om den helt och hållet. Mer
information finns i avsnittet “7.4 Återställa standardinställningar” på sidan 77.
Process
Gör så här:
1
Konfigurera datorn med samma trådlösa inställningar som Thomson Gateway. Mer information finns i
hjälpen till den trådlösa klienten.
2
Om du har aktiverat åtkomstkontrollistan på Thomson Gateway måste du registrera datorn innan du kan
ansluta till nätverket. Åtkomstkontrollen är inaktiverad som standard.
Mer information finns i avsnittet “5.2 Åtkomstkontroll” på sidan 59.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
21
3 Lägga till nya enheter i nätverket
3.1.2
Ansluta en dator via Ethernet
Krav
Datorn måste ha en ledig Ethernet-port.
Datorn måste vara konfigurerad till att hämta en IP-adress automatiskt. Detta är standardinställningen.
Process
Gör så här:
22
1
Anslut den ena änden på (den gula) Ethernet-kabeln till valfri gul Ethernet-port på Thomson Gateway:
2
Anslut den andra änden på (den gula) Ethernet-kabeln till datorn.
3
Datorn är nu ansluten till nätverket. Ingen mer konfigurering behövs.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
3 Lägga till nya enheter i nätverket
3.2
Lägga till en ny telefon i nätverket
Inledning
Beroende på vilken Thomson Gateway du har kan du ansluta en eller två analoga telefoner eller faxar till
Thomson Gateway.
Process
Innan du kan ringa ett telefonsamtal via Internet måste du:
1
Anslut telefonen till Thomson Gateway.
Mer information finns i avsnittet “3.2.1 Ansluta telefoner till Thomson Gateway” på sidan 24.
2
Konfigurera telefonitjänsterna på Thomson Gateway.
Mer information finns i avsnittet “3.2.2 Konfigurera Thomson Gateway” på sidan 25.
Efter installationen
I “4.2 Telefonfunktioner” på sidan 39 tar vi en närmare titt på några av telefonifunktionerna.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
23
3 Lägga till nya enheter i nätverket
3.2.1
Ansluta telefoner till Thomson Gateway
Process
Använd en telefonkabel med RJ-11-kontakter om du vill:
1
Koppla den gröna Thomson Gateway-telefonporten (portarna) till telefonen (telefonerna) eller faxen.
2
Om Thomson Gateway har en svart port med etiketten ”PSTN” måste du ansluta den här porten till
telefonutgången på DSL-delaren om du vill kunna ringa analoga telefonsamtal med samma
telefonanordning som du använder för VoIP-samtal.
Detta krävs bara om du fortfarande vill ringa telefonsamtal via den analoga telefonlinjen.
Om PSTN-porten (om en sådan finns) inte är kopplad till telefonjacket eller ett distribuerat filter
går det inte alltid att ringa nödsamtal!
Eftersom distribuerade filter är landsspecifika kan du inte använda enheten var som helst.
Om så inte är fallet behövs inga fler anslutningar.
Nödsamtal
Om enheten inte är påslagen väljer Thomson Gateway automatiskt den analoga signalen (om den är
ansluten). Så du kan fortfarande ringa nödsamtal.
24
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
3 Lägga till nya enheter i nätverket
3.2.2
Konfigurera Thomson Gateway
Inledning
Om du har konfigurerat Thomson Gateway med hjälp av Installation med hjälp av guide har telefonitjänsten
redan konfigurerats i Installationsguide.
Om du väljer att konfigurera Thomson Gateway manuellt måste du också konfigurera telefonitjänsten. Följ
stegen nedan.
Process
Gör så här:
1
Aktivera telefonitjänsten
2
Tilldela telefonnummer
3
Konfigurera telefonitjänsten
Internet-anslutningen måste vara igång innan du kan konfigurera Internet-telefoni.
Aktivera telefonitjänsten
Så här aktiverar du telefonitjänsten:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Telefoni på menyn Verktygslåda.
3
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
4
Välj Tjänst aktiverad.
5
Klicka på Använd.
Tilldela telefonnummer
Så här konfigurerar du Internet SIP-telefonnummer:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Telefoni på menyn Verktygslåda.
3
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält. Tilldela telefonnummer till portarna. Om du vill använda samma
nummer för alla portarna väljer du Port Alla.
Du får telefonnumren från din leverantör.
4
Klicka på Använd.
Konfigurera telefonitjänsten
Så här konfigurerar du telefonitjänsten:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Telefoni på menyn Verktygslåda.
3
Klicka på Expertkonfiguration i Navigeringsfält.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
25
3 Lägga till nya enheter i nätverket
4
Ange IP-adressen och portnumret för registret samt den proxy som du har fått från Internet-leverantören:
5
Klicka på Använd.
Kontrollera telefonanslutningen
Så här kontrollerar du röstanslutningen:
1
Se till att Thomson Gateway är påslagen och kan användas.
2
Kontrollera att datorn är rätt kopplad till Thomson Gateway.
3
Se till att Internet-telefonitjänsten är aktiverad och konfigurerad.
4
LED-lampan Röst måste lysa grönt.
5
Lyft luren, vänta på kopplingston och slå numret. Om du slår # efter telefonnumret rings det upp direkt.
Telefoner som är kopplade till Thomson Gateway kan ta emot inkommande VoIP-samtal så länge
som Thomson Gateway är påslagen och LED-lampan Röst lyser.
När det gäller samtal via den analoga telefonlinjen drivs telefonerna av teleoperatören och kan
därför alltid nås, även om Thomson Gateway inte är påslagen.
26
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
3 Lägga till nya enheter i nätverket
3.2.3
Flera identiteter
Inledning
Du kan tilldela upp till tre Internet-telefonnummer eller URI:er till en eller båda telefonportarna, eller tilldela
ett gemensamt nummer till båda telefonportarna.
Du får telefonnumren från din leverantör.
Process
Gör så här:
1
Bläddra till webbsidorna för Thomson Gateway.
2
Klicka på Telefoni på menyn Verktygslåda.
3
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
4
Klicka på Använd flera identiteter i listan Välj en uppgift.
5
Klicka på Lägg till.
6
Ange en annan URI, användarnamnet och lösenordet.
7
Välj en telefonport som det här telefonnumret ska användas för.
8
Klicka på Använd.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
27
3 Lägga till nya enheter i nätverket
28
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4
Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
I det här kapitlet
I det här kapitlet tar vi en närmare titt på följande funktioner:
Ämne
Sida
Dela innehåll i nätverket
30
Telefonfunktioner
39
Universal Plug and Play
46
Tilldela en tjänst (HTTP, FTP,...) till en dator
52
Dynamisk DNS
54
Vilka funktioner som finns
Beroende på vilken konfiguration som erbjuds från Internet-leverantören kanske vissa funktioner inte finns på
Thomson Gateway. Kontakta Internet-leverantören om du vill ha mer information.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
29
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.1
Dela innehåll i nätverket
Inledning
Med Thomson Gateway kan du lagra data på en centraliserad plats i nätverket. På det här sättet kan du dela
filer med alla som är anslutna till nätverket.
Vad behöver jag?
En FAT32-formaterad USB-lagringsenhet.
Information om hur du formaterar enheten för FAT32 finns i hjälpen till operativsystemet. Skapa en
säkerhetskopia av dina data innan du gör detta. När du formaterar enheten tas alla data bort.
Process
Gör så här:
1
Ansluta USB-enheten till Thomson Gateway.
2
Konfigurera innehållsdelning på Thomson Gateway.
Ansluta USB-enheten till Thomson Gateway
Sätt in USB-minnet eller den externa hårddisken i någon av USB-huvudportarna på Thomson Gateway.
30
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
Konfigurera innehållsdelning på Thomson Gateway
Om du vill:
Dela data och media med andra användare i nätverket fortsätter du med “4.1.1 Konfigurera filservern” på
sidan 32.
Dela media med medieenheter som en IP Set-Top Box fortsätter du med “4.1.3 Använda UPnP AV för att
dela innehåll med medieenheter” på sidan 36.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
31
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.1.1
Konfigurera filservern
Inledning
Om du vill göra det möjligt för andra användare att ändra innehållet på din USB-lagringsenhet måste du
aktivera nätverksfilservern på Thomson Gateway. Då kan alla användare som är anslutna till Thomson
Gateway få tillgång till din USB-lagringsenhet och göra ändringar på den.
Process
Så här aktiverar du nätverksfilservern:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Innehållsdelning på menyn Verktyg.
3
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
4
Klicka på Server aktiverad under Nätverksfilserver (Windows Networking). Du bör också fylla i följande
fält:
Servernamn.
Det här namnet använder du när du vill komma åt Thomson Gateway. Om du inte fyller i detta fält
kan du bara få tillgång till USB-lagringsenheten genom att ange IP-adressen (standardvärde:
192.168.1.253)
Serverbeskrivning:
Här kan du lägga till en kort beskrivning av vilken typ av data som lagras på USB-lagringsenheten.
Arbetsgrupp:
Skriv samma arbetsgrupp som datorn tillhör.
5
Klicka på Använd.
6
Alla användare som ansluter till Thomson Gateway kan nu ansluta till din USB-lagringsenhet. Om du vill
begränsa antalet mappar som användarna har åtkomst till går du vidare till “4.1.2 Hantera delat innehåll”
på sidan 35.
7
Om datorn kör:
Microsoft Windows, fortsätt med Åtkomst till delat innehåll i Windows.
Mac, fortsätt med Åtkomst till delat innehåll i Mac
32
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
Åtkomst till delat innehåll i Windows
Gör så här:
1
Öppna Utforskaren.
2
Skriv två omvända snedstreck i adressfältet följt av det namn som du anger i rutan Servernamn (i vårt
exempel: \\Thomson).
Om du inte angav något servernamn skriver du \\192.168.1.253.
3
Alla lagringsenheter som är kopplade till Thomson Gateway visas som mappar.
Om lagringsenheten har flera partitioner läggs ett indexnummer till i slutet (till exempel: Disk_a1 och
Disk_a2).
Om partitionen är en hanterad partition visas mapparna Media och Shared (Delad) i stället:
Mer information om hanterade partitioner finns i “4.1.2 Hantera delat innehåll” på sidan 35.
4
Om du tänker använda den här mappen ofta kan det vara praktiskt att mappa den som en nätverksenhet.
Mer information finns i hjälpen till operativsystemet.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
33
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
Åtkomst till delat innehåll i Mac
Gör så här:
1
Klicka på Anslut till server på menyn Gå till.
2
Fönstret Anslut till server visas.
3
Skriv smb://<servernamn> i rutan Serveradress, där <servernamn> är det servernamn som du har
tilldelat USB-lagringsenheten. Så i vårt exempel ska vi skriva smb://Thomson.
4
Fönstret SMB-montering visas.
Markera den delade mapp som du vill montera och klicka på OK.
34
5
Fönstret SMB/CIFS filsystemsautentisering visas. Du behöver inte ange din behörighet, så klicka på OK.
6
Din USB-lagringsenhet är nu monterad och visas på skrivbordet.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.1.2
Hantera delat innehåll
Inledning
Du kan förhindra att användarna börjar skapa mappar på din USB-lagringsenhet och hålla katalogstatusen
ren och transparent genom att konfigurera USB-lagringsenheten som en Hanterad partition.
Hanterad partition
Om du markerar enheten eller partitionen som en hanterad enhet, kan användarna bara få tillgång till
följande mappar:
Media
Shared (Delad)
Alla andra mappar döljs för användarna. Om du ansluter fler än en USB-lagringsenhet döljs dessa enheter.
Om dessa mappar inte finns på USB-lagringsenheten skapas de automatiskt.
Process
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Innehållsdelning på menyn Verktyg.
3
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
4
Klicka under Lista över anslutna diskar på alternativknappen bredvid partitionen som du vill konfigurera
som en Hanterad partition.
5
Klicka på Använd.
Resultat
Följande mappar skapas:
Media:
Använd den här mappen när du vill dela mediefiler med andra användare i nätverket. Du kan lagra
mediefilerna i följande undermappar:
Movies (Filmer)
Music (Musik)
Pictures (Bilder)
Shared (Delad):
Använd den här mappen när du vill dela data med andra användare. Användarna kan också få tillgång till
den här mappen via FTP. Mer information finns i avsnittet “4.1.4 Åtkomst till delat innehåll via FTP” på
sidan 37.
Om mapparna ovan redan finns, används de befintliga mapparna.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
35
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.1.3
Använda UPnP AV för att dela innehåll med medieenheter
Inledning
Om du vill dela mediefiler med medieenheter som IP Set-Top Boxes måste du konfigurera Thomson UPnP AV
Server.
Thomson UPnP AV Server
Thomson UPnP AV Server är en server som delar mediefiler med enheter som är anslutna till samma nätverk.
Dessa mediefiler lagras på en USB-lagringsenhet som är ansluten till Thomson Gateway.
Process
Gör så här:
1
Aktivera UPnP AV på Thomson Gateway.
2
Markera USB-lagringsenheten som hanterad partition.
Aktivera UPnP AV på Thomson Gateway
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Innehållsdelning på menyn Verktyg.
3
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
4
Klicka på Server aktiverad under UPnP AV Media Server.
Markera USB-lagringsenheten som hanterad partition
Gör så här:
36
1
Klicka under Lista över anslutna diskar på alternativknappen som finns bredvid partitionen där du vill
dela mediefiler.
2
Klicka på Använd.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.1.4
Åtkomst till delat innehåll via FTP
Inledning
Med Thomson Gateway kan du få tillgång till delat innehåll via FTP. Detta kan vara användbart om du vill ha
tillgång till delat innehåll från Internet.
Process
Gör så här:
1
Skydda inloggningskontot för Thomson Gateway med ett lösenord.
Om du redan har konfigurerat ett lösenord för ditt inloggningskonto kan du gå vidare med nästa steg.
2
Konfigurera FTP-åtkomst för delat innehåll.
Skydda inloggningskontot för Thomson Gateway med ett lösenord
Om du inte redan har konfigurerat ett lösenord för inloggningskontot:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Användarhantering på menyn Verktyg.
3
Klicka på Ändra mitt lösenord i listan Välj en uppgift.
4
Fyll inte i rutan Gammalt lösenord.
5
Skriv det nya lösenordet både i rutan Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord.
Konfigurera FTP-åtkomst för delat innehåll
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Innehållsdelning på menyn Verktyg.
3
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
4
Klicka på Server aktiverad under FTP-server.
5
Klicka under Lista över anslutna diskar på alternativknappen bredvid den partition som du vill ha åtkomst
till via FTP.
6
Nu skapas mapparna Media och Shared (Delad) på den valda partitionen. Mappen Shared (Delad)
används som rotplats för FTP-sessioner.
7
Klicka på Använd.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
37
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
Resultat
Mappen Shared (Delad) är nu tillgänglig via FTP. Om du är ansluten till Internet visas länken till FTP-servern
under FTP-server:
I Thomson Gateway-nätverket kan du också länka FTP till den lokala adressen (192.168.1.253).
Mer konfiguration
Som du kanske vet ändras IP-adressen för Internet-anslutningen ofta. Det innebär att länken till FTP-servern
också ändras varje gång som den offentliga IP-adressen ändras. Med Dynamisk DNSkan du tilldela ett
värdnamn till IP-adressen (till exempel mygateway.dyndns.org). Mer information finns i avsnittet
“4.5 Dynamisk DNS” på sidan 54.
38
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.2
Telefonfunktioner
Innehåll
I det här kapitlet ska vi ta en närmare titt på några intressanta telefonfunktioner:
Ämne
Sida
Adressbok
40
Telefonitjänster
41
Visa telefonstatistik
45
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
39
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.2.1
Adressbok
Inledning
Med Thomson Gateway kan du lagra kontaktinformation om dina kontakter i Thomson Gateway. På den här
sidan kan du ringa samtal och skicka meddelanden genom att klicka på en länk.
Öppna sidan Adressbok
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Adressbok på menyn Verktygslåda.
3
Sidan Adressbok visas.
Hantera kontakter
Om du vill:
Lägga till en kontakt klickar du på Lägg till.
Redigera en kontakt klickar du på Redigera.
Ta bort en kontakt klickar du på Ta bort.
Alla uppgifter om kontakter är valfria förutom efternamn och förnamn. De kan uppdateras eller fyllas i när
som helst.
Adressboken lagras på Thomson Gateway, så alla med tillgång till webbgränssnittet för Thomson
Gateway kan visa och använda adressboken.
Använda adressboken
Med hjälp av kontaktinformationen i adressboken kan du ringa eller skicka ett meddelande direkt från
webbgränssnittet i Thomson Gateway.
Du kan klicka på följande för varje kontakt (om det är tillgängligt):
40
Arbete: om du vill ringa kontaktens jobbtelefonnummer
Hem: om du vill ringa kontaktens hemtelefon
Mobil: om du vill ringa kontaktens mobilnummer
Annan eller SIP-URI: om du vill ringa kontaktens VoIP-telefonnummer
E-post: om du vill skicka ett e-postmeddelande till kontakten med hjälp av e-postklienten.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.2.2
Telefonitjänster
Inledning
Telefonitjänster eller tilläggstjänster tillför extra funktioner för telefonen. Vilka tilläggstjänster som finns beror
på tjänsteleverantören.
I listan nedan ges en översikt över vilka tjänster som kan finnas:
3pty: tredjepartssamtal
Callreturn: om du vill ringa tillbaka till det senast missade telefonsamtalet
Ccbs: slutför samtal vid upptagen abonnent (automatiskt motringning)
Cfbs: vidarekoppling vid upptaget
Cfnr: vidarekoppling vid inget svar
Cfu: vidarekoppling utan villkor
Clip: nummerpresentation
Clir: begränsad nummerpresentation
Clironcall: clir för enbart ett samtal
ForcedFXO: växla till FXO (PSTN)
Hold: parkera ett aktivt samtal
Mwi: indikator på väntande meddelande
Transfer: samtalsöverföring mellan lokala portar
Waiting: indikation på inkommande samtal under pågående samtal
Waitingoncall: väntande samtal för enbart ett samtal.
Kontrollera vilka tjänster som du kan använda
Så här kontrollerar du vilka tjänster som du kan använda:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Innehållsdelning på menyn Verktyg.
3
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
4
Klicka på Visa telefonitjänster i listan Välj en uppgift.
5
Under Telefonitjänster visas vilka tjänster som din leverantör stöder.
Aktivera tjänster
Du kan aktivera/inaktivera tilläggstjänster på två sätt:
Via aktiverings-/inaktiveringskod, som också kallas för tjänstekodskommandon.
Via sidan Konfigurera telefoni.
Aktiverings/inaktiveringskoderna för en viss tilläggstjänst visas i översikten.
Om du till exempel vill aktivera Samtal i vänteläge slår du *94. Om du vill inaktivera tjänsten slår du #94.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
41
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
Aktivera tjänster på webbsidor
Så här aktiverar/inaktiverar du tilläggstjänster via webbsidan:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Innehållsdelning på menyn Verktyg.
3
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
4
Klicka på Visa telefonitjänster i listan Välj en uppgift.
5
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
6
Om du vill aktivera/inaktivera tilläggstjänster markerar/avmarkerar du kryssrutan för tilläggstjänsten.
7
Klicka på Använd.
Vidarekoppling
Vidarekoppling anger parametrar för vidarekoppling:
CFNR-timer (vidarekoppla vid inget svar) är den tid uttryckt i sekunder efter vilket ett inkommande samtal
vidarekopplas när ingen svarar.
CFNR-destination (vidarekopplingsdestination vid inget svar) är det telefonnummer som samtalet
vidarekopplas till när CFNR-timern överskrider tidsgränsen.
CFU-destination (vidarekoppla utan villkor) är det telefonnummer som ett inkommande samtal alltid
vidarekopplas till.
CFBS-destination (vidarekoppla vid upptagen abonnent) är det telefonnummer som ett inkommande
samtal vidarekopplas till när din telefon är upptagen.
Använda växlingsordningskommandon
För att kunna använda växlingsordningskommandon (R eller Flash följt av en siffra) måste vissa
tilläggstjänster aktiveras.
I listan nedan ges en översikt över vilka tilläggstjänster som måste aktiveras för att
växlingsordningskommandon ska kunna användas:
Aktivera Hold när du vill
Åtgärd
Tryck
på
Om du vill parkera ett pågående samtal
och aktivera en samtalskonfiguration
(kopplingstonen skapas)
R, 2
Bild
B
B
C
A presses
R2
active
on hold
dial tone
A
Om du vill avbryta det parkerade samtalet
A
R, 0
B
B
C
on hold
active
A presses
R0
A
R, 1
B
on hold
A
42
B
C
active
C
active
A
Om du vill avbryta ett pågående samtal
och växla till det parkerade samtalet
C
C
A presses
R1
active
A
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
Åtgärd
Tryck
på
Om du vill hämta det parkerade samtalet
(när det inte finns något pågående samtal)
R, 1
Bild
B
B
C
A presses
R1
on hold
active
A
A
Om du vill avbryta ett pågående samtal
och aktivera en samtalskonfiguration
(kopplingstonen skapas)
R, 9
B
B
C
on hold
active
on hold
dial tone
A
Aktivera Waiting när du vill:
Åtgärd
Tryck
på
Om du vill avbryta ett pågående samtal
och växla till ett inkommande samtal
R, 1
Bild
B
B
C
active
incoming
Om du vill avvisa ett inkommande samtal
active
A
R, 0
B
B
C
incoming
active
A presses
R0
A
R, 2
B
C
on hold
active
A presses
R2
B
C
on hold
active
A
A
Om du vill växla mellan ett pågående
samtal och ett inkommande samtal
R, 2
B
C
active
C
active
A
Om du vill växla mellan ett pågående
samtal och ett parkerat samtal
C
A presses
R1
A
incoming
A presses
R2
B
C
on hold
active
A
A
C
A presses
R9
A
C
Aktivera 3 PT när du vill:
Åtgärd
Tryck
på
Om du vill upprätta ett konferenssamtal
(eller tredjepartsanslutning)
R, 3
Bild
B
C
active
on hold
A
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
A presses
R3
B
C
active
active
A
43
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
Åtgärd
Tryck
på
Under konferenssamtalet: parkera B och C
R, 2
Bild
B
C
active
active
A presses
R2
B
C
on hold
on hold
A
A
Under konferenssamtalet: hämta B och C
R, 3
B
C
on hold
on hold
A presses
R3
B
C
active
active
A
A
Aktivera Transfer när du vill:
Åtgärd
Tryck
på
Överföra ett samtal
R, 4
Bild
B
B
C
active
on hold
A
A
44
active C
A presses
R4
Aktivera CCBS när du vill konfigurera ett samtal till en upptagen abonnent (tryck på R, 5).
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.2.3
Visa telefonstatistik
Inledning
På sidan Telefonistatistik i Thomson Gateway visas:
Inkommande samtal som har mottagits.
Missade inkommande samtal.
Utgående samtal som har lyckats.
Utgående samtal som har misslyckats.
Öppna sidan Telefonistatistik
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Telefoni på menyn Verktygslåda.
3
Sidan Adressbok visas.
Samtalsstatistik
På sidan Samtalsstatistik visas antalet:
Inkommande samtal som har mottagits.
Missade inkommande samtal.
Utgående samtal som har lyckats.
Utgående samtal som har misslyckats.
Statistiken visas för varje telefonsamtal separat och kombinerat.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
45
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.3
Universal Plug and Play
Inledning
UPnP automatiserar installation och konfiguration av ett (litet) nätverk så mycket som möjligt. Det innebär att
UPnP-enheter kan anslutas till och kopplas bort från nätverket utan nätverksadministratör.
Operativsystem som stöds
Följande operativsystem stöder UPnP:
Windows Vista
Windows XP
Om datorn kör Windows XP måste du först installera UpnP-komponenten. Mer information finns i
avsnittet “4.3.4 Installera UPnP i Windows XP” på sidan 50.
UPnP och Thomson Gateway
Med UPnP kan du:
46
Få tillgång till Thomson Gateway utan att behöva öppna Thomson Gateway. Mer information finns i
avsnittet Få tillgång till Thomson Gateway med UPnP.
Ansluta/koppla bort utan att behöva öppna Thomson Gateway.
Mer information finns i avsnittet Hantera Internet-anslutningen med UPnP.
Konfigurera portar automatiskt för UPnP-aktiverade spel och program. Du behöver inte skapa en port för
att köra tjänster på en dator. Om programmet är UPnP-aktiverat skapas dessa poster automatiskt. Mer
information finns i avsnittet Tilldela en tjänst (HTTP, FTP,...) till en dator.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.3.1
Få tillgång till Thomson Gateway med UPnP
Windows Vista
Om datorn kör Windows Vista:
1
Klicka på Nätverk på Start-menyn i Windows.
2
Fönstret Nätverk visas:
3
Högerklicka på Thomson Gateway (visas som THOMSON TGXXX) och klicka sedan på Visa webbsida för
enhet.
4
Thomson Gateway visas.
Windows XP
Om datorn kör Windows XP:
1
Gå till Mina nätverksplatser.
2
Fönstret Mina nätverksplatser visas:
3
Dubbelklicka på Thomson Gateway (visas som THOMSON TGXXX).
4
Thomson Gateway visas.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
47
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.3.2
Hantera Internet-anslutningen med UPnP
Windows Vista
Om datorn kör Windows Vista:
1
Klicka på Nätverk på Start-menyn i Windows.
2
Fönstret Nätverk visas:
3
Högerklicka på Thomson Gateway (visas som THOMSON TGXXX).
4
Om du:
Är ansluten till Internet ska du klicka på Inaktivera för att koppla från Internet.
Inte är ansluten till Internet ska du klicka på Aktivera för att ansluta till Internet.
Windows XP
Gör så här:
1
Klicka på (Inställningar >) Kontrollpanelen på Start-menyn i Windows.
2
Fönstret Kontrollpanelen visas.
Klicka på (Nätverks- och Internet-inställningar) > Internetanslutningar.
3
Fönstret Nätverksanslutningar visas.
4
Om du högerklickar på ikonen Internetanslutning kan du ansluta till/koppla från anslutningen till Internet.
Inaktivera den här funktionen
Du kan förhindra att användare ansluter till/kopplar från genom att aktivera utökad säkerhet. Mer information
finns i avsnittet “4.3.3 Konfigurera UPnP på Thomson Gateway” på sidan 49.
48
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.3.3
Konfigurera UPnP på Thomson Gateway
Inledning
I Thomson Gateway kan du:
Aktivera/inaktivera UPnP
Utökad säkerhet
Aktivera/inaktivera UPnP
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Dela program och spel på menyn Verktygslåda.
3
Under Universal Plug and Play:
Markera kryssrutan Använd UPnP om du vill aktivera UPnP.
Avmarkera Använd UPnP om du vill inaktivera UPnP.
4
Klicka på Använd.
Utökad säkerhet
Om utökad säkerhet har aktiverats tillåts bara begränsad UpnP-användning mellan värden och Thomson
Gateway. En lokal värd tillåts inte att ansluta till/koppla från Internet-anslutningen för Thomson Gateway. Du
kan då bara ansluta till/koppla från Internet-anslutningen i Thomson Gateway.
Aktivera utökad säkerhet
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Dela program och spel på menyn Verktygslåda.
3
Markera Använd utökad säkerhet under Universal Plug and Play,
4
Klicka på Använd.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
49
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.3.4
Installera UPnP i Windows XP
Lägga till UPnP
Om du kör Microsoft Windows XP bör du lägga till UpnP-komponenten i systemet.
Gör så här:
1
Klicka på (Inställningar >) Kontrollpanelen på Start-menyn.
2
Fönstret Kontrollpanelen visas.
Klicka på Lägg till eller ta bort program.
3
Fönstret Lägg till eller ta bort program visas.
Klicka på Lägg till/ta bort Windows-komponenter.
4
Guiden Windows-komponenter visas:
Markera Nätverkstjänster i listan Komponenter och klicka på Information
5
Fönstret Nätverkstjänster visas:
Markera Universal Plug and Play eller UPnP-användargränssnitt och klicka på OK.
50
6
Klicka på Nästa så att installationen startar och följ instruktionerna i Guiden Windows-komponenter.
7
I slutet av processen visas ett meddelande om att installationen har lyckats. Klicka på Slutför om du vill
avsluta.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
Lägga till Internet Gateway-enhetsupptäckning och kontroll
Windows XP-systemet kan upptäcka och kontrollera Internet-gateway-enheter, till exempel Thomson
Gateway, i det lokala nätverket. Därför bör du lägga till klienten för Internet Gateway-enhetsupptäckning och
kontroll i systemet.
Gör så här:
1
Klicka på Start i Aktivitetsfältet i Windows.
2
Välj (Inställningar >) Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program.
3
Klicka på Lägg till/ta bort Windows- komponenter i fönstret Lägg till eller ta bort program.
4
Guiden Windows-komponenter visas:
Markera Nätverkstjänster i listan Komponenter och klicka på Information.
5
Fönstret Nätverkstjänster visas:
Markera Klient för Internet Gateway-enhetsupptäckning och kontroll och klicka på OK.
6
Klicka på Nästa så att installationen startar och följ instruktionerna i Guiden Windows-komponenter.
7
I slutet av processen visas ett meddelande om att installationen lyckades. Klicka på Slutför om du vill
avsluta.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
51
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.4
Tilldela en tjänst (HTTP, FTP,...) till en dator
Inledning
Med Thomson Gateway kan du använda en Internet-anslutning för flera datorer. Det innebär att alla dina
datorer delar på en offentlig IP-adress, som om bara en dator är ansluten till världen utanför.
Problem
När Thomson Gateway tar emot ett inkommande meddelande måste Thomson Gateway bestämma vilken
dator som meddelandet ska skickas till.
Om det inkommande meddelandet är ett svar på ett utgående meddelande som härstammar från någon av
dina datorer, skickas det inkommande meddelandet till den datorn.
Internet
Om du kör en server eller ett program som fungerar som en server (till exempel en http-server, Internet-spel),
och det ursprungliga meddelandet kommer från Internet, måste Thomson Gateway bestämma vilken dator
som det inkommande meddelandet ska vidarebefordras till.
?
Internet
Lösning
Du undviker det här problemet genom att:
Aktivera UPnP.
Tilldela ett spel eller ett program till en lokal nätverksenhet.
UPnP
UPnP är en teknik som möjliggör sömlös drift av en mängd olika spel och meddelandeprogram. Datorn
använder UPnP för att meddela Thomson Gateway vilka tjänster som körs på datorn.
52
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
Mer information om UpnP finns i “4.3 Universal Plug and Play” på sidan 46.
Tilldela ett spel eller ett program till en lokal nätverksenhet
Om du tilldelar ett spel eller ett program till en lokal nätverksenhet, ska du ange för Thomson Gateway att
mottagna förfrågningar för ett visst spel eller program ska vidarebefordras till en viss dator.
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Dela program och spel på menyn Verktygslåda.
3
Klicka på Tilldela ett spel eller program till ett lokalt nätverk i listan Välj en uppgift.
4
Klicka i listan Spel eller program på den tjänst som du vill köra på datorn. Till exempel HTTP-server
(World Wide Web).
Om tjänsten inte finns i listan klickar du på Skapa ett nytt spel eller program i listan Välj en
uppgift. Om du vill ha mer information klickar du på Hjälp i Thomson Gateway.
5
Välj i listan Enhet den dator som du vill tilldela tjänsten till. Datorn visas med sitt datornamn.
6
Alla inkommande förfrågningar för den valda tjänsten dirigeras nu till den valda enheten. Thomson
Gateway konfigurerar också Thomson Gateway-brandväggen så att tjänsten tillåts.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
53
4 Få ut mesta möjliga av Thomson Gateway
4.5
Dynamisk DNS
Inledning
Tack vare den dynamiska DNS-tjänsten kan du tilldela ett dynamiskt DNS-värdnamn (till exempel
john.dyndns.org) till en bredbandsanslutning även om den använder en dynamisk IP-adress. När enheten får
en ny IP-adress uppdateras posten för den nya IP-adressen av den dynamiska DNS-servern.
Du behöver
Innan du kan konfigurera dynamisk DNS måste du först skapa ett konto hos någon av följande
tjänsteleverantörer av dynamisk DNS:
www.dyndns.org
www.no-ip.com
www.dtdns.com
Process
Gör så här:
1
54
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Dynamisk DNS på menyn Verktygslåda.
3
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
4
Markera kryssrutan Aktiverad.
5
Om det behövs väljer du den bredbandsanslutning, till vilken du vill tilldela värdnamnet för dynamisk
DNS, i gränssnittslistan.
6
Ange användarnamn och lösenord för den dynamiska DNS-tjänstens konto i tillhörande fält.
7
Klicka på namnet på tjänsteleverantören av dynamisk DNS i listan Tjänst.
8
Skriv i rutan Värd värdnamnet som du har fått tjänsteleverantören av dynamisk DNS (till exempel
mywebpage.dyndns.org).
9
Klicka på Använd.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
5 Trådlös säkerhet
5
Trådlös säkerhet
Metoder
I Thomson Gateway finns följande verktyg som skyddar det trådlösa nätverket från intrång:
Kryptering
Åtkomstkontroll
Inaktivera SSID-sändning
Var och en av dessa säkerhetsåtgärder är emellertid inte så svåra att kringgå, vilket visas i de följande
avsnitten. Men tillsammans kan de förhindra hackare från att bryta in i nätverket.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
55
5 Trådlös säkerhet
5.1
Kryptering
Inledning
Med kryptering skyddas kommunikationen mellan de trådlösa klienterna och Thomson Gateway via en
lösenfras. Bara klienter som använder rätt nätverksnamn (SSID) och lösenfras kan ansluta till nätverket.
Krypteringsmetoder
Under åren har ett flertal krypteringstyper utvecklats. Listan nedan ger en översikt över vilka krypteringstyper
som stöds, ordnade efter säkerhetsnivå. Ju högre säkerhetsnivå, desto högre placering i listan:
WPA-PSK-kryptering:
Trådlösa data krypteras med hjälp av en användardefinierad nyckel. Trådlösa klienter måste konfigureras
med den här nyckeln innan de kan ansluta till Thomson Gateway.
WEP-kryptering:
Den första krypteringstypen används för trådlösa anslutningar. WEP använder liksom WPA-PSK en
användardefinierad nyckel, men har visat sig ha vissa säkerhetsproblem. Vi rekommenderar att du
använder WPA-PSK i stället.
Konfigurera den trådlösa krypteringen
Gör så här:
1
Öppna Thomson Gateway.
2
Klicka på Hemnätverk på den vänstra menyn.
3
Klicka på åtkomstpunkten under Trådlöst.
Åtkomstpunkten visas i följande format: ”WLAN:<Nätverksnamn> (<Faktisk hastighet>)”. Till
exempel WLAN: Thomson83C7C7 (54 Mbit/s).
4
Sidan Trådlös åtkomstpunkt visas.
5
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
6
Under Säkerhet kan du ändra Kryptering. Om du vill använda:
WEP-kryptering går du vidare till “5.1.1 Konfigurera WEP-kryptering” på sidan 57.
WPA-PSK-kryptering går du vidare till “5.1.2 Konfigurera WPA-PSK-kryptering” på sidan 58.
56
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
5 Trådlös säkerhet
5.1.1
Konfigurera WEP-kryptering
Process
Fortsätt från “ Konfigurera den trådlösa krypteringen”:
1
Välj Använd WEP-kryptering.
2
Klicka på önskad nyckellängd (ju längre nyckel, desto större säkerhet) i listan WEP-nyckellängd.
3
Skriv önskad nätverksnyckel i rutan Krypteringsnyckel. Om du använder:
En 64-bitars nyckel:
Skriv tio hexadecimala tecken (tecken från 0 till 9 och från A till F) eller fem alfanumeriska tecken.
En 128-bitars nyckel:
Skriv 26 hexadecimala tecken (tecken från 0 till 9 och från A till F) eller 13 alfanumeriska tecken.
4
Klicka på Använd.
5
Konfigurera de trådlösa klienterna med samma inställningar.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
57
5 Trådlös säkerhet
5.1.2
Konfigurera WPA-PSK-kryptering
Process
Fortsätt från “ Konfigurera den trådlösa krypteringen”:
1
Välj Använd WPA-PSK-kryptering.
2
Skriv valfri lösenfras (även känt som i förväg delad nyckel) i rutan WPA-PSK-krypteringsnyckel.
Lösenfrasen måste bestå av mellan 8 och 63 alfanumeriska tecken eller 64 hexadecimala tecken (tecken
från 0 till 9 och från A till F).
3
Klicka på önskad WPA-version i listan WPA-PSK-version. Följande alternativ finns:
WPA2:
WPA2 är den säkraste versionen, men alla trådlösa klienter kan inte använda den. Innan du väljer den
här versionen måste du kontrollera att de trådlösa klienterna kan använda den.
WPA+WPA2:
Om inte alla trådlösa klienter kan använda WPA2 eller om du är osäker på det, rekommenderar vi att
du väljer WPA+WPA2. De trådlösa klienter som kan använda WPA2 gör det, medan andra använder
WPA.
WPA:
Om ingen av de trådlösa klienterna kan använda WPA2 väljer du detta alternativ.
För att kunna använda WPA2 i Windows XP SP2 måste du först installera uppdateringen Wi-Fi
Protected Access 2 (WPA2)/Wireless Provisioning Services Information Element (WPS IE).
Uppdateringen finns på http://support.microsoft.com/kb/917021.
58
4
Klicka på Använd.
5
Konfigurera de trådlösa klienterna med samma inställningar.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
5 Trådlös säkerhet
5.2
Åtkomstkontroll
Vad är åtkomstkontroll?
Alla nätverksenheter har en unik hexadecimal kod (MAC-adress). Med åtkomstkontrollen kan du tillåta/avvisa
åtkomst till trådlösa klienter utifrån deras MAC-adress.
Nackdelar
MAC-autentiseringen är länkad till användarens maskinvara och inte till hans eller hennes identitet.
Du kan lätt ändra MAC-adressen för de trådlösa klienterna.
Hur kan jag konfigurera detta på Thomson Gateway?
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Hemnätverk på den vänstra menyn.
3
Klicka på åtkomstpunkten under Trådlöst.
Åtkomstpunkten visas i följande format: ”WLAN:<Nätverksnamn> (<Faktisk hastighet>)”. Till
exempel WLAN: Thomson83C7C7 (54 Mbit/s).
4
Sidan Trådlös åtkomstpunkt visas.
5
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
6
Under Säkerhet kan du ange egenskapen Tillåt nya enheter till:
Nya stationer är tillåtna (automatiskt).
Nya stationer är tillåtna (via registrering)
Nya stationer är inte tillåtna.
7
Välj önskat alternativ och klicka på Använd.
Nya stationer är tillåtna (automatiskt)
Åtkomstkontrollen inaktiveras. Alla trådlösa klienter kan ansluta om de använder rätt SSID och kryptering.
Nya stationer är tillåtna (via registrering)
Åtkomstkontroll aktiveras. Om du vill lägga till nya trådlösa klienter i åtkomstkontrollistan måste du söka efter
nya trådlösa enheter med hjälp av:
Registreringsknappen på framsidan av Thomson Gateway.
Uppgiften Sök efter trådlösa enheter i Thomson Gateway.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
59
5 Trådlös säkerhet
Nya stationer är inte tillåtna
Åtkomstkontroll aktiveras. Du kan bara lägga till trådlösa enheter i åtkomstkontrollistan med hjälp av
Uppgiften Sök efter trådlösa enheter i Thomson Gateway.
Uppgiften Sök efter trådlösa enheter
Så här lägger du till trådlösa enheter i åtkomstkontrollistan:
60
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Enheter på menyn Hemnätverk.
3
Klicka på Sök efter trådlösa enheter i listan Välj en uppgift.
4
Thomson Gateway är nu i registreringsläge och lägger till alla enheter som använder rätt SSID och
kryptering i åtkomstkontrollistan. Under den här fasen växlar LED-lampan för WLAN färg mellan rött och
grönt.
5
De nya trådlösa klienterna ska nu vara anslutna till Thomson Gateway.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
5 Trådlös säkerhet
Registrera klienter via kopplingsknappen
Så här registrerar du nya trådlösa nätverksklienter med hjälp av kopplingsknappen:
1
Tryck in registreringsknappen på framsidan av Thomson Gateway i minst två sekunder.
2
LED-lampan för WLAN växlar mellan grönt och rött.
3
Thomson Gateway låser upp åtkomstkontrollistan i en minut. De trådlösa klienter som är konfigurerade
med rätt trådlösa inställningar och som försöker att ansluta till Thomson Gateway läggs till i listan med
tillåtna enheter.
Vissa trådlösa klienter ansluter inte automatiskt till ett trådlöst nätverk. Om så är fallet startar
du kopplingen genom att följa anvisningarna för det trådlösa klientprogrammet.
4
Beroende på vilken trådlös klientadapter du har, kan en trådlös ikon bli grön, eller också kan ett
meddelande visas (ungefär som detta): ”Kopplingen till det trådlösa nätverket Thomson123456
lyckades.”
5
Efter en minut låses åtkomstkontrollistan igen.
Registreringen kan upprepas så ofta som det behövs.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
61
5 Trådlös säkerhet
5.3
Inaktivera SSID-sändning
Vad innebär detta?
Åtkomstpunkter sänder ut sina nätverksnamn (SSID) för att annonsera sig själva för trådlösa stationer och
andra åtkomstpunkter. Trådlösa klienter skapar en lista med dessa åtkomstpunkter och visar dem för
användaren. Användaren kan sedan välja sin trådlösa klient och försöka att ansluta till denna åtkomstpunkt.
Om du inaktiverar SSID-sändning blir åtkomstpunkterna inte längre tillgängliga i dessa listor. Användarna
måste ange sitt nätverksnamn manuellt om de vill ansluta till ditt trådlösa nätverk.
Säkerhet
Detta var den första metoden för att skydda ett WLAN, eftersom du måste känna till nätverksnamnet för att
kunna få tillgång till det trådlösa nätverket. Med rätt verktyg kan hackare ändå ta reda på vilket SSID som du
använder. Men du kan se det som ett första steg i att hindra dem från att försöka göra intrång i ditt trådlösa
nätverk.
Process
Så här inaktiverar du SSID-sändning:
62
1
Öppna Thomson Gateway.
2
Klicka på Trådlöst under Hemnätverk.
3
Sidan Trådlös åtkomstpunkt visas.
4
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
5
Avmarkera kryssrutan Namn på sändningsnätverk under Säkerhet.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
6 Internet-säkerhet
6
Internet-säkerhet
Översikt
Thomson Gateway har flera olika alternativ för att skydda nätverket:
Ämne
Sida
Brandvägg
64
Webbplatsfiltrering
65
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
63
6 Internet-säkerhet
6.1
Brandvägg
Ändra säkerhetsnivå
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Brandvägg på menyn Verktygslåda.
3
Sidan Brandvägg visas. Klicka på Konfigurera i det övre högra hörnet.
4
En lista med säkerhetsinställningar och en kort beskrivning visas.
5
Välj önskad säkerhetsnivå och klicka på Använd.
Skapa en ny säkerhetsnivå
Om du inte hittar den säkerhetsnivå som du behöver kan du skapa en ny.
Den här funktionen bör bara användas av erfarna användare.
Gör så här:
64
1
Gå till menyn Verktygslåda och klicka på Brandvägg.
2
Klicka på Konfigurera i det övre högra hörnet.
3
I listan Välj en uppgift klickar du på Skapa en ny säkerhetsnivå.
4
Ange ett namn för den nya säkerhetsnivån i rutan Namn.
5
Klicka i listan Klona från befintliga säkerhetsnivåer på den säkerhetsnivå som du vill utgå från.
6
Klicka på Använd.
7
Du kan nu göra de ändringar som behövs av säkerhetsnivån.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
6 Internet-säkerhet
6.2
Webbplatsfiltrering
Inledning
Med webbplatsfiltrering kan du begränsa åtkomsten till vissa webbplatser.
Strategier
Du kan följa två olika strategier:
Tillåt åtkomst till alla webbplatser och ange manuellt vilka webbplatser som inte kan nås.
eller
Neka åtkomst till alla webbplatser och ange manuellt ett antal webbplatser som kan nås.
Process
Gör så här:
1
Aktivera webbplatsfiltrering och ange en standardåtgärd.
2
Konfigurera undantagen.
Aktivera webbplatsfiltrering och ange en standardåtgärd
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Webbplatsfiltrering på menyn Verktygslåda.
3
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
4
Markera kryssrutan Använd adressbaserat filter.
5
Välj vilken åtgärd som du vill använda som standard i Åtgärd för okända platser.
6
Klicka på Använd.
Konfigurera undantagen
Du kan nu:
Neka åtkomst till en viss webbplats
Tillåta åtkomst till en viss webbplats
Dirigera om en webbplats
Dirigera om alla webbplatser
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
65
6 Internet-säkerhet
6.2.1
Neka åtkomst till en viss webbplats
Användningsområden
Använd den här funktionen när:
Tillåt är markerat under Åtgärd för okända platser och du vill göra ett undantag för en viss webbplats.
Blockera är markerat under Åtgärd för okända platser och du vill göra ett undantag för en tillåtande regel.
Till exempel: du tillåter ”provider.com” men blockerar åtkomst till ”mail.provider.com”.
Process
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Webbplatsfiltrering på menyn Verktygslåda.
3
Markera kryssrutan Använd adressbaserat filter.
4
Skriv URL:en till webbplatsen som du vill blockera (till exempel ”mail.provider.com”) i rutan Webbplats .
5
I listan Åtgärd klickar du på:
Blockera om du vill blockera den här webbplatsen.
Dirigera om om du vill dirigera om till en annan sida. Ange adressen för omdirigeringssidan i rutan
Dirigera om.
6
66
Klicka på Lägg till.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
6 Internet-säkerhet
6.2.2
Tillåta åtkomst till en viss webbplats
Användningsområden
Använd den här funktionen när:
Blockera är markerat under Åtgärd för okända platser och du vill göra ett undantag för en viss webbplats.
Tillåt är markerat under Åtgärd för okända platser och du vill göra ett undantag för en blockerande/
omdirigerande regel. Till exempel: du blockerar "bank.com" men vill tillåta åtkomst till
"netbanking.bank.com".
Process
Gör så här:
1
Skriv URL:en för webbplatsen som du vill tillåta (till exempel ”netbanking.bank.com”) i rutan Webbplats.
2
Klicka på Tillåt i listan Åtgärd.
3
Klicka på Lägg till.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
67
6 Internet-säkerhet
6.2.3
Dirigera om en webbplats
Process
Gör så här:
68
1
Skriv URL:en för den webbplats som du vill dirigera om (till exempel ”cracks.am”) i rutan Webbplats.
2
Klicka på Dirigera om i listan Åtgärd.
3
Skriv URL:en för webbplatsen som du vill dirigera till (till exempel ”mycompany.com/
internetpolicy.htm”) i rutan Dirigera om.
4
Klicka på Lägg till.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
6 Internet-säkerhet
6.2.4
Dirigera om alla webbplatser
Process
Gör så här:
1
Ange "*" i rutan Webbplats.
2
Klicka på Dirigera om i listan Åtgärd.
3
Skriv URL:en för webbplatsen som du vill dirigera till (till exempel ”mycompany.com/
internetpolicy.htm”) i rutan Dirigera om.
4
Klicka på Lägg till.
5
Skriv URL:en för den webbplats som du vill dirigera till (till exempel ”mycompany.com/
internetpolicy.htm”) i rutan Webbplats.
6
Klicka på Tillåt i listan Åtgärd.
7
Klicka på Lägg till.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
69
6 Internet-säkerhet
70
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
7 Felsökning
7
Felsökning
Inledning
I det här kapitlet finns förslag på lösningar till problem som kan uppstå när du installerar eller konfigurerar
Thomson Gateway.
Om förslaget inte löser problemet söker du på supportsidorna på http://www.thomson-broadband.com eller
kontaktar tjänsteleverantören.
Information om felsökning av Internet-anslutningen finns i installationsguiden.
Ämnen
I det här kapitlet:
Allmän felsökning av Thomson Gateway
Felsökning av VoIP
Återställa standardinställningar
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
71
7 Felsökning
7.1
InstallationsguideFelsökning
Installations-cd startar inte automatiskt
Om datorn kör:
Microsoft Windows:
1
Klicka på Start-knappen i Windows.
2
Klicka på Kör.
3
Skriv följande sökväg i fältet Öppna: D:\Setup.exe, där D är enhetsbeteckningen för cd- eller dvd-romenheten.
Mac OS X:
1
Dubbelklicka på cd-ikonen på skrivbordet.
2
Dubbelklicka på Meny.
Thomson Gateway hittas inte
Om det här felet visas under installationen ska du kontrollera att:
72
Thomson Gateway är påslagen och fullständigt initierad.
Datorn har en giltig IP-adress, som är valfri adress utom 0.0.0.0.
Ingen brandväggsenhet eller router finns mellan datorn och Thomson Gateway.
Inget program för personlig nätverkssäkerhet (till exempel en brandvägg) körs på datorn.
Datorn är rätt ansluten till Thomson Gateway
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
7 Felsökning
7.2
Allmän felsökning av Thomson Gateway
Thomson Gateway fungerar inte
Om ingen av LED-lamporna tänds ska du kontrollera att:
Thomson Gateway är inkopplad till ett eluttag.
Du använder rätt strömkälla för Thomson Gateway-enheten.
Strömkraven för Thomson Gateway anges tydligt på etiketten på undersidan av Thomson
Gateway. Använd bara den kontakt som levereras tillsammans med Thomson Gateway.
Thomson Gateway har kopplats på med hjälp av tryckknappen eller strömbrytaren på baksidan.
Thomson Gateway kan inte nås
Om Thomson Gateway inte kan nås på grund av att den är felkonfigurerad, bör du överväga att återställa
maskinvaran till standardinställningarna på det sätt som beskrivs i “7.4 Återställa standardinställningar” på
sidan 77.
Låg prestanda hos Thomson Gateway
Se till att Thomson Gateway är installerad och konfigurerad på det sätt som beskrivs i “1 Installation” på
sidan 3 eller efter tjänsteleverantörens anvisningar.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
73
7 Felsökning
7.2.1
Felsökning av kabelanslutning
LED-lampan för LAN tänds inte
Kontrollera följande:
74
Att LAN-kabeln är ordentligt ansluten till 10/100Base-T-porten.
Du använder rätt kabeltyp för Ethernet-utrustningen, som är en UTP CAT5 med RJ-45-kontakter.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
7 Felsökning
7.2.2
Felsökning av trådlös anslutning
Det går inte att ansluta trådlösa klienter
Kontrollera följande:
Om registrering har aktiverats måste du trycka på kopplingsknappen för att registrera den trådlösa
klienten eller söka efter trådlösa enheter via de inbäddade webbsidorna.
Se till att åtkomstkontrollistan för Thomson Gateway inte är låst. Du kan kontrollera detta på
webbsidorna. Se till att Nya stationer är inte tillåtna INTE är markerat i inställningarna för trådlös
åtkomstpunkt.
Ingen trådlös anslutning
Kontrollera följande:
Att både den trådlösa klientadaptern och Thomson Gateway tillåts ansluta genom trådlösa kanaler enligt
lokala domänföreskrifter.
Att den trådlösa klienten är konfigurerad för rätt trådlösa inställningar (SSID, säkerhetsinställningar).
Kontrollera signalstyrkan, som anges av den trådlösa klienthanteraren. Om signalen är låg flyttar du på
Thomson Gateway eller riktar om antennen på Thomson Gateway så att prestandan ökar.
Se till att den trådlösa klientadaptern är aktiverad (meddelande som ”radio på”).
Dålig trådlös anslutning eller räckvidd
Försök med följande:
Byt den trådlösa kanalen.
Se till att både den trådlösa klientadaptern och Thomson Gateway tillåts ansluta genom trådlösa kanaler
enligt lokala domänföreskrifter.
Kontrollera placeringen av Thomson Gateway i byggnaden.
Kontrollera signalstyrkan, som anges av den trådlösa klienthanteraren. Om signalen är låg flyttar du på
Thomson Gateway eller riktar om antennen på Thomson Gateway så att prestandan ökar.
Byt den trådlösa kanalen
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Hemnätverk på den vänstra menyn.
3
Klicka på åtkomstpunkten under Trådlöst.
Åtkomstpunkten visas i följande format: ”WLAN:<Nätverksnamn> (<Faktisk hastighet>)”. Till
exempel WLAN: Thomson83C7C7 (54 Mbit/s).
4
Sidan Trådlös åtkomstpunkt visas.
5
Klicka på Konfigurera i Navigeringsfält.
6
Markera önskad kanal i listan Kanalval under Konfiguration.
7
Klicka på Använd.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
75
7 Felsökning
7.3
Felsökning av VoIP
Inledning
Om du inte kan ringa telefonsamtal via Thomson Gateway försök med förslagen nedan.
Ringa via VoIP
Om du har problem med att ringa via VoIP kontrollerar du att:
Telefonen är rätt ansluten till Thomson Gateway.
Telefonen fungerar i PSTN-nätverket:
Anslut telefonen direkt till PSTN (inte via Thomson Gateway).
Försök att ringa ett telefonsamtal.
Ditt telefonnummer, användarnamn och lösenord är rätt konfigurerat.
Registrets och proxyserverns IP-adress och portnummer är rätt konfigurerade.
LED-lamporna Ström, Bredband/DSL och Röst lyser.
När LED-lampan Röst börjar lysa hörs ett klick som anger bytet från PSTN till VoIP.
Ringa via PSTN
Om du har problem med att ringa via den vanliga telefonen kontrollerar du att:
Telefonen är rätt ansluten till Thomson Gateway.
Om Thomson Gateway inte är påslagen routas telefonsamtal alltid via PSTN.
Telefonen fungerar i PSTN-nätverket:
Anslut telefonen direkt till PSTN.
Försök att ringa ett telefonsamtal.
Tjänsten Forced FXO är aktiverad, eller om tjänsteleverantören begär att du ska slå ett extra prefix när du
ringer via PSTN.
Om VoIP är aktiverat (LED-lampan VoIP-klar lyser), och när du gör ett framtvingat FXOsamtal, hörs ett klick som anger byte från VoIP till PSTN.
Problem med tilläggstjänster
Om du har problem med en tilläggstjänst för telefoni kontrollerar du att tjänsten är aktiverad.
76
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
7 Felsökning
7.4
Återställa standardinställningar
Återställa Thomson Gateway
Om du vid någon punkt inte längre kan ansluta till Thomson Gateway eller om du vill göra en ny installation,
kan det vara praktiskt att återställa till standardinställningarna.
Varning
När du återställer till standardinställningarna borttas alla konfigurationsändringar som du har gjort. Därför
måste du konfigurera om Thomson Gateway efter en återställning.
WLAN-klienterna måste också kopplas om, på det sätt som beskrivs i “3.1.1 Ansluta en dator trådlöst” på
sidan 21.
Metoder
Du kan välja mellan:
Programbaserad återställning
Maskinvarubaserad återställning
Programbaserad återställning
Gör så här:
1
Bläddra till Thomson Gateway.
2
Klicka på Konfiguration på menyn Thomson Gateway.
3
Klicka på Återställ min Thomson-gateway till standardinställningar i listan Välj en uppgift.
4
Konfigurationen återställs och Thomson Gateway startar om.
5
Thomson Gateway går tillbaka till startsidan för Thomson Gateway (såvida inte IP-adressen för datorn
inte finns i samma undernät som standard-IP-adressen för Thomson Gateway, som är 192.168.1.254).
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
77
7 Felsökning
Maskinvarubaserad återställning
Gör så här:
1
Se till att Thomson Gateway är påslagen.
2
Använd en penna eller ett uträtat gem för att trycka in den infällda återställningsknappen på baksidan.
Tryck tills LED-lampan Ström börjar lysa rött. Det kan ta cirka sju sekunder.
3
Släpp upp återställningsknappen.
4
Thomson Gateway startas om.
Systemadministratören kanske har inaktiverat den fysiska återställningsknappen på Thomson
Gateway. I så fall går det inte att återställa med hjälp av maskinvaran.
78
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0
THOMSON Telecom Belgium
Prins Boudewijnlaan 47
2650 Edegem
www.thomson-broadband.com
© Thomson 2008. Med ensamrätt.
E-DOC-CTC-20080118-0057 v2.0.

Similar documents

Användarguiden - Unikum Datasystem AB

Användarguiden - Unikum Datasystem AB programvaran ändras utan föregående varning och ska inte tolkas som ett åtagande från Unikum datasystem ab. Unikum påtar sig inte ansvar eller ansvarsskyldighet för eventuella fel som kan finnas i ...

More information

FARA - Schneider Electric

FARA - Schneider Electric • Läs igenom hela manualen före installation eller användande av frekvensomvandlare Altivar 12. Installation, intrimning, reparation och underhåll får endast utföras av kvalificerad personal. • Anv...

More information

scala rider G9 EN

scala rider G9 EN iPhones med operativsystem iOS 5 eller senare är utrustade med en batteriindikator för Bluetooth headset, som visar scala riders batterinivå på din iPhones skärm. Ikonen visar sig automatiskt så fo...

More information