Brosjyre for Åpent universitet med fullt program, også på engelsk

Transcription

Brosjyre for Åpent universitet med fullt program, også på engelsk
sh
Engli
With
on!
secti
0)
age 2
(see p
ÅPENt uNivErsitEt
Foredrag, opplevelser og aktiviteter for alle aldersgrupper
søndag 28. september 2014 kl. 12.00 – 16.00
www.uis.no/openuis
Forsidefoto: Elisabeth Tønnessen
velkommen til en kunnskapsreise på campus
i jubileumsåret 2014 ønsker universitetet i stavanger å invitere regionens
innbyggere til å bli bedre kjent med oss. søndag 28. september åpner vi alle dører
og ønsker små og store velkommen til en kunnskapsreise på uis.
universitetet i stavanger er hele regionen sitt universitet. vi vil være åpne.
vår forskning skal vises i din hverdag. Men hva ligger bak? Og ikke minst – hvem
står bak? i løpet av dagen vil du møte ansatte og studenter som vil gi deg et
innblikk i universitetets mangfold.
På denne dagen går også den tradisjonsrike matløypa av stabelen. Matløypa er
en del av Forskningsdagene 2014, og tar deg med på en kulinarisk reise i området
rundt campus.
så gå på en forelesning, få omvisning i et av våre laboratorier, lag skulpturer,
se på eksperimenter, bli med på rebusløpet, ta Matløypa eller sett deg i en av
våre kafeer og nyt «studentlivet». Det er aktiviteter for hele familien.
Mer informasjon om Åpent universitet og Matløypa finner du i dette heftet.
vi ønsker dere velkommen til oss og håper dere går ut dørene etter en dag
på uis med ny kunnskap i bagasjen.
Med vennlig hilsen
Marit Boyesen
rektor
3
Foto: Bernt Lie
Studenter fra Institutt for musikk
og dans spiller flere minikonserter
i Kjell Arholms hus denne dagen.
Opplevelser og aktiviteter
(For kart over campus, se side 14 og 15)
Virtual UiS
Kom til NettOp (avdeling for utvikling av digitale læremidler) sin stand i Arne rettedals hus
(nr. 10 på kartet) for informasjon om hvordan du kan være med å bygge et fotografisk univers
av campus.
ta et bilde fra campus med eget kamera eller mobiltelefon. La dette bli en «brikke» i et
tredimensjonalt byggverk av uis på nettet. senter og utgangspunktet for vårt virtuelle
campus er flaggstangen på «flagghøyden». se hvordan uis vokser minutt for minutt på
www.uis.no/nettop eller virtual uis på http://photosynth.net/.«virtual uis» vil leve
på nettet også i framtiden.
Rebusløp på campus
Det er en rebuspost i hver av følgende bygninger: ivar Langens hus (kartet nr. 1), Kjølv Egelands
hus (kartet nr. 2F-utenfor tjodhallen), sis sportssenter (kartet nr. 3), studentenes hus (kartet
nr. 6), Ellen og Axel Lunds hus (kartet nr. 7), Arne rettedals hus (kartet nr. 10), Kjell Arholms hus
(kartet nr. 11) og Hagbard Lines hus (kartet nr. 13).
Du kan begynne løpet hvor som helst. På rebuspostene får du all informasjon. Når alle postene er
besøkt leveres svararket inn på en av rebuspostene. De som har svart rett er med på trekning av
gavekort i sis bok á kr. 1 000.
Kunst på campus
Kl. 12.15 og kl. 14.15: Omvisning for alle interesserte i universitetet kunstsamling på campus.
Oppmøtested: Hovedinngangen (ved flaggstengene) ved Arne rettedals hus (se kartet nr. 10)
Ansvarlig: Førsteamanuensis Kristoff Nasilowski, institutt for grunnskolelærerutdanning,
idrett og spesialpedagogikk.
Minikonserter
Kl. 12.30, kl. 13.30, kl. 14.30 og kl. 15.30: institutt for musikk og dans holder minikonserter med
klassisk og jazzmusikk i Kjell Arholms hus (se kartet nr 11).
5
Unn deg en pause med noe godt
å spise i Kafé Sentralen i
Arne Rettedals hus.
6
Opplevelser og aktiviteter i de
ulike byggene
ARnE REttEdAlS hUS. SE nR. 10 på KARtEt.
Kafé Sentralen er åpen!
i stand-området i Arne rettedals hus møter du bl.a. studentsamskipnaden i stavanger
(sis) med prosjektet «rom for studenter», NettOp (avdeling for utvikling av digitale
læremidler) med prosjektet «virtual uis (se under «Aktiviteter på campus»), Etterog videreutdanningsavdelingen, Hr avdelingen med jobbmuligheter på uis, uis sine
studietilbud, utviklingen på campus i bilder og tekst, utdanningsavdelingen med
informasjon om doktorgrader, alumnivirksomheten og fagmiljøet innen Fjernsynog multimedieproduksjon.
Det er omvisning i produksjonslokalene til medieutdanning (henvendelse på standen).
IVAR lAnGEnS hUS. SE nR. 1 på KARtEt.
Laboratoriebygget er uis sitt nyeste bygg! Her er det åpent hus. Byggfag; institutt for
konstruksjonsteknikk og materialteknologi og institutt for industriell økonomi, risikostyring
og planlegging holder til her. Det drives forsøk med betong, metall, jordmasser, asfalt,
offshoreteknologi mm. i 2. etasje er det utstilling av modeller innen urban design.
Omvisning fra kl. 12.30 (siste omvisning kl. 15.30) med demonstrasjoner av fjernstyrt
undervannsrobot i bassenget/offshorerøret, laserkutting, tEM og sEM
(elektronmikroskop), testing av betong mm.
KjølV EGElAndS hUS. SE nR. 2 på KARtEt.
Kafé Optimisten er åpen! SE nR. 2A på KARtEt.
Universitetsbiblitoteket. SE nR. 2B på KARtEt.
universitetsbiblioteket har åpent hus. Her kan du delta på diverse aktiviteter
eller låne bøker:
Hvem er den raskeste boktårn-byggeren ever i biblioteket? Premier. Quiz for hele
familien. Premier. tenk som Da vinci – test og prøv aktiviteter som utvikler kreativiteten
din hos Læringsstøttesenteret!
Det er omvisning hver time kl. 12.30, kl. 13.30, kl. 14.30 og kl. 15.30 med temaet
Hva jobber et moderne universitetsbibliotek med?
7
Stand-området i korridorene utenfor tjodhallen. SE nR. 2F på KARtEt.
Her møter du ansatte og studenter fra Det teknisk naturvitenskapelig fakultet og studenter
som representerer en rekke studentaktiviteter/studentforeninger/linjeforeninger som for
eksempel studentmediene i stavanger (smis), studentorganisasjonen ved uis (stOr),
Master i endringsledelse Linjeforening (Mel), international students union (isu), uis
iON racing (studentbygde racerbiler), Linjeforening for Elektro og data (Led), Amnesty uis
og sosialdemokratisk studentforening i stavanger.
hAGBARd lInES hUS. SE nR. 13 på KARtEt.
(Følg skilting fra busstopp mellom hus nr 13 og hus nr 10.)
Kubistisk skulpturverksted for barn mellom 10 og 14 år. vi lager kubistiske skulpturer i
gips med akrylmaling. verkstedet er begrenset til 20 barn per gruppe.
Ansvarlig: Førsteamanuensis torunn Paulsen Dagsland, institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.
rom: HL-u100. Gruppe 1: kl. 12.00, Gruppe 2: kl. 14.00.
Matkjemi på kjøkkenet! Mesteparten av den lufta vi puster inn består av nitrogen, men om
vi kjøler den ned til minus 196 C blir den flytende, og helt perfekt til å lage is på 1-2-3! Dette
skal vi teste ut på kjøkkenet i dag og det blir selvfølgelig smaksprøver til alle. vi tar inn 8-10
barn (+ foreldre) hvert 20. minutt.
Ansvarlig: Førsteamanuensis Merete Hagen Helland, institutt for grunnskolelærerutdanning,
idrett og spesialpedagogikk. Kl. 12.20, kl. 12.40, ...etc (siste kl. 14.40).
Her kan dere bare dukke opp, om det er ledige plasser, eller skrive deg på liste på
kjøkkendøren.
rom: HL-u305 (kjøkkenet 3. etg.)
Fysiske rampestreker – IKKE gjør dette hjemme! Demonstrasjon av e(n)kle
eksperimenter! Ansvarlig: universitetslektor inge Christ, institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
rom: HL-K003 (i underetasjen) mellom kl. 12.00 og 16.00.
SiS SpORtSSEntER. SE nR. 3 på KARtEt.
sis sportssenter holder åpent hus. Omvisninger og aktiviteter og lek for barn. Frukt og saft.
senteret har stand hvor senterets personlige trenere er til stede. Det deles ut treningskort
(dagspass) til de som kommer innom.
i idrettshallen blir det spennende fysisk aktivitet for barn og voksne blant annet med
badminton, trampett og hurtighetstest. Ansvarlig: Faggruppen idrett, institutt for
grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk.
8
Foto: Elisabeth Tønnessen
Prøv deg i SiS Sportsenter!
Spill badminton, hopp
i trampett eller få råd fra
en personlig trener.
KjEll ARhOlMS hUS. SE nR. 11 på KARtEt.
Her møter du ansatte og studenter fra institutt for helsefag, institutt for sosialfag, institutt
for musikk og dans og internasjonalt kontor.
Det er omvisning i sykepleierlaboratoriet med demonstrasjoner av ulike simuleringsverktøy
(henvendelse på standen).
institutt for sosialfag holder dramarommet med lekeaktiviteter åpent for barn (henvendelse
på standen).
internasjonalt kontor har tegnekrok og quiz for barn med hele verden som tema.
Kl. 12.30, kl. 13.30, kl. 14.30 og kl. 15.30: institutt for musikk og dans holder minikonserter
med klassisk og jazzmusikk.
EllEn OG AxEl lUndS hUS. SE nR. 7 på KARtEt.
i dette bygget møter du ansatte og studenter fra Norsk hotellhøgskole og fra Handelshøgskolen, tilhørende studentorganisasjoner, senter for entreprenørskap, senter for
innovasjonsforskning og Prekubator ttO.
Norsk hotellhøgskole er også med på Matløypa. Aktivitetene foregår i Ellen og Axel Lunds
hus (se eget program for Matløypa).
StUdEntEnES hUS. SE nR. 6 på KARtEt.
Her holder studentenes egne organisasjoner og linjeforeninger til i 2. etasje.
i første etasje er det kafé og tappetårnet.
Kl. 13.00, kl. 14.00 og kl. 15.00 er det omvisning i huset.
10
I Kjell Arholms hus viser vi deg
blant annet universitetets
sykepleierlaboratorium.
Kan du stole på en forsker?
Og hvor langt er det til stjernene?
Velg mellom disse to og 29 andre åpne
foredrag denne dagen.
åpne foredrag
Foredrag i Arne Rettedals hus
Rom: ø 110
Velg mellom disse spennende foredragene!
(Hvert foredrag er på 15 minutter.)
12.30:
Førsteamanuensis Krisztian Balog, Institutt for data- og elektroteknikk:
«hvordan virker Google?»
Foredraget vil bli gitt på engelsk.
13.00:
professor per Amund Amundsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap:
«hvor langt er det til stjernene?»
13.30:
professor Anders tranberg, Institutt for matematikk og naturvitenskap:
«higgs partiklen og partikelfysikkens Standard Model:
Ved vi nu alting om alting?
14.00:
Førsteamanuensis Roald Kommedal, Institutt for matematikk og naturvitenskap:
«100-års jubileum for den viktigste
oppfinnelsen i rensing av vann»
14.30:
professor per Amund Amundsen, Institutt for matematikk og naturvitenskap:
«Stjernenes liv og død»
15.00:
professor Anders tranberg, Institutt for matematikk og naturvitenskap:
«Universets historie:
det vi ved, vi ved, og det vi ved, vi ikke ved»
15.30:
Førsteamanuensis Roger Flage,
institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging
«Sorte svaner og perfekte stormer»
13
Jernaldergården
U l l a n d h a u g ve i e
n
S t av a n g
Madlakr
e r s e nt r
um
ossen
e
Tel
gr
af
K j e l l A r h o l m s g ate
1
D
5
A
6
B
7
F
E
8
3
ktør H
efteyes
15
C
2
d ire
10
4
9
15
Kri
sti
ne
Bo
nn
ev
ies
15
ve
i
Stavanger Lufthavn
Sola
Sandnes
12
16
15
s vei
15
13
14
11
Kj
el
lA
rh
ol
m
sg
at
1. Ivar langens hus/house
2. Kjølv Egelands hus/house
3. SiS sportssenter/Sport Centre
4. paviljong 4/pavilion 4
5. Bygg under oppføring/Building under
construction – det samfunnsvitenskapelige
fakultet/Faculty of Social Sciences
6. Studentenes hus/Student house
7. Ellen og Axel lunds hus/house
8. Kitty Kiellands hus/house
9. paviljong 14/pavilion 14
10. Arne Rettedals hus/house
11. Kjell Arholms hus/house
12. paviljong 13-Skolestua/
pavilion 13-old school
13. hagbard lines hus/house
14. paviljong 9/pavilion 9
15. Studentboliger/Student housing
16. hulda Garborgs hus/house
17. Måltidets hus – nCE Culinology
e
P r o f e s s o r O l av H a n s s e n s ve i
17
Foredrag i Arne Rettedals hus
Rom: ø 120
Velg mellom disse spennende foredragene!
(Hvert foredrag er på 15 minutter.)
12.30:
professor Ola Kvaløy, handelshøgskolen ved UiS:
«Frykt og grådighet: Et lynkurs i investeringspsykologi»
13.00:
Førsteamanuensis Ingeborg Foldøy Solli, handelshøgskolen ved UiS:
«Barn og tidlig innsats: Rettferdig og lønnsomt»
13.30:
professor Klaus Mohn, handelshøgskolen ved UiS
«Oljen i Stavanger: Oppgang eller undergang?»
14.00:
Førsteamanuensis tarjei Mandt larsen, handelshøgskolen ved UiS:
«hva skal næringslivet med etikk?»
14.30:
professor Benn Folkvord, handelshøgskolen ved UiS:
«Kan du stole på en forsker?»
15.00:
Universitetslektor torhild øvestad Rosell, Institutt for sosialfag:
«nøkkelen ligger under matten»
fra Nattergalprosjektet når vi har «vondt i språket».
Prosjektet omhandler barn med minoritetsbakgrunn som får en mentor et skoleår.
15.30:
professor Ole Andreas Engen, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag:
«det norske risikosamfunnet
– null-visjon eller null-toleranse!»
16
Foredrag i Arne Rettedals hus
Rom: ø 130
Velg mellom disse spennende foredragene!
(Hvert foredrag er på 15 minutter.)
12.30:
Førsteamanuensis Arild Aurvåg Farsund, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag:
«Sylvi og bøndene»
13.00:
professor emeritus jan Erik Karlsen, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag:
«Fremtidsvisjoner – er det noe å bry seg om, da?»
13.30:
Førsteamanuensis lars Klemsdal, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag:
«hva trenger vi ledere til?»
14.00:
Universitetslektor henrik Kvadsheim, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag:
«Finnst det eit europeisk VI?»
14.30:
Universitetslektor Espen Reiss Mathiesen,
Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag:
«Ingen leser lenger – unge medievaner»
15.00:
Førsteamanuensis turid Rødne, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag:
«Ulikhet - hvor kommer den fra, og hvor blir den av?»
15.30:
Førsteamanuensis Erik Fossåskaret, Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag:
«Sild og sjakett – bønerop og bunadssaum. Stavanger og Bergen,
Ryfylke og hardanger, i nasjonsbygginga»
17
Forskningskabaret i Universitetsbiblioteket
(Nr. 2B på kartet)
Foredrag på 10 minutter x 10 forskere
om alt du ikke visste at du hadde lyst til å vite
Konferansier: Førstelektor Brita Strand Rangnes, IKS
12.30:
Professor Merja Stenroos, Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS)
«Money, monks and murder: Using English in the Middle Ages»
Foredraget vil bli gitt på engelsk.
12.45:
Førsteamanuensis Ketil Knutsen, IKS
«Hva kan vi lære av historiske sammenligninger?»
13.00:
Stipendiat Trude Havik, Læringsmiljøsenteret:
«Når skolen blir et mareritt»
Kl. 13.15-13.30: Pause
13.30:
Førsteamanuensis Janne Stigen Drangsholt, IKS:
«Krig og litteratur: Kunsten å si alt det ikke finnes ord for»
13.45:
1. amanuensis Fartein Valen-Sendstad, IKS:
«Steinen som knuser gamle sannheter: Fra arkeologien i Galilea»
14.00:
Førsteamanuensis Elsa Westergård, Læringsmiljøsenteret:
«Foreldre teller: Om foreldrenes betydning for elevenes læring
og utvikling i skolen»
Kl. 14.15-14.30: Pause
14.30:
Førsteamanuensis Anne Kalvig, IKS:
«Grenser for kontakt: Om samtaler med engler og døde»
14.45:
Førsteamanuensis Jan Kristian Hognestad, IKS
«Lyder og toner i språket: Litt om norsk på mikronivå.»
15.00:
Førsteamanuensis og instituttleder Marie Smith-Solbakken, IKS:
«Alexander Kielland-ulykken:
Det bearbeidende og omarbeidende minnet»
15.15:
Professor og dekan Elaine Munthe, Det humanistiske fakultet
«Kontroll og autonomi i læreryrket»
18
pRAKtISK InFORMASjOn
transport
uis oppfordrer besøkende til å reise kollektivt. Bussrute 4 stopper ved Folkeviseveien/
tjodveien; nær ullandhaug Økologiske gård (se kart Matløypa)/ovenfor Hulda Garborgs hus
(se kartet nr. 16). Bussrute 7 går i Kristine Bonnevies vei – se kartet.
parkering
Det er gratis å parkere på universitetsområdet. Både de parkeringsplassene som er reservert
for de med særskilt tillatelse og andre kan benyttes.
Mat og drikke
studentsamskipnaden holder åpent kafé Optimisten i Kjølv Egelands hus (se kartet nr. 2A) og
Kafé sentralen i Arne rettedals hus (se kartet nr.10).
hvordan finne frem på campus
se kartet på side 14. På tilstøtende sider står det karthenvisning til de forskjellige aktiviteter
og opplevelser på campus og i de husene som er åpne for publikum denne dagen. Matløypa
har eget kart og program (se vedlegget).
hvordan få best mulig utbytte av dagen
Det kan være lurt å planlegge besøket på forhånd. Det skjer mye på campus og i Matløypa
denne dagen. vi oppfordrer alle til å studere programmet og merke seg tidspunktene når de
forskjellige tingene foregår.
Med forbehold om endringer.
19
Welcome on a journey to knowledge on
the uis campus
the university of stavanger wishes to mark its 10th anniversary by inviting
the residents of our region to get to know us better. On sunday the 28th of
september, we will open our doors and welcome one and all, big and small, on
a journey towards knowledge at uis.
the university of stavanger is this region’s university. Our desire is to be open
and transparent. Our research results should be beneficial and visible in your daily
life. the question remains: what lies behind these efforts? More importantly, who
is behind the scenes? On this day, you will meet staff and students who will give
you an insight into the diversity of the university.
On the same day, we kick off the rich tradition of the Food trail. the Food trail,
which is a part of National science Week 2014, will take you on a culinary journey
in and around campus.
Attend a lecture, have a guided tour of one of our laboratories, create sculptures,
watch experiments, join the clue hunt, go on the Food trail or simply enjoy
yourself in one of our cafes and enjoy the ”student life”. On this day, we have
activities for the whole family.
this booklet gives you detailed information about the Open university
programme and the Food trail. We are delighted to welcome you to our university
and we hope that at the end of the day, when you leave our grounds, you will carry
new knowledge with you.
Yours sincerely
Marit Boyesen,
rector of the university of stavanger
20
Activities on campus
(see map of campus, page 14 and 15.)
Virtual UiS
Come to NettOp’s (Department for Development of Digital Learning resources) stand at Arne
rettedal’s House (number 10 on the map) to know more about how you can help to build a
photographic universe of the uis campus.
take a picture of the campus with your own camera or mobile phone. this photo will be a ”piece”
in a three-dimensional structure of uis online. the very core and the starting point for this
virtual campus is the flagpole on the ”Flag Height” of uis. Watch how the university grows minute
by minute on www.uis.no/nettop or on virtual uis at http://photosynth.net/.”virtual uis ”will
continue to live online in the future.
Clue hunt on Campus
rebus puzzles will be arranged in each of the following buildings: Kjølv Egeland’s House (2F on
the map), sis sports Centre (number 3 on the map), student House (number 6 on the map), Ellen
og Axel Lund’s House (number 7 on map), Arne rettedal’s House (number 10 on the map), Kjell
Arholm’s House (number 11 on the map) Hagbard Line’s House (number 13 on the map) and ivar
Langen’s House (number 1 on the map).
You can start the course anywhere. You will receive all necessary information at each rebus
post. Once you have covered all the posts, you can hand in your answer sheet to the post of your
choice. those who answer correctly enter a drawing of 1000 NOK gift vouchers at sis Bookstore.
Art on Campus
At 12:15 and 14:15, there will be a guided tour for anyone interested in the university’s art
collection on campus. the meeting point is the main entrance by the flag poles at Arne rettedal’s
House (number 10 on the map). Kristoff Nasilowski, Assistant Professor at the Department of
Education and sports science, will lead the guided tour.
Mini Concerts
the Department of Music and Dance will host mini-concerts in jazz and classical music at Kjell
Arholm’s House at 12:30, 13:30, 14:30 and 15:30 respectively (Number 11 on the map).
21
Enjoy open day with guided
tours, family quiz and book tower
building at the University library.
22
Events and Activities in the Buildings
ARnE REttEdAl’S hOUSE. nUMBER 10 On thE MAp.
Café Sentralen is open!
At the stands in Arne rettedal’s House, you can talk to the student Welfare Organisation
in stavanger (sis), about their project, ”room for students”; NettOp (Department for
Development of Digital Learning resources), will be presenting the project, ”virtual
university of stavanger” (see ”Activities on campus ”). You can talk to the Hr department
about job opportunities, uis study programmes and see the development of the campus in
pictures and text. the Division of Academic Affairs will be present with information about
doctoral studies. uis Pluss – the division for Lifelong Learning - and Alumni and Career
services will also be present at stands, as will the academic staff from tv and Multimedia
Production.
there will be a guided tour of the production facilities at the Department of Media, Culture
and social sciences media education (please make inquiries at the stand).
IVAR lAnGEn’S hOUSE.
nUMBER 1 On thE MAp.
the Laboratory is the university of stavanger’s newest building. it truly is an “open house”
and houses the Department of Mechanical and structural Engineering and Materials
science as well as the Department of industrial Economics, risk Management and Planning.
Experiments are conducted with concrete, metal, soil, asphalt and offshore engineering to
name a few. On the 2nd floor there is an exhibition of urban design models.
Guided tours start at 12:30. the last tour is at 15:30. the guided tour includes demonstrations
of a remotely operated underwater robot in the pool/offshore pipe, laser cutting, tEM and
sEM (electron microscope) and testing of concrete, amongst other things.
KjølV EGElAnd’S hOUSE. nUMBER 2 On thE MAp.
Café Optimisten is open! nUMBER 2A On thE MAp.
the University library. nUMBER 2B On thE MAp.
the university Library will arrange an “open house”. You can participate in various activities
and/ or borrow books. We will be handing out prizes for the winners of activities like the
Family Quiz and the Fastest Book tower Builder. At our Learning support Centre, you can try
and think like Da vinci and try out activities that develop creativity.
there will be guided tours with the theme, “Working in a Modern university Library”. these
tours will be conducted every hour from 12:30 to 15:30.
23
Stands outside tjodhallen. nUMBER 2F On thE MAp.
At the stands outside tjodhallen, you can meet staff and students from the Faculty of
science and technology, as well as students representing a variety of student activities,
student associations, and academic societies. the following groups will be represented
with stands: student Media in stavanger (smis), student Organization at the university of
stavanger (stOr), Academic society for Masters in Change Management (Mel), international
students union (isu), university of stavanger iON racing (race cars built by students),
Academic society for Electrical Engineering and Computer science (Led), Amnesty uis,
tekna and social Democratic students in stavanger.
EllEn And AxEl lUnd’S hOUSE. nUMBER 7 On thE MAp.
You will have access to staff and students from the Norwegian school of Hotel Management,
uis Business school, academic societies, the Centre for Entrepreneurship, the Centre for
innovation research and Prekubator ttO.
Norwegian school of Hotel Management is also participating in the food trail. the activities
will take place at Ellen and Axel Lund’s house (see the separate program for the food trail).
hAGBARd lInE’S hOUSE. nUMBER 13 On thE MAp
(follow the signs from the bus stop between houses number 13 and number 10)
A Cubist sculpture workshop will be conducted for children between 10 and 14 years by
torunn Paulsen Dagsland, Associate Professor at the Department of Education and sports
science. Cubist sculptures will be created in plaster with acrylic paint. there will be two workshops and each workshop is limited to 20 children per group. the first group will begin
at 12:00 and the second group will begin at 14:00.
venue: room HL-u100.
Food chemistry in the kitchen! Most of the air that we breathe is composed of nitrogen.
When nitrogen is cooled to minus 196 C, it liquefies, and is perfect for making ice cream in a
jiffy. this will be tested in the kitchen and taste samples will also be available. We allow 8-10
children (+ parents) every 20 minutes. Merete Hagen Helland, Associate Professor, at the
Department of Education and sports science will lead this event. the first group will start at
12:20 and the last group will be taken in at 14:40. visitors can join the group as long as there
are available places. Alternately, you can sign up on the list that will be put up on the kitchen
door. venue: room HL-u305 (kitchen on the 3rd floor.)
Mischief in physics – dO nOt attempt this at home. Come and check out the
demonstration of simple (and gross!) experiments by inge Christ, Assistant Professor a
t the Department of Education and sports science.
venue: room HL-K003 (lower floor) between 12:00 and 16:00.
24
Meet representatives for a whole
range of student associations
outside Tjodhallen.
SiS SpORtS CEntRE. nUMBER 3 On thE MAp.
sis sports Centre will arrange an open house with guided tours of the centre. You can meet
the centre’s personal trainers at their stand. A single day gym pass will be handed out to all
visitors. there are activities and games for children. Fruit and lemonade will be served.
the sports hall will be an arena for exciting physical activities and games for adults and
children. visitors can choose between badminton, trampette and speed tests to name a few
activities. the academic group for sports at the Department of Education and sports science
is responsible for the event.
KjEll ARhOlM’S hOUSE. nUMBER 11 On thE MAp.
At the stands in Kjell Arholms House, you can meet the employees and students from the
Departments of Health studies, social studies, Music and Dance. the international Office will
also have a stand here.
there will be guided tours of the nursing laboratory and demonstrations of the various
simulation tools (please make inquiries at the stand for more information).
the Department of social studies will arrange games and activities for children in the Drama
room (please make inquiries at the stand for more information).
the international Office will arrange an art corner and a World Quiz for children.
the Department of Music and Dance will host mini-concerts in jazz and classical music at
12:30, 13:30, 14:30 and 15:30 respectively.
thE StUdEnt hOUSE. nUMBER 6 On thE MAp.
You will find student organizations and academic societies on the 2nd floor of the student
House. the café and the student bar ”tappetårnet” are on the first floor. there wili be tours
of the house at 13:00, 14:00 and 15:00 respectively.
lECtURES
You can choose from a range of exciting lectures. Each lecture is approximately 10 or 15
minutes and with two exceptions, all the lectures except the two listed below are in
Norwegian. Please see the Norwegian part of the program (in orange) for details about
the lectures.
Arne rettedal’s House, (number 10 on the map), room Ø 110 at 12:30:
«how does Google work?»
Krisztian Balog, Assistant Professor,
Department of Electrical Engineering and Computer science
the university library (number 2B on the map) at 12:30:
«Money, Monks and Murder: Using English in the Middle Ages»
Professor Merja stenros, Departement of Cultural studies and Languages
26
pRACtICAl InFORMAtIOn
transport
We encourage visitors to use public transport. Bus route 4 stops at Folkeviseveien/tjodveien;
close to ullandhaug Organic Farm/above Hulda Garborg’s House (number 16 on the map).
Bus route 7 runs through Kristine Bonnevies vei - see map.
parking
Parking on campus is free. Guests are free to use both guest parking spots and those parking
spots specially reserved for employees and students.
Food and drink
two cafés run by the student Welfare Organisation, Café Optimisten in Kjølv Egeland’s
House (number 2A on the map) and Café sentralen in Arne rettedal’s House
(number 10 on the map) will be open to serve visitors.
Finding Your Way
Please see the detailed map of the uis campus on page 14-15. in the pages following the
map, you will find information about the buildings that are open to the public on this day as
well as different activities and events on campus. Please see the separate attachment for
more information about the Food trail.
Maximise Your day
there is a lot happening on campus as well as on the food trail on this day and we recommend
that guests plan their visit in advance. We encourage guests to study the program and note
the timings for the various activities and events.
Changes in the program may occur.
27
utFOrDrE.
utFOrsKE.
www.uis.no/openuis
universitetet i stavanger
4036 stavanger
www.uis.no
www.facebook.com/unistavanger
twitter og instagram: @unistavanger
Del gode opplevelser:
#unistavanger #utfordre.utforske

Similar documents

magasinet som PDF

magasinet som PDF og Juliette Binoche er også skøn. Til en afveksling fra Robert De Niro og Al Pacino som alle andre skuespillere plejer at nævne!” Af instruktører beundrer hun især Jim Jarmusch, og derudover står s...

More information