1. Politi 112, Ambulanse 113 og Brann 110

Transcription

1. Politi 112, Ambulanse 113 og Brann 110
Varsling av nød/krise på HBV-Campus for Studenter og ansatte.
Varsle først nødetater og deretter HBV-beredskap lokalt og sentralt på aktuell campus.
1. Politi 112, Ambulanse 113 og Brann 110
I en akutt krisesituasjon varsles de offisielle nødetatene og gi følgende informasjon.






Navn på deg
Hva har skjedd/-hendelse
Hvor har det skjedd/-hvilken Campus, bygning og etasje eller rom
Når skjedde det
Hvem er varslet fra før
Opplysninger om eventuelt antall skadde og tilstand.
Om mulig også annen viktig info ved skarpe situasjoner:





Hvem og antall som er tatt til gissel eller kidnappet
Antall gjerningspersoner, hvor den eller de befinner seg
Hva slags type våpen, (skyte- sprengvåpen, kniv, øks etc.)
Gjerningspersonenes identitet, høyde, kroppsbygning, påkledning, hårfarge og
andre karakteristika som kan være til hjelp for innsatspersonellets mulighet for
å identifisere gjerningspersonen(e) ved ankomst.
Avtal og møt Politi/Ambulanse på et trykt sted og gi Politi som rykker ut en
oppdatering om område for gisseltaking.
1. Lokal beredskapsleder ved Campus
Vestfold
Ingvill Fjeld
Drammen
Trond Christensen
Kongsberg
Gro Årstad Nordli
Ringerike
Terje Rolfsøn
Driftssjef/ Lokal
beredskapsleder
Administrasjonssjef/ lokal
beredskapsleder
Administrasjonssjef/lokal
beredskapsleder
Administrasjonssjef/lokal
beredskapsleder
41 45 13 28
90 91 22 69
92 42 82 91
99 24 03 05
2. Sentral beredskapsleder
Kai Mjøsund
Høgskoledirektør
48 06 90 04
Nils A. Dugstad
Stedfortreder 1, Ass. Direktør
95 87 04 60
Johnny Thorsen
Stedfortreder 2, Campus. Direktør
41 50 81 09
Høgskoledirektør er operativ beredskapsleder og har 2 stedfortredere.