Generell informasjon - Arkeologisk museum

Transcription

Generell informasjon - Arkeologisk museum
 CulturalMaterialX‐Radiography
Course
7.–9.mai2014
Omkurset
KonserveringsavdelingenvedArkeologiskMuseum,UniversitetetiStavanger(AM‐UiS)har
invitertDr.SoniaO’ConnorfraUniversitetetiBradford(UK)foråholdeetkursi
røntgenfotograferingmedfokuspådigitaleteknikker.O’Connorerenledendeekspertpå
røntgenfotograferingavkulturhistoriskmaterialeogenerfarenkursholderogunderviseri
temaet.Hunharjobbetmyemeddigitalrøntgenteknologiogblantannetveiledeten
doktorgradsstudentpåtemaetdigitalrøntgenforkonservering.Kursetrettersegmot
gjenstands‐ogmalerikonservatorermederfaringibrukavrøntgensomundersøkelsesmetode.
Kursetvilgåovertredagermedbådeenteoretiskogenpraktiskdel.
Lokalitet
RøntgenkursetvilbliholdtiauditorietpåArkeologiskMuseumiStavanger,PederKlowsgate30.
Sosialtprogram
Torsdag8.maierdetettilbudomådeltapåetsosialtprogramsominkludererenguidetturtil
detvakremiddelalderklosteretUtsteinklostermedomvisning,samtentrerettersmiddag.
Kontaktpersoner:
LiseChantrierAasenlise.c.aasen@[email protected]
ArkeologiskMuseum
PederKlowsgate30
Hotellmedrabattavtaler
Rabatt:VedbestillingreferertilUiS‐avtalen.
‐
RicaParkHotel
https://www.rica.no/hoteller/stavanger/rica‐park‐hotel‐stavanger/
RicaParkhotelligger5mingangeframuseetogharmottattsværtgodevurderinger.
‐
ClarionHotelStavanger
https://www.nordicchoicehotels.no/clarion/clarion‐hotel‐
stavanger/?utm_source=google&utm_medium=places&utm_campaign=cl
Clarionhotelliggerca8mingangeframuseet.
ComfortHotelStavanger
https://www.nordicchoicehotels.no/comfort/comfort‐hotel‐stavanger/
ComforthotelStavangerliggerca10mingangeframuseet.
‐
‐
RicaForumHotel
https://www.rica.no/hoteller/stavanger/rica‐forum‐hotel/
RicaForumhotelliggerca30mingangeframuseet.
RimeligealternativerBed&Breakfast
‐ Rimeligtilbudinærhetenavmuseetsomharmottattgodevurderinger:
http://thompsons‐bed‐and‐breakfast.com/booking.htm
‐ Rimeligtilbudinærhetenavmuseet:
http://www.rogalandsheimen.no/default.asp?pageid=8050
‐ ‐ Dyreretilbudigangavstandframuseetsomharmottattsværtgodevurderingeri
nydeligeomgivelser:
http://www.darbysbb.com/en/
‐ Rimeligtilbudigangavstandframuseetsomharmottattgodevurderinger:
http://stavangerbedandbreakfast.no/prices/
Deltakerliste:
NAVN
INSTITUSJON
EPOSTADRESSE
Leena Aulikki Airola NTNU Vitenskapsmuseet [email protected]
Karen Urth Bevaringscenter Næstved khu@bevaringscenter‐naestved.dk
Ellen Randerz NTNU Vitenskapsmuseet [email protected]
Gretel Evans AOC Archaeology [email protected] Magnus Mårtensson Riksantikarieämbetet [email protected]
Pia Klaavu National Museum of Finland [email protected]
Douwtje van der Meulen IAKH, Universitetet i Oslo [email protected]
Ann‐Sofie Stjernlöf Privat ann‐[email protected]
Hilde Smedstad Moore Arkeologisk Museum i Stavanger [email protected]
Marte Iversen Rønning NTNU Vitenskapsmuseet [email protected]
Kristin Rattke Arkeologisk Museum i Stavanger [email protected]
Hege Ingjerd Hollund Arkeologisk Museum i Stavanger [email protected] Lise Chantrier Aasen Arkeologisk Museum i Stavanger [email protected] Lars Brock Andersen Museernes Bevaringscenter [email protected]
Angela Weigand Universitetet i Bergen [email protected]
Inga Vea NTNU Vitenskapsmuseet [email protected]
Daniela Pawel NTNU Vitenskapsmuseet [email protected]
Noëlle Streeton IAKH, Universitetet i Oslo [email protected]
Christina Spaarschuh Norsk Institutt for Kulturminneforskning [email protected]
Katariina Johde The Finnish National Gallery [email protected]
Ilkka Heikkinen The Finnish National Gallery [email protected]
Åke Henrik‐Klemens Göteborgs Universitet [email protected]
Maren Midtdal Nasjonalmuseet i Oslo [email protected] Inger Nyström Godfrey Studio Västsvensk Konservering [email protected]
Mariana Teneva Koeva Sørlandets Kunstmuseum [email protected] Duncan Slarke IAKH, Universitetet i Oslo [email protected] Alexia Rohmer Arkeologisk Museum i Stavanger [email protected] Andreas Brauner Göteborgs Universitet [email protected]
Anne Ytterdal Arkeologisk Museum i Stavanger [email protected]
Cora Oschmann Arkeologisk Museum i Stavanger [email protected]
Johan Fort Stiftelsen Föremålsvård [email protected]