1 - Nannestad Historielag

Transcription

1 - Nannestad Historielag
Nr 1 - Våren 2013
Nannestad Historielag
MEDLEMSNYTT
SKOKLA
1
Etter årsmøtet 11. mars kl 18.30 på museet, blir det en historisk
«vandring» i ord og bilder. Ola Rønning, Ola Habberstad, og Ola
Bråthen er guider.
PROGRAM OG MØTER , VÅREN 2013
Torsdag 14. februar kl. 19.00 på Bygdemuseet
«Hvem tror du at du er?»
Nannestad Historielag og slektsgruppa gjør en «vri» og følger opp suksessen fra
TV. Vidar Tonhaugen og Villy Ruud tar oss med på slektsreisen på «nettet» og
hjelper deg å finne både besteforeldre, oldeforeldre, tippoldeforeldre og kanskje
noen overraskelser. Kom å se og lær!
Med noen tips på forhånd kan vi kanskje presentere et fyldig slektstre på dette
møtet
Mandag 11. mars kl.19.30 på Bygdemuseet
(årsmøte kl 18.30)
«Teiebyen før og nå».
En historisk «vandring» i ord og bilder. Ola Rønning, Ola Habberstad, og Ola
Bråthen er guider.
Onsdag 17. april kl.19.00 på Bygdemuseet
«Hva skjuler møkkakjeller’n»
Maskiner og redskap skal ut og fram i lyset. Hvordan ble de brukt og til hva?
Per Engh og Ola Bråthen vil fortelle og demonstrere for oss.
Søndag 12. mai kl 14.45 ved Bygdemuseet
Ut på tur!
Vi kjører sammen fra Museet kl 15.00 til Torbjørn Nilsen, Årnes. Han har 600 m2
stapp fult med gamle biler, traktorer, ting og tang. Dessuten er han et oppkomme
av gode historier. Omvisningen koster kr 50,-Vi tar med niste og drikke.
Mandag 3. juni kl.19.00 på Sø-Kringler
Skoklefall.
Det serveres rømmegrøt og saft. Ta med kaffe m.m. og stol. Flere håndverkere vil
bli å finne på tunet med sine produkter.
2
Homo ludens – også i Nannestad
Nannestad bygdemuseum vil i vår vise en
utstilling av GAMLE LEKER.
Til det trenger vi publikums hjelp.
Vi vil gjerne stille ut leker eldre enn 40-50 år,
både kjøpte og hjemmelaga.
Det finnes helt sikkert dokker som aldri har
blitt lekt med, fordi de var så ”fine”, og
opptrekksbiler som ikke ble brukt fordi de
kunne gå i stykker. Museet vil gjerne få lov til
å stille dem ut. Men, vi vil også stille ut den
sønderslitte filledokka, eller den trebilen som
ble snekra av en onkel. Hester og andre dyr
som ble spikket i ovnskroken en vinter kveld
a’n bestefar.
Vi håper å kunne åpne utstillingen 1. mars, så
vi trenger din hjelp til å få låne leker fra
bygda!
Leker kan leveres på museet torsdager fra kl
19.00-20.00 og lørdager fra kl 12.00-14.00.
Hilsen Ellen og Vivi
Kan du låne ut dine gamle leker til
neste uitstilling i bygdemuseet? Her
er Vivi med litt forskjellige ”leker”.
Nye åpningstidene for museet fra 1.mars.
Bygdemuseet er åpent hver lørdag fra kl. 12.oo-15.oo.
Ellers etter avtale.
FRA GAMLE ARKIV
Ola Lia og Jens Jeppedalen var søsken, og begge bjørneskyttere som ofte gikk paa
bjørnejakt. Ofte var de i kamp med bamsen.
En gang Jens skulle skyte, og skulle vente til han fik kort hold. Men da hadde
kullendættet ut av geværløpet for ham. Han brænte på bamsen. Men da blev han
sintere og skulle ta ham.
Jens sa siden;”Det bare brendte i ulla paan get”. Men Jens måtte fly til en stor
stein, og rundt den og lade geværet igjen. Det var jo mundladning de hadde på
den tia. Han hadde bamsen i hæla paa sig.
Ola som sto foruten gevær skrek øverst fra bakken til Jens: ”Pas dig gett, ellers
tarn deg!
Ja det var nok mange historier fra deres bjørnejagt liv.
Engang hadde en av dem laget en gjald loge op noget mellom to grane, sat der
oppe med aate like under sig..og skulde ta bamsen naar han kom efter aaten.
Ja, bamses datter kom nok først og smakte paa, og han på gjæld fyrte løs, og enda
et par skud. Men saa kom også bamsen som ikke var no videre blid.
Han fyrte også paa hende, men fik bare skaskudt, for hans forraad av krudt hadde
sluppet op.
Der blev en
kritisk tid der
oppe.
Bamsemor gikk
brølende under,
og manden sat
paa gjelden.
Det gikk nok
slik en 3-4
dage, han sat
derpa uten mat.
Saa fandt
endelig broren
dem igjen, fik
gjort ende paa
det hele.
4
Kjære medlemmer
og til dere som vurderer å bli det!
Alle lag og foreninger er og blir det medlemmene gjør det til. I Nannestad
Historielag har vi mange aktive medlemmer av alle slag. Vi har de faste
bidragsytere gjennom kontingenten, vi har de som kommer på dugnader,
snekrer, skrur og baker kaker, de som gjør ”Historiske Glimt” vellykket hver
gang, de som kommer på medlemsarrangementene og bidrar med spørsmål og
forslag, de som trofast leter etter slekta di og skanner gamle fotos på torsdager,
de som tar vakter i museet og de tillitsvalgte i styret. Vi er heldige som har så
mange ildsjeler som bidrar for laget og museet.
For kontingentpengene, kr 150,- for ett år, kan du få mye informasjon, sosialt
samvær og være aktiv eller passiv når det passer deg. Styret håper vårens
program bidrar til at du fortsatt blir med og i tillegg verver en venn/nabo! Sees.
Vivi
Gammelt Skrot? Eller verdifulle skatter?
Vi blir mer og mer opptatt av våre røtter, ikke bare Hanne Krogh og de andre
kjente i ”Hvem tror du at du er?”. Historielaget har opp gjennom årene fått
mange esker og bæreposer med ”gammelt skrot” fra bygdefolket. Dette er
skatter! Dette er med på å fortelle om hvem de var, hvordan de levde og hva de
gjorde. Vi er nesten sikker på at du og dine sitter på slikt verdifullt skrot som vi
veldig gjerne vil se, låne, kopiere eller få. Kanskje nettopp dere har gamle brev,
kanskje amerikabrev, notisbøker og dagbøker. På loft, kjeller og i uthus finnes
det kanskje gamle bøker, protokoller, aviser og fotos. Neste gang du skal ta en
titt eller rydde, så tenk på laget ditt. Kanskje neste tema på et møte blir noe du
fant! Kanskje vi kan ha en utstilling med hittil ukjent tema og aktører takket
være det du finner!
God jakt!
Tore G Solheim 90 år
Det var en storfin delegasjon som dro til Oslo den 13. november for å gjøre stats
på Bygdemuseets velgjører Tore G Solheim. Han fylte 90 år den dagen, og selv
om dagen ble ”feiret i stillhet”, så satte nok jubilanten pris på besøket.
Fra venstre på bildet, Margit Østby, Tore G Solheim, ordfører Anne-Ragni K
Amundsen, Lars Jahr og Bosse Tangen.
Foto: Bjørg Tangen
Historiske glimt
Bosse Tangen m/medhjelere avholder Historiske glimt i museet den siste
(eventuelt tredje siste) torsdagen i måneden. Sist, den 31. januar fikk vi høre
spennende opplevelser fra bilens barndom i bygda, fortalt i opptakt av Knut Melby.
Det ble blant annet fortalt om noen ville turer gjennom Melbybyen, som Knuts enke,
Bertha (som var til stede i salen), nok kan være glad hun slapp å oppleve.
Vi hadde også besøk av Dagfinn Nordlid, sønn av gamle, gamle gamlepresten,
Kristian Nordlid, han hadde med seg opptak av sin far som leser bl.a. juleevangeliet
i en alder av ca 90 år.
Her er Dagfinn Nordlid under
kaffespleisen sammen med bl.a Ingrid
Brovold og Ole Kjønstad.
6
ANDRE AKTIVITETER:
Torsdag: Slektskveld med Vidar Tonhaugen og Kjeld Fjeldberg i
møterommet i Museet. Oppstart 7.3. kl.18.30 så uke 10,12,14 osv
Torsdag: Fotokveld med Villy Ruud og Marthe Haraldsen i
møterommet i museet.
Oppstart 28.2, så uke 9, 11, 13 osv fra kl 18.30
Historiske glimt: v/Bosse Tangen og Asbjørn Heiret, torsdager fra kl 11.00 til
14.00:
I tillegg til andre programposter vil vi høre lydopptak fra Bosses arkiv på
følgende dager:
Torsdag 28.2 ”Karen Haga fra 1991”
Torsdag 21.3 ”Jens Kaxrud, Klara Ørbeck m/flere”
Torsdag 25.4 ”Margith Hermansen”
STYRET:
Vivi Lindholm
Villy Ruud
Ruth Tomter
Kjell Berglund
Ivar Moholt
Astrid Ringnes
leder
n.leder
kasserer
web
sekr.
1.var
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
tlf
97713413
91168671
92672657
95039101
90044701
48211486
Skokla:
Bjørn Lundberg
[email protected]
tlf 90608005
Endringer i programmet kunngjøres på våre Internettsider
www.nannestad-historielag.org
eller med oppslag i Biblioteket – Servicekontoret.
7
Til:
Returadresse:
Nannestad Historielag
Postboks 36
2036 Maura
ÅRSMØTE
Det innkalles til Årsmøte i Nannestad Historielag
mandag 11. mars kl. 18.30 i Bygdemuseet.
Saksliste Sak 1
Sak 2
Sak 3
Sak 4
Sak 5
Sak 6
Sak 7
Sak 8
Sak 9
Åpning
Valg av møteleder
Valg av to til å underskrive protokollen.
Årsmelding
Regnskap
Beretning museet
Innkomne saker
Valg
Avslutning
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være leder i hende innen 1. mars.
Med vennlig hilsen
Nannestad Historielag
Vivi Lindholm/s/
leder
8
Adr.: Postboks 36
2036 Maura
[email protected]