Last ned hele magasinet som pdf her!

Transcription

Last ned hele magasinet som pdf her!
Ekstra: Opplevingar i Møre og Romsdal
Opplev Møre og Romsdal!
…der fjella breier seg utover, og endar i havet når landet må gi tapt
…der blå fjordar snor seg mellom mektige alpetindar, som framleis er toppa med snø
…der fem byar står fram med kvart sitt lynne
…der vi står klare til å gi våre gjestar aktivitetar og opplevingar i verdsklasse
Møre og Romsdal har som mål å bli
aktivitets- og opplevingsfylke nr. 1 i
Noreg. På dei følgjande sidene
presenterer Reiselivsprogrammet i
Møre og Romsdal fylkeskommune eit
utval av opplevingar og aktivitetar i
regionen. Anten du trivst best med
aktivitetar der adrenalinet brusar i
blodet eller heller vil ha rolege opplevingar, har Møre og Romsdal mykje
å by på. Og så er det alt imellom;
seterliv, havfiske, kajakkturar, dei
mange sykkelturane og vandringane
i fjellheimen.
Sommaren går fort, men minna kan
leve lenge.
Eit vedlegg frå Reiselivsprogrammet i Møre og Romsdal fylkeskommune
17
Foto: Magnus Nordstrand.
Museum/Opplevingssenter
En tidsreise…
Romsdalsmuseet er by- og bygdemuseet i Molde
sentrum. Museet består av ca 35 hus, som viser
romsdalsk byggeskikk og levesett frå 1600- til
1900-tallet. Husene er samlet inn fra museets
begynnelse i 1912, og området består av flere tun.
Det er også samlet en del seterhus i eget setermiljø,
samt et kapell som blant annet brukes til vielser.
Området rommer dessuten en idyllisk andedam
og en sceneplass som blant annet brukes under
Moldejazz. Romsdalsmuseet gir omvisning på blant
annet Tresfjordstua, Holtstua, Hammervollstua,
Eidestua, Palgården og Erikgarden. Romsdalsmuseet har også en bygate, som er et Molde i miniformat, slik det kunne sett ut før bybrannen i 1916
og bombingen i 1940. Gata består av seks hus, og
ett av husene rommer Malis Cafe som har åpent i
sommermånedene. Romsdalsmuseet har også
flere avdelinger, blant annet Fiskerimuseum på
Hjertøya.
sted: Molde
web: www.romsdalsmuseet.no
Gjemnes bygdemuseum
Bygdemuseet består av småbruket Teigen i Skeidsdalen med innredning fra
1880-åra og Fagerlia skole; slik var skolen i 1886. Teigen består av våningshus
og driftsbygning. Husene ble flyttet fra husmannsplassen ”Litj-Ranheim” i 1884.
Særlig interessant for oss i dag er at de som bodde her fram til 1982 har gjort
uvanlig få endringer og moderniseringer med hus og innredning.
sted: Gjemnes web: www.nordmore.museum.no
Ivar Aasen-tunet
Ivar Aasen-tunet er eit dokumentasjons- og opplevingssenter for nynorsk
skriftkultur som gir deg opplevingar og ettertankar om språk. Faste omvisingar i sommarsesongen, m.a. eigne arkitekturomvisingar og spesialomvisingar
for born med tunkatten Lurivar. Arrangement heile året, med Dei nynorske
festspela siste helga i juni som eit høgdepunkt i kulturprogrammet. Utandørs
barnebokbibliotek på Høgetua i sommarsesongen.
stad: Ørsta web: www.aasentunet.no
Norsk klippfiskmuseum
På Milnbrygga i Kristiansund vises klippfiskhistoriens utvikling i Norge fra 1700-tallet og fram til
etterkrigstida. Her har det vært produksjon av klippfisk fram til helt nylig, og en helt spesiell atmosfære
med lukt av klippfisk og salt i veggene. De besøkende
guides gjennom bryggas unike og urørte innredning
og får se utstillingen om hvordan framstilling av
klippfisk foregikk på tradisjonelt vis. Sommeren 2010
kan man også se utstillingen ”Kristiansund før, under
og etter krigen” her.
sted: Kristiansund web: www.nordmore.museum.no
Volda bygdetun
og garverimuseum
Volda Bygdetun består av over 20 hus ordna som
ein vanleg sunnmørsgard frå midten av 1800talet. Her kan ein sjå korleis folk har budd, jobba
og levd før i tida. Her er også eit garverimuseum.
Stad: Volda
Web: www.bygdetunet.no
18
Ålesunds museum
Aalesunds Museum gir oss små glimt fra
byens historie, og forteller først og fremst
om folks hverdag, i arbeid og fritid. Utstillingene viser ulike sider av byens fremvekst; som fiske-, fangst- og sjøfartsby,
og som et håndverks- og handelsmessig
sentrum for Sunnmøre. Viktige begivenheter, som bybrannen i 1904 og den tyske
okkupasjonen 1940-45 har også fått sin
naturlige plass.
Sted: Ålesund.
Web: aalesunds.museum.no
Ishavsmuseet
Ishavsmuseet på Brandal i Hareid har ei samling med
2500 gjenstandar, 1500 foto og fleire filmar frå polare
strøk heilt tilbake til 1924. Formålet er å bevare historia
frå vår dramatiske sjøfarts, fangst- og polarhistorie, samt
å legge til rette for studie arbeid og forsking. Her er det
utstillingar frå selfangst, gruveverksemd på Svalbard, og
overvintringsfangst på Grønland. Ishavsskuta Aarvak, den
eldste gjenverande i sitt slag, er å sjå ved sidan av museet.
Stad: Brandal, Hareid
Web: www.ishavsmuseet.no
Godøy kystmuseum
Lokalhistoriske samlingar med arkeologi, loshistorie, fiskerihistorie og krigshistorie som tema.
Her er også kopiar av funn frå Eilifrøysa – ein
gravhaug frå yngre romartid (375-400 år e. Kr.).
Stad: Giske
Web: www.godoy-kystmuseum.no
Museum/Opplevingssenter
Geirangerfjorden er eit unikt verdsarvområde. Men kvifor er fjella så
høge og fjorden så djup? Korleis klarte
folk seg vinteren gjennom på ei einsam fjellhylle? Kva blomster kan berre
trivast i urdene under dei rasfarlege
fjella? Undringa er stor og spørsmåla
mange når ein vitjar den særeigne
naturen og kulturen langs fjordane
våre. På Norsk Fjordsenter freistar vi
å svare på desse spørsmåla og mange,
mange fleire. Norsk Fjordsenter har
lærerike utstillingar, aktivitetar,
kunstinstallasjonar, bokhandel,
lokalt handverk og kafe.
Stad: Geiranger, Stranda
Web: www.fjordsenter.com
et
p
ka
s
d
n
la
rd
jo
f
d
e
m
t
n
je
k
Bli
Landbruksmuseet
Landbruksmuseet på Gjermundnes vart skipa i
1979. Museet femnar om heile Møre og Romsdal
og samlar inn, tar vare på og stiller ut maskiner,
reiskap, bruksting, litteratur, foto o.a. som knyter
seg til landbruket og landbruksnæringa i fylket. I
tillegg til dei faste utstillingane, med store og små
gjenstandar frå landbrukshistoria i fylket, kan du i
sommar sjå vandreutstillinga “Kystgeita i Selje”.
Stad: Gjermundnes, Vestnes
Web: www.landbruksmuseet.mr.no
Ull i Langevåg
På Devoldfabrikken i Langevåg er
det fabrikkutsalg, kafé og tekstilmuseum. Her får man innblikk i
et lite stykke norsk tekstilhistorie,
samtidig som man kan slappe av
i kafeen og kikke utover fjorden.
Åpningstider 1.juli-15.august:
Mandag til Lørdag 10-17,
søndag 12-17.
Stad: Langevåg, Sula
Web: www.devoldfabrikken.no
Veøy prestegard
og middelalderkirke
Kulturhistorisk vandring og omvisning i middeladerkirke og prestegard. Utleie av lokaler.
sted: Molde
web: www.romsdalsmuseet.no
Fra myrer
til bygder
Norsk myrmuseum er et moderne museum som formidler utviklinga av det
selvstendige Norge gjennom hele det tjuende århundre. Myrdyrking og etablering av bureisingsbruk var en viktig del av denne utviklinga.
Sted: Smøla • web: www.nordmore.museum.no
Ergan kystfort
Ergan kystfort i Bud er et krigshistorisk museum
bygget rundt et av tyskernes mange kystfort langs
norskekysten. Fortet er godt bevart, og har en
spennende historie nær opp til vår tid.
Sted: Bud, Fræna
Web: www.romsdalsmuseet.no
Smøla museum
Sanden på Veiholmen er en tre hundre år gammel overklassebolig med
hovedhus, brygge, naust, fjøs og stabbur. Folket som bodde her drev
fiskehandel og hadde vide kontakter. Besøk også Rosvoll prestegård og
Rangnes gamle skole.
Sted: Smøla
Web: www.nordmore.museum.no
Leikvin kulturminnepark
Dette bygdemuseet vektlegger norsk bondekultur og britisk lakseturisme. Gården var eid
av legendariske Lady Arbuthnott.
Sted: Sunndal
Web: www.nordmore.museum.no
Sunnmøre
museum
Sunnmøre museum er eit folkemuseum med kulturhistoriske
utstillingar og ei samling av 55
gamle hus og 40 båtar. Ein spasertur mellom dei særprega husa gir
eit innblikk i sunnmørsk kulturhistorie og gamal byggeskikk.
Stad: Ålesund
Web: www.sunnmore.museum.no
19
Museum/Opplevingssenter
Gurisentret
Møt vinden på Smøla
Brudavolltunet
Volda elektriske mylne
Brudavollen vart truleg busett på slutten av femtenhundretalet etter å ha lege aude lenge. Tunet er forholdsvis lite endra sidan første halvdel av 1800-talet.
Her er seks bygningar med stort og smått: Våningshus med loft, kårstove med eldhus, stabbur, freda
grindløde med fjøsar, truskarhjulhus med mura
vassrenne, og ei gardssmie.
Stad: Ørsta • Web: www.brudavolltunet.no
Den 70 år gamle mølla er i full matmjølsproduksjon og har
sjeldant utstyr, som steinkverner, platetørke, valsestol. Her
blir det laga mjøl av havre, bygg, rug, kveite, spelt, emmer
og erter. Eigen kafe, Mylneriet, i same lokale.
Stad: Volda • Web: www.mylna.no
Bjørnstjerne Bjørnsons
barndomsh jem
Bjørnstjerne Bjørnson vokste opp på Nesset
prestegard, og han har selv beskrevet gården som
en av de ”skjønneste Gaarde i Landet”.
Sted: Nesset
Web: www.romsdalsmuseet.no
Surnadal bygdemuseum
Besøk samlingane til Surnadal Bygdemuseum på Åsen.
Du kan gå fritt mellom utstillingane, delta på aktivitetar eller få
omvising på forespørsel.
Sted: Åsen, Surnadal • Web: www.nordmore.museum.no
Mellemværftet
Mellemværftet ble anlagt i 1856 og er i dag et
levende skipsverft. En viktig målsetning for verftet
er å ta vare på og videreføre eldre tiders teknikker
og håndverkstradisjoner. Verftet er åpent for
publikum hele året i vanlig arbeidstid.
Sted: Vågen, Kristiansund
Web: www.nordmore.museum.no
Rindal bygdemuseum
I museumsbygningene finnes en stor
samling av gjenstander, tekstiler, møbler og
en betydelig skisamling. Museet består av
14 bygninger, bl.a. trønderlån, smie,
trøskarlåve, husmannsplass og kvern.
Sted: Rindal
Web: www.nordmore.museum.no
20
Gurisentret er et nytt opplevelses- og visningssenter med den topp moderne utstillingen “Møter med
vinden” som en av hovedattraksjonene. Smøla har
en vindmøllepark, og utstillingen er en fin innfartsport for å se og oppleve resten av Smøla. Presentasjonen består av audioguider, animasjoner, interaktive stasjoner og originalgjenstander som binder
historiene sammen. På senteret er også et stort
utendørs amfi med plass til ca 1000 publikummere.
Her settes utespelet “Fru Guri av Edøy” opp i juli
måned. Gurisentret har en svært spesiell arkitektur
lagd av ubehandlet lerke som skal gråne over tid og
en fasade i plexiglass. Selve senteret er en attraksjon i seg selv med en fantastisk panoramautsikt
og en fasade som lyser opp i et fargespekter etter
mørkets frembrudd. Senteret rommer også funksjoner som turistinformasjon, kafe og venterom for
trafikanter.
sted: Edøy, Smøla kommune
web: www.gurisentret.no
Kystgarden
Lær mer om livet på en kystgård med et besøk
på Løvikremma på Gossen. Gården består i
dag av våningshus, stabbur og torvsjå, og
ligger fint til, med utsyn nordover mot storhavet og fiskeværene Bjørnsund og Bud,
Sted: Gossen, Aukra
Web: www.romsdalsmuseet.no
Rosekyrkja
Stordal gamle kyrkje, eller Rosekyrkja som ho vert kalla, er ei av dei mest
dekorerte kyrkjene i landet. Rosekyrkja vart bygd i 1789 og inne i kyrkja er
det mykje rosemåling og treskurd. Rosekyrkja ligg i Stordal Bygdetun, der
ein mellom anna også finn Løsetstova (frå 1700-talet) med meir.
Stad: Stordal
Web: http://fuv.hivolda.no/prosjekt/fuvjonhe/indexside.htm
F iskerimuseet i Ålesund
Lær mer om klippfisk- , tran- og tønneproduksjon. Se Moljaområdet i 1898
og en kolonialbutikk/skipshandel. Her er også utstilling om havfiske i
perioden frem til 1960.
Sted: Ålesund • Web: www.aalesunds.museum.no
F iskerimuseet på Hjertøya
Fiskerimuseet har ei samling som består av ca. 15
gamle bygninger i tilknytning til sjøbruk og fiske.
Museet har også ei fin samling av vel 20 åpne
ro- og seilbåter, og flere tusen bruksting og
fiskeredskap fra vår lokale kystkultur.
Sted: Hjertøya, Molde
Web: www.romsdalsmuseet.no
Museum/Opplevingssenter
Jugendstilsenteret og
Kunstmuseet KUBE
Jugendstilsenteret er et nasjonalt senter for art
nouveau / jugendstil. Her kan man se det bevarte
interiøret i Apotekergaarden fra 1907. Senteret har
faste og skiftende utstillinger over tre etasjer. Her
kan en se bredden i norsk jugendstil / art nouveau
i alt fra reklame til smykkekunst, i tillegg til flere
multimedieforestillinger. Kunstmuseet KUBE er
fylkesgalleriet i Møre og Romsdal. Museet vektlegger ulike kunstneriske uttrykk med tyngdepunkt
fra Møre og Romsdal. Profilen er likevel både lokal,
nasjonal og internasjonal. Museet presenterer
malerkunst, foto og video, performance, tekstil
og skulptur samt arkitektur og design. Jugendstilsenteret og Kunstmuseet KUBE har felles kafe i
Apotekergården. Jugendstilsenteret har museumsbutikk og kafe. Arkiv og bibliotek er tilgjengelig for
publikum i åpningstida.
sted: Ålesund
web: www.jugendstilsenteret.no,
www.kunstmuseetkube.no
Runde miljøsenter
Guiding, naturopplevingar, foredrag og
formidling om miljøet. Båttur og opplevingar
under havet med miniubåt (ROV). Her er
også offisiell turistinformasjon.
Stad: Runde
Web: www.rundecentre.no
Sivert Aarflot-Museet
Besøk bygde-Noreg sitt første trykkeri (frå 1809).
Opplev gammal trykkekunst!
stad: Volda
web: www.sivertaarflot.no
Handelshuset Patrick Volckmar as
Opplev museumsbutikken i Vågen, med kafé og trolig det eldste kaffebrenneri som fremdeles er i drift i Norge.
sted: Kristiansund • web: www.nordmore.museum.no
Konfeksjonens vugge
I Isfjorden ble det drevet med ferdigproduksjon av klær allerede i 1860-årene.
I 1930-årene begynte romsdalsbygdene å ta imot leiesøm fra store klesgrossister og forretningsfolk i byene. Romsdal ble kalt “Norges kleskammer”, en
posisjon som holdt seg i flere tiår. For å dekke etterspørselen etter arbeidskraft
måtte det årlig “importeres” ca. 100 syjenter bare til Isfjorden. Oddfred Tokles
konfeksjonsfabrikk var i drift fra 1938 til 1982. Huset er bygd med tilskjæreri
i kjelleren, sysal i første etasje, leilighet for fabrikk-eieren med familie i andre
etasje og hybler for ansatte på loftet.
Sted: Isfjorden, Rauma
Web: www.romsdalsmuseet.no
Tingvoll museum
Opplev stemninga på en ekte 1800-tallsgård i
sommer. Husene er innredet slik at du kan oppleve
hvordan ”sjølvefolket”, drengen, faster og ungane bodde
og arbeidet i tidsepoken fra ca 1850 til 1940.
Stad: Tingvoll • Web: www.nordmore.museum.no
Gamle Kvernes bygdemuseum
Museet på Averøy er et friluftsmuseum med sjøavdeling, og er nabo til
Kvernes stavkirke. Hovedtunet ved museet danner et kystgårdsmiljø, slik
det var på 17 - 1800-tallet. Her ligger hus, stabbur og eldhus fra ulike
perioder. Egen sjøavdeling med rorbu og flere naust representerer kystkulturen og fiskarbondens liv og virke. Listerbåt og gamle geitbåter er
godt bevart. Museet har også en egen arkeologisk avdeling, med
gjenstander og dokumentasjon fra Fosnakulturen.
Sted: Kvernes, Averø • Web: www.nordmore.museum.no
Sykkylven naturhistoriske
museum
Ei unik samling dyr og fuglar frå Noreg og Svalbard plassert
i miljø med naturtru vegetasjon og naturmåleri. Aktivitetar
for barn. Passar godt både for store og små dyrevener. Kunstutstillingar vert viste i museet sitt galleri kvar sommar.
Stad: Sykkylven
web: www.sunnmore.museum/www.natur-museum.no
Geitbåtmuseet
Geitbåtmuseet skal være et kunnskapssenter for
Geitbåten med forankring i verneplan, båtutstilling og bygging. Geitbåtmuseet verner om båtbyggertradisjonene gjennom dokumentasjonsbygging
og overføring av kunnskap om gammelt håndverk.
Sted: Enge, Halsa
Web: www.nordmøre.museum.no
Kråksundet sjøbrukmuseum
Opplev Kråksundet sjøbruksmuseum, med naustmiljø, båter samt et
fiskerhjem. Naustet er fra 1844 og innholder sildenotbruk med gavlspillbåt, gavlnot, garn, nøter og segl samt andre gjenstander som gir innblikk
i fiskerihistorien på Nordmørskysten.
sted: Aure • web: www.nordmore.museum.no
Vikan Gamle Handelsstad
Vikan Gamle Handelstad gir besøkende en mulighet
til å oppleve kystkultur på nært hold. Både butikken
og postkontoret er i original stand. Tilhørende naust
og smie er også åpent for besøk. I løpet av sommeren
arrangeres flere kurs – blant annet garnbøting,
garnkulebinding, knop&spleis og knivmaking.
Sted: Fræna • Web: vikangamlehandelsstad.com
21
Aktiv i og på vatn
Ha vfiske
uten for
Ålesund
Lyst til å prøve fiskelykken? Actin tar deg
med på fisketur rundt Ålesund. Turen
starter fra havna av Ålesund og vi fisker i
Hessafjorden og Breisundet. Turen passer
godt for familier med barn og gir også gode
muligheter for fotografering. Alle deltagere
får mulighet til å fiske, men for at fisket
skal bli mest mulig effektivt fisker ikke alle
samtidig. Deltagerne får en innføring i bruk
av fiskeutstyr, fisketeknikker og hvordan
vi behandler fisk. Litt historie om Ålesund
og naturen rundt oss, er naturlig underveis. Det blir også muligheter for å kjøpe
forfriskninger. Havfisketuren går daglig
alle hverdager fra 15. juni til 15. august med
avgang fra Skansegata/havna kl 10:00 og
retur kl 13:00. Sted: Ålesund
Web: www.actin.no
Bo på et fyr
Ka jakk på Nordmøre
Fjordkajakk tilbyr guidede kajakkturer fra 2 timers til 4 dagers
varighet. Utgangspunktet er Valsøyfjord på Nordmøre, men turene
arrangeres rundt i havet og fjordene på hele Nordmøre. På guidede turer er både utstyr, mat og overnattinger inkludert. Målet er
å gi aktive og gode naturopplevelser med kulturelt krydder og god
mat. Erfarne og lokalkjente turledere og instruktører kjenner både
værforhold og naturen i de områdene man padler, og bidrar til en
trygg og komfortabel opplevelse. Fjordkajakk tilbyr også padlekurs
og aktivitetsarrangementer for mindre grupper, samt padleturer og
utleie av havkajakker med alt nødvendig utstyr.
Sted: Valsøybotn, Halsa
Web: www.fjordkajakk.no
På Flatflesa fyr, i havgapet mellom
Gossen og Ona – er naturen eneste
nabo! Fyrvokter-boligen har totalt
9 sengeplasser, og eget kjøkken til
disposisjon. Er det for kaldt i sjøen,
kan badestampen rett utenfor fyrvokterboligen gjøre nytten.
Sted: Flatflesa
Web: www.havstuene.no
Seiltur i Romsdal
Se romsdalsnaturen fra fjorden om bord i
seilbåt. Turene varer fra 4 til 12 timer. På
den lengste turen går skuta helt ut til Ona.
Sted: Vestnes
Web: www.seilper.no
Nordmøre til vanns.
Med seilbåten SJ Anne Margrethe kan du
oppleve Nordmørskysten – på en ettermiddag
eller en uke. Minimum antall personer: 5
Sted: Kristiansund
Web: www.annemargrethe.no
Til Runde med RIB
I en RIB-båt får man kontakt med naturog motorkreftene. Fra Ålesund tar det
ca. en time til Runde og det kjente
fuglefjellet. Området utenfor Runde
tilbyr også ofte fin bølgekjøring på gode
havdønninger, om man ønsker det.
Sted: Ålesund
Web: www.utihavet.no
Kano i Istra
Istra er en sideelv til Rauma i Romsdal, og
her kan du padle fra fjell til fjord, og velge
mellom å bruke halve eller hele dagen.
Sted: Rauma
Web: www.romsdalaktiv.no
22
Aktiv i og på vatn
Valldal Naturopplevingar har
området rundt Gudbrandsjuvet,
elva Valldøla og Nordalsfjorden
som heimebane. Rafting i Valldøla er svært populært, og Valldal
Naturopplevingar tilbyr to ulike
raftingturar, der ein er rolegare,
slik at heile familien inkludert barn
ned til 10 år kan delta. Om ein vil
ha fleire opplevingar i Valldal, er
juving i Gudbrandsjuvet, klatring,
kurs i elvepadling og aktivitetar i
villmarksleir, der ein bur i lavvoar,
blant vala. Dei fleste aktivitetane
varar frå 4-6 timar.
Stad: Valldal
Web: www.valldal.no
Høgt og lågt i Valldal
Padling på
Geirangerfjorden
Med en guidet padletur på Geirangerfjorden
kommer du nær fossene De syv søstre.
En dagstur varer i 5-6 timer.
Sted: Geiranger
Web: www.coastalodyssey.com
Fjordcruise
Opplev sunnmørsfjordene Geirangefjorden,
Storfjorden og Hjørundfjorden om bord i S/Y
Ellen, en Bavaria 50, modell 2007. Ved alle
stoppesteder på denne seilasen gis det anledning til en gåtur i land for de som ønsker å se
og oppleve kulturen i bygdene.
Sted: Ålesund
Web: www.sailalesund.com
Ka jakk- og fjellturer
i Molde
I sommer tilbyr DID Adventure daglige 3-4 timers kajakkturer fra
Molde til Hjertøya, en av de vakre holmene utenfor byen. Disse
holmene like ved bysentrum kalles gjerne ”Moldivene” av byens
innbyggere. I sommer tilbys også 3-4 timers fjellturer til Jendemsfjellet like utenfor Molde. Jendemsfjellet er 633 moh og har en klassisk pyramideform som gir 360 graders utsikt!
Sted: Molde
Web: www.did.no
Havfiske
I fiskeskøyta Freidig får du med både kjentfolk og fiskeutstyr. En guidet fisketur
kan også inneholde fluefiske, stangfiske, trekking av krabbeteiner eller linefiske.
Sted: Smøla • Web: www.hav-fiske.no, www.havstuer.no
Vikaneset Havhotell
Rapellering • dykkersertifisering • fridykking
• det store vikaspranget • møtested
• konferanse • overnatting • restaurant
Sted: Kristiansund
Web: www.vikaneset.no
23
Galleri og handverk
Eventyrlig på Skaret
På Skaret, ti minutter med bil fra Molde,
ligger Skarstua, Klokkargården og Lysgården. Skaret er et flott utgangspunkt for
den som vil oppleve norsk natur, kultur og
håndverkstradisjoner. Klokkargården rommer Skaret handverk, der ti handverkere
lager ulike produkter, alt fra klær, smykker,
såper og rosemalte produkter. I Lysgården
støpes lys. På Skaret er det også en minigård med blant annet hester, geiter og kaniner, og i kafeen kan man lene seg tilbake og
nyte lokal husmannskost.
Sted: Skaret, Fræna
Web: skarstua.no
Peer Gynt galleriet
Kunstsenter som viser Oddvin Parrs kunstverk i tre av den verdskjende
forteljinga om Peer Gynt av Henrik Ibsen.
Stad: Hellesylt • Web: www.grandhotel-hellesylt.no
Galleri Båken
Galleri med kunsthåndverk i vev
og billedkunst.
Sted: Bud, Fræna
Web: www.skyttelvev.no
Ingrids glassverksted
Glassblåsing er en visuell opplevelse, og prosessen kan følges på
nært hold inne i verkstedet. Glasset som lager er også til salgs i
workshopen.
Sted: Ålesund
Web: www.ingridsglassverksted.no
Galleri Cylindra
Åpent galleri som viser et utvalg av skulpturelle
møbelobjekter fra Peter Opsvik. Objektene har
tidligere vært vist ved en rekke museer og kunstutstillinger rundt om i verden, blant annet i
Milano, Paris, Tokyo, München, London,
New York, Chicago og Edinburgh. Cylindra har
også åpent verksted i Sykkylven.
Sted: Ålesund/Sykkylven
Web: www.cylindra.net
24
Tornes keramikkog tekstilverksted
Utstilling av kunsthåndverk i keramikk og tekstil
samt omvisning på verksteder. Etter avtale kan vi
tilby aktiviteter for mindre grupper, f.eks. “Dekorer
din egen kopp”, leireaktivitet for barn.
Sted: Fræna • Web: tornes-keramikk.no
kattogkaniner.no
Kunstutstilling på Smøla
Kunstutstilling ved kunstneren Edgar Berg.
Sted: Veiholmen Sanitetsforening, Smøla
Galleri KHz
Galleri med maleri av Kolbjørn
Håseth, som har vunnet flere internasjonale priser for sine realistiske
skildringer av kystnaturen
Sted: Fræna • Web: www.khz.no
Aktivitetshus
…
u
d
g
o
t
e
Ha v
Atlanterhavsparken er en av Nord-Europas
største saltvannsakvarier med en rekke fisk
og sjødyr. I akvariet vises det marine liv
fra den innerste fjord, via kystsonens
holmer og skjær til Atlanterhavets hemmelighetsfulle dyp. I det åpne kontaktbassenget kan man delta i foringen av
fiskene og i aktivitetsbassengene kan man
selv ta på spennende marine organismer,
og fiske krabber med klesklype og reker
som agn. Et daglig dykkershow i den store
Atlanter-havstanken (nesten 4 million liter
saltvann) er en spektakulær opplevelse.
Dykkeren og foringsnettet nærmest forsvinner i flokken av glupske kveiter, torsk,
havål, sei og steinbit. Fiskene mates hver
dag kl. 13.00 og pingvinene mates kl. 14.30.
sted: Ålesund
web: www.atlanterhavsparken.no
Moldebadet
Barnas
Lekeland AS
Nytt badeanlegg med basseng, idrettsbasseng, velværebasseng, familiebasseng, boblebad, sklier og klatrevegg.
sted: Molde
web: www.moldebadet.no
Barnas Lekeland er et innendørs aktivitetshus og lekelandkonsept for de mellom 0 og
12 år. Her er hinderløyper, sklier, ballbinge,
klatrevegger, sykkelbane og mye mer!
sted: Ålesund og Molde
web: www.barnaslekeland.no
Atlanterhavsbadet
Badeanlegg med idrettsbasseng,
velværebasseng, familiebasseng, boblebad,
sklie/bølgebasseng etc.
sted: Kristiansund
web: www.atlanterhavsbadet.no
Badeanlegg i havgapet
Anlegget ”Håp i havet” er basseng, boblebad, barnebasseng,
vannsklie og varmtvannsbasseng. Fin avveksling om det blir
for kaldt i det store ”bassenget” vegg i vegg.
sted: Sandøy • web: www.havstuene.no
25
Fjelltur
Luftig fjelltur i Norges vakreste dal! Bli med på
en spektakulær topptur med proffe guider.
I Innerdalen, ofte kalt for Norges vakreste dal,
kan du bestige det karakteristiske Innerdalstårnet sammen med erfarne turguider.
Turen kan gjennomføres uten klatreerfaring, og
kan tas som dagstur eller med overnatting og
middag i Innerdalen.
B estig
Innerdalstårnet
Sted: Sunndal
Web: www.contrastadventure.no
Meditative vandreturer
Meditative vandreturer av tre eller fem timers
varighet. Dette er stille turer i vakker natur der
det fokuseres på nærvær og meditasjon.
Sted: Valldal
Web: www.mereteszengarden.no
Guida fjelltur
i Sunnmørsalpane
Lyst til å prøve deg på en ordentlig
sunnmørstopp, men trenger litt trygghet
for å ta steget? Bli med på guidet tur til
f. eks Kolåstinden og få en luftig og
minnerik opplevelse.
Sted: Ørsta
Web: www.standalp.no
Raumabanen
En tur på Raumabanen gir deg en unik mulighet til å komme tett på et av de
mest spektakulære områdene i Norge. Turen går fra Åndalsnes til Bjorli.
Sted: Åndalsnes
web: www.nsb.no
Seil til fjellet
Sjøveien har du kanskje den beste inngangsporten til de vakreste fjelltoppene.
Bli med på opplevelsestur med utgangspunkt i den gamle redningsskøyta
R/S 21 ”Solli; en Colin Archer-skute fra 1908.
Sted: Rauma
Web: www.solli-adventure.no
26
Veteran i bransjen
Villa Norangdal er et hotell som har 125-års-jubileum i år – samme år
som det ble tildelt kvalitetsmerket Olavsrosa av fylkesordfører Olav
Bratland. Villa Norangdal tilbyr overnatting i spesielle rom og organiserer aktiviteter i fjell og fjord sammen med DID Adventure og Yourway.
Sted: Stranda
Web: www.norangdal.com
Gard
Hakallegarden er ein opplevingsgard for
liten og stor. Her kan ein prøvesitje
gråtass, ri, overnatte i lavvo m.m. Dette
er Sunnmøre sin einaste alpakkagard, og
her kan du også sjå angorakaninar og. Like
ved garden – på Hakallestranda – er det
gardsbutikk med sal av alpakkaprodukt og
brukskunst, samt ein kafe. Når dyra er ute
på beite om sommaren er fjøset forvandla
til eit galleri.
Sted: Vanylven
Web: www.hakallegarden.no
www.alpakka-no.blogspot.no
Du store alpakka!
Rid
“Å, jeg vet en seter...”
Med 300-400 geiter og meir enn 30 gamle seterhus er Herdalssetra den største fellessetra for geit i landet. Her finn vi også sauer
og fjordhestar. Setra ligg i Geiranger-Herdal landskapsvernområde
og verdsarvområde. Seterkafeen er open frå primo juli til medio
august. Mulegheiter for overnatting i gamle seterhus. Ysting,
utstillingar og omvisning etter avtale.
StAd: Norddal
Web: www.herdalssetra.no
Aktivitetsdagar for born
Ved Skogan Friluftsgard i Halsa på Nordmøre kan ein vere
med på aktivitetsdagar for born og mindre grupper. Blant
tilboda er kanoturer, kajakkturer og bogskyting.
Stad: Halsa
Web: www.panoramautsikt.no
Kjesafari
Ein av tre geitegardar i Norddal.
Kom på gardsbesøk og ver med på
kjesafari – tur i utmarka for å helse
på og fore geitekjea. Her kan ein også
kjøpe spekemat, kokemør, kjekjøt,
skinn, bringebærsaft og – sylte.
Stad: Norddal
Web: www.melchiorgarden.no
ele
ir p
åV
est
n es
På
ved Vestn
p å S t a l l e s er
d
r
som idele Kjellb et sto
ir,
o
v
Ste arer time tn ka r t ride
we d: Ve frå ei sridin n ein miljø,
b: w stne n ha g og vere og
lv t
m
ww s
il e ridetu ed
.sta
in h
ra r
ll k j
eil
ellb
d ag
ot n
.
.c o
m
Landets einaste vinbonde
I Rauma finn vi verdas nordlegaste vingard og Noregs einaste vinbonde!
Kvar veke er det vinkurs på Vingarden Tuen. Det er også vinkurs ute på
hotell/restaurant eller ute i naturen der ein plukkar råstoffa.
Stad: Rauma
Web: www.tuenvin.no
Besøksgård
i Ålesund
Borgund Dyreklubb har åpen besøksgård
hver dag, og annenhver søndag fra mai
til september er det barneridning og
åpen kiosk.
(Ikke barneridninger i juni).
Sted: Ålesund
Seter i Innerdalen
På Renndølsetra i Innerdalen kan ein
møte kyr, geit, kalvar og høns i eit flott
naturlandskap med fossar og fjell, der
det også er fine turmulegheiter.
Stad: Innerdal, Sunndal
Web: www.innerdalen.com
Servering på
setervollen
Torbuvollen er ei seter som er i drift i
juli og august, med ku og geit, med
foredling av alle produkter og servering på setervollen. Opplev Aursjøvegen og Eikesdalen med Mardalsfossen samtidig.
Sted: Sunndal
27
Byopplevelser
Fra øy til øy i Kristiansund
Sundbåten i Kristiansund går mellom de fire øyene som byen består av.
Sundbåten er verdens eldste selskap for kollektivtransport, og har en rik
historie. Hver dag i juli kan du være med båten på havnesightseeing.
Sted: Kristiansund
Web: www.sundbaten.no
Opplev fiskeværet Grip!
14 km ut i havet fra Kristiansund ligger øygruppen Grip, som fram
til 1964 var Norges minste kommune, med skole, butikk og kirke.
Nå er det meste nedlagt, men stavkirken fra 1400-tallet og skolestua er åpne for publikum. På skolestua er det enkel servering
i sommerhalvåret, og det er også muligheter for omvisning på de
lille øya med den store historien. Katamaranen MS Gripexpressen
har daglige avganger fra Piren og Kjøpmannstunet, på Innlandet i
Kristiansund. Turen inkludert opphold på Grip tar ca. tre timer.
Sted: Kristiansund
web: www.gripexpressen.no
Bli kjent i Molde og Romsdal
Lyst på guidet bytur i Molde og omegn? Det arrangeres guidede turer i Molde
og omkringliggende områder som Atlanterhavsvegen, Trollstigen og Geiranger.
Reisen kan tas med buss, båt – eller kanskje med Hurtigruten?
Sted: Molde
Web: www.visitmolde.com, www.classicnorway.no
Utkikkspunktet
Ta turen opp til byfjellet Aksla med restauranten Fjellstua og utsiktspunktet
”Kniven”. Herfra er det en fantastisk utsikt over byen, skjærgården og innover
mot de majestetiske Sunnmørsalpene. For å komme deg opp til Aksla kan du
enten gå de 418 trappetrinnene fra Byparken, eller kjøre bilveien
Borgundfjorveien/Fjelltunveien helt opp.
Helikoptertur!
Med helikopter kan man rekke fra den innerste fjord til den høyeste fjelltopp og
tilbake igjen på mindre enn 15 minutter. Å se den flotte naturen fra lufta er en
annerledes opplevelse.
Sted: Ålesund
Web: www.nordhelikopter.no
28
Ta toget i Ålesund!
Sightseeingtur i Ålesund med tog på
hjul. Fire avganger daglig. Ta plass!
Sted: Ålesund
Web: wws.bytoget.no
Viking
Aktiviteter
Villmarksleir på Vestnes
Villmarksleiren ved Flatevågen i Vestnes er det naturlige utgangspunkt for turer i trebåt med og uten seil, guidede fjellturer eller en
tur i skog og mark. Her tilbys naturbaserte aktiviteter, kaffe kokt på
bålet og kortreist mat.
Sted: Vestnes
Web: www.vestkystsafari.no
Ja k
to
g fi
ske
!
De
n
ple jakt
id i - og
det
nte
fis
f jo hjor t resse keint
rdfi eja
e
n
Ak
ske kt, sin i resse
t
gui iv itet , rådy lakse Stord r te ka
fi
e
d
Ste ede f ne ka r jakt ske, ø al. He n få
og
jell
r er
n
d
k
sm r r e t
We : Sto tur
o
b: w rda er. mbine åv ilt fiske,
res jakt
ww l
.
me
:w
d
ww
.sto
rd a
lsfe
rie
n.n
o
Saga Siglar
På Håholmen får vi en spennende reise i fortid og nåtid i dokumentasjonssenteret Saga Siglar-hallen. Sentralt i denne hallen er det gjenoppbygde vraket
av jordomseileren ”Saga Siglar”, vikingeskipet som forliste i Middelhavet i 1992.
I tillegg kan vi se andre flotte gjenstander fra Ragnar Thorseths mange eventyr,
som båtmodeller, bilder, kart, redskap og utstyr. Lær også om Håholmens
historie, og se en fascinerende film om Ragnar Thorseths eventyrlige
opplevelser fra vikingeskip-seilasene.
Sted: Håholmen, Averøy
Web: www.haholmen.no
Vikingliv!
På Vestnes kan du mellom anna lære
nålbinding, brikkevev, forskjellig trearbeid og anna handverk. Alle aktivitetane tar utgangspunkt i bronsealder,
jernalder og vikingtid.
Sted: Vestnes
Web: www.viking-liv.no
Seil i et vikingskip
Bjørkedal i Volda har lange tradisjoner
med båbygging, og her kan du seile i et
vikingeskip på Bjørkedalsvatnet. Turen
rundt Bjørkedalsvatnet tar ca. 1 time.
Dersom man ønsker å ro må man
minimum være seks personer.
Sted: Bjørkedalen, Volda
Web: www.helset.net
Vikingtokt
Bli med i vikingbåten ”Langvin” på fisketur eller vikingtokt med strandhugg!
Langvin såg dagens lys på Bjørkedalen. Vikingskipet er på 36 fot og veg om lag
1500 kilo. Det er utstyrt med 10 årer og har plass til opp til 15 vikingar.
Sted: Haram
Web: www.gunnabuda.no
Hole in one?
Spill golf på 18-hullsbane på Solnør og 9-hulls kortbane på Moa Golfsenter. Her er det gode treningsfasiliteter og muligheter for instruksjon.
Sted: Ålesund og Skodje
Web: www.aagk.no
Frisbeegolf
Spill frisbeegolf på Volsdalsberga i Ålesund eller ved Langevåg
stadion i Sula. Sistnevnte er en konkurransebane av internasjonalt
format og huser Europacupstevne i frisbeegolf i juni. Frisbeegolf
eller diskgolf er en idrett og rekreasjonsport som tiltrekker seg
stadig flere utøvere!
Sted: Ålesund og Langevåg
Web: www.diskgolf.no
29
Mat
Lagune i fjellet
Lyst på en bergtatt opplevelse? Inne i fjellet på Naas er det en lagune
og en stor innsjø hvor man kan bli kjørt innover i fjellet med båt. På
veien er det sprengt ut to hyggelige arkader der man kan gå i land
for en mellomstopp. Her er det mulighet for å bli servert lokalmat
samt få tappet krystallklart og friskt drikkevann på flaske direkte ut
fra fjellet. I en større sal med kulturscene kan det arrangeres større
selskaper for 150 til 300 mennesker. Bergtatt opplevelser har også et
museum med historiske kjøretøy; veteranbiler, traktorer, lastebiler
og anleggsmaskiner fra begynnelsen av 1900 tallet og frem til i dag.
I landhandleriet kan man stoppe og kjøpe med seg diverse souvernirer eller kanskje bare en kaffekopp og litt brunsukker i en spisspose.
Sted: Naas, Eide
Web: www.naaskalk.no
Kortreist fiskemat
Fiskebuda Varda produserer fiskemat og har eige lite utsal på Vigra,
der ein kan få kjøpt fiskemat som
heimelaga fiskekaker m.m. Kundane
kan sjølv sjå at maten blir laga. Her
er også eit lite bakeri der det blir
produsert lefse.
Sted: Vigra
Web: www.fiskebuda.no, www.lefsebuda.no
B yspesialiten e
all må du prøve!
Bacalao og Potetb
Bacalao
Glad mat!
Hos ”Den glade ku” selges
lokalprodusert mat fra
gården der kalver vandrer
rundt i tunet.
Sted: Tingvoll
Web: www.dengladeku.no
kan
du i s k e
r
e
d
et
age jest en
k h n, ma yr av kan
s
i
n
n
ota dro ent rde en b oden i et ev alsf jo l farg
e
r
rod f ter Tod g t i ånd
et e
bor ter av ke du t ved emnin gen h f ulle ,
r
a
st
ar
gs
åe
ær
t is
ete
ks
nvi e 450 ekso arbor yr vår drer p emnin t og b å
i
v
S le v r o g . I
st
an
ra
r uk d p
opp resse shage eren f n du v å den ens f en me g g
P
p
syp dska omm t ente ing. seson hag orsda
s
n
lan følge e høs mvis er av ap om ust, t
du akend iller o s kak unnsk 1. aug
spr r best rvere d og k ai t il
ne
mu , elle een se ige or a 8. m
m
o
lk
.no
kaf vennl ent f r -17.
um
ada
og en. Åp kl 12 Surn .muse
vei øndag dvik, more .no
or
rd
i st
–s
d: N ww.no al-t ur
e
t
d
S
b: wsurna
We
ag e
H
isk
n
a
t
Bo
Potetball
Flatøy rundt
og inn i
Dollsteinshola
På Flatøy feriesenter kan du leie
sykler og ta en runde rundt øya,
eller prøve fugletitting, hulevandring, fjellgåing, fisking, dykking
mm. Bare 30 minutter fra Flatøy
ligger Dollsteinshola, som er en av
de dypeste i Norge.
Sted: Flatøy, Ulstein
Web: Flatoyholidays.com
30
Populære ostar
Tingvollost er kjent for sin gardsost,
som har hausta både lovord og prisar. I
Torjulvågen ligg gardsbutikken der det
blir seld seks typar ost frå eige gardsysteri, samt varer fra andre lokale
produsentar.
Sted: Tingvoll
Web: www.tingvollost.no
Matkurs på Giske
Sveitsiske Cecilia Chiara har en restaurant der det arrangeres matkurs og
spesialkvelder med bestemte tema. Her
lages maten av gode råvarer, og alt er
hjemmelaget – også is, brød og pasta.
I restauranten fins en liten butikk der
man kan kjøpe med seg hjemmelaget pasta og pesto laget av sesongens
råvarer.
Sted: Giske
Web: www.chiara.no
Tett på naturen
inne og ute
Juvet landskapshotell er et 7-romshotell
i Valldal. Alle rommene er unikt bygd, og
tilpasset landskapet slik at gjestene virkelig
skal være tett på naturen – enten de er ute
eller inne. Til hotellets gjester tilbys aktiviteter som villmarkleir, rafting/juving, toppturer, fjellgardsbesøk og skiturer. Hotellet
kan også leies når det ikke er andre
arrangement.
Sted: Valldal
Web: www.juvet.com
Opplevelsesdag Lyst på en ordentlig eventyrdag? I
Stordal kan du få en actionfylt dag med
natur, sykling, fottur, flåte-bygging og
padling. Med lunsjpause tar det
4-5- timer totalt.
Sted: Stordal
Web:
www.adventure-company-norway.com
Høge element
I Hellesylt, ved inngangen til Geirangerfjorden, kan vi vere med på aktivitetar
der ein kombinerer fjell, elvar, fossar og
fjordar. Fleire typer aktivitetsløyper
– alle med høge element. Turane blir
ofte avslutta med enkel servering ved
Hellesylt Bygdetun.
Sted: Hellesylt
Web: www.hellesylt.no
Guidede MC-turer
Bli med på guidede MC-turer, blant Norges beste turperler, som Stranda,
Stryn, Geiranger osb. Turene har forskjellig varighet og ledes av guider med
kommunikasjonsutstyr.
Sted: Stranda
Web: adventurestranda.no
Båtskyss på
Geirangerfjorden
Fra Geirangerfjorden Feriesenter kan
man få båtskyss ut til fjordgårdene i
Geiranger som Skageflå, Knivsflå eller
Blomberg.
Sted: Geiranger, Stranda
Web: geirangerfjorden.net
Offroad på Ørskogfjellet
På Fjellstova på Ørskogfjellet kan ein leige seg offroadsyklar, og ta
turen innover viddene på fjellet mellom Romsdal og Sunnmøre.
Sted: Ørskog, Vestnes
Lær å padle
På Averøya kan du padle i lune viker
og sund eller vilt storhav. Sveggvika
arrangerer kajakkurs i samarbeid
med dyktige instruktører. Dersom
du har våtkort, kan du også leie
kajakker her.
Sted: Averøy
Web: www.sveggvika.no
Vandring i
jordbærland
I jordbærbygda Valldal kan du vandre
blant jordbæråkre i jordbærsesongen
– fra midten av juli til ca 20. august.
Sted: Valldal, Norddal
Web: www.jordbarstova.no
31
Sykle fra Molde via Ona og Hustadvika til
Atlanterhavsvegen og Kristiansund. Dette
er et flatt og barnevennlig område med flere
tilbud til hele familien underveis. Det er lagt
opp til at turen tar en uke.
Web: www.basicoutdoors.no
Ø yhopping med sykkel
Sluk høydemeter
på sykkelsetet
2 dager, 5.500 høydemeter. Dette er
ordentlig sykkeltur i sunnmørsk landskap.
På turen er man innom både Geiranger og
Trollstigen.
Sted: Norddal
Web: www.kragebakk.no
Villreinsafari
På villreinsafari i Eikesdalsfjella blir vi kjent
med kanskje den siste gjenlevende villreinstammen i Europa. Vi følger spor tilbake til
Fosnakulturen, ser gamle fangstgraver ifølge
med lokalkjent guide.
Sted: Eikesdal, Nesset
Web: www.eikesdal.no/wild
Saga Trollheimen Hotel
Fotoutstilling, kano, guidede turer i
Trollheimen, matopplevelse rundt grua i
eldhuset, klatring/rappelering,
elvevandring, grottevandring,
vikingeleker, samskapings-aktiviteter.
Sted: Rindal
Web: www.sagatrollheimenhotel.no
Cruise på
Hjørundfjorden
Attraksjonane med
buss og Hurtigrute
Kontrastenes fjordrike venter på deg!
Fra Ålesund går det daglige turer til Øye
og det berømte Hotel Union Øye. Her
søkte Europas aristokrati og overklasse
naturskjønne og spennende reisemål ved
forrige århundreskifte.
Sted: Ålesund
Web: www.62.no
Kvar morgon kl 08.00 går det buss
frå Molde til Åndalsnes og Trollstigen, vidare via jordbærbygda
Valldal og Ørnesvingen til Geiranger.
Der går ein om bord i Hurtigruten
og opplever «De syv søstre» og
Geirangerfjorden som er eit av
UNESCOs verdsarvområde. På
heimtur blir det ein liten stopp i
Jugendbyen Ålesund, før ein blir med
Hurtigruten attende til Molde.
Stad: Molde
Web: www.visitmolde.no
Hellesylt Motelldrift AS
Båtutleie, kajakkutleie, sykkel utleie og galleri.
Sted: Stranda
Web: www.grandhotel-hellesylt.no
Fleire aktivitetsforslag, samt oversikt over overnattingstilbod, finn du på
Møre og Romsdal Reiseliv - og destinasjonsselskapa sine nettsider:
www.visitmr.com
32
www.visitmolde.com
www.visitalesund-geiranger.com
www.visitkristiansund.com
r!
u
t
d
Go