Nytt formidlingsbygg til Arkeologisk museum ved UiS

Comments

Transcription

Nytt formidlingsbygg til Arkeologisk museum ved UiS
Nytt formidlingsbygg til
Arkeologisk museum ved UiS
Total kostnadsramme for det ferdigprosjekterte formidlingsbygget til
Arkeologisk museum ved UiS er kvalitetssikret (338,3 mill. kr alt inkludert),
og bygget er klart for startbevilgning og anbudsrunde.
I revidert statsbudsjett 2016 har UiS behov for en startbevilgning fra
Kunnskapsdepartementet på 8–10 millioner kroner til nybygget.
Om UiS får startbevilgning i revidert statsbudsjett 2016, vil start for bygging
være våren 2017 med ferdigstillelse tidlig høst 2018.
Nytt formidlingsbygg til Arkeologisk museum ved UiS
Det nye formidlingsbygget vil bli et signalbygg for Stavanger. Det skal holde svært høy sikkerhetsstandard, slik at det vil være mulig å låne inn store, internasjonale utstillinger som Stavangerregionen ikke får i dag. Dette vil bidra til å øke kvaliteten på formidlingstilbudet ved museet
og på kulturtilbudet i Stavangerregionen.
Universitetet i Stavanger og Arkeologisk museum i Stavanger fusjonerte i 2009. Arkeologisk
museum hadde da i gang en prosess for nytt formidlingsbygg, som etter fusjonen også ble en
sak for UiS. Det lenge planlagte nybygget til museet har blitt forsinket blant annet på grunn av
moms-problematikk for museumsbygg i UH-sektoren, som nå er avklart.
Total kostnadsramme for det ferdigprosjekterte bygget er kvalitets- sikret (338,3 mill. kr alt
inkludert), og bygget er klart for startbevilgning og anbudsrunde. Bygget er på 5500 kvadratmeter.
Det nye bygget skal inneholde formidlingsareal på 1400 kvadratmeter og nye og moderne
magasiner i kjelleren.
I revidert statsbudsjett 2016 har UiS behov for en startbevilgning fra Kunnskapsdepartementet
på 8–10 millioner kroner til nybygg ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger.
Om vi får startbevilgning i revidert budsjett 2016, vil start for bygging være våren 2017
med ferdigstillelse tidlig høst 2018.
– I denne regionen har vi lange tradisjoner for godt samarbeid mellom det
offentlige, næringsliv og kunnskapsinstitusjoner. Jeg er veldig stolt av
og glad for at vi har et universitet som satser internasjonalt; et ambisiøst
universitet som styrker og utvider fagtilbud og forskning. Det planlagte
formidlingsbygget til Arkelogisk museum ved UiS er et viktig prosjekt for
hele Stavangerregionen. Det vil øke kvaliteten på formidlingstilbudet ved
museet og dermed på kulturtilbudet vårt.
Christine Sagen Helgø
ordfører