Sola menighet

Comments

Transcription

Sola menighet
sola menighetsblad
Nr. 2 april/mai 2012 53. årgang
Mange barn får
være med på spennende
Tårnagenthelg!
Driftige damer på supert
kjøkken i Sørnes nye storsal.
Bli med på naboFEST som er
et nytt familiekonsept i Sola.
Heder til medarbeiderne
i Tananger!
Sola kirkelige fellesråd -
kirkevergeadministrasjon
Kirkeverge
Trygve Torgersen
k: 51 75 53 75
p: 51 80 00 75
[email protected]
www.sola.kirken.no
Ass. kirkeverge
Tore J. Aas
k: 51 75 53 84
m: 908 41 153
[email protected]
Konsulent
Sidsel Holmsen
Koordinator
Kirkens Sykevaktsordning
Jodi Niday
k: 51 65 34 42
k: 51 75 53 74
[email protected]
m: 915 66 468
[email protected]
Sola Menighet - Postboks 82, 4097 Sola - Menighetskontor: Soltunv. 6 - Kontortid: mandag–fredag: kl. 09.00–15.00
Kontor
t: 51 75 53 70
Sogneprest
Bjørn Brakestad
k: 911 03 210
Menighetsprest
Sigve Vidnes
k: 51 75 53 77
Diakon
Solveig Håland
k: 51 75 53 78
Kirketjener
Ottar Vigdel
k: 51 65 08 31
Menighetsråd v/leder
Turid Eikeland Tjora
Styrer Åpen Barnehage
Elisabeth Velde
[email protected]
p: 51 65 17 77
[email protected]
m: 928 59 527
[email protected]
[email protected]
[email protected]
m: 932 59 315
[email protected]
p: 51 65 20 80
[email protected]
Kantor
Geir Munthe-Kaas
k: 51 75 53 79
m: 93213474
[email protected]
Sekretær
Mia Sande
k. 51 75 53 72
m. 971 82 585
[email protected]
Trosopplæringsleder
Gøran Byberg
k: 51 75 53 85
m. 489 97 109
[email protected]
Daglig leder
Siri Lindtveit
k:51 75 53 76
m: 915 61 232
[email protected]
Ræge Menighet - Postboks 38, 4054 Tjelta - Menighetskontor: v/Ræge kirke - Kontortid: Tirsdag til torsdag kl. 09.00–13.00
Kontor
Menighetsprest
t: 51 75 53 70
Sindre A. Eskedal
[email protected]
k: 51 75 53 63
m: 975 44 554
[email protected]
m: 936 52 805
[email protected]
m: 975 05 635
[email protected]
Daglig leder
Cecilie Skretting
k: 51 75 53 62
Menighetsråd v/leder
Maghild Ø Klungland
p: 984 01 226
k: 51 75 53 64
Barnepastor
Marianne Sundvoll
Musikkpastor
Kristian Lie-Bjelland
m: 916 65 168
Kirketjener/vaktmester
Per Skretting
m: 958 10 844
Administrasjonsmedarbeider
Berit Kristin Edvardsen
k: 51 75 53 65
[email protected]
Sørnes Menighet - Mortensarmen 1, 4052 Røyneberg - Menighetskontor: Sørnes kirke - Kontortid: Tirsdag–fredag kl. 09.00–13.00
Kontor
t: 51 75 53 70
[email protected]
Sokneprest
Berit Espeset
k: 51 75 53 54
p: 51 64 50 85
[email protected]
Daglig leder
Johan Jensen
k: 51 75 53 52
p: 51 65 59 56
[email protected]
Kantor
Turid Evje Jensen
k:51 75 53 56
p: 51 95 98 89
[email protected]
Sekretær
Kristine Byberg
k: 51 75 53 53
Styrer Åpen Barnehage
Ingvild Pettersen
[email protected]
m: 45 24 54 61
Menighetsråd v/leder
Ole Andreas Gundersen
p: 51 65 61 27
m: 982 47 591
Trosopplæringsleder
Marit Mælum Nordal
k: 51 75 53 57
m: 90 83 82 66
[email protected]
Trosopplæringsleder
Marianne Lindefjell
k: 51 75 53 58
m: 90 16 60 03
[email protected]
Tananger Menighet - Postboks 120, 4098 Tananger - Menighetskontor: Risavika havnering 100, Tananger Kirke - Kontortid: Tir–fre kl. 09.00–13.00
Kontor
Sokneprest
k: 51 71 96 62
m: 911 19 529
[email protected]
Sara Rachel Loka
k:51 71 96 63
m: 918 06 301
[email protected]
Randi Lundberg Tveit
Trosopplæringsleder
Marianne Bøe Weibell
Sekretær
Berit Rott
Organist/ungdomsleder
Magnhild Mo
Menighetsråd v/leder
Knut Erik Hollund
Menighetsbarnehage
/ SFO v/Styrer
Guri Haarr
Kirketjener/vaktmester
Emil Rott
k: 51 71 96 61
k: 51 71 96 66
k: 51 71 96 77
k: 51 71 96 65
k: 51 71 96 64
m: 971 47 133
m: 993 07 770
m: 90934134
[email protected]
[email protected]
[email protected]
m: 91 36 40 79
[email protected]
m: 412 58 237
m: 938 43 379
Etter Skoletid
k: 51 71 96 73
m: 918 03 433
Knøttetreffen Knøttene
k: 51 71 96 71
m: 918 08 852
k: 51 71 96 72
[email protected]
m: 928 11 629
k: 51 71 96 74
Lekeklossen
[email protected]
Ingunn Aarseth Høivik
Daglig leder
Kateket
t: 51 75 53 70
Påske
– det handler
om å elske!
m: 976 49 376
[email protected]
[email protected]
I en konsentrasjonsleir under andre verdenskrig ble en jødisk familiefar en dag
kommandert ut av rekken av de tyske soldatene. Han ble plukket ut for å dø.
Da lød det en røst fra en annen som stod der, presten Maximilian Kolbe: ”Kan jeg ta
hans plass?” var hans enkle spørsmål. Kolbe ble henrettet. Den jødiske familiefaren
fikk leve.
Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner, sa Jesus.
Jesus gikk veien til korset alene. En tung vei. Overprestene i Jerusalem overgav ham
til romerne. De ofret Jesus. Det er bedre at ett menneske dør for folket enn at hele
folket går til grunne, sa Kaifas. Han ante ikke rekkevidden av sine ord. Det var nettopp
det som var Guds frelsesplan. En måtte dø for at alle skulle leve! Den ene var Guds
egen sønn, Jesus!
”For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn
den enbårne for at hver den som tror på ham, ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv” (Johs.3.16)
Dette er kjærlighetens vei. Jesu død i påsken er Guds handling for oss, - det sterkeste
uttrykk for hans kjærlighet til alle mennesker!
Påsken handler om å elske! Jesus gjorde noe med vår smerte, nød og skyld.
Han naglet det til korset og seiret over døden!
Jesus gav livet sitt for at du og jeg skal få leve som tilgitte, frie og glade mennesker.
Jesu seier over døden er vår seier!
Slik viser Gud også kjærlighetens vei for oss: Kjærligheten som utholder alt, tror alt,
håper alt og tåler alt. På denne veien blir våre små og store kjærlighetsgjerninger til liv
for andre og velsignelse for alle!
GOD PÅSKE!
Hilsen Berit prest
Frivillig abonnementspris: Kr. 200,- pr. år.
Bankgiro: 3206.20.02238
Tidsfrister: nr. 3/12 utgis 30. mai.
Og varer til 31. august.
Stoff sendes til:
[email protected]
Frist for stoff : 8. mai
Skal dekke juni, juli og august.
sola menighetsblad
SOLA MENIGHETSBLAD
Utgiver: Menighetsrådene i Sola
E-post: [email protected]
Adresse: Postboks 82, 4097 Sola
Lay-out: Venke Eiane Sæther
Trykk: Jærprint
Annonser: Torleif Oftedal tlf: 93 23 29 90
[email protected]
KIRKENS
SYKEVAKTSORDNING
I SOLA KOMMUNE
En avlastningsordning for pårørende bosatt i Sola kommune
Kirkens sykevaktsordning vil foregå i et tett samarbeid med
kommunens hjemmetjeneste. Dere som ønsker hjelp og avlastning på denne måten, kan derfor henvende dere til hjemmetjenesten som så vil formidle dette videre til leder for Kirkens
sykevaktsordning. Dere kan også ta direkte kontakt med leder
for sykevaktsordningen.
Tildelingen av tjenester skjer etter tilgang på sykevakter.
Leder for sykevaktsordningen.
Jodi Niday
Telefon: 915 66 468
E-post: [email protected]
Kontorsted: Sørnes kirke
Telefon: 51755350
SOLAKIRKENES SERVICETORG
Telefon: 51 75 53 70
E-post: [email protected]
Åpent mandag – fredag 09.00 – 15.00
Våre ansatte kan nås med direktenummer som står i
telefonlisten på side 2. Servicetorget finner du
i Menighetssenteret i Soltunveien 6 i Solakrossen.
Vi betjener kirkenes dåp og vielser,
også ønske om vielse i Ruinkirken.
Vi jobber for god service!
Møtene starter
kl.19.00 hvis
ikke annet
tidspunkt er
oppgitt.
Hvis ikke annet
blir kunngjort
begynner alle
torsdagsmøtene
kl. 19.30
Emmaus bedehus
1.
2.
9.
12.
12.
15.
16.
April
Ons. 11. kl 19.30
Blå Kors- kveld
Tirsdag 10.04 Kl. 11.00. Formiddagstreff.
Bønnesamling kl. 2000.
19. kl 19.30
Israelsmisjonen
Ons. 18. kl 19.30
Nabo- og vennekveld
Hele familien er velkommen til frokost!
Påskemøte kl. 1900
Rege barnegospel kl. 1700
Trim for voksne kl. 1930 på Håland skole
Søndagsåpent kl. 1100.
Taler Håkon Helgøy,
Tema: 1. Trosartikkel ”…den Allmektige..”
Gutte- og jentelaget kl. 1800 på klubbhuset
HITS kl. 2000
Trim for voksne kl. 1930 på Håland skole
Møte for Israelsmisjonen kl. 1900
Onsdagsklubben kl. 1700
25.
Trim for voksne kl. 1930 på Håland skole
30.
Gutte- og jentelaget kl. 1800
29.
2. HITS kl. 2000
Bønnesamling kl. 2000.
19.
HITS kl. 2000
23.
27.
30.
Mai
Tor Ove Haga og Odd Dubland
blir med
Mai
Tors. 01.kl.19.00 Bibeltime
10. kl 19.30
Kristen Muslimmisjon
Tors.08. kl.19.00 Bibeltime
24. kl 19.30
31. kl 19.30
av Fengselsmusikken.
Taler fra misjonen
Samling om Guds ord og bønn.
Tur til Nordlys.
Felles med Ljosheim og Vonheim.
Avreise fra bedehusene kl 19.00
v/Per Tjøstheim på Ljosheim.
v/ Per Tjøstheim på Ljosheim.
Møte for Kristen Muslimmisjon kl. 1900
Søndagsåpent kl. 1100
Taler Jostein Skartveit
Trim for voksne kl. 1930 på Håland skole
Forsamlingstur
I år går turen til Finnøy!
Trim for voksne kl. 1930 på Håland skole
Misjonssambandet.
Bevertning. Utlodning.
Tale og sang ved Odd Dubland.
Torsdag 12.04 Normisjon. Taler Egil Karlsen.
Sang Elbjørg og Kjell Stangeland.
Torsdag 19.04 Bønne og samtalemøte.
Torsdag 26.04 Misjonssambandet. Taler Jens Noraberg
Sang Børge Tjessem m/venner.
Mai
Bibeltime v/ Per Tjøstheim på Torsdag 03.05 Normisjon. Taler Odd Svendsen.
Bibeltimene holdes sammen med Torsdag 10.05 Bønne og samtalemøte.
Søn. 25. kl.19.00 Påske i ord og toner.
Tors.15. kl.19.00 Ljosheim.
Salem og Ljosheim.
Sang Torunn Fjelde Hansen.
Søndag 13.05 Kl. 16.00. Misjonsstevne for NLM.
Tale John Peder Samdal.
Sang v/mannsgrp. Fjordingane.
Torsdag 24.05 Møte for Misjonssambandet.
Taler og sang Hølger Kjølvik.
Søndag 27.05 Kl. 20.00. Nattverdmøte.
Torsdag 31.05 Tur til Nordlys, sammen med
Betania bedehus
9.
Onsdagsmøte NorMisjon
19.30
Onsdagsmøte IndreMisjonsForbundet
22.
11.00
16.00
April
19.30
15.
Taler Håkon Helgøy, Tema: 1. Trosartikkel ”… 18.
Himmelens og jordens Skaper..”
22.
Trim for voksne kl. 1930 på Håland skole
20.
N.M.S, Tale ved Kjetil Vada
Blåkors, Andakt og sang
Felles sommeravslutning
9.
13.
Taler fra misjonene
Jonny Mydland blir med
3. kl 19.30
Onsdagsklubben og Rege Barnegospel kl. 1700
Søndagsåpent kl. 11
7.
26. kl 19.30
Mai
6.
Taler fra misjonen.
Sommeravslutning
Trim for voksne kl. 1930 på Håland skole
Søndagsmøte kl. 1900
2.
5.
April
N.L. Misjonssambandet
21.
25.
April
Ljosheim bedehus
12. kl 19.30
Rege barnegospel kl. 1700
22.
April
Vonheim bedehus
Påskefrokost kl. 1000
18.
18.
Salem bedehus
IMI Tananger “Ut på tur”
Betaniasøndag, Klaus Muff
IMI Tananger
25.19.30 Gideonkveld
26.
19.30 Nattverdmøte
Mai
Ons. 9. kl 20.00 Bønn- og samtalemøte
(M. Sømme)
Søn. 13. kl 16.00 Felles misjonsstevne på Ljosheim
Søn. 20. kl 19.00 Møte v/Kristen Muslimmisjon
Tor. 31. kl 19.30 Tur til Nordlys
Felles med Ljosheim og Salem
BARNAS MISJONSDAG
Søndag 13. mai på Ljosheim
Bjørn Brakestad. Speidere deltar
Salg av pølser/kaker.
Pengene skal gå til barn i Okhaldhunga.
Vonheim og Salem.
Avreise fra Ljosheim kl 19.00.
Livets Gang
Døpte
Vigde
Gravlagd
Tananger
Lurechi Rodrigo
/ Daniel Nåden
Tananger
Marius Mølmann
Linus Fossum Ludvigsen
Julian Ellingsen Hodneland
Stefan Husebø Broløkken
Mathias Skeie Johannesen
Erle Dueland Trosdahl
Marielle Olsen-Houen
Ræge
Kari Baldersheim
Solvor Hakvåg Reke
Isac Albrigtsen-Vik
Annika Bore
Sørnes
Emil Skramstad Lie
Marie Lyng Hansen
Linea Sanne
Lykke Hebnes Førre
Tobias Hansen Lilledal
David Leander Iversen Hansen
Linea Grannes
Sola
Kaisa Bø
Sander Idsø Laland
Nilo Magnéli
Pernille Sofie Førland Røssland
Linius Byberg Malmin
Frida Amdal Thorrud
Frida Sviland
Henrik Bjerkan Klopstad
Nathalie Andersen
Erle Pedersen Strand
Fredrik Amundsen Lindø
Philip Hjertvikrem
Døgnvakt tlf.: 51 97 29 00
Oalsgaten 75, 4316 Sandnes
Anna Kharko
/ Kirill Timakov
Rita Rott
/ Morten Stranden Høyvik
Marina Chizhikova
/ Bjørn Askildsen
Eva Sundt Eriksen
/ Leif Arne Knudsen
Leon Normann Lambrechts
Ernst Arthur Monsen
Margot Johanne Bru
Ræge
Nora Halsne
Edith Marie Bue
Asbjørn Helgeid
Tordis Olsen
Sola
Olav Gidskehaug
Solveig Olga Rønneberg
Elida Margrethe Sola
Kåre Bjørknes
Dagfinn Austrått
Tor Lorentz Våland
Gudrun Sola
Reidar Gimre
Rolf Eugen Jensen
Svanhild Anfinsen
Liv Trondsen
Magnus Fuglestad
Lars Gurinius Meling
Olaf Kilen
Toralv Magnus Maldal
Åse Gro Enoksen
Janne Thoresen
Olav Klingsheim
Tlf. 51 82 00 50
Konfirmanter i Tananger kirke 2012
Søndag 29.04.2012, kl.11:00
Einar Osmund Arnøy
Christer Egeli
Sara Rott Gundersen
Sine Sivertsen Gysland
Ivar Hagalid Haug
Silje Hensman
Erik Sunde Hetland
Maren Landaas Johansen
Eirik Jåsund
Sølvi Knapstad
Rosanna Maria Riveira Kvie
Kristin Kvinnesland
Ingvild Østbø Lunde
Olve Meling
Henrik Bugge Nøttveit
Tore Selås
Henriette Malen Stangeland
Henrik Larsen Stokka
Kristian Jakobsen Stranden
Vegard Vatne
Birgitte Lauvvik Ørland
Lørdag 05.05.2012, kl.11:00
Michelle Birkestrand Bokn
Kristine Opøyen Bratseth
Andreas Bådsvik
Tord Næss Haga
Sondre Hjelm
Markus Schultz Lea
Jonas Rodrigo Risa
Endre Leikvoll Vignes
Erlend Leikvoll Vignes
Jon-Fredrik Østensen
Tore Jørgensen Hjelmeland
Hanne Hjorteland
Fredrik Jørmeland
Oda Stræte Jørgensen
Vilde Hågensen Kolstad
Marie Kylland
Henriette Monsen
Simen Waage Olsen
Connie Fosse Stranden
Ragnhild Emilie Torkelsen
Andrea Vatland
Lørdag 05.05.2012, kl.13:00
Audun Elias Aabø
Hanne Aarnes Jåsund
Daniel Kristoffer Brendefur
Elise Emanuelsen Eielsen
Sondre Fagerbakke
Vegard Frafjord-Larsen
Lars Andreas Flesjå Genthner
Marius Vedar Lie Halling
John Harald Grønstøl Hansen
Søndag 06.05.2012, kl.11:00
Maiken Konstanse Bakke
Cassandra Hauge
Idar Helleland
Jarle Helleland
Eirik Jørgensen
Vilde Sofie Namork
Simone Torgersen
Konfirmanter i Sørnes kirke 2012
Lørdag 28.april klokken 13.00
Martine Andreassen
Maria Longfjeld Monsen
Ole Petter Myhre
Mari Byre
Elise Sleen Jenssen
Håkon Rødland
Mads Stangeland Gottchalksen
KarolineSunde
Merethe Gundersen
Odin Fornes
Espen Høiland
Bjørn Rune WilsonØsterhus
Endre Wangsholm
Ingvild Bersagel Nielsen
Endre Førsund Heradstveit
ElisabethHarveland
Sjur Halleraker
Alf Leon Beckstrøm
Theresa Bratteteig
Henrik Hovland
Lørdag 5.mai 11.30
Kristoffer Gjerde
Amalie Hansen
MichelleHøiland
Fredrik Haaverstein
Ove Westermoen Haugvaldstad
Lars Austigard
Ina Klakegg
IngebjørgHagesæther Foss
Simon Mork Sætre
Lise Stornes Eiane
Sander Austad
Vetle Ekkje Kaavik
Malin Myklebust
Alise Fosshagen Hald
Ole Andreas Lundberg
Hilde Horvei
Lørdag 5.mai kl.13.30
Ruben Alfsen
Frank Ådland
Ingvild Sørnes
Tomas Myre Pérez
Maren Tjelta Thu
Andreas Rosnes
Ingrid Marie Rommetveit
Erik Barstad Rougier
Tommy Fagerli Rafaelsen
Alexander Kristian Vatne
Amalie Skorge
Erik Holmebakken
Nordstrand
Elise Nygaard
Tim Maarten Riesen
Linn Holmebakken
Nordstrand
Jackob Holst
Konfirmanter i Sola kirke 2012
lørdag 28. april kl 12.00
Henrik Brattli Almenningen
Merethe Linnea Fjermestad Andersen
Olav Byberg
Victoria Henriksen Holmedal
Karsten Holsen Kyllingstad
Mette Hegrestad Mæland
Sara Susanna Nester
Kristin Ravn-Larsen
Camilla Risa
Astrid Kleven Rønning
Tonje Helena Seemann
Andreas Rydland Sandgren
Aleksander Rydland Sandgren
Annelin Sune
Ådne Tøllefsen
Bjørk Tørnqvist
Birgitte Velde
Lørdag 28. april kl 14.00
Sandra Høyland Baardsen
Emilie Berg-johannesen
Kine Foldøy
Are Dybvik Gimre
Mikela Tomine Johannessen
Victoria Kolnes
Stian Berge Kristoffersen
Morten Løland
Petter Messel
Anna Lange Moi
Erle Rangnes
Tage Bore Ribesen
Iselin Karin Svendsen
Jarand Prestvik Vandvik
Margrete Vikingstad
Jenny Rygh
Kjartan Bjånesøy Schjelderup
Kristine Espeland Skjørestad
Jon Even Røyneberg Sundli
Stian Vedvik
Søndag 29. april kl 11.00
Sverre Torsvik Bertelsen
Andrè Brohnst
Johan Djup
Stian Håland Espeland
Thomas Fredriksen
Egil Løvli
Robin Skrikrud Malmin
Therese Sekse
Emilie Toska
Elise Warren
Lørdag 5. mai kl 14.00
Steffen Bergo Jenssen
Tone Brede
Pål Kjetil Føyen
Vilde Gjefle
Ida Emilie Hodnefjell Hansen
Vegar Hatleskog
David Velde Jansson
Monica Serene Jensen
Fredrik Kjørmo Kraakevik
Jonas Kroken Sævereide
Kristoffer Espedal Stangeland
Johannes Sæle
Kamilla Østbø Thorsen
Marte Thorsen
Tom Henning Tollefsen
Oda Gravdal Ulriksen
Ina Johanne Øvstebø
Lørdag 5. mai kl 12.00
Kevin Aksnes
Malin Eikeland Byberg
Vegard Gimre
Tiril Andersen Gjerstad
Mikal Haugen
Marita Holstad Haugland
Ida Hovland
Tina Lervik Åkesson
Andreas Levardsen
Frida Zoey Livastøl
Joakim Løland
Cathrine Skadberg Olsen
Søndag 6. mai kl 11.00
Stine Andreassen
Håvard Egeland
Kaia Løschbrandt
Øyvind R Nilssen
Simon Bjørnstadjordet Tveit
Konfirmanter i Ræge kirke 2012
29. april
Maren Jåsund Voll
Adrian Langerud
Therese Øren
Therese Sundvoll
May Helene Mobekk
Mari Tjelta
Guro Vestly
Ole Bjørn Trevland Tjelta
Kay Tjora
Helle Skjærpe
Marrit Heesen
Joakim Horpestad
Lena Vigdel
Karoline Tjelta
Ole Morten Byberg
Kim Tjora
Max Heesen
5. mai:
Andre Mikal Tjelta Bø
Guri Vatne
Stian Ngo
Simen Helleland
Peder Andreas Skretting
Tora Roth
Marthe Thorsen Svoldal
Ordin Klungtveit
Thomas Malde
Torbjørn Høie Danielsen
Fredrik André Joa Pedersen
Daniel Rolfsnes Edvardsen
Kine Stokka
Robin Fjeld Sognnes
Rebecca I G Holgersen
Sebastian Vedø
Hege Øglænd
RÆGE
R ÆG E M E N I G H E T
Hva skjer i
Ræge Menighet
Trosopplæringsplan for Ræge menighet
April
01.apr
Kl 11.00 Gudstjeneste
v/ Sindre A Eskedal
Dåp
Barnemenighet
Offer
05.apr
Kl 18.00 Gudstjeneste
v/ Ingunn Aarseth Høivik
Nattverd Offer
08.apr
Kl 11.00 Gudstjeneste
v/ Sindre A Eskedal
Dåp
Barnemenighet
Offer
15.apr
Kl 11.00 Gudstjeneste
v/ Morten Hodne
/Liv Heidi Lie-Bjelland
Nattverd
Barnemenighet
Offer
22.apr
Kl 11.00 Gudstjeneste
v/ Ingunn Aarseth Høivik
Dåp
Barnemenighet
Offer
29.apr
Kl 10.30 Gudsteneste
v/ Sindre A Eskedal
Konfirmasjon
Kl 12.00 Gudsteneste
v/ Sindre A Eskedal
Konfirmasjon
Nytt kor i Ræge
Liker du å synge og har lyst å bli med
i nytt kor i Ræge menighet?
Dirigent blir Gunnlaug Gilje Svela.
Koret er for voksne i alle aldrer.
Vi starter opp mandag 16. januar 2012
i Ræge kirke kl 20.00 – 21.30
og har øvelser annenhver mandag.
Kontingent kr. 500,- pr. semester
Kontaktperson: Aud Marit Byberg 90505316
Mai
05.mai
Kl 10.30 Gudsteneste
v/ Sindre A Eskedal
Konfirmasjon
Kl 12.00 Gudsteneste
v/ Sindre A Eskedal
Konfirmasjon
13.mai
Kl 11.00 Gudsteneste
v/ Sindre A Eskedal
Dåp
Barnemenighet
Offer
20.mai
Kl 11.00 Gudsteneste
v/ Morten Hodne
/Liv Heidi Lie-Bjelland
Nattverd
Barnemenighet
Offer
27. mai
Kl 11.00 Gudsteneste
v/ Sindre A Eskedal
Dåp
Barnemenighet
Offer
Kafè
i Ræge kirke!
Annenhver mandag er det åpen kafe på kirketorget i Ræge kirke! Kafeen ble opprettet når
dugnadsarbeidet i forbindelse med Ræge kirke
nærmet seg slutten, og drives av menn fra
menigheten med Ole Bernard Eriksen i spissen.
Det er servering av vafler og kaffe.
2.apr, 16.apr, 30.apr, 14.mai, 28.mai, 11.jun
Torsdagstreff i kirken
2.februar: ”Bures boahttin” velkommen til minner
fra Kautokeino.
Elisabeth Vigre forteller.
12.april: Glimt fra oljeeventyret.
Arvid Bærheim forteller.
3.mai: Program ved elever fra Håland skole.
Alle samlingene varer fra 11.00 til ca 13.00.
Sang, ord for dagen og servering av lunch
hver torsdag. Kollekt ved utgangen.
Alle er hjertelig velkomne!
Plan for trosopplæring i Den norske kirke har som formål å bidra til
en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte i
alderen 0 – 18 år, uavhengig av funksjonsevne. En ferdig plan skal ha
et omfang på 315 timer pr. barn, fordelt på de første atten leveår.
Ræge menighet har som oppgave å lage en slik plan for ca. 850 barn
og unge. Skissen nedenfor viser hvilke tilbud vi foreløpig har for det
enkelte alderstrinn.
Det er gledelig å oppleve stor respons på de tilbud vi gir barn og
unge i bygden vår.
...”Kom, kom,
kom å få en himmel
over livet”…
Helgen 10 og 11. mars var det ”Tårnagenthelg”
i Ræge kirke. Det gleder oss at 42 tredjeklassinger deltok på dette.. Helgen startet med
at alle måtte gjennom en labyrint med oppgaver
for så å bli en skikkelig tårnagent med fingeravtrykk og agentbevis. Gjennom hele
lørdagens samlingen var barna agenter og løste
oppgaver og mysterier. Det er flott å kunne tilby
trosopplæring på en måte som barna syntes er
gøy :-) Tårnagentene preget også søndagens
gudstjeneste med bl.a. video av lørdagens
mysterier og oppdrag. Hver søndag når det er
gudstjeneste kan barn fra 3.klasse og oppover
delta i Agentgjengen som er en del av
Barnemenigheten i Ræge.
Før påske vil alle
5 åringer, tilhørende
Ræge sokn,
få tilsendt boken
om Barabbas.
Boken handler om
påskeevangeliet,
fortalt med
duplofigurer.
Bli med på
PULS!
asse
som går i 5-7 kl
Puls er for deg
Ræge kirke
Puls holder til i
0 – 21.00
ver lørdag 19.0
nh
ne
Puls er ca an
ap med
og sosialt fellesk
Puls er et åndelig
bl.a:
tballspill,
på storskjerm, fo
Salg i kiosk, wii
gskvelder,
, karaoke, lovsan
bingo, brettspill
bønneder,
a, kreative kvel
vandring, dram
.m
m
er
urrans
filmkvelder, konk
nt 50 kr pr. år
ge
tin
on
sk
m
Medle
r – 12. mai
24. mar – 14. ap
kontakte
spørsmål kan du
Dersom du har
er
ell
35
56
voll: 9750
Marianne Sund
ighet.no
en
.m
ge
re
[email protected]
marianne.sundvo
41636546
Berit Edvardsen:
e i mars.
dd
evallet som vi ha
fra karn
Dette er bilder
Barnegudstjeneste
i Ræge kirke
Søndag 03. juni kl 11.00
Utdeling av boken ”Den usynlige
vennen” til alle 1.klassinger tilhørende
Ræge sokn.
Alle er hjertelig velkomne!
Hva skjer i
Sørnes Menighet
April
Mai
01.apr.
Ikke gudstjeneste
05.apr.
kl 11.00? Gudstjeneste
Nattverd
Offer: Den Norske Israelsmisjon
05.mai kl.11.30 og 13.30
Konfirmasjon
Ved: Berit Espeset
Offer: Menighetsarbeidet
Solist: Frida Tystad
06.apr.
06.mai
Ikke gudstjeneste
kl 11.00 Fellesgudstjeneste
med Sola
08.apr. 1.påsked.kl 11.00
Høytidsgudstjeneste
Ved: Berit Espeset
Dåp
Offer: Norges student-/skole lag
15.apr.
22.apr.
28.apr.
Kl 11.00 Gudstjeneste
Ved: Berit Espeset
Nattverd, Solist: Ingvill H. Foss
Offer: Det Norske Bibelselskap
kl 11.00 Familiegudstjeneste
Ved: Berit Espeset Marit M. Nordal
Utdeling av 4-års bok
Dåp Offer: KRIK
Gospelgjengen synger
Tårnagentene
Orkester
kl 13.00 Konfirmasjon
Ved: Berit Espeset
Offer: Menighetens misjonsprosjekt
Solist: Kristin Horne
29.apr.
kl 11.00 Gudstjeneste
Ved: Berit Espeset
Dåp
Offer: MF. Det Teologiske
Menighetsfakultet
Pølsesang
Minigospel og Gospelgjengen inviterer til pølsesang.
Ta med venner og familie og møt opp onsdag 25/4
kl.16.30:
kl 11.00
Familiegudstjeneste
v/Berit Espeset
Dåp, Sang: Gospelgjengen
Lys Våken.
Gospelgjengen synger
Speiderne
Offer: KFUM /KFUK speiderne
27 på dåpsskole i Sørnes
Hver tirsdag formiddag skjer det i Sørnes
kirke: Da springer 27 seks-åringer rett inn
i kjernen av trosopplæringen: nemlig dåpsskolen.
Dåpsskolelærerne ønsker serverer den viltre
gjengen en allsidig meny. Og midt mellom
mat og aktivitet, så er det klappet og klart
for bibelfortellingen. Og barna tar imot
bibelkunnskap med store hjerter. De er
tilfredse etter et godt måltid for magen.
Et godt måltid skaper stor
stemming i for barna fra
Grannes og Røyneberg skole.
13.mai
20.mai
kl 11.00 Gudstjeneste
v/Berit Espeset
Nattverd
Offer: Hald Intern. Senter
Familiesamling
Følgende Lørdager kl.15.30 i Sørnes kirke:
14/4 og 12/5.
Nå inviterer vi til en annerledes overnatting for 5-klassingene på Grannes og
Røyneberg skole
12.-13.mai.
Forrige gang var vi en fantastisk gjeng
med 34 deltagere! Og i følge
stemningen blant barna tegner det til å
bli et nytt spennende døgn.
Åpen Kafé
Vi ønsker alle 3.klassinger velkommen
til en helg i kirken der du kan få være
agent og løse oppdrag.
I Sørnes kirke følgende onsdager kl.11.00:
Vi skal opp i tårnet, lage agent mat og
mye mer.
Dette blir bra og vi håper at DU vil
komme.
18. april: Besøk av: Fotograf Knut Vindfallet fra
Stav. Aftenblad.
Foto fra fjern og nær.
Sted: Sørnes krike
Dato: Lørdag 21. april
Tid: 16.00-20.00
Pensjonisttreff
16.mai: Gladsang med trekkspill og sang.
God servering, utlodning og andakt.
Vel møtt!
Lys Våken er flyttet
pga byggearbeider.
Vi har utsatt Lys Våken i Sørnes kirke pga
byggestiuasjoenen som har vært kirka.
27.mai
kl 11.00 Høytidsgudstjeneste
1. Pinsedag
v/Berit Espeset
Dåp
Offer: Modum Bad
Følgende onsdager kl.11.00- 13.00
i Sørnes kirke: 4/4. 11/4. 18/4 og 25/4.
Velkommen til kaffe og vafler!
Nå er det troen som får påfyll.
Etterpå er det lesestund og film på storskjerm.
Vi har også en samling på søndag
som begynner 09.30
Mer info vil komme til dere i posten.
Keltisk kveldsbønn
I Sørnes kirke følgende onsdager kl.20.00:
11/4 og 2/5
Vel møtt !
Yrende folkeliv
i Sørnes nye storsal
Tekst og bilder:
Marit Mælum Nordal
Hundrevis av store og små
strømmet til. Det var rett og
slett et yrende folkeliv da
Sørnes kirke inviterte til årets
menighetsuke.
Både kirkerom og flunkende
ny storsal var fyllt opp under
de ulike arrangementsdagene.
Fullstappet storsal
under Sørnes-basaren.
Første ingrediens var gudstjeneste med
ekte jazz. Et fyrverkeri av musikalitet anført av Ernst Monsen. Et sterkt anslag for
resten av menighetsuka som fortsatte med
konsert fremført av den mest sjarmerende
kor-alderen.
Onsdag var det duket for gospelstemmer
fra 4 –årsalderen og opp til sjuende-klasse.
Fem kor fra Tananger, Salem og Sørnes
skapte liv og gospel-røre. Og den fullsatte
kirka fikk fart på de tre hundre bollene
som ventet til kirkekaffen etterpå.
Latteren sto i taket når Sigvart Dagsland
med orkester gjestet kirken denne torsdagskvelden. Det er ikke bare gjennom stemmeprakt og dikteriske evner, den karen
slår fast sine evner. En kjapp replikk, en
tilbakelent humor og lun ironi, skapte
en stor kveld for et lattermildt publikum.
Det nye lyd-anlegget i Sørnes kirke fikk
også sin første store utfordring. Den viktige investeringen brakte lyden perfekt inn
i øre og hjerte.
Salem Barnekor var
førstemann ut i det
store “kor-slaget” i
Sørnes kirke.
(Foto: Marianne Lindefjell Sætre)
Sigvart med sin
store stemme ,
mektige orkester
og lune humor
skapte stor
konsert-kveld.
Driftige damer på supert
kjøkken.
Ragnhild Tystad, Aina
Gundersen og Anne Berit
Torbjørnsen slo seg løs på
basar-kjøkkenet. Ekstra
moro når kjøkkenet skinner og alt er “up-to-date”.
Entusiastiske ungdommer
hjelper til.
Ungdommene i Sørnes menighet er enkle å spørre om
frivillige hender. Frida Tystad
og Silje Gundersen sørget
for god bevertning under
basaren.
Hva skjer i
Sola Menighet
April
Mai
01.04.2012 11:00 i Sola kirke
Palmesøndag
v/ Bjørn Brakestad - Kirkekaffe Ring 51 65 27 81 (man-fre) for skyss
05.04.2012 19:30 i Sola kirke
Skjærtorsdagsgudstjeneste
v/ Bjørn Brakestad - Kveldsmat Kirkekaffe
06.04.2012 11:00 i Sola kirke
Langfredagsgudstjeneste
v/ Bjørn Brakestad
08.04.2012 11:00 i Sola kirke
Festgudstjeneste
v/ Bjørn Brakestad - Nattverd - Kirkekaffe Ring 51 65 08 58 (man-fre) for skyss
15.04.2012 11:00 på Ljosheim
v/ Per Inge Ruud - Nattverd Kirkekaffe
22.04.2012 11:00 i Sola kirke
Sprell Levende-gudstjeneste v/ Bjørn Brakestad
Tårnagentene er med
Kirkekaffe
Ring 51 65 12 26 (man-fre) for skyss
28.04.2012 12:00 i Sola kirke
v/ Sigve Vidnes - Konfirmasjon
28.04.2012 14:00 i Sola kirke
v/ Sigve Vidnes - Konfirmasjon
29.04.2012 11:00 i Sola kirke
v/ Sigve Vidnes - Konfirmasjon
05.05.2012 12:00 i Sola kirke
v/ Sigve Vidnes - Konfirmasjon
05.05.2012 14:00 i Sola kirke
v/ Sigve Vidnes - Konfirmasjon
06.05.2012 11:00 i Sola kirke
v/ Sigve Vidnes - Konfirmasjon
12.05.2012 12:00 i Sola kirke
Dåpsgudstjeneste
v/ Bjørn Brakestad
13.05.2012 11:00 på Ljosheim
Barnas misjonsdag
v/ Bjørn Brakestad - Nattverd – Salg av kirkekaffe
17.05.2012 09:00 i Sola kirke
v/ Bjørn Brakestad
Grunnlovsdag - Kirkekaffe - 20.05.2012
27.05.2012
Kirkeskyssen i Sola kirke
Vi ønsker å gi deg muligheten til å komme
på gudstjeneste i kirken!
01.04
08.04
22.04
17.05 kl 09.00
20.05
27.05
03.06
17.06
Torger Sanne
Magnus Dyngeland
Magnus Soland
Torfinn Sanne
Magnus Soland
Ola Bakk
Torger Sanne
Magnus Dyngeland
51652781
51650858
51651226
51650168
51651226
51652253
51652781
51650858
Ring 51 65 01 68 (man-fre) for skyss
11:00 i Sola kirke
v/ Bjørn Brakestad - Nattverd Kirkekaffe - Ring 51 65 12 26 (man-fre) for skyss
11:00 i Sola kirke
v/ Bjørn Brakestad - Nattverd Kirkekaffe -
Ring 51 65 22 53 (man-fre) for skyss
Pensjonistlaget har møte på dagsenteret
Sola Sjukeheim
følgende dager:
11. april
9. mai
Alle ganger kl.17.00
God mat og underholdning
Velkommen!
Sprell levende!
Sola menighet ønsker at gudstjenesten skal
være tilgjengelig for mennesker i alle aldersgrupper. Derfor har menigheten våren
2012 bestemt seg for å prøve ut Søndagsskolens eget gudstjenesteopplegg, Sprell
Levende-gudstjeneste. En Sprell Levendegudstjeneste betyr fire ting: At Jesus lever,
at det som står i Bibelen er Guds levende
ord, at vi er sprell levende barn og voksne
og at gudstjenesten skal være et levende,
livgivende og livlig sted.
Så langt i vår har vi hatt to Sprell Levendegudstjenester. På gudstjenesten i mars
lærte vi om nattverden, og vi fikk besøk av
Halvbjørn, som er veldig opptatt av Jesus
og gudstjenesten. Han pratet litt med presten, og det viste seg at Halvbjørn faktisk
er veldig glad i nattverden. Den gir ham så
mye godt til livet! Halvbjørn kommer helt
sikkert igjen!
I stedet for at presten leder forbønnen
framme i kirken, har vi på Sprell Levendegudstjenestene bønnevandring. Der kan
vi skrive eller tegne bønner, tenne lys
for noen og gå til nattverd. Da kan alle
i menigheten delta i forbønnen på egne
premisser.
Ikke bare under forbønnen, men i hele
Sprell Levende-gudstjenesten, er det
mange med. Vi har musikere, forsangere,
dekoratører som lager til noe etter dagens
tema, noen som står på bønnevandringspostene osv. Derfor blir det også sprell
levende gudstjenester!
Bli med på Sprell Levende-gudstjenestene,
hele familien!
Barn mellom 4 og 13 har organisert lek mens de voksne fordyper seg i dagens tema.
naboFEST
– gudstjenester for hele familien
Fra naboFEST på Sola ungdomsskole
naboFEST er et nytt familiekonsept som drives av prosjektgruppen til Mitt nabolag i Sola.
Det har holdt på i litt over ett år, og har brukt både
Sola kulturhus og Sola ungdomsskole som arena
for samlingene. Søndag 11. Mars ble vinterens
andre fest arrangert på ungdomsskolen med ca.
320 deltakere.
naboFEST er en feiring av Guds godhet for naboer
i alle aldre. Det blir hver gang tatt opp ett tema
som berører alle. Dette presenteres først for hele
familien samlet gjennom musikk, film, dans og
drama. Dette er for å gi foreldre og barn samme
utgangspunkt for å samtale om temaet i ettertid.
Etter ca. 45 minutter får de som er under 13 år et
opplegg med organisert lek, mens ungdommer
og de voksne fordyper seg i temaet inne med en
grundigere undervisning.
naboFEST er en feiring av Guds
godhet for naboer i alle aldre.
Fra naboFEST på Sola kulturhus.
Hva skjer i
Tananger Menighet
April
Mai
1. april : Palmesøndag
Kl.11:00 Gudstjeneste
Ved: Håkon Kessel
Dåp. Nattverd
Offer: Menighetssenteret
5. april: Skjærtorsdag
Kl.19:00 Kveldsgudstjeneste
Ved: Ingunn Aarseth Høivik
Nattverd
Offer: Israelsmisjonen
Kveldsmat (Kr.20,-)
6. april: Langfredag
Kl.19:00
Kveldsgudstjeneste
Lesning av Jesu lidelseshistorie og musikk.
Ved: Ingunn Aarseth Høivik
Offer: Ikke ofring
8. april: Påskedag
Kl.11:00 Høytidsgudstjeneste
Ved: Ingunn Aarseth Høivik
Nattverd Offer: NMS
15. april:
Familiegudstjeneste Kl.11:00 Lys levende”
Ved: Ingunn Aarseth Høivik
Dåp. Nattverd.
6.klassinger deltar.
Give me 5
Offer: Trosopplæringen
22.april:
Kl.17:00 – G5
(Gudstjeneste kl.fem!)
Ved: Ingunn Aarseth Høivik
Nattverd, Søndagsskoleaktivitet.
Offer: NMS Mukdahan
Kveldsmat (Kr.20,-)
29. april:
Kl.11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Ved: Ingunn Aarseth Høivik
Trompet: Espen Behrens
Offer: Trosopplæringen
5. mai:
Kl.11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Ved: Ingunn Aarseth Høivik
Trompet: Espen Behrens
Sang: Dagfinn Egeland
Offer: Menighetsarbeidet
5. mai:
Kl.13:00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Ved: Ingunn Aarseth Høivik
Trompet: Espen Behrens
Sang: Dagfinn Egeland
Offer: Menighetsarbeidet
6. mai:
Kl.11:00
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Ved: Ingunn Aarseth Høivik
Dåp
Trompet: Magne Seglem
Sang: Dagfinn Egeland
Offer: Menighetsarbeidet
13. mai:
Kl.11:00 – Familiegudstjeneste
Ved: Vikarprest
Dåp. Nattverd.
Småbarnsang deltar.
Offer: Trosopplæringen
20. mai:
Kl.11:00 – Gudstjeneste
Ved: Ingunn Aarseth Høivik
Nattverd.
Offer: NKSS
28. mai:
2. pinsedag Kl.17:00
G5
Ved: Ingunn Aarseth Høivik
Nattverd.
Søndagsskoleaktivitet
Offer: NMS
Kveldsmat (Kr.20,-)
LYS LEVENDE
Hei, du som går i 6.klasse!
Har du lyst til å være med på
en spennende natt i kirken?
Helgen 14-15. april arrangerer vi
LYS LEVENDE i Tananger kirke.
Vi inviterer deg altså til overnatting i kirken.
Vi møtes lørdag 14. april kl. 16:00
og er sammen helt til kirkekaffen
er ferdig på søndag.
Jesus ble lys levende påskemorgen!
Vi skal være lys levende for hverandre!
På programmet står:
Lek og moro
Påskevandring
God mat
Gudstjenesteverksted
Nattkino
Overnatting i kirken
Bli med da vel!! ☺
For mer info, ta kontakt med:
Marianne Bøe Weibell
[email protected]
51719666/99307770
Orgelet repareres!
Det praktfulle orgelet i Tananger har lenge vært
lunefullt, og har nok satt grå hår i hodet på mer
enn en kantor! Nå er innmaten demontert, og skal
sendes til Holland for reparasjon. J (Ko) Boogaard og
BARNAS DAG
ONSDAG 30. MAI
KL.1630 - 2000
PÅ MELINGSHOLMEN
ÅPNINGSSHOW KL.1700
m/lokale aktører
MASSEVIS AV AKTIVITETER
til lands og til vanns
SALG AV GRILLMAT.
Så ta middagen på ”Holmen”
denne dagen!
Alt annet er gratis!
AVSLUTNINGSSHOW:
Jarle Waldemar
VELKOMMEN!
Arr.:Tananger Lions, Tananger Menighet
Se også www.tananger.menighet.no
Michel Lagrand fra Flentorp Orgelbouw jobbet en
hel uke med demonteringen.
Vi gleder oss til jobben er utført og orgelet er tilbake
på plass! Og vi håper sterkt på nystemt orgelbrus på
jubileumsgudstjenesten
2. september! Da er Tananger kirke 10 år!
J (Ko) inne i orgelet
DUGNAD I TANANGER KIRKE
Tirsdag 17. april kl. 17:00-21:00
Ta med langkost, bøtte, fille, nal,
hageredskaper og godt humør!
Barnehagen/SFO har dugnad samtidig.
Servering av pizza, lapper, kaffe.
NYTT AV ÅRET:
Har du formiddagen fri, kan du
komme kl.10:00!
Kirken er åpen for dugnadsarbeid hele
dagen. Lunsjservering i kl.12:00
Vel møtt!
J (Ko) og Michel i aksjon
Innmaten er demontert
ENTER
Tananger barnekor
- et kor for deg mellom 3 og 7 år
Vi øver torsdager kl 17.15-18.00
i Tananger kirke
•
Sang
•
Sangleker
•
Andakt
Etter korøvelsen vises Barne-TV på
storskjerm og kveldsmat blir servert.
(Pris for kveldsmat: 20,- pr.barn/ 50,- pr.familie)
Tabago
Velkommen til et sosialt kristent
fellesskap hver fredag kl 20.
Kiosken er åpen, forskjellige aktiviteter er
planlagt og sofakroken venter på deg!
I løpet av en mnd kan du få oppleve
dette:
1.
fredagShalom
2.
fredag Tema m/utkledning
og premiering
3.
fredagTastaturandakt
4.
fredagKRIK
Stikk innom da vel!
Vi øver torsdager kl 17.15-18.30
i Tananger kirke
•
Sang
•
Dans
•
Andakt
Etter korøvelsen blir det servert kveldsmat.
(Pris for kveldsmat: 20,- pr.barn/ 50,- pr.familie)
Tid: kl. 12:00
Sted: Tananger kirke
Pris: 20,- pr. gang.
Vårens samlinger blir:
12., 19. og 26.april
Leder: Marianne Bøe Weibell
Meld din interesse til: [email protected]
meinghet.no eller 99307770
STED: Tananger kirke
TID: Mandager fra kl. 9.30 – kl.12.00
Torsdager fra kl. 9.30 - kl.12.00
Et samlingssted for barn 0-6 år sammen
med foreldre/foresatte
VELKOMMEN
SMÅBARNSSANG
I TANANGER KIRKE
Dette er et tilbud for baby sammen med
mor og/eller far.Det blir et variert repertoar
av kjente, kjære sanger, nye sanger, rim,
regler, dans og kos!
Etterpå blir det tid til skravling og spising
(ta med niste).
Knøttetreffen Åpen
Barnehage
PROGRAM:
•
Samlingsstund med
bibelsamling/musikk
•
Ulike aktiviteter
•
Fri lek
•
Ta med niste og innesko
•
Pris: Kr. 20,- pr. fam. pr. gang.
- et kor for deg i 2.-7.klasse
BABYSANG
I TANANGER KIRKE
TREFFEN
- Klubben for deg som går i
8.klasse og oppover
Nå er vi i gang med småbarnssang i
Tananger kirke! Dette er et tilbud for barn
mellom 1-3 år sammen med mor og far.
Vi samles for å synge, danse,
finne rytmen og leke med musikken.
Etterpå blir det vist barne-TV på storskjerm, og kveldsmat blir servert.
(Pris for kveldsmat: 20,- pr.barn/ 50,- pr.familie)
Tid: kl. 17:30-18:00
Sted: Tananger kirke
Vårens samlinger:
12. og 26. april
10. mai
Ledere: Sara Loka og Marianne Bøe Weibell
[email protected] - 91806301
[email protected] - 99307770
Jesha
Klubben for deg i 5.-7. klasse
Annenhver fredag samles vi
i Tananger kirke fra kl 18-20.
Her kan man gjøre mange forskjellige
aktiviteter som bl.a:
tv-spill (Nitendo Wii) på storskjerm,
luftgevær,fotballspill, airhockey,
hobbyaktiviteter, innebandy, bordtennis.
Det er også mat, kiosk, premieutdeling
og en samlingsstund til slutt.
Pris: 10,- v/inngang. Medlem 60,or et halvår.
Program for våren 2012
20. april
4. Mai
1. og 15. juni
Treffen er en klubb tilrettelagt for mennesker
med utviklingshemming – vi møtes i Tananger kirke annen hver fredag fra kl 18-20. På
klubbkveldene våre har vi en andakt, vi spiser
sammen og har en aktivitet for kvelden. Vi
drar også på utflukter – i vår skal vi en tur til
Randaberg og besøke Sofus. Så skal vi til Jan
Årthun, der skal vi ha en bønnevandring samt
grille og kose oss. Vi håper på at været blir
fint! Og vi skal i Kongeparken – noe som vi
alle gleder oss til! Vi deltar også i 17.mai toget
i Sola sentrum – og etter toget har vi en liten
17.mai samling på Sola sykeheim.
Vi har plass til flere i Treffen – så alle er
hjertelig velkommen til å delta på samlingene
våre!
Solveig Håland (Leder)
PROGRAM TREFFEN:
Fredag 30.03. Påskevandring i kirken
Meny: Pizza og påskegodt
Torsdag 19.04:Tur til Sofus i Randaberg.
Vårfest. Avreise Tananger 17.45.
Fredag 27.04: Bønnevandring hos Jan.
Grilling - Vær forbehold!!
Fredag 11.05: Vi øver på 17.mai.
Andakt: Jorunn M. Hauge.
TORSDAG 17: MAI:VI GÅR I TOG. ETTERPÅ GÅR VI INN PÅ SOLA SYKEHEIM OG HAR PØLSE, BRUS OG IS.
VELKOMMEN SAMMEN MED OSS!!
LØRDAG 2.JUNI: VI REISER TIL
KONGEPARKEN! NÆRMERE
PROGRAM KOMMER. PÅMELDING!
PENSJONISTTREFF
TABO
Torsdag 12. april kl. 14.00
Andakt: Ola Sandland
Utlodning, servering.
Tananger kirke
Tirsdag 8. mai kl. 17.00.
Maifest
Andakt:Marit Hegelstad
Sang: Sigrid Bru
Utlodning, servering.
Heder til
medarbeiderne
i Tananger!
Vi har utrolig mange gode medarbeidere i
Tananger menighet. Bare på en vanlig gudstjeneste er det mellom ti og femten frivillige i
aksjon! Om oppgaven i menigheten enten er å
vaske duker, bake kaker eller holde andakt, er
alle viktige for helheten!
Lørdag 11. februar ble det endelig tid for å feire
alle sammen.
Medarbeiderfesten ble en skikkelig flott kveld.
Ankomst på en fakkelbesatt rød løper og taffelmusikk til velkomstbrusen slo an tonen! Det ble
god mat, god stemning og et glitrende foredrag
av Jan Størksen, som fikk frem både latter og
alvor. Å fortelle ”plusshistorier” om hverandre
var ett av poengene. Kveldens høydepunkt ble
utdeling av hederspris til årets medarbeider;
Trygve Weibell. En fin blomsterbukett og ”plakett” symboliserte takk for lang og tro tjeneste
få svært mange felt! Litt heder og gode ord til
hovedledere ble det også. Takk til alle dere som
bidrar til å gjøre Tananger menighet til en flott
møteplass og en givende menighet!
Randi
Tårnagenthelgen
11.-12.februar
Det var 28 glade tårnagenter som inntok Tananger kirke 11.februar.
Blant oppdragene de skulle utføre var symboljakt i kirkerommet,
tur opp i det gamle kirketårnet, flaggermusgrytespising, tårnbygging
med fyrstikkesker, gudstjenesteplanlegging og innøving av tårnagentsangen. Det hele munnet ut i en fantastisk kjekk Tårnagentgudstjeneste på søndagen der alle agentene deltok på ulike vis,
og til kirkekaffen ble det selvfølgelig servert tårniskake laget og
dekorert av alle agentene.
Tusen takk for en knallkjekk helg, alle tårnagenter!
La det skje i hjerte, føtter og hender. Gjør noe godt for en du ikke
kjenner!
Speider vintertur til Sinnes,
Sirdal i mars 2012
Masse snø i fjellet ga speiderne fra Tananger KFUK-KFUM
speidere god anledning til å utfolde seg både på og i
snøen. Skiløyper og spade-aking ble prøvd! Huler og
ganger ble gravd og de ivrigste ville sove ute selv om vi
hadde både varm hytte og seng like ved. For enkelte ble
dette uutholdelig kaldt og fikk dermed lært at det er ull vi
skal kle oss med nærmest kroppen! Samarbeid og fordeling
av ansvar er viktige kvaliteter for speidere, så alle deltok
i plikt og lek med fullt trøkk. Søndagen hadde vi en flott
fastegudstjeneste før vi igjen var i gang med aktivitet i
snøen. En fantastisk kjekk gjeng å være på tur med, vi
koste oss både små og store. Speiding er gøy året rundt,
kom og prøv!
Gro Mæland Myklebust
Takk til alle dere som bidrar til å
gjøre Tananger menighet til en flott
møteplass og en givende menighet!
Nå også kp!å
Faceboo
D. DANIELSEN
FØRERKORT
TANANGER
Bil - Bil med henger - Motorsykkel - Moped
KIWI MINI PRIS
SKIPSHANDEL
Storhusholdning
JERNVARE
MIX TANANGER
Påmelding: 51 65 26 89 og e-mail: [email protected]
Gaver for enhver anledning.
SOLAGÅRDEN - 4050 SOLA
Telefon: 51 65 28 96
tlf. 51 64 88 50
tlf. 51 64 88 00
tlf. 51 64 88 40
tlf. 51 64 88 30
Kransebinderi
Eget sløyfetrykkeri
Åpningstider mand.–fredag 09.00-19.00
Lørdag 09.00-17.00
Når du trenger elektriker …
Åpningstider mand.–fredag 08.00-22.00
Lørdag 08.00-21.00
Støtteannonsører:
MX SPORT Sola
Tlf.: 51 65 03 19
Man - Fred 09.00 – 18.00
Lørd.
09.00 – 15.00
Gulv og Tak A/S
Solbergvn. 5 – P.B. 170
4050 SOLA
Tlf.: 51 64 64 94
THORO – forhandler.
PERGINOL/PERAN – forhandler.
PROTAN – takog membram-systemer.
Sande Gård
Seland Optikk
Sola
Sola Elektro
Guds hage
Guds hager er frodig, vakker og vill,
han ber oss å vakta den vel.
Kvar blome, kvart strå høyrer skaparen til,
kvar einaste menneskesjel.
Ein song utan ord
stig opp ifrå heile vår jord.
Høyrer du den vakre songen
frå ein liten fuglemunn.
Denne reine fine klangen
i ei tidlig morgonstund.
Høyrer du det stille suset
ifrå blomar, gras og lyng.
Kan du høyra vesle bekken
kor han leikar seg og syng.
Guds hage er frodig, vakker og vill
med alle slag frukter og bær.
Kvar åker og eng høyrer skaparen til,
med omsorg han mettar oss her.
Ein song utan ord
stig opp ifrå heile vår jord.
Haldis Reigstad

Similar documents

endelIg FrI - Nesodden kirkelige fellesråd

endelIg FrI - Nesodden kirkelige fellesråd – Mine studier viser at de som går i kirken har bedre mental- og fysisk helse enn de som ikke går i kirken. Blant annet har jeg funnet ut at kirkegjengere har lavere blodtrykk enn de som ikke går i...

More information

Kirkekontakten nr 1 - 2013 - Eidsberg kirkelige fellesråd

Kirkekontakten nr 1 - 2013 - Eidsberg kirkelige fellesråd troverdigheten. Og meget tidlig har leddet kommet med i bekjennelsen, og blir i dag trodd og forkynt i alle kirkesamfunn over hele verden. Men hva betyr jomfrufødselen? Den gir ingen grei forklarin...

More information

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7

Turistene skal redde kirkeøkonomien s. 6 og 7 det gjelder vårt religiøse liv. Når vi er i utlandet så besøker vi gjerne ei kirke. Særlig i disse store katedralene bak tykke steinmurer. Da kan vi tenne lys og kanskje be en bønn for noen vi er g...

More information