Ungdomsmenigheten SubUrban flytter inn i nye

Transcription

Ungdomsmenigheten SubUrban flytter inn i nye
INFORMASJON
Ungdomsmenigheten
SubUrban flytter inn
i nye lokaler i domkirken.
Side 6-7
på kirkebakken
MENIGHETSBLAD FOR MOLDE  BOLSØY KLEIVE  SEKKEN  RØVIK OG VEØY
NR 4  2014
LEIR
KONSERTER
Leir er alltid
populært.
Kanskje det
også er noe for
de yngste i din
familie?
Side 14
Kirkene i Molde
kommune har
et rikholdig
tilbud av julekonserter på
programmet.
Side 4-5
1
1
Perspektiv på livet
Innhold
Adventslørdager ............................
Gudstjeneste for utviklingshemmede i Bergmo kirke ..........
SubUrban i nye lokaler ................
Ingrid Margrete Winter-Hjelm,
organist og trosmedarbeider i Bolsøy.
Foto: Eli Sunde Eidskrem
Lite er
nødvendig
En helg i oktober. 40 kvinner i alle aldre
er samlet til Maria-weekend. Vi samles
rundt bordet og rundt Ordet, til måltidsfellesskap, til bibellesning og bønn. Vi
vandrer sammen, i fjellet eller langs
stranda, i samtale eller egne tanker. En
liten oase.
På vandringen møter vi Marta som
tar i mot Jesus da han kommer til landsbyen hennes. Marta jobber og strever og
steller i stand for gjesten, mens hennes
søster, Maria, setter seg ned og lytter til
han. Marta konfronterer Jesus og spør
hvorfor han ikke kan be søsteren om å
hjelpe henne. Da svarer Jesus: «Marta,
Marta! Du gjør deg strev og uro med
mange ting. Men ett er nødvendig.
Maria har valgt den gode del, og den
skal ikke tas fra henne.» I fotnotene til
teksten finner jeg at noen håndskrifter
har «lite er nødvendig» eller «få ting er
nødvendige».
Den lille fotnoten tar et godt tak i
meg. Den løfter meg opp og plasserer
meg på orkesterplass. Jeg får førsteklasses utsikt mot livet mitt som ruller opp
foran meg. Opp kommer dager, hendelser og opplevelser fra den siste tiden.
2
En liten gutt på halvannet år som tar
godt tak i buksebena til mor og signaliserer helt tydelig på sin måte at han vil
«oppa». Men mor har det så travelt med
å rydde kjøkkenbenken at gutten blir
stående med uforrettet sak. Skolejenta
som forteller ivrig fra skoledagen sin
mens mor sitter med ansiktet intenst
rettet mot en liten skjerm, hun nikker
iblant og kommer med bekreftende
«mm». Men fra utsiden gir hun tydelige
signal om at hun egentlig ikke er så
interessert i å høre hva jenta forteller.
Fortellingene fra verden har større appell. Den stressede stemningen i forkant
av et middagsbesøk, når tiden ikke
strekker til alle oppgavene fordi menyen
også denne gangen ble alt annet enn
«enkel».
Så kommer den gamle, slitne sofaen
opp, det utdaterte fjernsynsapparatet,
rommet som (i mors øyne) skriker etter
ny veggfarge, de stygge hagemøblene..
«Lite er nødvendig…»
Jeg tenker mens livet ruller opp
foran meg at hver av disse tingene er
vel ikke noe å ta på vei for. Jeg får behov
for å forsvare meg. Det er vel ikke noe
galt i å rydde kjøkkenet, følge med på
nyheter og stelle godt med middagsgjestene. Og strengt tatt, en sofa som er
tretti år må kanskje tåle fornærmelsen
ved å bli byttet ut med en ny. Men så
er det som om denne fotnoten holder
meg i nakken litt til – den vil ha svar på
et spørsmål. Hva er det som egentlig
er nødvendig i ditt liv, Ingrid Margrete?
Jeg tenker hardt. Jeg prøver meg frem,
setter ord på nødvendigheter i livet
mitt. Etter mye kladding og mange
overstrykinger står jeg igjen med ett
ord: Relasjoner.
Jeg trenger noen å være glad i, og
jeg trenger å vite at noen er glad i meg.
Jeg kjenner stor glede over å ha begge
deler, og nikker bekreftende til fotnoten
der den fremdeles står så standhaftig:
«Lite er nødvendig».
Nyansatt i Molde domkirke .......
Julekonserter ..................................
3
4
6
7
9
Bolsøy, Røvik, Veøy, Kleive
og Sekken sokn ............................. 10
Molde domkirke............................. 12
Gøy på leir ........................................ 14
Kyrkjevalet ....................................... 15
Grønt tips ......................................... 15
Tett på Ingeborg Berg ................. 16
PÅ KIRKEBAKKEN
Utgis av Molde, Bolsøy, Røvik og Veøy,
Sekken og Kleive menigheter
Molde kirkelige fellesråd
Rådhusplassen 1
6413 Molde
www.molde.kirken.no
[email protected]
Framsidebilde:
Maria Ayesha Eide Angvik (t.v.), Live
Amalie Tynes Anderson, Hilda Bævre
Bergseth, Tone Moltubakk og Sunniva
Nerbøberg.
Foto: Margrethe Pettersson
Redaksjonen
Anne Vik Pettersson (redaktør)
Rune Hvidsten
Grethe Lystad Johnsen
E-post redaksjonen
[email protected]
Produksjon og trykk:
EKH Grafisk
Fire adventslørdager i
domkirken
Molde domkirke kommer i år med et
nytt tilbud midt i den mest hektiske
julestria. Hva med å finne veien til det
vakre kirkerommet for en stille stund,
vakker musikk og litt ettertanke hver
adventslørdag klokka 12, før du haster
videre til neste gjøremål?
Av Magnus Moksnes Myhre
Desember er for mange en hektisk måned som vi både
gleder og gruer seg til. Det er mye rent praktisk som
skal ordnes og gjøres i stand til jul, og i tillegg kommer
både julebord og julelunsjer og juleavslutninger. Og
ikke minst alle julegavene som skal handles inn. Når
folk kommer inn i shoppingkaoset før jul, så har både
vi i kirken og andre rundt oss ofte tenkt at denne tiden
burde inneholde noe som stikker litt dypere enn det
voldsomme julestresset og kampen mot klokka.
En pust i bakken
I år ønsker derfor vi i Molde domkirke å gjøre noe med
dette. Gjennom de fire adventslørdagene inviterer vi alle
som vil ha en liten pust i bakken til å komme til en enkel
adventsstund i domkirken klokka 12:00 om formiddagen. Er du i byen og får unna en del innkjøp til jul, kan
du kanskje stikke innom kirken samtidig. Her kan du få
synke ned i kirkebenken og for en liten stund glemme
alt stresset og kavet som er på utsiden. I kirken kan du få
lytte til vakker orgelmusikk og en av kirkens ansatte som
skal ha en samtale med en invitert gjest om hva som er
viktig for dem i advents- og juletiden. Du vil helt sikkert
få noen nye tanker om hva som er viktig og hva som er
mindre viktig av alle julegjøremålene våre. Tematikken i
samtalene skal spenne vidt, men for kirken er det viktig
å kunne løfte opp noen verdispørsmål og sette fokus på
det som virkelig betyr noe for oss selv og de vi har rundt
oss. Forhåpentligvis kan vi gå ut av kirken med andre
perspektiver og en annen ro enn da vi kom.
Hva med en stille stund i kirka midt i julestria? Molde domkirke inviterer deg hver lørdag formiddag i adventstida til
musikk og samtale med en gjest. Advenstgjestene i Molde
domkirke lørdagsformiddagene i advent: Siw Bergsås, Ine
Harrang, Eva Kristine Ødegård og Torgeir Dahl.
Adventslørdag i domkirken
med musikk og gjester
1. lørdag i advent (29.11.14)
med banksjef i Sparebank 1 SMN
Siw Bergsås
2. lørdag i advent (06.12.14)
med billedkunster og kunstkritiker,
Molde, Ine Harrang.
3. lørdag i advent (13.12.14)
med daglig leder i Moldebadet,
Eva Kristin Ødegård
4. lørdag i advent (20.12.14)
med ordfører i Molde,
Torgeir Dahl
3
Elise Håndlykken , Tor Vestneshagen og Odd Inge Sjo er kjempefornøyde med snitter til kveldsmat.
Møtested for utviklingshemmede i Bergmo
–Vi er alle fantastiske se
– Velkommen alle sammen! Er dere klar
for kulturkveld? Ingunn Ostad leder
samlinga i en nesten helt fullsatt Bergmo kirke denne torsdagskvelden. Mange utviklingshemmede med ledsagere
sitter spent i salen.
– Kan dere sangen «Nederst sitter tærne,
hælen kommer så?» Selv om vi er forskjellige, har vi alle like gode kropper. Vi
er alle fantastiske, sier Ostad.
Det er stort engasjement i kirka. Noen
Diakon Rune Hvidsten.w
4
får hjelp med bevegelsene, andre lever
seg helt inn i sangen og rytmen og synger «..øverst sitter håret, slik er vi skapt
av Gud».
Høydepunktet
En torsdag i måneden samles en stor
gjeng i Bergmo kirke. I kveld er det dikt,
sang og trekkspill på programmet.
– Vi vil at de utviklingshemmede skal
delta mye under samlingen, sier Ostad.
Trygve Skarshaug tenner lys under
sangen «Kom la oss samles». Etterpå er
det Mette Leirviks tur. Hun synger solo
med «Gi meg hånda di». Lillian Bye leser
diktet «Jeg skal ikke forlate
deg».
– Nå skal vi finne frem kassen med
rytmeinstrumenter. Kom frem de som
vil spille! Det er rift om instrumentene.
Dette har de gleda seg til. Det er tydeligvis kveldens høydepunkt. Odd Inge
Sjo spiller stødig på tromma til «Hevenu
shalom» mens Karoline Malmedal Drågen leder rytmekorpset.
Brureslått
Ofte er det inviterte gjester som underholder. Denne gangen entrer en
trekkspilltrio scena. Arnt Inge Sæter,
Kjell Inge Ugelvik og Arne Lied spiller
både brureslått, vals og reinlender, og
det rykker nok i dansefoten nedover i
rekkene.
– Jeg tror vi må ha trekkspill flere ganger. Kanskje vi skal spørre Arnt Inge om
han vil komme og ha dans med oss?
smiler Ingunn Ostad.
Til slutt er det kveldsmat med kaffe og
snitter, som tydeligvis faller i smak.
Aker stadion
– Vi startet opp disse samlingene i sin
nåværende form høsten 1997, og har
holdt på i 17 år, nå, sier initiativtaker,
diakon Rune Hvidsten.
– En gang i måneden er det ett eller annet tilbud, som kulturkveld, hyggekveld,
gudstjenesteverksted, andaktssamling,
Populær kveldsmat.
kirke:
Mette Leirvik og Ingunn Ostad.
Av Audhild Moen
lv om vi er forskjellige!
Fakta om samlingene:
* Møtested for alle, men spesielt for
utviklingshemmede.
* Startet opp høsten 1997
* I Bergmo kirke
* Månedlige samlinger
* 4 samlinger om høsten, 5 om
våren
* Kulturkveld, hyggekveld, gudstjenesteverksted, andaktssamling,
filmkveld og tur
* Rundt 40 til stede på hver samling
Fengende rytmer: Gleden bobler i Bergmokirka under «Hevenu shalom».
filmkveld eller tur. I slutten av mai skal
vi besøke Aker stadion og kanskje hilse
på gullgutta. Det er populært i disse
gulltider, sier han.
Noen av Hvidstens trofaste støttespillere
er Terje Jonsson, Inger Solheim, Edith
Bye og Torunn Festø. En viktig del av
jobben er blant annet å smøre snitter og
lage kaffe.
– Dette er et arrangement som dekker
en stor del av målgruppa. Vi har god
kontakt med botjenesten og Enen-senteret. De er veldig positive, og det er
mye på grunn av Runes innsats. Han har
bygd opp tillit gjennom mange år, sier
Edith Bye rosende.
– Siste gang før jul er det adventssamling. Da er Mari-Ann Sylte gjest. Det er
ei dame mange av dere kjenner, hører vi
før gjestene forsvinner ut i høstmørket.
5
1
SubUrban
i nye lokaler
SubUrban flytter i disse
dager inn i nye lokaler i
Molde domkirke. Det er de
tidligere kontorlokalene og
kapellet som nå er pusset
opp og som skal brukes av
ungdommene.
i Molde menighet, Gunnar Bergem. Vi
møter han midt i flyttesjauen. Noen
småting av oppussingen står fremdeles
igjen og det ligger verktøy og utstyr
overalt enda. Samtidig har Gunnar
Bergem fått inn kassene med SubUrban
sitt kjøkkenutstyr og spill og så videre,
så her råder det et salig kaos.
Av Anne Vik Pettersson
– Vi gleder oss veldig over at oppussingen nå er ferdig og at vi kan ta i bruk
disse flotte nye lokalene. I hele høst har
vi brukt kirkekjelleren som vårt samlingssted etter at vi i vår av økonomiske
årsaker flyttet ut av lokalene over det
gamle biblioteket, forteller trosopplærer
6
– Men det skal gå raskt å få på plass
dette nå, smiler Bergem, og innrømmer
at det nå bare er den hyggelige biten
av innflyttingsprosjektet igjen. Ungdommene i SubUrban har allerede hatt
en liten innflyttingsfest selv om nesten
ingen ting var på plass, men etter en
gudstjeneste en søndag kveld inntok de
kveldsmaten i de nye lokalene.
Ungdomsmenighet
Det er det gamle dåpssakrestiet og
noen gamle kontorer bak der som nå er
blitt det nye oppholdsrommet til SubUrban. Dette ligger rett under kapellet,
og kapellet blir også en del av det nye
arealet som ungdomsmenigheten skal
bruke.
– Kapellet er fredet og skal kunne settes
tilbake i original stand uten mye arbeid.
Det vil si at vi har ikke gjort noe med
gulv, tak, vegger og vinduer i kapellet,
bare vanlig vasking og oppussing, men
alt er originalt. Det eneste vi har tatt
bort er en benk på siden, men den kan
kjapt settes på plass hvis kapellet skal
brukes av andre enn SubUrban. Vi har
fått inn en scene og høyttalere, og igjen
er dette noe som ikke trenger å stå der
permanent. Men slik vi får kapellet nå,
blir det et flott rom til å ha gudstjenester
og konserter i. Akkurat et slikt rom som
vi trenger, forteller Gunnar Bergem
entusiastisk. I tillegg til kapellet og
2
5
Nyansatte i
Molde domkirke
3
STÅLE JOHAN AKLESTAD
kapellan
4
6
I bispedømmerådsmøtet 12.september ble Ståle Johan Aklestad
tilsatt som kapellan i Molde
domkirke. Han begynte i stillingen
1.oktober 2014. Innsettelsesgudstjenesten er lagt til 7. desember.
Vi gleder oss over at Ståle fortsatt vil bli å treffe på SubUrban,
sammen med konfirmantene, i
gudstjenester og andre tjenester i
menigheten.
oppholdsrommet med kjøkken, er det
kommet på plass to nye toaletter.
– Og så har vi fått en ny inngang på
østsiden slik at vi kan benytte oss av den
fine hagen som ligger der. Det blir veldig bra når våren kommer, smiler Bergem.
SubUrban er altså ungdomsmenigheten
til både Molde og Bolsøy menigheter,
og på ulike arrangementer i høst har
cirka 40 ungdommer vært samlet. De
drar på turer sammen, og annenhver
søndagskveld er det gudstjeneste med
påfølgende kveldsmat. I tillegg arrangerer de konserter.
– Og så håper vi å komme i gang med
kafedriften vår igjen, der vi har skolelunsj og hybelmiddag. Så det er mye
som skjer her, og de nye lokalen vil helst
sikkert være med på å gjøre at SubUrban kan utvikle seg videre.
Kirkekaffe
Første søndag i advent skal alt være på
plass i de nye lokalene til SubUrban,
og da blir hele menigheten invitert
på kirkekaffe etter gudstjenesten på
formiddagen.
LIV-KARI SIGERSETH
trosopplærer
SubUrban har fått nye lokaler i domkirken,
og ungdomsmenigheten har allerede innviet
lokalene (1). Ungdomsarbeider Vegard
Teigland serverer mat på det nye kjøkkenet (2).
Mange ungdommer bruker SubUrban og de
nye lokalene er svært etterlengtet (3).
Trosopplærer Gunnar Bergem gleder seg til at
alt er på plass, og første søndag i advent
inviteres hele menigheten på kirkekaffe (4).
Nytt inngangsparti til de nye lokalene til
SubUrban på østsiden av kapellet (5). Kapellet
er originalt, men har fått inn en scene slik at
det kan være konserter her (6).
Liv-Kari Sigerseth er nå fast tilsatt
som trosopplærer i menigheten.
Hun vil ha ansvar inn mot 0-10
åringene, og vil være å treffe på
småbarnstreffet, i dåpssamtalene,
Arken søndagsskole og på guds­
tjenester for små og store.
7
Kontakt for informasjon
og medlemskap
Jostein tlf.: 71 24 43 71
Molde og Omegn avholdslag
www.dnt.no
Tlf. 71 25 00 00
SENTRUM
FOTSONETERAPI
Olfrid Aud Mork
Storgt. 23 6413 Molde tel. 71 21 54 40
Fotsonebehandling Kostholdsveiledning Øreakupunktur m.m.
Tlf: 71 25 12 82 / 71 25 30 54
Storgt. 23 - 6413 MOLDE
Grafisk design – web – informasjon/PR
www.kornreklame.no
NMS Gjenbruk Molde
Henter og bringer - tlf. 909 43 827
Møbler på prestegardsløa
tlf. 986 28 726
Røbekk
NMS Gjenbruk Molde Norske
Henter og bDet
ringer. Tlf. Misjonsselskap
90943827 Møbler på presteg.løa, Røbekk Tlf.98628726. Tlf 71 21 05 01
Det Norske Misjonsselskap. [email protected]
Oppmåling • Kartlegging
Anleggsmåling
Telefon 71 40 40 40
Verftsgt. 8 • 6416 MOLDE • Tlf: 71 21 53 90
Storgata 28 · 6413 · Molde · 71 21 94 00
[email protected]
92 66 27 94 · [email protected]
Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal
Julsundvegen
47A
Felleskjøpet
Nordmøre og Romsdal
6412 Molde
Fannestrandv 63 · 6415 Molde
Tlf: 71 25 70 65
481 69 100 · www.fknr.no
Aksdal Sagbruk A/S
Nes, 6453 Kleive • Tlf: 71 24 23 34
Grandfjæra 20 • 6415 Molde
Tlf: 71 20 11 00 • [email protected]
tlf 71 24 07 77
Storgata 42 • 6413 Molde • Tlf: 71 21 10 00
Vågane Matsenter, Hovdenakken
Projektorar, møteromsutstyr eller tolkesystem?
SKILT OG DEKOR | SKJERMLØSNINGER | UTENDØRSREKLAME
[email protected] • 70 07 85 11 • www.andaas.com
www.reklameservice.no
Storgata 50 - tlf 71 25 50 57
www.protid.no - email: [email protected]
tlf 07300
Årøsetervegen 10, 6422 Molde
Tlf: 800 80 488 • www.fasadeprodukter.no
Storgata 42 • 6413 Molde
Vi deler ut stipend hver måned på kr 5 000,Lag idrett, individuell idrett, barn, ungdom, eldre, humanitært,
gründerstipend, kaoskontroll, lag/forening, den bevisste bonde, samt kunst og kultur.
Les mer på www.tofte-gjenvinning.no/stipend
Industriavfall • Metallgjenvinning • Containerutleie
Årøsetervegen 53 • 6422 Molde • Tlf: 71 20 30 90
Epost: [email protected]
Avfallsløsninger for næringslivet
Tlf. 71 21 34 50 - [email protected]
www.rirnaering.no - www.retura.no
8
Julekonsertene
Årets julekonserter i Molde
I år er det mange gode konserter å velge mellom i byen, men vi vil særlig fremheve at det i år blir mulig å høre Oslo
Gospel Choir i Molde domkirke. Det er nå en god stund siden dette koret har gjestet Molde, og mange er ivrige
støttespillere når menigheten i år arrangerer denne konserten.
Gjennom to tiår har julen for mange vært uløselig knyttet til lyden av denne legendariske sammensetningen av
stemmer, under ledelse av dirigent Tore W. Aas. Konsertene formidler Oslo Gospel Choir´s unike sound og den
varme og nære julestemningen som har blitt et varemerke for koret.
Hanne og Tre Tenorer – O Helga natt
Oslo Gospel Choir
Ole Edvard Antonsen / Didrik Solli Tangen
Luciakonsert – Schola Cantorum
Ensemble Dalí – Toner Julenatt
Rein Alexander, Christine Guldbrandsen, Mads Belden
Tirsdag Lørdag Onsdag Lørdag Lørdag Fredag 25.11.
29.11.
03.12. 13.12. 13.12. 19.12. kl 18.30
kl 19.00
kl 18.30
kl 08.30
kl 15.00
kl 18.00
Julekonserter i Bolsøy
Røbekk kirke – Kviltorp og Nordbyen skolekorps
Røbekk kirke – Fuglset mannskor og Røbekk kirkekor
Solister: Ann Helen Moen og Trond Halstein Moe
Røvik kirke – Fuglset mannskor og Bolsøya hornmusikk
Søndag 7. 12. kl 18.00
Søndag 14. 12 kl 19.00
Lørdag 10. 01
kl 16.00
Salmeboken
minutt for minutt
28.-30. november lanserer NRK en ny form for «sakte-TV» når
den nye salmeboka skal synges fra perm til perm. En maratonsending «minutt for minutt» på totalt 60 timer planlegges når
alle de 899 salmene skal synges vers for vers.
Salmeboka minutt for minutt er et samarbeid mellom
NRK og korbevegelsen i Norge samt Kirkerådet, som har utgitt
salmeboka, og Vår Frue kirke i Trondheim, der salmene skal
synges og programmet sendes fra.
Fra Molde domkirke reiser en gruppe fra Schola Cantorum.
Jentene skal delta i felleskoret til Ung kirkesang.
Og siden det skal synges natt og dag, så blir også jentene
våre å se både sent og tidlig. For de som har lyst til å få et glimt
av dem, så gjelder det å slå på tven på følgende tidspunkt:
Lørdag 29.11 kl. 01.00 – 02.00, kl. 16.00 – 17.00, kl. 21.00 –
22.00 og søndag 30.11 kl. 04.00 – 05.00.
9
Bolsøy sokn
Bolsøy kirkekontor
Nøisomhedsveien 36B
2. etasje inngang fra nord
Postboks 1074
6403 Molde
Telefon: 71 11 15 90
e-post: [email protected]
www.molde.kirken.no
Ansatte: www.molde.kirken.no
Menighetsrådleder Ole Rødal
Åpningstider
Mandag – fredag kl 10.00 – 14.00
Velkommen til kirke
7. desember
11.00, Røbekk kirke, gudstjeneste
7. desember
17.00, Nordbyen kirke, lysmesse
14. desember
11.00, Bergmo kirke, gudstjeneste, Molde
pensjonistkor
21. desember
11.00, Bolsøya, Øytun, juletrefestgudstjeneste
Som dagene går
DØPTE: Bergmo, Nordbyen og Røbekk kirker:
Vanessa Moldver, Alisa Moldver, Ole-Kaspian Nerland Nordhagen, Emrik Wollan
Jacobsen, Leo Nathaniel Næss Hoem, Live Nodland, Isac Nikolaisen, Ylva Ellingseter, Vilma Hjetland, Alva Liabø, Ludvik Olsen Hatle, Paul Blø Ilestad, Sigurd Rennestraum Raknes, Sofie Øyen, Viljar Sunde Ramstad, Daniel Holmgreen Jacobsen,
Linus Hagen-Eide, Yrja Viggen, Patrick Venaas, Live Ellingseter, Tuva Lorentzen,
Nico Gridsvåg-Istad, Einar Hjelset.
VIGDE: Røbekk kirke:
Marte Tomren og Bjarne Anker, Mariann Leren Romuld og Are Silset Smørdal.
DØDE: Bergmo og Røbekk kirker:
Anna Lervik, John Edgar Berg, Kjell Arve Karlsen, Oddrun Nordal, Ingvar Bjerkestrand, Frode Lund, Anne-Johanne Aune, Jonas Jensen, Ottar August Wiik, Lars
Lie, Peter Brunvold, Astrid Gunhild Solberg, Agnes Malmedal, Harald Tretvik.
Julaften
13.30, Nordbyen kirke, gudstjeneste
14.00, Røbekk kirke, gudstjeneste
15.45, Røbekk kirke, gudstjeneste
1. juledag
12.00, Røbekk kirke, høytidsgudstjeneste,
Fuglset mannskor
28. desember
11:00, Røbekk kirke, gudstjeneste
1. januar 2015
11.00, Bergmo kirke, gudstjeneste
11. januar
11.00, Røbekk kirke, gudstjeneste
Røvik og Veøy sokn
Ansatte: www.molde.kirken.no
Menighetsrådleder Inga Flovik Grimsmo Andestad
Telefon: 71 11 15 90
e-post: [email protected]
www.molde.kirken.no
Velkommen til kirke
7. desember
18.00, Røvik kirke, lysmesse
4. januar 2015
11.00, Veøy kyrkje, gudsteneste
15. februar
11.00, Røvik kirke, gudstjeneste
Julaften
15.00, Røvik kirke, gudstjeneste
18. januar
11.00, Røvik kirke, gudstjeneste
1. mars
11.00, Veøy kyrkje, gudsteneste for små
og store
1. juledag
12.00, Veøy kyrkje, høgtidsgudsteneste
1. februar
11.00, Veøy kyrkje, gudsteneste
15. mars
11.00, Røvik kirke, gudstjeneste
10
Kleive sokn
18. januar
11.00, Nordbyen kirke, gudstjeneste,
Lysvåken, Barnas misjonsdag
11.00, Bergmo kirke, gudstjeneste, konfirmanter deltar
25. januar
17.00, Røbekk kirke, gudstjeneste, konfirmanter deltar
Telefon: 71 11 15 90
e-post: [email protected]
www.molde.kirken.no
Ansatte: www.molde.kirken.no
Menighetsrådleder Merethe Schevik Berg
Velkommen til kirke
1. februar
11.00, Røbekk kirke, gudstjeneste, Barnas telt
14. desember
11.00, gudstjeneste
25. januar
11.00, gudstjeneste
8. februar
11.00, Bergmo kirke, gudstjeneste
Julaften
15.30, gudstjeneste
8. februar
11.00, gudstjeneste, Lysvåken
15. februar
11.00, Røbekk kirke, gudstjeneste
2. juledag
11.00, høytidsgudstjeneste
22. februar
11.00, gudstjeneste
1. mars
11.00, Røbekk kirke, gudstjeneste, konfirmanter deltar, Barnas telt
11. januar 2015
11.00, gudstjeneste
8. mars
11.00, gudstjeneste
1. mars
11.00, Nordbyen kirke, gudstjeneste
Som dagene går
8. mars
11.00, Bergmo kirke, gudstjeneste
15. mars
11.00, Røbekk kirke, gudstjeneste, dåpsskole
DØPTE
Emrik Furesund Talberg, Emil Sorthe
Danielsen, Trym Hammerø Engtrø,
Noah Voldsund Sekkeseter, Thea Rasmussen, Sondre Bruflot Nøsen.
DØDE
Magny Judith Berg
Sekken sokn
Som dagene går
Velkommen til kirke
DØPTE
Veøy kyrkje: Leon Brubæk
Røvik kyrkje: Sofia Evensen, Lucas André
Ødegård, Amalie Gjendem, Lone Aaram
Tangen.
5. desember
19.30, lysmesse, Sekken skolekorps
VIGDE
Røvik kyrkje: Marie Helseth Horsgård og
Petter Ove Aarseth.
1. februar 2015
12.00, gudsteneste, Tårnagenthelg
DØDE
Røvik: Einar Mauset
Veøy: Margit Amalie Malo
28. desember
12.00, høgtidsgudsteneste
8. mars
18.00, gudsteneste
Telefon: 71 11 15 90
e-post: [email protected]
www.molde.kirken.no
Som dagene går
Ansatte: www.molde.kirken.no
VIGDE
Marita Sekkenes og Ronny Koteng.
Menighetsrådleder Laila Elnes Bielachowicz
11
Molde domkirke
Som dagene går
Domkirken menighetskontor
Molde domkirke
Kirkebakken 2, 6413 Molde
Besøksadresse: Gotfred Liesplass 4
Telefon: 71 11 14 70
E-post: [email protected] molde.kommune.no
www.molde.kirken.no
Åpningstider: Mandag – fredag kl. 10.00 – 14.00
Gudstjeneste i Molde domkirke
Hver søndag kl. 11.00
Gudstjenester på Kvam skole
Hver tredje søndag kl. 11.00
Ansatte: www.molde.kirken.no
DØPTE:
Olav Digernes, Silje Humborstad, Silje Maria Fjærestad Fostervold, Benedikte
Friis Hareide, Fredrik Friis Hareide, Markus André Ugelstad-Sæther, Mio Tangen
Fosseide, Amanda Grüner Bjåstad, Teodor Bjørkly Johansen, Tiril Tellemo Kjensli,
Jon Sølfest Bruteig Wiig, Lias Opstad Lillebakk, Simon Bauer Lindøy, Simen Vinther
Talset, Victor Kvammen Reistad, Håkon Sandøy Aa, Leander Pettersen, Henrik
Storsveen Eikrem, William Voll, Jessica-Keth Silva Furland.
VIGDE:
Molde domkirke: Maria Severinsen og Preben Geir Irvung, Mette Jane Holand og
Jan Kåre Iversen, Ester Maria Rydland Søvik og Einar Ludvik Kringstad.
Romsdalsmuséets kapell: Anita Pedersen Sandhaug og Dag Håkon Baardsen.
DØDE:
Lisbet Sæther, Jørgen Dahle Nerland, Inger Janbu, Ottar Arvid Eidem, Ingrid
Nordeide, Jenny Kristine Eivindson, Edith Marie Karlsnes, Karoline Vinje Holbø,
Margrete Sønslien, Klara Lovise Elvsaas, Borghild Antonie Ødegård, Erna Annlaug
Næss, Haldis Anna Kvam, Kristine Gustavsen, Oddlaug Margaretha Kolvik, Gunnlaug Groven, Per Nakken.
Menighetsrådsleder Kari Wiik Sandvik
Velkommen til kirke
2. desember
09.00, morgenmesse
7. desenber
15.00, Kvam, julevandringsgudstjeneste,
ute
7. desember
11.00, gudstjeneste, Molde domkantori,
innsettelse av kapellan
14. desember
11.00, gudstjeneste
20.00, Kapellet, Sub Urban, gudstjeneste, kveldsmat
21. desember
11.00, gudstjeneste
23. desember
22.00, Stille stund, Molde Brass band
Julaften
13.15, julegudstjeneste
14.15, julegudstjeneste
15.15, julegudstjeneste
16.15, julegudstjeneste
12
1. juledag
11.00, høytidsgudstjeneste
2. juledag
11.00, gudstjeneste
18. januar
11.00, gudstjeneste av ungdom
11.00, Arken søndagsskole og Tweens
28. desember
11.00, gudstjeneste
25. januar
11.00, gudstjeneste for små og store
20.00, Kapellet, Sub Urban, gudstjeneste, kveldsmat
Nyttårsaften
23.00, midnattsgudstjeneste
1. februar
11.00, gudstjeneste
1. nyttårsdag
11.00, gudstjeneste
3. februar
09.00, morgenmesse
4. januar
11.00, gudstjeneste
8. februar
11.00, gudstjeneste
11.00, Arken søndagsskole og Tweens
20.00, Kapellet, Sub Urban, gudstjeneste, kveldsmat
6. januar
09.00, morgenmesse
11. januar
11.00, gudstjeneste
11.00, Kvam skole, gudstjeneste for små
og store
20.00, Kapellet, Sub Urban, gudstjeneste, kveldsmat
15. februar
11.00, gudstjeneste for små og store
22. februar
11.00, gudstjeneste
20.00, Kapellet, Sub Urban, gudstjeneste, kveldsmat
Medlem av:
Vi hjelper deg med kjøp
og salg av bolig, så kan
du bestemme hva du vil
fylle hjemmet ditt med.
Midt-Norges ledende leverandør
av kuldetekniske tjenester
Magne Malo
Moldegårdsvg. 5, 6415 Molde
Autorisert regnskapsfører
Rektor Brinchmanns gt 1
6413 Molde
Tlf: 71 20 59 50
Vi er der hele døgnet – når du trenger oss
Tlf. 71 25 14 08
Jupitervegen 3 · 6419 Molde · Tlf: 71 25 08 00
Det handler om din identitet
Græsdal Agenturer
Tlf 91 85 15 84
[email protected]
MoldeTorget
71 21 93 29
WWW.EKH.NO
Amtmann Krohgs gate 3 • 6413 Molde • Tlf: 71 20 08 03 • Mobil: 934 99 073
epost: [email protected] • internett: maryhals.com
Velkommen inn for å
ta en prat, en smak og
få gode råd. Vi har
kaffe, te, gårdsmat og
olivenolje av beste sort.
Vi har og byens beste is!
Lås
Nøkler
Adg.kontroll
Innbruddsalarm
Videoovervåking
Molde – Kristiansund
Tlf. 934 15 500
Gravminner fra
6490 EIDE, Tlf 71 29 62 33
[email protected]
O. Holsbø
VELKOMMEN TIL BUNNPRIS PÅ KVAM
Lønseth
Trefelling - Beskjæring
Naturstein (fole fin)
Fyringsved - Tomterydding
Birger Hatlebakksvei 10
71 21 46 00
7.30-17 (18) 10-14
Mob.: 916 22 304 - www.stabelstein.no
E-post: [email protected]
Reklamebyrå
www.3s.no
Tlf. 71 20 12 00 - Fax: 71 20 12 01 - www.tibe.no
Bøker, musikk,
hobbyvarer,
gaveartikler m.m.
Moldegårdsvn. 5
6415 Molde
Hamnegata 43, 6413 Molde
Tlf. 71 25 20 64
Åpningstider: Man-Fre 09.30-16.00
Lør 09.30-14.00
Parkveien 72
6412 Molde
Tlf. 71 24 66 90
Fax. 71 24 66 95
www.dahlkontor.no
Telefon 71 25 95 60 • www.mifo.no
VILTORP CAMPING
HYTTER & SJØHUS
Tlf. 71 25 90 00
Alltid langåpent 10-20 / 10-18
RÅDGIVNING - PROSEDYRE
RÅDGIVNING – PROSEDYRE
71 19 16 00
19 FOR
16 00DIN BIL
VI GJØR71
ALT
tlf 71 24 17 50
Tlf: 71 20 15 00 • www.midthaug.no
KVILTORP CAMPING
HYTTER & SJØHUS
ORP CAMPING
HYTTER & SJØHUS
olde AS
Rom for kjærlighet...
Avd. Molde:
Tellusveien 2, 6419 Molde
Telefon 71 21 02 36
Tlf: 71 21 17 42
www.kviltorpcamping.no
NAFCamp
CampMolde
Molde AS
NAF
AS
Nakken Kiosk A.s.
KVILTORP
Fannestrandvegen
142, 6419 Molde
KVILTORP
CAMPING
KVILTORP
CAMPING
Tlf.: 71 21
90 10& SJØHUS
HYTTER
HYTTER & SJØHUS
13
Mange barn og ungdommer drar på leir.
Idunn Lystad Johnsen
har intervjuet noen
barn på leir på
Phillipshaugen
Ansiktsmaling på programmet.
Gøy på leir
Hva synes du er det beste med leir?
Hvordan fikk du vite om leir?
Ruben: Jeg syns det er gøy å være masse
ut og leke.
Olav: Læreren gav oss en lapp på skolen
om Phillipshaugen og leir.
Bjørk: Det beste er å være med venner!
Guro: Vi fikk et brev i posten der det sto
når det var leir og hvor.
Leder Amalie: Å bli kjent med nye deltakere og lære mer om Gud. Og så er det
mange morsomme ledere.
Godt med venner på leir.
Leder Njål: Å være sammen med venner
og å bli kjent med nye deltakere og
ledere.
Hvorfor drar du på leir?
Leo: Jeg fikk vite det av noen venner
som også skulle på leir.
Arnstein: Fikk lapp i posten, og så skulle
storesøsteren min være leder.
Leder Julie: Noen venninner hadde vært
ledere før.
Hanna: Fordi det er artig å lære mer om
Jesus og hva han har gjort.
Svampekasting …
Leder Tonje: Det er gøy å være med i det
felleskapet vi har mellom deltakerne og
lederne. Og det er spennende å høre
mer om Gud. Og så er det en liten pause
i hverdagen.
Iver: Det er veldig gøy å klatre i klatreveggen, og å leke «boksen går». Jeg syns
også maten er god, og så er det mange
venner her.
Bibeltime med sang.
14
Leder Sigurd: Det er kjekt med vennaer
og møte nye folk. Og så blir man jo en
bedre leder. Og greit med en pause fra
Facebook og andre sosiale medier.
Bli kjentsamling med leker og informasjon.
Kyrkjevalet 2015 er i gang
Det skal veljast nytt bispedømeråd i Møre bispedøme i Den norske kyrkja. Medlemmene i dei 12 bispedømeråda landet over er Kyrkjemøtet. Bispedømerådet
tilset prestar og forvalter m.a. statlege løyvingar til trusopplæring og stillingar
for diakoni og kateketikk. Kyrkjemøtet vedtek prioriteringar for heile kyrkja, m.a.
planar for trusopplæring, gudstenestereform og framtidig organisering av kyrkja.
God stemning.
No gjeld det å fremje forslag til LEKE KANDIDATAR til Møre bispedømeråd og
Kyrkjemøtet.
Fram til 15. januar:
Kvart sokneråd har høve til å foreslå opptil fire kandidatar.
Ungdomsrådet i Møre bispedøme kan foreslå kandidatar.
Nominasjonskomiteens medlemmer kan foreslå ein kandidat kvar.
Kontakt gjerne sokneråd og drøft kandidatar.
Dei som blir foreslått skal spørjast om dei er villige til å la seg nominere.
Dette er bilder fra leiren som var på
Phillipshaugen i høstferien 3.-5. oktober med deltakere fra 2.- 6. klasse
og ledere fra 8. trinn på ungdomsskolen til 1. klasse på videregående.
Neste leir på Phillipshaugen er 5.-7.
desember med deltakere fra 5.-8.
klasse. Lyst å være med? Eller kjenner noen som vil? Meld deg på!
www.nmsu.no/more/
Fram til 1. mai:
Det er høve for andre grupper å lansere FORSLAG TIL LEKE KANDIDATLISTER.
Følgjande krav må m.a. oppfyllast:
Alternative kandidatlister skal eigenhendig underskrivast av minst 150 stemmeberettiga forslagsstillarar frå minst tre ulike sokn i bispedømet.
Alternative vallister skal vere utfylt med minst 7 og maksimalt 18 ulike namn i
prioritert rekkefølgje. Jf. Valgreglane § 2-7.
Nominasjonskomiteen for leke har bruk for OPPLYSNINGAR OM KANDIDATANE.
Kandidatane fyller sjølv ut «Skjema for presentasjon»
Sjå www.kirken.no/more/ gå til Kirkevalg 2015.
Valrådet i Møre bispedøme
GRØNT TIPS
Reguler varmen
Når du senker temperaturen en grad,
reduserer du energibehovet til oppvarming
med fem prosent. Jo varmere det er, jo tørrere blir luften.
Møbler, tekstiler og vegger avgir mer avgasser ved høyere temperatur.
Du sparer også mye energi ved å senke temperaturen om natten og
når ingen er hjemme. En enkel tidsbryter gjør at du kan stille inn dette
automatisk.
15
Tett på
EKH.no
miljømerket trykksak 241 690
INFORMASJONSBLAD
Alder:
76 år
Bakgrunn: Tidligare rektor på Kleive og Vikamyra skule,
har vore misjonær på Madagaskar og medlem i
Kleive sokneråd i 26 år.
Aktuell:
Sluttar som klokkar i Kleive kyrkje etter
15 års teneste.
klokkar Ingeborg Berg
Kva var motivasjonen din for å bli klokkar?
– Eg hadde eit ynskje om å få gjere ei teneste i kyrkja, sidan
eg eigentleg har vore engasjert i kyrkje- og gudstenesteliv i
mesteparten av mitt vaksne liv. Eg
ynskte å stå i ein samanheng der
eg kunne vere med å formidle den
kristne bodskapen, evangeliet.
Gudstenesta er nettopp staden for
dette.
Kva likar du best med gudstenestene?
– Eg synest det er ekstra kjekt når
barn, vaksne og eldre er saman i
gudstenesta, som for eksempel
ved utdeling av 4-årsbok, dåp og
på julaftan. Det gjev ei ekstra oppleving av fellesskap.
Kva saker ser du på som dei
viktigaste i di tid som leier av
soknerådet?
– Eg hugsar det vart mange saker i
samband med endringar i organisasjonen. Ellers var det saker
om utviding av kyrkjegarden,
utarbeiding av plan for utviding
av sakristiet, i tillegg til drøfting av
dagleg drift.
Du har også vore misjonær?
– Ja, frå 1964 til -76 var eg misjonær på Madagaskar og var
skulestyrar ved to av den lutherske kyrkja sine skular. Det var
over 600 elevar og 30 lærarar på skulen, eit yrande liv, og det
mangla ikke på arbeidsoppgåver! Det var ei tid rik på opplevingar, og eg har framleis vener og
kjende der.
Korleis er kvardagen din som
pensjonist?
– Pensjonistkvardagen er roleg i
høve til tidlegare. Eg maktar ikkje så
mykje som før, men eg har mange
interesser og har ikkje problem
med å fylle dagane. Eg er med i
misjonsforeningar og på NMS Gjenbruk i Molde. Godt å ha litt meir tid
til familie og vener, eller til å lese ei
bok for eksempel.
Har du nokre draumar for Kleive
kyrkjelyd?
– Eg vonar at folket i Kleive framleis
må få sjå kva rikdom det er å ha ein
stad der alle fritt får samlast med
den kristne bodskapen i sentrum.
Der har generasjonar før oss fått
hente velsigning og kraft til livet. Vi
veit at mange stader rundt i verda
har menneska det tungt i dag,
medan vi får leve i fred og fridom.