Korpsvakter høst 2015 - Kviltorp og Nordbyen Skolekorps

Transcription

Korpsvakter høst 2015 - Kviltorp og Nordbyen Skolekorps
VAKTLISTE KVILTORP OG NORDBYEN SKOLEKORPS, HØST 2015 DATO
27.08
03.09
10.09
17.09
24.09
01.10
08.10
15.10
22.10
29.10
05.11
12.11
19.11
26.11
03.12
VAKTANSVARLIG
TELEFONNR.
Kari Røvik
Kristin G. Brekken
Kristin G. Brekken
Unni Rishaug
Unni Rishaug
Siri Hetland Myrset
Evy Orvik
Sissel Frostad Vike
Siri Hetland Myrset
Randi Ottesen
Randi Ottesen
Janne Woie
Janne Woie
Anne Bratli
HØSTFERIE
Anne Bratli
NN
Evy Orvik
Sissel Frostad Vike
NN
Kari Røvik
Kari Røvik
Kristin G. Brekken
Kristin G. Brekken
Janne Woie
Janne Woie
Siri Hetland Myrset
Evy Orvik
Sissel Frostad Vike
Siri Hetland Myrset
Randi Ottesen
Randi Ottesen
Unni Rishaug
Unni Rishaug
412 22 531
971 96 404
971 96 404
414 91 322
414 91 322
452 63 528
452 08 931
415 00 842
452 63 528
482 17 482
482 17 482
986 58 289
986 58 289
954 55 221
954 55 221
452 08 931
415 00 842
412 22 531
412 22 531
971 96 404
971 96 404
986 58 289
986 58 289
452 63 528
452 08 931
415 00 842
452 63 528
482 17 482
482 17 482
414 91 322
414 91 322
10.12
17.12
Anne Bratli
Anne Bratli
NN
Evy Orvik
Sissel Frostad Vike
NN
Kari Røvik
954 55 221
452 08 931
415 00 842
412 22 531
Bytter gjøres internt. Dersom dere gjør bytter som kan ha betydning for hvem
som skal ha nøkkel, er det fint om dere sier fra til meg, så kan jeg oppdatere
listen og sende ut ny.
En gang i måneden er det langøving med kveldsmat. Sissel Frostad Vike og
Evy Orvik (+ Hilde Øverland fra styret) har ansvaret for dette og er satt opp
disse kveldene.
Hanne Therese Hernborg, [email protected]
Korpsvaktene møter 17.40.
Ansvarsområder:
låse opp
sette ut stoler (stolkart henger på innsiden av kjøkkendøra)
føre oppmøte
ordne til når det er trivselskveld
rydde opp etter øvelse
moppe gulvet
slå av lys
låse
Sist oppdatert 30. august 2015